2016. július 3., vasárnap

BALOLDALINAK LENNI

Sokan állítják, hogy korunkban értelmét vesztette a baloldaliság fogalma, nincs már klasszikus értelemben vett munkásosztály sem, a nehéz fizikai munkát lassan-lassan átveszik a gépek az embertől, a társadalom egyre inkább képes kielégíteni tagjainak szükségleteit - és így tovább, egészen az álomvilágig, melyben boldogan ölelkezik a gazdag a szegénnyel, a polgármester a közmunkással, az oroszlán a gazellával, a migráncs Orbán Viktiorral...
Így aztán baloldaliságra sincs szükség, ennek következtében jobboldaliság sincs, helyette van a társadalom természetes viselkedésmódja, a magyarember, aki hősiesen védi hazáját részben a migráncsoktól, részben az idegenszívű tuggyukkiktől, akik a liberalizmus ostoba eszméjével akarják elbódítani a választópolgárokat, leánykori nevén a népet.
Méghogy ne kelljen mindenkinek egyszerre lépni, talp a talpra, a Vezér kürtszavára - olyan Istenfia nincs.
Jómagam mégis azt hiszem, hogy baloldalinak lenni nem egy elavult eszme hívét jelenti.
Aki baloldali, az nem olyan, mint egy borostyánba dermedt hangya, a baloldaliságh nagyon is élő szükséglete a társadalomnak, sőt, a mai magyar valóságot szemlélve egyre inkább létszükségletnek tűnik.Baloldalinak lenni - nem köthető pártokhoz, a baloldaliság világszemlélet és értékrend, mely a közösség érdekeit állítja első helyre.
Értékei közül számomra első az esélyegyenlőség, mely nem egyenlő az anyagi egyenlőség szépen hangzó, de minden területen soha meg nem valósítható álmával.
Lehet követelmény a törvény előtti egyenlőség,  például,  lehet egyenlő választójoga mindenkinek, de az, hogy ki milyen szerepet tölt be a társadalmi munkamegosztásban, eleve hierarchiába rendezi az embereket.
A hierarchiában elfoglalt pozíció pedig befolyásolja a javakhoz való hozzáférhetőséget, beleértve a szellemi javakat is.
Beszélhetünk mindenfélét, de a valóság mégiscsak az, hogy a Mészáros Lőrincnek nevezett Orbán Viktor ha száz gyereket is csinál is, mindegyik jobb helyzetben lesz, mint a te gyereked, mindegyik a saját lábán fog állni, mígcsak apuka nem fog ülni, de még utána is, hiszen egy iskolában megszerzett tudást nem lehet elvenni tőlük.

Jelzem, nem is kell, elég elvenni az ebül szerzett vagyont.


Az esélyegyenlőség egyébként sem azt jelenti, hogy valóban azonos eséllyel indul mindenki a társadalmi versenyben, csak azt, hogy nem állítunk mesterséges akadályokat az érvényesülés útjába.
Azt jelenti, hogy a tehetséges gyereknek - szülei anyagi helyzetétől függetlenül - módja van elsajátítani a továbbjutásához szükséges ismereteket, és nem kell azért feladni tanulmányait, mert családja nem bírja az anyagi megterhelést.
Vagy nem kell eleve vesztesnek tekintenie magát azért, mert cigánynak született.
Olyan iskolarendszert kell kialakítani, melyben a tehetség dominál, olyat, mely segít kompenzálni a társadalmi helyzetből fakadó hátrányokat, ahol a tehetség és a szorgalom felülírhatja a vagyont.

Az az érdekes, hogy az esélyegyenlőség legádázabb ellenségei ma azok, akik a hajdani esélyegyenlőségi törekvéseknek köszönhették előrehaladásukat.
Valószínűleg úgy vélik, hogy az elv, miután megtestesült bennük, már betöltötte funkcióját és tovább nincs rá szükség.
Néhány évvel ezelőtt a mai kormányzó párt nagy hangon tiltakozott a felsőoktatás tandíja ellen, ma már nem is merik kiejteni szájukon az ingyenes felsőoktatás kifejezést, hiszen ez az utópiák birodalmában létezik csak, egyes szakmákban már lehetetlen megfelelő anyagi háttér nélkül végzettséget szerezni, hiszen van, ahol tandíjmentes oktatás nincs is, a tandíj pedig nem a jelentkező anyagi helyzetéhez, hanem a jogászdinasztiák anyagi lehetőségeihez igazodik.A faluszéli telepen élő cigány kisgyerek pedig már hatéves korában kiesik az oktatásból, mert nem is érti, amit a tanítónéni mond, hiszen komplett fogalmak hiányoznak a szótárából, arra pedig senki sem figyel, hogy mielőtt deriválni tanítanánk, megtanítsuk neki a szavak jlentését.
Ostoba egy ország az, ahol a felsőoktatásba csak úgy lehet bekerülni, hogy mindenféle különórákon kell felkészülni hozzá, hogy a középiskolai tananyag egyetemi végzettségnek megfelelő ismereteket kíván adni, ugyanis erre felkészülni ismét csak vagyoni lehetőségeket feltételez.
Az a magyar oktatás, mely még ma is azt próbálja folyvást bizonyítani, hogy a gyerek ostoba és nem tud semmit, alkalmatlan arra, hogy hozzájáruljon a társadalmi mobilitáshoz, a tehetségek felemeléséhez.
Hajdan a numerus claususról szóló törvény maga volt az megtestesült esélyegyenlőtlenség, ma ezt a feladatot az állam vállalta át az oktatási rendszerrel a szegregált iskolákkal, meg az iskolán belüli rasszizmussal.Az esélyegyenlőség azonban nem áll meg az iskoláknál, hanem más területeken is komoly hiányosságok vannak, például a férfiak-nők tekintetében.
Ha megnézzük a gazdasági felsővezetők között a nők arányát, hát elkeserítő a helyzet, ugyancsak ilyen a nagy pártok politikusai között, pedig, ha megnézzük egyik-másik politikusunkat, azonnal leszámolhatunk gender-előítéleteinkkel.
Mégis, asszonyt verünk karikásostorral, vak komondorokon lökdössük át őket, miközben szerte a világban nők kapják meg a vezető szerepet - Amerikától - Lengyelországig.
Nálunk meg olyan a vezető kormánypártban a nő, mint pelcz a cicán,  jó, ha van, mert másképp fázna...Baloldalinak lenni szociális érzékenységet is jelent.
Azt jelenti, hogy állampolgárként nem hirdetjük az "aki akar, az dolgoz" idiótaságát, és nem tarjuk megengedhetőnek azt, hogy a XXI. században emberek húszezer körüli juttatásokból "éljenek", míg mások egy pohár italért többet fizetnek egy nyári este.
Az állam nem valami szörnyeteg a fejünk felett, hanem egy szervezet, melyet polgárai hoztak létre saját törekvéseik elősegítésére és érdekeik védelmére.
Mondhatnánk, polgárai gyermeke, akinek kötelessége lenne támogatni az egyének ésszerű törevéseit, és megvédeni az elesetteket.
A mai hatalom ezt a feladatot igyekszik áttolni a családokra, a gyermekekre, miközben nyálcsorgató álszentséggel iparkodik megfeledkezni arról, hogy az államnak mi is lenne a feladata - a tőlünk elszedett pénzből.
Orbán állama szociálisan közönyös, jobb esetben, da az igazsághoz jobban közelít az, ha szegényellenesnek nevezzük, és nem Lázár infantilis kijelentése az érdemekről, vagy Vajna Timi csárdás kiskalapja miatt az ascoti derbyn, hanem a telente megfagyott százak, a felszámolt ingyenes, állampolgári jogon járó  egészségügy, és a nyugdíjrendszer kilátástalan jövője miatt.
Ezek ugyanis szociális kérdések, mint ahogy a munkanélküliség is az, melyet nem old meg a rabszolgaság szép intézményének felélesztése, mely szintén Orbán nevéhez fűződik.


Szóval, baloldalinak lenni ma nem utópia, hanem feladat, melyet minden ép mentális állapotbanlevő embernek fel illene vállalni.
Ezért hát nem szégyellni, hanem gyakorolni kellene baloldaliságunkat, a hétköznapokban, a választóurnáknál.
Nem egyszerű dolog, de mi vagyunk többen, kisemberek, akiket előbb-utóbb úgyis egymáshoz fog szorítani a szükség.De jobb lenne önként belátni érdekünket...


:O)))

40 megjegyzés:

Unknown írta...

Szokom szeretni az írásaidat, okosakat tudsz mondani. Szerencséd, hogy szájadra vetted a nőket, mert a logón már kiakadtam. Nem elég a magam szivárványos baja, amit kapok a blogomba a ballib, látens leszbi, liberális, feminista, jelzőket, meg még ettől is sanyarabb hideget a melegek védelme miatt, most egy nemzeti színű, szívű kézen fogott férfi párt biggyesztesz címlapra. Tényleg nem uncsi, hogy addig vagyunk jók, ameddig adjuk az életet, logisztikát, hátteret, időnként puncit, amikor meg dönteni kell akkor hozzál valami harapnivalót cicám, rád bízom, hogy mit. És ennek semmi köze az oldalisághoz. Elég, ha megnézed a szocik tisztújítását.

hello írta...

Magam is baloldalinak tartom magam, de elég régóta szembesülök vele, hogy sokan mennyire másként értelmezzük ezt a fogalmat.

Nem megyek Thürmer Gyuláig, de akár Szanyi Tiborig sem - előbbivel soha, utóbbival volt alkalmam erről vitázni, nem sorolom a felemelő élményeim közé :-(( -, úgyhogy elég, ha az ismerősi körömben kutakodom az ebbéli nézeteik között.

Él az a felfogás is, hogy balodali ember soha nem fogadhatja el a kapitalizmust, mert az ab ovo ellene megy mindennek, és ellehetetleníti a megvalósítását, amiről a baloldaliságnak szólnia kell.

1990-ig csak tanultunk a kapitalizmus mibenlétéről, hogy mennyire sematikusan vagy sem, az a forrástól függött, de azóta már a saját bőrünkön is megtapasztalhatunk belőle sok mindent.
Ami a mai Magyarországon ebből a szemünk előtt zajlik, szerintem valami egészen elképesztően abszurd változat. Ettől minden jóérzésű, normális erkölcsű embernek feláll a hátán a szőr. Tán még akkor is, ha nem tartja magát baloldalinak. Vagy legalábbis így kellene lennie!
Hogy ebből mi a kiút?
Szerintem még hiányoznak az útjelző táblák hozzá.

Jókat szoktunk vitatkozni azon, hogy létezhet(né)nek-e "jó kapitalisták". Idézzük a Marxról és -tól tanultakat. Sokszor lyukadunk ki oda, hogy az emberi alaptermészet ennek az akadálya, a felülkerekedés, a dominancia vágya, a káros ösztönök, a kapzsiság, a harácsolás, az érzéketlenség, az irigység meg a többi túltengése, ahogy valaki jobb helyzetbe kerül a másiknál. Számos, az állatvilágból hozott példákkal próbáljuk értelmezni, hogy ebből mennyi a törzsfejlődés során kialakult genetika, amit látjuk, hányan nem képesek visszaszorítani magukban. Mert bár József Attila megfogalmazása szerint "nem vadak, elmék vagyunk" - de ez nem mindenkinél érhető tetten...

