2020. július 19., vasárnap

A LÉTEZŐ VILÁGOK LEGJOBBIKA

Természetesen az angolszász típusú parlamentáris demokrácia.
Vagy nem, de ennek kétségbevonására esélyünk sincs, mert azonnal felzeng a kórus, mely fennhangon hirdeti, hogy a rendszernek vannak ugyan hibái, de jobbat eddig még nem találtak ki ennél, és a vitathatatlan tekintélyű Churchillre mutogatnak, aki természetesen a saját szempontjai szerint értékelte a társadalmakat.
Kissé csökkenti ennek mindenkire kiterjedő értékét egyrészt az a tény, hogy nevezett államférfi Marlborough hercegének leszármazottja volt, az 1000 hektáros parkban lelhető Blenheim kastélyban született, ez pedig arra enged következtetni, hogy lehetőségei és érdekei nem minden esetben estek egybe a bátonyterenyei zsellér - ma közmunkás -  lehetőségeivel és érdekeivel.
Mellesleg Churchill azt mondta, hogy a demokrácia a kormányzás legrosszabb formája, leszámítva azokat, melyeket már próbáltunk, de ő ötven éve halott, és a világ rengeteg dologban megváltozott, így társadalomszervezés területén is, jóllehet, azt hiszem, ha élne, még mindig tarthatná állítását.
Én már nem vagyok ennyire elragadtatva sem az angolszász modelltől, sem annak demokrácia-értelmezésétől, sem a világ mai állapotától.


Természetesen minden társadalommal kapcsolatos állítást csak megfogalmazásának időpontjának ismeretében és kora társadalmi körülményei között értékelhetünk többé-kevésbé helyesen.
Hogy úgy mondjam, könnyű volt Sztálin árnyékában polgári demokratának lenni, a terror sehol nem jó ajánlólevél a békés állampolgár számára.
Azt se felejtsük el, hogy az Atlanti óceán medre vérrel volt csordultig a kapitalizmus kialakulásának hajnalán, komplett földrészekről irtották ki az őslakosságot - többnyire a kereszt jegyében - és az emberi jogok még fogalom szintjén sem léteztek.
Volt viszont rabszolgatartás, ami gazdaságilag felettébb hatékonynak bizonyult.
Hogy ezt a modellt erőltetik a nyugati világ prominensei, ennek oka történelmi hagyományaikban keresendők.
Ők egy ilyen társadalmi rendszerben szocializálódtak és hallatlanul büszkék arra, hogy elérték, hogy bírói ítélet nélkül ne csapathassa le embertársaik fejét a szuverén, és pár évszázad alatt azt is, hogy meghatározott időszakonként kiválaszthassák, hogy kik képviselik az őket nyúzó, időnként a háború poklába küldő embertársaik érdeket - saját érdekeiknek hazudva azt.
Persze csak saját népük részesül ilyen kedvező elbírálásban, más népek polgárait esetenként dicsőség irtani, hogy azok erőforrásait, piacát elvegyék, így növelve azok hatalmát, akik a vagyont a kezükben tartják.
Aki az általuk szentesített elvekkel ellentétes elveket képvisel, azokat démonizálják, kirekesztik, rosszabb esetben meggyilkolják, legfőképpen azokat, akik veszélyeztetik magántulajdonukat, ami nem azonos a vitrinjeikben tárolt porcelánfigurákkal, és az eljegyzési gyűrűkkel.
A magántulajdon azokat az anyagi eszközöket jelenti, melyek alkalmasak a más emberek munkája által létrehozott értékek elsajátítására.
Tulajdonosaikat meg is értem, hiszen az ember irigyebb a kutyánál is, emellett szereti, ha kiélheti mohóságát, hiszen oly közel áll még az állatvilághoz.


