2017. október 4., szerda

A JOBBIK-PARADOXON

Elöljáróban: nem szeretem a Jobbikot, nem vagyok biztos benne, hogy a párt minden tagja megvilágosult és szakított a rasszizmussal, antiszemitizmussal - maga a radikalizmus sem túl rokonszenves számomra.
De vak és süket se szeretnék lenni, álomvilágot festeni magamnak pedig végképp nem akarok, és remélem, még tudok fontossági sorrendet állítani.


Érdekes helyzet állt elő.
Botka lemondásának egyik oka a szocialisták látványos gyengülése volt, nevezetesen a párt támogatottsága egyes közvéleménykutatók szerint tíz százalék alá csökkent, amire évtizedek óta nem volt példa.
Fél évvel a választások előtt a biztos pártválasztók körében a Fidesz toronymagasan vezet, a szocialistáknak, a DK-nak és potenciális szövetségeseiknek támogatottsága éppen fele a kormánypárt támogatottságának.
Ennek dacára a magukat demokratikusnak minősítő pártok vezetői optimista nyilatkozatokat tesznek, és arról beszélnek, hogy ha elhozzuk az egyéni körzetek több, mint felét, akkor nyerhető ez a választás, persze csak egyszerű többséggel.
Ez is illúzió, mert az egyéni körzetekben sem lesz egyszerű a dolog, még ha a fellegekben meg is egyeznek a gigászok, helyi szinten lesznek olyanok - nem is kevesen -, akik magasról tesznek a megegyezésre, és vagy el se mennek szavazni, vagy arra szavaznak, akire akarnak - választék lesz, a bejegyzett pártok számából következtetve.
És mindenki úgy csinál, mintha a Jobbik nem is létezne, jóllehet nagyon is létezik.
Olyan emberek akarnak vállalkozni az ország vezetésére, akik képtelenek összeadni három-négy számot, illúziókba ringatják magukat - de a baloldali szavazókat mindenképpen.
Elég szégyenletes dolog ezt megtenni azokkal, akik egyébként a baloldal hiányának terheit cipelik, inkább tisztességgel meg kellene mondani nekik: tehetségtelenek vagyunk, nem vagyunk képesek legyőzni a micit.Elméleti esély ugyan van arra, hogy felvegyük a harcot Simicska kedvencével, de csak akkor, ha bevonjuk a rendszerváltó szövetségbe a Jobbikot is, hiszen egymagában olyan súlyt képvisel, mint azok, akik itt kézzel-lábbal hadakoznak ellene, már az ötletre is kiütéseket kapnak, és hülyeségeket hordanak össze szakmányban.
Pedig a politika nem felhőkergetés és luftballonfújás, végképpen nem szépségverseny - a politika érdekeken alapuló kompromisszumok összessége.
Ha valaki azt képzeli, hogy egy átmeneti politikai szövetség előfeltétele, hogy a résztvevők gáncsnélküli lovagok legyenek Arthur király asztala mellől, emellett szépségben lenyomják Palvin Barbit, azok hímezzenek matyómintát, de ne foglalkozzanak politikával.

Ha valaki arra gondol, hogy Churchill (a bolsevizmust a bölcsőjében kell megfojtani...) és Sztálin szerették egymást, hát bizony téved.
Engesztelhetetlen ellenségei voltak egymásnak, de Hitler ellen, a nácizmus ellen mégis összefogásra kényszerültek, pedig a szerelem nem virágzott ki közöttük, miként ezt Churchill fultoni beszéde is bizonyította - a háború után.

Viszont az érdekeik egybeestek.
A kompromisszumok nélküli politikus nem politikus, hanem küldetéstudatos kókler, akitől az államférfit (meg az államnőt) az különbözteti meg, hogy adekvát válaszokat képes adni kora kihívásaira, nem pedig használhatatlan rögeszméivel szórakoztatja a nagyérdeműt.
Az álomnőt még a keble is...Jó, jó, de a Jobbik náci párt, mondják elvhű barátaink, akikkel "elképzelhetetlen" az összefogás.
Nekem jó a fantáziám.
Azt mondom, hogy a Jobbik egy magyar parlamenti párt, mely az alkotmányosság talaján áll, mert ha nem, akkor fel kell jelenteni és fel kell oszlatni.
Igaz, tagjai szerint a szocialisták - a kommancsok, olyanok, akik az ártatlan embereket Recskre küldik, Gulagokat üzemeltetnek és kiirtották az ukránokat, továbbá hazudnak éjjel-nappal, míg magyar a magyart nem báncsa és hazug szó nem hagyja el rózsás ajkait.
Ami éppen akkora marhaság, mint a Jobbik lenácizása.
Még akkor is, ha tagjaik között valóban találhatunk kóbor neonácikat, habár azok jobban vonzódnak Budaházyhoz és Tyirityánhoz, mint Vonához, aki éppen a jobboldal közepe felé szeretné terelgetni pártját.
Idióták meg a mi pártjainkban is akadnak.
A demokratizálódási törekvéseket ostobaság gáncsolni, nem kell a Jobbikot a Fidesz, meg a szélsőjobb karjaiba lökni, ha éppen onnan szeretné kitépni magát.
Ezek a nagyon elvhű elvbarátaink rendre példálóznak Hitlerrel, aki legálisan, választások útján került hatalomra, csak éppen azt felejtik el, hogy a NSDAP mai magyar utódja nem a Jobbik, hanem a Fidesz.
Nem azt kell nézni ugyanis, hogy ki mit mond, hanem, hogy ki mit tesz, és e tekintetben a folytonosság - még a retorika is - egyre szembeötlőbb, beleértve a hatalom szögesdróthoz való beteges vonzódását is.
A Jobbik - ha elfogadjuk mai retorikáját - egy jobboldali nemzeti radikális párt, mely a céljait alkotmányos úton kívánja elérni.


Na jó, de utálják a cigányokat és a zsidókat, mondják elvbarátaink.
Rossz hírt kell mondanom nekik, a saját pártjaikban is majdnem ugyanannyian antiszemiták, hisznek a zsidó összeesküvésben, mint a Jobbikban, 

A cigánysággal kapcsolatban még rosszabb a helyzet, de hát egy demokratikus országban mindenki annyira lehet hülye, amennyire csak akar, a követelmény mindössze annyi, hogy a gyűlöletkeltés, az erőszak és a hátrányos megkülönböztetés tilos.
Az előítéletek hangoztatása maga a populizmus, a nép azt hallja, amit hallani akar, egészen addig, míg csak rajta nem csattan az ostor.
A Jobbiknak nem volt még alkalma kipróbálni magát a hatalomban, reméljük, önmagában darabideig még nem is lesz, de ha lenne, akkor is ellen tudna állni a szélsőség kísértésének.
Az ilyen törekvések megfékezése elsősorban az állam feladata.

Viszont szeretett államunk, melyben hatalommal, sőt formális, és méginkább informális túlhatalommal bír a kormányzó párt, egyre jobban halad előre a hitleri úton.
Megvalósul a vezérelv, a faji elkülönítés, a művelődési, kulturális, gazdasági monopólium, az agymosás, a náci-jellegű hangulatkeltés egyes társadalmi csoportok és személyek ellen - kedves doktriner barátaink és vezető politikusaink viszont csendes és elnéző mosollyal szemlélik e vérlázító hétköznapi fasizmust.
Igaz még nem ülnek Buchenwaldban, de még megérhetik, és a dolgok mai állása szerint annak nem okvetlen Vona lesz az oka, még ha pártjának tagjai közül sokan lesznek is, akik vállalják majd az őrszolgálatot.
Sajnos, meglehet, a mieink közül némelyekkel együtt.


A fontossági sorrend azt követeli, hogy ha ég a ház és kifeszítve tartjuk a ponyvát az ablak alatt, akkor hívjunk mindenkit oda segíteni, és ne akarjunk válogatni a vödörrel érkezők között sem.
Persze meg kell velük majd a tűz eloltása után vívni a politikai harcot, de nem kell kétségbe vonni azt, hogy ők is honfitársaink, még ha eltér is egyes dolgokban a véleményük a mienktől.
Gondoljunk csak bele, ha a családban meghal valaki, igen könnyen támadnak a halott körül bűnbakok, akik nem adták meg a megfelelő ellátást, akik elhanyagolták, akik elették előle a libacombot, de hogy mi mit hanyagoltunk el, arról a saját köreinkben nemigen esik szó, arról a család másik fele beszél.
Hogy jobboldali barátaink sok esetben torz szemüvegen át látják a világot, ez nekünk is köszönhető, hiszen amikor mi álltunk a katedrán, nem voltunk képesek érthetően elmagyarázni a világ működését, hát persze most már nehezebb pótolni a mulasztottakat.
Nem kell nagyon kikeményítve lennünk magunkra, beszélgessünk kicsit magunk között a migráns-kérdésről, aztán nyugodtan sírva fakadhatunk.Az elsődleges veszély ma nem a látens Jobbik-fasizmus, hanem a mai, reális és kézzelfogható Fidesz-nácizmus, mely ugyan - a nyugati pénzek reményében - sunyi módon iparkodik elkendőzni náci jellegét, de ez egyre kevésbé sikerül.
A hatalom éppúgy összefonódik a bűnözéssel, mint hajdan - az elfoglalt területek képtárait például Gőring fosztotta ki, csak neki nem volt annyi esze, hogy alkalmazza Mészáros Lőrinc kanászt a felvégről...
Orbán és társai szellemi kútmérgezők, annyi kárt okoztak már az országnak, mint a magyar történelemben kevesen.
A büntetésüket is ehhez kell majd mérni, mert egyszer eljön ennek is a napja, mindenképpen.Addig is, össze kell fogni mindenkinek, aki ellensége ennek a velejéig rohadt, korrupt rendszernek.
Nem lehetünk finnyásak, nem lehetünk doktrinerek, össze kell fogni akár az ördöggel is annak érdekében, hogy ez az ország demokratikus módon tudjon továbbhaladni Európa felé.
Majd kell persze vitatkozni a módszereken, lehet majd szidni is egymást, de most nem ennek a kora van - most az összefogásról és Orbánék világgá küldéséről  kell, hogy szóljon minden.


