2016. január 29., péntek

PEST MEGYE - VÁLÁS ÁGYTÓL, ASZTALTÓL

Pest megye ma elválik Budapesttől.
Kár.
Van a mondás, mely szerint összenő, ami összetartozik, és ez a közigazgatási egyégekre is igaz, erre talán a legszebb példák egyike Budapest és agglomerációja.
A fővárost körülölelő településgyürű ezer szállal kötődik a fővároshoz, emberek százezrei dolgoznak Budapesten, járnak be naponta a a MÁV és a HÉV-ek szerelvényein, a buszokon, vagy a rettenetesen zsúfolt, gyakran rossz minőségű utakon utakon saját autóikkal.
A települések gyakorlatilag összenőttek Budapesttel - sőt, egymással is, csak a helyiek tudják sok esetben, hogy melyik településen is autóznak éppen...
Az emberek utaznak, mert a nagyváros ad nap közben munkát, délután-este szórakozási, művelődési lehetőséget, és utaznak az egészségügyi és szociális intézményekbe, melyek ellátják a megye lakosságának jelentős részét is.
Most olyan a helyzet, mint a sziámi ikrek szétoperálásánál - idő kell, míg kiderül, hogy mindketten életképesek maradnak-e, vagy az egyik életképtelennek bizonyul.


A válás indoka nem a megromlott kapcsolat, nem is hatalmi harc, hanem a pénz.
A megyék szerepe az önkormányzatiság meggyilkolása után már úgysem jelentős, a Fővárost a Suttyó politikailag úgyis el akarja jelentékteleníteni, a régiók pedig csak azért léteznek még, mert az Európai Unió erre ad támogatásokat, méghozzá a fejlettség függvényében.
Mint a szülő, aki mindig a nehezebb helyzetben levő gyerekét segíti, itt sem a pénzek fehasználásának hatékonysága, hanem az aktuális anyagi helyzet dönt, a lemaradókat fel kellene zárkóztatni.
A gazdasszony, ha a libái közül valamelyik lemarad a fejlődésben, általában levágja, az Unió viszont addig tömi, míg valamicske meg nem látszik rajta.
Hát most Pest megye lesz hízlalva, de nem vagyok biztos benne, hogy meg fog látszani rajta a buzgalom.
Ha ezt a szétválást követi az intézmények, közművek, közlekedés szétválasztása is, akkor a megye a gatyáját költheti rá az átalakítás költségeire - viszont abból is le lehet szedni a harácsot meg a sápot az arra hívatottaknak.
Különösen izgalmas, hogy az emelt támogatás csak 2021-től lesz realitás míg a szétválás előkészítése már tegnap elkezdődött a fővárosi és az agglonerációs közlekedés szétválasztásával.
Erre való hivatkozással a Főváros egy sor, ma általa ellátott feladatot úgy fog lerázni magáról, mint Bodri a vizet, éveken keresztül egyre nehezebbé téve az agglomerációból bejárók életét.


Azért sem biztos, hogy jó ez a szétválasztás, mert a Budapesten dolgozók, ott vállalkozók adóikkal a nagyvárost gyarapítják, de gyermekeik itt járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába, itt veszik igénybe az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait, a szakrendeléseket, így könnyen elbillenhet a mérleg, ha a nagyváros begombolkozik - például az egészségügy területén.
A megyének van ugyan kórháza Kistarcsán, de oda meglehetősen nehezen jut el a beteg, még a mentőknek is három napi hidegélelemmel kell felszerelkezni, hogy odajussanak, a gyalogbetegről már nem is szólva.
Bejáratott, megszokott ellátási helyszínek kerülnek veszélybe, a lakosság pedig felettébb utálja az ilyen változásokat.
A helyzet a közműszolgáltatások terén is érdekes, a helyi vízművek feladatait a közelmúltban vette át a Fővárosi Vízművek, de a csatorna, az Elektromos Művek és a gázszolgáltatás is elkerült az új régió hatásköréből, az oktatás és az egészségügy költségvetése is, így aztán a megnövekedő támogatás sem marad az új régióban, hanem az Orbán-régió hatáskörébe kerül.
Ott pedig nem kiérlelt tervek alapján döntenek, hanem a fővezéri ötlet és vazallusi érdekérvényesítő képesség lesz a meghatározó.


A megye fővárosi agglomerációja várhatóan szívni fog, mint a torkosborz, az
agglomertáción kívüli rész pedig osztozik majd a többi, lemaradott település sorsában, marad a fejlettségi különbség, és még örülni lehet, ha nem növekszik.
Mitől is zárkóznának fel, nagyvállalat nemigen fog például Farmosra költözni, lakói idáig is onnan ingáztak Budapestre - a kicsik meg minek mennének oda?
A munkaerőnek a mennyiségen kívül van minőségi vetülete is - a legelmaradottabb területeken a képzettség és a munkakultúra egyaránt alacsony szintű - általában.
Vicces lesz, hogy az új régió központja Budapesten marad, ha pedig kitalálnak valami újat, az eleve halott ügy lesz - ezerszer bebizonyosodott már, hogy a hatalmi szóval kijelölt térségi központok halálra vannak ítélve.
Az átalakítás arra lesz jó. hogy kifizessenek néhány vazallust, több legyen az ellopnivaló pénz és tudják mutatni rettenetes reformerségüket.
Majd meghallgathatjuk azt is, hogy mennyivel többet kap a megye az Uniótól, de azzal nemigen fognak eldicsekedni, hogy mibe fog ez kerülni állami és lakossági szinten.

Nincs mit tenni ellene, pénz beszél, a karaván halad.
Hogy meddig és hova, az majd elválik, de talán nem ez volna a legfontosabb feladat mostanában...
olyan ez, mint a vagyonmegosztás után a költözködés.
Lehet, hogy a kisebb lakásokban majd egyszer, nagysokára a rezsi csökken, de eleinte a fenntartási költségek növekednek, és átmenetileg sok minden olyan feladatot is át kell szervezni, amelyik idáig zökkenőmentesen működött.
Új érdekviszonyok alakulnak ki, növelni kell a bürokraták számát, intézményeket kell létrehozni, vagy fizetni kell a régi intézmények használatáért - szóval nem lesz olcsó.
Hogy megéri-e, majd kiderül.

Mindenesetre reménykedjünk benne, hátha...

:O)))

Nincsenek megjegyzések: