2024. január 7., vasárnap

NYERJÜK MEG A II. VILÁGHÁBORÚT!


Kellett már ez az ukrán háború, mint egy falat kenyér!
Végre szabadjára lehetett ereszteni az oroszokkal szembeni indulatokat, mert ahogy nálunk nincs antiszemitizmus, úgy ruszofóbia sincs - pedig igény mutatkozna rá.
Külön szerencsétlenségünk az, hogy a Keresztapa ruszofil hangokat penget, mert érdekei éppen ezt kívánják, elhomályosítva ezzel azok szemevilágát is, akik egyébként látni szoktak.
A történelem úgy hozta, hogy nálunk az igazlátók többsége a rendszerváltás után az értelmiség liberalizmushoz csatlakozott részéből került ki, akik közül jó néhányan a ló seggét bámulták volna naphosszat, vagy a spént szedegették volna ki a szemükből szakmányban, ha nem jönnek ezek a rohadt komcsik, de ezt mára már elfelejtették.
Ma úgy viselkedik mindegyik gatyából kilógó seggű slapaj, mintha huszonnégy karátos arisztokrata lenne.
Azt igazolja a létező szocializmus második generációs új nemessége, a sok  kikupálódott munkás és parasztivadék, hogy a dzsentri nem vész el, csak átalakul.
Azt is elfelejtették az igazlátók, hogy a liberalizmus az egyén felelősségét hirdeti saját sorsáért, és úgy lógnak a maffiaállam csöcsén, ahogy a szocializmusén lógtak - tisztelet a kivételnek. 
Az is szomorú perceket szokott okozni nekem, ha a budapesti gettó felszabadítóit a felszabadítottak unokái megszállóknak aposztrofálják, de hát az ember már csak ilyen, a memóriája néha vesztes pozicióba kerül az aranyhallal folytatott versenyben.Hogy Magyarországon ez így van, az engem nem lepett meg, de az igen, hogy az európai emberek jelentős része is megbolondult.
Amerikán, az angolszászokon nem csodálkoztam, hiszen a gyarmatosító Anglia és volt gyarmata, a bunkósbot-politikát 1903-ban meghirdető Theodore Roosevelt óta az erőt tekinti mindemek felett állónak.
Polititológusok sora szerint Amerika legnagyobb félelme Oroszország és Németország összefogása, mely egy minőségileg más, új játékost hozna a pályára, mellyel komolyan számolni kellene - nem csak Amerikának, de az egész világnak.
Ezért csodálkozom Európán.
A II.Világháború befejeztével a földrész hosszantartó kegyelmi állapotba került, sok évtizeden keresztül - a délszláv háború kivételével - elkerülték a fegyveres harcok.
Az oroszok elégedettek voltak a jaltai megállapodással, a német militarizmus a sebeit nyalogatta, a nácik és fasiszták detto - de nem is volt trendi szélsöjobboldalinak lenni.
Egyedül az angolszászok voltak elégedetlenek, mert rajtuk kívül más is beleszólhatott a világ dolgaiba.
És akkor még nem is beszéltünk Oroszország hatalmas piacáról és kiimeríthetelen nyersanyagkincseiről, mely olyan volt az amerikai tőke számára, mint az éhes oroszlán elé kikötött antilop.
Európa kereskedett az oroszokkal, és win-win üzleteket kötöttek.
Oroszország hozzájutott néhány számára fontos és néhányezer nem annyira fontos technológiához, alkatrészhez, időnként tőkéhez, Európa meg olcsó és megbízható energiához, nyersanyagokhoz, alapanyagokhoz - mindenki jól járt.
Kivéve Amerikát.

Amerika már a II. Világháborút is  a maga kétkulacsos módján zárta le, és ha nem mérik fel, hogy (atombomba ide-atombomba oda) Sztálin igen hamar eljutott volna az Atlanti-óóceánig, le sem szerelik a Wehrmachtot, hogy együtt támadjanak az oroszokra.
Utána is folytatták a Balkán feltramcsírozására irányuló régi brit politikát, melynek gyilkos hozadéka a ma délszláv háborúnak nevezett proxy-háború volt.
Gorbacsov volt Isten büntetése Sztálin bűneiért, ezért fizet ma is vérrel Oroszország.
De a II. Világháborúban nem csak a német csapatok támadták Oroszországot, voltak szövetségeseik is, elsősorban kelet-európai kis államok, ahol virágzott a nacionalizmus, a sovinizmus, az antiszemitizmus.
Ez aztán azt hozta magával, hogy a vesztes háború után a szép eszmék képviselőinek - akik maguk is vesztesnek tudták magukat -  vissza kellett húzódniuk, de a bosszúvágyat átplántálták gyermekeikbe, családjukba.
Emellett persze az is szerepet  játszik ebben, hogy az oroszok által valóban elkövetett háborús borzalmak - és a propaganda által terjesztett álhírek is - mélyen beleivódtak a társadalmi tudatba.
Bár ma már nem emlegetik a csajkarendszert és a nők köztulajdonba vétele is békés úton ment végbe világszerte, de ha megnézzük a propagandát, az ugyanezekkel az eszközökkel operál mondjuk Koreával - vagy akár Ukrajnával kapcsolatban ma is.
Nagyon idős hozzátartozóim látták az Ukrajnából hazatérő szomszédjuk fényképét, amint az akasztófa tövében, melyen négy ember lóg, a lelőtt ukrán halott testén nyugrtatja a lábát.
Látták a pesti gettó kerítése mellett a nyilasok által agyonlőtt zsidó nők holtesteit, mégis az oroszok által elkövetettc rémségekről beszélnek, melyekről csak hallottak.
Ezen segíteni nem lehet, az ember már csak ilyen.
Ilyenkor a társadalomnak lenne dolga, hogy megmagyarázza, hogy egy népet nem a háborúban harcoló elsőlépcsős alakulatainak, a halált éppen elkerülő katonáinak viselkedéséről kellene megítélni.
De a társadalom hallgat, mert jobb a mások bűneiről hallani, mint saját bűneinkrők beszélni.