Jó lenne, ha ezt minden vezető politikusunk megértené.
A történelem ugyanis igen drága magántanár...

:O)))

81 megjegyzés:

1970 írta...

"Orbán és társai szellemi kútmérgezők, annyi kárt okoztak már az országnak, mint a magyar történelemben kevesen."

Kedves Pupu!

Az utolsó szót "senki"-re cserélve tökéletesen egyetértünk.

Névtelen írta...

(racionális)

http://500nap.hu/

A mai helyzetben 1/3 fidesz, 1/3 (jobbiktól a kétfarkúakig), 1/3 szürke tömeg.
Azaz, ha mindenki összefog a 2. harmadban (civil B-közép), akkor a választási
rendszer szerint 2/3-os többségük lenne. Ezzel, forradalom nélkül 500 nap alatt
egy új rendszert lehetne kreálni, majd egy új választással egy normális előrelépést tenni.

A baj az, hogy sem egy bukott maffia vezér, sem egy nyertes ilyen heterogén csapat nem racionálisan viselkedne. Persze nem kizárt, de ahhoz föl kellene nőniük.

hello írta...

PuPu, nem értelek.

Azt írod: "Elméleti esély ugyan van arra, hogy felvegyük a harcot Simicska kedvencével, de csak akkor, ha bevonjuk a rendszerváltó szövetségbe a Jobbikot is".

Orbánt Simicska kedvencének titulálni, immár több mint anakronizmus.

Mielőtt a mondatot tovább olvastam, először azt hittem, a Jobbikra gondolsz, mint Simicska újsütetű kedvencére.

hello írta...

Kedves - elvben - racionális Névtelen!

Ehhez a - játsszunk el a gondolattal, a pártok csodálatos megvilágosodása alapján megvalósítható - képlethez a választók mindegyikének is fel kéne ám nőnie!
Bocs, de ebben sajnos legalább annyira szkeptikus vagyok, mint a pártokat illetően.
Egyrészt olyan még sose fordult elő, hogy minden választásra jogosult elmenjen szavazni. De meg szerinted mindenki felfogná, hogy akkor most mi is az ő dolga?

kiskato írta...

Nem tudom, kedves Névtelen(racionális), hogyan számoltad a 2/3-os többséget...aki nem megy el szavazni, az elajándékozta a szavazatát, általában a hatalmon lévő nyerészkedik belől...
tehát 2/3-os helyett max. 50:50 % van...(vagypedig Orbán elintézi, hogy 51:49-re jöjjön ki a játszma, találgassunk, kinek a javára..).
Ezért eladni a lelkét az ördögnek...hiszen a jobbik nem várna sokáig, amig benyújtja a számlát a közös győzelemért., ...
Nem, valami jobbat kellene kitalálni...

PuPu írta...

Vannak országok, ahol a taxi árát ki kell alkudni.
Aki előre kialkudja, az jól jár, aki utólag, az ráfizeti a gatyáját is...
Ingyenleves nincs, ebben az esetben sem.
Viszont lehet választani még húsz évet Orbánnal szerelembe esve...
:O)))

jarisz írta...

Pupu !
Kiegeszites.!megjegyzes !
A kamu partok egy negyed szavazatot se ernek majd.!!!
A hataron kivuliek egy mandatumot hoztak csak ossze a fityisznek.

PuPu írta...

Persze, jarisz, de azoknak, akik nem akarnak valakire szavazni, de közéletileg buzgók, adnak megnyugtató lehetőséget!

:O)))

KCsJ írta...

Mindenkinek!
"Katát csak akkor könnyú táncba vinni, ha azt Ő IS AKARJA!" A Jobbikot a baloldali liberális demokratákkal még talán Isten sem tudná összeházasítani és viszont sem...
A dolog mantrázása(erőltetése)pedig egyáltalán nem segít. Egyébként is milyen közös háztartás születhetne egy olyan frigyből, ahol mindeki a másikat vizslatja és csak az ellenséget látja meg benne.
Eddig a megnevezettek csak egyetlen dologban értettek egyet, nevezetesen, hogy senkivel - sokan még saját magukkal sem - sem értenek egyet.
Ebből a katyvaszból lehet, hogy lesz egy nagyon foghíjas összefogás és ha a nép ügy akarja talán még egy sekély győzelmecske is, de kormányzás ilyen körülmények között biztosan "tiszavirágéletű" lészen csak.

Villon írta...

Van itt egy dolog, ami jelenleg "csak" oldalagon rokon a fenti temakhoz.
Az ures hirdetooszlopok pingalasara gondolok. Tekintettel arra, hogy a remeny
hal meg utoljara, talan azert megis alakul valami ...

PuPu írta...

KCsJ
Tiu állandóan kormányozni akartok, én meg megelégednék, ha elzavarnánk Orbánt és helyreállítanánk a jogállamot, a demokráciát, erre az időszakra a kormány csak ügyvezetői feladatot látna el, de teljes felhatalmazással, a képviselők pedig csak a választóknak tartoznának felelősséggel. a pártok takarékon üzemelhetnének.
Mániátok a vasutas gomjának megtervezése akkor, amikor előttünk felszedték a síneket.
Csak sirban kérem, mint a kuplerájban!

:O)))

Névtelen írta...

Jöjj el szabdság , te szülj nekem rendet jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!Orbániát le kell szavazni , bármilyen áron !A kormányváltás nem egyemberes játszma ! Minden ellenzék kellene hozzá, de a balosok makacsok !Olvastam valahol kommentben , hogy nem is akarnak nyerni , csak a húsosfazék közelében szeretnének maradni , külön-külön . Lehet , hogy így is van . Akkor pedig tényleg, jöjjön a Jobbik !Ellenzékből is dolgoznak , és kész a programjuk is !

PuPu írta...

Ne jöjjön a Jobbik, jöjjön a jogállam, jöjjön a demokrácia!
:O)))

góbé írta...


Botka sunyin és szemérmetlenül eljátszotta a nagyhalált, az árulók által hátbadöfött hőst, holott maga is tisztában volt azzal hogy a DK nem fogja megtagadni a vezetőjét.
Klilenc hónapon át húzta az időt, ellehetetlenitve, az esélyét is kizárva annak hogy a dem. oldal pártjai közös listát állitsanak egy választási párt keretében. Aztán az a nagylelkünek látszó, valójában lekezelő és megalázó javaslata hogy mindenki adja fel elveit, identitását és legyen zemeszpés...jajj...
Az sem zavarta hogy ezzel saját pártját is sikeresen leamortizálta.

A számokat látva nagy eséllyel a Jobbik lesz listán a legerősebb - a kormányt váltani szándékozó - párt. Igy ha sikerülne is elérni a választáson hogy a fidesz nem szerez többséget, vagy elviselik (elviseljük) hogy az új miniszterelnököt Vonának hivják, vagy fene nagy gőggel elhajtva a Jobbikot, magukra húznak egy fidesz-Jobbik kétharmadot.

Névtelen írta...

(racionalis - elvben)

Nekem volna egy miniszterelnök jelöltem: Bogdán László Cserdi polgármestere. Cigány, de az egész magát illegető "politikus" társaságnál értelmesebb mondatokat tud megfogalmazni.

Mindenkivel egyetértek, aki szerint őrültségnek hangzik, hogy a B. közép jobbiktól-kétfarkúig fogjon össze ov. leváltására. Ehhez az is kellene, hogy a választók racionálisak legyenek, de egy ilyen összefogásnál azok tudnának lenni. A 2/3 onnan jönne ki, hogy ezt látva az egyénieket is meg lehetne nyerni, és a mostani torz kompenzáció is ennek kedvezne. Ez irracionális, de ilyen a választási rendszer pillanatnyilag. Lehet, ha egy ilyen elkezdene összeállni, változnának a szabályok, de akkor rugalmasan azonnal ahhoz kellene alkalmazkodni. Egy őrülttel szemben egy őrült összefogás segíthet csak.

A probléma - IGEN - a probléma utána kezdődne, amikor elkezdenék egymást ekézni ebben a heterogén bandában. A jobbik és a többi is, magának akarna mindent. Ebben az egyéni jelöltek értelme lehetne a fék, vagy a civilek. Kellene egy új "kerek-asztal", aminél a tárgyalók körben ülnének és a egyensúlyt akarnának, egymást meghallgatva. Ma egy olyan kerek-gyűrűben ülnek, belül, ahol mindenki kifelé néz és nem akarja látni a másikat. Van benne kockázat, de anélkül még soha nem sikerült nagyot változtatni. ov-val nincs kockázat, mert ő folytatná, csak kinyírva minden még megmaradt potenciális jövőbeni ellenséget is. Aztán készülne a nyugdíjra, ez a szomorú.

Szóval, kockázatos, de ez olyan, amit érdemes bevállalni, mert lehetőség a megújulásra. Vannak jobboldaliak ebben az országban, akik elérzékenyülnek a Turul madártól, nekik is kell képviselet. Vannak mások is, és azoknak is. Az országgyűlésben valódi viták, és racionális kompromisszumok kellenének. Ez a 24. óra, és az ördöggel is érdemes összefogni ov ellen. Rosszabb nem lehet! - de lehet jobb is.