Én az olyan társadalmi és emberi értékeket sorolom ide - osztva a PuPu által említett ismérveket -, mint a szociális érzékenység, az összefogási képességen alapuló szolidaritás, a jogegyenlőség, a társadalmi, egészségi, művelődési stb. életesélyek megléte, ill. megteremtése, a tisztesség becsülete, és így tovább.

A baloldaliság, mint vitatéma, nem csak a kifejezetten ortodox felfogásúak és a világ alakulásával lépést tartani hajlamosabb gondolkodásúak között zajlik.

Az viszont kifejezetten visszataszító, ahogy a jelen rezsim propagandagépezete ezt is kifejezett megbélyegzésként használja, tudatosan összemosva a balodaliságot a kommunista világnézettel, ezzel dezorientálva és minél jobban eltávolítani szándékozva a tömegeket a bármiféle balodali felfogástól.

Unknown írta...

Jó napot kívánok.

Íme, újra fölbukkan egy majd' száz éves kór. Nekem pedig egy nyelvi vicc jut eszembe.
Az MSzMP KB ülésén elhangzik a kérdés:
Mikor fog boldogulni a melós?
És a válasz: MI·ELŐBB.
(Tessék figyelni a nagybetűs szóban a fél szünetre!)

Forrás:
1. Lenin: A baloldaliság a kommznizmus gyermekbetegsége.
2. Rádiókabaré, Nagy Bandó András.

PuPu írta...

Jó estét Tamás!
1. Mikor boldogult a melós, akkor sem volt boldog.
Ma meg már nem melós, hanem munkavállaló.
Vagy közmunkás.
Esetleg munkanélküli.
Netán nyugger.
Innen meg már csak egy apró lépés, hogy nyugdíjnélküli legyen...
2. Hol találkoztál kommunizmussal?
És milyen volt?
"...lágy volt, szőke és másfél mázsa.
Az udvar szigorú gyöpén
imbolygott göndör mosolygása.
Ledőlt a puha, langy tócsába,
hunyorgott, röffent még felém -
ma is látom, mily tétovázva
babrált pihéi közt a fény."

:O)))

Unknown írta...

Szervusz, PuPu!

Az első pontodhoz nincs mit írnom. Éppen így látom én is. De a vicc tán arról szól, hogy előbb mások boldogultak.
Szerinten 1945 és 1990 között a béketáborban "szociál-bolsevizmus" volt. Az egyes tagállamok csak a két szóelem arányában különböztek.

Joszi írta...

Boldogok a lelki szegenyek, mert egyszeru az eletuk, csak kell egy buta elnevezes, s 45 ev a magyar tortenelembol el van intezve.Igy megy ez, s errol szolt a mult tagadasa , meghamisitasa c. Iras is.Itt az illusztracio.Ha en baloldali partvezeto lennek, csak kicsi, de erteheto reszletekrol beszelnek.Csak egy pelda.A rettenetes szocialista idokben nyugdij elott, s ez akkor a ferfiaknal60 ev volt 5 evvel, mar senkit sem lehetett kirugni, csak ugy.Ma szeriaban szabadulnak a cegek 50 es eveik veget taposo embreiktol, akik mar soha nem talanak munkahelyet.

Ottilia Marton írta...

Hát a fogalmakat végre egyszer helyre kéne tenni!
Pupu leírta mindazt amit baloldali értékként tartunk számon.
Azt viszont rendezni kell, hogy hányféle baloldali megközelítés lehetséges. Szakirodalombam utána lehet keresni!
vannak a szocialisták(ez nem egyszerű elnevezés csupán)
A szocialistáknak dolga van a kapitalista termelési móddal, mert abban látják a megoldás kulcsát, ja a kapitalizmus eltűnik.
Vannak a szociáldemokraták. több elv szerint működnek:A fennálló termelési móddal nem küzdenek.
Nálunk 4 olyan párt is van, amely magát így is nevezi. Köztük van olyan, amely radikálisabb, alig különbözik a szocialistáktól, de van olyan is, amely magát modernnek mondja és vallja a bad godesbergi elvet. Nos őket az előbbiek árulónak tartják, mert a hatalomba beemelték a tőkét is.
Ilyen a dk is.
Másként ugyanis nem tudtak volna kormányozni.
Aztán ott vannak a zöld baloldaliak, a Feltétel Nélküli Alapjövödelem hívei, a globalizmus ellenes zöld baloldaliak, a közvetlen demokrácia hívei. meg még néhány!
Legnagyobb ma a szocialista mszp, ahol ott a szociáldemokrata elv is Hiller a Társulás a szociáldemokrata értékekért platform vezetője. (A dk a pártszakadás során áruló lett, de nem a pártszakadás miatt, hanem azért mert a bad godesbergi elvet vallotta --Gyurcsány kezdetektől , de nem vitte magával a szociáldemokratákat mind--ezért az mszp máig nem tiszta profilú. Nem lenne baj, ha a többieket elismerné létezőnek, de azokat meg elvitatja.

Hát így áll ma a képlet a baloldalon. Mellettük a civilek, akik a pártokat elutasítják, időt vesznek el a szerveződések kialakulásától, és nem vállalnak fel igazi változások szervezését. Orbán vezette rezsim pedig egyre inkább bebetonozódik.
Tényleg nehéz ezt átlátni?

Unknown írta...

Jó estét, Joszi!

Beszélgethetünk a Marsnak mindkét holdjáról, abból még nem tudhatjuk meg, van-e élet a Naprendszerben.
Amíg a környező országok lihegtek az állam nevébe beilleszteni a szocialista szót, a pártjuk pedig névleg kommunista volt, addig Kádár (Aczél) kínosan ügyelt elkerülni ezt. Leraktuk a szocializmus alapjait, aztán elkwzdtük építeni azt. A befejezéa elött pedig kezdtük és leraktuk a "fejlett szocializmus" alapjait, majd építgettük. A Népköztársaságban, a Magyar Szocialista Munkáspárt irányításával.
Sem hazánkban, sem a világ más pontján nem valósult meg a Szocializmus (a Kommunizmus még kevésbé). Aki ezt állítja, csaholja, az hazudik.
Ui. kérlek határozd meg, mi is volt itt 45 évig?

