2017. január 4., szerda

SZARKAIRTÁS - BECÉZÉS NÉLKÜL

Nem tudom megúszni, hogy bevezetőben ne ismételjek meg valamit, miután a demokratikus ellenzék véleményformálói olyanok, mint a sárba ragadt autó utasai, akik elölről-hátulról tolták buzgón a verdát, de az egyre mélyebben süppedt a kátyúba, és most állnak a lefulladt jármű körül és a fejüket csóválják: hát ez nem megy!
Ezt így ki nem húzzuk sohasem, mondják, lelkesítve potenciális szavazóikat.
A kátyú a szomszéd kapubejárója előtt lelhető, az ő autója is beragadt az udvarán, ami önmagában nem lenne nagy baj, de népes pereputtyának segítsége nélkül mindketten mozdulatlanságra vagyunk kárhoztatva, aki ellen segítségért autóztunk volna, az meg röhög, mint a fakutya, de igaza is van.
Namármost, leírom mégegyszer, hátha végre... - az összefogás az autó kiszabadításáig és a kátyú feltöltéséig szólna, senkinek sem kellene közben a Magyar Hiszekegyet kántálni, de a Kommunista Kiáltványt se - egyszerűen ki kellene szabadítani a roncsot és feltölteni a kátyút a helyi uzsorás és embereinek tetemeivel.
Ehhez képest a kiszabadításban érdekelt, de csekély fantáziájú sofőrök és utasok durcáskodnak: ez azt mondta az anyámra, hogy hernyótalpas, az meg nem ugyanabba a templomba jár, mint én, amaz meg egyáltalán nem jár templomba, rohattnáci - libsibolsi zsidrák.
A tetejében egy ilyen megoldásnál a pártok meg se jelennének, csak egyetlen párt: a Magyar Útkaparók Pártja, ennek az egyetlen pártnak lennének jelöltjei, melyeket nem a pártok delegálnának, hanem a lakosság javasolná azok közül, akik egyetértenek az alapvetéssel, hogy az elpofátlanodott uzsorást seggbe kell rúgni.
A pártok dolga kimerülne abban, hogy deklarálják: az Útkaparók Pártjának jelöltjei a mi jelöltjeink, kedves hívünk szavazz rájuk, aztán a ciklus végétől majd megint lehet akár ránk is szavazni, mert visszaáll a demokratikus államrend.
Ennél egyszerűbben már nehéz ezt leírni, aki még így sem érti, az jelentkezzen és annak dobókockákkal és matchboxokkal  modellezve személyesen is elmagyarázom, és a végén nyerhet egy libacombot...


Ami a mai témát illeti, az a választás utáni ciklusról szól.
A fő kérdés itt az, hogy miért is szavazzon a választó erre a pártra?
Ehhez természetesen ígérgetni kell, mint a világon bárhol, azzal a differenciával, hogy ezeket az ígéreteket be is kell tartani, ezért előre meg kell mondani, hogy milyen forrásból kívánjuk megvalósítani az adott elképzelést.
Négy év alatt természetesen nem lehet tejjel-mézzel folyó Kánaánt teremteni, ez az időszak korrekciókra alkalmas.
Nem írok részletes elképzelést, inkább csak fő vonalakban jelzem a megoldandó problémákat.

A demokrácia helyreállítása érdekében azonnal deklarálni kell az Alaptörvény és a fülkeforradalom alkotmányellenességét, azonnali vizsgálatot kell indítani az alkotmányos puccs és z egyszemélyi uralom megteremtésének szervezői ellen.
Kezdeményezni kell egy Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását, melynek tagjait a ciklus végén, az országgyűlési képviselők választásával egyidejűleg választja a nép, tagjait a pártok jelölnék, ők maguk egyéni mandátumot kapnának, melyet szabadon tölthetnének be, tehát még a jelölő pártnak sem tartoznának elszámolással, viszont a kész Alkotmányt népszavazással kellene megerősíteni.

A képviselők számára egy parlamenti ciklus állna rendelkezésre a feladat végrehajtására.
A választókörzetek határait és a képviselők számát vissza kell állítani a puccs előtti helyzetnek megfelelően.
Népszavazással kell eldönteni, hogy kapjanak-e magyarországi szavazójogot a más államok területén élő magyar állampolgárok. 

Államellenes bűncselekmények elkövetőitől meg kell vonni a képviselői mentelmi jogot.

Az önkormányzatoknak nevezett sztálinista transzmissziós szíjakat, melyekkel a hatalom a kormány követelményeit továbbítja az állampolgárok felé,  jelenlegi formájukban azonnal meg kell szüntetni, a polgármesterek helyett átmenetileg állambiztosokat kell kinevezni, a testületek döntéseinek érvényességét a következő - időben a képviselők választásával egybeeső - önkormányzati választásokig, egyúttal megszüntetve a járásokat és a megyét mint közigazgatási egységet, visszatérve a régiókhoz és településekhez, visszaadva forrásaikat és feladataikat. 
Közigazgatási feladataik egy részét a régió települési önkormányzatainak szövetségéhez, a többit a településekhez kell delegálni.
Minden településnek helyi rádiója kell, legyen, ha lehet, helyi televíziója is, és mindenképpen legyen rendszeresen karbantartott internetes honlapja. 

Az állami egészségügyben azonnal vissza kell térni a biztosítási elvhez, a területi szervezéshez.
A működtetéshez szükséges vagyonelemeket a költségvetésből kell elvonni, az erre a célra szolgáló előirányzatokat ki kell egészíteni a különféle luxuskiadások terhére, le kell állítani a stadionberuházásokat, az olimpia rendezésének előkészületeit, vissza kell vonni az olimpiai pályázatunkat.
Az erre fordítandó forrásokkal emelni kell az egészségügy költségvetését, és minimálisra kell csökkenteni a várólistákat.

Azonnal be kell zárni azokat a kórházakat, melyek a kapacitások többszörözésével elvonják a forrásokat, melyeket a gyógyító-megelőző tevékenységre kellene fordítani.
Az egészségügyi intézmények vezetőinek kinevezése során az intézmény dolgozóinak véleménye meghatározó kell, hogy legyen.

Az állami egészségügyi ellátásban meg kell szüntetni a szabad orvosválasztást, az ellátást úgy kell átalakítani, hogy a beteg "gazdája" a családorvos legyen, a szükséges kezelésekről is ő döntsön.
Erősíteni kell a járóbeteg szakellátások és a helyben végzett egynapos műtéti eljárások szerepét, ebben érdekeltté kell tenni az intézményeket és a családorvost is, kivéve természetesen az akut ellátást.

Ehhez hozzá kell rendelni a megfelelő pénzeszközöket, létszámokat - a megszüntetendő kórházak felszabaduló forrásainak terhére.
A fogászati ellátások területén forrást kell biztosítani a fogpótlásokra, ne nézzen már úgy ki az ország, mint egy vámpírparadicsom...
Teret kell nyitni a magánellátásnak, a magánbiztosítóknak, melyek az államtól a betegellátásra csak normatív módon kaphatnának támogatást, de beruházásaikat és intézményeik üzemeltetésének költségeit maguknak kellene vállalni, nem az állam helyett, hanem mellette, kiegészítő jelleggel.
Az állami egészségügyi ellátásban alkalmazott orvos számára meg kell tiltani a magánellátásban való részvételt, a két ellátási formát el kell különíteni.


Az oktatás területén egységes finanszírozást kell bevezetni, mely nem tartalmazhat kedvezményeket és diszkriminációt - az egy tanulóra jutó finanszírozás összegének ugyanakkorának kell lennie az állami, alapítványi és az egyházak által működtetett iskolákban.
Az üzemeltetőnek nem csak arra kell kötelezettséget vállalnia, hogy elkölti az állam által folyósított forrásokat, de saját vagyonából is áldoznia kell a színvonal emelése érdekében.