Névtelen írta...

Kedves Pupu!
Alapvetően logikus okfejtésed alapján egy létrejövő szövetség ov leváltására Európa nyugati felén valóban jól működ(het)ne, azonban ez Magyarország. A Fidesz anno, 2010 előtt hasonló vehemenciával ígért demokráciát, virágzó gazdaságot, és jólétet az ország lakosságának, aztán mi lett belőle??!! A Jobbik már eddig is tett néhány olyan lépést, hangoztatott olyan politikai programjában azóta is fellelhető ígéreteket, amelyek hatalomra kerülése esetén hasonló következményekkel(jó , ha nem rosszabbakkal ) járnának, mint a Fidesz esetében. Arról sem vagyok meggyőződve, hogy az EU tagságot is fenn akarnák tartani, - különösen a lassan elfogyó eurós támogatások megszűnése után. Tartok tőle, hogy csöbörből vödörbe kerülnénk, és egy olyan koalícióban, ahol a Jobbik lenne a vezető erő, és S.Lajos lenne ismét a „mészároslőrinc”, a fő cél a közpénzekből eddig kimaradt jobbikos vállalkozói kör „felemelése a nemzeti burzsoázia soraiba”- lenne.
Azt sem tartom lehetetlennek, hogy ha balról is hatalomra segítik, pontosabban a legerősebb „ellenzéki” pártként kerül ki a választásokból, a végén nem a Fidesz-Jobbik- (LMP, Momentum) koalíció folytatja azt, ami 2010-ben kezdődött. ( lásd: Torgyán dr és pártja és a Fidesz egymásra találását).
Szóval, csak csínján, a Jobbikkal való szövetség kötéssel, mert bár a II. VH szövetsége hasonló, de szerintem teljesen más célok érdekében és végszükség alapján jött létre, és a vége sem egyértelműen volt kedvező minden, valamilyen formában érintett nemzet, ország számára!

KCsJ írta...

Pupu(
Elöljáróban ismételten szives tudomásodra hoznám, hogy immáron 11 éve szakítottam az MSZP-vel - semmi közöm hozzájuk - ennek ellenére politikai nézeteim változatlanok és nagy valószínüséggel a DK-t fogom szavazatommal segíteni.
Az az elképzelés, hogy a Jobbikkal együtt bármit is lehetne csinálni, az csak egy agyrém még akkor is, ha azt eredetileg Bokros találta ki. Előre lehet azt tudni, hogy a Fidesz-Jobbik kaocsolat ma is töretlenül fennáll, a közöttük esetenként kitörő balhé teljesen művi és egyetlen célja van, a hozzád hasonló "reformerek" megtévesztése, tévútra terelése.
Egyetlen cél a Fidesz és kapcsolt intézményeinek hatalomban tartása, a jelenlegi potentátok felelósségrevonásának elkerülése. A szerepcsere szinte biztosra vehető Vona lesz a miniszterelnök és egyben "királycsináló is." Orbán felköltözik a Várba, osz't jónapot!

Mélységesen egyetértek Góbé és Névtelen /09:11/ utolsó hozzászólásával.Így gondolom én is!

A téma további taglalása előtt azonban jó lenne tudni, hogy a Jobbik miként vélekedik erről a "zseniális" ötletről
Nagy összegben mernék arra fogadni, hogy ha a Jobbik bele is menne egy közös ellenzéki összefogásba, azt csak csupán önérdekből tenné, de abban szinte biztos vagyok, hogy az együttműködést szabályozó kikötés, különalku aláírását kapásból megtagadnák.
Addig amíg ez nem tisztázódik ez csak paraszvakítás, az egyszerű választók szándékos megtévesztése.

Promenad írta...

A látens fasizmus ma már nem a Jobbiknál keresendő !/Lásd Bokros Lajos legutóbbi nyilatkozatát az Egyenesen cimű müsorban/

góbé írta...


No akkor pontositok. A Jobbikkal nem számolni, őket a majd egymillió szazóikkal együtt gőgösen elhajtani bün és hiba az országgal, a választókkal szemben.

A legbiztosabb, leghatékonyabb megoldás egy, a teljes ellenzéki oldalt - a Jobbikot is ! - tömöritő választási párt lenne, külsős, civil miniszterelnök jelölttel, ill. szamai alapon választott kormánytagokkal, konzenzusos alapon.
A választási győzelemnek igen nagy, a 2/3-nak ugyan kisebb esélye van, de legalább VAN!

Az az 500 napos program nagyon is rendben van. Az "ideiglenes" "szakértői" kormány, a rend helyreállitása után feloszlatva önmagát, új választásokat ir ki, immár egy korrekt, demokratikus választási törvény alapján. Ekkor már lehet ill. van értelme egymás között csörtézni a pártoknak.

Ez valószinüleg nem jön össze, épp ezért kellene legalább a dem. oldalon választási pártot alakitani. Igy lenne esély csak arra, ha fidesz nem ér el 51%-ot, legalább a Jobbikot megelőzzék és a muszályból, a Jobbikkal közös kormány miniszterelnökét a dem. választási párt adná !

Választási párt hiján, 3-4 listán indulva bizonyosan a Jobbik lesz a fidesz mögött a második befutó igy ő fog diktálni !!! - Ha egyáltalán hajlandó velünk szóba állni s nem inkább a fidesszel bújik egy ágyba...

hello írta...

Kedves Góbé, az utolsó bekezdésed a realitás szerintem - pl. Olga helyében rákérdeznék Vonára, ha a 2. helyen végeznek, mi lesz a következő lépése. Mert bár előzetes politikai ígéretekkel, kijelentésekkel teli a padlás, de miután ők annnnyira szavahihetőnek hirdetik magukat, lenne egy konkrét összehasonlítási alap a későbbiekben, az "ilyen volt, ilyen lett", hajdani Patyolat-reklám analógiájára.

PuPu írta...

Kedves KCsJ, nagyon tiszteletreméltó az álláspontod, csak éppen terméketlen.
Hogy Bokrosnak mi a véleménye, az engem hidegen hagy, nagy valószínűséggel ő is tud számolni, de reménykedjünk, nem csak ő.
A többi meg csak a te prekoncepciód, hogy mennyi belőle az igazság, az akkor derülne ki, ha leülnének tárgyalni velük, előbb informálisan, aztán hivatalosan is az orbánt elhajtani kivánó pártok.
Addig amiről te beszélsz, az csak visszaélés a baloldali választók zsigeri ösztöneivel, kontraproduktív, semmivel sem jobb, mint a Fidesz álláspontja, és a Fidesz malmára hajtja a vizet.
Merthogy a Fideszben tudnak számolni, és attól az egytől kapnának sikitófrászt, ha egy ilyen álasztási megállapodás megszületne.
Többeknek meg: az ötszáz nap (miért pont annyi?) erre a feladatra kevés, itt alapvető változásokat kell elérni, szembemenve a Fidesz által kinevezett államiapparátussal, az önkormányzatokkal konkrét egyéni érdekekkel anélkül, hogy megteremtenénk a választói többség egyéni érdekeit - és most hagyjuk a demokráciát meg a szabadságot...
Személyi és szervezeti változások kellenének, unortodox módszerekkel vegyítve...
Ötszáz nap csak a bukáshoz elég - miért akarjátok két éven belül ismét Orbán képét nézegetni?

:O)))

KCsJ írta...

Góbé!
Alapvetően nincs vitánk egymással
Jó lenne, ha nem így lenne, ha minden a mi - ja. és Bokros! - elképzelésünk szerint történne valamint a farkas együzz legelne a báránnyal stb. De, ez nem lesz így, gondolom én!
Nekem is jobb lett volna, ha a Mariska helyett a Juliskát válaszhatom, de a Juliska mindig más felé fordult.
Álmodozni jó, csak annak nincs itt az ideje.
Fel kellene ébredni és a tények pontos ismeretében kellene ezt a kabátot is újragombolni.

PuPu írta...

Kedves helló, kérdezz rá, hogy mint házasember, megdugnám-e Palvin Barbit!
Ugyan dehogy, mondanám én, hiszek a házasság szentségében, pedig dehogynem...
Azt is le szoktam tagadni, hogy szeretem a mákosgubát, hiszen cukros vagyok, de tudod mit?
Imádom!
Az a nagy baj, hogy ti a szómágia bűvöletében éltek, beleértve kedvenc pártvezetőiteket is, pedig az elvhűséget nem a duma, hanem az első nokiásdoboz húszezres teszi próbára...
:O)))

PuPu írta...

És mik a tények, kedves KCsJ?Konkrétan, ha lehetne...
:O)))

KCsJ írta...

Pupu!
Tegnap még MSZP-s katonának, ma meg már Fidesz-bérencnek nevezel?
A hiba véletlenül nem a Te klszülékedben van? Amit utópisztikus álomnovelládban állítasz az nem egyéb, mint a sci-fi és a misztikum egyenlő arányú keveréke.
A készüléket pedig sürgősen vidd a szervízbe, hátha lehet még rajta segíteni.
Ezt írod:
"A többi meg csak a te prekoncepciód, hogy mennyi belőle az igazság, az akkor derülne ki, ha leülnének tárgyalni velük, előbb informálisan, aztán hivatalosan is az orbánt elhajtani kivánó pártok."
Ha hiányosak az ezirányú ismereteid, akkor vajon miért álmodsz valótlanságokat?
Ezt nem is kommentálnám!

KCsJ írta...

