2016. december 9., péntek

KEDVES KORMÁNY, EZ NEM PISA, EZ SZAR...

© 
Már elnézést a kissé rusztikus fogalmazásért, mentségemre szolgáljon a középerős felindulás.
Merthogy mégiscsak felháborító, hogy ide jutottunk, hogy a magyar diák évről évre egyre alacsonyabb színvonalon képes produkálni a nemzetközi PISA (
Programme for International Student Assessment) teszten, miközben a múltban az országok élvonalában teljesítettünk.
De ez még hagyján, ellenben az illetékes kormányzati fejesek produkciója kifejezetten szánalmas, felháborító és hazug is, nem is értem, hogy a régen oly hatékony Fidesz-propaganda miért nem képes felmérni, hogy mennyire kontraproduktív a szerecsenmosdatás, melyet folytat.

Lázár miniszter például odáig ment, hogy kijelentette: mivel nem Balog Zoltán miniszter vagy Palkovics László államtitkár áll az iskolai katedrán, ezért nem lehet őket személyesen felelősségre vonni, hogy a diákok mit nem tudnak.
A tananyagot a tanároknak kell megtöltenie érdemi tartalommal, így a felelősség rájuk nehezedik. Hozzátette, hogy nem a pedagógusokon kívánják számonkérni az eredményt.
Csak említeném, ha Japánban összeütközne két egymást követő metrószerelvény, lemondana a közlekedési miniszter, ha a Shinkanzennel esne meg ez, akkor lemondana a miniszterelnök.
Ha az oktatás ilyen színvonalra esne vissza. lehet, lemondana a császár.
Arrafelé ugyanis ismerik a személyes felelősség fogalmát, és a felelősségnek következménye is szokott lenni.
Nálunk szeme se rebben egyik felelősnek sem, Lázár miniszter szerint a kormány odaadja az oktatáshoz szükséges pénzt (nem adja oda...), oszt a többi az iskola dolga.
Mintha kapna a zsebébe valamennyit, aztán odaállítanák az Orbán erkélye és a Parlament kupolája között kifeszített kötélhez, hogy akkor most sétáljon át rajta bátran - adná az ég, hogy megpróbálja...Azért ehhez pofa kell.
Szanaszéjjel verték a közoktatást, állami iskolákból a cigányok szegregálásának szent célja jegyében egyházi iskolákat csináltak, a tanárokból oktatógépeket próbálnak faragni.
A tananyagot teljesen homályos és zavaros masszává tették, mely úgy növekedett, mint Rogán lakása, a diákok leterheltsége egyre nőtt, a tanárokból meg idegrángásokkal küzdő, kiszolgáltatott rabszolgák lettek.
Az iskolák körül nem volt nyugalom, és erről nem a pedagógusok tehettek.
Az állami iskolákban egyentankönyvből, egyentananyagot oktatnak a diákoknak, kiken egyenruha lesz - értsük úgy, hogy egyen lesz ruha, a többieken meg rongyok.
Az egyházi iskolákban pedig, ha a pedagógus tanítani akar, akkor csapágyasra forgathatja ég felé fordított szemét és hányhatja magára a keresztet.
Szerintem a legnagyobb gond az olvasási képességek romlása, a szövegértés alacsony színvonala.
A XXI. század nem viseli az analfabétákat, még szerencse, hogy az oktatásért felelős  Balog miniszter szerint ha valaki el tud olvasni egy szót, akkor azt meg is értette, ez részben meg is magyarázza az elért eredményt.
Balog miniszter lesz a modell, ha egyszer majd megalkotja valaki a miniszteri alkalmatlanság szobrát, és ezen az se változtat, hogy Lázár János védelmébe vette, szomorúszemű államtitkárával együtt. Nagyon érdekelne, hogy az oktatási kormányzatnak van-e valamilyen jövőképe, már a Vezér téveseszméinek szolgálatán kívül, merthogy itt már a nép egérszürke bloggere is látja, hogy rettenetesen nagy a baj.
Egyrészt Orbán rendszere végzetesen és végletesen kettészakította a társadalmat, ezen belül az oktatást is, bebetonozva ezzel a romló állapotokat, és kihajítva a trágyadombra a gyerekek felét.
Belőlük nem lesz semmi, ezt már gyermekkorukban is tudniuk kell, hiszen beleverik a fejükbe közvetlen és közvetett módon egyaránt.
Ezt hívjuk Orbán-féle motivációnak - mintha a gazdasszony késsel a kezében arra biztatná a kislibákat, hogy ha élni akartok csipegessetek a zöldből, lehet belőletek akár még pörkölt is!
Tanulj purdé, aztán találkozunk majd az árokparton!
Ennek a rendszernek ez az egyik történelmi bűne, és hiszem, hogy a felelősök el fogják nyerni méltó büntetésüket.
Ma még nem ismernek bűntudatot, nem hiszik, hogy őket is fogja a golyó, hárítanak, hazudnak, miközben tönkreteszik az ország jövőjét.