Az orosz-ukrán háború egy proxy-háború, tulajdonképpen Amerika áll háborúban - és vesztésre - Oroszországgal.
És bizony-bizony, Ukrajnában előbújtak a fasiszták, a nacionalisták, mint ahogy Lengyelországban is, és éled a német militarizmus is.
Hogy nem a nácizmus azt tekintsük a sors különös kegyének.
Valahogy úgy néz ki a dolog, hogy az európaiak egy része most jó alkalmat lát a revansra, mégis meg akarja nyerni a II. Világháborút, és ehhez boldogan asszisztál értelmsiégünk színe-virága, illúziói rabjaként.
Elfelejtik, hogy az ilyen pragmatikus népek esetében mint a magyar, 56 októberét 57 májusa követte, Hogy Arany János és Haynauegyaránt a  Szent István rend Ferenc József általi kitüntetettje volt - és sokan  azt is elfelejtik, hogy annak idején egy tribünön hirdették a druzsbát a Déli Hadseregcsoport tisztjeivel a szto gram wodka előtt...
Lehet majd aztán mosakodni, ha változik a világpolitika, mert az el fog érni a mostani hőscincérekhez is.

Szóval, mértékletesebbnek kellene lenni, és csendesebbnek, mert anno az a szovjet katona lehetett akár ukrán is.
Merthogy itt ugyanúgy testvérnépeket ugrasztott egymásnak az ebben gyarmatain nagy gyakorlatot szerzett angolszász mainstream, mint Jugoszláviában a szebeket és horvátokat, hogy további példákat ne is keressünk.
Talán azt se kellene felednünk, hogy amikor két testvér verekszik, igen pórul járhat az, aki egyiknek segít.
A verekedés végén - lehet a két testvér együttes erővel kalapálja el.


Bonyolult ügyek ezek, csak semmi túlhabzás...

:O)))

29 megjegyzés:

Tetete írta...

Azok a rohadt kommonisták felelősek minden rosszért ( a rendszerváltás után 30 évvel). Lehet még 150 évi a kommonistákra fogni a bajokat?

PuPu írta...

A rendszerváltás után 35 évvel...
:O)))

1970 írta...

Kedves PuPu!

Nagyon jó a poszt, különösen amit az "igazlátó liberális értelmiségről" írtál az tetszett.
Tetete is "rátapintott" a lényegre: "természetesen" ez a liberális értelmiség az, amelyiknek érdeke, hogy 35 évvel a rendszerváltás után is ezzel az ökörséggel jöjjenek folyton elő. Ahelyett, hogy egy pillanatra legalább elgondolkodnának azon, hogy mi a felelősségük abban, ahová ez az ország jutott 35 év alatt.

Kapat írta...

Kedves 1970 és PuPu!

Miért haragusztok annyira a liberalizmusra, mint eszmerendszerre?
Még a fogalomtár szerint is egy olyan szemlélet, melyre mindannyian vágyunk:
" A liberalizmus jelentése szabadelvűség, olyan eszmerendszert jelöl, ami az egyén szabadságára helyezi a hangsúlyt."
Az igaz, hogy mindenféle "izmussal" az a probléma, hogy emberek élnek vele. Az egyén szándéka és elsősorban jelleme ad hangsúlyt az általa választott politikai irány megjelenítésének. Tudnotok kellene azt is, hogy mi az, amit ilyen kérlelhetetlenül elutasítotok.
Amúgy szerintem a féligazságok nagyon veszélyesek.

PuPu írta...