Joszi írta...

Nagyonfigyelj, mert csak egyszer mondom el.Eltek az emberek, tobbseguk , elsopro tobbseguk, tobb demokraciat elvezett, mint barmikor korabban, s tobb lehetoseget a jobb eletre, egyenlobb eselyeket, kevesebb fajgyuloletet, tobb kulturat, kisebb tarsadalmi kulonbsegeket, valtozo merteku fejlodes mellett, mert persze ez nem egyseges idoszaka a tortenelemnek, de kiut az 1000 eves cseledsorbol, s nevezni , na azt barminek lehet, de nem erdemes,

KZs írta...

Pupu erre az írásodra is igaz kellene legyen a Mark Twain idézet..
Óh, igen, az amerikai álom.., de hogy milyen áron, és milyen a valóság, az nem érdekel senkit..
De itt az angol jelen is, alias brexit. és egy elemzés az okairól:
http://444.hu/2016/07/03/svajci-fobankar-a-brexit-az-ar-amit-a-brit-elit-az-oktatasba-valo-beruhazasok-elszalasztasaaert-fizet.
A demokrácia hazájában..
A baloldaliságról:
"Tőke és Fasizmus jegyesek
Minden külön értesítés helyett."
Marx értékelméletét meg hosszas küzdelmes kísérletek ellenére sem sikerült megcáfolni, sőt minden nap bizonyítja annak igazságát.
Az emberi természetre való hivatkozás is igen érdekes számomra, mivel bizonyított, hogy olyan, hogy emberi természet nincs, csak emberi viselkedés van, azaz reakció a környezeti hatásokra, valamint agymosás és emberi szocializáció van lásd még Richard Dawkins..
Az meg szintén igen érdekes, hogy nekünk, akiknek módunkban és lehetőségünkben áll megtapasztalni éppen a kapitalizmus összeomlását, bár már nem csak morzsolódik, hanem sziklák omlanak le belőle, még mindig agymosottan szajkózzuk a kapitalizmus "jóságát" és meghaladhatatlanságát, homokba dugott fejjel nem értünk semmit az egészből, hiába nekünk évezredek gondolkodása Platóntól Kanton át Marxig..
Az emberek általában megérdemlik egymást :)

Unknown írta...

És a gyárnak, ahol szünidősként kezdtem, három kapuja volt. Női motozó, férfi motozó és egy az irodistáknak. Én ezt IS láttam. :-(

PuPu írta...

Aztán melyik gyár volt ez, kedves Tamás?
:O)))

hello írta...

Kedves KZS, mit értesz a kapitalizmus éppen megtapasztalható összeomlásán?Olasz Ildikó írta...

PuPu! Itt van ismét egy mondat, vagy inkább bekezdés, amivel ha nem is vitatkoznék, csak hozzáfűzném gondolataimat.
" A faluszéli telepen élő cigány kisgyerek pedig már hatéves korában kiesik az oktatásból mert nem is érti, amit a tanítónéni mond, hiszen komplett fogalmak hiányoznak a szótárából..."
Esik szó itt a deriválásról is, amely nem csak a hatévesek, de még szüleik fogalomtárából is hiányzik...
De, a hároméves kortól kötelező óvódai foglalkozás, ellátás talán ezt a hézagot próbálja betömni, ha éppen nem is szerencsés módon.
Aztán: ha a görög-keleti egyház nyiregyházi coigánytelepén a cigánygyerekek felzárkóztatását szolgáló osztály indul, akkor a liberális baloldal sikítófrászt kap és szegregációt kiált.
Pedig, tudomásul kellene venni, hogy a saját körben történő felzárkótatás sokkal eredményesebb, mint a közös osztályokban.
A hatéves gyerkeben, no pláne, ha "jó nagy hátránnyal" fut neki az iskolának, a kisebbségi érzés is arányos a helyzetével... Kicsinek butának, alkalmatlannak érzi magát a többivel szemben. még akkor is, ha nincs szókincse e hátrányok megfogalmazására.
Tehát, szerintem sokkal eredményesebb volna kislétszámú "szegregált" osztályok létrehozása úgy az első 3 évben. Ezalatt szókincsben az általános ismeretekben, és tantárgyak feldolgozásában is behozhatnák hátrányukat. Épp a kis létszám, az egyéni foglalkozás lehetősége, és az azonos háttérből való kiemelkedés lehetőségével. Aztán negyedik osztályban jöhetne a mély víz, ami már nem is volna olyan mély...

talalom írta...

T. Rédey! A hetvenes évek közepétől én állami szociálfeudalizmusnak hívtam...
A nagy átlag (a kisember) egyébként nem élt jobban, mint ma. Csak a perspektívái voltak mások, sokkal jobbak. Akkor sem verték ki a falatot a szájából, ha nem puccsított be párttitkárnak, plébánosnak. Csak nehezebben boldogult, nem "járt" neki az állami javakból - viszont hagyták, hogy a belét is kidolgozhassa pl. egy lakásért. És igen, kedves mindenki: sokat számít, hogy nincsenek közös munkahelyek, ahol a világ folyását is megbeszélhette az ember a másikkal, miközben varrt, reszelt vagy könyvelt.
Ez a világ elmúlt, és a baloldal nehezen talál fogódzót az új helyzetben, amikor egyre kisebb a befolyása 1-1 pártnak, nemzetnek a dolgok menetére. Mostani első szolgánknak a maga szempontjából igaza van: ő megtalálta a választ. Legyen neki jó, az erősebb kutya...
Nem megy ki a fejemből egy rövid jelenet a tévéből. Egy afrikai faluban egy fiatalasszony - fején egy nagy badellával - a kunyhója felé tart. És azt mondja: Láttam a tévében, hogy vannak helyek a világon, ahol a falból jön a víz. Szeretném, ha a gyerekeim ilyen helyen élhetnének.
Akkor most mi van?