Magas színvonalú oktatás nélkül nincs modern ország, ehhez pedig korszerű iskolák, korszerű pedagógiai módszerek, jól képzett és motivált tanárok és olyan tanulók kellenek, akik tudják, ha jól tanulnak, akkor kiemelkedhetnek a nyomorból, ahova ezek a trógerek és saját butaságuk juttatták szüleiket, nagyszüleiket.
Sajnos, semmi jel nem mutat arra, hogy bármiféle változtatásra kényszert éreznének a múlt század porosz iskolarendszerének ádáz hívei, annak sincs jele, hogy a tanárokat feladatukhoz mért megbecsülésben kívánnák részesíteni, számukra megteremtenék az optimális feltételeket.
A tanári pálya marad kontraszelektált, azok választják általában, akik előtt más utak nincsenek nyitva, ne is firtassuk, miért.
Ha végeznek, munkájukhoz túl sok segítséget nem kapnak, kapálhatnak vezényszóra, az egyéniségeknek nincs helyük a magyar iskolákban.
Az oktatás Orbán rendszerének hű tükre, lehet dicsekedni vele.
Mint ahogy az egészségüggyel, meg a nyugdíjrendszerrel is, mindkettő recseg-ropog, összeomlás előtti állapotban vannak.


A jövő itt a tét, de a Vezér ezt leginkább saját jövőjére érti, mint kiderült Rogán Tonya tájékoztatásából, itt egyetlen cél konkrét: Orbánnak 2018 után is miniszterelnöknek kell lenni.
Az ország nemzetközi hírneve a padlón, és ezen az sem segít, ha Katinka hoz még három aranyérmet.
Minket anno úgy hívtak, hogy a nagy generáció, a ma fiataljait úgy fogják hívni, hogy a jövőtlen nemzedék.


Nem tanulunk mi, semmiből...:O)))

20 megjegyzés:

Kibic37 írta...


Közhelyszámba megy már, de azért leírom:
Pontosan ez a cél!
Minél butább, minél alulképzettebb egy társadalom, annál fogékonyabb az alantas ösztönöket célzó tömegmanipulációra. Eddig ez maximálisan bejött, tehát ezt az irányt kell követni.

Névtelen írta...

Egy kicsit tudományosabban, ugyanerről:

http://mta.hu/tudomany_hirei/pisa-jelentes-az-mta-kiemelt-strategiai-celja-az-oktatas-fejlesztesenek-sokoldalu-tamogatasa-107205

'Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a mostani PISA-adatok egy legalább két évtizedes negatív tendenciának a jelzései.' :(((

Névtelen írta...elég lettvón a poszt CÍME .............................

qrvalyó!!!

Névtelen írta...

