2013. július 12., péntek

USE, VAGY SEMMISE?

Kohn bácsitól megkérdezik, hogy miért nem válik el szép, ámde kegyeit másoknak is bőkezűen osztogató feleségétől?
Az öreg mosolyog: inkább vagyok társtulajdonos egy jólmenő üzletben, mint száz százalékos tulajdonos egy csődtömegben…
Ez a régi, valószínűleg mindenki által jól ismert vicc jutott eszembe, mikor elolvastam Orbán Viktor L’Expressben adott interjúját, melyben a Vezér azt fejtegeti, hogy az európai elit továbbra is azt gondolja, hogy az Európai Egyesült Államok felé kell fejlődni, ő azonban úgy gondolja, hogy az Unió alapját a nemzetek jelentik.
Ebből is kitetszik, hogy ő nem az elit tagja, hanem valami egészen más minőség.
Mint mondta, úgy látja, a nyugati államok vezetőinek többsége a nemzeti víziót egyre kevésbé érzi legitimnek.
Tulajdonképpen nem az a felháborító, hogy a mi Szeretett Vezérünknek víziói vannak, hiszen feltehetőleg hallucinál is két nyelvlógatás között, és a dolgok mai állása szerint a Hangok szabják meg a sorsunkat.
A felháborító inkább az, hogy már megint összekeveri magát a magyar állampolgárokkal, Magyarországgal.
Megint úgy érzi, hogy az ő véleménye a magyar állampolgárok, sőt, a nemzet véleménye, merthogy ennek megfogalmazására neki Istentől rendelt felhatalmazása van.
Elképzelhető persze, hogy neki van igaza, és nekünk a nemzetek laza szövetsége, egy olyan vitaklub kell, melyben elcsacsogunk egymással, majd felvesszük az aktuális pénzösszegeket, melyeket más nemzet termelt meg, de melyek természetesen járnak nekünk, hiszen mi magyarok vagyunk, ugye.
Hát lószart Mama, hogy a klasszikust idézzem - mint az élet annyi más területén itt sincs ingyenleves.
Az Uniót a gazdasági szükségszerűség hozta létre, már a Montánunió is gazdasági-politikai együttműködésre irányult, a mai világ pedig csak visszaigazolja és megerősíti a hajdani döntés helyességét.
Európa államai egyenként, úgy népességüket, mint gazdasági erejüket tekintve a kanyarban sincsenek a világ vezető államaihoz képest, külön-külön még a legerősebbek kilátásai sem említésreméltók  egy Kínával való összevetésben például.
A nagyhal megeszi a kishalat, tartja a közgazdaságtudomány, és jól tartja - innentől kezdve pedig már csak idő kérdése, hogy Teng Leng mikor törölgeti meg a száját és böffent egy udvariasat Európa gazdasági, majd politikai bekebelezése után.
A kihívás óriási, hiszen a mi elkényeztetett és fegyelmezetlen társadalmunk képtelen felvenni a versenyt egy olyan országgal, ahol már a napi két marék rizsből is az egyik luxusadó alapját képezi, és ahol az aktuális vezető csettintésére másfélmilliárd ember kezd el verébre vadászni.
A Földön minden ötödik ember kínai; Kína népessége tíz-húsz millióval nagyobb, mint Európa, Észak-Amerika és Ausztrália népessége együttvéve.
Nem csak Európa, de az Egyesült Államok sem tudja tartani az iramot ezzel a ma még botladozó óriással, és akkor még meg sem említettük Indiát…
Versenyképesnek kell lenni, ehhez pedig az kell, hogy az erőket és a forrásokat koordináltan használjuk fel, hogy ne legyen tere sem egy ciprusi vagy görög típusú felelőtlenségnek, de unortodox gazdaságpolitikának se, hogy Európa versenyképes társadalommal szálljon be a fennmaradásért folytatott XXI. századi küzdelembe…
Kimondottan használ a gazdaságnak is, a politikának is a verseny, emellett Kínának is szüksége van ellensúlyra a világban, különben könnyen deformálódik a magatartása.
Véleményem szerint az USA is vesztese a szocialista világrendszer felbomlásának, a bérből-fizetésből élők meg egyértelműen, hiszen a kapitalizmusnak nem maradt választható alternatívája, és ez meg is látszik a kapitalisták munkavállalókhoz való viszonyán világszerte.
Persze a mi helyiérdekű kiskakasunknak nem túl vonzó a saját szemétdombocska felszámolása, mert az részben saját és Gazsi trónörökös privilégiumainak megszüntetéséhez, részben az általa preferált tőkések valódi versenyre késztetéséhez vezetne, márpedig ennél mégiscsak jobb a jelenlegi helyzet.