Unknown írta...

Kedves talalom!

A meghatározásaink hasonlók. Lehet, hogy egy húron pendülünk? :-)
Az első bekezdésed úgy foglalnám össze: másképp élt(ünk).
A továbbiakhoz megint csak egy példát írok. Ha egy kétvágányú pályán kisiklik egy vonat, akkor mindenek előtt azt kell eldönteni, melyik sínre tegyük. A csavarokat, darabokat, szegeket ráérünk utána szedegetni, elemezni (csócsálni).

Kapat írta...

Joszi 0:50

Lehet, hogy a társadalomtudósok kivetnivalót találnának mondandódban, mi viszont megéltük ezt a kort, sokkal jobban, mint a jelenlegit.
Sokkal inkább éreztem, hogy élek és nem csak vegetálok.

Kapat írta...

Ja, és még egy mondat! Nekem már nincs időm alámerülni és kibekkelni!
A mindennapok gazságaival szemben tehetetlennek érzem magam, ez pedig elkeserítő!

Kapat írta...

Tamás Rédeey 6:34

Most pedig már nincs gyár sem!
Drága vezetőink, minden "motozás" nélkül, egy szellemi és valós vakságban szenvedő ország szeme láttára lopják szét javainkat, jogos jussunkat, közös jövönket, az életünket!

Unknown írta...

Kedves Kapat!

Talalomnak 12:59-kor írt példámat nézd meg, kérlek. Abban van az álláspontom.

Joszi írta...

T.Kapat, a tarsadalomtudosok tevedhetetlensege , szerintem elmult, miota megfizetheto reteguk tamadt.Szerintem, mint amator tarsadalomkutato szerint, az a rendszer megujulva vissza fog terni, csak mi mar nem eljuk meg.Lehetetlen, hogy a tomeg ne ebredjen ra, mennyire igazsagtalan. vilagban el, s mi a kiut, ez csak ido kerdese.Mi a joleti kapitalizmustlattuk versenytarskent, mara ez leepult, s az igazi durva kizsakmanyolas mukodik.Ervei, kb.Redey szintuek, addig mukodnek, mig ez a leegyszerusitett halandzsanyelv agymosasszeruen ervenyesul.Persze lehet hamisitani a tortenelmet, ahogy latjuk, de a tapasztalat ezt felul fogja irni, s ujra elsopri az egesz rendszert.

Kibic37 írta...

Hogy milyen igaza van Sorosnak! Pedig nem is ő találta ki...

Csak hát ő utalt arra egy 2009-ben elhangzott előadásában, hogy a posztmodern világban nem létezik objektív valóság, csak narratívák. Ennek egyike lehet akár az objektív valóság is. Találd meg kedves olvasó, hogy melyik az!

Elég hozzá végigolvasni az itteni kommenteket.

Jómagam életem során végig úgy gondoltam magamról, hogy jobboldali beállítottságú vagyok. Most elég volt elolvasni PuPutól a baloldaliság kritériumait, hogy rájöjjek, valójában én is baloldali vagyok.

Azt hiszem előbb utóbb le kell majd valakinek fektetni az egyetemes emberiesség kritériumait, hogy legyen valami jól definiált rendező elv mindenki számára. Különben diadalmaskodik Soros másik idézett gondolata:
"A posztmodern legnagyobb bűne, hogy a manipulatív funkciót teljes egészében a kognitív funkció fölébe helyezte."

Kovács Erzsébet írta...

Kibic 37/-nek 2016.07.04.15:15-höz:
az utolsó mondathoz, ama soros idézőhöz:
"Bagoly mondja verébnek, de nagy szemed van".
Én meg azt:
"Mit ér a pénz, a hatalom, ha a szív meg a józan ész soha nem találkoznak".
Úgy tologatják az emberi életeket,mint a bábúkat, Ők, a pénz gólemek.
Mert lelketlenek, talán már nem is emberek.Sose nem is voltak talán.
Érzés nélküliek, ezért okoznak az emberiségnek mérhetetlen fájdalmakat.
Nagyobbakat, mint akármilyen volt koncentrációs táborok,elvéve a reményt is,hogy valaha az utódaink normális emberi életet élhessenek,a lelkek szabadon szárnyaljanak.Mert a földhöz ragadt elmék erre képtelenek,ha annyi pénzük is van,hogy mindenkit kilóra megvesznek.

Mi a teendő?/Lenin után szabadon/: nézzétek, olvassátok Charles Dickens alkotását, a belőle készült filmet:"Karácsonyi ének".

Mert lélek, érzelmek nélkül nem élet az élet,csak vegetáció.

Kibic37 írta...

Kedves Erzsébet!
Talán egyszer eljön az a világ, amikor az egyetemes emberi értékek fogják játszani a főszerepet, de azt a kort már nem posztmodernnek fogják hívni...

hello írta...

Tudod, Kibic, ez egy szép, optimista vízió, de nem az foglalkoztat, vajon hogy fogják majd hívni, hanem, hogy sajnos nem látom esélyét, hogy még a mi életünkben ennek legyen esélye... :-((
Ez biztos önzés, elvégre a világ megy tovább majd nélkülünk is, és bízzunk benne, hogy jobb irányba, mint jelenleg, de mikor anno tanultam Hegelről - aki azt hirdette, hogy "mi itt a Földön építjük fel a mennyet!" - olyan szívesen elhittem neki abban a reményben, hogy ennek immár el is jött az ideje.

csakafidesz? írta...

Hogy milyen érzés magyar baloldalinak lenni?
A válasz két találó szóval akár ki is fejezhető: - FELEMELŐ és ELKESERÍTŐ

Felemelő, mert a baloldaliság alapvetése, politikájának elmélete és gyakorlata emberközpntú a másik (jobb)oldal elsősorban hatalomközpontú gyakorlatával szemben.

"A stílus maga az ember" - tartja a népi bölcsesség és arra mi joggal büszkék lehetünk, hogy a rengeteg bántás, megalapozatlan vagy rosszingulatú vádaskodás ellenére megőriztük emberi méltóságunkat.

Gyengeségeinket többször felemlítva a "Mi nem szeretnénk az Ó szinjükre lesüllyedni" stb. volt a válasz.
Nem vitatom el ennek igazságát. Ha valaki ember akar maradni az embertelenségben, akkor az igazságot mindig szembe kell helyezze az erőszakossággal.

De ezzel van egy nagy probléma. Létezhet-e hatékony módszer az alapvetően erőszakos beállítottságú ellenféllel szemben, aki hatalom meg(szerzése)tartása érdekében bármilyen nemtelen eszközt igénybevenni hajlandó.

Jelen tudásunk alapján elmondhatjuk, hogy a megoldás "nemes" megvalósulásának nincs valószínüsége.

Ez elkeserítő, de egyben nagyon tanulságos is. A baloldal vagy felveszi a kesztyűt és ellenfeléhez hasonló mődon megküzd a hatalomért vagy elfogadja, hogy vagy megsemmisül vagy örökké ellenzékben marad.

BALOLDALIAK!
"EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK!"

Kibic37 írta...

Kedves hello!
Félő, hogy ismét nagyon egyetértünk, mert én sem látom semmi esélyét, hogy ezt mi megérjük. Sőt, megkockáztatom, hogy nagyon kevesen fogják megérni...

Amiben kevésbé értünk egyet, az az a feltételezés, hogy az optimizmus íratta velem mindezeket. Ha valaha is győz a racionális gondolkodás, az csak a puszta túlélés érdekében fog történni.

Kovács Erzsébet írta...

Kibic 47-nek.és "aki hallja adja át" ez volt a háború francia ellenállási mozgalomról szóló kabaré film nevettető szlogenje, ami ma akár szomorú valóság is lehet:azt a baloldali politikust,aki lassan kezd beszélni, hogy mindenki megértse, azt seperc alatt el kell rángati a mikrofon állvány elől, akár jól s.be is rúgni,,,,mert itt villámgyorsan kell gondolkodni, több lépésben előre, és ennek adekvátan cselekedni.A mamuttokat ne engedjétek az élvonalba, csak ha tűzvonalról van szó, és önként vállalják a küldetést.Itt a baloldal a falujáró mozgalom szintjéről indulhat csak, ha a felismerés olyan mértékű, hogy a mennyiség, a meggyőzhető fők száma már egy minőségi baloldali politizálást tudna biztosítani.Mint a szabadkőmüvesek...anno..Lehet,hogy az emberi önzés ilyen természetes tudati fejlődést már nem fog produkálni,pedig szerintem a kiindulási alap az egyének személyiség fejlődésén keresztül történhet meg.Ez a mai oktatási, kultúrális politika által nem freferált fejlődéstörténet.Én vagyok itt a legöregebb, ahogy elnéztem a profilokat,nyugodtam leírhatom,az én életemben itt nem lesz baloldali előrelépés.Nincs is rá igény, mert már azt sem tudják a szereplők,miről is beszélünk itt.A munkásmozgalomhoz öntudatos emberek kellenek.Anélkül az egész csak egy szép mese volt.A szociális vívmányokról való lépésről lépésre visszacurikkolás lebontotta a demokrácia bástyáit,amit a munkás elődök kivívtak.A visszaépítés tovább fog tartani, mint ameddig a gyümölcseit valaha is élveztük./Társadalombiztosítás,munkajog,nyugdíjrendszer,szakszervezeti mozgalom, üdültetések,szociális vívmányok,egészségpénztár,TB szolgáltatások,juttatások ellátó rendszere,Népi Ellenőrzés,demokrácia fórumai./A közösségi érzés kialakítása az érzelmi neveléssel kezdődik.
Mindez a kincs, ami nincs.Ezek nélkül a baloldal csak egy szófordulat.

hello írta...

Kedves Kibic, tényleg nem a vita kedvéért, de mi az, ha nem optimizmus a részedről, hogy reméled a racionális gondolkodás előbb-utóbbi győzelmét?!

Hiszen itt is gyakorta borongunk azon, hogy - a nem OV zsebében lakozó (mert azokat még csak értem) - édes jó honfitársaink ugyan bizony miért nem használják végre saját érdekükben logikus gondolkodásra a nyakukon található gumó belsejében levő agytekervényeiket?! :-((

maxval írta...

Mit jelent baloldalinak lenni ballibául?

Alapvető személyi követelmény először is sok pénzt keresni: az igazi baloldali az átlagnál minimum 5-10-szer többet keres. Az ötös szórzószám alapvető belépési küszöb, ez alatt az ember buta proli lehet csak (aki, mint tudjuk, automatikusan jobboldali), de nem igazi baloldali.

Fontos ezen kívül a munka/alkalmazott és a tőke/munkaadó viszonyában mindig a tőke oldalán állni. Az igazi baloldali szerint a tőke érdeke minden esetben egyezik az ország érdekével, így azt bármilyen módon korlátozni korporatív-fasiszta demagógia, de a legjobb esetben is undorító szélsőbalos populizmus.

