2018. február 17., szombat

A DK TIZENKÉT ÍGÉRETE

Gyurcsány Ferenc ígért néhány dolgot az ellenzék választási győzelme esetére, mindjárt az első napra.
Nem véletlen, hogy a médiában ezekról csak általánosságban esik szó, ugyanis csupa-csupa demokrata választó számára fontos és vonzó programpontról van szó, nemmellesleg végre elég konkrét formában.
Próbáljuk hát meg itt pontokba szedni, és ha ti is fontosnak találjátok, hát terjesszük a magunk lehetőségeinek megfelelően!
A dőltbetűs mondatok csak az én véleményemet tükrözik...

1.  A legelső feladat Polt Péter azonnali eltávolítása, csatlakozás az Európai Ügyészséghez.
Utóbbi azért lenne fontos, hogy a jövőben a hatalom ne befolyásolhassa a vádemelést büntetőügyekben, ne legyenek kivételezett személyek, ne bújhasson ki a felelősségrevonás alól senki sem.

2.
Másfélszeres béremelés az orvosokak és ápolóknak, és beszereznek százötven CT ls MRI készüléket.
Az orvosok külföldre vándorlását nem lehet megállítani, illetve a kint dolgozók hazatérését nem lehet megfelelő bérek és európai munkakörülmények nélkül serkenteni.
A százötven CT és MRI készülék mellé pedig kell vagy háromszáz szakorvos is, ezek képzését fel kell gyorsítani, a képzésben résztvevőket anyagilag is motíválni kell.


3. Választójogi törvény módosítása oly módon, hogy ne választhasson az, aki soha nem élt Magyarországon.
Ezt talán érdemes lenne úgy megalkotni, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok országgyűlési ombudsmant választhassanak, akinek pontosan körülírt jogosítványai biztosítják jogát, hogy tolmácsolhassa a külföldön élő magyarok véleményét az ország időszerű problémáiról, elsősorban a határon túli magyarokat konkrétan érintő kérdésekben.

4. A bérmegállapodások módosítása oly módon, hogy a mindenkori minimálbér haladja meg a létminimumot.
A létminimum számításának módszerét talán érdemes lenne törvényben szabályozni, megakadályozva egyúttal a törvény kijátszását munkaidőcsökkentéssel és egyéb trükkökkel.

5. Véget vetnek az ukrán nyugdíl-biznisznek, kivizgálják az ahhoz kapcsolódó csalásokat és a résztvevők ellen eljárást indítanak.
Aki viszont valóban Magyarországon él életvitelszerűen, annak jogai ne sérüljenek, és érdemes megvizsgálni, hogy a visszamenőleges vizsgálatokat lehet, és érdemes-e lefolytatni, vagy csak elég elzárni a pénzcsapot.
Elsősorban az ukrán állammal kellene megállapodni.

6. Döntenek a nyugdíjkorrekciós programról, a nyugdíjak a gazdaság megfelelő teljesítménye esetén az infláció feletti mértékben növekednek, visszaállítják a szolgálati nyugdíjasok státuszát.
Nem lenne baj dönteni a korkedvezményekről sem, például az egészségre ártalmas munkakörök esetén, vagy a fegyveres erőknél, testületeknél.

7. Zár alá veszik a fideszes oligarchák vagyonát, ebből kártalanítják az Orbán rendszer kárvallottjait.
Mindenképpen a devizahitelesek ügyét is rendezni kellene, akiktől elvették lakóingatlanukat, azok számára kártérítést kellene kilátásba helyezni, ennek szabályait a kárvallottak képviselőinek bevonásával kellene megalkotni.

8. Ingyenessé teszik az alapvető internet-szolgáltatásokat, törvényben rögzítik az internethez való hozzáférés jogát.
A legszegényebb vidékeken is, az elérhető leggazdaságosabb technológiával a lehető legjobb minőséget, sebességet kell biztosítani, egyúttal ki kell dolgozni a legjobb pedagógusok bevonásával olyan oktatási anyagokat, melyek segítenek csökkenteni a társadalmi helyzetből fakadó hátrányokat.
Óvodákban, iskolákban egyaránt, nyelvtanfolyamok, szókincsfejlesztés, interaktivitás, stb...
Nem mutogatni, meg fintorogni kell a kátrányos helyzetű gyerekek láttán, hanem valós, elérhető segítséget kell nyújtani nekik...
  