A szocialista kísérlet azon alapult, hogy az ember felismeri saját érdekeit, felismeri azt, hogy jobb, ha a társadalom erőforrásai és meghatározó termelési eszközei köztulajdonban vannak, mint ahogy az sem baj, ha a segítségükkel előállított termékekből képződő nyereséget az az állam osztja el, melynek elsőrendű törekvése polgárainak jóléte.
Ez a kísérlet ma is folyik, és bár igaz, hogy errefelé kudarcot vallott, de a világ más részein milliárdok vesznek részt benne, hogy milyen eredménnyel, az majd kiderül, lehet párszáz év múlva, de a társadalmak formálása sehol nem ment rohamtempóban, miért éppen most menne?
Amúgy elméleti síkon sem értem, hogy miért lenne jobb egy olyan társadalom, melyben a vagyon jelentős része kevesek kezében összpontosul annál a társadalomnál, mely a közösségi tulajdont részesíti előnyben.
Hiába, az ember képtelen adott méreten túl gondolkodni, például ha megkérdezed tőle, hogy akarod-e, hogy a bográcsban levő pörköltből a hús egy része a tied legyen, máris összefut szájában a nyál, de ha azt érdeklődöd meg, hogy akarod-e, hogy az ország vagyonából részesedj, akkor mindjárt eszébe jut a nők várható társadalmasítása és ezt összefüggésbe hozza imádott Julcsájával, majd kirohanásokat intéz a rohadt komcsik ellen.
Mondhatnánk, hogy aki hülye, haljon meg, de - sajnos - viszi magával az értelmeseket is...
A klasszikusok már százötven évvel ezelőtt megmondták, hogy a termelés feltételei sokkal gyorsabban fejlődnek, mint a tudat, ami felettébb sajnálatos, mert mára tisztán látszik, hogy infantilis idióták játszanak az atombombával, sík hülyék szennyezik élhetetlenné és mérgezővé a környezetet, és ez egyaránt így van nagyban és kicsiben, földrészek és családok szintjén is.
De ettől még az angolszász parlamentáris demokrácia nem mindent megváltó recept a világ bajaira, az írástudatlan afgán tálib és a szomáliai törzsi varázsló éppúgy halálos veszély az emberiségre, mint a magyar fajankó, aki képtelen felülemelkedni a lótolvaj mentalitáson, mikor a sors nagy röhögések közepette a kezébe nyomja egy ország kormányrúdját.
A kötelező olvasmányok közül semmiképpen nem célszerű kihagyni Arany Jánostól A nagyidai cigányok című hőseposzt - igencsak magunkra ismerhetünk hőseiben - sajnos...


A mai állapotok a kapitalizmus zsákutcájának utolsó párszáz méterét tükrözik, az emberiség, ha fenn szeretne maradni kénytelen lesz sürgősen modellt váltani.
Ha tovább folytatja a Föld kizsákmányolását, az emberiség kihal.
De addig rögös út vezet, szenvedéssel és vérrel kell gyermekeinknek és unokáinknak fizetniük elődeik szűklátókörűségéért, az emberi mohóságért, kapzsiságért, a tengernyi igazságtalanságért, az ostobaságért.
Magyarország ebben a történetben elhanyagolható tétel, csak nekünk számít, igaz, nekünk az életünk ez a szerencsétlen ország, melynek beteg vezetője azt hiszi, hogy képes egyedül is legyőzni a történelmet, a természetet, és képes egyedül megnyerni a jövőt.
Sajnos téved, és ennek árát leszármazottainknak kell megfizetniük, hacsak még időben világgá nem kergetjük őt nálunk és eszmetársait szerte a világon.
Nem egyszerű feladat.

:O)))

14 megjegyzés:

Kovács Erzsébet írta...

Hát tényleg nem egyszerű feladat a jövő....

Ennél ami most van,mi lenne jobb?

A horpadt arcú momentumosok, akik még a szavazati jogodat is megvonnák?

Vagy a szivárványos zászlók alatt vonuló baloldal, nóta móka kacagás...?

Bármit mondasz,szintén zsákutca.

