2015. szeptember 22., kedd

ÚTBAN A RENDŐRÁLLAM FELÉ

Új jogosítványokat kapott a Honvédség, tekintettel az országot ért támadásra.
A kalifa csapatai hangosbeszélők bevetésével terrorizálják az országot, beözönlenek a nyitott kapukon és lefejelik a rendőrök új technikai felszerelését, a viperát.
Rogán és stábja hevenyészeti védelembe ment át a Pasa parkban, a ravaszság ebben az, hogy ha jön a janicsár, akkor majd azt hiszi, hogy elöljárója lakik a szegénysoron.
A kormányszóvivő a fürdőkádban ülve gyakorolja a müezzin imára szólító szavait, a Seregek Ura meg írja a kiáltványt: csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van.
Ez legalább akkora hazugság, mint a menekülteket segítő civil szervezetek támogatása, de annyira jól hangzik.

A nép már megint végletesen megosztott, ezúttal a migráns-kérdés a választóvonal.
Vannak migránsosok meg migránsellenesek, utóbbiak sokkal többen, mint a normálisan gondolkodók.
A menekült-kérdés olyan, mint a kurva, a hajléktalan vagy a koldus-kérdés: sokkal egyszerűbb és népszerűbb eltüntetni őket az aluljárókból, mint fedelet adni a fejük fölé.
Viszont a menekültek sokan vannak, és úgy látszik, hogy folyamatos az utánpótlás.
A probléma globális, reménytelen tehát lokális válasszal kísérletezni, még csak Európa sem képes megoldani a problémát, legfeljebb kezelni tudja.
Olyan ez, mint a csőtörés, ameddig el nem zárja valaki a főcsapot, addig hiába küldjük a spriccelő konnektorhoz - mint a répahúzós orosz mesében - Bábuska és Gyeduska után Ványuskát meg Dunyuskát is befogni a lyukakat, reménytelen a dolog.
Most éppen a Honvédség tűnik megoldásnak, de nem lesz az, akkor aztán jöhetnek a többi ötletek, sorozott önkéntesek, aztán sorozottak, határőrség, csendőrség, Hunyadi-páncélosok - egészen addig, míg meg nem döglik az utolsó liba is, és át nem lényegül piláffá.

Európa képtelen egységes választ adni a problémára, ezt hajtogatja a Nemzet Megmentője is, de azt nem teszi hozzá, hogy ennek oka elsősorban ők, azok a honi és külföldi politikusok, akik képtelenek lemondani a saját szemétdombon kukorékolás és szabad kapirgálás jogosítványairól.
Magyarembert meg nem a nagy eszéért szeretjük, ugye, be is szopja a cumit, enged mélyen a lelkébe kódolt idegenellenességének, és szabadjára ereszti az indulatait.
Nincs ezen mit csodálni, ebben az országban mindig gyanús volt az idegen, és szent meggyőződésem, hogy Szent István éppen úgy járt Intelmeivel, mint Mózes a tízparancsolattal, Krisztus a Bibliával vagy Marx a Kommunista kiáltvánnyal.
Itt már annyi nációt üldöztünk – és még többet mélységesen lenéztünk - , hogy annak a világon párja nincs.
Az egész Nagymagyarország erről szólt, az oláh, a tót, a rác, a bunyevác, a sváb, a ruszin, a zsidó – mind-mind gyanús és alacsonyabb rendű volt.
És még jól jártak, akik megúszták ezzel, de időnként randalíroztunk is.
Szegény jó Kötöny kun királyt feleségestől élve eltemettük akkor, amikor a tatárok az országra támadtak, mert nem szerettük a kunok szokásait, cserébe elvesztettük a muhi csatát…

De vissza a migránsok okozta nemzethalál esetén alkalmazható intézkedésekre.
A rendőrök járványügyi intézkedések céljából útvonalat elzárhatnak, a forgalmat korlátozhatják, magánlakásba írásos utasítással beléphetnek, területet, épületet lezárhatnak.
A rendőröknek ezek a jogosítványai ezidáig is léteztek, de nem ők állapították meg, hogy például ma reggeltől az M5-ös útpályán kitört a száj és körömfájás, a magánlakásokba is beléphettek, de az azért nem mindegy, hogy az erre szóló felhatalmazás bírói úton kerül kiadásra, vagy a járőrparancsnok is elég az elrendeléséhez.
Ez a rendőrállam felé vezető út egyik apró mérföldköve, a végrehajtó hatalom ellenőrzésének és korlátozásának felszámolása, ami ugyan kényelmes a kormánynak, de adott esetben felettébb kényelmetlen lehet neked.