A magam részéről az Európai Egyesült Államok híve vagyok, de hát kit érdekel ez?
Ki kérdezi meg erről a véleményemet, vagy akárcsak arról is, hogy mi a véleményem, kapott-e felhatalmazást Orbán arra, hogy az ország nevében elutasítsa ezt az opciót?
Ezt a dumáját is lenyelte az ellenzéki oldalon mindenki, csakúgy, mint az alkotmányozást, a társadalom szervezetének és szerkezetének felrugdalását és lecserélését egy önkényuralmi berendezkedésre.
Mondjuk, csodálkozni azért nem csodálkozom, hiszen a véleményformálók bele vannak szerelmesedve a gyönyörűséges formalitásokba, míg ellenfelük ezzel visszaélve, rajtuk meg nagyokat röhögve meglehetős prakticizmussal közelíti a dolgokat.
Máig azon folyik az ábrándozás, hogy mennyire jó lenne kétharmaddal nyerni egy majdani választást, mert akkor éppúgy mindent meg lehetne csinálni, mint ahogy ma Orbán teszi, és akkor milyen könnyű lenne felszámolni az Orbándúlás következményeit.
Én meg azt mondom, hogy nem kell ehhez kétharmad, a többségi döntés birtokában nyugodtan ki lehet mondani a diktatúra kialakításához vezető jogszabályok érvénytelenségét és tenni mellé egy-két bátor hatalmi lépést is, beleértve a diktatúra létrehozásában bűnrészes államhatalmi szervek vezetőinek azonnali őrizetbevételét.
Aztán lehet helyreállítani a jogállamot, a demokráciát, és ennek birtokában meg lehet kérdezni majd a népet arról, hogy milyen Európát kíván.
Remélem, Egyesült Európát, mert az talán megakadályozná a napjaink állapotához hasonló mocskos disznóságok létrejöttét.
Természetesen olyan Európát, melyen belül helye lenne a nyelv és a kultúra szabad és korlátozásmentes gyakorlásának, a nemzeti identitás szabad vállalásának és kifejezésének, a helyi ügyek helyben történő eldöntésének, a teljes közösséget érintő döntésekben való részvételnek.
És akkor büszke lehetnék arra, hogy egy gazdaságilag, politikailag, katonailag erős Európa magyar nemzetiségű polgára vagyok.
Akkor nem azon kellene a fejünket törni, hogy a magyar mezőgazdaságból hogyan hajtsuk el az európai tőkét, hanem azon, hogy milyen előírásokkal késztessük a befektetőket az ország javát szolgáló tevékenységre.
Ha a jobboldal mai álma szerint jött volna létre a kiegyezés, akkor a magyar iparba Weiss Manfrédok és Ganz Ábrahámok helyett maximum Savanya Józsi a Bakonyból invesztálhatott volna tőkét, mert neki valamicske a kötelező tivornya után is maradt abból, melyet a bárónő füléből és a grófnő nyakából ki és letépett ékszerekből halmozott fel, - igaz, ipari ismeret és munkakultúra nemigen társult hozzá.
A munkavállalónak viszont egy kapitalista országban tök mindegy, hogy a tulajdonost Demjánnak, Csányinak vagy Herr Vielgeldnek hívják, neki az a lényeg, hogy legyen munkája és azt fizessék meg értékén, tisztességesen.
Magyarember amúgy sincs tisztában a tulajdon jelentőségével, legfeljebb a ló segge mögül kilesve tudja értékelni azt a pipacsmezőt, melyet a gabonájában lát, de még ott is elakad a kalászosoknál, mert abban mutat jól a Kedves Vezető.
De - mint látható - a már kissé elvontabb formát öltő tulajdonnal, mint amilyen például egy takarékszövetkezeti üzletrész, vagy egy nyugdíjpénztári betét nemigen tud mit kezdeni, azt akkor csalják el tőle, akkor csavarják ki a kezéből, amikor csak akarják.
A magyar értelmiség sem sokkal okosabb náluk, csak még megalkuvó is, és nyomát sem látni annak, hogy betöltené történelmi feladatát, a nép szemének felnyitását, ellenben el van foglalva értelmetlen belharcokkal és köldöknézegetéssel.
Európán belül legalább az tudna fejlődni és okosodni, akinek van erre belső késztetése, ha bezárkózunk, még évszázadokig élhetünk itt, az Ady által megénekelt magyar Ugaron:

Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?

Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.Hát ez kell nekünk?

:O)))

20 megjegyzés:

Erzsébet írta...

"A magyar értelmiség sem sokkal okosabb náluk, csak még megalkuvó is, és nyomát sem látni annak, hogy betöltené történelmi feladatát, a nép szemének felnyitását, ellenben el van foglalva értelmetlen belharcokkal és köldöknézegetéssel."
Én is az értelmiség közé tartozom pontosabban tartoztam, régen, a műszakiakhoz.
Már sokat nem tudok tenni, csak az utolsó kérdésre adott válaszom ismétlem: nem, nem, nem!

Borboletta írta...

Egy zseniális könyvet olvasok :-)
David Brooks: A társas lény

"Nem vagyok érzelgős ember, ahogyan ezt a feleségem is megjegyezte. Van egy remek - igaz, hitelességét tekintve kétes - történet egy kísérletről, amelynek során középkorú férfiakat vizsgáltak agyszkenner segítségével, miközben horrorfilmeket néztek. Majd később olyankor szkennelték az agyukat, amikor az érzelmeikről kellett beszámolniuk a feleségüknek. Az agyukról készült két felvétel megegyezett - mindkét esetben puszta rettegés látszott rajta. Tudom, milyen érzés. De ennek ellenére, ha figyelmen kívül hagyjuk a szeretet, a félelem, a hűség és a visszatetszés érzéseit, ami nap, mint nap, másodpercenként eltölt minket, akkor éppen a leglényegesebb birodalmat hagyjuk figyekmen kívül, amelyek eldöntik, mit akarunk; hogyan észleljük a világot; mi hajt előre; és mi az, ami visszatart. Én pedig pontosan ennek az elbűvölő belső életnek a szemszögéből fogom elmesélni...."
(11. oldal)
Nekem ez - az év könyve!!!
A szerző David Brooks politikai és kulturális újságíró, a The New York Times állandó szerzője, jelenleg a Yale egyetem vendégprofesszora.

Ha rajtam múlna - (nép)tankönyv lenne!!!!!

Avi írta...

Régóta csak idézőjelek közt emlegetem a mai "ellenzéket". Mert nincs!

bubu64 írta...

Kedves Pupu!
Nagyon tetszett ez a kis gazdasági fejtegetésed. Teljesen egyet értek Veled.

bubu64 írta...

Borboletta
Köszi a könyv ajánlást.:) Felkeltetted az érdeklődésemet.

stirlitz írta...

Kedves Pupu!
Én voltam kinában pl Penikngen egyáltalán nem egy marék rizsért dolgoznak. Akiket te mondasz azok kedves Indiaiak. megdöbbentő a gazdagság a nagy városokban szebben pl Német országgal

Névtelen írta...

Kedves Pupu!
Én voltam kinában pl Penikngen egyáltalán nem egy marék rizsért dolgoznak. Akiket te mondasz azok kedves Indiaiak. megdöbbentő a gazdagság a nagy városokban szebben pl Német országgal

kekec/éva írta...

Pupu a Dkp fórumán Hajcihő elég alaposan válaszolt erre a posztra- és mindkettőtöknek igaza van. Nincs mit hozzátenni, talán csak ennyit: Meg vagyunk mi áldva ezzel a bagázzsal.
És ahhoz mit szólsz, hogy a 3 milliárddal kistafírozott Századvég kutatása szerint a Dkp támogatása már a hibahatár alatt van (ezerből 4)? Gondolom a Békamenet névsorából hívtak fel alanyokat.
kekec/éva

Borboletta írta...

