2024. június 10., hétfő

MEGMOSDASSUK, VAGY CSINÁLJUNK ÚJAT?Klasszikus a vicc: a purdé beleesik a pöcegödörbe, mire szerető szülei azon kezdenek tanakodmi, hogy érdemes-e magmosdatni, vagy inkább csináljanak újat.
Hát, erről már lekéstünk, előbb jutott eszébe Viktornak, hogy csinál egy új ellenzéket, mint azoknak akiknek ez lett volna a dolga, így aztán erre sincs gond, és Nagyurunk talán két évnyire van attól, hogy ígéretét maradéktalanulk valóra váltsa: megsemmisítse a magyar baloldalt.
Élt százhuszonöt évet, ameddig élt, csinált jót is, rosszat is, átélt két világháborút, üldözték és üldözött, végrehajtója és áldozata volt a sztálinizmusnak.
Átmenetileg felszámolta a magyar kelrikál-feudalizmust, elvetette a magyar polgárosodás  csíráit, felemelte a magyar falut, a nemzet egyetlen aranykorát hozta el, úgy egy negyedszázadnyi időre.
Aztán - úgy tűnik - elkényelmesedett, és amikor eljött a megpróbáltatások ideje, csődöt mondott.
Most itt állunk a ki tudja hányadik kudarc után, és csodálkozunk, hiszen mindent úgy csináltunk mint mindíg, és mégsem lett más az eredmény...
A vonatkozó népi bölcsesség szerint ha nem megfelelő a vigalmi intézmény üzletmenete, akkor hiába cseréljük a diványokat, célszerűbb a lányok cseréjével kísérletezni.
Ez az utolsó alkalom, ami még alkalmas a kármentésre, és attól tartok, ezt az alkalmat is kihasználatlanul hagyják azok, akiknek még két évig nem kell visszamenniük karosszérialakatosnak, hiszen a helyzet kiválóan alkalmas a szar kenegetésére.
Talán a szemük előtt lebeghetne a szocialista párt sorsa, menetelése a megsemmisülésbe.


Minap beszélgettem az unokahúgommal, mert zavart, hogy a klón hívévé szegődött.
Elmondta, hogy ez annak köszönhető, hogy elege van az orbánizmusból, de elege van ellenzékéből is, és legjobb lenne az országnak, ha kéz a kézben elhúznának a -  mondjuk, bár ő kicsit érdesebben fogalmazott - a feledésbe.
Amikor azt firtattam, hogy mi a baja az ellenzékkel, akkor kifejtette, hogy másfél évtizede semmiféle eredményt nem értek el, elege van a lózungokból.
A munka, a pénzkeresés és a gyereknevelés mellett egy normális országban szeretne élni, ahol nem ijesztgetik az állampolgárokat háborúval, ahol hatékony iskolarendszer és egészségügyi ellátás van, ahol csak akkor kell politizálnia, ha kedve van hozzá, és ilyen dögmelegben nem kell "tüncikézni" mennie, ha valami haladást szeretne.
És egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter a megoldás, de legalább belevágott egy féltéglát az állóvízbe, valami mozgás megindult, aztán majd meglátjuk, mi lesz a vége.
És ugyan tudom, hogy ennek legfeljebb Orbánnak négyötöd lesz a vége, de tudom, hogy az ország - fiataltól-öregig - pontosan ugyanígy gondolkodik.
Persze azt is tudom, hogy ez leginkább indulatvezérelt mérgelődés, de ha csak egy kicsit is jogosnak tartom, akkor az ellenzék nem végezte el azt a munkát, amelyre a választópolgárral szerződött.
Sajnálatos.


Baloldal.
Szép meghatározás, ha mai tartalmával egyrészt nem is törődik senki.
M
ásrészt meg az idők folyamán errefelé szitokszóvá nemesedett azok száján is, akik mindent ennek a politikai oldalnak köszönhettek, beleértve azt a társadalmi mobilitást is, mely lehetővé tette, hogy ma száműzött grófnak vagy  grófkisasszonynak érezhessék magukat.
Harminc éve szó sincs itt már osztályokról, tulajdonviszonyokról, elosztási viszonyokról.
Ha tulajdon, hát NER-lovag vagy lovagina, ha elosztás, akkor Orbán és családja, esetleg pénztárcái mindenféle neveken.
Ha valakire azt mondják, hogy munkás, horribile dictu proli, akkor minimálisan is kikéri magának.
Hiszen ő munkavállaló, és junior hygiene manager, - mindjárt senior lesz, csak előtte még fel kell mosnia a klozetot.
Baloldali párt jelenleg nincs, az MSZP - melynek hajdan komoly társadalmi beágyazottsága és szervezetei, aktivistái voltak gyakorlatilag eltünt, mai és volt vezetői majd elszámolnak a lelkiismeretükkel, ha van nekik olyan.
Kár érte, de szinte törvényszerű volt, hogy erre a sorsra jutott.
Több dolog juttatta ide, ezek közül hadd említsem meg a kamarilla-politizálást, a hetven-harmincas megállapodást a maffiával, melyet nem lehetett volna megvalósítani a pártvezetés nélkül.
Amikor az ötlet megszületett, akkor kellett volna megszabadulni a pártpénztárnoktól és az ötlet jóváhagyójától egyaránt.
Gyurcsány viselkedése sem nevezhető kifogástalannak, ha egyébként érthető is, hiszen a párton belül folytatni a harcot valóban nehezebb lett volna, mint a pártalapítás.
Sajnálatos az is, hogy amikor már agonizált a párt, akkor a DK jónak látta szavazótáborát némi kannibalizmus bevetésével növelni, és ehhez a szocialisták között  találtak eledelt - és partnereket is.
Azt hiszem, a Szocialista Párt a következő parlamenti választásig lesz életben, utána oda jut, ahova a liberálisok maradéka jutott.
Nem vonom kétségbe a párt mai vezetőinek tiszta szándékait, de a feladat nagy és ők alkatilag alkalmatlanok a feladatra.


A Demokratikus Koalició egy szociálisan érzékeny balliberális párt.
Vezérelvű, hiszen a magyar választó erre van optimalizálva, és bár deklaráltan az angolszász típusú parlamentáris demokrácia híve, szimpatizánsainak túlnyomó többsége azt se tudja, hogy eszik vagy isszák a
ezt.
A magyar válas
ztónak a személyes szimpátia számít, és ebben az esetben is ez érvényesült - a Demokratikus Koalíció vezére szép magas gyerek - nagy cipő, nagy kéz, nagy orr - a nők egy-egy látogatása után hosszú sorokban álltak a mosdók előtt.
Üdítő színfolt volt a magyar politikában, fiatal volt, tudott papír nélkül beszélni, lelkesítő dolgokat mondott, akinek vezér kellett a lélegzéshez, boldogan beállt mögé.
Tetszett a népnek a családi élete is, és bár erősen liberális érzelmű szocialista volt, nem ütötte-verte a liberálisokat, amit azok később meg is háláltak alaposan - ha valaki ismeri a béka és a sperma meséjét a folyó átúszásáról, akkor tudja miről beszélek.
Medgyessy sportminisztere volt, kedvenc sportja a hosszútávfutás.
Ez egy magányos, elmélkedő műfaj, futás közben remekül lehet ábrándozni.
Egy pszichológus már ebből messzemenő következtetéseket tudna levonni egy esetleges harc kimenetele tekintetében egy ütközésekhez és agrasszióhoz szokott labdarugóval, és bár az kiderült róla, hogy kitartó és ütésálló, az is kiderült, hogy nála az elmélet és gyakorlat viszonyában nem minden esetben a gyakorlat a meghatározó.
Időnként illúziókat kerget, vágyait és ötleteit azonnal megosztja a társadalommal, ezért sokszor az volt a benyomás róla, hogy összevissza beszél, és ez feszültségeket okozott munkatársai lelkében, akik reggel tizenegykor nem tudták, hogy a reggel kilenckor tartott eligazitás még érvényes-e?
Őszinte volt, transzparens kormányzást folytatott, közben mindent kibeszélt az alkalmazott módszerekről, a kényszerekről, a célokról, szóval, ahogy édesanyja mondta - márpedig ő ismerte nagyon -  lotyaszájú volt.
A vesztét is ez okozta.
Ellenfele pontosan ismerte a magyar kocsmai mentalitást, mely nem az elvont fogalmak használatáról, az árnyalt utalásokról, vájtfülűeknek szóló parafrázisokról szól, hanem az elmondottak szó szerinti értelmezéséről.
Így az őszödi beszéd a hazudtunkkal meg a kurvaországgal muníciót adott egy igen sikeres lejárató kampányhoz, melyből soha nem tudott kikeveredni és a hátralevő életében már nem is fog.


Mindemellett felépítette az új pártot, de elkövette a szokásos vezetői hibák szinte mindegyikét.
Vezérnek szegődött, de demokratáskodott, utálta a kamarillapolitikát, de nem tudta kikerülni, hiszen alapvetően kevés emberben bízik, azok meg általában bólogatnak.
Azt hitte, minden szakértőnél okosabb, ha nem az övé az ötlet, akkor az nem jó, lebecsülte a hagyományokat, megtagadta a múltat, a jövő tekintetében pedig illúziókban ringatta magát. 
A színházat nem rendezni szerette, hanem a primadonna babérjaira tört több-kevesebb sikerrel.
Nem értett a tömeglélektanhoz és még annyira sem a propagandához, egy hályogkovács magabiztosságával nyúlt olyan kérdésekhez, melyek gondos mérlegelést igényeltek volna. 
Persze mindig voltak, akik ilyen esetekben a guru bölcsességét látták a dologban, annál is inkább, mert káderpolitikája katasztrófális.
A régi harcostársak bármikor hibázhatnak, kutyaütők lehetnek a maguk területén, következmények nélkül. 
Új káderek általában a túlsó partról úsznak át, van is becsületük, ameddig beállnak a sorba, amúgy meg értjük mi az ellenvéleményt csak nem szeressük, ugye Bauer kollega?
Azt hiszi, hogy ha ellátogat vidékre és beszél párszáz őt ünneplő enber előtt, akkor azzal az országos politika le van tudva, jóllehet párszáz ember akkor is összejön, ha megérkezik a városba a vándorcirkusz a kétpupú tevével, és ünneplik is az előadást.
A siker titka az lenne, ha a helyi szervezetek állandó, folyamatos munkát végeznének az emberek között, ehelyett a kampányok időszakára időzítik a tevékenységet, ilyenkor kedvesek az aktivistákhoz, aztán néhány évig feladat nélkül hagyják őket.
Értelmes feladat nélkül a lelkesedés lelohad, a közösség szétesik, pedig ebben a világban a lelke mélyén szinte minden ember szeretne valamilyen közösséghez tartozni, ezt kellett volna megteremteni.
És hát az ellenőrzés nem ördögtől való, nem ártana élni vele.
Bizony, bekerültek a körbe karrieristák is, akik az önkormá
nyzatokban a pénzeszacskó közelében szeretnek melegedni.
Ehhez használják a DK-t és ez ad nekik legitimitást, meg - ha bekerülnek az önkormányzatokba - módot a mutyira.