A fogyasztóvédelem szintén gyanús fasiszta-demagóg-populista dolog az igazi baloldali szempontjából. Nehogymár a buta proli fogyasztó legyen fontosabb a gazdaságot növelő szolgáltatónál!

A szakszervezet buta, büdös prolik demagóg bűnbandája az igazi baloldali szerint. Eleve a szakszervezeti aktivisták lusta naplopók, akikre semmi szükség. Hiszen a jóságos vállalkozó eleve jót akar az alkalmazottainak, szóval minek ide szakszervezet?

Az igazi baloldali továbbá éles szemmel képes azonnal különbséget tenni a jó és a rossz hagyományok között. Zászlót, címert, himnuszt gyalázni pl. jó hagyomány, viszont kiállni a keresztény értékek mellett rossz hagyomány.

Fontos annak tudása is, hogy mikor kötelező szalonképesnek lenni és mikor lehet ettől eltekinteni. Ha pl. a gonosz Orbán a téma, akkor lehet bátran cigányozni, ez ilyenkor demokratikus, civil magatartás. Ha viszont valamelyik balliba ikont – pl. „Árpi bácsit” – a legkisebb támadás éri, azonnal és felháborodottan vissza kell határozottan utasítani a fasiszta, antiszemita szagú inszinuációt.

S természetesen nagyon fontos a külpolitikai éleslátás. Bármilyen esemény is történik a világban, az igazi baloldali köteles először megnézni, hogy arról mi az álláspontja a washingtoni kormányzatnak, majd ezzel összehangoltan hangoztatni véleményt. Az igazi baloldali minden ezzel ellentétes vélekedést köteles hamis, fizetett, ellenséges propagandának nyilvánítani.

Szóval nem nehéz manapság baloldalinak lenni, a fentiek elsajátíthatók egy 5-napos tanfolyamon. Hétfőn reggel még ostoba, jobboldali fasiszta-demagóg-populisták voltunk, de péntek estére már haladó, mindentudó, igazi civil baloldalinak lehetünk. Csak akarni kell!

hello írta...

Kedves Erzsébet, nem világos, milyen "profilokból" szűrted le a korelnökségedet, de megeshet, hogy Te mennél gyufáért (ugye ismered ezt a szállóigévé vált történetet? :-)) ), bár nincs különösebb jelentősége, ugyanis vagyunk itt néhányan, akik már jó pár vekni kenyeret megettünk az életünk folyamán...

Igazad van abban, hogy miközben a hatalom tudatosan leépítette a szocialista korszak vívmányait, az ezzel összefüggő agymosást is legalább ilyen sikeresen produkálta: elérte, hogy a zemberek tudatában devalválódjon mindannak az értéke, ami hajdan a mindennapjaikban megadatott a számukra.
Erre persze ott van lehetséges magyarázatként PuPu aranyhal-szintű memória-elmélete.

Azt tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, de történelmi példákból is, hogy rombolni mennyivel könnyebb, mint építeni.

Márpedig a jelen helyzetben a baloldalnak - mint Te is írod -, bizony ezeknek a romoknak a helyén kell újra a valódi értékrendet felépíteni, szimbiózisban ennek az érzelmi és értelmi megalapozásával és kiteljesítésével.
Ehhez pedig nem elég elkötelezettnek lenni, nagyon alaposan érteni is kell(ene) hozzá! A nélkül nem fog menni.
Eszembe jut a II. vh. előtti korszakból pl.a Gödi fészek, ahol - akkor lebukás-veszélyes, illegális körülmények között - készítették fel a szakszervezeti aktivistákat a teendőikre.
Lehet, hogy ennyire ismételni fogja magát a történelem? :-((

hello írta...

Birca Hang, nem tudom eldönteni, ezt vitriolos, keserű irománynak vagy vegytiszta provokációnak tekintsem-e. Mindkét változat elképzelhető. Kíváncsi vagyok, a többiek és a bloggazda mit szólnak hozzá.

Kibic37 írta...

Kedves Erzsébet!
Amiről beszélsz, az nosztalgia. A világ egészen más irányba, sokkal inkább a kollektív elhülyülés irányába halad, ami ajtót ablakot kitár a populista manipuláció előtt (lásd pl. Brexit). Nem lokális, elszigetelt jelenségekről van szó. Paradox módon az elektronika (ami a szakmám, és imádom!) fejlődését teszem felelőssé érte, mert e tömegméretű manipuláció technikai feltételeit ez teremtette meg.

Kedves hello, megértelek, hogy ellentmondást érzékelsz szavaimban. Arra próbáltam utalni, hogy ha majd az emberiség a ma rendelkezésre álló erőforrások drasztikus csökkenése, vagy egyéb kataklizma következtében a kihalás szélére kerül, vissza fog térni az ősközösségi társadalomhoz. Ott kénytelen lesz (ismét) a racionalitás talaján mozogni.
Még mindig optimistának tartasz? :)

csakafidesz? írta...

Birca Hang-nak!
Bizonyos vagyok abban, hogy csak tréfáltál - bár a poén eléggé alapszintes!
Amit hsz-odban leírtál az egy az egyben a jelenlegi jobboldalra húzható rá.
Ennek alátámasztására tudnék példákat is felsorakoztatni, de idő hiányában ettől mindenkit megkimélnék.

Ha azonban mégis tévednék, akkor csak azt javasolhatom, hogy a jobboldal kövér legelőjét ne cseréld fel a baloldal sovány legelőire, mert éhes maradsz.
Jóllakottan könnebb bégetni.

Kibic37 írta...

@hello 17:21
Kérdésedre válaszolva, nevezett több helyen is jelen szok vanni. Szeretik. Feltűnően durva becsületsértések úgy peregnek le róla, mint olajos papírról a vízcseppek. Okos.
Hogyan is szoktátok volt mondani? "Ugorgyunk!"

Kovács Erzsébet írta...