Azt az intézményt, mely szegregációt alkalmaz, azonnali hatállyal be kell zárni, működtetőjét pedig büntetőjogilag felelősségre kell vonni - gyűlöletkeltés miatt.
A tanulók oktatásának világnézeti semlegességet kell tükrözni, mely természetesen nem zárja ki a vallásos nevelést sem, de ennek eldöntését nem az állam, hanem a szülők feladatává kell tenni.
Az oktatás szervezésében figyelembe kell venni, hogy az általános iskolában kezdeni a nevelést eleve halott dolog, ezért meg kell teremteni a legkisebbek számára is azokat a kereteket, melyek között fel tudnak készülni az iskolára, ezt a legkisebb faluban is végre kell hajtani.
Ha kell, akkor nem a hagyományos bölcsőde, hanem baba-mama klubok formájában, ahol a szülő is jelen lehet gyermeke foglalkoztatásánál.
Ennek meg kell teremteni a módszertani hátterét.
Az óvodapedagógusok megbecsülését emelni kell, mert az ember sorsa hat éves korára gyakorlatilag eldől.

Az általános iskolákban a tananyagot kezelhető méretűre kell csökkenteni, terjeszteni kell az iskolaotthonos formát, redukálni kell a házifeladatok mennyiségét.
Egy nyelvből a nyolcadik osztály végére államvizsgát kell tenni, a nyelvtanulást már az óvodában el kell kezdeni.
A tanulmányok befejezésének korhatárát vissza kell állítani 18 évre, de aki a nyolcadik osztály befejezését, vagy a korhatár elérését követően nem kezdi meg tanulmányait szakmunkásképzőben vagy középiskolában, azok számára a két évet OKJ-s képzésre kell fordítani, tehergépkocsi-vezetést, targoncavezetést, építőipari vagy mezőgazdasági gépkezelést, vagyonőri, segédápolónői képzést, stb. kell adni - mindenképpen a piacon értékesíthető tudást.

Emellett oktatni kell alapvető egészségügyi, gyermeknevelési, családszervezési ismereteket.
Amelyik fenntartó nem képes teljesíteni a feladatait, attól meg kell vonni a jogosítványát.
A pedagógusokat érdekeltté kell tenni abban, hogy diákjaik sikeresek legyenek, első osztályban ki kell alakítani a patrónusi rendszert, mely tulajdonképpen egy stáb, melynek tagjai végigkísérik a diákokat tanulmányaikon.
Amelyik stáb tanulója szakmát szerez vagy sikeres érettségit tesz, annak tagjai komoly jutalmat kapnak, csakúgy, mint a tanuló szülei is.
Minden településen biztosítani kell az ingyenes, széles sávú internetet és tableteket a tanulói jogviszonyban levők számára, ugyancsak támogatást kell adni az ilyen szolgáltatást igénybe vevőknek is, életkortól függetlenül.
Minden iskola mellett legyen sportpálya, öltöző és tisztálkodó-helyiségekkel, az iskoláknak legyenek sportcsapataik, melyek egymás között rendezzenek bajnokságokat, ehhez a személyi feltételeket meg kell teremteni önkéntes és hivatásos sportvezetőkkel, edzőkkel.
Az iskoláknak álljon rendelkezésére kedvezményes árú autóbusz, járják az országot, ismerjék meg tájait.


A nyugdíjrendszert azonnali hatállyal át kell alakítani, az államnak vissza kell adni a magán-nyugdíjpénztáraktól elrabolt összegeket, még akkor is, ha ehhez hitelt kell felvennie.
De lehet erre forrás a a közművagyon, vagy a bűnügyekből származó 
 elkobzott vagyon értékesítése is
A nyugdíjakat is biztosítási alapon kell megállapítani és folyósítani, a nyugdíj ne kegy legyen, mint ma, hanem járandóság, emelése pedig kalkulálható és stabil legyen.
A teljes munkaidős dolgozók minimálnyugdíjának összegét a megélhetési minimum másfélszereséhez kell igazítani, a megélhetési minimum megállapításába be kell vonni a nyugdíjasok egységes és államtól független érdekképviseletét, melyet mielőbb meg kell alapítani.
Aki nem jogosult nyugdíjra, azt a szociálpolitikának kell felkarolnia, elsősorban természetbeni ellátást biztosítani számára, fűtőanyagot, naponta egyszer meleg élelmet, egészségügyi felügyeletet, szükség esetén házi vagy központi ellátást.

A nyugdíjasok számára fórumokat kell teremteni a régiókban, de a különféle testületekbe is be kell vonni arra alkalmas és elhivatottságot érző tagjaikat, esetleg meg kell alapítani településenként a Vének Tanácsát, melynek ülésein félévente a helyi testületek tagjainak is részt kötelező venni...
A nyugdíjemelések tekintetében vissza kell térni a svájci indexáláshoz, a nyugdíjas sírjon-nevessen együtt az aktív munkavállalókkal, és vegye ki részét a közfeladatokból is.
Meg kell szüntetni a politikai szándékból bevezetett nyugdíjkorhatárokat, el kell terjeszteni a szociális tevékenységben az egészségügyben, az oktatásban, a tömegsportban az önkéntes munkát.
Az adórendszert azonnal át kell alakítani, le kell csökkenteni a családi adókedvezményt, helyette azonnal és nagymértékben emelni kell a családi pótlékot.
Meg kell szüntetni az összes adókedvezményt, beleértve a TAO-t is - kivéve a külföldi beruházók már megállapított  adókedvezményeit.

A különféle politikai vagy társadalmi célok elérését legyen tilos az adórendszeren keresztül támogatni.
Az adókat az utolsó fillérig be kell szedni, míg a támogatásokat a költségvetésből kell folyósítani, pontosan megjelölve a célt, átláthatóan.
A profi sport támogatását be kell szüntetni, a sportolók éljenek meg a bevételeikből, vagy sportoljanak hobbiból, a saját pénzükből fenntartott egyesületekben.
A klubokat tartsa el a tagság, köpködje mindenki a lelátókon a szotyolát a saját kontójára.
Az adórendszer legyen többkulcsos és progresszív, fizessenek a gazdagok.
A tanulmányi költségeket a felsőoktatásban a tanulmányi eredményekhez kell igazítani, az első évfolyam legyen mindenki számára nyílt és ingyenes, a többi viszont térítésköteles.
Ha a tanuló jól tanul, kapjon olyan mértékű ösztöndíjat, mely biztosítja tanulmányai folytatását.
Ki kell alakítani a vállalati ösztöndíjak rendszerét, tanulmányi szerződésekkel kötve a jövő szakembereit a vállalkozásokhoz.
Olcsó bérű kollégiumokat kell építeni, a fiatalok részére meg kell könnyíteni a kultúrához való hozzáférést...Az erőszakszervezetek közül a TEK-et azonnal fel kell  oszlatni, tagjait vegye át a rendőrség.
Katasztrófavédelem helyett Katasztrófa-elhárítást kell létrehozni, a tűzoltókat, a kéményseprőket meg a balett-táncosokat ki kell venni ennek állományából.
Az Ügyészség feladatait át kell venni egy új szervezetnek, a Magyar Vádhatóságnak, melynek vezetőjét átmenetileg, a választási ciklus végéig a miniszterelnök nevezné ki, tagjait pedig a szervezet új vezetője, akit hívhatnának akár Györgyi Kálmánnak is...
A Rendőrség vezetésének politikai elköteleződését azonnal felül kell vizsgálni egy speciális testületnek, a Rendőrség apolitikus állapotát szavatolni kell.
A Rendőrségen belül önálló jogkörrel és hatáskörrel létre kell hozni a Határőrséget, a határvadász kifejezést mellőzni kell, mert az honvédségi alárendeltséget feltételez.
Huszonötezer lakost meghaladó városokban létre kell hozni az önkormányzati rendfenntartó szervezetet, mely korlátozott fegyverhasználatra feljogosított és kettős (rendőrségi-önkormányzati) alárendeltségében végzi elsősorban vagyonvédelmi feladatát.