A rendőröknek emellett lehetőségük nyílik, hogy a - a nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttműködve - külföldi felderítő tevékenységet végezzen az államhatár rendjét veszélyeztető, valamint a terrorizmussal összefüggő cselekmények felderítésére, beleértve az embercsempészek felkutatását és leleplezését.
Ez korlátlan felhatalmazás a TEK-nek, ismét csak kivonva egy területet a parlamenti ellenőrzés alól, arról nem is szólva, hogy szokott ügyességünk és kiemelkedő szakmai felkészültségünk okán a szomszédos államokkal tovább javíthatja a kapcsolatainkat, ha elfognak egy magyar kémet, merthogy más államok területén ez a tevékenység kémkedésnek számít.
Még pikánsabb lesz a helyzet, ha uniós országban végzik tevékenységüket.

A katonák közreműködnek az államhatár őrzésében, a konfliktushelyzetek kezelésében, az erőszakos cselekmények elhárításában. 

A katonák jogosultak a forgalmat irányítani vagy korlátozni, kényszerítő eszközt is alkalmazhatnak, de csak úgy, mint a rendőrök.
A katonák – ha más kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy a használatára nincs lehetőség – bárkivel szemben testi sérülés okozására alkalmas kényszerítő eszközt is használhatnak, azonban annak használata nem irányulhat az emberi élet kioltására. (Nem minősül lőfegyverhasználatnak a gumilövedék, a pirotechnikai eszköz, a könnygázgránát, az elfogó háló.)
Tulajdonképpen a katona arra való, hogy kisgyermekes anyákat verjen viperával, esetleg gumilövedékkel lövöldözzön, ami mostantól európai megoldás, ellentétben 2006-al, amikor az embertelenség netovábbja volt.

A katonák bevetése egyébként egyszerű takarékossági intézkedés, minek költsük az ellopható pénzt a rendőri állomány kiképzésére, felöltésére, mikor ott vannak a katonák – egyenruha-egyenruha.
Úgy sincs dolguk, a célt, hogy úgy nézzenek ki a Bakonyban, mint G.I. Joe Irakban vagy Afganisztánban már elértük, sivatagban már álcázottnak tekinthető a harcos, amúgy meg úgy fel van szerszámozva, mint a temetői ló.
Az is érdekes kérdés, hogy a honvédek milyen alárendeltségben látják el feladataikat, várhatólag Kovács XXII József tegnap avatott őrmester fogja megszabni a feladatokat a katonazenekar határra vezényelt trombitásának…
Már, ameddig be nem sokallnak, és le nem szerelnek.

A politikai pártok természetesen támogatták az ötletet, kivéve a DK-t de hát Gyurcsányról tudjuk, hogy hazaáruló, míg a szocialisták a javulás útjára tértek, ők tartózkodtak.
Szavazásoknál a tartózkodás udvarias nemet jelent, és töröm a fejem, hogy mit kell ebben a közegben és ebben a helyzetben udvariaskodni?
Miért kell állandóan taktikázni, miért nem lehet a demokratákkal egyeztetett álláspontot kialakítani, miért nem lehet nyíltan kiállni szocialista értékek, például a szolidaritás elve mellett?
A tömeghangulat most hozott pár százalékot, de ennek nagy lesz még a böjtje, elvtelenséggel nem lehet tartós eredményt elérni.
Az ország most elégedett, jól megvédték, mint a nyugdíjakat.
Ide ne jöjjön egy migráncs se, maradjon mind otthon, de legalább Szerbiában meg Horvátországban.
Megájj, megájj, kutya Szerbia, fusson innen Jelaisics, a gyáva!


Bosszúból le is kellene vágni a közkedvelt Nagymagyarország címerről Horvátországot – nem gondolkodtál még ezen?

:O)))

12 megjegyzés:

Naphosszat Henyélő Nagyember írta...

