2020. február 26., szerda

HOVA LETTETEK MINTAMÓKUSOK?

A létező szocializmus vérzivataros esztendei alatt az állam nem a multikat támogatta, mégcsak nem is a hazai tőkéseket, ami a mai állapotokat ismerve rettenetes méltánytalanság volt, hiszen akkor nem lehetett a magyar betanított munkás büszke arra, hogy az Audi gyárában keccsöl, mint minden betanított munkások legjobbika, nem mellesleg tán legolcsóbbika is.
Be kellett érnie az Ikarus, a Rába vagy a Csepel Autóban végzett munkával, mely ugyan szakmunka volt, de hát mégis, ugye, a négy karika az négy karika, vitéz nagybányaiék cselédlánya is könnyezett, mikor visszaemlékezett a főméltóságú asszonyra...Abban az időben az állam - eléggé el nem ítélhető módon - a multik és a rendszer vezetőinek vadászkastélya helyett a gyermekeket támogatta, dotálták a gyermekruhát, az iskolaszereket, volt jegyes tej a gyerekeknek, olcsó volt az élelmiszer, a könyv, a színház, a mozi, és a szegény ember - horribile dictu a cigányember - gyermeke is kiemelkedhetett a nyomorból, és ehhez nem kellett ellopnia a fél országot, hogy maradjon valamicske a tettestársaknak is.
Azokban az években remek dolog volt gyermeknek lenni, a Balaton körül gyermek és úttörőtáborok épültek, szakszervezeti és vállalati üdülők sora segítette a családokat.
Minden említésreméltó vállalat, termelőszövetkezet ha nem épített, hát bérelt dolgozóinak üdülőt, az iskolások nyaranta táborozni mentek, ahol sok érdekes és hasznos dolgot tanulhattak, játszhattak, közösségben élhették életüket akkor, amikor ezt az élményt megélni pótolhatatlanul fontos, és ma is fontos lenne.
A két világháború között a cserkészmozgalom töltött be hasonló szerepet, azok a mai idős emberek, akik részt vehettek benne, a mai napig szép emlékeket őriznek a csapatról, a mozgalomról melyhez tartoztak.
A szervezet csak a második világháború előtt politizálódott át, addig zsidó cserkészcsapatok is léteztek.
Sajnos ez a változás árnyékot vetett a cserkészetre, emellett a sztálinizmus eleve lehetetlenné tette a háború utáni folytatást - a szovjet pionír-mozgalom mintájára hozták létre az úttörő-mozgalmat Magyarországon is.


A két szervezet sok tekintetben hasonlított egymásra, mindkettő előtérbe helyezte a hazafias nevelést, erkölcsi követelményeket állított tagjai elé, emellett a természet szeretete, a nyakkendő és a katonai alakulatokat idéző szervezeti felépítés, a kirándulások, táborok, harci játékok remekül kielégítették a gyerekek romantika iránti vágyát.
Emellett megtanították őket csoportként dolgozni, együttműködni másokkal és ez a mai világ munkahelyein fontosabb, mint valaha, mégha a NAT ezt másként is gondolja.
Mindkét szervezet fegyelemre, egymás tiszteletére tanított, a közösségért való áldozatvállalás és egymás segítése alapvető követelmény volt.
A cserkészetnek a II. Világháború vetett véget, az úttörőmozgalomnak az idősebb generációk saját kis világháborúja, a rendszerváltás tette be a kaput, melynek halálos áldozatait nem számolta senki, anyagi pusztítása meghaladta a világháborús károk mértékét, erkölcsi pusztítása pedig felmérhetetlen.

Persze voltak szép tervek, de ebből leginkább az Úttörőszövetség vagyonának szétrablása valósult meg, a lelkes pedagógusok visszahúzódtak a csigaházukba, senki sem akarta kitenni magát mindenféle ostoba bunkók támadásainak.
Az biztos, ha a XXI. század ideálishoz közelítő emberét szeretnénk felnevelni, ahhoz az út az ifjúsági szervezeteken keresztül vezet.
Ha nem neveljük a gyerekeket toleranciára, együttműködésre, akkor sajnos maradnak a mai szörnyű társadalmi állapotok.