Pupu!
A tényeket nem tőlem fogod megtudni. Az túl könnyü lenne neked!
Járj utána és a pontos ismereteid birtokában erősítsd vagy tagadd meg az eddigi álláspontodat.
Egyet azért vegyél tudomásul! Itt - akkor sem, ha ez a te blogod - nem csak neked lehet igazad,
Jó lenne tudomásulvenned, hogy az igazságnak - mint az életnek - sokféle arca van. Ezt a lekezelő - lehülyéző - stílust pedig kikérem magamnak!

kekec írta...

Pupu, lehet hogy a választásokig betiltják a jobbikot, és nem lesz kivel "együttműködni"?!
https://mno.hu/belfold/mar-a-jobbik-beszunteteserol-beszelnek-a-kozteveben-2420096
A többieknek: illene végülis tudomásul venni, hogy az egyetlen párt, amely folyamatosan kampányol (pl vidékre bedibják az ingyenes újságukat) - és nem csak a kampányidőszakban, amelyiknek VANNAK fiatal szavazói - az a Jobbik.És az ország amikor utoljára ránéztem nem néhány fővárosi kerületből állt.
Néhány időközin a balos szavazók átszavaztak az esélyes jobbikos jelöltre - mert nem akartak fideszest. A tények makacs dolgok, és nem néhány doktriner baloldailra van szükség a szavazáson, hanem hogy a bizonytalan százezrek ne a fideszhez csapódjanak az utolsó napokban. A választásokat rendre ugyanis a "bizonytalanok" döntik el. Ezeket meg a piacképes ajánlat, és nem az antifasiszta retorika képes megszólítani.

kekec írta...

"Az őcsényi eset mutatja, a Jobbik alapjaiban semmit nem változott, vidéken, ahová talán nem jut el minden kamera és hírportál, a szavazatmaximalizálás jegyében, ugyanolyan gyűlöletkampányt folytat, mint a kormánypárt.

Márpedig az emberi jogokban, a nyitott társadalmakban gondolkodó pro-európai, progresszív választók számára ezek a pártok nem jelenthetnek soha alternatívát."
https://dotoho.atlatszo.hu/2017/10/05/egyutt-hergeli-a-magyarokat-a-menekultek-ellen-a-fidesz-es-a-jobbik/
1. Hány ezer, azaz hány töredékszázalék a "az emberi jogokban, a nyitott társadalmakban gondolkodó pro-európai, progresszív választó"? Azok nem fognak a jobbikra szavazni, azoknak bőven rendelkezésre áll mindenféle kispárt.
2. Nem véletlenül, és a fentiek miatt is nem vagyok jobbik szavazó vagy szimpatizáns.
3. A jobbik feladata a jobbos szavazók megosztása - már csak ezért sem kell velük együttműködni - viszont a létükhöz érdeke fűződik a demokratikus ellenzéknek is. Tehát ha az ellenzék tüntetést szervez a létük érdekében - ottleszek.
Egy demokratikus alapelv ugyanis, hogy "nem értek veled egyet, de akár az életemet adnám azért, hogy te is elmondhasd"

PuPu írta...

Kedves Kekec, lehet ezen beszélgetni, cizellálgatni az álláspontokat, de a lényeg azért csak az marad: el akarjuk távolítani a maffiát vagy nézegetni akarjuk még évtizedekig.
És ma már ez úgy is felmerül: teljes jogú tagok akarunk maradni az Európai Unióban, vagy megtűrt koldusok, esetleg még azok sem!
És akkor lehet választani.

:O)))

PuPu írta...

Kedves KCsJ, nem emlékszem, hogy ebben a posztban vagy az ehhez kapcsolódó kommentekben MSZP katonának aposztrofáltalak volna, de ez egyszerűen ellenőrizhető.
Fidesz-bérencnek se neveztelek, csak azt állítom, hogy az álláspontod népszerűsítésével a Fidesz malmára hajtod a vizet.
Fogalmam nincs, ki vagy te, ezért aztán annak a súlyát sem vagyok képes érzékelni, hogy szakítottál a szocialistákkal, lehet, Dunának mennek ettől, de lehet megkönnyebbülten fellélegeznek. Az pedig, hogy a DK-ra szavazol, elég súlyos fenyegetés, de ez legyen az ő bajuk - így jártak...
Egyébként soha nem vindikáltam magamnak azt a jogot, hogy csak nekem legyen igazam, lehet neked is igazad - ha éppen igazad lenne, de azt se várd, hogy írsz három összerendezetlen gondolatot és ettől elájulok.
A vita a nézetek ütköztetéséről szól, ha ennek során te azt állítod, hogy nem ismerem a tényeket, akkor vedd a fáradságot és tedd közkinccsé azokat, hadd okosodjunk.
És le sem hülyéztelek, szerintem udvariasan szoktam vitatkozni, aki nem bánt, azt én sem bántom...
Ha javasolhatom, ne verd magad a földhöz vita közben, csak szépen, nyugodtan, higgadtan!
És én is szeretlek!

:O)))

1970 írta...

"Az a nagy baj, hogy ti a szómágia bűvöletében éltek, beleértve kedvenc pártvezetőiteket is, pedig az elvhűséget nem a duma, hanem az első nokiásdoboz húszezres teszi próbára..."

Kedves Pupu!

Ezért vagyok én nagyon-nagyon "szeptikus" (a'la Bíró Ica:)), amikor a mai politikai elit (kormány főleg, de az ellenzék is sajnos) tevékenységét nézem és a jövőre gondolok.
Az Elvhűség 1989 júliusában sajnos elhunyt:(

KCsJ írta...

Pupu!
Ez egyszerűen minősíthetetlen. Válaszod minden sora bántóan leegyszerúsítő és ráadásul igaztalan.
Az, hogy mikor "kommunistátatok" le, megmondom. Akkor, amikor védtem a demokratikus oldalt a folyamatos pocskondiázástól. Így talán emlékszel rám.
Örülhettek, mára már beérett a gyümölcs, a demokratikus oldal szétesett illetve szétesőfélben van és ez a Te(Ti) következetes és áldozatos munkádnak is kszönhető. Nézz magadba, van miért!
Azt pedig te se gondold, hogy én tudom, hogy te ki vagy. Jelen ismereteim alapján én csak egy öntelt, felfuvalkodott hólyagnak hívlak.
A baloldal minden vélt vagy valós hibáját feltártad már, mindenki ellen kifogással éltél és most ahelyett, hogy a művedet élveznéd a Jobbik közreműkdéséért ácsingózol? Ez kinek segített anno és ma vajon kit segít?
Ilyenkor Orbán mindig könyezik a röhögéstől és foteljében ülve rendel még egy whisky-t!

Az igaz, hogy konkrétan nem hülyéztél le, de a válaszaidból az sugárzott, hogy ilyen bomlottagyú hülyével nem vitatkozom. Ez szintén nem csak mai téma, ez az előzőekben már többször előfordult és ennek nem csak én voltam az egyedüli szenvedő alanya.
A vitakultúra nem az, hogy mindig annak lehet csak igaza aki eősebb pozicióban van és akinek erősebb a hangja, az összeköttetése stb
Rajtad viszont nem csodálkozom! Abban a korban szocializálódtál amikor a hadseregben ez volt a divat. Téged is "jutasi" módszerekkel képeztek ki, nemdebár.
Akkor szoktál hozzá, hogy egyedül csak neked a pk-nak lehet igaza!
Ha javasolhatom, soraim olvastán ne verd a fejed a falba, fogadd a kritikát nyugodtan és kellő mértéktartással.
Én is változatlanul szeretlek!!!

hello írta...

PuPukám, ezt, kérlek, magyarázd meg: miféle szómágiára gondolsz, amelynek spec. szerinted én is a bűvöletében élek????

Az elmúlt évek alatt nem fordult elő, hogy ne tudtam volna követni a gondolatmenetedet. Ám ez, ezúttal, kifogott rajtam.

Örülök, hogy a kondid tökéletes, ami Barbival holmi közelebbi kontaktust is részedről lehetővé tenne, és kérlek, vigyázz a cukroddal, mert szörnyű alattomos kór, csak épp ötletem sincs, hogy jön ide ez a 2 dolog! Persze nem zárom ki, hogy nálam nem gyúlt ki a pilács...

De majd megoldod a dilemmámat.
Remélem.

PuPu írta...

Kedves hello, azt írtad, rákérdeztetnél Olgával Vonára, én meg azt gondolom, hogy ez felesleges, mert úgyis azt mondaná, amit a választó hallani szeretne.
Ha egyszer felemlegetnéd neki, hogy mit válaszolt, az leperegne róla, mint ahogy minden politikusról, személyre való tekintet nélkül.
Szóval nem kell túlzott jelentőséget tulajdonítani annak, hogy melyik mit mond, azt kell figyelni, mit tesz a különféle szituációkban.
Inkább olyan helyzetbe kell hozni őket, hogy ne tudjanak kilépni vállat feladataikból.
Palvin Barbi meg a cukor úgy jö n ide, hogy az emberek hazudósak.
Csak tudnám, mit esznek rajtam a nők, monta a nyolvanhét éves Pista bácsi, és megnyalta a szemöldökét...
:O)))


PuPu írta...

Kedves jó HCsJ, Jutason tiszthelyetteseket, altiszteket képeztek a Horthy hadsereg részére, egyébként kiváló színvonalon, bár nem éppen baloldali szellemben.
Én akkoriban még nem is éltem.
Örülök, hogy tulajdonképpen nem is kell beszélgetnem veled, megoldod te a párbeszédet egymagad is.
Így legalább megkíméljük egymást a minősítgetésektől, ami nekem igen rokonszenves.
Egyébként bármikor lehet igazad, ha vannak hozzá érveid, nem csak érzelmeid.
Reménykedem, hogy érted, amit mondok - ha egyetlen szó is megmarad benned, már nem éltem hiába...
1979-ben szereltem le, éltél már akkor?
:O)))

PuPu írta...