Kedves Kapat!
Nem a liberalizmusra haragszunk - én legalább is, hanem egyes képviselőire, akik a saját elképzeléseikhez sem tudták tartani magukat, és a rendszerváltás során vadul kommunistáztak, elvitatták azt a jogom, hogy én a szocialista társadalmat magasabbrendűnek tarthassam, mint az alapvetően az "aki kapja-marja" elvére épülő liberális kapitalista társadalmat.
Az emberek sokfélék, nem mindenki alkalmas arrra, hogy felismerje az érdekeit, sokan inkább menekülnek álomvilágba, melyben a kapitalista és munkása boldogan él egymás mellett, miközben az egyik kizsákmányolása a másik jólétének forrása.
Illúzió, a hiéna soha nem fog az antilopok érdekében tevékenykedni, inkább megeszi őket, ha módja van rá.
Persze a kapitalizmusnak is van ötven árnyalata, az afrikai gyémántbányáktól a skandináv modellig, arról nem is szólva, hogy a társadalmi rendszereket nem lehet egy kaptafára felépíteni, erre a mi parlamentarizmusunk jó példa.
Nem csak az a liberalizmus, ha azt csinálod, ami jól esik, a társadalom egy bolt, amelyben mindenkinek vannak érdekei és azokat össze kell hangolni, a gyengéket védeni kell, az monopóliumokat meg kell törni, a politikusokat ellenőrizni kell, stb...
Szép dolog a liberalizmus, de nem a szegény ember számára találták ki a XXI. században.:.
:O)))


stirlitz írta...

"Miért haragusztok annyira a liberalizmusra, mint eszmerendszerre?" pusztuljon még az emléke is a földről

1970 írta...

Kedves Kapat!

Nem a liberalizmusról, mint "eszmerendszerről" írtam, hanem arról, ami a liberális értelmiség felelőssége a rendszerváltásban (és az azóta eltelt 35 évben), és amit képtelenek elismerni.
Én nem "haragszom" a liberalizmusra, mint eszmerendszerre (sőt sok elemét én is nagyon fontosnak tartom).
(A neolib./neokon. eszmeiség és gazdaságpolitika már nagyon más tészta... az többszörösen megbukott.)

Kapat írta...

Kedves 1970!

Válaszod korrekt, köszönöm.

1970 írta...

Kedves Kapat!

Köszönöm én is a visszajelzésed.
Sajnos nagyon nem vagyok kibékülve a rendszerváltó elit "teljesítményével", de leginkább azzal nem, ahogy erre a 35 évre tekintenek. Folyamatosan azt kommunikálják, hogy mindenki essen hasra tőlük, mert ők olyan csodát tettek ezzel az országgal, hogy csak na...
Talán TGM volt az egyetlen közülük, aki nyilvánosság előtt is bocsánatot kért. Ő legalább belátta, hogy az "életművük" egy nagy rakás "végtermék", nem több.
A legnagyobb baj azonban az, hogy amíg ezek az emberek uralják az "ellenzékinek nevezett" nyilvánosságot, addig kisgömböc és rablóbandája kényelmesen hátradőlhet a székében, és végezheti az őrült neokon ámokfutását, nacionalista, fasisztoid mázzal leöntve.

Nyista írta...

Kösz, hogy így megvilágítottad! Ha azok a rohadt, náci ukránok nem támadták volna meg a békés Szov... ööö Oroszországot, akkor még mindig béke lenne... (Egy aaa jeeeelszóóóó tartóóóós béke... stb.) És azok a rohadt, imprilista USÁ-kok nem beleártották magaukat?! Úgy látom nem múlt el utóhatás nélkül a politikia oktatás a határőrségnél...

PuPu írta...

Szívesen, nagyon rád fért...
Hát, sajnálhatod is, hogy az életedből az ilyesmi kimaradt, bizonyára okosabban adtad volna vissza halhatatlan lelked a teremtőnek majdan, egy olyan kései időpontban, melyet ma még el sem tudunk képzelni!
Szeretem a hívőket, meg a szellemi kihívásokkal küzdőket, mert övék a mennyek országa.
Érdemben is lenne esetleg valami?
:O)))


Nyista írta...

Világosíts fel Ó fényes tekintetű parish! Ki támadott? Ha tényleg Ukrajna volt akkor nincs több kérdésem..

Nyista írta...

Ez ilyen baby boomer tempó? Ha valaki nem ért velünk egyet azt lehülyézzük? Biztos a tiszti iskolán tanultad tárgyalástechnika, érvelés illetve retorika tantárgyakból. Még mindig fenntartom a kérdést, hogy Ukrajna támadta-e meg Oroszországot? A másik hozzáfűzni valóm meg az, hogy szerinted javítani fog a helyzetünkön, ha Kelet-Európa - és benne hazánk - újra orosz befolyási övezetté válik?
Minek is neveztél? "Hívőnek?" Nem barátom! Én nem csak hiszem, hogy a nyugati orientáció jobb az országnak, hanem tudom. Éltem a legvidámabb barak-ban aztán a vad kapitalista rablóprivatizációban is. És éltem két nyugati országban is. Németországban és 9 éve abngluában. Nem éppen tökéletes, de Putyin renszere még így sem alternative. Hülyézz le ha erre nincs más érved!