9. 18 évre emelik a tankötelezettség korhatárát, visszaállítják a négy évfolyamos szakközépiskolákat ls és megszüntetik az egyházak kiváltságait. 
Ennek persze csak akkor van értelme, ha a tanuló tizennyolc éves korára piacképes tudást szerez, és itt nem kell csodákat vizionálni.
Legyen segédápoló. gyermekgondozó, kisgépkezelő, legyen jogosítványa teherautóra, legyen valamilyen OKJ-s végzettsége, ha nem alkalmas az iskolarenszerű képzésben való részvételre, bármilyen oknál fogva.
A képzés ne zártvégű legyen, hanem adjon lehetőséget a későbbiekben magasabb szintű végzettség elsajátítására is.
A szektorsemleges finanszírozás alapvető követelmény kell, hogy legyen, az egyházak persze bármikor megtámogathatják saját iskoláikat.
Jómagam nagy híve lennék az önkormányzati iskoláknak, ehhez persze szükséges lenne a források megfelelő biztosítása is.
Az egyházaktól elvont pénzeszközöket az oktatás színvonalának emelésére kell használni, kivonni a rendszerből nem lenne szabad.

10. Felülvizsgálják a vatikáni szerződést, és független bizottság részvételével kivizsgálják az egyházi  gyermekmolesztálási ügyeket.
Persze erre nem lesz szükség, ha a rendőrség, a gyermekvédelmi intézmények és az ügyészség teszi a dolgát, és mindenképpen el kellene kerülni, hogy negyven évvel ezelőtti történetekkel szórakoztassák a nagyérdeműt.

11. A családi pótlékot harminc, egydülállóknál ötven százalékkal emelik, felszámolják a gyermekéhezést.
Kimaradt, hogy a mértékét évente az inflációhoz igazítják, meg, hogy a forrása a gazdagok családi adókedvezménye lehetne.
A szegénység demoralizál, ha a legszegényebbeket ki akarjuk emelni a nyomorhoz köthető életmódjukból, hát meg kell teremteni annak anyagi feltételeit is - nem okvetlenül segély formájában...

12. Ingyenessé teszik az alapvető áram és gázhasználatot, illetve leállítják a paksi erőmű fejlesztését, helyette a magújuló energiákat támogatják.
Ezt ki lehetne egészíteni azzal hogy aki nem gázzal fűt, annak megfelelő mennyiségű fűtőanyagot biztosít az állam, ha lehet, a környezetszennyezést a minimálisra csökkentve - tehát a barnaszén eltüzelése kizárt és a fatüzeléshez megfelelő erdőtelepítések társuljanak, megvannak ma már erre a technológiák, csak éppen nem használjuk őket...
 
Szép elképzelések, persze lehetnének kidolgozottabbak is, idő éppen lett volna rá...
Viszont konkrétumok, és egy percig sem probléma, ha a hatalom támadja ezt a választási programot, még az sem talán, ha majd TGM finoman cizellált mondatokban rámutat a tervezett intézkedések és a gothai program között feszülő ellentmondásokra.
Ez legalább valami konkrét, nem túlelméletieskedett katyvasz - a kritikámat róla meg majd megírom a választások után.
Most első Orbán eltakarítása, minden más csak ez után jöhet.
Ezt kellene szem előtt tartani minden demokratának...


:O)))

2018. február 14., szerda

MEGRENDÜLT EGÉSZSÉG

„Váratlanul visszavonta a humán miniszter Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgatójának megbízatását – tudta meg a Népszava. A fölmentését maga az érintett is egy tegnapi főorvosi értekezlet előtt tudta meg néhány perccel, amelyen Németh László, a kórházfenntartó hivatal főigazgatója bejelentette a döntést. Az indoklásTiba Sándor „megrendült egészsége” miatt nem tudja ellátni feladatát, ezért a kórházvezetést átmenetileg helyettesére, Papp Tibor orvosigazgatóra bízzák.”


