2011. július 16., szombat

MEGTÉRÉS

Néha elcsodálkozom a fiamon is, mikor valami számomra idegen dolgot művel – ugyan, honnan vehette a viselkedésmintát?
Persze az ember egész életében tanul, szervezett formában és tudatosan kevesebbet, a hétköznapi létben annál többet.
Elles a környezetétől viselkedésmintákat, elsajátít beszédstílust, rögzülnek az agyában különféle sztereotípiák, és mire eljut élete delére, addigra kialakul másoktól egyértelműen különböző személyisége, melynek összetevőiből aztán tán maga sem tudná kiválogatni, hogy mit honnan is hozott.
Így van ez a mi Szeretett Vezetőnk esetében is, akit azért – lássuk be – nagyfokú tudatosság, emellett végtelen és gátlástalan haszonelvűség jellemez általában, de most, csak a valláshoz való viszonyát tekintve is álmélkodhatunk, hogy milyen messzire lehet jutni a megtérés útján, ha az Úr azonnali jutalommal kecsegtet.
Az indulás, a szülői ház nemigen volt arról nevezetes, hogy hason csúszott volna a család a templomban, a protestáns vallások különben is visszafogottabbak e téren, mint szülőatyjuk, a katolicizmus, de a párttitkár apuka kommunista ifjúsági mozgalom emlőin nevelkedett gyermeke sem arról lehetett nevezetes, hogy a vallást aktívan gyakorolta volna.
Vélhetőleg a meccseken az Urat sem hálaimát rebegve szólongatta, inkább nagyon is világias tevékenységre buzdíthatta egy-egy kihagyott helyzet után.
Aztán jött a rendszerváltás, és feldobta őt.
Ezzel büntethette népünket az Úr örök elégedetlenségéért, hálátlanságáért, telhetetlen nagyravágyásáért, lustaságáért, hazudozásaiért, önmaga becsapásáért – s mondá: Nesztek bakker – nem kellett a jó?
Majd akkor most megkaphatjátok, ami érdemeitek szerint jár nektek – ezzel felkapta a libasültes tálat, egy baráti tarkónlegyintéssel útjára indította a szőröspofájú ifjú titánt, majd a Paradicsom sarkában leült a kígyóval, nektárt szürcsölve és sült libaszárnyat szopogatva jókat röhögnek a töketlenkedéseinken.
Közben pedig hősünk megvilágosodott.
Nem ment ez máról holnapra, meglehetősen hosszú volt az út a „csuhások térdere, imára” felrikkantástól - tiltakozásul az iskolai hittanoktatás ellen - a hittanoktatás órarendi tárggyá tételéig, de a Vezér nem egy tétova, teszetosza értelmiségi, hanem egy pragmatikus államférfi – igaz, azt az államot, melyben ő a férfi, nyugodtan el lehet siratni.
Természetesen tömjénfüstölőt lóbálva…
Mára már egy szent embert tisztelhetünk benne, aki egyformán otthon van a történelmi egyházak (kivéve a zsidó felekezetet, természetesen) hitéletében, de leginkább a katolikus egyház áll közel az ő szívéhez, bennük találva meg azt a megbízható és hasznos szövetségest, amely a hatalom eléréséhez és kézbentartásához számára értékes segítséget tud nyújtani.

Eleinte csak körmenetre járt, meg a Méltóságos Asszonyt küldte maga helyett a csatkai búcsúba, de aztán rájött, hogy kicsiben nem érdemes játszani és összebútorozott a katolikusokkal - ez a concubinatus mindkettejüknek igen gyümölcsözőnek bizonyult.

A katolikus egyháznak nem esett nehezére szövetkezni vele, hiszen évezredes hagyományai vannak mindenféle penetráns hatalmak kiszolgálásában, rutinos politikusok, mit nekik ez a kis mitugrász?

Ha ő az Úr eszköze, akkor vele kell együttműködni – mindenki olyan mitrával köszön, amilyen van neki, ugye.

Így aztán lepacsizták a boltot, Orbán megkapta a szószékek támogatását, a katolikusok meg beletelepedhettek a hatalomba, nem kell nekik azzal szórakozgatni, hogy manipulálják a hatalmat – ők lettek a hatalom maga.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek ők lettek az a kerekded része, mely a haladás iránti elkötelezettséget jelképezi, ezen lehet ülni, ugyanis.

Ha pedig valaki képet akar alkotni arról, hogy milyen is ez az alkatrész, nézze meg bátran Semjén Zsoltot, rá hasonlít leginkább.