Bubu64!
Örülök!
:-)))

Ez az egyik kedvenc részem :-)
"Továbbra is léteznek olyan felvételi bizottságok, amelyek az IQ-tesztek, nem pedig a gyakorlati tudás alapján ítélik meg az embereket. Továbbra is léteznek olyan tudományos területek, amelyek gyakran racionális, hasznosság-maximalizáló egyénekként kezelik az embereket. Modern társadalmunk gigantikus apparátust hozott létre annak érdekében, hogy tökéletesítse a technikai, úgynevezett "kemény" készségeket, miközben kudarcot vallott a mélyebben rejlő erkölcsi és érzelmi képességek fejlesztésében. A gyerekeket megtanítják, hogyan ugorjanak át ezernyi skolasztikus hulahoppkarikán. Pedig a legfontosabb döntések, amelyeket meg kell hozniuk, kétségtelenül arról szólnak, kivel kötik össze az életüket, kikkel kötnek barátságot, mit fognak szeretni és mit megvetni, illetve hogyan uralják a különböző belső késztetéseiket. Ezekben az ügyekben viszont teljesen magukra hagytuk őket. Nem okoz gondot, hogy anyagi ösztönzőkről beszéljünk, de gondot okoz, ha érzelmekről és intuíciókról kerül szó. Nem okoz gondot, hogy technikai készségeket tanítsunk, de ha a legfontosabb dolgokra, például a jellemre kerül sor, gyakorlatilag nincs mit mondanunk."David Brooks

Miközben tudjuk, hogy a választásokat (és bizonyos egyéb működéseket) soha nem a racionalitás uralja...
tehát ezeket nem lehet racionalitással megerőszakolni!
Ezt az érzelmi és bizalmi össztársadalmi fagyhalált csak emocionálisan lehet feloldani, de csak HITELES FEDEZETTEL!
Örülök, ha erre már Nálad van igazi érdeklődés :-)))
Úgy tapasztalom, hogy ezt a fajta érzelmi-erkölcsi nyitottságot inkább a fiatalabb, vagy modernebb (világpolgár) gondolkodású korosztályok igénylik és közvetítik.

hello írta...

Kedves PuPu, amennyire jelenleg be van etetve kis hazánk lakossága az árvalányhajas magyarkodással, a lassan már mindent kötelezően nemzeti előtaggal ellátott elnevezésekkel, a piros-fehér-zöld szimpla bevásárlótáskákon való túltengésével is, nem kötnék rá fogadást, hányan szavaznák meg az EU Egyesült Európává alakítását.

A gazdaságot a fejetetejéről a talpára állítani se lesz kis meló, ha eljutunk odáig, hogy hozzá lehet kezdeni, de a fejekből a sok mostanság beletáplált zagyvaságot sikerrel kitakarítani, az sokkal időigényesebb és húzósabb feladat lesz.

szombati youtube ügyeletes írta...

Hoztam egy kis zenei felfrissítőt:
http://www.youtube.com/watch?v=E-W-qsqUX-k
:-)

Kismaci írta...

Édes PuPu!

Most van először, hogy valamiben nem értünk egyet. Kell a kétharmados győzelem, mert hiába mondanak ki bármit is, de még az adó jogszabályokba se nyúlhatnak bele, nemhogy nagyobb átalakításokba kezdeni...

A gondom Mr. Pávatáncossal van. Mr. Pávatáncos csak pávatáncolna, elkezdene a fidesszel egyeztetni az alkotmánnyal kapcsolatban... vele 30 év alatt se lennénk kinn a szarból - már ami az adminisztrációs katasztrófavédelemhez kellene (alaptörvény - kuka, régi alkotmány újra hatályba, MINDENKI kirúgása az összes hivatal éléről, bár a sorrend változhat, mert azért a 98%-os adót addig érvényben tartanám, míg a végkielégítésekből visszavenném a pénzt). Ezek az alapintézkedések, és akkor jöhetne az aprómunka, a törvények kikukázása, amit ezek csináltak és ellentétes mindennel, amit normálisnak tartunk.

Kétlem, hogy Bajnaival ez sikerülhetne. Ő BESZÉLNI akar. Ő EGYEZTETNI akar, de még a Fidesszel is. Ő TISZTELNI akarja Viktort. Eszem megáll... magunk közt szólva: szerintem annyi különbség van Bajnai meg Viktor között, hogy előbbi demokrata. De ugyanolyan teljesíthetetlen populista ígéretekkel plakátolta tele a várost, mint amiket Viktor ígérgetett.

És ami nagyon idegesít Gordonban, hogy sose teszi hozzá, hogy ha ezt meg akarjuk csinálni, akkor kétharmad kell...

hedonista Pista írta...