KCsJ - bocsánat a tévesztésért...

:O)))

KCsJ írta...

Pupukám. csillagom!
Ne nézz ismételten hülyének. nagyon jól ismerem Jutas szerepét a tisthelyettesek képzésében.
Ne gondold, hogy a Te korodban nem éltek és dolgoztak olyan tiszthelyettesek, akiket a Jutason nevelkedett tiszthelyettesek képeztek ki.
1966-ban történt bevonulásomkor nekem is egy "jutasiak" által kiképzett szolg.vezetőm volt. Mondhatom, hogy nem sokat finomkodott velünk.
Gondolatban te is eljuthattál volna erre a végkövetkeztetésre, ha gondolkodásodat logikusan végigviszed.

Érvekről és érzelmekről ne is beszéljünk, mert az messzire visz. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy téged is leginkább az érzelmek vezérelnek.

A következőkben a felvetéseimre kérlek egyáltalán ne válaszolj. Az lesz mindkettőnk számára a legjobb!
Aztán ha a mondandómra lesz fogadókészség annak majd örülök, ha pedig nem azt is elfogadom.

Névtelen írta...

KCsJ
Tudomásul vesszük, hogy szerinted a tükör a hibás, hogy pocakot, ráncokat és görnyedt alakot mutatott. És a tükör miatt nem füttyengetnek utána a korábbi csininőnek. Ahelyett, hogy váltig hangoztattuk volna "Szép vagy, szép vagy, szebb a napnál"
Csak ne várjad, hogy mi is a tükröt hibáztassuk!

hello írta...

PuPukám, köszi a válaszodat - igaz, végül is Orbán azt mondogatja, a tetteire figyeljünk, ne a szavaira. :-((
Csak én az Illéstől azt tanultam, hogy a szó veszélyes fegyver.
Valamint, akiknek a szavak a kenyerük - ide értlek Téged is a blogod miatt, meg a hajdani hivatásom kapcsán magamat is -, és nem a hazudozás adja a vajat a kenyerükre, óhatatlanul hajlamosak hitelt adni a szavak súlyának.

KCsJ írta...

Névtelen!
Te tudod , hogy miről beszélsz? Kételkednék benne, ha lehet.
A Jobbikkal kapcsolatos kérdésben fenntebb még egyetértettünk , néhány órával később vajon miért változtattad meg a véleményedet?
Te is belesimultál az olykor nagyon hangos, de most valami miatt nagyon lecsendesedett többségbe?
Az utolsó gondolatodra reagálva: Ha vannak elveid, akkor mindenképpen annak szellemében, megfelelo empátiával cselekedj.
Az hiányos erkölcsi érzékre vall, ha valaki azzal akar segíteni,hogy a célszemélyt, pártot nap mint nap a földbe döngöli.
Pupuéknál ez már régtől fogva divat és az ma már meg is látszik a baloldali ellenzéken.
Az ellenzék egyik része szóba se hajlandó állni egymással, a másik részének pedig állandó fenntartásai vannak. És senki se higyje, hogy ez a véletlen műve. Hiába jut el kevesekhez ennek a blognak a munkája, a "suttogó propaganda" rovid idő alatt képes az ország egyharmadát beteríteni.
Javaslatom: - A tükröt nem feltétlenül kell összetörni, hanem abban pontosan meg kellene látni a valóságot és azt mindenkor kellő tapintattal értékelni. A tükör mindig a valóságot mutatja, de az nem mindegy, hogy ezt a valóságot kifelé miként interpretáljuk.

pleinair írta...


A Jobbik jót röhög a markába, hogy mint második legnagyobb pártot a kegyeiben részesítené őket egy szalmaszálban is megkapaszkodni vágyó, megosztott, magát demokratikusnak mondott gyönge ellenzék.
Azon gondolkozom, mi lenne a jó Vonéknak abban, ha a szalmaszál szerepét elfogadnák?
Megnyernénk a választást, és legnagyobb ellenzéki pártként a ők adnák a
miniszterelnököt: Vonát.
Ebben az esetben a jobbiknak számolnia kellene azzal, hogy két ellenség harapófogójában kellene kormányoznia:
1. a már tapasztaltan gátlástalan, kiépített maffiahálózattal és csőre töltött csőcselékkel rendelkező fidesszel,
2. + a belső ellenfeleivel: az Mszp-vel, DK-val, stb. Koalíciós partnere szükség esetén az LMP lenne, de ez a partnerség se biztosítaná a hatékony kormányzást.

Kérdés, hogy Vona hiúsága, miniszterelnöki pozíciója megéri-e, hogy a jobbik magára szabadítsa az orbán maffiát és hírhedt csőcselékét. Meg tudna-e birkózni a rá váró rémálommal, amivel saját pártja közreműködésének is köszönhetően Gyurcsány se tudott megbirkózni?

Másik lehetőség, hogy Vona nem fogadja el az ellenzék kegyét, nem kooperál velük, és második legnagyobb ellenzéki pártként koalícióra lép természetes elvpartnerével, a fidesszel. Ezzel egy időre lemond a miniszterelnök adásról, de csak addig, míg orbánt (esetleg) Simicska segítségével le nem buktatják.
A Jobbik helyében én az utóbbi lehetőséget választanám. De a hiúság nagy úr, a kisértés nagy, lehet, hogy Vona eszét is elveszi.

Arról pedig ne is álmodjunk, ha egyszer a Jobbik hatalmat érez a markában, azt valami szent cél érdekében elengedi.

KCsJ írta...

Kedves pleinair!
A szívemből szóltál. Ha van időd, olvasd vissza a blogot és abban azt, hogy én mit írtam erről és hogy mindezért a Puputól mit kaptam cserébe.
A dolog nem tanulság nélküli!

pleinair írta...


Javítás:

Ebben az esetben a jobbiknak számolnia kellene azzal, hogy két ellenség harapófogójában kellene kormányoznia:
1. a már tapasztaltan gátlástalan, kiépített maffiahálózattal és csőre töltött csőcselékkel rendelkező fidesznek,
2. + a belső ellenfeleinek: az Mszp-nek, DK-nak és a többi parlamentbe jutott mai ellenzéki pártnak szorításában kellene Vonának kormányoznia.

Névtelen írta...

(racionális) - még mindig

Ez a kis szeglete az országnak tükrözi az egészet, mikroszkóp alatt... egyetértünk?:)

A számokat egyszer érdemes megnézni, aztán csomagolni és elmenni a jó büdös nyugatra innen...


http://index.hu/index2/#bloghu/viszlatketharmad/2017/10/05/hogyan_szerzett_a_fidesz_2014-ben_ketharmadot

pleinair írta...


Nagyjából elolvastam, de most újra olvasom. :)

pleinair írta...

Névtelen,

nagyon sajnálom, hogy elkeseredtél, mert a racionalitás ellentmond az optimista reményeknek.
Én úgy látom, hogy a keserű pohár legalja csak most következik. És ki kell innunk az utolsó cseppig ahhoz, hogy itt változás legyen.
Igazad van. Aki teheti, az húzzon el a jó büdös nyugatra.

PuPu írta...

Kedves pleinair, eléggé elszoktunk már attól, hogy a politikában a megegyezést keressük, itt mindenki attól demokrata, hogy csak az ő érveit tartja elfogadhatónak.
A Jobbikkal való együttműködésnek természetesen lenne ára, de az árat előre ki lehet alkudni, és az egy jottányit se visz előre, ha mi azt mondjuk, hogy nem hiszünk a Jobbiknak, ő meg nem hisz nekünk.
Emellett, ha a pártvezetőknek megjön az eszük, akkor még az sem biztos, hogy a Jobbik lesz a választás második legnagyobb pártja, de ha második lesz, akkor mindegy is - itt csak győzni érdemes, ezüstérmesnek lenni maga a vereség.
Egy választási együttműködésben nem biztos, hogy a Jobbiknak kellenek jelöltjei legyenek, lehet, jobban járunk, ha a választási szövetségnek lesznek jelöltjei, és meg kell egyébként is egyezni a miniszterelnök-jelölt személyéről, aki nem lenne célszerű, ha pártvezető lenne.
Utóbbi nélkül belemenni egy választásba a mai politikai helyzetben ügyetlenség lenne.
És nem kellenek pártprogramok sem, csak egyetlen program kell: a demokrácia helyreállításának programja, és néhány azonnali intézkedés megtétele, vagyonok zárolása, büntető eljárások megindítása, rokkantnyugdíjak, fegyveresek nyugdíja, devizakárosultak helyzete, személyi kérdlések, stb.
Keveset kell markolni de azt jól kézben kell tartani és nemzeti egységet hirdetni ezekben a kérdésekben.
Aztán a következő választási ciklusban már lehet normálisan - pártszínekben és programokkal működni...
Ameddig nem mondjuk ki, hogy a hatalmat bűnöző módszerekkel szerezték és bűnözéssel gyakorolták, addig csak forgunk körbe-körbe, mint kutya a farkát kergetve.
A helyzet rendkívüli, megváltoztatása rendkívüli eszközöket igényel.
Ennek része a gyökeresen más eszmerendszert preferáló pártok összefogása.
Szokatlan, nem vitatom, de az egyetlen reális lehetőség.
A tagadás nem akcióterv, ugyanis...

:O)))

:O)))

pleinair írta...


Kedves KCsJ!

