2019. február 3., vasárnap

MI LESZ VELED EMBERKE?

Hans Fallada könyvének címét vettem kölcsön ehhez a poszthoz.
A könyv egy tisztességes, szorgalmas  fiatalember küzdelméről szól  a második világháborút megelőző kor gazdasági világválságában.
A cím jól tükrözi a kisember kilátástalanságát, bizonytalanságát, téblábolását abban a világban, melyre nincs sok hatása, - még saját sorsának alakításában sem.
A világ ma sem biztonságosabb hely, mint a regény cselekményének idején volt - sőt -, és csak reménykedhetünk a szerencsében, abban, hogy azok az elmebetegek, akiket saját nyakunkba ültettünk nem fogják elpusztítani az emberiséget, vagy ha el nem is pusztul, mindenki törheti mind a két-három fejét, hogy hogyan másszunk ki a gödörből..
A világ átalakulóban van, új világrend születik, és egyáltalán nem tűnik szerencsésnek, hogy a szülést egy olyan bába vezeti, aki tajt részegen hadonászik hol egy szikével, hol egy placentafogóval, miközben fennhangon énekli szerencsétlen nemzete himnuszát a csillagok és sávok alatt.
Közben fenyegetőzik és az emberiség nevében jogot formál arra, hogy beleavatkozzon más államok belügyeibe, jóllehet az ilyen típusú döntések már elődjeinek sem sikerültek jól.
Leszámítva azt, hogy Vietnamban pofára estek, hogy meggyilkoltattak néhány vezetőt az arab világban, leszámítva, hogy a casus bellinek kikiáltott helyzetek egytől-egyig hazugságok voltak, még csak az sem igaz, hogy döntéseiktől jobb lett a világ.
Csökkent az iszlám fundamentalizmus?
Nem!
Javult életszínvonal az érintett országokban?
Dehogy, mindegyik rommá vált, de a legnagyobb rombolást - csakúgy, mint nálunk - mégiscsak a fejekben vitték véghez, szinte az ember immanens tulajdonságává téve saját fajának gyűlöletét, gyilkolásvágyát.
Szélsőségeseket fegyvereztek fel az arab világban és Afganisztánban, majd háborút indítottak ellenük, de a folyamatokat képtelenek voltak kézben tartani. Az eredmény pedig néhány millió menekült és néhány lerombolt ország lett, igaz viszont, hogy a kőolaj-készleteket vidáman fel tudták osztani egymás között.
Ma ugyanez folyik Venezuelában, a háború oka szintén a kőolaj, az eszközök és a módszerek ugyanazok, mint az arab világban voltak, csak a külső körülmények változnak lassanként.
Amerika olyan, mint a kiöregedett bokszoló, Európa vezető államai pedig a szorítósegédei, akik lelkesen lengetik a törülközőt a ringsarokban, aggódva és fogvédőjét csókolgatva figyelik a levegőt egyre nehezebben szedő munkáltatójukat.


És ez a nagy baj.
Európa vezetői olyanok, mint a kiselefánt, nehezen tanulnak, ám könnyen felejtenek.
Milliók élete árán sem tanulták meg, hogy hova vezet az idióta nacionalizmus, mi lesz a következménye a nácizmusnak, hova vezet, ha ideológiai köntösbe öltöztetünk gazdasági érdekeket.
A nép pedig hagyja, hogy legostobábbjai ragadják magukhoz a hatalmat és döntsenek sorsáról, jóllehet  múlt században az emberek már megtanulhatták, hogy az ilyen-olyan izmusok, csetnikek, usztasák, nyilasok, falangisták, nácik, fasiszták, volksbundisták, vasgárdisták és egyéb nemzeti megfelelőik a pusztulás széléig hajtják népeiket, és a pusztulásba hozzátartozóikat.
Pedig az erőviszonyok átrendeződtek, és a folyamatnak még messze nincs vége. 
Megjelent a világpolitikában Kína, mindenki iparkodik azon, hogy ne kelljen számításba venni Indiát, Brazíliát, Dél-Afrikát, Nigériát, ez pedig hiba, hiszen ideig-óráig el lehet feledkezni ezekről a mamutokról, de nem a végtelenségig.
Azt mondják, ez az évszázad Kína évszázada, a következő Indiáé lesz, és ma ez már egyáltalán nem tűnik mesebeszédnek.
A harc ma a kőolajért folyik, lehet, száz év múlva az ivóvízért, a termőterületért vagy az oxigénért fog folyni - ki tudja?
Európa legjobbjai felismerték anno, hogy a földrész vagy egységes lesz, vagy elpusztul, tettek is érte ezt-azt, de közben soha nem saját kottájukból muzsikáltak.
Most sem ezt teszik.
Csak a bolond nem látja, hogy mennyire előnytelen Európának az amerikai védelmi ernyő alatt élni, tulajdonképpen munkaszolgálatosként, kiszolgáltatva a Nagy Testvér kénye-kedvének.
Különösen most, amikor egy idióta került hatalomra.
Csibész elnöke volt már Amerikának nem egy, de aki ennyire felelőtlenül játszott volna emberek millióinak életével, olyan kevés.


Amerika persze történelmileg küldetéstudatos, jóllehet saját társadalma is ezer sebből vérzik, mégis azt képzeli, hogy rátestálták a világrend megalkotójának és őrének szerepét, ami súlyos tévedés. 
Európa súlyos tévedése pedig az, hogy szembemehet a világ természetes folyamataival, melyeket a fejlődés hozott magával.
Az európai politikusok egy része azt képzeli, hogy a globalizáció elhatározás kérdése, pedig az a fejlődésből következik, mint ahogy a vagyoni koncentráció is a kapitalista gazdaság fejlődéséből következik, törvényszerűen.
Ezek a dolgok pedig más és más újabb következményekkel járnak, melyek vizsgálata könnyen elvezethet a kapitalizmus mai formájának tagadásáig, de ehhez nincs a rendszer prominenseinek bátorsága.
Mint ahogy azzal sem tudnak szembenézni, hogy a technika fejlődése elért egy olyan határpontot, mely új válaszokat követel, új kihívások elé állítva az embert.
Mi lesz az automatizálás miatt feleslegessé vált munkaerő sorsa? Miből fognak élni a munka nélkül maradó embertömegek? És mit fognak csinálni rengeteg szabadidejükben? 
Sok válasz adható erre, a műtrágyagyártástól a feltétel nélküli alapjövedelemig, de átfogó elképzelés még nem nagyon született, vagy ha igen, akkor az nem publikus.
Ehhez a problémához képeznek a mai társadalmak szellemi színvonalukat tekintve állati sorba taszított tömegeket, akiknek legfeljebb odáig terjed az érdeklődése, hogy az aktuális villában mit villantott VV Töky, vagy BB Muffy. 
Nem fog menni, ennyi nem lesz elég, a természet ennél sokkal bonyolultabban kódolta az emberi genomot, merthogy bele van kódolva a fejlődés lehetősége és követelménye, ami előbb-utóbb utat fog törni magának.
A világ ma, az interkontinentális rakéták és a Hold sötét oldalán való landolás korában megrekedt az ember sötét oldalának, a boszorkányüldözések és a primitív varázslatok korában.
Jóllehet az Isten állítólag saját képére és hasonlatosságára teremtette az Embert, teremtményének ezért magában kellene hordoznia a teremtés képességét is, mégis, úgy tűnik, csak a primitív rombolás ösztönét képes produkálni - csupa-csupa olyan kisgyerek, akik kitépkedik a legyek lábát és beleteszik a macskát a mikróba...


Hogy mi várható a következő ötven-száz, esetleg kevesebb évben, azt nem tudom, csak azt, hogy én mire számítok.
Azt gondolom, hogy a világ koncentrálódik, majd több nagyobb részre szakad, a század végére.
A kisállamoknak végük lesz, ha önállóságuk illúzióját akarják őrizgetni, 
A világ vezető hatalma a század végére Kína lesz, mely kiterjeszti meghatározó befolyását Afrikára - jelzem, ezen már évtizedek óta csendben dolgozik, nem is sikertelenül.
India várakozik, és közben fejlődik, olyan területeken, melyeken az átlagmagyar,  aki cigányokat lát bennük, szokásos beképzeltségében nem is képzelné. 
India már ma is szoftver-nagyhatalom, és szerepének súlya a számítógépekkel vezérelt robotok és a mesterséges intelligencia korában csak nőni fog.
Mellesleg a világ legnagyobb lélekszámú állama lesz.
Sorsa nagyban függ attól, hogy milyen lesz a viszonya Kínával akkor, amikor az a világ katonailag legerősebb állama lesz.
Az iszlám államok számára ez a század a szenvedésekről fog szólni, a palesztin kérdés, a kurdok a síita-szunnita ellentétek, a török társadalom visszarúgása a Kemal Atatürk előtti időkbe még sokáig mérgezik majd a levegőt, még azután is, hogy Izrael megköti a szükséges kompromisszumokat a térség leghatalmasabb és legerősebb államaival, melyek egyébként maguk is küzdeni fognak saját belső problémáikkal.
Ha az ember nem tanul ebben a században toleranciát és mindenképpen rá akarja kényszeríteni érékrendjét és életvitelét, társadalomszervezési modelljét a többiekre, akkor rettenetes idők jönnek.


Az Egyesült Államok helyzete sem lesz rózsás, hiszen lássuk be, a múlt század közepe óta nem nyert meg egyetlen háborút sem - tegyük hozzá, akkor sem ő nyerte meg a háborút, legfeljebb csak a filmeken.
Az etnikai átrendeződés ingataggá teszi az angolszász-protestáns fehér lakosság hegemóniáját, jönnek a spanyolajkúak és bizony-bizony, jönnek a migránsok, ha tetszik, ha nem.
A gazdasági migráció ugyanis olyan, mint a közlekedőedény, a szegény világ felől jön a tömeg a gazdagabb világ felé, aztán valahol nivellálódik a folyamat, de mire megáll, addigra a gazdagnak fel kell adni valamit a jólétéből, ha tetszik neki, ha nem.
És itt már csak az a kérdés, hogy melyik társadalmi réteg lesz a változás fő teherviselője, a teljes középosztály, vagy a társadalmi javak ötven százalékát birtokló két százalék?
Ideig-óráig persze lehet falakat emelni, ez persze csak annyira hatékony, mint amikor egy tésztaszűrő lyukait próbáljuk befogni a tíz ujjunkkal, Trumpnak sem fog sikerülni.
Amerika katonai ereje hatalmas, de azért jusson eszünkbe az is, hogy mit sem ér a zsebkésünk a viperánk, a bokszerünk, a pisztolyunk, a gépágyúnk és a rakétánk, ha ellenfelünk is rendelkezik ezek közül csak a legerősebbel, mely adott esetben egy pillanat alatt el tud pusztítani bennünket is - és ma ez a helyzet.
Ezért nevetségesek a grafikonok, melyeken repülőcskékkel, tankocskákkal, hajócskákkal demonstrálják Amerika erejét, mert ez csak addig igaz, ameddig a konfliktus megreked a falusi kocsmák "'gyere ki a hóra!" szintjén. 
Amerika azért erőlteti a helyi háborúkat, mert a közvetlen konfrontáció a létét veszélyezteti, és annak a világnak is vége van, melyben a háborúkat az amerikai kontinensen kívül vívták meg.
Emellett nem lehet biztos abban, hogy csak egyetlen országgal vagy egy olyan szövetségi rendszerrel áll szemben, mely meghaladja természeti és emberi erőforrásainak kapacitását.


Európának pedig választania kell - na most írok majd olyanokat, melytől kedves olvasóim egy része sikítófrászt fog kapni.
Szóval, Európának választania kell a teljes eljelentéktelenedés, a világ tudományos-gazdasági versenyében való lemaradás, vagy az integráció között.
A nemzetállami kereteket Európa kinőtte, mondjon bármit is bárki, úgy áll már ma is rajtunk ez a szett, mint tehénen a gatya.
Minden, ami új érték, minden, ami előremutató, az határokon túlívelő tevékenység eredménye.
Jövőt nem lehet nosztalgiából építeni, kurultájokból meg nyílpuskákból nem lehet modern és a kor kihívásaira megfelelő feleletet adni tudó államot építeni.
Ehhez viszont európai egység kell, katonai erő kell, mert enélkül semmit sem érnek a szép szavak.
Első lépésként talán tisztázni kellene, meddig tart Európa.
Ez nem teoretikus kérdés, hanem nagyon is gyakorlati, hiszen ha Európa határa Beregsuránynál húzódik az is egy helyzet, meg ha az Uralnál, az is, és ha Európát annak kezeljük, ami valójában, Eurázsia egy nem túl terjedelmes nyúlványának, akkor ez a térség is más gazdasági-politikai-gazdasági lehetőségeket nyújthat lakóinak.
Azt gondolom, hogy ha Európa fenn akar maradni, akkor unióra kell lépnie Oroszországgal, mely számára ily módon valóra válhatna Nagy Péter álma egy európai Oroszországról, Európa viszont olyan státuszt nyerne, amilyet önmaga erejéből soha nem lenne képes elérni.
Utópia?
Lehet, de a történelem már kikényszerített ezt-azt a világ országaiból.
Az Unió visszalépett egyet a régiók Európájának elképzeléséből, tűri, hogy mindenféle lábszagú diktátorocskák visszaéljenek a demokrácia által adott lehetőségekkel és visszacsempésszék Európa térképére a már oly sok problémát okozó nacionalizmust, sőt, a nácizmust is.
Most az angolok kilépésével megnyílt a lehetőség arra, hogy Európa leszámoljon az angolszász imperializmus agresszív és történelmileg meghaladott  nyomulásával.
Anglia a mai napig nem volt képes kiheverni a Brit Birodalom elvesztése miatt bekövetkezett traumáját, olyan ez nekik, mint nekünk Trianon, és ugyanolyan káros is Európára nézve, mint a mi feldolgozatlan traumánk - Magyarországra nézve.
Mégis, ezeken a dolgokon túl kell lépni, mert ha benne ragadunk köldökünk nézegetésében és az önsajnálatban, abból XXI. századi, európai ország soha nem lesz, és nekünk még az az esélyünk sincs meg, mint az angoloknak, hogy csillag legyünk az USA lobogóján.


Szeretek ezeken a dolgokon gondolkodni, mert talán így jobban meg lehet érteni a világot.
Rengeteg írás, film foglakkozik ezekkel a dolgokkal, ha érdekelnek, olvassátok őket, de soha ne felejtsétek, hogy a sajátr gondolkodásotokat soha nem fogja pótolni semmiféle előrágott politikai pampuska.


Ez sem.
És elnézést a terjengősségért, ráértem, úgy látszik...


:O)))

28 megjegyzés:

little írta...

Jó írás, hasonlóan látom én is a dolgokat-

földönjáró írta...

Rendkívül jól össze szedett írás.Szerintem az oroszok mellett az ukránok,beloruszok,törökök,stb integrációja is elkerülhetetlen hosszú távon.Persze ehhez okos előre látó politika,és politikusok kellenének.A következő 1-100 év sorsdöntő lesz mindenképp,és mindenféle értelemben,túlnépesedés,egyebek,a bolygó eddig még mindig megoldotta az ilyen problémákat,ezt is túléli,van még néhány milliárd éve vissza.Az emberiség percnyi szereplése hamar feledésbe merülhet.

Névtelen írta...

Ugyan kérem! Pupu minden mondatát, sót szavát, de még betűjét is cáfolni lehet: SOROS, SOROS, SOROS, SOROS.......

zsofi írta...

Utálom a világot, amely körülvesz. Elsősorban Neria polgáraként. És igazad van Pupu, a nagyvilág is elég elkeserítő, rémisztő, ijesztő.
Ez ahhoz elég, hogy különösebb szívfájdalom nélkül tudjak a saját halálommal szembenézni.
Néha átmenetileg depressziós is vagyok, pedig - szerencsére - ez eddig hiányzott a személyiségjegyeim közül.
Megveszekedett és hithű ateistaként semmiféle túlvilági létben nem hiszek. De még maradt bennem annyi kíváncsiság, hogy szívesen lekukucskálnék arról a felhőről, hogy lássam, mi lesz az emberiséggel.
Ki tudja? Tán még a marxi álom is eljöhet a kommunisztikus társadalomról! Feltéve, ha marad emberiség. A technikai fejlődés már kezdi kinőni az árutermelő társadalom kereteit. Elvileg adott a lehetőség az osztály-nélküli, bőségi társadalom felé.
Tetszett az elemzésed, nagyon sok mindent hasonlóan látok, és még az álmaidban is osztozni tudok.

Anikó írta...

Egyenesen katasztrófális, hogy miközben fejlődik minden, de a világ tulajdonképpen ugyanolyan, épp annyira kilátástalan az egyszerű kisember számára, mint amit megírt Hans Fallada anno... ez engem végtelenül elkeserít.

KZs írta...

Az olvasásról és az olvasottak megértéséről, a gondolkodásról két jó tanmesém is van:
Az első Gallileo: Az embereknek semmit sem lehet megtanítani, vagy értik vagy nem..
A másik A tőke megjelenésekor : Bismarck rémülten ment I. Vilmoshoz: Felség baj van, van itt egy renitens, aki egy, a birodalomra nagyon veszélyes könyvet adott ki, mit tegyünk?
Milyen vastag az a könyv? Kérdezte az uralkodó. Ilyen - mutatta a kancellár.
Mehet, mondta Vilmos :))
Az első igazságát igen szépen bizonyítja, hogy tanítjuk és tanítattjuk ugyan egy ideje kötelező jelleggel a gyerekeket, és alig- alig kerül ki közülük gondolkodó ember..
Amiket ebben az írásban felvetettél, valóban megoldandó problémák, amiket kihagytál, azok nélkül viszont megoldhatatlanok: nevezetesen a két fő intézmény a vallás és a pénz...
Mikor jutunk el addig a gondolatig, hogy a vallás és a nemzet csak az osszd meg és uralkodj taktika és stratégia nélkülözhetetlen része?
Mikor jutunk el addig a gondolatig, hogy ha valamire nincs szükségünk, akkor azok ezek és hozadékuk, a fegyver?
Mikor jövünk rá, hogy a modern pénz már nem a csere, hanem a hatalom eszköze?
Hogy már nem érték mérő, hanem jog?
Valamikor a hatalom – alias a fizikai javak- birtokosai birtokokat osztogattak lojalitásért cserébe.
Ma nullákat írnak számok mögé. Valamikor a javak megszerzéséhez fegyver kellett, akinek nagyobb bunkója volt, azé volt a hatalom. Ma nem háborúkat vívunk: „megvesszük”, mint pl Kína Afrikát.. jelezem Kína Amerika megvételével sem áll túl rosszul .. LOL
Újabb tanmese:
Egy olajsejk Párizs egyik előkelő szállodájában a saját kultúrája szerint gondolt élni, a szálloda vezetése ezzel nem értett egyet, és egyet nem értésének hangot is adott. Az olajsejk ezen hangadás közben intett az egyik emberének, az eltűnt, majd pár perc múlva visszatért és bólintott.
A olajsejk ekkor azt mondta a szálloda igazgatójának: tűnjön el, ki van rúgva.
Ön engem nem rúghat ki! - mondta erre az igagató.
De igen, mondta a sejk, mert már az enyém a szálloda! :)

Egy régebbi írásodhoz:
Ha egy nép vezért keres, akkor már régen baj van, onnantól kezdve már megette a fene az egészet, arról nem is beszélve, hogy amit nagyon keresünk, általában meg is találjuk, osztán már hiába fújolunk, hogy útáljuk a sárgarépa tortát :)

kiskato írta...

Elképesztő, félelmetes, igaz...

góbé írta...


Nagyon remélem hogy 40-60 év múlva unokáink tétován és értetlenül vetik majd föl: Miért nem volt képes Európa felismerni azt a kézenfekvő megoldást, hogy a szintén európai oroszországgal közösen oldják meg azt a konfliktust, amit az Atlanti óceán túloldaláról gerjeszettek, ráadásul tudatosan, szándékosan, jól felismert - saját, ámerikai - érdekből.

Amúgy meg kinek is érdeke európában a ruszofóbia fenntartása...?
Nem az USA volt aki felrúgta a Gorvacsovval kötött megállapodást, miszerint közép-kelet Európa semleges marad?
Ukrajna felvillantott, esetleges NATO csatlakozása az orosz flotta krimi támaszpontjait - is - ellehetetlenitette volna.
Véletlen -e hogy a a NATO második legerősebb hadserege a török, mely ellenőrzi a Fekete-tengeri kijáratokat, igy sakkban tarthatja az oroszokat ?
Aszad megbuktatása nem -e az egyetlen Földközi-tengeri orosz támaszpont elveszitését eredményezte volna ?

Ha orosz, ha nem orosz, miért kellene eggyi szüszegést bárkinek eltürnie ?

2015-ben a menekülválság eszkalálódásakor elindult valamiféle közeledés az EU és Oroszország között, de szinte csirájában elhalt.
Az USA-nak nagyon csiphette a szemét a dolog, bár lehet hogy Erdogan saját kútfőből találta ki hogy felrúgja, ill teljesithetetlen feltételekhez köti a korábban menekültügyben kötött EU-Török megállapodást és ő szab feltételeket, sarokba szoritva európát.

Volt egyébként 2015. táján, az ENSZ-ben egy Putyin felszólalás:

https://orientalista.hu/putyin-beszede-az-ensz-kozgyulesen-videofelvetel-magyar-felirattal/

Sajnos alig kapott publicitást, de szerintem az egyik legfontosabb megnyilvánulás volt. A 06.45-ig tartó történeti áttekintés után félelmetesen mellbevágó és megszivlelendő, ugyanakkor cáfolhatatlan amit elmondott.

kiskato írta...

KZs-nek:köszönöm a kiegészítést!

1970 írta...

Kedves zsofi!

Nagyon hasonló gondolatok foglalkoztatnak engem is.

Öröm volt ezt a bejegyzést is olvasni, PuPu.

Unknown írta...

Precíz meglátás, PuPu, teljesen egyetértek.

Bubu64 írta...

Kedves Pupu!
Nagyon elgondolkodtató írás. Köszönöm.

rézevőfiamór írta...

májdír Góbé, a kérdés akkor dőlt el, amikor a kissé nagyon überpiás Jelcin helyére lépő KGB-s eldöntötte, hogy a "Vaj helyett ágyú" projekt egyrészt gyorsabban és olcsóbban levezényelhető másrészt a nagyorosz nagynépnagyléleknek jobban is smakkol eés így lehet ő pár év alatt dollármultimilliárdos.
Egyébként az föl sem merült uraságodban, hogy akit pár évtizedig (évszázadokig) ölelgetett a vérmedve, az egy falka rühes hiénával is inkább fexik össze?

nemóvatos írta...

Földrajzból, geopolitikai szükségszerűség értékelésből, társadalmi érdekelemzésből, tengerentúli sunyiságfelismerésből: JELES.

"...hogy melyik társadalmi réteg lesz a változás fő teherviselője, a teljes középosztály, vagy a társadalmi javak ötven százalékát birtokló két százalék?"

Egyszer végre időben ráébreszthetné az előbbi az utóbbit, hogy ha nem változtat a viselkedésén akkor most ő következik elsőnek itt-otthon.

relatív írta...

Hasonlóan vélem a globális világ történéseinek összefüggéseit, így csak egyet lehet érteni a blogban írtakkal. Kiegészítésképpen - vagy továbbgondolva azt - a Zsuzsa megjegyzésében IS szereplő ( és manapság annyi ellentmondást jelentő ) körülményt, nevezetesen a pénz árú jellegének napi megjelenését, mely okozza - nagyrészt - azokat az ellentmondásokat, mely a manapság ismert világunkat jellemzi, és fejlődését hátráltatja.

Látható, hogy a tőke koncentrációja révén egyes személyek, családok hatalmat szerezve - és azzal jelentősen visszaélve - másokat hátrányos helyzetbe hozzák, ami ellehetetleníti az emberiség természetes jogainak gyakorlását. Ez a helyzet - a természetes evolúció mellett - olyan feszültségeket kelt, ami már már elviselhetetlen.

Az a feudális gyökerű egyszemélyű tudatos elhivatottság - mely jellemzően széles körben várakozást kelt - oda vezet, hogy az egyes ember Istenként vizionálja magát, és az embertársai ellenében bármilyen szörnyűségre IS képes. Ezért például manapság a regnáló főpolgármester Budapesten mint krakéler személyiség jelenik meg, és főpolgármesteri attitűdje nincs IS ! Félve remélem, hogy leváltása során nem egy hasonlóan ' elhivatott ' utódját ismerjük meg.

A választott beosztások esetében a választók szolgálatának kell döntően megfelelni, és nem a saját kiválóságának bemutatásaként ' szerepelni '

Az USA elnök-jelöltjei közt ezért üdítőként lehetett felfedezni Bernie Sanderst, aki hasonlóan szolgálni, és nem uralkodni akart. Sajnos még nem eléggé érett az amerikai közösség e tekintetben, így nem került az elnöki székbe !

Azok a folyamatok, melyeket látunk, vagy még nem elég karakteresek a továbbiakban viszont biztosan egy globális megértés felé vezetik a politikát, ami a gazdaság szükséges átalakítását IS hozza magával !

góbé írta...


Üdv rézevőfiamór !

Karcos megjegyzésed mintha azt sejtené hogy Jelcin bezzeg "vajat" adott a népnek. Csakhogy nem adott ő még fekete kenyeret sem, nemhogy még vajat is arra...az 1998-as orosz államcsőd volt a tevékenysége csúcsa.
Aztán meg ez a "nagyorosz nagynépnagylélek" fikázása... Keserüséggel kell megállapitanom, hogy az általad dehonesztált életérzésnek inkább van-volt reális alapja, mint sokmillió honfitársunk hátranyilazós árpádsávos turulszaros melldöngetésének.

Azt se feledd, hogy Oroszország 1917-ig Európához tartozott !! Számoltak vele, több szövetségi rendszernek is tagja volt.
1815: Napoleoni háborúk-Szent Szövetség... 1849: vesztünkre "kisegitik" Frencjózsefet... 1916: Lenin, a központi hatalmak pénzén kivonja oroszországot a Nagy Háborúból... 1944-45: Szinte már meccs után, tartva attól hogy a Vörös Hadsereg egy lendülettel az Atlanti óceánig meg semm áll, megnyilik végre a második front...

Az állatságokról: menthetetlenül ostoba az, aki megszabadulván végre a medvétől, a sokkal sunyibb, alattomosabb és kegyetlenebb - lásd: Korea, vietnam, Chile, Grenada, Irán Afganisztán... és sokan mások azóta is permanensen, - hiénafalkához dörgölőzik.

Svéd-, Finnország, Ausztria Svájc, Ciprus...Ezek valahogy kibirják...
1970 írta...

"Azt se feledd, hogy Oroszország 1917-ig Európához tartozott !! Számoltak vele, több szövetségi rendszernek is tagja volt."

Kedves góbé!

Mintha 1944-45-ben is egy szövetségi rendszernek lett volna a tagja a Szovjetunió, ilyen értelemben nagyon is Európához tartozva.
A "hiénafalka" "produkciói" közül kihagytad az iraki, líbiai kalandokat, na meg a most éppen készülőben lévő venezuelai bulijukat. Persze, nagy úr a kőolaj:)

rézevőfiamór írta...

1. Lófaszt adott, nem vajat. De legalább nem akarta elvenni szívbéli sztogramját (много раз) és nem akart BÁRMI ÁRON a legerősebb bolha lenni a manézsban.
2. Az államcsődért pont annyira volt felelős mint Gyurcsány a magyarért
3. ...majd adnak tankot... Ismerős a vicc?
4. Olvass a Nagy Szovjet Enciklopédián kívül is történelmi értekezéseket.
5. Szépen (bár hiányosan) mondtad föl a ballibbant kötelező leckét. (Korea: Észak a mai napig nem tagadja, hanem büszke rá, hogy ők támadták meg Délt; Vietnam dettó; Chile -szerinted Pinochet USA tábornok volt? Grenada - a TÖRVÉNYES kormányt kubai segítséggel megdöntő puccsistákat rúgták valagba. (tudom, a Pravda nem ezt írta) Iránban éppenséggel a hős Iszlám Gárdisták foglalták el az USA nagykövetséget és tartották fogva a személyzetet. Afganisztánban meg mintha valaki Karmá(l)jával Babrált volna valami medveszabású...
(de folytasd a nosztalgiautazást az 50-es évekbe)

lorinczy írta...

Igazad van,Gobé! Nem kell az orosz népet fikázni, sosem akartak háborut,mégis leverték Napoleont,Hitlert. 45 után mi döntöttünk a szocializmus épitése mellett,de azt is szarul csináltuk-itt az eredménye.Az,hogy a Kommunista-szitokszo lett,azoknak is köszönhető,akik a pártkönyvúkkel hadonászva lopták össze vagyonukat,és most éppen Orbán seggét nyalják. Meg tőke nélkül nincs se kapitalizmus,szocializmus meg pláne! Ezt negyedikes gimnazista koromban kifejtettem,és ha nem lett volna jó az igazgatónk,akár ki is rakhattak volna....Most németek,franciák,belgák,angolok, oroszok és magyarok között dolgozom. És érdekes módon itt mindenki hülye,bunkó,paraszt-csak a magyar a helikopter. Csak a magyar szidja a másikat,mintha azzal több lenne.ÉN MEG SZÉGYENKEZEM A FAJTÁM MIATT.

rézevőfiamór írta...

ejnye, Camelus Bactrianus!
Hová lett a kommentem?

PuPu írta...

Kedves Rézevőfi, ha kommenteltél és elküldted, akkor itt van.
:O)))

rézevőfiamór írta...

Májdir Bactrian, akkor úgy látszik a Magyar Posta vitte, MÁV szerelvénnyel.

góbé írta...

Te Rézevőizé !

Elsőre csupán bosszankodtam hogy mellébeszélsz. - a Gorbacsovi bevállalás, a semlegesség kérdése...stb., de a varázsszavad, - a "ballibant" - helyére tette a dolgokat. Sajnállak egy picinyt, de azt azért ne várd hogy a buksidat simogassam.

Határesetnek tünsz egyelőre, (Jegyzem, azt a bizonyos "Nagy Szovjet Enciklopédiát" nem láttam, nem olvastam, halkan mondom: szerintem nem is létezik) ezért is bátorkodom felhivni figyelmedet Oliver Stone - aki nem KAMEHЬ OЛИВEP kettős-ügynök! - életmüvére, különös tekintettel az 'Amerika elhallgatott történelme'c. félelmetesen mellbevágó alkotására. - A guglin bármikor elérheted... ( már ha bevállalod a töretlen, bár nem kicsit, a butaság határát súroló, konok elötelezettséged esetleges megingását...)

Ha kicsinyt odafigyelsz s pár pillanatra sikerül kilépned a ballibsibolsisorosbérenc penelből, magad is rájössz: Az USA azt a bizonyos Monroe-elvet a kontinensükről kiterjesztette a glóbusz egészére. Az USA-t valójában sohasem az elnökök sokkal inkább az olaj- és a fegyverlobbi irányitotta és irányitja ma is. Volt egy-két elnök aki másképp gondolta, - Carter, Eisenhover - de azokat jobb belátásra birták. Aki ennek is ellenállt, azt egyszerüen lelőtték, némelyet még akkor, mielőtt elnökké válhattak volna. - A 'Kenediékről beszélek...