1970 írta...

Kedves Erzsébet!

Csak ez az alternatíva? Másfajta jövőn nem lehet gondolkodni?
Higgye el, az Ön által felmagasztalt kisgömböc (lassan már akkorára dagad a sok harácsolástól, hogy szétpukkad, és az utána maradt sz.r meg jól beteríti hazánkat) legfőbb érdeke, hogy ezt így láttassa.
Valójában ugyanazt a neoliberális (neokonzervatív, hogy talalom kedvére is tegyünk) gazdaságpolitikát folytatja, amit ellenzéke(?) képvisel, csak ezt leönti egy ocsmány nacionalista, magyarkodó üres mázzal. Soha egy percig nem képviselte érdemben hazánk érdekeit (inkább a zsebének és udvartartásának érdekeire gondolt mindig).
(Nem mellesleg: Emlékszik, ki volt itt, aki a szavazati jogok megvonásával fenyegetőzött? A parlamentben egy nagy bajuszos őrült...)

KZs írta...

Hát tudod Pupu, tizensokéves online tevékenységem egyik fő vonala az volt, hogy próbáltam mesélni egy fószerról, aki pár száz évvel több mint 2000 éve felhívta figyelmünket arra, hogy a hatalommegosztásnak 6 és csak 6 módja képzelhető el, ezek egyike a demokrácia, és az bizony a nem kívánatos államformák közé tartozik..., aztán az 1600-s évek elején jött egy másik, aki bebizonyította, hogy az a nép, mely képviselőket választ nem lehet szabad, kétszáz évre rá jött még egy, aki azt bizonyította be,, hogy a képviseleti demokrácia nem a szabadság forrása, hanem csak egy ügyes trükk az önkény eltakarására...
Nem akarom én kisebbíteni Churchill érdemeit, de az első mégis csak Arisztotelész, a második Descartes, a harmadik meg a jogállam atyja, Kant volt..
Arisztotelész azért sorolta a nem kívánatos hatalommegosztások közé demokráciát, mert az bár mindenki hatalma, de oly módon, hogy mindenki saját érdekében gyakorolja azt.
Descartes azt bizonyította be, hogy a legfőbb hatalom- a törvényhozó hatalom - nem ruházható át a szabadság elvesztése nélkül. Kant meg.. Bár azt tartja a filozófus társadalom, hogy Platón óta minden csak lábjegyzet Platónhoz, Kant és Marx esetében ez azért legalábbis megkérdőjelezhető..
És akkor még nem is tettünk említést a Nikhomakoszi etikáról..
Kantról nagyon nehéz mesélni, Kantot olvasni kell, sok mondatát sokszor, hogy megértse az ember..
A kategorikus imperatívusz - „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényadás elveként érvényesülhessen”- az egyetlen elfogadható társadalom szervezési elv.
Churchillnek tulajdonítanak egy másik mondást is:
„ A Földön az intelligencia mennyisége állandó, a népesség növekszik”
Nos, ez empirikus tapasztalat :)
Marx van legközelebb hozzánk, ő volt az első, aki végiggondolta a gazdaság és a politika viszonyát,és megmutatta azt is, hogy a gazdaság az alap, hogy a tulajdonviszonyok határozzák meg a társadalmi viszonyokat.
Szóval csak azt akartam mondani, hogy élmény volt olvasni soraidat.
A három nagy szellemóriás képe alatt ülve írom:
Köszönöm :)

KZs írta...

Kedves Erzsébet!
Van számodra egy rossz hírem: Hannibal ante portas!
A kommunizmus döngeti a kapukat, és ahogy Marx megjósolta, a legfejlettebb országból fog elindulni, a FED már dolgozik is rajta :)

Kovács Erzsébet írta...

KZS írta....

Szíven döftél....Kant kedvenc olvasmányom volt..., és Swift is, aki az akkori Angliáról írta a Gulliver utazásait....
Ők régen éltek,sok év eltelt azóta, minden évszázadban visszatérő kérdés volt a demokrácia, az egyének szabadságfoka, alá-fölé rendeltségük viszonya.