Pupu, bár egyetértek a helyzetelemzéseddel, egy kicsit kiegészíteném: én azt gondolom – úgy is mint a „nagy generáció” egyik tagja, hogy a mai helyzet megalapozása még az átkosban kezdődött el. Bár elkötelezett híve vagyok a szocialista társadalom-szervezésnek, be kellett látnom, hogy a létezőben az egyik legnagyobb hiba a pedagógus szakma alacsony presztízse volt, már akkor is azok kerültek tanárképzőkbe, akiket „komoly” főiskolára nem vettek fel, felsőoktatásba a legalacsonyabb pontszámmal tanárszakokra lehetett bekerülni. Ezt a jó hagyományt folytatták a rendszerváltók, nem vagyok róla meggyőződve, hogy pont ezt kellett volna megőrizni:) Nekünk még sok jó tanár jutott, gyerekeink már nem voltak ennyire szerencsések, ma meg esszük amit főztünk, elkészült a kontra szelektált pedagógusgárda, természetesen tisztelet a kivételeknek..
Az egységes tananyag meg nem akkora baj, mint ahogy a liberálisok próbálnak riogatni vele , sőt az iskolák közötti átjárhatóság szükséges feltétele, és az egyetemi felvételinél sem hinném, hogy pontot ér az a válasz, hogy nálunk ez nem volt tananyag.. a matematika az matematika, fizika meg fizika, a kémia az … a történelemben meg történt, ami történt.
Sőt, mára új problémával is küzd az oktatási rendszer: a kialakult struktúra VILÁGSZERTE! arra az ismeretmennyiségre épül, mely a huszadik század elején rendelkezésre állt. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy ezt anno rendesen átgondolták, és annak egy bizonyos szintű elsajátításához valóban 12 év kellett, nem kell komoly matematikai képzettség annak belátáshoz, hogy ha a mennyiséget többszörösére növeljük, akkor az időt is növelni kéne..
Márpedig ha az emberiség ismereteit a tűz felfedezésétől a huszadik század elejéig 1-nek tekintjük, akkor a harmincas évekre az már kettő, ma meg már ki tudja hanyadik hatványnál tartunk, és még mindig 12 évnél.. Ez a baj, nem az egységes tananyag..
Illetve fordítva: pont az egységes tananyag hiánya a baj, szerintem nagyjából fogalmuk sincsen az oktatásfelelősöknek, hogy mit és mikor és mennyi ideig kellene tanítani :(
A társadalomnak ma már nem kell annyi munkaerő, hogy a fiataloknak 18 év körül munkába kelljen állniuk, hogy legyen annyi jószág, amennyi lehetővé teszi a kor technológiai szintjének megfelelő életszínvonalat- bőven beleférne, hogy a fiatalok 25-28 éves koruk körül indulnának neki a specializációnak, azaz a felsőoktatásnak. A bolognai rendszer ugyan kicsit erre hajaz – alap és felsőfokú képzés, de korán szelektál, és azon túl is nagyon kusza..
Egyetemen oktató barátaim panaszkodnak, hogy ma pl a műszaki egyetemen már 4 szemeszter azzal megy el, hogy a középiskolában megtanulandó fizika anyagot megpróbálják a hallgatókkal elsajátíttatni, hogy elkezdhessék az egyetemi anyagot tanulni..
No ez az igazi tragédia..
Bocsánat a hosszúságért, de erről a témáról órákig is tudnék levegővétel nélkül beszélni :)

Fernokat írta...

Tisztelt Szerző,
A japán példát ki kellett volna hagyni, egyszerűen azért, mert nem így van. (Császár példál nem mondhat le a jelenlegi törvények szerint, de ez lényegtelen.)

Unknown írta...a pedagógusoknak - anno - nemtecc a MBálint-féle oktatási reform...féltették a jó kis langymeleget--megszavazták orbánt....


MOST KUSSOLJANAK!!!!!!

sima pupista írta...

Na, ezért lesznek a gyerekeim magántanulók. Évekbe tellett, mire meghoztam a döntést, hogy tíz év az életemből arra lesz szentelve, hogy a gyerekeimet tanítsam. Nem látok más elfogadható alternatívát.