Kismacinak és Pupu-nak: A (kis betűvel) pávatáncost nem lehet egyszerűen leváltani. Őt el kell söpörni. A dramaturgia szabályai szerint egy akarnok, gőgös, félművelt paraszti származású palinak nem az az ellenpontja, hogy jól fésült városi entellektüelt teszünk a helyébe, hanem egy nyers, felvilágosult elméjű reálértelmiségit, lehetőleg munkás gyökerekkel, aki racionálisan gondolkodik és tesz. Aki miniszterelnöksége első hónapjaiban a fideszt saját törvényeivel szórja szét a szélrózsa minden irányába. Aki óriási munkabírású és maga köré hasonló apparátust szervez.
Rettenetes munka vár rá!
hello írta...

Kedves Hedonista Pista!

Ismersz olyan fejvadász céget, amelyik az általad megadott paraméterekkel elindulva képes lehet sikeresen felhajtani valahol egy ilyen személyt?

Aztán, ha ez megvan, egy másik profi céget, amely képes rekordidő alatt az összes választópolgárral az illetőt nem csupán kellőképpen megismertetni, de el is fogadtatni, azaz meggyőzni legalább a szükséges többséget, hogy ez az ember lesz az ő igazi minelnökük?

Varga Éva írta...

1.
Kedves hedonista Pista!
Minden szavaddal egyetértek!

2.
Kedves hello!
Úgy érzem, Pista reagált valamire és helyesen. Tényleg nem BG az, aki az alattomosan gáncsoló kiöregedett, ámde ezt megérteni nem képes zs-osztályú focistával pariban lesz egy mérkőzésen. Hanem az, akit Pista körülírt.
Hogy aztán ő honnan kerül elő, az más tészta.
Most - ne legyen igazam - egy ilyen ember létezik, Gyurcsánynak hívják. Ő meg nem kell.
El fog jönni az az idő - és addig kínok kínjai várnak ránk - amikor majd ő, vagy valaki azzal a mentalitással - kelleni fog.

A bürökpoharat, akárhogyan is forgatjuk most még, ki kell inni fenékig. Jelenleg ez az állás.

Borboletta írta...

Szerintem, aki a legalkalmasabb személy lenne ME-nek, Őt arról lehet felismerni, hogy nem vállalja el...hacsak nem kerül egy olyan legalább nyolc-tíz fős felelős alkotó közösségbe, ahol azt érezheti; tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy közülök mégis ki vállalja el, hiszen, mind a nyolcan vagy mind a tízen "bevállalhatnák"...akár Ő is :-)

bubu64 írta...

Kedves Borboletta!
Megvan a könyvtárunkban a könyv és bent is van. Hétfőn meló után megyek. Szerintem nem biztos, hogy korosztályhoz k9thető az érzelmi-erkölcsi nyitottság.Üdv:Bubu

Borboletta írta...

Bubu64!
Az érzelmi-erkölcsi nyitottságot nem kizárólagosan írtam a fiatalabb korosztályra vonatkozóan.
Több olyan hetven éves embert is ismerek, akik meglepően modern gondolkodásúak és nem zárkóznak el a fiatalabbak új szemléltétől, tudásától, inkább tanulnak tőlük és örömmel kooperálnak velük.
És van olyan negyven év körüli ismerősöm is, aki viszont elutasít minden változást.
Ez inkább beállítódás és nyitottság kérdése.
(David Brooks könyv vérbeli amerikai, így van egy sajátos tengeren túli feeling-je, de nagyon hasznos könyv és populáris nyelvezetű; de jó lenne ha mindenki elolvasná)

hello írta...

Kedves Éva!

Nem volt kunszt rájönni, hogy H. Pista személyleírása Gy.F.-re illik rá.

Ezzel mindössze annyi a gubanc, hogy
- ő többször hangsúlyozta, hogy a következő választáson nem akar minelnök-jelölt lenni. (Ez nem zárja ki, hogy valamikor a jövőben még de.)

- az ellene folytatott gyűlölet- és hecckampány, ha nem is olyan mértékben, mint azt a közvélemény-kutatók sugallják, de nem maradt hatástalan. Márpedig ő is azt szokta mondani, hogy az álljon az élre, aki győzelemre tudja vinni az ügyet.

Ezek ismeretében írtam, amit írtam. Azaz, ha nem ő, akkor honnét is keríthető a leírt ismérvekkel bíró, győzni képes személy?

Kaláris írta...

Pista,a hedonista...
Akkor Te Szanyi kapitányt szeretnéd...Leginkább rá illenek az Orbán kihívójától elvárt jellemvonások...:))