A ma társadalma is olyan, mint egy angol úri szabóság, ahol hozott anyagból a megrendelő ízlésére készül a kabát.....

Sőt, én még ennél rosszabbat is átéltem.
Az 50'-es évek elején,nagy ínség volt..A lóden kabátok kora.
Édesanyám, aki bérelszámolóként dolgozott, feketén varrogatott,mint női szabó.A szegény ismerősök lódenkabátjait, először ki lett fordítva, aztán festés után újraszabva, majd amikor már a varrás mellett is hasadt, a kisunokának lett télikabát...

Kár fellengzős dumákkal etetnünk egymást, a 2x2 józansága kinevettet minden politikai pártocskát.
A baloldal beállt a Soros gyékényére a hazát árulni.

Orbán a mindennapok józansága.A mindennapok távlatában a jelenkor egyetlen adekvát,jó hatásfokú állama számunkra...Van mit enni,van oktatás,egészségügy,demokrácia,jó külkapcsolatok gazdasági és politikai vonalon.Javítani mindig lehet.Csak ennél rosszabb ne legyen az életünk.
Hálásak lehetünk a Kormánynak,mint a mi társadalmunk úri szabóságának, hogy ennek a sokféle embernek,a sokféle ízlésnek, a sokféle szellemi színvonalnak,és sokféle akarati megnyílvánulásnak, munkavégző képességnek ezt a jelen harmóniát biztosítani tudja.
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr egy kiváló karmester,aki nagyon jól ad instrukciót a szólamoknak,és a hangszereket is megfeleló időpontban szólaltatja meg.

Csak gondold el, mi lenne itt, ha a PRAID előemberei lennének a kormány tagok...A szivárványos zászlók alatt csókolgatnák a gender nemembereket,milyen fiatalság nevelődne itt, milyen külpolitikai képviselete lenne egy kelekótya országnak....még április elsejei tréfának is borzasztó lenne....A szivárványos hívőket az összerogyadozó Láchíd mielőbbi felújítása sem hozza lázba,csak az, hogy hetérák módjára lehessen a főváros utcáin vonulni, lemenni kutyába,ízléstelen rongyokban vonaglani a világ csúfjára.És ehhez a baloldal prominensei adják a pofalemezüket, mert a Soros ezért tejel nekik, nem keveset, sokat, rengeteget...Ezt a paradigmaváltást az ország életéből jó lenne kihagyni...mert ez nem büszkeség, ez a világ szégyene ez a nem identitás váltás, a totális nihil.

Aki ezt nem tudja felismerni,arra még nagyon sok gond vár.

Kapat írta...

Igaza lesz Marxnak, a legfejlettebb országok kapitalizmusa lesz lassan a legnehezebben tartható társadalmi forma.
A társadalom fejlettségi foka fogja meghatározni, hogy a kommunizmus milyen formában és a társadalom érdekeinek leginkább megfelelő módon jön majd létre.
A világ jelenlegi legégetőbb problémája, hogy egyre nagyobb javak, egyre kevesebb tulajdonos (oligarcha) kezében összpontosulnak.
A szegények és gazdagok közötti olló egyre inkább nyílik, ez nagyon komoly társadalmi feszültségeket szül. A fejlett kapitalista társadalmak szegényeinek érdekérvényesítő képessége lényegesen erőteljesebb, mint az újonnan alakult kapitalista rendszerekben élőké. De ha elindulnak az elégedetlenségi hullámok, végigsöpörnek az egész világon. (lásd az egyre erőteljesebb nyugati tüntetések sorát)

stirlitz írta...

böbe rád meg a be tojás vár

Villon írta...