Egy rossz döntés elidegeníti a választót, márpedig sorra rossz döntések születtek, és nem történt semmi, business as usual...
Megy  a prérin a hallgatag Joe a lovával, előtte a nyeregben az éppen megszöktetett világszép Mary.
A ló megbotlik, Joe megszólal: Egy.
Kis idő után a ló ismét megbotlik, Joe szól: Kettő!
A ló harmadszor is megbotlik, megállnak, Joe és Mary leszállnak a nyeregből, majd szól a colt.
Mary felháborodik: lelőtted, most mehetünk gyalog!
A hallgatag Joe összevonja a szemöldökét és megszólal: Egy!
A DK-nál nem szólalt meg senki, a ló botladozva végigtámolyogta a prérit, a világszép Ágnes fenekét már feltörte a nyereg, Frank meg megmagyarázza: a támolygás csak cselvetés, minden rendben.
Nyertes a ló.
Néhány dolog, ami - hangsúlyozom, az én véleményem szerint - hiba volt:
Hiba volt otthagyni a szocialistákat, megteremtve ezzel a saját táboron belüli ellenzéket.
Hiba volt szakember nélkül olyan megegyezést kötni, melynek eredményeként nem hozhattak létre saját frakciót.
Hiba volt az őszödi beszéd, - csak a vak nem látta a bosszúra éhes belső ellenzéket.
És hiba volt lotyogni, olyan kifejezéseket használni, melyek kárt okoztak. Moldova szerint a paptól elvárható, hogy ő legyen a két lábon járó vasárnap...
Hiba volt csupa levitézlett import-politikussal terhelni a pártot, úgy, hogy mindjárt formlális vagy informális vezető pozícióba kerültek.
Hiba volt a tagságot kitenni a választás kényszerének: Nagy Imre vagy Kádár. 
Hiba volt nem felvállalni a múlt - Kádár korának vállalható elemeit, hiba volt emberek százezreinek a múltját leértékelni.
Hiba volt a baloldal múltját megtagadni, hiba volt primitív módon értelmezni a történelmet, hiba volt ötvenhat kapcsán elhallgatni a tényeket, hiba volt az ikonikus Köztársaság téri székház eladása.
Hiba volt a szervezetfejlesztés elhanyagolása, a pártépítés elmulasztása, az ifjúsági szervezet leértékése.
Hiba volt a média elhanyagolása.
Ma oda jutottunk, hogy egyetlen baloldali lap sincs, a Népszava maga a háborús uszítás, újságírói a minimális etikai követelményeket sem tartják magukra nézve kötelezőnek - tisztelet a kivételnek.
Hiba volt, hogy a nyertes önkormányzati választás után sem voltak képesek egy saját lapot és legalább egy budapesti televízió-csatornát létrehozni, viszont Kálmán Olgából a szemüveg akkora politikust csinált, mint ide Lacháza.
Elbabázik a youtube csatornával, örül is neki a zsákfalvak számítógéphez szokott népe.
Gréczy meg örök darab - miért is? A hallgatag Joe talán nem is volt akkora hülye...
Hiba volt a magyar falut odadobni a jobboldalnak, hogy ma a sötét gyalog is azt mantrázza, hogy ez a szabadság. 
A virágzó magyar mezőgazdaság helyett ma területalapú támogatást termelünk. És persze, a magyar falu nem fekszik a Nagykörúton belül...
Hiba volt az a pálfordulás. mely az oroszok tekintetében történt. A választó nem felejtette még el Totó kutyát, meg a moszkbai vacsorát a Putyin házaspárral, a tetejébe teljesen hibás döntés a világpolitika átrendeződésének korában az atlantista politika kritika nélküli kiszolgálása.
Hiba - és megbocsáthatlan hiba - a békepártiság átengedése a maffia-jobboldalnak.
Hiba volt  engedni, hogy beszoríthassák a pártot a háborúpártiságba.
Nem is értem... - ki adhat tanácsot Gyurcsánynak? Orbán?
Hiba ma is egy-kétszázalékos pártocskákkal szövetkezni, kártékonyak és mint szövetségest, még kritizálni sem illik őket. A nép hasonló esetekben az szokta tanácsolni, hogy b@xxxanak egyedül.
Ezek egy része a Fidesz filiáléja, a cél a szavazatok porlasztása, az akció sikere viszont kétségtelen.
Hiba volt Karácsonyt támogatni, mint főpolgármester-jelöltet.
A Márki-Zay féle árulás napján kellett volba megszüntetni vele mindenféle együttműködést.
Karácsony áruló, az árulót rendesebb helyeken megvetik, nem segítik.
Legfeljebb feldugják a fenekébe a karóit.
Persze az sem igaz, hogy nem lehet öt év alatt felépíteni egy potens saját jelöltet, lehetett volna akár Dobrev Klára is.
Hiba volt az ő elpocsékolása egy alapvetően elhibázott politika oltárán.
A baloldal okos, karizmatikus politikusát vesztette így el, és neki a brüsszeli stallum hazai háttér nélkül nem sokat ér.
Hiba az is, hogy az ideológiai pártok ideje átmenetileg lejárt, ma  választási pártra van igény, de ehhez igérni kellene tudni.
Például az önkormányzatiság helyreállítását, az iskolarendszer visszaállamosítását, a gazdasági prioritások megváltoztatását, - de ezek persze csak ötletek.


A seb, amit most kaptunk akkora, hogy ha minden DK-s és volt szoci egyszerre nyalogatja, akkor se gyógyul be.
Le kell vonni a tanulságokat, mert ami most történt, az a 2026-os parlament választás előkészítése volt.
Ez alatt a két év alatt kell korrigálni, építkezni, visszadni a hitet a párt szimpatizánsainak, és nagyon átgondolt, praktikus politikát folytatni.
Magyar Péter pártja túl van a mézesheteken, ez valamivel könnyebbé teszi majd a helyzetet, Karácsony meg béna kacsa lesz, mert nincs mögötte közgyűlési többség.
Nem kell feladni, de nincs sok idő, a vereség elemzésével egyidejűleg kell szervezni, tervezni dolgozni.

Sok sikert hozzá!


:O)))

24 megjegyzés:

Bubu64 írta...

Jaj Pupu!
Te az örök optimista, a ne adjuk fel szöveggel.:)
Nagyon jó elemzés. Nincs itt semmiféle esély, ennyi volt. Te is tudod, hogy MP egy báb, két évig még tolják és utána jön a diktatúra, egy esetleges EU-ból, Nato- ból való kilépéssel. nép zabálja a moslékot. Nem a népet kellene inkább lecserélni?

mabri írta...

Nem értek a politikához, úgyhogy gőzöm sincs, hogy jogosak-e a vádak (mondjuk ahogy olvastam őket, annyi azért felmerült bennem, hogy volt-e valami, amit Gyurcsány jól csinált). Abban viszont biztos vagyok, hogy nem sok értelme van bármit is máshogy csinálni a felsoroltak nem fontosak az embereknek. Magyar melyik "követelménynek" felel meg? Egyiknek sem, illetve csak egynek: megfelel (mondjuk, hogy miért; hogy miért épp ő azt fel nem foghatom) annak, amit egyemberközpontúságnak szoktam nevezni -- de nevezhetjók vezérelvűségnek is.

kekec írta...

Több mint bűn - hiba volt 2018-ban a nyilvánvaló választási csalások után, amikor tömegtüntetésen minden fideszellenzék megjelent (örök emlék a melletünk masírozó 64 vármegyések az Astóriánál) nem vonni kétségbe a választások eredményét (pl a számitórendszer "leállása" stb. miatt) és legitimálni a csalással szerzett újabb 2/3-ot. Az ellenzéki összefogás szavazói szinten teljes körű volt - és legalább nem döngethette volna a mellét utána Örbán.
Azóta degradálták magukat a biodiszlet szerepére. Az előző eu-s választáson azért tudott jobban szereplni a DK (talán 21 %?) mert a most a Tiszára adott protest szavaztok nagy része akkor hozzájuk ment (befogott orral, és 10 %-al kevesebb). Ebből hiba volt levonni azt a következtetést, hogy tényleg van 21 %-os bázisuk, és nem kell fejleszteni.

Volt alkalmam kies kisvárosunkban megpróbálni csatlakozni egy DK-s szervezethez, de valamilyen eszement megfontolásból helyben ilyen nem volt, csak átszállással 3 faluval arréb. Merthogy az országgyűlési választások körzetei szerint szervezték őket. Ne mán!! 4 évente együtt lehet működni a helyi szervezeteknek, nem lehet ilyen bohóckodással elriasztani a klienseket! Mert engem sikerült.

Pedig bennem lett volna igény értelmes emberekkel politikáról beszélgetni - mert az orbánhívők személyes sértésként élnek meg bármilyen ellenvéleményt, amelyik nem egyezik azzal, amivel őket reggeltől-estig tömik.Azaz már a 2-3 mondat után üvöltözésbe torkol a
vita. Ezért néhány kisérlet után erről leszoktam, legalább nem hallom vissza a kötelező mantrákat.

MP tehetséges porszívóügynök - program és személyek nélkül "áradt a tisza" de most 2 évi majd működtetni kell a porszívókat, és majd meglátjuk, hogyan.
Mindenesetre "érdekes időknek nézünk elébe"

Pupu, mekkora esélyt adsz arra, hogy Orbán macronizálódik, és még mielőtt a Tisza felépülhetne előrehozott választást tart- különös tekinterttel, hogy ez az eredmény elég lett volna neki a 2/3-ra is?

mavtelep írta...

Szervusztok !
Le vagyok törve...na, nem az eredmény miatt, hanem a reakciók miatt.
Egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy minden hibáért, kudarcért, bakiért Gyurcsány a felelős. Felépített egy pártot, a sisere had folyamatosan kikezdte, kikezdi és folyik a rádióból a gyalázása.
Hallom, hogy csak "ártott a DK-nak, ellenzéknek" le kell mondania ahhoz, hogy az ellenzék magához térjen. ( nem térek ki az életképtelen kis pártocskákra)
N
o nem kell ezt tovább ragozni, ha megdöglött az oroszlán nem nem rúgunk bele.

Szabad tudnom, ki állhat Gyurcsány helyére és melyik párt bírja egy totálisan gyűlöletes légkörben két évtizedig megtartani a helyét ?

kekec írta...

Kedves mavtelep/
Pupu szerint Gyurcsány egy csomót hibázott - melyik felsorolt hibával nem értesz egyet?
Vagy mennyiben nem felelős ezek elkövetéséért - avagy ki nem javításáért?
Ezzel együtt félre ne érts -nem vagyok Gyurcsányellenes, de Gyurcsányhívő sem. Viszont mivel a tisza a jobbközepet szította meg - most lenne alkalom balra húzódni, ahova eleve indulnia kellett volna a "Merjünk baloldaliak lenni" szösszenet szerzőjeként. Pupu már az alakulási elnökség ismeretében a haját tépte egy baloldali tömegpárt esélyének elmulasztása miatt. Bár ne lett volna igaza!
És szerintem nem volt elhibázott az Árnyékkormány felállítása, de tudsz egyetlen kormányprogramot megemlíteni? A magyarokat nem lehet európai eszmékkel megszólítani - szó szerint "hasza kell beszélni" Tehát leginkább a belpolitikai állításaik érdekelnének. Nagyjából el volt dugva, és még a rendelkezésre álló forrásokat sem használták az ismertetésére.

PuPu írta...

Kedves mavtelep!
Az élet már csak ilyen, aki vezető, annak felelősséget kell vállalnia, és most nem hivatkozom a japán közlekedési miniszterre, aki lemond, ha a Shinkansen két percet késik, és még jó, ha nem vágja fel a hasát.
Gyurcsánnyal szemben nem ez az elvárás, hanem az, hogy nézzen szembe a hibákkal és korrigálja azokat.
Gyurcsány nem döglött oroszlán, hanem - ha már ilyen hasonlatot keresel - sebzett vad, akinek most illene veszélyesebbé válni, mint bármikor.
Hát, kíváncsi vagyok.
Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni...
:O)))

Névtelen írta...

Te DK-s vagy, PuPu Vezír...?!

;-))

Figyu "mán"...

Félrever a kis szíved...

Nem a Fogatlan NER-Istennő lesi a fiatal "fijúkat", hanem a Döbrögi uraság tart háremet kiscsibékből...
"Akó" miről is beszélünk "itten" kérem...?!
"Állandójan" "grupenezne" a "nagynyögdíjas"...

Jájjjjj, Te...

Várjunk, várjunk...

Csak csendben, nehogy ki legyek valahonnan toloncolva, hisz én nem vagyok a Szekta tagja...
Nemdebár, ugyebár...?!

Tudod, van az a pénz...

...á la Darth Vader...

Kari Geri is azért jó, hogy marad, mert a Pajtitok, és legalább a pótlékokat nem veszik el... Nem a nagy esze, tudása, szakmaisága alapján... Szabadon fejleszthetitek a nem létező szervezetet...

;-))

De komolyra fordítva a szót...

Ez a "Kislyány" megbolondult...?! Nagyon klassz videókat "csinyált"...
Miért törölte le...?! Vétek...

Valahogy Nálatok ez a tabu, illetve titok kérdés nagyon él...
Ráadásul Rajtad is látszik, hogy full boldogtalan voltál és vagy....
Nem értelek, Apuci...
No, mindüggy...

1970 írta...

Kedves PuPu!

Minden mondatoddal tökéletesen egyetértek.
A "Merjünk baloldaliak lenni" fontos gondolat lenne, csak nem GyF szájából, mert abból - a felsoroltak okán - tökéletesen hiteltelen.
MP egy trójai faló, ez napnál világosabb. Amikor az emberek rá fognak döbbenni erre (mert el fog jönni a pillanat), akkor kellene egy teljesen új emberekből álló, hiteles, baloldali politikai formáció (=társadalmi szolidaritás, kohézió, mobilitás, kiegészülve a fenntarthatósági szemléletmóddal stb.), amelynek képviselői ezekre az Általad felsorolt vonatkozásokra egészen más módon tekintenek. Egy új Kádár, de még csak egy új Horn sem lesz (sajnos), de attól még igaz, hogy ebből a híg ürülékből csak egy markáns baloldali program vezethet ki (egyébként az egész világra vonatkozóan igaz ez, akkor is, ha - látszólag - nem ebbe az irányba rohan az emberiség).

kekec írta...

Kedves Pupu. Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. MP is jobban járt volna, ha kialussza magát, mielőtt az ATV-be megy.

"Egy" kivonulás az ATV-ből, amivel csak azt bizonyítja, hogy nem olyan teflonbevonatú, mint Gyurcsány, ráadásul jobbos körök már eddig is "pszicho peti"nek nevezték, ezt támasztotta alá a nagy nyilvánosság előtt.

"Kettő" na már ez több mint bűn, az ATV listázása. Ez azért sok hivőnek megakad a torkán.

Gyurcsányt meg nem kell félteni, mert egy "keljfeljancsi" anno olvastam valahol, hogy elküldték mint sportminisztert, visszatért mint miniszterelnök, és a fideszes amortizálás után visszatért a politikai palettára egy viszonylag erős ellenzéki párt élén.
És ha valaki elég sokáig ül a parton előbb-utóbb a folyó elsodorja előtte az ellenfele politikai hulláját. A DK jobb, ha nem foglalkozik vele, hanem rábízza önmaga amortizálását.

De egyébként ismerve az mszp milliárdos adósságát - tényleg hibának tartod, hogy nem vállalta be az új pártjával ennek a tartozásnak az arányos részét? Mert pártszakadás esetén nem csak az aktív vagyonból kellett volna a dk-nak részesülni. Az adósság rendezésének logikus lépése volt az ikonikus székház eladása. Még jobb, ha szabadpiacon adják el, mintha a végrehajtók nyerészkednek rajta. márpedig anno már menthetetlen volt.

PuPu írta...

Kedves 1970!
Ahogy elnézegetem, általában egyetértünk, mint ahogy most is.
Talán egy kivétellel: én nem hiszek a szűzies újrakezdésekben.
A társadalom állapota nem egy elrontott rajzlap, a történelem meg nem egy elrajzolt mű, nem lehet azt, amit elrontottunk egyszerűen eltépni, eldobni és új művésszel - a régi publikumnak - új műbe kezdeni.
A társadalom nehezen változik, az új művész régi géneket és a szüleitől hozott szemléletmódot, viselkedésmintát használ majd - jobb esetben - az új műhöz, aztán egy idő után elcsodálkozik az eredményen.
Lassan változik minden, az ember rövid életéhez képest mindenképen.
Majd a dédunokáink megváltoznak, persze a környezetük is, és akkor kezdődhet az alkalmazkodás, amiben megint fék lesz a múlt, a genetika, a szokások az ősök tapasztalata, - szóval. szerintem türelmesnek kell lennünk.
Arra azért ne számíts, hogy a társadalom hétfőről-keddre ráébred a tévedéseire, aminthogy a Magyar-jelenség is csak olyan, mint egy nyári zápor, majd elmúlik.
Az lenne a baj, ha nem, habár a társadalom ennek a bunkónak is - hasonló a hasonlónak - örül...
Mindegy, a főpróbán túl vagyunk, a premiereig még van két év, csodát nem várok, de
talán a tanulságok levonását igen...
Legyen szép a nyarad!
:O)))

PuPu írta...

Kedves kekec!
MP alhatna, amennyit akar, akkor sem változna, hiszen amit láttál, az a valódi személyisége.
Hogy egy kicsit torzult?
Hát istenem, őt nem az apja verte, hanem a felesége rugdosta, mindkettő másként hagy maradandó nyomokat a személyiségen...
Gyurcsány nem teflonbevonatú, hanem türelmes, és a helyzetéből adódóan - ha komolyan vesszük a demokráciát - egyedül a DK tagsága fogalmazhat neg vele szemben követelményeket, a többi pártnak - bár jól esik dumálni - de nem osztottak lapot.
Mellesleg igen nevetséges, hogy olyan valaki szólítja fel távozásra a közéletből, aki tizenöt éven át a Fidesz jól fizetett seggnyalója volt azt, aki húsz éve a maffia ellen harcol.
A választópolgárok közül is csak annak van joga kritizálni és ötleteket adni neki, aki a választója, a többi már kifejezte a véleményét azzal, hogy másra szavazott.
A székház nem volt menthetetlen, csak éppen kínos volt Nagy Imre mellett kampányolni egy olyan épületből, ahol a kövekhez nem kevés egykori elvtársa vére tapadt, és ebben volt némi szerepe az áruló miniszterelnöknek.
A politikus a választóin kívül nem kötelezhető a többi futóbolond elviselésére, a választója meg a büntetése viselt dolgaiért.
Ami az anyagiakat illeti, az MSZP vitte a tőkét, a DK-nak meg az eszme jutott, azt is elherdálta.
De ez nem is baj, hiszen nem szocialista lett, hanem liberális, (most éppen szocdem). Hát istenem, keresi a helyét, az sokkal egyszerűbb, mint megérteni, hogy a társadalom ma nem ideológiákra kiváncsi, de azért egy választási pártban a vállalt ideológia alapján dolgozni...
:O)))
:O)))

kekec írta...

Kedves Pupu/
Talán most végre Gyurcsány/DK belátja, hogy nincs esélye a középen tülekedőktől szavazatokat szerezni - ott tarolt MP, és elkezd valódi baloldali programmmal érzékelhetően balra húzódni. És ott végre betölteni as fájdalmas (már a baloldali érzelműeknek fájó) űrt. A NER szociális vesztesei meg combos szavazóbázist szolgáltathatnának.
Kezdetnek mindjárt egy valóban aktív árnyékkorány pénzügyese kifejthetné, hogy a 600 mrd-os ingatlanmutyiból fele is elég lett volna a tanárok béremelésére, és közölhetné a vesztesekkel, hogy ebből mennyire lehetett volna emelni a családi pótlékot, minimálnyugdíjat, otthoni betegápolás térítését, vagy akár a temetési segélyt. stb. stb.
Meg tudatosítani, hogy nem szüntették meg a sorkatonaságot (nekik nem volt ehhez kétharmaduk)hanem felfüggesztették - és Orbánék ezen nem változtattak, pedig 14 évük volt rá. Jelenleg nulla főben van meghatározva - de akár miniszteri rendelettel felemelhető teszem azt 200 ezerre holnaptól.
Ami persze csak akkor ér valamit, ha ezt választók széles tömegeihez el tudják juttatni - teszem azt a baloldai önkormányzatok lapjaiban. Majd a többi kénytelen lesz átvenni - ha vitatni akarják.
Egy tangóval szólva: "Nincs egyebem csak a remény, csak a remény, a remény" Ez épp Töröcsik Maritól:
https://www.youtube.com/watch?v=EbJ_fr0zSGs

kekec írta...

Pupu,2007-ben adták el a székházat, Gyurcsány 2011. X. 22-én lépett ki az mszp-ből, tehát míg az eladáskor valóban még ott volt, de akkortájt még nem kampányolhatott Nagy Imre mellett.
Már ha hinni lehet az indexnek:
https://index.hu/belfold/2023/09/02/partszekhaz-mszmp-mszp-ingatlan-atepites-eladas-tarsashaz-nav-eletveszely/?token=921574dc59be1c3dd3561beeb83db1f8
ha meg a wiki-nek lehet hinni, akkor 2007-től 2009-ig volt ott pártelnök. Na már most 2007-ben a hónapoknak is jelentősége lehet, hogy már pártelnök volt vagy még nem. De a pártpénztárnok által előkészített ügyletet a vezetőség simán megszavazhatta- az akkor még egy demokratikusan működő párt volt. Ezt azért mégsem venném (egyedül)az ő hibájának.
A többivel egyetértettem, csak ez bökte a csőrömet. Bocsi.

PuPu írta...

Kedves kekec, állítólag a gyakorlati lebonyolítás Hillerhez kötődik, de a lényeg nem ez.
Lényeg az, hogy el kellett határolódni a Kádár-rendszertől, és ennek Gyurcsány az értelmi szerzője.
Valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy Kádár kora bűnben született és káros volt az országra.
Ez egy ismert gondolkodásmód, teljességgel történelmietlen, persze a jobboldal zabálja, mint kacsa a nokedlit.
Jellemző.
Az épületnek a baloldal szempontjából szinte szakrális jelentősége volt, a döntéshozók pedig elfelejtették, hogy akinek nincs múltja, annak jövője sincs.
Tisza pártjának tagjai azt hiszik, hogy ez ugyanolyan proteszt-párt, mint a Kutyák, csak más módszert alkalmaz, ez egy hazafias-kenetes párt az élén egy guruval, aki láthatólag mentális kihívásokkal küzd - hasonló a hasonlónak örül, ugye....
Soha nem fog érdemben a Fidesz ellen fordulni, hiszen ez lesz - ha szükség lesz rá - a Fidesz váltópártja, - lásd: most két macska vagyok, és játszom egymással...
Orbán és ellenzéke között az a különbség, hogy neki egyértelmű prioritásai vannak, tud előre gondolkodni három lépéssel legalább, és képes az azonnali korrekciókra, ha szükséges.
Nincsenek elvei, csak érdekei és azok nem sokat változnak, ezért nem kell állandóan ideologizálnia, egyszerű a dolga.
Relative, persze...
:O)))
Nem fog balra húzódni,

1970 írta...

Kedves PuPu!

Azért vannak a történelemben példák arra, hogy egy társadalom hirtelen "felébred" és gyökerestül felforgat mindent. Persze, nem egy "elrontott rajzlap" a társadalom állapota, bár egyre jobban azt érzem, hogy ebben az országban 34 éve az. És ahelyett, hogy újrakezdenénk valamit, folyamatosan csak tovább rontjuk ugyanazt a rajzlapot, amivel a mocsárban is egyre mélyebben süllyedünk.
Rohadt nehéz lesz ebből talpra állni egy népnek, szerintem nehezebb, mint Mohács vagy a világháborúk után. És minél tovább tart, annál nehezebb lesz. Én azt gondolom, hogy MP önmaga is egy súlyos válságjelenség: amikor a súlyosan beteg kisgömböccel szemben egy mentálisan sérült ember "mozgalma" jelenti a legfőbb ellenzéket, akkor nagyon nagy baj van...

Kekecnek írtad:
"Orbán és ellenzéke között az a különbség, hogy neki egyértelmű prioritásai vannak, tud előre gondolkodni három lépéssel legalább, és képes az azonnali korrekciókra, ha szükséges.
Nincsenek elvei, csak érdekei és azok nem sokat változnak, ezért nem kell állandóan ideologizálnia, egyszerű a dolga."

Milyen prioritásai vannak kisgömböcnek? Már a saját és klánja zsebén kívül? Szerintem előre sem tud mindig gondolkodni, pláne nem három lépéssel. Sokszor esett már pofára. Az biztos, hogy elvei nincsenek, és ez a legsúlyosabb politikusi tulajdonság, mert az ilyenek mindenre képesek.
Előbb-utóbb nem csak hazánk, hanem EU is rá fog ébredni, hogy ez az út a pusztulásba visz.
(Amit a székház ügy kapcsán írtál, azzal a legmélyebben tudok azonosulni. Ez GyF legnagyobb marhasága a sok közül.)

PuPu írta...

Kedves 1970!
Egy földrengésszerű társadalmi megmozdulás nincs vagy konkrét erőszakos előzmények, vagy szervezett vezető erő, vagy mindkettő nélkül, de mindenképpen szükségeltetik a forradalmi helyzet, mikor a nép már tűrhetetlennek érzi az állapotokat.
Ez alól talán egy vesztett háború utáni változás a kivétel, de ennél meg az a veszély, hogy a leváltott rendszer helyett a győztesek rendszere jön, amit a nép - ezer oknál fogva - nem érez magáénak.
Sajnos a változást a társadalomnak ki kell izzadnia - két lépés előre, egy hátra, vagy fordítva - akkor lesz tartós.
Látod, Kádár rendszere rengeteg pozitív változást hozott, a nép mégis szembefordult vele az első adandó alkalommal, mert a történelme nem erről szólt, a nagypapája anno elsett a fronton és nem érdekli, hogy hogy került ebbe a helyzetbe, elesett és kész.
Az új rendszert pedig azok adták neki, akik lelőtték.
És ne mondd, hogy önvédelemből, mert az nem igaz, mert ő csak a hazát védta a Don partján.
A legspontánabbnak tünő megmozdulásnak is vannak vezetői, a bolsevik forradalomnak is voltak, a Ceausescut eltávolító forradalomnál is mondta valaki, hogy a hullaház halottjait a szeku áldozatainak mutassák be, és a Conducator agyonlövése is praktikus ötlet volt.
Bár meglehetősen spontánnak tüntek az események, nem voltak azok.
2006 sem spontán népharag volt, a randalírozókat erre képzett emberek manipulálták, a tank se véletlenül volt indíítható állapotban, a vidám tankistát is ki lehetett volna kérdezni a megbízója felől, de mi akkor is annyira demokraták voltunk...
És jól látod: Orbán prioritása a családja feltőkésítése volt, ami vagy aki ezt veszélyeztette, azt eltakarította, tekintet nélkül célokra, emberekre.
Ha pofára esett, akkor felállt és még véletlenül se magyarázta meg magának, hogy tulajdonképpen győzött, hanem korrigált, és ha azt mondod sikertelenül, akkor tizennégy év után ez azéret nem cseng hitelesen.
A célját egyébként elérte, ami most folyik az a vagyon biztonságba helyezése az őt követő időkre.
Nem buta, csak tróger, de a hatalomtechnikában ma nincs errefelé jobb nála, és amikor most azt mondta, hogy minden területen győztek, akkor igaza volt, majd nézd meg a szavazásokat.
Ellentétben ezzel tegnap a balodali klubomban meghallgathattam, hogy nincs naj, a polgármestereink megmaradtak, Karácsony is győzött, nem történt itt semmi, lehet továbbsétálni...
És ez a baj, a valós helyzettel való szembenézés hiánya.
Pedig Lenin azt tanácsolta, hogy a valós helyzet elemzéséből kell kiindulni, és mégis...
Igaz, ma már nem vagyunk kommunisták, hanem - állítólag - szociáldemokraták.
Nehéz idők jönnek, és szerintem tévedsz, errefelé fenékig szoktuk üríteni a méregpoharat, meg aztán meg kellene nyerni végre a II. Világháborút.
Az elvek hiánya pedig a politikus erénye, végtére is csak rontaná a hatékonyságát, nem igaz?
O:)))

góbé írta...