Kedves Kibic37!
Érdekes.az elektronikához én is vonzódom, de nem okolnám a tárgyat, vagy az emberi terméket, mely időközben lassan meghaladja a kor emberének szellemi színvonalát.Az elhülyülésre hajlamossá válást aláírom, mert 20 évig voltam egy rádióamatőr klub gazdasági civil vezetője, életben tartójának -aki a férjem volt ,amíg élt- a segítője, és mint magam is rtv műszerész,,tv műsorszerk és egyéb hobby művelője azt tapasztaltam, az emberekben nincs meg a technika iránti vágy, ismeretszerzés,mint amikor én fiatal voltam.A fejlődés olyan léptekkel hagyta le az emberek hétköznapi szellemi befogadóképességét, hogy hagyják elsuhanni maguk mellett a kihívásokat, mint a nemzetközi gyorsot, egyszerűen irrelevánssá váltak a dolgok,és a hétköznapi élet is olyan ismeretözönnel önti nyakon a jó népet, hogy kiáll egy kicsit a partvonalra, és nézelődik, hogy mivan???
Tisztelet a kivételnek.
Ez a felgyorsulás a a politikai élet változására is jellemző, itt ha valaki 3 napig nem néz internetet, lemarad,az ismereteiben fekete lukak keletkeznek, és az ok okozati összefüggések, a háttérismeretek hiányoznak.

A baloldal lépéshátránya is ebből ered.Bagatellnek tűnő hírecskék mögött vannak a nagy társadalmi fordulatokat jelentő kérdések, olykor szándékosan elbagatellizálva.Aztán, mikor életbe lép a rendelkezés, a hőkölések időszaka következik.Szóval, ez egy nem a bambáknak kedvező világ.Itt az eszes emberek vívják majd a csörtéket, de az ész kevés,az információk időben történő felfogása agyilag, és az összefüggések felismerése évtizedekre előre mutató sorsfordító.A baloldalnak észre kellene venni, a számviteli törvény nagy mutatványát, a központosítást, a nagy sarokszám mutató gyártását célozza minden összevonás, amely az államháztartási mutatók ésszerűen bekövetkező javulását hozza.Közben a nagy lukak nem jelentkeznek, csak ha most például arra derült fény a sorok között, hogy a katonáknak nem volt biztosítása.Ez elképesztő ,régen az alfája és omegája volt a munkajognak de még a közalkalmazottakra vonatkozó cikkelyeknek is.Túl sok mindent feldobtam, de ez mind csak a jéghegy csúcsa.A baloldalnak magasan kiművelt,kiiskolázott emberfőkre van szüksége, gyors észjárásúakra, akik a sanda hátsó szándékokat fel tudják ismerni, amolyan politikai sakknagymesterekre.Ehhez viszont olyan munkás mentalitású emberek kellenek, akik a nagyapáik emlékét őrizve még milliókért sem adják el a lelküket és az elméjüket a másik oldalnak.Ezt kellene felismerni.Sokaknak,szívből, nem színből, igazán.Ezt kívánom,ezt kívánja, aki szereti az egyszerű,tiszta lelkű embereket.Mint ahogy Ti is.

hello írta...

Kedves Kibic, kösz az infót - ezt a stílust szeretni, ahhoz szerintem némi pszichés abberráció szükségeltetik... De nincs hiányérzetem, hogy magamban nem lelek ilyesmit.

Ami azt illeti, hát, ez a jövőkép nem szívderítő, de sajnos tényleg nem kizárt. Madách: Az ember tragédiája falanszter utáni, újabb színeként lenne esélyes a kép. Remélem, mégsem létezik reinkarnáció, mert ebbe nem szívesen születnék újra! :-(( Az optimizmusodat ezzel együtt mégiscsak felfedezem abban, hogy MÉG A TELJES MEGSEMMISÜLÉS ELŐTT LEHET, LESZ szerinted kiút az emberiség maradéka számára!
Vagyis a mentalitásodhoz a teljes feladás, mint opció, mégse passzol!

Unknown írta...

Jó estét, mindenkinek!

A katasztrófáról Merle regénye jut eszembe, a Malevil. Nem a gyári munkás, szövőlány és napszámos menekült meg, hanem egy kastély ura és a barátai (meg a cseléd). Márpedig az atombunkerek ma sem a társasházak alatt vannak. Jobb lenne a "világ végét" nem megvárni.
"Gödi fészek" - ki vállalja az első előadást? És talán az esős évszak előtt. Meg a törvényi tiltás előtt!
Ui. technikai korlátoltságom miatt ennél hosszabb bejegyzéseket ne várjatok!

Kibic37 írta...

Akkor csak röviden:

Kedves Erzsébet, persze hogy az ember a hunyó és nem az elektronika. Mint ahogy Hiroshimáért sem az Urán-235 a felelős, hanem aki alkalmazta. Mondandód másik fele meg egy olyan összetett kérdést feszeget, amihez esélyem sincs érdemben hozzászólni.

Kedves hello, a troll az csak troll. Ezért fizetik, vagy gyárilag ilyen.
Az emberiség (maradéka) számára pedig egyetlen esélyt egy másik lakható bolygó jelenthet - legalábbis Stephen Hawking szerint. Ösztom a véleményét, de a kivitelezhetőséget illetően nekem is vannak kételyeim. Mind időbeli, mind technikai vonatkozásokban.

Kedves Tamás!
Náluk is biztosra vehető, hogy ha az ország kilép az unióból és belerokkan gazdaságilag, nem az újdonsült multimilliárdosok fognak elsőnek belepusztulni. Kivételt képeznek azok, akiket lámpavasra húznak...

PuPu írta...

Birka régi darab, mellesleg blogger is, és időnként rámjár, mint a jókútra.
Hadd tegye.
Ő a sztálinista jobber...
:O))))