Viszont remekül segíti a katolikus egyházat magasztos céljai megvalósításában, melyet a rendszerváltás óta tántoríthatatlan szorgalommal és elkötelezettséggel próbál elérni.

Ez a cél kettős: vagyon és hatalom.

A katolikus egyház ugyanis nem mennyei mannára építi hatalmát, hanem jó materialista módjára a vagyonra épít, melyet kétezer év alatt milliók vére és verejtéke árán halmozott fel annak az Istennek a nevében, aki ha törődne velük, az én nyomtatóm helyett beléjük vágott volna haragos villámaival.

A vagyont a rendszerváltáskor a jobboldali politikusok elkötelezettsége és a baloldali politikusok Rákosi miatt érzett bűntudata hozta meg nekik.

A hatalmat meg Orbán Viktor.

És még nincs vége, mert egy dolog a materiális hatalom, de most indult a harc második fele: harc a lelkek feletti hatalomért.

Pontosan tudják, hogy a gyermekek lelkéért kell a harcot folytatni, akiket ha sikerül idejében megfogni, akkor engedelmes nyája lesznek Szent Péter egyháznak, és akinek kétségei vannak a nyáj mibenlétét illetőleg, az nyugodjon meg – igen, birkákra gondolnak.

Ezért hát megindult a harc az állami oktatás felszámolásáért, az egyházi iskolák rendszerének kiépítéséért.

Hogy ez előre viszi majd a világot, kiváltképp az országot?

Nem hinném - inkább azt gondolom, hogy ez az út a múltba vezet, mint ahogy a társadalmat is éppen arrafelé vezeti a Vezér, aki az egyház szemében leginkább a vezérürü szerepét tölti be, Semjén meg valószínűleg a számadó szamarának hálás szerepét domborítja.

Meg kellene állítani ezt a folyamatot, legkésőbb akkor, mikor Törperős elveszíti a hatalmat, de akkor aztán azonnal és egyértelműen.

Magyarország ezer éven át apostoli királyság volt, ez azt jelentette, hogy a főkegyúri jogot – a püspökök kinevezésének jogát - a magyar állam gyakorolta, egészen a vatikáni szerződés megkötéséig, melyben erről a jogról Horn Gyula lemondott, az Úr sem tudja, milyen megfontolások alapján -  hiszen ismerhette a katolikusok háláját.

Érdekes, ez ellen egyetlen hazaffy sem tiltakozott, mint ahogy az internacionalista katolikus egyház magyar tagozatának külföldre juttatott pénzeszközei sem minősülnek „guruló dollároknak”.

Jóllehet igencsak elcsodálkozna mindenki, ha összevetnénk a kádárizmus Moszkvába gurult dollárjainak summáját a katolikusok Rómába gurult dollárjaival, és akkor még a bitangkasszákról és a különféle adókedvezményekről, állami fizetésekről szó sem esett.

Tisztelem a hívő embereket és időnként irigylem is őket.

De remélem, hogy nem az egyházukban, hanem Istenükben hisznek.

Remélem, nem csak ateista szemmel lehet észlelni ezeket az anomáliákat, hiszen egyházuk már leginkább csak rákos daganat a társadalom testén, a társadalom legégetőbb problémáitól menekül, mint ördög a semjénfüsttől, iskolákból is leginkább a problémamenteseket szereti, ahonnan aztán kihajigálja azokat a tanerőket, akik nem kedvelik anakronisztikus szertartásaikat, avítt jelmezeiket, képmutatásukat.

Lassan már csak a Szent Márton napi lúd alkalmas arra, hogy jó érzésekkel gondoljunk rá.


:O)))

 


17 megjegyzés:

kistigris írta...

Ha megnyugtat: hívőként is látom az anomáliákat.
Templomba alig járok, katolikusba (annak kereszteltek) kizárólag a képzőművészet megcsodálása okán.
Imádkozni bárhol tudok - Istenhez, és nem egy egyházhoz.

Névtelen írta...

PuPukám!

Egyre inkább élvezettel olvaslak (mint régebben is) annyi különbséggel, hogy 1-2 mondatoddal még egyet is értek mostanában.

Fejlődési ütemedből úgy látom, hogy kb. 1 (max. 2) év múlva jutsz el odáig, hogy pontosan látni fogod, mit is kellett volna csinálniuk a cuclibjeidnek a 4+8 (de különösen a 8-ból az első 4) évük alatt és miért is lett 2/3-a a Fidesznek és miért is lesz ez az állapot tartós vagy 20 éven át.