Én is a Te 5. 10:51-es, és Góbé 5 6:44-es bejegyzésével értek egyet.
Azt is látom, hogy most mindenki idegesebb és ez a tendencia csak fokozódni fog. Ennek ellenére, vagy éppen ezért uralkodnunk kell magunkon, sértegetni, vagy sértést lenyelni egymástól nem szabad. Ám ez két félre tartozik, a beavatkozás csak végeláthatatlan viszályt szülne. Más tészta, ha valaki megalázza a másikat. Azzal szemben már egy közösségnek nem szabad közömbösnek lennie. Itt erről az utóbbiról nincs szó, csupán az egymás véleményének tiszteletben tartásában látok Pupu részéről némi hiányosságot. De Téged se kellett félteni. :)
Mivel a helyzet fokozódni fog, az önkontrollra is egyre nagyobb szükségünk lesz.
:-)))

hello írta...

Gondolom, halljátok a híreket.
A tegnapi Hír tévés híradó alatt futó csíkban olvastam, majd a Newsroom-ban beszéltek róla, hogy - ugyan bizony vajh' milyen utasításra!? - az ÁSZ készül vagy teljesen, vagy "csak" anyagilag kicsinálni a Jobbikot.

OV ennnyire fosik tőlük?
Elgondolkoztató.

pleinair írta...


Kedves Pupu,

Te szoktad mondani, hogy a politika az érdekekről szól. A Jobbik sem a széplelkek egyesülete, ez a párt is a hatalmat akarja üstökön ragadni. Ennek eszköze, és az együttműködés ára az lenne, hogy a jelenleg miniszterelnöki ambíciókat dédelgető Vona miniszterelnökké avanzsálhasson. Ez szerintem a Jobbik részéről nem lehet alku tárgya.
Részünkről viszont ez akkora ár lenne, amit csak teljes önfeladás árán tudnánk megfizetni. Ez a lehetőség pedig egyenlő lenne a lehetetlennel.

Reménykeltő, hogy nem tartod kizártnak, hogy a pártvezetőknek megjön az eszük. A jelek szerint van erre esély, ugyanis ahogy Botka lelépett, fél nap alatt többet tárgyaltak egymással a pártvezetők, mint Botka kilenc hónap alatt. Engem csak az zavart, hogy hazug módon, inuk szakadtáig védik a párját 9%-ra amortizáló Botkát, mikor erre semmi se kényszerítette őket. Őszinteség és bátorság hiányában hogy várható el az Mszp-től és a többi párttól, pártocskától, hogy egységbe tömörítse őket a tűrhetetlen tény, hogy a hatalom bitorlói "a hatalmat bűnöző módszerekkel szerezték és bűnözéssel gyakorolták."
Igen, ezt kellene kimondani, és ez a tény kellene alapja legyen az összefogásnak.

PuPu írta...

Kedves Pleinair, felettébb jó kapcspolatod lehet a Jobbikkal, ha ilyen pontosan tudod, hogy mi lenne részükről az együttműködés ára - jómagam azt gondolom, hogy minden együttműködésnek tárgyalásokon és megegyezésen kell alapulni.
Vona mostugyan éppen ott tart, mint ezelőtt kilenc hónappal Botka tartott - csatlakozzon mindenki hozzám, aki le akarja váltani a Fideszt - de ebből sem lesz semmi - itt csak egy mindenoldalú megállapodás segíthet.
Ami a Jobbik elleni támadást illeti, próbálkoznak a fiúk, és ha nem derül ki napokon belül Szél Bernadettről, hogy vagyonát a kocsisoron kereste, mint nehéz testi munkás, akkor vagy ő sáros, vagy habonynak ártott meg a kokain...
Vona mindenesetre már lépett, és ez részben magyarázat sikereire is...
Mondd, miért vagyunk megverve ennyi tehetségtelennel?

:O)))

Joebacsi írta...

Látom folytatódik tovább az almodozás. 14ben is az összefosás hibáztatott mindenkit, egyedül Szekeres Imre volt az egyetlen korrekt arc, aki nem a szokásos kifogásokat mantrázta, hanem elismerte hogy az 1 millióval kevesebb szavazat miatt a világon bármelyik rendszerben bukó lett volna.
Azért azt elmagyarázhatná nekem valamelyik itteni okos, hogy a jobbiknak mi lenne buli abban, hogy összeálljon azokkal a levitézlett szocikkal és kapcsolódó részeivel, akik ellenében létrejött?
Ha van egy kis eszük, kimaradnak a marakodásból, az idő (demográfia) nekik dolgozik

Megértem, hogy el vagytok keseredve, de a többség és az ország nem viselné el, ha megint a farok csóválná a kutyát, mint 2007 körül az 1 százalékos szadesz...

PuPu írta...

Még annyit: KCsJ-nek nincs véleménye, azzal lehetne vitatkozni.
Mellesleg mondhatnám, hogy itt a vitaalap az én posztom, de nem mondom, mert errefelé már ezer dologról beszélgettünk egy-egy poszt ürügyén, értelmesen.
Sajnos mindig feltünik egy-egy okostojás, akinek láthatóan egy célja van - a normális beszélgetés szétverése.
Valószínűleg azért, mert saját blogot egy istennek se volt képes előállítani, pedig valószínűleg ver
DE: a tagadás nem vita, és nekem nem kell okvetlen egyetértenem se senkivel, hogy valakinek érezhesse magát.
Leírtam az érveimet, ha valaki nem ért velem egyet, az nem érv, hanem álláspont.
De ha te érvek gondolod, hogy valaki az én katonai műltamra hivatkozik majd negyven évvel a leszerelésem után, hát lelked rajta, ha meg valaki nem vitaképes, az ne próbáljon valótlan állításokkal (lehülyézés, pártkatonaság) hangulatot kelteni ellenem, ellenben kezdjen el gondolkodni - már, ha van neki mivel.

:O)))

PuPu írta...

Kedves Joebácsi örülök, hogy aggódsz a baloldalért...

A Jobbiknak ebben az lenne a buli, hogy
1. A Jobbik sem képes egyedül elhajtani Orbánt, kellenének hozzá a mi szavazóink.
2. Orbánék eltávolítása után szabaddá válna a politikai tér és ha úgy dolgozna, mint eddig (és megmaradna jobbközépen), tudná pótolni a szélsőségek elutasítása miatt vesztett szavazatokat és új szavazatok begyüjtésére is képes lenne, ne feledd, itt a vűálasztások után a pártok egy része mexűnik...
3. A hatalmat akkor kell megragadni, amikor arra mód van, ha másokkal együtt, az is jobb, mint állandó fenyegetettségben élni...
4. Jobbközépen üres a pálya, el tudja foglalni, sélsőségre mindig lesz kuncsaft...

:O)))

Joebacsi írta...

Hello PuPu

Olvasom az érveidet, pontosan az az elvtelenség ordít belőlük, ami miatt a baloldal ott tart most, ahol.
De tudod mit? Hagyjuk az elveket, mégiscsak politikusokról van szó :)

Vona tudtommal történész, szerintem ott lebeg a szeme előtt, hogy hogyan járhat, ha összebútorozik a szocikkal. 1994ben a legharcosabb antikommunista pártnak is sikerült szembeköpnie a választóit*, mert már annyira szerettek volna lopni, nem bírtak várni. Meg is lett az eredménye, az 1994es bő 1 millió szavazatot sikerült 4 év alatt 350 ezerre letornászni (hasonló részvételi arányok mellett).

És akkor az előző postom második kérdése továbbra is érvényes. hogy miért a feleakkora párt diktálja a feltételeket? Tudod, erősebb kutya... :) (ezzel arra is akartam célozni a méretek mellett, hogy elsősorban a baloldal van rászorulva a jobbikra, és nem fordítva)

*Fenn van a youtubeon Pető Iván "Mi a pufajkással soha nem állunk össze" című "előadása"


1970 írta...

Kedves Pupu!

Szegény Joebacsi egy kicsit le van maradva:

http://hvg.hu/itthon/20171006_Vona_Gabor_ajanlatot_tett_o_lesz_a_baloldaliak_bekes_bajnoka

(Azért azt érdemes lenne neki elmagyarázni, mi a különbség a biológia és a demográfia között. Hátha megérti...)

Joebacsi írta...

1970

Igazán leszállhatnál a magas lóról, szememre hányod, hogy nem olvastam egy 2,5!!! órája élesített cikket...
Másrészt legalább a saját cikkedet elolvashatnád, én nem találtam benne semmi olyat, hogy összefogna hivatalosan az mszpvel. Eddig is az mszpből jöttek a szavazói, szóval nincs semmi különös ebben a levélben.

Másrészt milyen alapon oktatsz ki engem szemantikai kérdésekben? De akkor a kedvedért leírom, hogy a választók életkori eloszlására gondoltam(így hívják hivatalosan) Még világosabban kéred? A jobbik szavazói a legfiatalabbak, a szocik+dk szavazói meg halnak ki, és nagyon nincs utánpótlás.
Így érted már?

Szívesen!KCsJ írta...

Pupu!
Legutóbbi híveidnek szóló "eligazításod" - hogy dicső katonai múltadra emlékeztesselek - nem szólt másról, mint az én minősítgetésemről. Úgy látszik, hogy Te vagy az, aki nem fér a bőrébe. Lassan azt gondolom, hogy direkt provokálsz.