PuPu írta...

Kedves Nyista, ha te valóban éltél az említett korszakokban, akkor valószínűleg korban is eléggé közel állhatunk egymáshoz, amúgy sem vagyok a kor fetisizálásának híve, - van fiatal zenész. öreg zenész, meg létezik fogalomként a jó zenész is.
A kérdésed meg hülyeség, ha a történet folyamatából kiragadsz egy pillanatot, akkor ha belevágod a bicskád az édesanyádat letolt gatyával éppen megpocsékolni készülő bűnözőbe, akkor bizony te megtámadtad szegény ártatlant.
A kérdésed sajnos rávilágít arra a nagyon egyszerű gondolkodásmódra, amellyel - rajtad kívül - sajnos igen sokan rendelkeznek, pedig te még tanulhattál volna is, ha lett volna hozzá adottságod, ugye...
A tiszti iskolán bizony sok mindent tanultunk, azt is például, hogy mindenre adekvát választ kell adni - azt is kaptál, a kérdésedhez stílusban illeszkedő modorban.
Természetesen az se túl meggyőző, amit a tapasztalataidról írsz, hiszen egyrészt nem éltél Putyin Oroszországában, másrészt meg nem hiszem, hogy egy Oroszországban élő egyetemi tanár leghőbb vágya lenne a helycsere egy londoni feketemosogató mellett álló felsőbbrendűvel.
Neked láthatólag nincsenek valós ismereteid, önálló gondolatod még annyi se, leginkább csak azokat a dolgokat böfögöd vissza, melyeket a média előrerágva a szájadba ad, ez pedig ahhoz, hogy te velem érdemi vitát folytass, kevés, mint vöröshagymában az osztályöntudat.
És nem azért, mert én ilyen okos lennék, hanem azért mert te, hogy úgymondjam - nem állsz a helyzet magaslatán.
Azt javaslom, hagyjuk is egymást, vagy ha folytatni kívámod a beszélgetést, majd keress meg, ha elolvastad - indulásképpen - Oliver Stone: Amerika elhallgatott történelme címűkönyvét, akkor talán majd lesz egy kis rálátásod a világ dolgaira, talán megérted a jemeni helyzetet is, amellett, hogy nagy ukrán-szakértő vagy...
Várlak!
Ja!
És én is szeretlek!
:O)))

Névtelen írta...

Úgy tűnik leragadtál az intelligenciám távdiagnosztikájánál. Ami sajnálatos. Nem gondolom, hogy Amerika ne lenne imperialista. Azt viszont igenis gondolom, hogy az orosz befolyás nem jó az országnak. Azért mert akkor volt utoljára erekciója valakinek, amikor a Szovjetunió még létezett és csapatai ideiglenesen hazánkban vendégeskedtek ez a roppant kellemes állapot nem fog helyreállni azért mert újra orosz befolyás alá kerül Kelet-Európa. Arra, hogy Amerika korrupt és imperialista nem az az adekvát válasz, hogy cserélük le Oroszországra amely szintén korrupt és imperialista viszont mondjuk a felvilágosodás eszméit Sztálin képviseli. Más gonolkodásmód. Kelet. Mi meg nyugatiak vagyunk. Én legalábbis az vagyok. Egyszerűen nem értelek. De ettől még tudok aludni. Ennyi.

PuPu írta...

Hát, ami nincs, annál nem lehet leragadni, bár - mentségedre legyen szólva - az utolsó hozzászólásod alapján mintha tudnál érvelni is - biztos valaki diktálta...
Egyébként rajtad kívül ki javasolta, hogy Amerikát cseréljük le Oroszországra?
Nem hiszem, hogyha valakinek nincsenek szövegértelmezési hiányosságai, akkor ezt olvassa ki a posztomból.
Nyugat és Kelet bonyolult kérdés: kihez tartouik Dél-Korea például, vagy hogy Japán nyugati vagy keleti?
És biztos, hogy mi Nyugathoz tartozunk, amijkor négyszer választjuk meg demokratikusan azt a mentális kihívásokkal küzdő nepotista tolvajt, akinek első politikai ténykedése a családja feltőkésítése volt az államkasszából?
Pedig akkor még nem is ő osztotta a pénzt, csak mutyizott a hatalmon levőkkel.
Ez a nyugati mentalitás?
Ugyan.
És nem tudom mire vagy kikeményítve erről az országról, amelyik pár év alatt elherdálta, amit apái a Világháború befejezése óta felépítettek?
Nagy a gyanúm, hogy nem gondolod te ezt végig alaposan - már amennyiben egyáltalán...
Az ajánlott irodalmat pedig nem azért érdemes elolvasni, hogy következtetéseket vonjál le balőle, erre majd egy kis tanulás után leszel képes, még ha azok valószínűleg tévesek is lesznek, pusztán az ismereteid bővítése miatt...
:O)))

Nyista írta...

Abban igazad lehet, hogy ennek az országnak a lakói nem nyugatiak. Erre azt tudom mondani, hogy ha nem hát nem. Lehet, hogy tényleg nem vagyok igaz magyar ember, mert nem szeretek ázsiai despotákat mélytorkozni. Ez megint izlés dolga. Régóta úgy érzem, hogy nem igazán tartozom ide. Ez a kis eszmecsere arra is rávilágít, hogy ha egy alapvetően ellenzéki érzelmű magyarral is arról kell vitatkoznom, hogy Putyin rendszere kívánatos-e vagy sem, akkor lehet, hogy jobb lesz beadnom az állampolgársági kérelmet a Home Office-nak, mert kb. egy világ választ el bennünket. A gyerekeim már amúgy sem beszélnek jól magyarul. Ezt a pár évet ami még hátra van kibírom a bokréta nélkül isten kalapján. Minden jó valamire. Még egy ilyen személyeskedésektōl sem mentes billentyűzet karate is vezethet érdekes következtetésekre.

PuPu írta...

Hátb én aztán nem ítéllek el, egyébként is, a világ összement, egyszer csak okos emberek kezdikv tán irányítani kapzsi emberek helyett..
Ami a despotákat illeti nekem egyként ellenszenves egy keleti és egy nyugati despota, és itt tekinsünk el a propagandától.
Ezért gondolom sokszor, hogy ami ma a világban folyik az nem politika, hanem vallásháború, dühöng az etnorasszizmus, a gyerekeket gyűlöletre nevelik, nagy a zűrzava.
Angliában egy hindu a halljakend, ha itthon kérdezed, egy cigány, de a miniszterelnökünk egy cigány, akinek őse magyarjaink szerint Árpáddal lovagolt be Vereckénél, de az a zsidót, akinek ősei tényleg Árpáddal jöttek, azt nem abbyira szeretik honfitársaink , akik azért magyarok, mert annak tartják magukat.
Ugyanakkor azt, aki fiútestben lányként született, ha lánynak tartja magát, kiseprűznék innen sokan...
Bonyolult a világ...
:O)))

PuPu írta...

Ja!
És Putyin rendszere az oroszoknak kell, hogy kívánatos legyen.
De az is kétségtelen, hogy a kis népeknek alkalmazkodniuk kell a nagyhatalmaknoz.
Ez meg nem kívánsághangverseny, adottságok kérdése.
Az afrikai közmondás igazsága kétségbevonhatatlan: Nem jó ott fűszálnak lenni, ahol az elefántok b@sznak...
:O)))

Nyista írta...

Putyin rendszere virul Magyarországon is. Egy csomó törvényt orosz mintára hoztak meg. Én pedig ebből nem kérek. De a magyarok választásról-választásra és választások között a pofámba dörgölik, hogy mennyire szeretik az ilyen rendszereket. Hát kinek a pap - kinek a papné.
Rishi Sunak-ok nem szeretem. Nem a bőre színe miatt, hanem azért amit képvisel. A nála fehérebb tory-kat sem szeretem. Ami tetszik, Angliában hogy "hullanak a miniszterelnökök". Legalább nem évtizedekeig vannak hivatalban mint nálunk vagy Oroszországban.
Még egy hibapont, hogy én is zsidó vagyok. Leagalábbis a nagyamamám asszimiláns zsidó családból származik szóval a Bayer nagy papája meg a Toroczkai biztos a Dunába lövetnének vagy bevagoníroznának ha most 1944-et írnánk. Ez az ország gyűlöli a haladást, a felvilágosodást, a polgári erényt és a kultúrát.
A Putyinról hangoztatott véleményedre én egy másik közmondással tudok felelni. Nem lehet b@szni is meg szűznek is maradni. Putyin és Orbán egy csomagban kerülnek kiszállításra. Ha nem tetszik a dagadt, fingszagú, felcsúti Napóleon akkor Putyin is kuka. Ha Putyin elmegy némi töménnyel akkor bizony O1G-t is nyelni kell. Ez van! A világ ma így van berendezve. Nem én rendeztem be így! Én csak élek benne. Ne nálam tessék reklamálni...

PuPu írta...

Én igyekszem nem indulatos lenni, az indulatuk elveszik az ember tisztánlátását.
A blogger feladatát meg én abban látom, hogy mutassa meg olvasóinak adott esetben egy helyzet fonákját is, késztesse őket gondolkodásra, aztán majd ők eldöntik, hogy melyik verziót tartják helyesnek - már amelyik képes egyáltalán a gondolkodásra. Sajnos az emberek többsége nem szeret gondolkodni, az érzelmeik vezérlik, s míg régen leginkább csak az egyházak, a mai világban túl sokan élnek az emberiség érzelmi manipulációjából.
Manipulálni azt lehet, akinek kevés az ismerete, szereti, ha megmondják neki, hogy mi a teendő, és hát lássuk be: az emberek többsége - bár ezt vadul tagadja , de ilyen.
Te a választás szabadsága mellett teszed le a voksodat, és elfelejted, hogy Hitler szabad választáson kerükt hatalomra, amint ahogy Orbán is választások útján lett miniszterelnök és - irgalom anyja ne hagyj el - Putyin is választások révén lett Oroszország elnöke. Most meg a világ azon izgul, hogy egy demens vagy egy idióta lesz a világ átmenetileg még legerősebb hadseregének egyszemélyi főparancsnoka.
Súlyos leegyszerűsítése a dolgoknak Putyint Orbánnal, Oroszországot Magyarországgal összevetni, olyasmi, mintha összevetnéd San Marinót mondjuk Braziliával, a méretek maguk is más megközelítést igényelnek.
Putyinról az a véleményem, hogy ha az oroszoknak és Oroszországnak jó (úgy tünik, jó...), akkor semmi okunk, hogy ne fogadjuk el őt ugyanúgy, mint el kell fogadnunk Bident például, bármi is a szubjektív véleményünk róla.
Őt sem kell összehasonlítanunk egy magyar politikussal sem, mert nem egy súlycsoportban játszanak, más a feladata és felelőssége egy világhatalon vezetőjének és a csenyétei önkormányzati hivatal vezetőjének, vagy Budakeszi polgármesterének.
Az ország meg ilyen-amilyen, de ne felejtsed el, hogy te is formáltad és formálod. Orbánt is el lehetne zavarni a pereputtyával együtt, ehhez elég lenne egy választáson a nyugdíjas szavazóknak a pedagógusokkal és az egészségügyi dolgozókkal együtt szavazni ellene, meg kellene egy tökös politikus, aki az egyrészt-másrészt tökölődés és demokrácát hülyén értelmező nyálaskodás helyett mérlegelés helyett azonnal lefoglalná államosítaná az összes elkótyavetyélt . ellopott, a rendszer bebetonozására használt javakat, - ehelyett inkább Putyin és az oroszok gyűlöletével és az ukrán tolvajok, fasiszták dicsőítésével vagyunk elfoglalva.
Pedig az ukrán fasisztáknak küldött milliárdokat az unió polgáraitól veszik el, melyeken majd szavlejárt lőszereket lövetnek el szerencsétlen ukrán katonákkal a szerencsétlen orosz katonákra.
A realitások figyelembevételének szükségességével egyetértek, és isten ments, hogy nálad reklamálnék, jóllehet te Angliában mindig egy alsóbbrendű senki maradsz, és a gyerekeid se igen lesznek a felső-küzéposztály tagjai - ne legyen igazam...
Azoknak még Katalin hercegnő sem elég jó - lásd Catherine Middleclass hercegnét
Hja kérem, nem lehet egyszerre baxni és gazdag és sikeres szűznek maradni...
:O)))


Nyista írta...

Amit a fiaimról ítál az vagy úgy lesz vagy nem. Midenesetre a nagyobbik gyerek egyetemre jár, ami a 25. volt a legjobb evyetemek rangsorában. Nem politológiát tanul, hanem fizikus lesz... Lehet, hogy nem lesz felsőházi tag de azért... Én kiírtani való zsidó,

Nyista írta...

Sokmindent írhatnék. Magyarországon is kiírtani való, alsóbbrendű, zsidó, kommunista, hazaárulónak tartanak Árpád vérei hej! A nagyobbik gyerekem az 50 legjobb egyetem egyikén tanul fizikát. Talán nem lesz felsőházi tag, de azért... A meglátásom az, hogy az a 93 ezer négyzetkilométeres, huzatos lapály egy emberi életre alkalmatlan, reménytelen pusztaság. A lakói teszik azzá. Szerencsére Magyarország nem egyenlő az egész világgal. Pussz.

PuPu írta...

Na, azért vannak itt ám még normális emberek is, csak hát halkabbak.A gyerekeidnek sok sikert kívánok, szomorú, hogy ezt nem Magyaroreszágon képzelik el, de hát a világ megváltozott és ez ilyesmikkel is jár.
Haza ügyében pedig az én álláspontom szerint a haza is rendelkezik kötelezettségekkel a polgára felé, amit ha nem teljesít, akkor nem is várhat semmit.
És nem a vérmagyarok döntik el, hogy te ki vagy, hanem te.
Az ő mentalitásuk már rengeteg kárt okozott ennek az országnak, és okoz a mai napig.
A konklúziód talán kicsit végletes, és hát csak eljön a pillanat, amikor a magyar nép megvilágosodik, kommunista optimista, vagy hogy is mondták anno.
Látod. egész jól el lehet beszélgetnünk, ha próbálunk tárgyilagosk maradni...
(Egyébként nőböl vagy? Megleptél...)
Drukkolok neked!
:O)))

Nyista írta...