A Honvédség élére új Vezérkari Főnököt kell kinevezni, a Honvédséget pedig fel kell készíteni a NATO által igényelt speciális szaktudásra, mely lehet a békefenntartástól a vegyvédelemig, a terror elleni harctól a nukleáris létesítmények védelméig bármi, ami speciális tudást igényel.
A készülő lőtereket pedig be kell vetni krumplival, és a termést évente ki kell osztani a szegények között.
A titkosszolgálatokat egy szervezetbe kell összevonni, a szervezet élére egy vezetőt kell kinevezni, aki az államelnökből, a miniszterelnökből és a parlamenti Nemzetbiztonsági Bizottság elnökéből álló testületnek jelent, havonta, vagy szükség szerint.

Meg kell akadályozni, hogy a titkosszolgálat tagjai bármelyik parlamenti párthoz, vagy azok bármelyik vezetőjéhez kötődjenek, információkkal lássák el aktuális feladataikról.
A paramilitáris szervezeteket azonnali hatállyal fel kell oszlatni, az újjáalakulásukon buzgólkodókat pedig keményen meg kell büntetni, nem engedve teret a jogászkodásnak, a névváltozásokkal való játékoknak, meg a magukat sportszervezetnek álcázó verőlegények trükközésének.
A futballhuligánok ellen a törvény teljes szigorával fel kell lépni, a büntetésvégrehajtás során speciális szabályokkal kell elérni, hogy egy pár éves börtönbüntetést ne lehessen elintézni egy vállrándítással...


A korrupció elleni küzdelemre speciális nyomozótestületet kell felállítani, és minden olyan ügyet újra kell vizsgálni, mellyel kapcsolatban az elmúlt tizenöt év során feljelentést tettek, de a nyomozást a Rendőrség vagy az Ügyészség megtagadta, vagy bírósági szakban a vádat elejtette.
Gazdasági bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az országgyűlési képviselőket ne illesse meg mentelmi jog,  amennyiben a bíróság elítéli őket, a törvényi maximum kétszerese legyen a büntetésük, teljes vagyonelkobzással egybekötve.
A földbérleti szerződéseket gazdasági év végére fel kell mondani, a földeket a települések tulajdonába kell adni, ezeken gazdálkodó szervezeteket kell létrehozni a lakosság élelmiszerellátásának érdekében.
Azokat a vagyonokat, melyeket megalapozott gyanú szerint korrupcióval, hivatali hatalommal való visszaéléssel szereztek, azonnal zárolni kell.
A strómanokat el kell számoltatni, megbízóikat pedig be kell vonni az eljárásba.


A cigány önkormányzatokat fel kell oszlatni, a jól működők egyesületként folytassák munkájukat,
A nyomortelepek helyzetét át kell tekinteni és ütemesen fel kell számolni ezeket, a nincstelenek számára pedig munkahelyeket kell teremteni, tisztességes jövedelemmel.


És így tovább...
Rengeteg feladat van, de szépen, egyenként el lehetne egy -két ciklus alatt végezni mindet, ehhez kell egy bátor és elszánt miniszterelnök, elkötelezett stábbal.
Keressük meg, szerintem...


:O)))


Ps: Hosszú lett a poszt, mint a vonatfütty, a propagandáját természetesen elemeire bontva kellene megtervezni, kiszámolva példákkal, hogy mit nyerhet ezen az átlagember, bemutatva, hogy miért jó ez neki vagy a gyerekének.
Mindenesetre a Királyi Média kiválóan alkalmas lenne a munkára, kirugott tehetséges sajtómunkásból meg mostanában jól állunk.
Ha a Főméltóságú Poci belegondol egy ilyen pártokon átívelő Nemzeti Együttműködésbe, kiveri a hideg veríték és haza sem jön Grázból...


45 megjegyzés:

anteus írta...

Lendületes írás.
Így elsőre a MunkaTörvénykönyv megírása hiányzik belőle, s annak folyományai.
És mi lenne a mondandó Orbán kétmillió stabiljának? Aminek zömét nem az anyagi előny tart mellette?
Szóval van min gondolkodni.

PuPu írta...

Nem az a kétmillió sok, mi vagyunk kevesen.
Miért kellene nekünk őket győzködni, mikor van még hárommillió győzködnivaló parlagon?
És mondtam, hogy csak egy vázlat piszkozata lesz...

:O)))

denis írta...

PuPu! "A pártok dolga kimerülne abban, hogy deklarálják: az Útkaparók Pártjának jelöltjei a mi jelöltjeink, kedves hívünk szavazz rájuk, aztán a ciklus végétől majd megint lehet akár ránk is szavazni, mert visszaáll a demokratikus államrend." Megfontolnám jelentkezésemet az Útkaparók Pártjába, továbbá érdeklődöm, hogyan gondolnád a pártoktól a deklaráció kikényszerítését? Üdvözlettel: denis

Hibácskó Ferenc írta...

Ez egész ütős választási program lehetne!

woody írta...

Ha ezeknek ez sem eleg az elindulashoz, akkor tenyleg seggbe kell billenteni oket

Névtelen írta...

első lépés: ezt a programnak is elfogadható írást azonnal sokszorosítani kell folyamatosan és HELIKOPTERREL /ére hasznos munkát végezve vele pl roggyant tóniét kölcsdönvéve/ ORSZÁGSZERTE TERÍTENI, mert A NÉP CSAK IGY TUDNÁ ELOLVASNI és átmagyarázgatás nélkül megismerni! második lépés: magától jönne, csak győzzétek összeírni a javaslatokat és a végrehajtásra jelentkezőket! MÁR MINDENKI VÁRJA A SZÓCSÉPLÉS VÉGÉT, EZÉRT KELLENE ÜTŐS INDÍTÁS!!

góbé írta...


Denis ! Nem kevés csömörrel a korábbi sok értetlenkedés miatt, kénytelen vagyok megjegyezni kérdésedre, a deklarációt nem kikényszeriteni kell. A pártok vagy felismerik hogy önmagukban, külön-külön ha megfeszülnek sem tudják megverni a fideszt és együtt próbálják meg eltakaritani g.orbánt hogy utána egy tisztességes versenyben legyen esélyük megmérkőzni, vagy 2018. után eséllyel végignézik amint az autokrata hatalomgyakorlás melyet itt-ott még némi hamis demokratikus máz takar, átmegy totális diktaturába.

Az alaptákolmányuk tartalmazza: a zemeszpé az MSZMP, sőt az MDP utódpártja, ennek megfelelően felel az "elődök" által elkövetett a bünökért. A jobbikról 1 nap alatt bebizonyitják hogy náci párt, melyről másnap törvényt hoznak. Mehet mindegyik a lecsóba, akár feloszlathatja őket kotonszökevényünk s ráadásul mindezt a demokrácia védelmében.

Durva ugye?

De durva volt a manyup lenyulása, a visszamenőleges tövényalkotás, a földtulajdon eistandolása, a hogyan lesz a gázszerelő suttyóból a nemzetth milliárdosa és igy tovább, a végtelenségig.
Hányszor mondtuk, hogy ezt azért már mégsem csinálhatják. És megcsinálták ? Meg.
Van-e olyan társadalmi réteg mely nincs függőségi viszonyban, kiszolgáltatva a nerr-nek?

Ha nem ismerik föl (a pártok), vagy oly korlátoltak hogy fölösleges szavazni rájuk, avagy Bartusnak lesz igaza, kollaborálnak a mi kárunkra, valójában szerves és fontos részei a nerr-nek. Brrr.

Az egyetlen dolog ami g.orbánt még az EU-ban tartja, a felzárkóztatási pénzek folyósitása 2020.-ban megszünik. Ha belegondolunk a lehetséges következményekbe, amennyiben hatalomban marad, cudar világ jön ránk.

Fábián András írta...

Nagyon gyorsan le lehetne ezt bonyolítani. Az Alaptörvényt fel kell függeszteni, méghozzá a C.) cikk (2) bekezdése alapján, két hónapra, és bevezetni a rendeleti kormányzást. Az említett kérdésekben rendeleteket kell alkotni a későbbi alkotmányra hivatkozással. Mivel abban lényegileg mindez benne van. Aztán ismételten megfelelő rendelettel hatályba helyezni a 1949. évi XX. törvényt, mint amelyet a Fidesz alkotmányellenesen hatályon kívül helyezett. És már kezdődhetnek is a felelősségre vonások alkotmányos puccs miatt.Közben elő lehet készíteni az alkotmányozó nemzetgyűlést, melynek feladata olyan garanciák kidolgozása (pl. 4/5-ös törvények), amelyek kizárják, hogy a jövőben ilyen puccs megtörténhessen. Eközben persze Orbánt és bűntársait vezetőszáron kell kísérgetni, igen nagy nyilvánosság előtt.

nemóvatos írta...

Alig várom, hogy az Útkaparók Pártjának elnöke önként színre lépjen és --akár smittelve is PuPu vázlatpiszkozatát-- lehetőséget adjon a sárban dagonyázó sofőröknek és utasoknak az elképzelésének támogatására, az útnak indulásra.
Akinek a falu népe is elhiszi, hogy tényleg az uzsorás ellen mennek.
Aki meg tudja akadályozni a sárból kisegítettek egymásnak esését, új uzsorássá válását.
Kellene egy Ember....

Névtelen írta...

neveletlen

Ha jól értek, a szarkátlanítás vagy szartakarítás (először így olvastam) szükséges előfeltétele, hogy az Útkaparók kétharmadot kapjanak a Parlamentben. Erre kb. annyi az esély, mint a libának felkűzdenie magát az emlősök osztályába. Nem vagyok ellendrukker, de talán hülye se, amikor azt mondom, hogy egy ilyen rendszerszintű változásnak semmilyen alapja nincs meg.
A program persze vonzó, bele lehetne még venni a magántulajdon eltörlését, mint végcélt, erre egyszer már sokan ráharaptak, igaz, hullottak a fogak (és a tulajdonosaik is) rendesen.

Kerekes Zs írta...

Igazán érdekelne, hogy hogyan kell munkahelyeket teremteni..
Amúgy maga a teremtés önmagában is érdekel, nem lehetne munkahely helyett mondjuk a tejjel mézzel folyó Kánaán a teremtés tárgya? Ha mán lúd..
Bár az egyik előző posztban kifejtetett a közgazdász agy értéktelensége, már csak szakmai becsületből ismét megemlíteném: korunk egyik legnagyobb problémája, hogy rohamosan csökken a termelés élőmunka igénye. A közgazda azon ritka foglalkozások űzője , aki az ő szűk agyával nem csak hallott róla, de tudja is mi az exponencialitás, úgyhogy készüljetek barátaim, a helyzet napról napra rosszabb lesz. Hogy közérthető legyen:
A helyzet azzal a játékkal analóg, amikor lerakunk székeket – eggyel kevesebbet mint ahány játékos van, és elindítjuk a zenét.. ugye mindenki ismeri a játékot?
Csak most nem egy széket veszünk el, amikor elhallgat a zene, hanem több széket, akár egyszerre a székek felét..
A magánnyugdíj pénztár: próbálkoztam már magam is, befektettem a pénzecskémet a dunyha alá, vártam, vártam, de nem szaporodott..
Hogy megint közérthető legyek: ül a matematikus egy üres szoba ajtaja előtt, amikor is az üres szobából kijön egy ember. Mit mond ekkor a matematikus?
-Ha most ebbe a szobába valaki bemenne, akkor pont senki sem lenne bent.
Azaz attól még, hogy valami matematikailag igaz, fizikailag még nem feltétlenül lehetséges.
A kamatozó – szaporodó – pénz is ilyen..hámozott lufi..
A repülő játékok – mily fura, annak is megvan a maga matematikája- sajátja, hogy van egy felívelő szakasza, amikor mindenki boldog, mert dől a lé, aztán meg amikor omlik, jön a jajveszékelés, hogy juj a csúnyák, hogy becsaptak..
Az állami nyugdíj garantált jogi – erőszakkal is kikényszeríthető- biztosíték a társadalmi szolidaritásra, a megtermelt, rendelkezésre álló javak valamilyen garantált arányú elosztására a magánnyugdíj csiri a varázsló, biri a varázslat: hopp, hova lett?
Nem érdekes, hogy ugyanaz a száj, mely követeli a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését az aktív korban lévő korosztály számára, követeli a magánnyugdíj rendszert is?
Azaz azt mondja, hogy a társadalomnak az a része, amelynek még jut munka, mondjon le a jövedelme egy részéről, tartsa el azokat, akik ugyan még munkabírók, de már nem jut nekik munka, miközben mindenki takarékoskodjon magának és inaktív korban mindenki éljen meg a saját megtakarításaiból.
Mi van?
Az államnak nincs pénze emberek, pénzük csak maguknak van..
A pénz csak egy mértékegység, a termékek újra előállításhoz társadalmilag szükséges, a termékekben testet öltő EMBERI munkaidő arányszáma.
Persze lehet programokat írni, ahogy „törvényt” is lehet hozni, hogy templomtorony ugorj, vagy nap nyugaton kelj!
Kis hibája a dolognak a joghierarchia: ha egy magasabb rangú törvény ellentmond egy alacsonyabb rangúnak, akkor automatikusan a magasabb rendű érvényesül.
Nos ez a természeti és az ember által alkotott törvények esetén valóban automatikusan érvényesül :)

denis írta...

Megpróbálok a saját kérdésfelvetésemre válaszolni.

Elképzelhető, hogy a szarkairtás idejére és egy perccel sem tovább - a nem szarka egyéb önkormányzati és országgyűlési politikus madarak részére egzisztenciát és megélhetést kellene garantálni. Kvázi, ne tojjál be, csak emeld fel a lábad, húzódj félre, míg a takarítás tart. Aztán ha a korrekt feltételek adottak lesznek, megkérdezhetik, na ki akar rám szavazni.

Esetleg, így...

anteus írta...

Én jó állam helyett jó társadalmat ajánlanék.

Az élőmunka pedig nemigen csökken (Európa nem a világ)- a termelékenység ugrott meg, részben technológiai fejlesztések, részben a legolcsóbb munkaerő munkaintenzitásának kikényszerített fokozásával. És ne felejtsük: nem csak fizikai munka az élőmunka. A szellemi munka profitja a legnagyobb, beláthatatlan mértékű.
De mivel fogyasztói jővedelem nélkül rendszer nem működik - vevő nélkül nincs realizált haszon - a nemtermelők tömegét fogyasztóvá kell tenni - ki is találták a költségvetés valamennyi szociális kiadásának, mint forrásanak a terhére a feltétel nélküli alapjövedelmet.
Ami lényegének megértéséhez tegyük fel az egyszerű kérdést: miért nem feltétel nélküli alapELLÁTÁSRÓL beszélünk?

anteus írta...

És mikroagyú közgazdászként kiegészíteném: a termelés I. szektorán (fogyasztási cikkek) ott van a II. (termelési eszközök) és a III. szektor (hadiipar) is. És ez a három mind az állami költségvetés csecsein él(ősködik.)

Promenád írta...

Komment :lásd a tegnapit.

PuPu írta...

Kedves Kerekes Zs!
Vannak dolgok, melyek nem úgy közgazdasági jellegűek, ahogy azt a közgazdászok vállalati szinten elképzelik.
Itt van például a szén és uránbányászat felszámolásának kérdése.
Természetesen olcsóbb volt gázzal fűteni, de ha ennek költségeihez hozzáadjuk a munkanélkülivé lett bányászok életbentartására fordított összegeket, meg a munkanélküliség mellékhatásaként bekövetkezett betegségek kezelési költségeit, az elhullottak temetési költségét meg a tűzifa-kitermelés költségeit, a tarra vágott hegyoldalak eróziójából adódó árvízek elhárításának költségeit és egyéb károkat, már egyáltalán nem biztos, hogy a döntés okos döntés volt.
És hiába olcsóbb látszólag a nádcukr a cukorrépánál. a spanyol napraforgóolaj a magyarnál, a helyzet ugyanez...
És akkor még nem is beszéltünk az erkölcsi tényezőkről, az alkoholizmus okozta költségekről és a következő generációkban okozott mérhetetlen károkról.
Indiában állítólag egyes nagyberuházásoknál tudatosan mellőzték bizonyos folyamatok automatizálását, munkahelyeket teremtve ezzel.
De itt vannak a földbérletek is - ezeken a területeken létre lehetett volna hozni szociális állami gazdaságokat olcsó élelmiszer előállítására, ahol munkabér ellenében lehetne szinte minden településen dolgozni, de fontosabb volt az egyéni érdek.
Pedig ez meglehetősen szűklátókörű gondolkodás, jóllehet közgazdaságilag kétségtelenül igaz, hogy a munkaerővel takarékoskodni kell és nagyobb hasznot lehet realizálni a gépesítés-automatizálás eredményeképpen.
Kádár Magyarországának sem volt feltétlen szüksége a téesz-melléküzemágakra, anyacsavart drehálni is egyszerűbb automata gépekkel, három műszakban, mégis ott dolgoztak emberek az özönvíz előtti esztergákkal, az árut eladták, nekik meg jutott munkabér.
Ami itt van, az szinte a kapitalizmus paródiája, Rákosi legvadabb brosúráinak átültetése a gyakorlatba...
Valahogy mindig sikerül elfelejteni, hogy az állam az állampolgárért, az emberért van.
Közgazdásznak lenni pedig macerás ügy, ha bejön a madárbél-jóslás, az természetes, ha nem, akkor a közgazda a hibás.
Jövedelmezőbb és lelkileg is kielégítőbb rúdtáncosnak lenni valamilyen közepesen dekorált szórakozóhelyen...

:O)))

Unknown írta...lácc , hogy OLYAN írta aki ritkán jár a kiskörúton kívül :((

pupukám... AZ ILYEN szófosások - nincs átlagember +50% AKI EZT VÉGIGOLVASNÁ ...ÉS MEGÉRTENÉ... - :(((( / amik egyébként TELJESEN JÓK !!!! / tántorítják el az ideszavazástól a magort ...

5 max 10 vezényszót KELL KIADNI !!! / ennyit még képes felfogni..elraktározni../ nem az írni~olvasni tudót kell megszólítani ...!!!


mindenféleképpen tartalmaznia kell a "teljes vagyonelkobzás".."személyes szabadságvesztéssel járó felelősségrevonás"t...az "azonnali UTLEVÉLBEVONÁS"t...


AZ MSZP-t meg be/fel kell szántani és sóval behinteni a helyét.....az érdemi változások MEGKÖVESEDETT AKADÁLYA !!!


Unknown írta...elolvtam a hsz-okat.......................

lófß lesz itt NEM VÁLTOZÁS :((((((

Unknown írta...ne is válaszoljál / márperszehaegyáltalánakartál / Pupu mert csak összevesznénk :((

Névtelen írta...

neveletlen

anteus doktor, a tercier szektor az nem a szolgáltatások?

góbé írta...


Kedves Kerekes Zs. Valóban nem az állam feladata a munkahelyteremtés, azonban kötelessége ehhez kedvező környezet megteremtése. Ez (lenne) a dóga...

Semmiképpen sem ugy hogy pl. látványosan megemelik az addig adómentes minimálbért, majd megadóztatják, melynek következtében a dolgozó nettó bére még csökken is, viszont a munkaadó terhei ezáltal 20-25 %-kal növekednek. A KKV szektort, különösen a kényszervállalkozásokat ez rendesen hazavágta, viszont g.orbánék jól jártak, az emelést nem a dolgozó hanem a költségvetés kapta meg a munkaadótól stadionra.

Látványos piár-megoldás a mostanság kitalált kötelező béremelés is, de ha a vállakozás nem tudja kitermelni, - sok ilyen lesz, - vagy elbocsát, a részmunkaidőben foglalkoztat félpénzért.

Szóval az ilyen "állam" ha használni nem tud, inkább ne csináljon semmit.anteus írta...

Éles szemű neveletlennek :-)

Mára a klasszikus szektorbontás elavult, a termelő ás szolgáltató tőke egybeolvadt. (A termelő maga értékesít, illetve a kereskedő gyárt.) A tőke törésvonala a termelő és a finánctőke közötti harcban képződik, a minden elképzelhetőnél nagyobb és jelentősebb hadi-ipari komplexum (Eisenhower) kikerült a klasszikus piaci folyamatból. (A fő fegyvergyártók gyakorlatilag mind saját állami költségvetésük megrendelésére termelnek, s ami külföldre kerülhet az sem pusztán eladó-vevő kapcsolatok, nyilvánvalóan.)
A termelés-elosztás-forgalom-fogyasztás folyamatában a tőke forgalmi viszonyai változtak - változnak: a fizikai (katonai) kényszeres termelés - a vegyes (katonai és fiskális) kizsákmányolás most globalizálódik tisztán fiskálissá. Ennek legvilágosabb példája a TTIP reális törekvéssé válása.
A mai tőkés fejlődés vivő szellemiségét a jogászrend alkotja. No persze a mögötte álló iszonyatos hadiköltségvetéssel...

A társadalmi erőforrások felosztása szerintem az általam képzett csoportokra helyes.

dr. Anteus

Névtelen írta...

Én még hozzátenném, hogy a sport támogatások megvonása mellett még megvonnám a pártok és egyházak állami támogatását is, tartsák el a hívők, ill. a tagok!

Névtelen írta...

Kedves Anteus,

Sajnos, a magukat baloldalinak mondó pártoknak nem akaródzik kimondani, hogy kapitalizmusban élünk és ellentét húzódik a tőke és a munka között. Ennek tisztázása pedig segítene az eligazodásban, ha nem is adna mindenre választ.
Nem offolon tovább a blogot, csak gondolat ébresztőnek ajánlom Schiffer véleményét, miszerint 'a XXI. századi baloldal szükségszerűen nemzeti.'

http://demokrata.hu/hir/az-arcomhoz-kotodott-ez-az-egesz

Ajánlom továbbá olvasásra Artner Annamária írásait, nem kell félni, nem fog fájni. :)

anteus írta...

Igen, Antnertől sokat lehet tanulni.

1970 írta...

Kedves Névtelen!
(2017. január 5. 18:47)

Artner Annamária írásai nagyon jók, különösen ezt ajánlanám mindenki szíves figyelmébe:

http://artnera.blogspot.hu/2015/02/800x600-normal-0-21-false-false-false.html

(Schiffer-t viszont szerintem hagyjuk. Azt hiszem, az egész országnak csak jót tenne, ha az ilyen alakok eltűnnének a közéletből. A megmondóember a bődületes baromságaival.)

Unknown írta...

Brilliroztál Pupu! Szerényen javaslom kiegészíteni a környezetvédelemmem kapcsolatos feladatokkal, a paksi atomerőmű bővítésének azonnali leállításával, s a természetes energiák: napkollektorok, szélerőművek, stb. lehetőségek megteremtésének meggyorsításával. Szóval lehetne itt élni, kis hazánkban, ha akarnánk, ha fel tudnánk nőni a lehetőségeinkhez.