"Amúgy elméleti síkon sem értem, hogy miért lenne jobb egy olyan társadalom, melyben a vagyon jelentős része kevesek kezében összpontosul annál a társadalomnál, mely a közösségi tulajdont részesíti előnyben."Nos PuPu ez egy kicsit hosszu lessz.(Az mar szemtalanszor bebizonyosodott, hogy az Allam rossz KAPITALISTA) Az emberi kapzsisag egy elkepeszto hajtoero, ha ezt jol hasznaljak ki, akkor ez lehet bizonyos feletetelek mellett nevezzuk igy pozitivum. Tehat szerintem nem az a legnagyobb problema, hogy akik donteshozo pozicioban vannak(itt uzletre gondolok),es alkalmasak erre,donteseket hoznak, hanem az , hogy a KORRUPT allam nem szab hatart a haracsolasnak/adoelkerulesnek/korrupcionak.(Ugye ismeros a peldabeszed, hogy egy milliardos kevesebb adot fizetett mint a soforje...) Persze ez csak utopia, de ideirom a receptet. ANNYIRA GAZDAGODHATSZ MEG AMENNYIRE A TEHETSEGED ENGEDI, EGY FELTETELLEL. HA TE BENNE VAGY A FELSO 10%-BAN, AZ ALSO 50% JOVEDELME GYORSABBAN NOJON MINT A TIED.(Gondolok itt arra amit ugy hivtak, hogy nyeresegreszesedes.)Mar Petofi is megirta; "Nem eleg, hogy itt van a banya..." Lehet persze ezt a temat a vegtelensegig ragozni... De a lenyeg, aki dolgozik azt erdekellte kell tenni a munkaja gyumolcsenek egy reszet o is elvezhesse.

1970 írta...

Kedves Erzsébet!

Ismét megkérdezem: csak ez az alternatíva? Kisgömböc vs. Pride "előemberei"(???)?
Egyetlen dimenziója van a világról való gondolkodásának?

KZs írta...

Kedves Kapat!
A világnak ez nem nagyon jelent problémát, a gond a profit. A profit minden téveszmével szemben a termelés során elsajátított és a piacon értékesülő értektöbblet. Azaz a profithoz két dolog kell: 1. A termelés során sajátítódjon el értéktöbblet, 2. Sikerüljön ezt a piacon realizálni. Sajnos a gépek meglehet óránként tonnaszám képesek önteni magukból a különböző dolgokat, munkájuk során azonban értéktöbblet nem jön létre, a gépek teljes értéke átmegy a termékbe - alias amortizáció- ha mégis van még emberi munka- mely az értéktöbblet egyetlen forrása - a termékben, ami nincs vele szemben az a vásárlóerő...
Így aztán a Fed most azon agyal, hogy mi történne, ha “ingyenpénzt” öntene a népre.. legyen teljesen szabad felhasználású? vagy címkézett?
Mennyi idő alatt kelljen felhasználni, mennyi idő múlva tűnjön el oda, ahonnan jött, a semmiben?
A világ már nagyon bánja, hogy Kínába “exportálta” az emberi munkát, ők viszont a markukba nevetve köszönik :)

KZs írta...

Kedves Erzsébet!
Már megbocsáss, de erős kételyeim vannak, aki Kantot olvasta, és értette, amit olvas, nem tud annyi zöldséget összehordani, olyan dolgokat mondani int te :(

Kovács Erzsébet írta...

1970 írta-nak:
Én nem látok más alternatívát.De csak add elő, Te mit gondolsz erről...
Hogy én mit szeretnék,azt el tudom mesélni, bár a kutyát nem érdekli.
9.ik éve vagyok özvegy.A férjem halála előtt 12 évig volt komoly beteg,6 szívműtétje volt.Egy dolog érdekelt, hogy meggyógyuljon.Sajnos nem sikerült,az utolsó évében a nyílt szívműtét után még oxigénpalackos is volt.Mostanában,amikor a lélegezetőgépekről szólnak a híradások,sokszor szívesen elmondanám, hogy ez mennyire káros az egészségre.A légszomj csak pillanatnyilag enyhül, a friss oxigén roncsolja a tüdőt,egyre kisebb lesz az oxigénfelvevő képessége a tüdőnek,a kisebb tüdőfelület egyre kevesebb oxigént vesz fel a vér oxigénszintje nem lesz magasabb, hiába ömlik a csövön a friss oxigén.Én szeretném, ha az emberek fegyelmezettebben élnének,és a testi épségüket igyekeznének megőrizni..Ezért minden betegségnek a kezdeti stádiumban kell a legnagyobb figyelmet szentelni,és a megelőző intézkedéseket is komolyan venni.Mint mindent, a kultúráltság foka szabja meg,ki hogyan éli az életét,az adott körülmények között a lehető legjobb megoldásokat választja e.

Stilitznek: nem tudom,milyen okból gondolod,hogy énrám mi vár, én már csak a Szent Mihály lovára várok,már nem sokáig,mert a vérnyomásom 103/47,a pulzusom 43,csoda hogy még élek....

A szivárványosokra nagy valószínűséggel vár a betojás,mert a hátsóbejárat izmai elsatnyulnak a nem rendeltetésszerű üzemelés miatt,és elengedik a bélsarat anélkül, hogy az illető észrevenné,igen ez a "szerelem" bajjal jár,és a húgycső is csöpög,mint a rossz csap,nézd meg a szivárványosok nadrágját,tele vannak húgy foltokkal.Csak azt nem tudom, erre miért kell nekik büszkének lenni,a pofájukra szivárványcsíkokat festeni,és mint a falu bolondjának csinnadrattával a főváros utcáin táncolva tántorogni.Az ő dolguk.De ez a genderbaromság, a Soros agyamenet találmánya ez sokkal veszélyesebb,mert sok fiatalt megrontanak vele, és a pedofíliát is egy elfogadott dologgá akarják emelni.Generációkat fognak tönkre tenni.
Nem az én dolgom,majd az olyan bölcsek,akik itt engem nem értenek meg,az észkombájnok bizonyára brilliáns megoldásokat abszolválnak.
Tiétek a pálya.

1970 írta...

Kedves Erzsébet!

Pontosan erről van szó, amit leírt. Az Ön kedvenc "kisgömböce" elég sokat dolgozik azon, hogy Ön (és az Önhöz hasonlók) azt gondolják, nincs más alternatíva (és ehhez rengeteget hozzátesz talalom kedvenc ellenzéke is!). És ha így haladunk tovább, akkor el is fogunk süllyedni az emberi ürülék még hígabb változatában. Ön pedig addig is örülni fog, hogy "végül is még nem olyan híg az a széklet, amiben vagyunk, de jó nekünk!" Sajnálom Önt, tiszta szívemből.
(Arra azért vigyázzon, hogy az LMBTQ-t ne keverje a pedofíliával! Mit szól a Kaleta ügyhöz? Tudtommal az egykori nagykövetünk - micsoda büszkeség, hogy "kisgömböcünket" egy ilyen méltó ember képviselhette külföldön, nem?! - nem meleg! Viszont egy ocsmány pedofil!)

relatív írta...

Azok az egymással ellentmondó (?!) gondolatok, mely a bejegyzés témájában alapvetően felmerül egyeseknél , egy átfogó - és az életünk, napjaink ellentmondásában fogalmazódnak meg - globális probléma része. Erre jó fogódzkodót szolgál egy beszélgetés, melyben elmerülve tisztábban érzékelhető napjaink ellentmondásainak gyökere.... talán... IS !

:https://www.facebook.com/notes/eszm%C3%A9let-foly%C3%B3irat/lenin-ijeszt%C5%91-%C3%BCzenete-ma-cselekedni-k%C3%A9ne-krausz-tam%C3%A1ssal-lenin-sz%C3%BClet%C3%A9s%C3%A9nek-150-/3532426253434367/