PuPu, 1970, s a többi szkeptikus felé:
(Próbálok nem kegyetlen lenni)

Ezt az elmúlt tizensok évben számtalanszor irtad:
"...Most itt állunk a ki tudja hányadik kudarc után, és csodálkozunk, hiszen mindent úgy csináltunk mint mindíg, és mégsem lett más az eredmény..." E nagyon helyénvaló godolatot nemegyszer pejorativ jelzőkkel is fűszerezted.
Mert eddig ugye – szinte csak kampányidőszakban -az ellenzék szép, ives, szenvedélyes beszédeket tartott 2-300 rajongónak kultúrházakban, ezzel önelégülten letuva, hogy megcselekedték…
Erő, határozottság, kérlelhetetlenség még nyomokban sem volt felfedezhető, sokkal inkább az egymás kinyirásának szándéka, majd a választói elvárásra, nyomásra, fogcsikorgatva elbábozott „összefogás.
Ez igy ment 3 választáson át.- Mindig ugyanúgy csinálták…(!).
A DK azér' lett mert a szocik kiutálták megpuccsolták, Fletót. ’14.-ben messterházi... ’18.-ban bottka szórakozott majd'egy évig, majd "jobbra el"… ’22.-ben jött a zajosmárki-Karácsony tandem...
Az egyetlent aki szólt Fletónak jobbitó szándékkal, -Kerék-Bárczi – azt elzavarta! Klára asszony sem szólt, hogy Ferikém ne légy hülye...
Felsoroltál vagy 15 pontot, indokot. Az utolsót, a végkövetkeztetést kihagytad. mondjam én?
Ha mind valós - márpedig az(!) amit megfogalmaztál, a konklúzió az hogy a l k a l m a t l a n !
Jött MP 15 év után kielégitve hiányodat, aggályodat. Mást tesz, másképp csinálja! Ti meg fanyalogtok, prejudikáltok. Megnyugtatóan nyilván nem kizárható a „trójai faló” elméletetek, de ezt 100 %-os biztonsággal állitani merészség.

MP, de főleg o1G sokat kockáztat ha neked van igazad és a kotonszökevény küldte.
A remények egy évtized utáni felkeltése, majd földbe döngölése igen durva dolgokat eredményezhet. ’56-ban is efféle történt…De most sem a Vörös Hadsereg, sem Truman nem jön majd a fehér lován….

Baloldal…???...: Munkásosztály – főleg szervezett – nincs és nem is lesz. Erről még antaljóska gondoskodott amerikai nyomásra ’90.-ben. Parasztság nincs.
Részben megvett de többnyire megfélemlitett, atomizált alkalmazottak vannak, döntően egymással is szembeforditva.
Nem hiú remény-e az újbaloldal tömegbázisát, ezen „alkalmazottakra” épiteni ?

EmPé-vel kapcsolatban egy érdekes epizód mely szerintem nem kapott még kellő hangsúlyt, figyelmet. Jucus buktatása előtt EGY ÉVVEL(!!!) rögzitettte az inkriminált hangfelvételt !
Nem kizárható, sőt biztos hogy tisztában volt a permanens nerres szutyokkal, az sem hogy rendesen csipte a szemét, az sem hogy amig a felesége miniszter volt őmiatta nem sokat tehetett mer’ gyermekei anyját (is) sározta volna. Amikor a feleségét beáldozták, - nincs mit vesztenie - kardot rántott, nagyon helyesen !!!

2. Még a legelején nyilatkozta, mint a diákhitel központ vezetője nem egy pályázatot aláirás nélkül visszadobott, mert korrupció-szagú volt. Mostanra elhiszem neki. Ha belement volna anno és aláir, engedélyez kétes ügyleteket azt a fidesz harsogva lobogtatta volna bizonyitva hogy ő sem különb, még a választások előtt… A fidesz éréban folytatott tevékenységével kapcsolatosan valahogy nem sikerült amortizálni...

Mint jeleztem fentebb az esetleges „trójai faló” voltát megnyugtatóan és sem tudom, kizárni, de ennek max 10-12 %-ot adok. Mindenesetre vagy kétmillió magyarban felvillantotta, hogy lehet ezt másképp is csinálni és el is hiszik neki. Kihúzta a dugót a palackból...és el is dobta…(a dugót) Ezt mindenképpen a javára kell irni, akármi lesz a dolgok kifutása.
Ha igy sem megy, majd jön Ady Igazsága:

Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
Cigány-népek langy szívű sihederje,
Verje csak, verje, verje.

Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.

Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson minket végig:
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.

PuPu írta...

Kedves góbé, nem kell neked kegyetlenek lenned, elég kegyetlen maga a helyzet, és vitatkozni sincs értelme veled, a helyzet az, hogy Ferkó valóban alkalmatlan arra, hogy vezére legyen a változásoknak.
Ennek alkati okai vannak, és az a közeg sem hibátlan, amiben dolgozik.
Ez persze nem jelenti azt, hogy ki kell vonulnia a politikából, hiszen igen tapasztalt és okos politikus, csak éppen nem a megfelelő helyen van.
Ahhoz, hogy ezen változtasson, szinte emberfeletti alázatra lenne szüksége.
Gondolj bele: ezt a pártot ő "szülte" vérrel-verítékkel, nem csoda, hogy mára olyan a viszonya a kisdedhez, amilyen a vonatkozó viccben - kicsi vagy , szaros vagy, de az enyém vagy!
Akik körbevették - a párt tagságát is beleértve - azok folyamatosan sztárolták, ellenfelei gyűlölték, és ez bizonyos mértékig torzította a személyiségét.
Lásd be: ha neked folyamatosan mondják, hogy zseni vagy és tévedhetetlen, hát egy idő után szívesebben hiszel nekik, mint azoknak, akik kritizálnak és "akadékoskodnak" dús fantáziád újabb termését hallgatva.
Különösen, ha olyanokról van szó a legszűkebb környezetedben, akik tőled függnek anyagilag-egzisztenciálisan is.
Régi dolog: könnyű az igét hirdetni, de ragozni már nem mindig egyszerű, ez esetben is ez történik.
A hívek is ezt a mintát követik, és csak egy kunkori szőrszál választja el a pártot a szektától.
Ő ezt nem érzi, egyrészt mert nem akarja észrevenni, másrészt meg ő is elhiszi magáról a csalhatatlanságot:
Az ember a saját hülyeségeira jóformán mindig talál egyrészt felmentést, másrészt magyarázatot.
Jó elképzelés volt Klára játékba hozása, kár, hogy Ferkó nem képes elviselni a látványt, kifelé is neki kell a főfüttyentőnek maradni, ha a fene fenét eszik is.
Rengeteg feladat lenne pedig, melyet kiválóan el tudna látni egy új, a mainál lényegesen profibb struktúrában, melyben sok esetben nem neki adnának igazat a politikai vitákban.
Képes lesz változtatni?
Két év múlva kiderül.
Ha nem, a DK is megy a levesbe, de ez nem jelenti azt hogy MP a messiás.
Bizony, kell ahhoz bátorség, hogy kimondd, hogy MP Orbán műve, ha meg nem, akkor még rosszabb, mert olyan, mint a fiatal Orbán klónja.
Csodálkozom rajtad, hogy érzelmi alapon közelíted a jelenséget, ez az ember akár börtönbe is jutathatja a labdazsonglőrt, és ha nem volnának velük tervek, a Démon már ülne is.
Ha úgy lenne, ahogy te véled, akkor sem nagy felháborodásában vette fel a házastársi beszélgetést a fizetése és az egyéb juttatásai melett.
Ő egy mentálisan sérült, bosszúálló ember, aki lehet, hogy éppen magánéleti pronlémák miatt tette amit tett.
Nem buta, de a pártja a Kétfarkú testvérpártja.
Protesztpárt, a középosztály középkorú igavonói lázadnak, de kuss lesz, abban a pillanatban, amikor veszélyben a bonusz, meg a home office.
Nincs szervezett munkásság? Hát szervezni kell! Baloldal - ha azt érted rajta, amit én - mindig lesz, csak áéppen nem Ferkó fogja vezetni, már osztályhelyzeténél fogva sem.
Ő egy szociűlisan érzékeny balliberális marad,. amíg él, és csak abban lehet reménykedni, hogy a lázadó munkásvezért nem Kunhalmi Ágikának fogják hívni.
Hosszú az út odáig és ezer az ismeretlen tényező, ki tudja, hogy a technikai - tudományos változások milyen társadalmat kényszerítenek ki majd itt, Afrikában és Ázsiában, Amerika északi és déli részén, és eljut-e odáig az emberiség, vagy csak a legokosabbak maradnak életben, mert nekik két fejük lesz a sugárzástól.
Ady vágya nagyrészt teljesült...
Kerék Bárczyról nincs túl jó véleményem.
:O)))