Próbálkozz! Sok sikert. Drukkolok neked...

relatív írta...

Obligón kívül, a moderáció nagyon meglassítja a kommunikációt. Ezt még egyik nagy rendszerben sem tudják jól csinálni...

A blog témájában megjelenő vélemények - többnyire, és várhatóan - ( annak szinte történelmi áttekintése-, és viszonylagos elfogódottsága ellenére IS elfogódottság mentes törekvése ) az egyéni szocializáltság tükrét rajzolja elénk.

Így egyes korábbi-, vagy közeli történéseket, emberi döntéseket ennek a ' görbe ? ' tükörnek köszönhetően ítélünk meg. Ezért vannak még az hasonló vélemény közt IS ellentmondások, nagyon helyesen. Az a jó, ha ezeket meg lehet - lehetőleg a tények alapján - vitatni, így alakulhat ki az a törekvés, mely az egyetemes emberség érdekében fogadható el a ténynek !

Akik - ha szabad kritikaként kinyilatkoztatni - csak az önös érdek szintjén ítélik meg a történéseket jónak, vagy rossznak nagyon rosszul élik meg életüket, nem lesznek hasznos állampolgárok, önző, gyűlölködő, irigy emberek lesznek, és rosszul élik életüket azt hiszem.

NewTiborc írta...

Ajánlom mindenkinek olvasásra KZS bejegyzését. A világ problémáinak alapvető okozóit nevezte meg, amig ezek nem szűnnek meg, a békesség csak egy álom.

A tanmeséken is gondolkodjunk el és főleg ne nevessünk rajtuk, mert óriási örök igazságot takarnak.

1970 írta...

Kedves góbé!

Ugyanaz a forgatókönyv zajlik jelenleg Brazíliában és Venezuelában, ami korábban lezajlott pl. Chilében. Az olaj- és a fegyverlobbi ráadásul most kapott egy narancssárga hajú sült bolondot elnöknek, aki csak saját nárcisztikus önimádatával van elfoglalva. Tulajdonképpen kiváló figura nekik...

Pronay írta...

Elképesztö.
Most érEtt meg bennem igazán hogy csKl elszánt nacionalistaként az egYégesitö-igen,sátáni-elVek elszánt ellenkezöjeként,söt,ezt mondjuk ki:fegyveres ellenálloként kell magkadályozni hogy z sátáni világegységesitok örödögi terve sikerüljön.
Ennek sok modja van,:
a legelsö aszellemi ellenállás az ilyen pupu féle diverzióval szemben és a sok liberos zöld gender agyamenttel szemben

,aztán egy nevelés egységes antilberális katolikus-fundemantalista nevelést, beléérteve a koedukácio felszámolásat eröeteljs szegregáciot,stb

majd egy önvédéemli felépités egyéni-közösségi nemzeti önvédelmi fekészülést aliberálisok ,világ-egységesitok sátáni korszakára a fegyerforogatás aaz önállátás kifejlesztést is mert ezektöl kitellene,hogy hogy szörnyü terrort és azélemiszerellátás felszámolását is nyakunkra hoznák örült terveik miatt.

Idejekorán kiiktatni és lehetetlenné tenni az egységeitök sátámi tervét!

Felvilágositás,globális ellenforradalom:kulturális,gazdasági és szellemi ellenforradalom.

3 lépése:tüzet tüzzel,tehát világrésznyi propaganda nyiltan a liberalizmus és annak szálláscsináloi ellen
A jelenlegi puccsal trónra került diverzios pápa eltávolitása a Katokius Egyház élére álljon a szellemi világ-ellenállásnak

önvédelmi önellátási készségek kifejlesztése felkészülés a a"haladó erök" végső bukása elötti katakizmára.
Nem lesznek egyedül a harcolók! Több évszázad hösi mártirjai,a spanyol harcok,a az usztasa mártirok,a világ összes antikommunista vértanuja hatalmas szellemi eröt ad Már most is.

1970 írta...

T. Pronay!

Mielőtt nagy hőbörgéssel el akarja pusztítani az egész világot, kérem tanuljon meg anyanyelvén (ha már "nacionalistának", illetve "sátáni elvek heves ellenkezőjének":))) nevezi magát) rendesen fogalmazni, mondatokat, gondolatokat egymáshoz kapcsolni.
Nem lenne haszontalan.