Kerekes Zs írta...

Kedves Pupu! Valóban vannak ilyen dolgok, legalábbis lehetségesek, de vannak olyan dolgok is, melyek a politikusok és választóik fejében ugyan léteznek, a valóságban azonban nem. Ilyenek például az országok, országhatárok is. A technológia jelenlegi szintjén még a vállalati szinten dolgozó közgazdák is globális méretekben és szinten kell gondolkodjanak, ha életben akarják tartani a cégüket.
A Föld nevű bolygó egy egységes organikus rendszer, hatékonysága és fenntarthatósága is csak bolygó szinten gondolkodva működik.
Ugyan az első szövőszékeket is összetörték a takácsok, de mint az eredmény mutatja, a szelet megállítani nem lehet :) A 3D-s nyomtatók és különböző robotok korában nem a munkahelyek teremtésén agyalni a feladat, hanem a gépek által ontott javak hozzáférhetővé tételével, valamint azzal, hogy mit kezdjen a monoton és nehéz munkavégzés alól felszabadult ember az idejével.
Például gondolja újra az oktatási rendszert, mert pl az én szűk közgazda agyam azt sem érti, hogy ki és miért gondolja úgy, hogy ha a 8+4 +4-5 évbe x mennyiségű ismeret átadása fért bele, akkor 3+n x mennyiség is belefér.
Mert amíg nem csövön keresztül tömik a fejünkbe az ismereteket, addig sajnos egy ember egy óra alatt megfelelő edzés után is legfeljebb 40-50 oldalt tud úgy elolvasni, hogy valami meg is maradjon belőle a fejében és erre napi 8 órán túl nem is képes. Amíg az összes emberi ismeret kb 2000 könyvbe volt felhalmozva, addig ment is, hogy 24- 25 éves korára végzett vele, de ma ?
Ha gondolod bármikor szívesen kifejtem hosszabban, de most csak annyit, hogy mindannak, amit te (is) szeretnél látni magad körül, annak hiánya nem a demokrácia hiánya, még csak nem is a demokráciákból szükségszerűen rendre kinövő türannoszok az okai, hanem a termelőeszközök és erők magántulajdona, és folyományuk, a nemzetállamok léte a végső oka.
Abban a környezetben, melyet magunknak csinálunk, hiába, legjobban a sárkányfog vetemény fejlődik na! :)
Persze az is egy lehetséges megoldás, hogy azokra a "tudósokra" hallgatunk, akik addig tépkedik a bolha lábait, míg megállapítják, hogy ha kitépjük a bolha összes lábát, akkor megsüketül :)
Nem vagyok egészen meggyőződve róla, hogy ez a nyerő stratégia :)
Amúgy meg Artner Annamária olvasgatását magam is tiszta szívvel javaslom mindenkinek, nagyon felkészült, széles ismeretanyagon dolgozó briliáns gondolkodó elme.
Itt van például a javaslata - cselekvési terve - legyen, választási programja:
http://90fokosfordulat.hu/

anteus írta...

Kedves K Zsuzsa/Zséda/Zsülien/Zsóka/Zsanett/Zsaklin/Zsanna/Zseni/Zsófia/Zsuzsanna!

Számolgatok:
8+4+4 év =16 év (bruttó 23364 nap)
8 óra
40-50 lap/óra
Egy nap: minimumon 320 oldal.
2000 könyv
Egy „szak”könyv lapszáma: átlag 250 oldal
2000 könyv = 500 000 oldal
Átolvasási idő 22 oldal/nap - 6 éves kortól 18 éves korig. Minden nap!

Reálisan:
52 hét; 4 nap/hét; 14 oldal/óra, 3 óra/nap; 25 - 6 év = 19 év = 165 984 oldal/250 = 664 könyv
664/2000 = 33,2 %
A mindössze 2000 kötetes tudás elsajátítási ideje tehát 3x19 év = 59 év = életkor: 6+59= 65 év.
És mindez igen kedvező adatokkal, amelyek még így is erősen túlzók…

Érveléskor csak óvatosan a számokkal Kolléga! Hátha elolvassa egy ráérő másik mikroagyú :-)))

Amúgy az alapgondolattal nincs bajom.

Névtelen írta...

teve!
egy kicsit szívatlak, csak úgy jáccásiból, mert egy
.
TAHÓ TEVE VAGY!
.
.
teve!

nem foglalkozom kisstílű - népiesen mondva primitív megjegyzéseddel - tegnapról!
én ugyanis veled ellentétben
.
NEM AZT NÉZEM KI MONDJA, HANEM AZT, MIT MOND, CSELEKSZIK!
.
azt gondolom, s helyesen gondolom, hogy a felnőtt, értelmes ember megnézi, értelmezi a másik mondandóját, írását, s utána alkot véleményt, melyet felvállal, avagy egy valódi vitában érvként alkalmaz.
éppen ezért, azt kell mondjam, hogy ha lassan is,
.
DE
.
végre a
.
RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJÁT
.
kezded kibontani.
természetesen akaratodon kívül, hiszen te nem tudsz elvonatkoztatni a személyes szimpátia, avagy antipátia provinciális voltától.
tudom, hogy megvan neked, mint oly sokaknak másoknak is a
.
RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJA
.
mely a lehető legegyszerűbben, tőmondatokat alkalmazva, teret hagyva a program kitöltéséhez, a szubsztanciája annak, amit most itt te kifejtettél meglehetős részletességgel.
természetesen vannak részletek, melyekkel nem értek egyet,
.
DE
.
a fő csapásirány, mint
.
A BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG/FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
.
tagjainak, támogatóinak, segítőinek, haszonélvezőinek, működtetőinek, kölykeinek, fattyainak, sameszainak, rokonainak kiirtása a magyar társadalom, s Európa, illetve a világ testéből,
.
mint a teljes körű, azonnali vagyonelkobzás, a külföldre menekített vagyon felkutatása, hazahozatala,
.
mint a demokratikus jogállam helyreállítása azon program mentén, melyet a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK kínálnak.
azaz egy általad útkaparóknak nevezett -
.
HELYESEN RADIKÁLIS DEMOKRATÁK NÉVEN KELL MŰKÖDNIE!
.
ernyőszervezet alatt vegyenek részt a MUNKÁBAN!
leírtuk, hogy az új, felálló kormánynak
.
SZIGORÚAN SZAKÉRTŐI KORMÁNYNAK KELL LENNIE!
.
mely kötelezett a munka elvégzésére.
annak bevégeztével azonnal rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig ügyvezető kormányként funkcionál.
.
miként ezen a választáson a fidesz-kdnp-jobbik - s én még az lmp-t is ideérteném szívem szerint - egyetlen képviselője, funkcionáriusa sem indulhat, az állami, vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell zárni őket!
természetesen, aki szabadlábon marad, az a versenyszférában próbálkozhat,
.
DE
.
fel kell hívni a figyelmét az őket alkalmazni kívánó cégeknek, hogy az adóhatóság, a rendőrség attól a pillanattól kezdve, hogy egy ilyen gazembert alkalmaznak, fokozott figyelemmel viseltetik irányukba, akár havonta történő vizsgálatokkal fűszerezve!
.
.
természetesen nem tudok ellenállni annak a lehetőségnek, hogy a tegnapira egy riposzttal reagáljak.
ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna,
.
mert
.
akinek nem inge ne vegye magára!
.
te magadra vetted, s ez által kiderült, bizony a te ingedről van szó, nem hallgattál ezek után, igazolva, hogy az ing mérete helyes, rád illik!
.
abramovics voltam, s vagyok

PuPu írta...

Kedves abramovics, bevallom, bármíly megmagyarázhatatlan a hiányosság, de nem ismerem a radikális demokraták programját, sajnálom.
Nem hiszem, hogy ha te radikális demokrata vagy, akkor nekem abba a halmazba kellene tartoznom.
Lehet, hogy te a bunkó modortalanságot és az erőszakosságot tartod radikalizmusnak, engem viszont ez taszít.
Így aztán megmaradok inkább ebben a nagyonsajnálatos állapotomban, legyen, aminek lennie kell.
Amennyiben az nagyonostoba javaslatodnak megfelelően az ernyőszervezet az általad javasolt néven működne, rajtam kívül is rengeteg embert taszítana, hiszen te önmagadban is képes vagy ellenszenvet kiváltani, de ezen túl is, az emberek nem kedvelik a radikalizmust, félnek tőle.
Szakértői kormány nincs, az fából vaskarika, minden kormány szakértői, csak lehet, hogy a tagjai nem a te szálízednek megfelelően szakértenek, de az ellenvélemények sárbatiprása részünkről ugyanolyan hiba, mint ellenfeleink részéről.
A korrupció elleni harcod támogatandó, ellenben szedhetnél pici bogyókat az agresszivitásod karbantartása érdekében, ellenesetben - habár sajnálni foglak, de tőlem aztán megüthet téged a guta is, bátran.
Jobbulást és bő gyermekáldást kívánok!

PuPu

Névtelen írta...

kedves öreg tevém!

látom, felborzolódott a szőr a púpjaidon.
.
DE
.
nincs ezzel semmi baj!
baj azzal van, hogy manipulálod amolyan kishabony-vajna-gfodor módon a köréd gyűlt kis csapatot.
szó se róla, megfelelő íráskészséggel áldott meg a teremtő, csak teremthetett volna több intelligenciát is mellé.
saját kis közönséged előtt így hazudni!
nem szép dolog, te kis sohasem hazudó 2!
mivel már évek óta kapcsolatban állunk, mely nem nevezhető sem barátinak, sem konfliktusmentesnek, így te is tudod, amit én is tudok, hogy a te kis helyi nyájad - mely irányodba feltétel nélkül nyájas, esetleg néha nyálas? - is tud.
AZT A TÉNYT, HOGY ÖSMERED - má csak így tájjelegűleg - A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJÁT.
.
őszinte csodálattal figyellek,
.
abramovics
aki voltam, s vagyok

góbé írta...


Kedves Kerekes Zs.! Mielőtt a Föld nevü bolygó c. müsorba belefeledkeznél, kérlek segits eligazodnom.

A föld nevü bolygónak az általad nevezett egységes, organikus rendszere se nem egységes, semennyire sem organikus, abban viszont igazad van, hogy:"...hatékonysága és fenntarthatósága is csak bolygó szinten gondolkodva működik..." Kérdem tőled, nevezz meg bárkit, aki " bolygó szinten gondolkodva müködik", és ugyanakkor hatása, hatalma és szándéka is van az un. eseményeket "bolygó szinten" befolyásolni !

Lécci, érvekkel, adatokkal támaszt alá, mi a turó mőködik itt bolygószinten. ?!? Merthogy egy rendezett, talán megtervezett káosz az egész.

Ott ahol euro/dollármilliárdokat fizetnek egy tehetséges sportemberért, félelmetes összegek cserélnek gazdát velős, vagy akár himi-humi, de azért jól fialó bizniszekért - energia, fegyver, drog, stb., milliárd kilowattok mennek el csupán reklámra, dollármilliárdokkal támogatnak a népükkel szembenálló, a finánctőkét saját érdekből képviselő despotákat, nem nevezném bolygószintü gondolkodásnak.
Ugyanakkor ezen bolygószintü nagyjaink lexarják hogy közép-Afrikában és egyéb perifériákon praktikusan éhen halnak emberek tizezrei, de akár milliók is, miközben azok termelik meg/ki, a jólétünk/jólétük alapjait... Talán hallottál már a neokolonializmusról...

És még csodálkoznak/csodálkozunk, ha a megtaposottak helyben nem kapják meg tevékenységük méltányos ellenértékét és utra kelnek... mifelénk. Már az utolsó szudáni kunyhóban is előfordulhat az internet, s alappal felötölhet bennük, ők miért nem részesülhetnek abból a jóból, melyhez ők is hozzáadtak, esetenként nem is keveset ??

Azt látom hogy elméletileg, meglódult fantáziában "verhetetlen" vagy, de kiváncsi lennék rá, ezen fennkölt, überelhetetlennek sugallott nézeteid vajon hogyan jelennek meg, érvényesülnek itt lenn, a nemtzetthy, egyszerre munkaerő-hiányos és teljesen-foglalkoztatott, szüz Magyar Földön?

Cereus írta...

abramovics

Egy hetvenhárom éves haladó véleményű de kőkemény baloldali gondolkodású ember vagyok.
Tudod én még párttitkár is voltam Orbán apjával, meg a drága jó édesanyjával az átkosban,
amikor az ifjúkommunista KISZ titkár a szárnyait bontogatta.
Minden nap belenézek a tükörbe, és még nem éreztem hogy szembe kéne köpnöm magam.
A gengszterváltás óta nem vagyok párttag.
Golyóálló mellény nélkül járom utamat. A "kis" embereket képviselem mint alapszervi szakszervezeti vezető. Szeretem az egyenes embereket, utálom a hitvány, jellemtelen hazugokat.
Szeretném ha két diplomás unokám M.O.-n ma munkát kapna.!!!
Szeretnék egy olyan országban élni amit PuPu jól vagy kis hibával felvázol.
Majd kijavítjuk hibáit!
Az esztelen, okoskodó, festett egekből tájékozott, de "magabiztosan" kioktató, született
zsenikről pedig mindig megvolt a véleményem. Az átkosban mi TITÁNOKNAK hívtuk őket.
abramovics nagyon sajnálom, és fájlalom de számomra ezen az oldalon büdös vagy.

NewTiborc írta...

Kedves cereus!
A szívemből szóltál: Na végre egy ember a gáton, aki könnyes szemekkel is tisztán lát.
Nem csak a hitvány, jellemtelen hazugokat, hanem az ilyen TV-t is írtani kellene.

https://nepszava.us/blogs/news/bartus-laszlo-az-atv-vegezte-ki-az-ellenzeket
https://nepszava.us/blogs/news/mi-van-ha-csobe-huztak-az-atv-s-nemethet
https://nepszava.us/blogs/news/bartus-laszlo-az-atv-husegfogadalma-orbannak-a-hvg-ben
A leírtakat tökéletesen fémjelezte a mai fórum műsorvezetése. Én már régóta észre vételeztem, de hát nem sokan értettek velem egyet.

NewTiborc írta...

Ő volt az álellenzéki tv ma esti műsorvezetője:
Somos András
A József Attila Gimnáziumban érettségizett 1992-ben. 1995-től 2000-ig az ELTE JTK győri kihelyezett tagozatának hallgatója. 2002-2005-ig ügyvédjelölt. 2007-ben ügyvédi szakvizsgát tett.

1992-től 1996-ig a Magyar Narancs belső, 2003-ig külső munkatársa. 1996 és 1999 között a Vasárnapi Hírek újságírója. 2000-től 2005-ig az RTL Klub riportere ("Híradó", "Országház"), eközben 2004 és 2006 között a Független Hírügynökség parlamenti tudósítója. 2005-től 2010-ig a Híradó és az Este riportereként dolgozott az Magyar Televízióban. 2010-től az ATV riportere, 2011-ben a Helsinki Bizottság külsős munkatársaként a sajtókapcsolatokért felelt. Joseph Pulitzer-emlékdíjas.
Érdekes, nem de?

Névtelen írta...