1970 írta...

Kedves PuPu!

Jó igaz, a Kádár korszak egy "rendkívüli" helyzet volt a magyar történelemben, de teljes mértékben pozitív szempontból. Nem tudom, mennyire igaz az, hogy "a nép szembefordult vele" - szerintem nem, csak pontosan tudta, hogy Kádár halálával ennek vége lesz. Hányszor hallottam nagymamám katolikus, istenhívő, templomba járó sógornőjétől, hogy "addig lesz itt jó élet, amíg Kádár létezik", meg a családjától azt, hogy "nehogy más jöjjön, mert akkor végünk". Szerintem ez a társadalom tudomásul vette - jobb híján - hogy ennek vége, és nyakunkba szakad valami rettenet. (Most hagyjuk azt az ostoba liberális maszlagot, amelyet még mindig nyomnak a horngáborok, hogy itt milyen csodát tettek velünk '90-ben. Persze...)
kisgömböcről:
Persze el lehet mondani, hogy így-úgy korrigált, milyen sikeresen (lásd a "törökgaborelemez" féle blablát), csak azt az "apróságot" felejtjük el, hogy a társadalom, és az egyes társadalmi alrendszerek állapota milyen. Miféle "siker" az egy politikusnál, ahol az számít csak, hogy "korrigál", meg "módosít", és nem az, hogy milyen állapotban van az ország, amit - állítólag - vezet.
Ezért (is) mondom mindig, hogy nézzék meg milyen helyzetből indult és hova jutott az ország a kezei között egy vezetőnek. A többi üres blődli, ócska hatalomtechnika.
(Azt pedig ne tekintsük "másodrendű" kérdésnek (mint törökgaborelemez teszi), hogy mit kezd valaki az ország erőforrásaival. Rabló, hazug alak, aki katasztrofális pusztítást hagy maga után, miközben elvei, eszméi nincsenek, csak a pénz imádata van.)

1970 írta...

"Mint jeleztem fentebb az esetleges „trójai faló” voltát megnyugtatóan és sem tudom, kizárni, de ennek max 10-12 %-ot adok. Mindenesetre vagy kétmillió magyarban felvillantotta, hogy lehet ezt másképp is csinálni és el is hiszik neki. Kihúzta a dugót a palackból...és el is dobta…(a dugót) Ezt mindenképpen a javára kell irni, akármi lesz a dolgok kifutása."

Kedves góbé!

Nem! Ez a társadalom totális, morális züllésének egyik komoly szimptómája, nem ennek az üresfejű trógernek az érdeme.

góbé írta...


Üdv PuPu !....Jegyezted:

„…Bizony, kell ahhoz bátorság, hogy kimondd, hogy MP Orbán műve, ha meg nem, akkor még rosszabb, mert olyan, mint a fiatal Orbán klónja…”
Emlékezz a heves Fletóra 2004-ből…Ő nem volt orbán klónja ? Ugyanaz a hevület, lendület, féktelen magabiztosság…Medgyessinek meg annyi volt…( lehet hogy én is orbán klón vagyok…??!)
„…Nincs szervezett munkásság? Hát szervezni kell! …”
Alkalmas szervező, alkalmas tömeg, alkalmas módszer.Te tudsz, akár remélsz ilyet ?

Te: „…Csodálkozom rajtad, hogy érzelmi alapon közelíted a jelenséget…”
Én/Te: „…Ő egy mentálisan sérült, bosszúálló ember, aki lehet, hogy éppen magánéleti problémák miatt tette amit tett…”
Nos, a Te megállapitásod milyen alapokon nyugszik ? Teljesen érzelem mentes ? Tényeken, vagy vélelmezéseken, avagy esetleg érzelmeken alapszik ? EmPé-nél most akkor a fidesz általi küldetés, avagy a sértett ember bosszúvágya lehet a motiváció ??
Bármelyik akár lehet is, de azért ne zárjuk ki azt sem hogy végigjárt, járhatott egy olyan vonalat amelyet Hadházy, Mellár Tamás, Ángyán József is megtett.

Végül: Teljesen érzelem mentesen(!) én ennek is esélyt adok és nem szeretnék idő előtt itélkezni.

anteus írta...

Talán egy gondolat:
a munkásságot mindössze két dolog szervezte, a gyárcsarnok és a lövészárok.

Az csak felvilágosították. Ja, még egy.
A kikényszerített társadalomról mindössze annyit tudhatunk, munka nélküli lesz Épp technikai-tudományos haladás mián tűnik el.anteus írta...

Az agitátorok szó kimaradt a második mondatból.

kekec írta...

Kedves góbé!
Azt azért ne felejtsd el, hogy paulus sem nyomatta a saulusi sumákat, és a felsoroltak sem a fideszes mantrákat. Míg azért az évtizedes fideszes agymosás néha kibukik a mostani megváltóból.
Ezért nem tartom jó ötletnek a "csináljunk újat" mert olyat már kaptunk. Két megváltó meg nem fér el egy csárdában.Jobb, ha lemosdatjuk a DK-ról a a hochliberális mázt.
Jobb ha tartja magát a DK a mostani szövegéhez: "Minket nem Orbán küldött, de mi fogjuk elküldeni"
Nem tartottam jó ötletnek az MP támadását sem a részükről, gratulálni kellett volna neki, hogy aktivizált egyébként passzív tömegeket. Ezzel "összegyurcsányozták" volna, ami a fideszes szavazókat elriaszthatta tőle. Ezzel szemben a támadással éppen felépítették.
Ha van kontraproduktív technika - hát ez az volt! Miért kellett beállni saját forrásokkal a rogánművek mögé?
Egyébként meg MP-re kell bízni, hogy leamortizálja magát. Van rá 2 éve.