Ami engem nagyon zavar, az a mai magyar baloldal közönye a fiatalok nevelése terén.
Mondjuk meglepni nemigen lep meg ez, hiszen saját magukat megszervezni is csak korlátozottan képesek, ifjúsági szervezeteik pedig gyakorlatilag nincsenek.
Pedig ügyek, melyek egy fiatal számára is vonzók lehetnének, tucatjával vannak, de nálunk nem divat szervezeti keretek között dolgozni egy cél érdekében.
Ma inkább az ügyek primadonnáié a pálya, akik remek performance-okat tudnak abszolválni, csak éppen erő van kevés mögöttük.
Hiányzik egy demokratikus ifjúsági szervezet, mely képes lenne tagságát és szimpatizánsait jó ügyek érdekében mozgósítani, de azt illúzió várni, hogy majd a fiatalok alulról megszerveződnek - segíteni illene egy ilyen folyamatot.
Lehetne ezen gondolkodni, még mielőtt az ellenoldal létrehozza az Orbán-Jugendet...:O)))

13 megjegyzés:

1970 írta...

Kedves PuPu!

A mai magyar "baloldal" (már amelyik párt a parlamentnek nevezett bohócgyülekezetben ezt a jelzőt egyáltalán magára aggatja, bár tényleges politikai cselekedeteiben fényévekre van attól) nem csak saját jövőjével nem foglalkozik (amint arra pontosan rávilágítottál), múltja sem érdekli. Az éppen 100 évvel ezelőtti Somogyi - Bacsó gyilkosságról (mely a 20. század legaljasabb, legmocskosabb politikai gyilkosságainak egyike volt, és amelyben bizonyítottan vitéz kőbányai világos lovastengerész volt a felbujtó) egyetlen szót sem ejtettek magukat "baloldalinak" nevező politikusaink.
Ezen az eseményen kívül ezt egyáltalán megemlítette valaki a parlamentben?
https://www.facebook.com/events/2673065179626239/
https://merce.hu/2020/02/17/a-szocialdemokracia-es-a-sajtoszabadsag-fekete-napja-100-eve-gyilkoltak-meg-somogyi-belat-es-bacso-belat/

talalom írta...

Miközben egyetértek, hogy a gyerekek nevelése fontos - és ezt ezerrel nyomatja a ner is -, felhívom a figyelmet. Amikor kormánytöbbséget kap egy erő, az egyúttal felhatalmazást jelent arra, hogy a közös pénzeinket a belátása szerint használja föl.
E felhasználás ellenőrzésére lenne a parlament pár más, jogállami intézménnyel együtt. Nincs a ner-nek szilárdabb támasza, mint az, aki ezeket az intézményeket "bohócgyülekezetnek" titulálja. Égi zene ez a Főnerfi füleinek: hiszen maga - és kompániája is - gyakran, és élvezettel fejezi ki a megvetését a "fölösleges viták", meg az "akadékoskodó ellenzék" iránt.
Nem pártfeladat az oktatás/nevelés - anyagi erő sincs ehhez. Nagyságrendekkel több pénz kell pl. egy táboroztatáshoz, mint amennyi a pártoknak (pláne ellenzéki pártoknak) van. Miközben sok-sok állami milliárd ment az Erzsébet táborokra - néhány tazezer gyerekre. Az állam feladata lenne. Ráadásul: hányszor hallottam a jajongást (erről az oldalról is): Jajjaj, politikát az iskolába?! Mintha valami pornográfia lenne, ha beszélnénk a gyerekeinknek arról, hogy működik a politikai rendszer, milyen eszközei vannak, mire figyeljen, hogy ne szopja be a legátlátszóbb átveréseket - mostanában meg már a legaljasabb uszításokat.

sphagin írta...

Kedves PuPu !

Való igaz amit írsz, nem is vitatkozhat veled senki.

Egy biztos azonban, hogy ez a világ már másvilág és még mindig keressük a helyünket mindnyájan.
Az istennek se találjuk.

Egyet azonban már tudunk, hogy ebben a világban pénz nélkül nincs semmi !

Igen, könnyű azt mondani, hogy ez kell, meg az kell, csak éppen ki csinálja meg és annak a családja közben miből él meg, azt már nem akarja megmondani senki.

Orbán már tudja ezt és ez szerint cselekszik.
Eteti a népét és ezzel biztosítja a hatalmát is.
Amíg pénze van és van mit ellopni, addig nincs gond.
Tehetünk neki egy szívességet.

Mit lehet ilyen helyzetben tenni és ki van olyan helyzetben, hogy tegyen is valamit ?
Szidhatjuk itt a pártokat és a vezetőket, de minek ?
A dolog ettől nem fog működni, ha nem lesz üzemanyag hozzá !

Az Orbán hatalmára az EU és Merkelék bólintottak rá, finanszírozták, elnézték a stiklieit, mert ebben látták az előnyeiket.
Fogtak egy rókát és nem tudják elengedni, nem tudják a szellemet visszadugni a palackba.

Ők sem bírnak vele, hát akkor mit várunk egy itthoni ellenzéki párttól, pénz és eszköz híján ! Rojtosra lehet itt beszélni a szánkat, a dolgok ettől nem mozdulnak előre !

A pénz beszél a kutya ugat. Jó közmondás, de ránk illik !
A többi csak hab a tortán.

Üdv sphagin.

Kapat írta...

Kedves "talalom"!

Gondolatébresztő megjegyzésed egy-két dolog megemlítésére késztetett. Nem hiszem, hogy van olyan felhatalmazása egy demokratikus parlament többségének, hogy közpénzeinkkel "belátása szerint" tömje tele rokonai, barátai, hívei zsebét. A mi pénzünk Orbán és bandája hathatós közreműködésével, csak az ő hasznukat szolgálja.
A demokrácia tökéletes felszámolására sem hatalmaztuk fel őket, mellyel ezt a tolvajlást lehetővé, sőt "törvényessé" tették.
Ami a parlament "bohócgyülekezet" jellegét illeti, ugyancsak az Orbán-banda züllesztette le a parlamentet, mely ellenőrzés nélkül, törvénytelenül, alkotmányellenesen működik.
Az oktatási rendszerünk tönkretételével gyerekeink jövőjét a legaljasabb módon "törvényesen" teszik tönkre és akkor még az egészségügyről és sok minden másról nem is beszéltünk. Ez a maffia-banda nem él, hanem visszaél a felhatalmazásával.

talalom írta...

Kedves Kapat!Minden kormányerő felhatalmazást kap a közpénzek elosztására.Ráadásul ezek feles törvények, kétharmad se kell hozzá. Ez így van jól: különben egyetlen politikai erő sem tudná megvalósítani az elképzeléseit. A baj az, hogy egyharmadnyi ellenzék az ellenőrzési funkcióját is nehezen tudja gyakorolni - pláne, hogy a kétharmaddal megszállták az Alkotmánybíróságot, Számvevőszéket, Médiatanácsot stb. Bár legalább néhányan tudunk arról, mi történik. Ha az ellenzék kivonulna a parlamentből - nem is tudnád, mi folyik ott, míg az átlagszavazó megnyugodna: csend, rend, nyugalom van végre, megszüntették az akadékoskodó ellenzéket.
Persze én is gyakran feldühödök, és legszívesebben az Aurórát vontatnám a Parlament elé töltött ágyukkal. (Bár lehet, azokat az ágyucsöveket inkább a Várra kéne irányítani.)
És akkor mi van??? A népesség fele ma is boldogan nyalogatja a mézesmadzagot a "magyaremberekigazságérzeté"-vel, meg a "magyarbüszkeség"-gel. Bár erős a kormányzati nyomás, hogy azt a madzagot tekerjék végre mindazok nyakára, akik kritizálni merik a "száz év óta legsikeresebb" kormányt. Lövünk egymásra? Vagy szétlőjük a Parlamentet, Várat, házakat? Ugyis nekünk kell újjáépíteni, akárki "győz". Magam inkább a folyamatos, határozott nyomást pártolnám, meg azt, hogy próbáljunk többségbe kerülni, akármilyenek is a választási törvények.
Ehhez meg legelőször egymással kell szót értenünk. Ehhez fontosak az ilyen PUpu nyújtotta lehetőségek.

1970 írta...

Kedves talalom!

Rettentően sajnálom, hogy szövegértelmezési problémáid vannak, de én NEM ÁLTALÁBAN a parlamentre, mint intézményre utaltam ezzel a jelzővel, hanem a JELENLEGI HAZAI parlamentre. Ez esetben viszont fenntartom a véleményem: nézd meg mit tettek ezzel az intézménnyel kisgömböcék, és ehhez - sajnos - asszisztáltak kedvenceid. Lehet itt finomkodni, meg "szép, demokratikus" elveket pufogtatni, de az a helyzet, hogy a minket körülvevő társadalmi valóságot is ismerni kellene egy kicsit.
Egyébiránt Kapatnak tökéletesen teljesen igaza van: a legnagyobb bűn, amit elkövettek, az az oktatási rendszer totális lezüllesztése és tönkretétele. Sajnos ez a folyamat nem most (és nem is 10 éve) kezdődött, de az tény, hogy a jelenlegi oktatáspolitika semmi más, mint totális káosz. (Napi szinten tapasztalom ennek a hatását, mert ebben dolgozom!)

Attila írta...

Üdv!

Kedves talalom!

Alapvetően tévedés az alábbi mondatod:

Amikor kormánytöbbséget kap egy erő, az egyúttal felhatalmazást jelent arra, hogy a közös pénzeinket a belátása szerint használja föl.

Nem a belátása szerint, hanem az ország, a nép jóléte érdekében kell(ene) felhasználnia.

Attila

talalom írta...

1970! Kicsit unom már, hogy kizárólag általánosságokat hajtogatsz - dehát üsse kő. Nem vagy egyedül:sokan gondolják, hogy az a "politizálás", ha habzó szájjal ugranak bárminek. Pedagógusokra különösen jellemző, hogy Mekcsey-Dobó, meg Geréb-Boka párban képesek csak gondolkodni, pedig az ember felnő - és jó esetben rájön: az élet hangyányit bonyolultabb.
A kedvenceim egyébként a szilvalekváros bukta, meg a sóska tüktojjal. Politikai programokat, cselekedeteket, csoportokat, személyiségeket nem a menümön tartok.1970 írta...

"Amikor kormánytöbbséget kap egy erő, az egyúttal felhatalmazást jelent arra, hogy a közös pénzeinket a belátása szerint használja föl."
"E felhasználás ellenőrzésére lenne a parlament pár más, jogállami intézménnyel együtt."
"Minden kormányerő felhatalmazást kap a közpénzek elosztására."
"Magam inkább a folyamatos, határozott nyomást pártolnám, meg azt, hogy próbáljunk többségbe kerülni, akármilyenek is a választási törvények."

Kedves talalom!

Ugye felismered a fenti idézeteket?! Milyen szerencse, hogy Te mentes vagy az "általánosságok hajtogatásától". Bár ennél nagyobb lózungokat senki sem tudna kitalálni.
Én véletlenül sem szeretnék általánosítani: így a pedagógusokról sem gondolom, hogy ez lenne jellemző rájuk. Tudod, kedves talalom, ők is nagyon színes társaság. Javaslom, maradj a sóskádnál, és próbálj meg szabadulni egy kicsit a lózungjaidtól és a sztereotípiáidtól. Talán akkor rájössz, hogy hazánk jelenlegi valóságára nem alkalmazhatók azok az üres sablonok, amelyekben gondolkodsz.

talalom írta...