Cereus!

ez is egy vélemény.
nem kell szeretni egymást, avagy mindenki szeressen egy mást.
én eleddig nem vettem a fáradtságot, hogy jelentéktelen személyedre időt pazaroljak, s most teszem azt először, és utoljára.
tudod, ha már érzelmeket váltottam ki belőled, akkor jó úton haladok.
mint mondod magadról, öreg vagy már, mint az országút, vélhetően memóriád is legalább oly kátyús - lukacsos - mint a magyar utak általában.
pontosan ennek tudom be azt az érzéki csalódást, melyet az erős érzelmek váltanak ki benned a büdösséggel kapcsolatban.
segítek, mert látom, nem megy!
van olyan dolog, hogy szappan, meg van víz, sőt van fürdőszoba is. amennyiben a te lakásodban nem található ilyen helység, akkor javaslom, menjél el fürdőbe, s mosakodj meg erősen!
akkor majd nem fogod érezni a büdöset.
vagy esetleg csukd be a szádat.
esetleg moss fogat!
tudod ilyen dolog is van, mint a fogmosás!

féltő szeretettel üdvözöllek,

abramovics, aki voltam, s vagyok

tokaji mosoly cuvée írta...

Bánki György: A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról (részlet a könyv 165-166. oldaláról)

„Biztos volt már az olvasók között, akiben felmerült, milyen lenne, ha lecsúszna a társadalom ranglétráján. Ha védtelenné és kiszolgáltatottá válna. Vajon megőrizné-e az önmagáról addig alkotott képet? Mások továbbra is úgy tekintenének-e rá, mint az addig megismert személyre? Vagy inkább úgy, mint valami nemkívánatos csoport tagjára, sőt rosszabb esetben, valami kínos tulajdonsághalmaz puszta tárgyi megnyilvánulására?
Úgy hiszem, ha a következő hetekben hajléktalanná válnék, hamarosan azt észlelném, hogy szinte láthatatlan lettem a nem hajléktalan emberek számára. Ha éhezem vagy megbetegszem, nem etet majd meg senki, nem gondoskodik rólam senki, sőt, szembesülhetek vele, hogy a „másik oldal” tagjai többnyire elutasítanak, és hibáztatnak a helyzetem miatt. A mentő sem szívesen jönne ki hozzám, a járókelők nagy része bottal sem piszkálna és bár valaha, talán gyerekként úgy tudtam, ugyanahhoz az emberi fajhoz tarttozom, még sincsenek azonos jogaim velük. Még néhány hét, és én is úgy fogok gondolni magamra, mint oda nem tartozóra. Apránként megszűnök annak lenni, aki valaha voltam. Átcsúszom az érinthetetlenek közé. Az érinthetetlenek valószínűleg éppen azért olyan ilyesztőek és elutasítottak, mert pont ugyanolyanok, mint a többiek. Éppen az válik bennük rémisztővé a többség számára, hogy milyen meglepően kevés választja el őket egymástól.”

tokaji mosoly cuvée írta...

hibajavítás: tartozom, ijesztő

1970 írta...

Kedves Cereus!

Szívből és szépen szólt!
Azzal pedig ne törődjön, akinek - a hozzászólása bizonyítja - valóban ki kellene mosni a száját, mert az elég mocskos:)

NewTiborc írta...

Kedves Cereus!
Ne bánkódj, mindenkinek az eszéhez kell érteni a kiokádott szövegét. Az is igaz mindenki magából indul ki, azért ajánlgatja másnak az alapos tisztálkodást.
Még ahhoz sincs esze, hogy udvarias szöveg mögé bújtatva ironizálva sértegessen.

"abramovics, aki voltam, s vagyok", tudod mi vagy? Egy írtandó féreg!! Hogy beszélsz te embertársaddal? Máshol ilyen bunkó szöveget már rég moderáltak volna.
Azért bízom benn, hogy egyszer Te is bevonulsz egy sarokba és elgondolkodol viselt dolgaidon, az ember sokszor van úgy, hogy utólag átgondolva nem ért egyet önmagával sem.

Névtelen írta...

te, aki magadat "New Tiborc"-nak nevezed!

tökéletesen egyetértek veled!
tényleg egy "írtandó féreg" - te mondád, nem én! - az aki a másikra olyan jelzőt használ, mint a barátod, vagy akár te magad!
.
DE
.
ne rettegj, én nem akarlak sem téged, sem a haverodat irtani.
én csak és kizárólag ezt az országrontó
.
BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDÁT
.
akarom kiirtani az ország, Európa, s a világ testéből.
s tudod kikért teszem, amit teszek?
például azokért a - nem is tudom milyen definíciót használjak esetetekben - lényekért, akik ti vagytok a haveroddal.
most azt gondolod, hogy rettenetesen nagyon és meg is mondtad nekem,
.
DE
.
sajnos ki kell ábrándítsalak!
a primitív reakcióra én színtiszta szeretettel, a jobbítás szándékával válaszoltam.
gondoltam, segítek az illetőnek.
neked nem kívánok segíteni, tekintettel arra a tényre, hogy a belőled kijött reakció megmutatta te már menthetetlen eset vagy.
a te esetedben esély sem mutatkozik arra, amit ajánlasz másoknak/nekem.
pont ezért nem is értem, miért teszed.
gondolok itt erre a kitételre:
"Azért bízom benn, hogy egyszer Te is bevonulsz egy sarokba és elgondolkodol viselt dolgaidon, az ember sokszor van úgy, hogy utólag átgondolva nem ért egyet önmagával sem."
azt hiszem, sőt biztos vagyok benne te már oly mértékben megcsontosodott, begyepesedett, doktríner, fejlődésre. értelmes gondolkodásra képtelen - finoman fogalmazok, ne sértsem a "kényes ízlésedet" - izé vagy, hogy nincs értelme hozzád semmilyen előrevivő emberi gondolatot is intézni.
abban is egyetértek veled, hogy az eszedhez kell mérni a kiokádott szövegedet, pontosan ezért vagyok kíméletes, türelmes, s elnéző a primitív személyed tekintetében.
.
meg kell még jegyeznem, hogy ebben a kis kurvaországban semmi esély sincs a csuti geci elzavarására addig, amíg ilyen "minőségű" emberek (?), mint ez a "new tiborc" választójoggal rendelkeznek.
számtalan alkalommal elmondtam, hogy egy felnőtt, értelmes, gondolkodó ember sajátja a kételkedés, az elemző gondolkodás.
sajnos az ezen oldalon "tevékenykedő" a blog tulajdonosát feltétlen imádattal csodáló nyáj ugyanolyan alacsony intellektuális szinten van, mint a csuti birkái.
ezekkel az emberekkel semmi esély sem mutatkozik egy normális, nyugatias, a polgárok önálló személyiségére, gondolkodó voltára alapozó liberális demokrácia kialakulására.
mindegyikük azonnal ellenséget lát abban aki nem a nyájszellemnek megfelelően feltétlen, alázatos csodálattal szól imádatuk tárgyához, ezzel megmutatva milyen "emberek" is valójában.
téged nem üdvözöllek, hiszen semmi értelme.
.
abramovics voltam, s vagyok

NewTiborc írta...

Kedves abramovics voltam, s vagyok!

Még jó, hogy csak egyedül vagy az országban ilyen szuper okos manyus az országban és mi tökkelütött hülyék tudunk neked bégetni: meeerreeee jááár aaz eeszeed aabraaamoooviiics "meeesteeerrr"?

CsipkeRózsa írta...

Tisztelt PuPu,

ezt a programodat el kellene küldened a demokratikus pártoknak is, hogy megtudják, mi a tennivalójuk. A köztudatba is terjeszteni kellene valamilyen csatornán keresztül. Nagyon igazságos, és szinte mindenre kiterjed.

Ragyogó írás!

vadvirág írta...

Kedves PuPu!
Nagyon jó írás. Egyetértek. (Pedig van olyan pont, mi engem hátrányosan érintene.)
De muszáj előre lépni.