Házkutatási parancshoz eddig sem kellett bírói engedély, elég egy bűnügyi vagy közrendvédelmi osztályvezető aláírása+pecsét.Valamint halaszthatatlan nyomozati cselekményként akár Kovács 113 József őrmester is foganatosíthatja, ha nincs idő a papírokkal bíbelődni/ Pl. egy szemtanú elmondja neki, hogy a lopott disznót épp most vitték be a Futrinka út 45-be /
Nyilván ettől még a migráns helyzet miatti őrületre semmi szükség nincs, de úgy látszik a kis gecinek ez is hozott néhány + szavazót..
Tegnap végigszenvedtem a parlamenti felszólalásokat és azt vettem észre, hogy vikkancs egyre jobban be van "torzulva" , egyszer rátévedt a kamera és 3-1-1 -ezett, egy leguánt meghazudtoló nyelvsebességgel..
/3-1-1 = 3 villámgyors nyalintásos nyelvkidugás a száj jobb szegletében, 1 gyors átnyalintás a a bal szegletbe, majd 1 gyors nyelvkiöltés a bal szegletben/

Kovácsmester írta...

A címercsonkítás zseniális ötlet, szörnyű bosszú lenne a horvátok ellen. Azért azon el kellene gondolkodni, akiket érint, hogy mi van, ha Horvátországnak eszébe jut megnézni, milyen úton szereztek horvát vagyonokat egyes magyar nagy hazafiak náluk.

peti írta...

Krémer Ferenc:
Példa a demokratikus közhatalom kialakítására:
A rendőrség demokratizálása

1. rész: Csak a demokrácia!

2. rész: Előfeltételek – A hatalom identitása

3. rész: Előfeltételek: A rendőrség a politikai intézmények
rendszerében


4. rész: Hatékonyság és társadalmi hatás

5. rész: A foglalkozási kultúra reformja

6/1. rész: A kultúra reprodukciója. Oktatási reform. Felsőoktatás. Mi legyen a célja?

6/2. rész: A kultúra reprodukciója. Oktatási reform.Kiből legyen rendőr?

6/3. rész: A kultúra reprodukciója. Oktatási reform.Mit és hogyan oktassunk?

7/1. rész: A kultúra reprodukciója. Szervezeti struktúra

7/2. rész: A kultúra reprodukciója. A parancsuralom vége

8. rész: Amit fel kell számolni és amit létre kell hozni

peti írta...

"A jogtalanság nem szülője, csak eredménye a diktatúrának. Amikor a jogtalanságból szabály lesz, amikor a törvények azért vannak, hogy megvédjék azokat, akik megsértik a jogot, akkor természetesen már régen diktatúra van. Egyetlen intézményrendszer sem képes megvédeni a demokráciát akkor, ha önmaga nem demokratikus, és ami számunkra még fontosabb, lehetetlen demokráciát létrehozni a vezetők önkényére épülő, az önállóságot bármilyen módon korlátozó intézményekkel. Orbán Viktorból nem válhatott volna türannosz, ha nem lenne tele az ország több ezernyi apró diktátorral; a sikere abból ered, hogy összefogta őket. Az önkény és a tehetségtelenség együtt járnak, csak azoknak van szükség a mások feletti korlátlan uralomhoz, akik képtelenek lennének nélküle megőrizni a társadalmi pozíciójukat. Minden elnyomás, diktatúra és önkény a társadalmi és személyes alkalmatlanság kompenzációjára létrehozott rendszer. Olyan rendszer, amely képes az intellektuálisan és/vagy erkölcsileg silány emberek uralmának biztosítására. A diktátorok úgynevezett tehetsége semmi másból nem áll, mint az erőszak különféle formáinak gátlástalan alkalmazásából. Minden erőszak az életfeltételek elvonásával és/vagy lerombolásával gyakorol hatást az áldozatokra. Ebből a szempontból mindegy, hogy csak félelmet kelt, zsarol vagy az ígéreteit fizikai bántalmazásra is váltja..."

Forrás:
Krémer Ferenc: Hogy születnek a diktátorok?

Névtelen írta...

Aki hatalmon van, csinál, amit akar, aki meg nincs, hát úgy is jár...

peti írta...

Scheppele: Orbán rendőrállamot épít, a menekültválság csak apropó

peti írta...