Hát bizony, ilyen ez az egészség, hol kivirágzik, hol meg megrendül, az érintett pedig ez ellen nemigen tud mit tenni.
Tiba Sándor egyébként a térség fideszes országgyűlési képviselőjének testvére, amikor kinevezték az összevonásokkal létrehozott térségi gigamega-kórház élére, akkor éppen kivirágzott, hiszen nyugdíjas létére kapta meg a megbízást, akkor éppen Csiba Gábornak romlott meg az egészségügyi állapota.
Csiba Gábor nagyobb tapasztalattal rendelkezett, Tiba Sándor viszont megbízható rokonnal, és ez olyan volt, mint ultiban a piros ász.
Csakhát, szegény Tiba Sándor menet közben megbetegedett, elvesztette a józan eszét és olyan dolgokat kezdett csinálni, melyek Orbanisztánban a tiltott kategóriába esnek.
Azt hitte, rendet kell tennie, ahelyett, hogy bólogatott volna, mint műanyag kutya a Wartburg kalaptartóján hajdan…
Nekiállt a szerencsétlen felülvizsgálni az élő szerződéseket, a legkirívóbb disznóságokat megszüntette, míg – maga is érezve a büdösséget – a többi kétes hasznú, vagy gazdaságtalan szerződéssel kapcsolatban vad konzultációba kezdett, hiszen azért egyszemélyi felelős vezető egy kórházi főigazgató, hogy dönthessen, ha arra szükség van.


Persze, de ez nem azt jelenti, hogy dönteni-borítani kell, és itt ez történt.
Ahogy azt a népszavazás is megerősítette, ebben az országban az egészségügy nem lesz soha magánkézben, ezt maga Orbán Viktor ígérte meg, márpedig amit ő megígér, az úgy lesz!
Vagy nem.
Ma már a kórház olyan, mint az a konyha, ahol a gáztűzhely a szomszédasszonyé, a speiz a fűszeresé, a mosogató a tántié, a gazdasszonyé a gázszámla
 meg a gond, hogy mit adjon enni a családnak, de hát panaszra semmi ok, a lényeg – a felelősség – az övé.
A modern orvostudomány szeret belekukucskálni a betegbe, erre mindenféle modern eszközök és eljárások állnak rendelkezésére, CT, PET-CT, MRI, röntgen, ultrahang – ezek többsége magánkézben van a kórházon belül, államocskák az államban.
Ha szükség van egy vizsgálatra, akkor azt elvégzi a magáncég, a társadalombiztosítás pedig finanszírozza, elvégre ki várhatja el, hogy más ingyen dolgozzon?
Hogy maradjunk a konyhai hasonlatnál, a lábost bérbe vesszük, alkalmanként egy fél lábos áráért, aki eszik a főztünkből, úgysem tudja, hogy azért kap hétfőtől-vasárnapig paprikáskrumplit, mert a húsra szánt összeget elköltöttük lábosbérletre.
Ő csak szidja az egészségügyet, és elképzeli, ahogy a gaz kórházi dolgozó ül az íróasztala mögött és várólistákat gyárt, merthogy fogalma sincs arról, hogy a várólista azt jelenti, hogy nincs elegendő pénz a gyógyítására.


Lehet, hogy lenne, de az egészségügy nevű koldus zsebén ezer a lyuk, amit beletesznek, az kipotyog, - még szerencse, hogy vannak szorgalmas népek, akik felkapkodják…
Szeretett Vezérünk már évtizedek óta érdeklődéssel fordul az egészségügy felé, ami állapotát tekintve nem is csoda.
Már működése hajnalán Anikó asszony és Kékessy jóbarát ott kolbászoltak a szegedi egészségügy körül, de akkor még voltak gátlások, voltak ellenfelek – mára már csak az egészségügy roncsai meg a piac maradt.
Kórházak most is épülnek, csak éppen nincs bennük orvos és hónap felére elfogy az időarányos pénz, az egészségügyi rendszer is az Orbán-elvre épül: Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok…
Zöldmezős gigamegakórház kell, a fizetőképes keresletet meg át kell csatornázni a magánellátásba, mely itt - Orbán szerint és népszavazással megerősítve – soha nem lesz, csak van.
A beteg érdeke az, hogy meggyógyuljon.
Azok közül, akik a gyógyítással foglalkoznak nem mindenkinél ez az elsődleges szempont, az anyagi érdekek sokszor felülírják a betegek érdekeit.


Valahol itt kapcsolódik a dologhoz Geréb Ágnes ügye, akit évek óta próbálnak kiirtani még a szülészet környékéről is – rontja a boltot.
Ha egyszer itt még valaha normális ország lesz, az első feladatok egyike lesz ennek a területnek a rendbetétele, de ahogy elnézegetem, ennek még a környékéről is el kell hajtani az orvosokat, mint libát a vetésből, ugyancsak a különféle lobbykat, és tiszta helyzeteket kell teremteni.
Ehhez nagy elszántság és koncepció kell, ilyenje utoljára szegény Molnár Lajosnak volt, ki is nyírták sebesen…
Hogy mikor lesz változás ezen a területen?
Nehéz megjósolni, de az biztos: sokan halnak meg addig olyanok, a
kik akár még élhettek is volna. 
Gyilkosaik ennek a rendszernek a képviselői – talán mégsem kellene rájuk szavazni…

Tiba Sándor egyébként jól érzi magát és értetlenkedik, ebből is látszik, hogy nincs magánál.
Kellene beszélgetnie kicsit a testvérével, hátha gyógyulni kezdene utána?