Névtelen, az egységes tananyag igenis rossz, kifejezetten ártalmas. Az nincsen rendjén, hogy állambácsi mindenkinek egységesen, kötelező jelleggel megszabja, hogy miből mit és mennyit. Hol van itt a tanszabadság? Hol van itt a választás lehetősége?
Annak idején néhány szülő megpróbált létrehozni egy olyan iskolát, ami megfelel az elképzeléseiknek, ahol sokkal több és érdekesebb dolog történik és jobban a való életre nevel. Nem lehetett. A főzést nem engedte az ÁNTSZ, a kézműveskedés, a vállalkozástan és egyebek pedig nem fértek bele, mert csinálhatták volna ugyan, de a tantervben meghatározott, amúgy is túlterhelő és felesleges masszát mindenképpen le kellett volna nyomni a gyerekek torkán. Egyszerűen lehetetlen bármi mást csinálni. Nem engedik.
Szóval nem elég, hogy az egész oktatási rendszer úgy ahogy van szar, nem adnak lehetőséget a kezdeményező kedvű szülőknek, gyerekközpontúbb pedagógusoknak, hogy bármit is másképp csináljanak. Ez így élhetetlen és abszolút emberellenes, gyerekellenes, jövőellenes.
Az pedig a Tanítanék mozgalom sikertelenségéből egyértelműen látszik, hogy magasról tesznek a szakma véleményére. Ez minden, csak nem demokrácia, nem 21. század, nem Európa.

talalom írta...

Névtelen!
1. A pedagógusoknak nemcsak a "létezőben", korábban is alacsony "prezstizsük" volt. Néhány kiemelkedő egyetemi tanáron kívül a tanárok többsége a "cifra nyomorúság"-ban élt, az elemi iskolai tanítóknak meg végképp bizonytalan volt az egzisztenciájuk (a "nemzet napszámosai").
2. Az ugrásszerűen megemelkedett diáklétszámhoz sok tanár is kellett, ez óhatatlanul csökkentette a "színvonalat". Szüleim korosztályában a polgárit (8 osztályt) végzett már "nadrágos" embernek számított. Az én kortársaim döntő többségének van érettségije, a fiaméknál pedig természetes a diploma - csak az oklevél minősége különbözik.
3. A pedagógusok többsége konzervatív habitusú ember (nem fideszes értelemben) - ez természetes, hiszen meglévő ismeretek átadására vállalkoznak, nem megkérdőjelezésére. A tekintélytisztelet szerves része a mentalitásuknak. (Nem véletlen, hogy későbbi nagy koponyák jó része istentelenül rossz diák volt.)
Ez nem rossz, és nem jó - természetes adottságnak nevezném.
Éppen emiatt a tanárok nehezebben alkalmazkodnak új körülményekhez, nagyobb az ellenállásuk. Ráadásul ezt a habitust adják tovább diákjaiknak - ha most itt megkérdeznéd a beszélgetőket, kire emlékeznek jó tanárként, szerintem kivétel nélkül szigorú, "tekintélyes" személyiségeket említenének. (Nekem is volt jó tanárom. Ált. isk. orosz, és gimnázium történelem. A mai napig tudok valamennyit oroszul, szeretem ezt a nyelvet, holott gimiben nem is tanultam(levelező), csak magánszorgalomból. A töritanáromtól gimiszerte rettegtek. Pedig nem volt az évszámok megszállottja. Nekem pl. elnézte, hogy kevés csata időpontját tudom pontosan. A társaim azt mondták, neked könnyű, te nem is felelsz: ti elbeszélgettek ott felelés ürügyén valamiről.
A mai napig kevés az olyan tanár, aki nem azt díjazza jó jegyekkel, aki felmondja a leckét, hanem aki kérdez, kutat "izgága". Lehet, hogy ez nem is baj egy szintig, hiszen a tanár idejéből futnia kell arra is, akinek alig van fogalma arról, mi folyik az órán.
Végül: árulkodó, hogy ez a rezsim nem oktatás-ról beszél, hanem nevelés-ről. Pedig az információk közötti eligazodást, megszerzésük útját kellene megmutatni - legalábbis az első 12 évben -, nem tök felesleges ismeretekkel teletömni a fiatalok fejét. Azt, hogy nem tudhatsz mindent, de ezzel légy tisztában, és akkor se szégyellj rákérdezni valamire, ha a vitapartnered fiatalabb, mint te.
És főként nem azt verni a fejekbe, "nevelés" ürügyén, hogy mi a jó, mi a rossz. Talán inkább olyasmit: a világ csodálatos, érdekes kaland, van értelme az élethosszig való "tanulásnak".
Az ismereteknek nem a mennyiségük számít (névtelen), hanem az óriási információtömeg kezelésének módja. Ami meg az "egységes" iskolát illeti: minden szinten betiltanám a "felvételit": mindenki tanuljon, ameddig akar. De ez újabb litánia lenne, bocs.