Pedig mi szóltunk, éveken át téptük a pofánkat, csak te is ugyanebben a stílusodban (mint amiben most is írsz) hülyéztél le mindenkit, aki nem a nótádat fújta. Nem baj, annak őszintén örülök, hogy fejlődőképes vagy, ezt speciel nem néztem volna ki belőled.

Azért azt elárulhatnád, hogy mostanában miért is nem cigányozod le szakmányban Orbánt? Régebben ezt naponta elsütötted, hiába csomagoltad be a legfinomabb szóvirágokba. Esetleg mert hiteltelen lenne emiatt minden aggódó szavad a cigányokért?

Névtelen írta...

Politikus és "politikus" között épp akkora különbség van, mint magyar és "magyar", cigány és "cigány" között! Orbán a legocsmányabb, legembertelenebb, politikus, és magyar, és cigány!!!! Na, le van cigányozva, és képzeld nincs értelmes cigány aki ezen megsértődne...Orbán egy felháborító, gátlástalan ostoba lény!

MoonRiver írta...

Ebben igazad van Névtelen. Orbánban nem a cigánysága a baj, és a körülötte lévőkben sem, akik esetleg nem is azok, mégis egy nyelvet beszélnek. Ezzel a nyelvvel és látásmóddal van a legtöbb gond, és nem látszik, hogy előre fejlődne a dolog. Senkinek nem kellene sem cigányoznia, sem zsidóznia, ez a világ jobbak fejéből már régen elmúlt, vagy eleve benne sem volt.

éva írta...

Névtelen, az fel sem merült benned, hogy netán-tán TE kezdesz felérni ahhoz, amit Pupu mond? No nem túlzod el - saját bevallásod szerint is csak 1-2 mondat erejéig?!
NEM az Mszp - egyébként az ország érdekében - való politizálása miatt kapott a fidesz 2/3-ot.
Hanem ezért, mert az Mszp értelmes emberekként szólt a választópolgárokhoz - ehhez képest Orbánnak volt igaza, amikor hülyének nézte őket.
A választást azok a nyuggerek döntötték el, akik zum trucc otthon maradtak, mert "elvették"
tőlük a 13-ik havit (igaz, hogy az Mszp-től kapták, igaz, hogy egy VILÁGgazdasági válság kellett a VISSZAvételéhez, de kicsire nem adtak). Isten nem bottal ver - most majd meggyőzik őket, hogy mondjanak le a 10-11-ik haviról is. 62 éven alul még meggyőzésre sincs szükség - mehetnek a kényszermunkatáborba - vagy halhatnak éhen.
TÉGED tényleg nem zavar ez a Mussolini társadalmi egyeztetést kiiktató fasizmusából - Hitler kényszermunkatáboraiból - a nemzeti keresztény középosztály klerikális támogatású nyomulásából és Rákosi pajtás eszköztárából lenyúlt mixtura? Mert NORMÁLIUS embereknek ettől a gyomra forog és okádhatnéka van!

Benjamin a Vörösmacska írta...

És a legjobbak Isten nyájából a középiskola végén, honvédelmi ismeretetekből is érettségizhetnek! Így a vezírnek már hadserege is lesz!

Névtelen írta...

Kedves sunyi névtelen,Te sem hiszed hogy erről,ami most van,a szocialisták meg a liberálisok tehetnek.Csikadillo sem azért lett olyan amilyen,mert az anyja odaégette a libasültet.Az utolsó bekezdésed,benne a hiteltelenséggel azt sugallja nekem, hogy jobboldalinak lenni,nálunk nem világnézet,hanem elmeállapot.O

zombi írta...

Névtelennek!

Rébuszokban beszélsz. Talán, ha nevesítenéd, hogy kik azok, akik szóltak, tépték a pofájukat, és miért? Akkor talán én is tudnék írni valami keveset PuPu írásához.Azt meg, hogy a cuclibeknek mit kellett volna csinálni az elmult 8 év alatt, azt jószerével tudták. Gyurcsány különösen, ha a többi nem is. De volt egy ellenzék Orbán vezetésével, aki mindazt megakadályozta, amit most kormányzati pozicióban végrehajt minden egyeztetés nélkül, radikálisan. Ezt viszont már a legtöbben látják, különösen azok, akik munknélkül maradnak tele adósággal.Örülj, hogy nem tartozol közéjük. Ha meg nyugdíjas vagy, akkor meg tapasztalni fogod a síma megélhetés nehézségeit.
És jobb lesz, ha kéred a Te Istenedet, hogy minél hamarabb vessen véget ennek a vesszőfutásnak, amit most ennek a népnek el kell szenvedni.

Névtelen írta...