0970! Szóval az, hogy 2x2=4, az üres sablon. Az meg, hogy egy oxigén két hidrogént képes megkötni, az lózung.
Az a helyzet, hogy a társadalomtudományoknak is vannak törvényei.

1970 írta...

Kedves talalom!

Nahát, ez tényleg a hét vicce! A matematika, a természet- és a társadalomtudományok törvényszerűségeit összekeverni üres politikai lózungokkal. Sokan sokféle aljasságra képesek voltak már, de ez mindenen túltesz kedves talalom.
Mindegy, maradj csak kedvenceid mellett, szurkolj nekik szorgalmasan, és majd amikor 15-20 év múlva is ugyanezt az impotens, neoliberális ellenzéket hallgatjuk, miközben hazánk végleg leszakadva, lepusztítva itt fog állni ennek az aljas, embertelen, gőgös maffiatársaságnak az uralma alatt, na akkor talán kinyílik a szemed. Csak nehogy későn ébredj "Csipkerózsika álmodból"!

talalom írta...

A törvényeknek az a természetük,hogy működnek: függetlenül attól, hogy 1970 ismeri-e azokat.
A társadalmi törvények kissé nehezebben átláthatóak, mivel rendkívül sok változótól függ az érvényesülésük, így leginkább valószínűségekre építhetnek. Az pl. erősen valószínű - kb. 96% -, hogy 1970-et - nem zavarják egy politikai rendszer keretei, garanciális elemei, így nyugodtan beszánthatják azokat. Amíg van kire-mire vicsorogni, nincs baj, még akkor sem, ha egy másik politikai erő kerül időlegesen fölénybe. 1970 két hét múlva arra vicsorog, a fő, hogy ki ne lendítsék tu... nyugalmas világából, ahol "két láb rossz, négy láb jó".
Nem véletlenül nyomatják a ner apologétái, hogy a politika csúnya dolog, a politikus meg még randább. De ők áldozatosan magukra vállalják ezt a csúnya, nehéz szerepet. 1970 nyakán mindig "maffiatársaságok" fognak ülni.
Mellesleg: a Kádár rendszer ebbe IS bukott bele, mármint az 1970-ek tömegébe. A gazdasági nehézségek miatt az MSZMP 80-as és 85-ös kongresszusa új irányt igyekezett venni a munkásönigazgatás felé. Sok törvény született erről: pl. a üzemi irányítás nyitásáról a szakszervezet, a fiatalok felé. Hajjaj! Megannyi "üres lózung"! A nép inkább belerohant a használt Opelek, meg a mindig kapható banán ölelő karjába.

1970 írta...

Kedves talalom!

Megint a megszokott üres lózungjaid, ráadásul immár a személyesség minden elemét nélkülöző hozzászólásban. Mondd, Te mindenkivel ilyen elképesztő fellengzős stílusban "társalogsz"?
Nem, kedves talalom, az a helyzet, hogy ez az egész poshadt, rohadt rendszer pontosan az olyan emberekre épít, mint Te. Azokra, akik 30 éve ugyanazt ismételgetik, és észre sem veszik, mi folyik körülöttük. Közben pedig - egy másik vezérjelölt imádatában elmerülve - ütnek-vernek mindenkit, aki nem velük egy követ fúj (ehhez lásd:http://muon.hu/tenyleg-gyurcsany-mondja-meg-hogy-mi-lesz-2022-ben/)
Jó álmodozást, kedves talalom, úgy látszik messze még az ébredés Nálad. Keserű lesz...
(Egyébiránt: a "nép" nem "belerohant a mindig kapható banán ölelő karjaiba", hanem tökéletesen megvezették az emberek tömegeit azzal, hogy "eljön majd a Kánaán". Ahogy Téged is megvezetnek 3 évtizede a "csodás jogállam" dumával. Sokan már felébredtek lázálmukból, Te még nyeled a mantrát...)