talalom írta...

Bocs, még egy. Kétségbe vagyok esve az unokám miatt. A szülei dolga és felelőssége az iskoláztatása, a fiammal persze egyet értek. De az anyukája és annak szülei - nagyon rendes, kedves, szorgalmas emberek ugyan, de bár maguk nem templomjárók, odavannak a hittanért. Ott meg elég érdekes dolgokat tanítanak, ahogy a kislány szavaiból kiveszem. De hogy mondjam meg egy hatévesnek, hogy a hittantanárod nemcsak egy antiszemita ribanc, hanem hazudik is???

PuPu írta...

@talalom
Talán így, ez a megfogalmazás eléggé könnyed, barátságos, de mégis érthető lesz, habár talán célszerűbb nem a kislánnyal üzenni, hanem személyesen kifejteni a dolgot...
:O)))

Promenad írta...

A mindenre alkalmatlan Balogból /nomen est omen / köztársasági elnök lesz,akárki meglássa !

Névtelen írta...

Kedves Fernokat!
Látom sikerült megtalálnod a cikk lényegét. :-)
Azért javasolnám, fuss neki még egyszer.

Kedves Sperla Béla!
Igazad lenne, ha nem a gyerekeink lennének a tét. Így viszont, azt gondolom, meg kéne adni azoknak is a lehetőséget, akik rájöttek, hogy akkor tévedtek, hogy „nem ilyen lovat akartak”.

anteus írta...

Igen, az olvasás megszüntetése - az írástanítás megszüntetésével már néhány országban - az emberiség jövőjére lesújtó legnagyobb csapás. Elég lesz lekapcsolni az áramot, és az egész emberiség ott fog állni letolt gatyával, az 1x1 méteres virtuális cellájában.
A Gutenberg galaxist kell védeni minden elképzelhető módon.
Beérik Bradbury jóslata: a Fahrenheit 451. Minden vonatkozásában.

1970 írta...

talalom

Az 1. pontban írt kiegészítése nagyon igaz! Különösen a régi községi néptanítók helyzete volt szinte kilátástalan.
Ne felejtsük el azonban az óvodapedagógusokat sem, akik - tapasztalatom szerint - a legtöbbet melóznak, és szakmailag is a leginkább felkészültek.

talalom írta...

Igen, az ÓVÓdákban is kemény munka zajlik. De legalább ilyen kemény meló egy tizenévessel megértetni, mi a fenének kell neki arról tudni, hogy 2000 évvel ezelőtt nem országok voltak, hanem birodalmak, és az a Jézus nevű faszi nem egy jótékony idióta volt, hanem felismerte, hogy az ember legnagyobb ellensége a másik ember. És rájött, hogy ennek egyetlen ellenszere (ő szeretetnek nevezte, én inkább szolidaritásnak hívom. A katolikus katekizmus kb. úgy aránylik a próféták tanításaihoz, ahogy annak idején egy ml középiskolai tankönyv a marxi (és társai) eszmékhez. Tudom, mert gyerekkoromban be kellett (volna) bifláznom a katekizmust, de örökké szálka voltam a pap szemében, mert egy csomó dologra rákérdeztem. "Szerencsére" ez az ötvenes évekre esett, úgyhogy vallásos nevelésemet a továbbiakban nem erőltették.
Unokám ügyében a kislánnyal próbálok beszélgetni. (Szerencsére nagy dumás, és állítólag én vagyok a "legjobb barátnője".) Nem szerencsés, ha nagyszüle intézkedik a gyerek iskolájában. Arra törekszem, hogy a gyerek menjen a hülye tanár agyára,és rúgják ki a hittanról:)))) De elég nehéz, pedig újra elővettem a Bibliát, de változatlanul nem segít sokat az érvelésben. Az Ószövetségben pl. hosszú oldalakat szentelnek annak, hogy a körülmetéletlen ember is ember, tisztelni kell azt is...