...jelenleg kevés szarabb foglalkozás van hazánkban, mint rendőrnek lenni. Amúgyis nehéz megfelelni egyidejűleg egy diktatórikus Hatalom Parancsainak és az Emberség Törvényének, de most aztán igazán HELYZET van. Rajtatok a kamerák, ha bármelyikőtöknél elpattan a húr, akkor abból világügy lesz, és sokan Titeket okolnak olyasmiért, amit a politikai főnökeitek eszeltek ki. Én nem, mi, akik a terepen vagyunk régóta, biztos hogy nem. Sok civil segítővel beszéltem a menekültekkel kapcsolatos bánásmódról, magam is tapasztaltam eleget, és összességében azt mondom: emberségesen viselkedtek, kivetitek Magatok közül azt a párat, aki erőfitogtatási eszközzé tenné a rendőregyenruhát. A kérésem Felétek annyi: maradjatok ilyenek, mondom ezt annak tudatában, hogy szeptember 15-től még nehezebb lesz a dolgotok. Beraktak Titeket olyan problémát megoldani, amit ugyanazok idéznek elő, akiktől a parancsot Ti kapjátok. Töknyilvánvaló, hogy bőven volna állami kapacitás a menekültek humánus ellátására, csakhát akkor elmaradna a mocskos showműsor: kell gerjeszteni a feszültséget, mert ha nincs tudatosan fölépített külső ellenségkép, még a végén a Nép rájön, hogy a Hazánk igazi ellenségét Orbán Viktornak hívják...

Forrás:
Taureg: Levél a magyar rendőrnek

PuPu írta...

Na, ilyesmire gondoltam...
Majd beszéljünk róla!
:O)))

Geza írta...

Borzalmas latni, hogy ez a zakkant gusztustalansag hogy vegigpofazza az EU-t, es hogy erre ott is van vevo. Meeg (egyelore) csak Kelet Europa nyumibb orszagai kaptak ra az orbansag izere, de jelenleg is - a jovoben meg plane - lesznek majd Nyugaton is "rezonalo" felebaratok, akik fantaziat latnak a fszfejben. Igy bszodik el az EU, koszonhetoen a naivsaganak es az engedekenysegenek, meg persze a hatalmas inerciajanak (de ha meg kritikusabb akarok lenni, a lustasaganak, es az abban megbujo sunyisaganak). Egy ilyen alattomos, erkolcstelen fszfej mint az orban megvalasztasa utan az EU-nak rogton mozdulni kellett volna, hogy lassa oe es a kbaszott neepe, hogy mik a szabalyok. Most meg itt vagyunk, a szemuk lattara szovetkeznek a suttyoval. Kimondhatatlanul hanyinger ez az egesz, a neep meg alszik, mi meg itt levelezgetunk …

peti írta...

...Aki azt hiszi, hogy a rendőrség, vagy általában is az erőszakszervezetek az valami egységes monolit, az súlyosan téved. Inkább Szervezett Káosznak mondanám. Olyan fortyogó üstnek, ahol folyamatos a turbulencia, mindenki figyel mindenkit, mindenki adatot gyűjt mindenkiről és dől kifelé és befelé az információ. A hangyaboly lehet hasonló, ahol a kollektív tudás csak a közösség egészében van jelen, de annak összességét egyetlen egyed sem birtokolja. Még Pintér sem, nyugi. Meg Lázár sem. Pedig biztos nagyon szeretnék már csak azért is, mert Ők ketten ennek a műfajnak a legmeghatározóbb szereplői. És egyben egymás halálos ellenségei.
Minden olyan látszólag érthetetlen történés, ami a rendőrségi és környéki berkekben dúl kizárólag e furcsa viszony mentén érthető meg. És lehet, sőt biztos hogy meglepő lesz amit mondok, de nem a Pintér a rosszabb fiú ebben a játszmában. Ugyanis bár látszólag a Fidesz teljhatalommal rendelkezik az erőszakszervezetek fölött, de valójában ettől az Igazság elég távol van. Szerencsére, teszem hozzá. A demokráciára Lázár a veszélyes, a Pintér meg nem. A Pintér ugyanis nem Fidesznyik. A Pintér az Pintér. Önmaga jogán Valaki, az volt Fidesz nélkül is, és Fidesszel is...

Folytatás itt:

Taureg: Lázár-Pintér Dosszié

Kibic37 írta...


Géza, nem vagy egyedül a véleményeddel:
"Orbán Viktor fittyet hány Európára – állítja a Foreign Policy című folyóiratban az amerikai Rutgers Egyetem szakértője, aki szerint egy brutális, érzéketlen autokrata éppúgy tönkre tud tenni egy uniót, ahogyan egyetlen almától megrohadhat egy egész kosár gyümölcs."
http://www.168ora.hu/itthon/a-kepmutatas-csucsa-nekimentek-139289.html
Nem tudok szabadulni a hitleri párhuzamoktól. Aki ha nem követi el azt a hibát, hogy nekimegy a Szovjetúniónak, ma talán már mi sem léteznénk ...

Névtelen írta...

Megrögzött hazudozó vagy csak egy helyét kereső derék magyar ember? A miniszerelnök belbiztonsági főtanácsadója a főnök kedvében akar járni...