Ezt írod:
"Még annyit: KCsJ-nek nincs véleménye, azzal lehetne vitatkozni."
Elöljáróban ehhez csak annyit mondanék, hogy néha olvass is. ne csak írj!
Ha figyelmesen értő olvasással olvasol, akkor rájöhetsz, hogy nekem igen is van, volt és lesz véleményem, ami ráadásul sokak véleményével meg is egyezik.
A te kioktató, lekezelő stílusoddal kapcsolatban megemlíteném, hogy tévuton jársz, ha egyetlen pillanatra is azt hiszed, hogy pusztán azért, mert tiéd a poszt azokra - akik nem feltétlenül értenek veled egyet - megalázó módon ráerőltetheted a saját konstruktívnak gondolt álláspontodat. Neked is tudnod kell, hogy demokráciában a vélemény szabad. A "katonatempót" ebben a korban már el lehet felejteni!

Valaki, aki nagyon unja írta...

Végigolvastam a kommenteket, és nem értem - tényleg nem látja senki, hogya Jobbik ugrani készül?
Esze ágában sincs, semmilyen pártszövetséget kötni - szavazókra pályázik. Ma legalább egyértelművé vált mindenki számára?

Miért növekedhet Vona tábora?
1. Mert sok a megvezethető, felületesen tájékozódó ember ebben az országban. Sajnos olvasás és műveltség helyett marad a kereskedelmi csatornák szinten aluli kínálata - az agysorvadás egyértelműen a Fidesznek és Vonáéknak kedvez. Félelmetes, mit be lehet adni nekik.

De ez csak az egyik ok.
A másik, 2. a Jobbik kikiáltása szalonképessé!!

Ez már a "másik" oldal szörnyű hibája. Elfogadhatónak mondják, csak a pártszövetség idejére, csak a Fidesz ellen, Churchill - Sztálin ...
Ebből mit ért a maradék "bizonytalan", aki inkább balra hajolna. Egy szót "elfogadható". Hogyan cselekszik majd? Ha akár szövetségre is léptek volna velük, akkor nem lehet olyan rossz!
Kakis ugyan, de legyen! Ezek még úgy sem voltak. Hallotta Mari néni? A Jobbikra szavazunk! Ezek majd ellátják itt mindenkinek a baját, és végre rend lesz, nem ez az örökös cirkusz!

Na, ebben én is biztos vagyok, látva agyrém polgármestert, olvasva a kémiai kasztrálós elgondolásukat (félre értés ne essék - embercsonkításról szól a mese, kihasználva a legelemibb ösztöneinket egy gyermekbántalmazó megbüntetésére, bevonva ezáltal minket is a saját bunkósbotos, ököljogos életértelmezésükbe), a szavazati jog megvonási elgondolásaikat, és így tovább!

Nem az a megoldás, hogy a Jobbikot elfogadhatóvá tesszük (csak iciripicikét, ideig-óráig légy szi', légy szi'!), hanem a demokratikus oldal megerősítése!
Láthatóan ez egy nehéz szülés, de szerintem még vajúdunk - ne rohanjunk fejjel a falnak! A Jobbik nem Sztálin, a demokratikus oldal nem Churchill.
Magunk tesszük lehetetlenné, hogy kikristályosodjon valami elfogadható, ha rögtön Vonához fut a nép a Fidesz ellen.

Tudom, volt rá elég idő, és mégsem alakult ki semmi, de lehet, hogy én sem dobnék be senkit túl korán a közbe, mert a Fidesz rögtön rárepül, és darabokra szedi.

Szerintem nyugalom, nem kell pánikolni!

S ha nincs más, szavazzatok a Jobbikra emberek, én biztosan nem! Akkor világgá megyek!
Mert szövetség szerintem nem lesz.

kekec írta...

Továbbra sem a tükröt találom hibásnak, ha az zilált frizurát (vagy kopaszságot) mutat.
Viszont Vona nem választási együttműködésre tett ajánlatot az ellenzéki pártoknak, hanem a "Tisztelt Honfitársaim"nak, azaz a baloldai szavazóknak.
Lefordítom magyaránra: nem vállalhatják fel az ellenzéki pártok (oda-vissza, tehát a demokraták és a jobbik) a formális együttműködést. Az egyéni körzetekben még lehet - főleg, ha a jobbik erős jelöltet indít. Minden értelmiségi jajongás ellenére az időközin simán átszavaztak (oda-vissza) a választók.
Bár a demokratikus ellenzéknek még ez sem érdeke: a jobbik feladata a jobbos szavazók megosztása! Ezt jó lenne mond a 106-108 körzetben, ha elvégeznék.
A gond csak az, ha a tesze-tosza demokraták nem tudnak megegyezni, mert akkor Vona tarolhat.
Aztán lehet újra a tükröt hibáztatni, ahelyett hogy megfésülködtek volna.

Joebacsi írta...

Valaki, aki nagyon unja


Ez az ne hagyd abba! Élvezettel olvasom, hogy még mindig nem felejtettétek el a szokásos kettős mércét.

Ezt írod: " Mert sok a megvezethető, felületesen tájékozódó ember ebben az országban. Sajnos olvasás és műveltség helyett marad a kereskedelmi csatornák szinten aluli kínálata - az agysorvadás egyértelműen a Fidesznek és Vonáéknak kedvez. Félelmetes, mit be lehet adni nekik."

Ezzel csak 2 bajom van:

1: El kéne felejteni ezt a belpesti gőgöt, lehet hogy a romkocsmák mélyén menő, de egyébként nem túl szerencsés azt a réteget állandóan fikázni, akiket állítólag meg akartok szólítani.
És a fontosabb
2: Ne felejtsd hogy UGYANEZEK a szavazók 2002ben és 2006ban még rátok szavaztak. Persze akkor még semmi baj se volt velük, ugye akkoriban meg mindenki MENSA es MTA rendes tag volt... Pont mint az usában. Most ugye hamburgerzabáló,proli csőcselék, bezzeg amikor UGYANEZ a nép Husseinobamát választotta meg, akkor ők voltak a világ legfelvilágosultabb népe.
Hánynom kell

Amúgy Lendvai "Nemleszgázáremelés" Ildikó válaszolt a facebookon Vona postjára, érdemes ránézni, akkora osztást kap a saját szavazóitól is...

KCsJ írta...

Kedves...Valaki, aki nagyon unja

BRAVÓ! Ennél jobban ezt a mondanivalót nem lehetett volna megfogalmazni. Gratulálok!
Remélem. hogy ezt a hsz-t a mi tisztelt bloggrünk is elolvassa és felébred végre "Csipkerózsika-álmából"

PuPu írta...

Kedves KCsJ, ha lehet, szorítkozz a tárgyra és szakadj le rólam.
Nem én vagyok a téma ugyanis.

Én egy türtelmes ember vagyok, DE

ha nem akarsz ezej a nickeden is megszünni, akkor fogd vissza magad...

:O)))

PuPu írta...

Kedves Joebácsi, amit írsz az nagy igazság, csak az időtényezőt felejtetted el.
Egyelőre a Fidesz nevű Orbán a fő gond, ha őt eltávolítottuk, akkor lehet csak a további politikáról dönteni.
A Jobbikkal való baloldali összefogás az egyetlen félelme egyébként Orbánnak, ezért is ugrál itt is ennyi baloldalért hirtelen aggódó, sosemlátott atyafi...
Ha mindenki külön akarja elkergetni a kis micit, akkor marad, és legközelebb még ennyi esélyt se hagy.
A választás egyébként fél év múlva lesz...

:O)))

KCsJ írta...

Kedves Joebácsi!
Igy fogalmazol:
"...Ne felejtsd hogy UGYANEZEK a szavazók 2002ben és 2006ban még rátok szavaztak. Persze akkor még semmi baj se volt velük,.."
Ugyan keves Joebácsi,HOL VAN MÁR A TAVALYI HÓ? Az akkori "öregek" már régen kihaltak az újabb generációt pedig a jobbosok egyszerűen "leszalámízták", az akkori balos pártok pedig elkezdtek osztódással szaporodni..-
Megszünt az egység, eltünt a tömeg. Ezt újra összerakni nem lesz könnyű, ez csak egy karizmatikus vezetőnek sikerülhet.
Én ezért nem hiszek a sikerben, mert mára már a Fidesz és a Jobbik laza szövetségben van és minden torzsalkodásuk ellenére Isten is "egymásnak teremtette őket"
A Fidesz által létrehozott álbaloldali pártok pedig már az első "füttyentésre" gazdájukhoz fognak simulni.
Szerintem mára ez a helyzet állt elő és ebben a kontextusban már nincs értelme az emberekre különféle jezőket aggatni.
Pégen is úgy volt és ma sem lesz másként. A szavazni vágyó ember - a pontos ismeretek hiányát érezve - meg fogja kérdezni a szomszédját, barátját,ívócimboráját .stb. hogy ő kire szavaz majd és Ő is nagy valószínüséggel úgy szavaz majd. Bizalmi viszonyban ez teljesen természetes gyakorlat. Itt azoknak nagy a felelőssége, akik amúgy általánosságban a figyelem középpontjában vannak.

KCsJ írta...

Pupu!
Megértéssel vettem tudomásul a fenyegetőzésedet és a továbbiakban eszerint fogok cselekedni.
Egyetlen feltételem azért lenne: Ez addig lesz csak érvényben, amig ezt a feltételt te is méltóztatsz betartani. Ha támadsz én azonnal visszavágok! Ezt, jó lenne ha tudomásulvennéd.
Más:
Tévedés ne essék, az előző nickneveimet nem te, hanem én magam szüntettem meg.

Unknown írta...

Az jó, ha valaki szabad akaratából megszűntetheti a nickneveit, s ettől nagyon boldog lesz; de az milyen öröm lehet, ha azt reagálhat írásokra, amit akar, pláne akkor, amikor ő nem is ír! :D

PuPu írta...

Kedves KCsJ, nem fenyegetőzés - ígéret!