NewTiborc írta...

Sajnos csak egy ember látja tisztán a kérdést, Kibic37.
Jó lenne elgondolkodni a véleményén, sajnos nagyon sok jelenség erre utal.

MoonRiver írta...

Rémesek a közhelyek! Ezek a tanárok megszavazták Orbánt..félék is. Totál lejárt lemez, ezzel érvelni gyenge mutatvány, ha egyáltalán mutatvány. Leírtam párszor, de most újra: a pedagógusok mozgalmában egyedüli értelmet abban láttam, hogy az okkal (inkább), de ok nélkül is lerobbant renoméjukat kissé helyrerázzák. Végre legyenek egyszer az életben az élén valaminek, s hagyjuk itt most az orvosok ostoba tunyaságát. Volt, ami volt, lett ami lett. De az tagadhatatlan, hogy március idusán már azért mentek esőben ázni, mert régóta tapasztalták, hogy ami az oktatásban van, az előre biztosan nem visz, hogy hová a PISA-ba, azt páran már akkor is elmondták.
Gőgösen leráztak mindenkit kormányoldalról, létrehoztak egy mű-kerekasztalt, ami természetesen nem mű-ködött.
Most, hogy nem a tanárok, de a nemzetközi mérések nyomták bele az orrukat a sz@rba, most elővenni a pedagógusokat ezért, igazi Lázárhoz méltó gagyi, amit egyébként annyira megszoktunk tőle, hogy meg sem lepődtem rajta.
Egyébként kormánytól függetlenül, most nem pörgetem vissza, rengeteg eurót nyomtak a kompetencia-alapú oktatásba 2002-től kísérleti, majd 2009-től széles körben elterjesztve az általános iskolákba, felmenő rendszerben. Teljesen kidolgozott tantervekkel, könyvekkel, modul és óraleírásokkal, fő területeken a matematikai és szövegértés terén. Én is dolgoztam benne, csak lelkesedni tudtam érte, a gyakorlat talajára helyezte a hangsúlyokat, a használható tudásra. A 2. Orbán kormány ezt egy mozdulattal kihajította, folyamatban lévő osztályok oktatása állt le.
Most pedig makognak, hogy meg kellene szervezni, meg tanterveket készíteni. Ez megy az oktatásban kb. 25 éve. Létrehozunk valamit, még alig látszik a hatása, már egy következő kormány kidobja a szemétbe.
Az oktatás nehézkesen mozduló rendszer, évek kellenek, amíg beérik valami, de 1-2 év alatt ki lehet nyírni. A pedagógus pedig (akinek még van egy kis esze és dolgozik is rendesen), azt mondja: csináljanak, amit akarnak, oszt' én is csinálom, amit én akarom. (S itt jön be a kontra-szelektált tömeg, akinek nem biztos, hogy ez a legjobb gondolata.)

Névtelen írta...

Ma szégyen magyarnak lenni.

1970 írta...

Névtelen

Hozzátenném, hogy kb. 30 éve ez nagyon nem így volt. Ez az, ami igazán elgondolkodtató!

sima pupista írta...

Hosszú, de nagyon igaz:
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/1/mellklet_e_szab_lszl_a_hiba_nem_az_n_gyermekben_van.html