Én is ezt látom hívőként! Ez szégyen és gyalázat amit csinálnak a papok, az meg egyenesen undorító amit a vallások közt napraforgóként tántorgó Orbán és családja tesz! Azok a papok akik ebben számukra segítséget is nyujtanak, nem Isten követői, hanem kufárok!!!!

Névtelen írta...

Orbán "bátor, van víziója, és profin megvalósítja" - dicséret külföldről
Orbánt dicsérve a lengyelek azon keseregnek, hogy helyettük Magyarország lett Kína startégiai partnere.
HIR24

Névtelen írta...

Na ma aztán lecigányoztátok itt VIKTORT rendesen.
Mindegy. Akkor is ő az országunk legnagyszerűbb embere. Ő az aki megmutatja a sok impotens politikusnak, hogy kell itt rendbeTENNI az országot. HAJRÁ FIDESZ! Veletek az ERŐ!

Névtelen írta...

Orban valoban cigany, ezt nem tudtam. A szulei is azok? Hogy tudtak ilyen magasra kapaszkodni?

MoonRiver írta...

Fenébe is!

Névtelenek tegyetek rendet magatok között, mert én az első névtelennek írtam, de volt második is. Semmi ötletetek nincs egy megkülönböztető jelzőre?

(Ne várjátok meg, míg én találok ki nektek!!)

Névtelen írta...

"Azt meg, hogy a cuclibeknek mit kellett volna csinálni az elmult 8 év alatt, azt jószerével tudták. Gyurcsány különösen, ha a többi nem is. De volt egy ellenzék Orbán vezetésével, aki mindazt megakadályozta,"

JAHHAHHAHHAHHAAAAJJJJ...!!!

Mi a francot is lehet megakadályozni ELLENZÉKBŐL úgy, hogy a kormánynak megvan a stabil többsége? Ugyanis nem 2/3-os törvényekről van szó!

Névtelen írta...

tuggyuk mindenert a viki a felelos. sapkaval vagy anelkul is.

éva írta...

Jajjgató névtelen. Debizonyám! Mert először is a pártfinanszírozást kellett volna tisztába tenni (2/3-os) és nézz utána, hogy az ötpárti egyezségből ki táncolt ki (na ki?)
Másodszor a nagy ellátó rendszerek ellen ki generált népszavazást? (segítek: ugyanaz, aki most szinte lehetetlenné tette a technikát)
A legnagyobb fokú pofátlanság, hogy Orbán klerikó-fasiszta rendszerének buzgó építéséért a szocikat teszitek felelőssé. Az ilyen névtelen senkik tették lehetővé, akik még most is ilyen szövegeket írogatnak. (ha pénzért teszed, akkor persze bocsi, valamiből meg kell élni, bár az ideológiai barnamocsok pucolásnál még a fizikai WC pucolás is tisztességesebb munka, nem gondolkodtál még rajta?)
Másik névtelennek köszi a meghatározásért: Nálunk jobboldalinak lenni nem világnézet, hanem elmeállapot kérdése - terjeszteni fogom.
Ahogy másik névtelentől az "Orbán és családja napraforgóként forog a vallások között" fordulatot is.
Kínai kapcsolatos névtelen: ne dőlj már be a központilag irányított pártsajtónak. Kína a stratégiai partnerének és logisztikai központjának sajnos SZLOVÁKIÁT választotta, és Pozsony mellett építi. Mivelhogy nem hülyék!
Nekik Magyarország csak addig érdekes, amíg az Unió része, és vannak gyanúik. Nekem is!
Mi kaptunk 1 (ogyin) mrd keretet, hogy magyar cégek KÍNÁBAN beruházzanak belőle, meg MAJD, valamikor X összegért (gyengébbeknek: X az tök ismeretlen valós szám "lesz")vesznek magyar államkötvényeket. "Ígérettel tele a padlás"
ezzel szemben a szlovák beruházás "bizonyosság és nem ígéret" (kekec)

Névtelen írta...

Kedves Éva!
O végű Névtelen vagyok,örülök hogy tetszett a jobboldaliság elmeállapottal való társítása és terjeszteni fogod.Azért gondolom így,mert a honfoglalástól napjainkig az összes kurzus arisztokratáit és haszonélvezőit összeadod , akkor sem jön ki annyi jobbos szavazó mint ahányan a tavaly a maffiákra szavaztak.Hozzá vehetjük még a vallásosakat is,meg azokat akik ezért-azért különbnek képzelik magukat másoknál,és nekik mindenből több és jobb jár,mert csak és kész.Ez meg elmeállapot ugye.O.