:O)))

Valaki, aki nagyon unja írta...

Kedves Joebacsi!

2002 és 2017 között 15 év telt el, s 2006 óta is 11.
Ha Te nem érzed a különbséget, ha nem látod, akkor az érzékeléseddel komoly baj van.

Egyébként - A FIDESZ és Jobbik szavazókra gondoltam, akik 2002-ben is pont odaszavaztak, ahová most, s nekem 2002-ben is az volt a véleményem, hogy bugyuták, a 2006-os őszödi egymondatos hú, de fel vagyok háborodva, kukaborogatós, autófelgyújtós cirkusz óta pedig még inkább.

Nem írtam, mondtam akkor sem, most sem mondom/írom, hogy okosabb lennék. Csak a betonagy, az betonagy.

Ha valakinek elég annyit mondani, hogy nézze meg, mit írt Kertész Ákos, a magyar alattvaló, és neki ennyi elég, ha őrjöng, hogy az István a királyból, ebből a szent alkotásból (??) mit csinált Alföldy, ha megelégszik azzal, h. Hadházy szerint egy koraszülött "olyan, mint" egy tejeszacskó, s az "akkora, mint" az agyában meg sem jelenik, akkor az egy bugyuta ember. Vállalom.

Ha nem néz utána annak, amiről hallott, nem olvassa el a cikkeket, nem néz végig videókat, és eldönti, hogy azt fogja hinni, amit a másik mond neki, legyen az bármi, az elvakult, sőt, még ostoba is! Ezt is vállalom.

Félnek a "migránsoktól", rettegnek a pirézektől, megkövezik azt, akiről azt mondják nekik: Kövezd meg!, még csak fel sem merül bennük, hogy miért. Még gyávák is! Ezt is vállalom.

Rátámadnak az őcsényiek a panziósra és kiszúrják az autója kerekeit? Ezek az emberek félnek az erőszaktól, a terrorizmustól? Hiszen azt sem tudják, miről beszélnek, különben pontosan látnák, hogy erőszakosak és fenyegetők. Aljas, gyáva módon támadók!
Ha nem lennének ilyen csökkenképességűek, tán felfognák, hogy erőszak és erőszak között nincs különbség!
Van ilyenből legalább kétmillió "honfitársunk".

Ehhez már csak hab a tortán, hogy a támogatásukkal élve felhízlalta magát egy vámpírkormány, és még ahhoz is nagyon hülyék, hogy észrevegyék, hogy az ő vérüket is szívják! Na, ezt is vállalom!

Írj, ha az emésztéseddel gondod van, remek hányinger ellenit tudok ajánlani.

Valaki, aki nagyon unja írta...

Még egy kicsi részlet - Vona Gábor nem történész, hanem középiskolai történelem tanár (ELTE Bölcsészkar).

A töri tanár sem roszabb a történésznél, de mégis más. Ráadásul ez is "csak" végzettség, hiszen szinte nem is dolgozott tanárként, s az gyakorlat nélkül kb. annyit ér, mintha azt állítanám magamról, hogy én meg zsoké vagyok, csak mert 3x voltam a Tattersallban.

góbé írta...


...aki már tényleg qurvára unja !

Mi a túrót nem lehet azon megérteni, ha Molnár, Gyurcsány, meg a többiek egy sör mellett bedobják Vonának: csináljanak együtt egy Szabad Haza nevü választási pártot nem politikus me. jelölttel, nem politikusokból álló árnyékkormánnyal.
Az alkotmányos rend helyreállitása után, szabad, tisztességes válaszáson ráérnek majd egymással is csörtézni.

Ha Vona benne van, irásba foglalják a k ö z ö s, k o n s z e n z u s o s megállapodást, azt ország-világ előtt közzéteszik !!! Ha Vonát nem érdekli a dolog, legalább megpróbálták, meg a kép is tisztult...

nemóvatos írta...

Én hülye. Végigolvastam a komenteket is pedig elég lett volna góbéhoz ugranom (október 7. 5:52)
Bár a baj ezzel az, hogy addig ekézték elvszerűségből (a maguk "töketlensége" folytán erősítve ezzel) a Jobbikot, hogy Vona már nem ülne le velük sörözni.
Hacsak komolyan nem venné Orbánék betiltási ijesztgetését és a "Szabad Haza választási pártot" megfontolná pajzsnak használni.

kekec írta...

góbé
mit nem lehet azon megérteni, hogy a politika iránt érdeklődő és demokrata tömeg szánalmasan vékonyka ebben az országban? A többséghez csak az ingyenesen elérhető kormánypárti források jutnak el, ami szerint minket irigyel Európa és a világ, mert hű de gyorsan fejlődünk és világpolitikai tényező a kedves vezetőnk?! Hogy az ellenzék csak nyivákolni tud mindenféle korrupcióról amire semmiféle bizonyítékuk nincs, mert nem tudnak értelmes érvet felhozni Orbánék ellen? Viszont milliószámra hoznának be muszlimokat? Hogy némi székházdobálástól eltekintve rend éés nyugalom van ebben az országban?!
Ezeknek egyszerűen nem hívószó sem a demokrácia helyreállítása, sem a kormányzóképtelenség hangoztatása. Márpedig annak állítása, hogy majd új választást tartunk és nem egész időszakra kérünk mandátumot - nagyjából és egészében ezzel azonos a szemükben?
A bizonytalan, nem válaszoló, nem szavazó tömeget csak RÖVID, frappáns jelszavakkal, ütőképes és alternatívaként felmutatható árnyékkormánnyal lehetne megszólítani. Nem azzal, hogy "ezek" még a választási együttműködésben sem tudnak megállapodni, akkor mit várjunk tőlük kormányon?
De persze a tükör a hibás, ha ezeket megmutatja! Ahelyett, hogy kritika nélkül támogatná a tesze-toszaságot.
és nem ártana nemzetiszinű mázzal leönteni, akármit is próbálnak. Azzal minden szart el lehet adni, ahogy az EM 7,5 év megmutatta.

góbé írta...


Kedves Kekec !

Igen egyszerü a " hivó szó ": Takaritsük el közösen g.orbán tolvaj, a hazát maguknak kisajátitó bandáját, hogy megteremtsünk egy élhető, fejlődni, gyarapodni képes országot.

Orbánék 2 milliójával szemben 3-4 milla akarja ezt akik még szavazni is hajlandók, csak már lenne kire...

ujkadar@gmail.com írta...

Pupunak messzemenően igaza van. Szálasi is leváltotta Horthyt.

KCsJ írta...

Pupu!
Köszönüm! igazán meg vagyok hatva.

Valaki, aki nagyon unja írta...

Kedves góbé!

Mit nem lehet érteni? Én is ezt kérdezem:
"A Jobbik országos választmánya szombaton nyilatkozatban rögzítette, hogy a párt nem köt szövetséget a Fidesszel, illetve az MSZP-vel és a többi baloldali, liberális párttal sem a 2018-as parlamenti választáson - közölte Jakab Péter, az ellenzéki párt szóvivője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján."
http://nepszava.hu/cikk/1117750-a-jobbik-nem-kot-valasztasi-szovetseget
Nem hallottam másik döntésről, de megkövetlek, ha van.

Ráadásul tele van a környezetem "jobbikosokkal". Ha valaki utálja a "libsi, komcsi, hazug, tolvaj baloldalt", akkor ők zsigerből teszik. Az észérvek hatástalanok. Nem szinte, teljesen. Magasabbrendű lényként, a magyarság létének és megmaradásának egyedüli letéteményeseként élik az életüket, és mélységesen utálnak mindenkit, aki nem ezt teszi.
Ezt kizárólag az érdek írja felül - tapasztalatom szerint.
Vonának nem érdeke szövetséget kötni. A bizonytalan baloldal nagy evezőcsapásokkal hajtja feléjük a még bizonytalanabb szavazókat.
Vonáék nem változtak, csak erősödni akarnak, szavazókat akarnak, nem pártszövetséget.

S még egy - szeretem, ha valaki szenvedélyes, sőt bizonyos helyzetekben vesse le a gátlásait, mert csak úgy jó, de ez nem Pupu blogja. Valaki vagyok, aki tényleg nagyon unja - például a környezet egyre durvább, trágárabb stílusát.

góbé írta..."... Ha Vonát nem érdekli a dolog, legalább megpróbálták, még a kép is tisztult..."

KCsJ írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
KCsJ írta...

Kedves Góbé!
Azok akik ezt a "házasítási kisérletet" kogondolták azok szerintem előre tudták a végeredményt.
A Jobbik párthatározata nagyon fontos és üdvözlendő esemény, mert a tervezett rendszerváltó helyzetben a nézetek összegyezhetetlensége igen súlyos válságot idézhetett volna elő, ami akár azt is jelenthette volna, hogy a szükségszerűen kiirt rendkívüli választások eredményének kihirdetéséig lebénul az ország.

Az biztosnak látszik, hogy itt Mo-on 2018-ban kizárólag csak koalíciós kormányzásra lesz lehetőség.
A variációs lehetőségek pedig igen csak behatároltak és könnyen felmerülhet, hogy egy esetleges győzelem esetén a - a Fidesz -Jobbik-LMP-Momentum által elfoglalt - megmaradó szűk mezsgyén lehet-e majd egy működőképes kormányt létrehozni. Kisebbségi kormányzásban gondolkoni pedig a jelen politikai állapotok között szinte lehetetlen.
Súlyos kérdések ezek és mindannyi megválaszolásra vár.

góbé írta...


üdv KCSJ !

"... Ha Vonát nem érdekli a dolog, legalább megpróbálták, még a kép is tisztult..."