2010. május 30., vasárnap

TÁRSADALMI VERGŐDÉS...

Kötcsén rendezett "Új kezdet" címmel tanácskozást a Fidesz.
"...most van még néhány nap arra, hogy a nagy összefüggéseket is rögzítsük, ezért lényegében egy munkamegbeszélésnek tekinthető a mai tanácskozás." - mondá a miniszterelnök, akit mindíg megihlet a kis somogyi falu különleges aurája és Gyurcsány fizikai közelségének lehetősége.
Itt hirdette meg terveit az új egypártrendszerrel kapcsolatban, és miután terve jelen fázisában sikeresnek látszik, ezt a helyet találta alkalmasnak arra, hogy bölcsességei kincsestárából marékkal szórja közénk a gyöngyöt... 
Bevezetőképpen felidézte Görögország helyzetét, majd sejtelmesen utalt rá - mintegy párhuzamot vonva a bajba jutott üdülőparadicsom és Magyarország között - hogy hamarosan azonnali intézkedésekre lesz szükség, ami komoly munkát ró az Országgyűlésre és a kormányra egyaránt, merthogy elkészül a Varga féle tényfeltárás első részjelentése.
Úgy látszik sorozatot akarnak készíteni a szappanoperájukból, - a következő rész tartalma:
Miháj kézhezkapja jogos jussát, de amikor kinyitja a rá örökül hagyott szekrény ajtaját, egy csonváz hideg keze szorítja el torkát. 
Anikó és Navracsics igaz könnyeket ejtenek, mire Miháj azonnali intézkedésbe kezd, és - miként hajdan II. József tette halálos ágyán - hirtelen felindulásból hatályon kívül helyezi összes eddigi ígéretét, majd vad alkotmányozásba kezd...
Mint megtudhattuk Viktor Győzevics szavaiból, hat kérdésre kell választ adni, mielőtt pártja vezérkara és fenntartóik ismét hozzáláthatnak az üzemszerű neminyerjükalegtöbbethez.
Ezzel az elméleti alapvetéssel jelentősen megkönnyítette a dolgunkat: nem kell bíbelődnünk az önálló gondolkodással, csak ki kell töltenünk a tesztet.
Igen jókat lehet röhögni a kérdéseken, - tegyük együtt!
Az első kérdés, hogy kimondható-e, hogy történelmi időket élünk?
Hát hogy a francba ne, hiszen helyreállt az Isteni Igazság, - I. Viktor Miháj elfoglalhatta Istentől (soli deo gloria...) rendelt helyét a nemzet élén.
Ez a  tény bátran összemérhető az angol ipari forradalommal, a Bastille lerombolásával, sőt, még talán a Nagy Okóberi Szocialista Forradalommal is, hogy a mi örökké csak levert, provinciális kis forradalmacskáinkról most szó se essék.
Bátran állíthatjuk - Orbán követ (dolomitot, természetesen) helyezett a történelem vonatának váltójára és letérítette azt eredeti útvonaláról, - kezdhetünk hát izgatottan kapaszkodva vacillálni, Kánaánba vagy a szakadék felé tartunk?
Miniszterelnök Úrunk következő tudományos kérdése, hogy használhatjuk-e a forradalom szót?
Természetesen használhatjuk, hiszen a forradalom a fennálló rendszer megváltoztatása erőszakos eszközökkel.
Megvizsgálva a problémát, fel kell tennünk a kérdést: eszköznek tekinthető e a mi Viktorunk?
Nem kétséges: eszköző,  az Úr eszköze, mellyel minket büntet gőgünkért, örök elégedetlenségünkért, önbecsapásainkért és tanulásra való képtelenségünkért.
Viktor erőszakossága pedig axiomaszerű, így hát a tézis megállja helyét a tudomány oltárán, alkalmas akár arra is, hogy egy majdani tolvajlás legalizálása érdekében kiadott könyv egyik fejezetévé magasztosuljon.
A harmadik megválaszolandó kérdés arra irányul, hogy mit ért el a forradalom?