:O)))

2018. február 8., csütörtök

VÍRUS

Most nem a számítógépem a szenvedő áldozat, hanem én...
Elkapott ez a rohadt vírus, ágynak döntött, pedig lázam alig volt, és az se magas, mégis megviselt rettenetesen.
Fájt a fejem, köhögtem, mikor köhögtem, fájt a mellem, náthás lettem, olyan vagyok, mint egy üveggyapottal kitömött fejű plüssteve, a teve egyetlen normális életfunkcióját se tudom produkálni, Hogy leköpjem az ellent, az is nagy nehézségekbe kerül.
Írni meg aztán végképp.
Napját nem tudom, mikor voltam ilyen beteg, de már szedem össze magam, lassan megpróbálok visszarázódni a megszokott rendbe, remélem, sikerülni fog!


Mindenesetre nagy megnyugvást adott, hogy láttam, olvasóim remekül feltalálják magukat nélkülem is, a kommentek adtak olvasnivalót azoknak is, akik nem szeretnek írni.
Szeretem, hogy ide nagy többségükben értelmes emberek járnak beszélgetni, Abrakadabra meg arra jó, hogy mindenki el tudja képzelni, milyen lenne, ha a khmmmm... - mondjuk nem annyira szofisztikált gondolkodásúak is ideszoknának - brrrrrrrr...
Az is megnyugtatott, hogy nem kell aggódnom a politikai viszonyok viharos, forradalmi jellegű változásaitól, merthogy egy hete legalább nem történt semmiféle változás,  a választókra borított szar szintjének növekedése is megfelelt az előre jelzettnek, hajóvonták találkozása tilos!
Mára megnyugodhattam atekintetben is, hogy a politikai élet megőrizte egészséges humorát, végre megszólalt Fodor Gábor, kinek csapata lassan már olyasmi, mint a Kétfarkú Kutya Párt, ők az Egyfarkú Kutyaütők, mínusz Bősz Anett, aki teljes sikerrel adja a liberálisok Kunhalmi Ágnesének szerepét.
A liberálisok megtartották soros választmányi ülésüket Bősz Anett spejzában, minekutána Fodor Gábor bejelentette, hogy azt kérték a szocialisták választmányától, hogy a liberálisok választmányának tagjai (Bősz Anett és Sermer Ádám) felszólalhassanak a szocialista választmányi ülésen.
Amennyiben kérésüknek a szocialisták nem tesznek eleget, úgy a Liberálisok (Bősz Anett és Sermer Ádám) egyedül indulnak a választáson.

Azért lássuk be, kell ahhoz egyfajta mazochizmus, hogy egy sokrahivatott pártvezér választásról-választásra csak szopjon, még akkor is, ha hívei (Bősz Anett és Sermer Ádám) kitartó támogatásukkal megédesítik napjait.
Lassan felmerül a kérdés: az öregedés amúgy is szörnyű körülményei közepette kell ez neki tulajdonképpen?
Persze abbahagyni sem szabad, hiszen pártja olyan az LMP mellett, mint Thürmer pártja a szocialisták mellett, emellett erre a Gazda még nem adott erre utasítást.
Fodorra sokszor mondták, hogy alaptulajdonsága a lustaság, én mégis azt mondanám, még ez a szorgalom is túlhajtott...
Már csak az a kérdés, hogy miért kellett csodálkozni azon, mikor a szocialisták vezetői körbeálltak és egymásra mutogattak, mutatván, hogy ki Orbán ügynöke.
Kedvelem Molnár Gyulát, valószínűleg békeidőben jó pártelnök lenne, csak most éppen nincsenek békeidők...


Megyek, nyögök még kicsit, tipedig ne felejtsétek, mikor indultok cseresznyét szedni: Sapka, sál!
Ezeken meg már dühöngeni se lehet, inkább csak szánakozva mosolyogni...

:O)))

2018. január 31., szerda

KOLLEKTÍV MASZTURBÁCIÓ

Olvasgatom a facebook bejegyzéseket, és a guta ütöget.
Csak a DK!
Csak a Feri!
Ki a rokonszenvesebb, Karácsony vagy Feri?
Lehet utána csinálni!
Lehet embernek lenni!

DK. A demokratikus párt.
Töröm a fejem, mi értelme van ennek?
Nem találom értelmét, sőt, a jelenlegi helyzetben egyenesen kontraproduktívnak tartom, mert a szavahihetőség rovására megy, hiszen Karácsony a szocialisták miniszterelnök-jelöltje, míg Gyurcsány úgy ezerötszázszor tette nyilvánvalóvá, hogy nem kíván ezen a választáson miniszterelnöki babérokra törni – hát akkor, hogy jön ide Karácsony?
És ki a DK jobb ötlete?


Gyurcsány vagy beszáll a ringbe, vagy nem, de ez a lebegtetéses attrakció nem tisztességes a választóval szemben, mert nem teremt tiszta helyzetet.
Mint az éleselméjű megfigyelő megállapította már régen: nem lehet egyszerre baxni és szűznek maradni, erre még a legnagyobbak sem képesek, legfeljebb a legrafináltabb hivatásosok a Rákóczi térről.
Hogy erre mi szükség van, arra a DK politikáját tervező agytrösztnek bizonyára van ideológiája, de hát ez nem jelenti azt, hogy igazuk is lenne - az ilyen viselkedés visszaüt előbb-utóbb.
Arról nem is szólva, hogy a langyos megfogalmazások hozhatnak átmeneti sikert, de ha a várt eredmény elmarad, akkor elmaradnak a választók is – némelyik örökre.
Ha van szándék az egyesült ellenzék vezetésére, akkor tessék felvállalni, ha nincs, akkor milyen politikai hasznot hozhat Karácsony Gergely támadása?
Vagy valóban az a cél, hogy dögevő pártot csináljanak a DK-ból?


És ez a kommunikáció is…
Csak a Fidesz! – hirdette nem is oly régen a mai kormánypárt, ami akkor is hülyeség volt, meg ma is az.
Nem csak a DK, de a többiek is, hiszen a DK egyedül nem képes a győzelemre, szükség van ehhez minden diktatúraellenes erő összefogására.
A DK rengeteg nemes ügyet felvállalt, és ez rendben is van, de a kormányváltáshoz minimálisan is egyszerű többség kell, masszív ellenzéki választási részvétel mellett.
Erre kellene mozgósítani, ennek fontosságát kellene magyarázni - ehelyett választanom illene Karácsony és Vona között – mecsoda marhaság!
A franc akar közöttük választani,én a demokrácia és a diktatúra között szeretnék választani  - nem a liba és a kacsa között, hanem a liba és a róka között.
A demokratikus oldal nem érdekelt egy gyenge szocialista pártban, viszont nagyot lendítene a demokrácia ügyén egy erős baloldali mellett egy erős polgári balközép párt – ez lehetne akár a DK is.
Nem hinném, hogy a DK még mindig erősen amatőr jellege hasznot hajtana a pártnak…


Két hónap múlva választások és mi felkészületlenek vagyunk.Siralmas..

:O)))

2018. január 27., szombat

NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT

Németh Szilárd, a Fidesz furkósbotja nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte Szél Bernadett jelenlétét a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ezért ki akarta tiltani onnan.
Aztán megtetszett neki a kijelentés, és a Bizottság elnökét is nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, mert levélben érdeklődött Soros Györgynél közvetlenül, hogy mi az álláspontja a migránsok európai betelepítéséről.
Utoljára talán az egri vár védelméről szóló romantikus regényben volt ilyesmi, hogy megtiltották az ellenséggel történő kommunikációt, de akkor Eger egy ostromlott vár volt, míg ma senki sem ostromol senkit, jóllehet a Nemzet Félesze szüntelenül ezt iparkodik sugalmazni.
De hát ő egyébként is állandóan a harcias kiskakas szerepét adja a Nemzeti Bábszinházban, sok meglepetés már nem érhet vele kapcsolatban bennünket, legfeljebb, ha visszaadná a lopott holmit, melyre az esély viszonylag csekély.
Németh Szilárd meg ugye az, aki, és ebben az állapotában emelte a politika magasabb szféráiba őt Orbán, valószínűleg jövendőbeli betegtársát látva meg benne.


A pofátlanság mértéke riasztó, de aki azt hiszi, hogy az események cél nélkül történnek, az erősen téved.
Kitalálták ezt jól, csak hát az a baj, hogy az átlagpolgár a direkt politizálás híve, ha neki mindenhonnan azt mantrázzák, hogy Soros a hátán cipeli be ebbe az árvalányhajas kis országba Jumurdzsákot, akkor ő azt elhiszi, mert hinni mindig kényelmesebb, mint gondolkodni.
A politika ma egyébként is hitéleti alapon működik, az emberek többségét ugyanis nem az esze, hanem az érzelmei vezérlik, márpedig érzelmei mindenkinek vannak, míg esze sokkal kevesebbeknek.
Meg akarod pocsékolni a magyar szűzeket, rút migráncs?
Anyádat, aztat, pocsékold meg, azt a hernyótalpast, aki fél vodkáért árulta a szerelmet Sanghajban!
Persze még azokat is könnyű megvezetni, akik ésszel gondolkodnak, hiszen ők - helytelenül - azt feltételezik, hogy a kimondott szavaknak súlya van, jóllehet a szavak a mai hatalom számára csak arra valók, hogy elfedjék a tényeket és szándékokat.


Szél Bernadett kiűzése a Nemzetbiztonsági Paradicsomból a kivülálló szemében maga az irracionalizmus, hiszen a hölgy parlamenti képviselő, és a bizottság tagjaként a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági átvilágításon is túl kellett esnie, emellett maga a rendszer belügyminisztere állapította meg, hogy Sorosnak nincsenek szervezetei Magyarországon - de ez ne tévesszen meg senkit.
Az eb magában az LMP létében van elhantolva.
Azt mondják sokan, ez őrült beszéd, én meg Shakespeare-el azt, hogy őrült eszéd, de van benne rendszer...
Ezt a pártot ugyanis annak idején a kóbor és gazdátlanul maradt liberálisok befogására hozták létre, és lássuk be, feladatát többé-kevésbé teljesítette is, habár az évek során többször kellett lélegeztetőgépre tenni, ellátni kopogtatócédulákkal és hitelesnek tűnő politukussal, hogy teljesíteni tudja hivatását - a demokratikus oldal megosztását.
Ma is ez a feladata, mert az, hogy nem akar egyetlen párttal sem összefogni Orbán falansztere ellen, az nem politikai álláspont, hanem módszer.

Ezzel magához képes vonzani az antikommunistákat, a hőbörgő, függetlenkedő ostobákat, akik el képesek hinni, hogy ez a párt egymagában képes lenne bármire.
Nem képes, és aki rájuk szavaz, az a szavazatát egyenesen a kukába is dobhatja, mert a politika nem lehet más, az mindig a hatalomról szól, ahhoz pedig kevés az a választói réteg, amelyik beszopja az orbáni okosságokat.


Ha azt szeretném, hogy ügynökömet szeresse az a célközönség, aki elé - kolomppal a nyakában - állítani akarom, akkor nekem kell leghangosabban támadnom és nekem kell jelentőségét felturbóznom, mert ezzel teszem őt hitelessé.
Meg azzal. hogy azt kommunikálom, hogy ez a párt erős és egyre erősebb, mert ez a magatartás választókat vonz - szeretünk a győztesek közé tartozni...

Németh támadása Szél Bernadett ellen és Hadházy Orbán ellen indított pere megemeli ezeket a személyeket a gyanútlan választó szemében, miközben a Fideszre semmiféle veszélyt nem jelent a velük való konfrontáció,
De János, az elfoglalt műszaki és Júlia az agyonterhelt pedagógus szemében ők a hősök, akik karddal rontanak a sárkányra, jóllehet a sárkányt a jelmezbálból kölcsönözték, a kard  meg pléhből van...
A liba lecsap a tigrisre...
A Fidesz egyébként nem vállal közvetlen konfrontációt egyetlen politikai formációval sem, csak azzal, melynél biztos a sikerben.
Ez pedig legegyszerűbben úgy kivitelezhető, ha az ellenfelet ők irányítják, a közvéleményt ők hangolják, és ameddig a választó ezzel van elfoglalva, ők megnyerik a választásokat a megosztott ellenzékkel szemben.
Aki az LMP-re szavaz, az gyakorlatilag Orbánra szavaz, és ez a lényeg, a többi csak politikai marketing.

A valódi nemzetbiztonsági kockázatot ez jelenti.


Nincsenek illúzióim, hogy legalább gyanakodva szemlélné ezt a választó...:O)))