Férfibúl vagyok a kedves feleségem szerint is. 😉 Két fiam van ugyanattól az asszonytól, akivel - te jó ég mennyi is? - 23 éve vagyunk együtt. Ő is magyar. És lehetett volna normális életünk otthon is, mert mindketten diplomások vagyunk, de nem lett... Miután kis híján elbuktuk a lakáshitelt és másodszor is kikapcsolták nálunk a vizet, úgy, hogy mindketten teljes állásban dolgoztunk és nekem még volt egy másodállásom is akkor valami eltõrt. Aztán az amúgyis a pöcegödör szintjén lévő magyar kõzélet elkezdte befúrni magát a magma alá. Aztán például egy "jóakaróm" feljelentett. Szóval egy kissé megkeseredtem. Először Németországba ingáztam. Aztán irány Sheffield. Fél év múlva kihoztam a családot. A kicsi 3 éves volt akkor a nagy 10. Itt sem next minden simán és most sincsenek illúzióim, de az egésznek a hangulata valahogy más. Nem is beszélve a fuzetések reálértékéről...😉 Pedig valaha nagyon másképp gondoltam Magyarországra. Jelenlegi véleményem több millió magyar megfeszített és lankadatlan gyűlölködésének a gyûmölcse. De szerintem még a legroszabb demokrácia is jobb, mint a legjobb diktatúra. Még ha a hülyék olykor fell is ketekednek. A demokráciában mindíg ott van a korrekciónak legalább az esélye, míg ez egy konszolidált diktatúrában csak álom. Ameriks szörnyű hely, de van esély a változásra, mert még olyan a rendszer. Kínában és Oroszországn

Nyista írta...

Most látom, hogy a nem jött át teljesen amit lea akratam írni. Szóval Kínában, oroszországban és a hasonló keleti diktatúrákban a vezér jól bebetonozta magaát a hatalomba az ellenzékieket bebőrtönzik, megölik, elüldözik stb. Emiatt esély sincs arra, hogy más ötlet is gelmerüljön mint a vezéré. Ha jól tudom Putyin oOroszországában Alekszij Navalnij már több mint egy éve van börtönben. Az sem biztos, hogy még él de erről semmit nem lehet tudni. Kínában koncentrációs táborok vannak. Törökországban börtönben vannak ellenzékiek. Stb.
Amerikában is szar dolgok mennek, de Biden állítólag "beteg fasznak" nevezte Trumpot ami stilisztikailag talánnem tökéletes, de telejesen fedi a valóságot. Szóval ott harcolnak a hatalomért. Biden valóban öreg és lehet, hogy szenilis is de láthatóan elég jól fel tudja mérni, hogy milyen az ellenfele ami azért ad okot némi reményre.
Valahol itt vana különbség a képviselet rendszer és az egyszemélyi diktatura között. Winston Churchill akit nem lehet baloldalisággal vádolna azt mondta, hogy " ...A demokrácia a kormányzás szörnyű módja csak egy dolog rosszabb nála. Bármi más."

PuPu írta...

Szóval, tényleg el kellene olvasnod azt a könyvet.
Millió dologban nem értünk egyet, persze ez a tömegtájékoztatás hibája is.
De hát ez talám természetes is, az embernek - főleg, ha nem a hobbija - nincs annyi ideje, hogy elolvasson minden irományt, ami a világpolitikával foglalkozik, emellett nálunk ezek a dolgok hitéleti kérdések is.
Azért Navalníjról hadd mondjam el, hogy elítélése gazdasági ügyben történt, majd megmérgezték az alsógatyáját, ezért megsértette az ideiglenes szabadlábra helyezés szabályait, persze nyugati támogatói biztatására.
Tudni lehet, hol tartják fogva, mindenesetre ott bent nem jut mérgezett alsógatyához - hogy nilyen fantáziadúsak a nyugatiak, nemhiába épült Hollywood...
A koma egy senki, csakúgy, mint Zelenszkíj, aki a balhé kezdetén még ukránul se tudott, csak egy bohóc volt a médiában.
Ettől még lehetne rendes ember is, - de nem az, vágóhídra viszi a népét.
Írhatnék neked az amerikai rasszizmusról, a quantanamói kínzásokról, a meggyilkolt USA-ellenes politikusokról Allendétől - Szaddamig, a Majdanra fordított pénzekig, a Castró elleni hatvanvalahány CIA merényletig, az Amerika által ledobott atombombáktól az Amerka által indított helyi háborúkig, az arab tavasznak nevezett, olaj által motivált felforgatásig, Afganisztán felfegyverzésétől az USA által a mai napig az oroszoktól vásárolt uránig, Jemen bombázásáról, de sok éretelme nincs, hiszen te hinni akarsz, és ha megéred, ezért majd elnyered méltó jutalmad, amikor a kínaiak, oroszok brazilok, indiaiak és Afrika és a többek, akiknek elege van az USA arroganciájából - szóval, a világ népei megváltoztatják a világot.
Úgy érzem ma még jó döntésnek tünik London, de azt hiszem, Sanghaj biztonságosabb lenne...
Churchill egyébként Marlborough hercegének egyik leszármazottja, nem kétséges, hogy neki ez a rendszer megfelel, de azt hiszem, azért ki lehetne találni jobbat is.
Hát, majd meglátjuk, míg élünk - remélünk...
:O)))

Nyista írta...

Persze. Amerika tele van mocskos ügyekkel. Ott van pl az Operation Condor. Amikor fizikailag elkezdték írtani a balololdali politikusokat Dél-Amerikában. Allende meggyilkolása is ennek az akciónak a keretében történt. Én alapvetően ellenzem a nagyhatalmi politizálást. Nem tehetek róla, hogy a gazdasági elit mindenütt ezt erölteti. Szemben veled azonban nem tenném fel a jövőmet a kínaiakra. Nem azért mert nem győzhetnek, hanem mert az a világrend amit a kínaiak diktálnak még az amerikai hegemóniánál is szörnyűbb. Kénytelen voltam kínai mérnökökkel dolgozni egy ázsiai multinál. Elég szörnyű volt. A kínaiak világképe egyszerűen nem kompatibilis az enyémmel. Leginkább azt mondanám, hogy azt a rendszert amivel én elégedett lennék még nem találták fel.
Egyébként nem London ban élünk, hanem Sheffieldben. Szóval nem megyünk Shanghajba, mert nem beszélünk mandarin nyelven. És nem akarok hinni, mert nem vagyok hívő. Valójában antiteista vagyok. Viszont európai az vagyok. És nem válok ázsiaivá pusztán azért, mert lehet, hogy ők nyerik a hegemóniáért folytatott harcot. Mellesleg ha csak nincs üveggömböd ezt te sem tudhatod, hogy így lesz e. Ráadásul ezt a várható győzteshez való törleszkedést a magyar elit évszázadok óta játssza és mire mentünk vele. Két elvesztett világháború. Megszállás. Szegénység. Talán abba kéne hagyni ezt a nyalni való segg utáni hajszát. Kivételesen meg lehetne próbálkozni azzal, hogy nem áruljuk el a szövetségeseinket és nem támadjuk hátba a szomszédainkat. Rosszabb ettől nem lenne nekünk. De ennek az országnak az elitje mindig nagy stratégának képzelte magát aki okosabb mindenkinél aztán arccal esett a szarba. A birka nép meg követte "zseniális" vezetőit a pusztulásba.
És végül, de nem utolsó sorban orbánból akkr sem kérnék, ha ő lenne világ ura. Putykóból és a kínai nudliból sem kérek akár győz akár veszít. Trumpot meg majd csak elviszi az ördög. A demens, vén hülyén meg úgyis diadalmaskodik végül a kor. Szurkolok Bernie Sandersnek. Remélem, hogy lesz még elnök... De alapvetően én nem a győzteshez húzok, hanem leginkább senkihez. Ez talán ostobaság viszont így nem hányok reggelente amikor a tükörbe nézek pedig a látvány évről évre szörnyűbb😉. El fogom olvasni a könyvet cserébe én is ajánlok egy könyvet. Bernie Sanders It's ok to be angry about capitalism. Remélem létezik már magyar fordítása. Én angolul olvastam. A cím annyit jelent: "Rendben van, hogy dühít a kapitalizmus". Ha elolvasod kiderül, hogy az amerikai politikai elitben sem mindeki ostoba és korrupt. Tehát van remény...

Nyista írta...

Kedves Pupu! Könyvet nem taltáltam Amerika elhallgatott történelme címen. Ellenben egy dokumentum sorozat fent van anetetn ezen a címet. Természetesen Oliver Stone rendezésében. Megnéztem. Azért had hansőlyozzam, hogy az amerikai jobboldal pöcegödréről szól nem egész Amerikáról. Ergo nem az amerikai társadalmi berendezkedés egészében ilyen, csak ott is vannak fasiszták, mint mindenhol. Mig mondjuk egy muszlim teokrácia, egy ázsiai autokrácia vagy egy orosz típusú diktatúra alanyi jogon is embertelen. Én is ajánlok egy filmet az a címe, hogy Fascism Inc. Ez a film a kapitaliszmus és a fasizmusok összefüggésére világít rá. Az én konklúzióm az, hogy ha már nem élhetünk igazi szocializmusban, akkor a legtöbb amit thetünk, hogy a kapitalizmust megszelidítjük. Amolyan svéd szociáldemokrata stílusban. Küldjük nyugdíjba a neoliberálisokat.