No erre aztán tán még Semjén Zsolt is tudna válaszolni: ez a forradalom azt érte el, hogy mától kezdve négy éven át mi mongyuk meg a frankót, és ha nem leszünk olyan töketlenek, mint a szocik voltak, akkor ez az idő pont elég arra, hogy egy olyat alkotmányozzunk, hogy utána ki se lehessen robbantani bennünket a fincsiből, Gyurcsány pedig szolgánk legyen a másvilágon!
A negyedik kérdés, hogy mi a társadalmi szerződés fogalma?
Rousseau óta ez a társadalomfilozófiai kérdés arra keresi a választ, hogy milyen jogosítványai és kötelességei vannak az állampolgárnak a hatalommal szemben és milyen jogokat gyakorolhat a hatalom az állampolgárok fölött?
"A szerződéselméletek ezekre a kérdésekre kínálnak választ, s alapjuk az a gondolat, hogy egy államhatalom csak az állampolgárok akaratlagos megállapodása (szerződése) révén tekinthető legitimnek, mely megállapodás az állampolgárok racionális döntéshozatalának eredménye." - írja a wikipédia.
Nomármost az előző ciklusban a kormány legtitimitását hősünk fene mód támadta, mondván hogy az hazudott, - erre most tessék.
Hát mondta ő azt a választások előtt, hogy elnöki rendszert akar kiépítebni?
Nem mondta.
Mondta azt, hogy alkotmányozni akar?
Nem mondta.
Mondta azt, hogy szűkíteni akarja a köztisztviselők munkajogi jogosítványait?
Nem mondta.
És még hány dolog lesz, amit nem mondott, mivelhogy gyakorlatilag semmit sem mondott.
Illetve egyet igen: azonnali nagyarányú adó és járulékcsökkentést ígért, - ezt viszont nem tartotta be.
És akkor felmerül a kérdés: létezik-e ez a sokat emlegetett társadalmi szerződés?
Egyszerű a válasz: Lószart, mama!
Az Örökös Miniszterelnök ötödik kérdése így hangzik: mi a modern jobboldal feladata?
Meg is mondtaazonnal, nhogy valami butaságokat képzeljünk a kérdésrről.
"A modern jobboldal számára szükséges, de már nem elegendő a régi, hagyományos magyar nemzeti keresztény kultúra, ami 1945 előttről származik, és túl nagy ívet fog át.
Itt már egy egyszerű restauráció nem segít, hiszen egész nemzedékek maradtak ki ebből a kultúrából. A régit megőrző, de új, modern jobboldali kultúrára van szükség" - emelte ki.
Azért cseppet szomorkodhatunk, hisz milyen sikeres is volt a régi, hagyományos magyar nemzeti keresztény kultúra, ami 1945 előttről származik, - alig kétmillió magyar ment rá, német és orosz megszállással, nyilasuralommal, az ország porig rombolásával megspékelve, és azok a romok nem olyanok voltak, mint amilyenekről mostanában zsolozsmáznak a Fidesz papagájai, - azok valóságos romok voltak.
Attól azért kicsit aggódhatunk, hogy milyen lesz ez a kultúra Orbán ötleteivel turbózva, de az Úr igazságos, majd tesz valamit ellene...
A hatodik kérdés a résztvevőkre vonatkozott, - milyen segítséget tudnak adni a kötcsei találkozó résztvevői?

Azért nem hagyta, hogy a résztvevők parttalanul ötletelgessenek, adott nekik tippeket is: "A magyar jobboldali kultúrát frissíteni kell, művekkel, díjakkal, ünnepekkel, de ezt már önöknek kell megtenniük - mondtaViktorviktor.
Pazar kilátások, - lesz tánc, tea, aprósütemény, csepürágás, kardnyelés - eleinte önkéntes résztvevőkkel, de ki tud6ja, mit hoz a jövő?
Addig is filozofálgassunk ezen az újradefiniált társadalmi szerződésen, mellyel neves szerzőnk a sufniba utalta Rousseaut, - kanyarba sincs az istenadta!
A tanácskozáson résztvevő, a párthoz közel álló értelmiségiek közül azért többen modtak a fentieknél értelmesebb gondolatokat is, túllépve ezzel szerepükön, hogy biodíszletként szolgáljanak a viktátor bölcselkedéseihez.
Nem biztos, hogy ez jót tesz majd nekik...
:O))))

Nincsenek megjegyzések: