2013. szeptember 4., szerda

JÁSZLADÁNYI GYEREKEK

A Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola kihelyezett tagozatot nyitott Jászladányban, azután, hogy megszűnt a 2002-ben alapított, alapítványinak nevezett, de gyakorlatilag a cigány tanulók elkülönítésére módot adó, s erre a célra létrehozott, rendkívül nagy politikai vihart kiváltó alapítványi iskola.
Dankó István, az alapítvány kuratóriumának tagja, a település volt független polgármestere és a szegregáció lelkes támogatója a megszűnés okáról az MTI-nek elmondta: a 2002 óta létező iskola színvonalas működtetéséhez kezdetben még elegendő volt az állami normatív pénzügyi támogatás és a szülők által befizetett tandíj, 2005-től az alapítókon kívül a helyi önkormányzat is egyre több pénzt adott a fenntartáshoz, a mostani tanévre azonban ezek a források elapadtak.
Több perben támadták az alapítványi iskola létrehozásának módját, ugyanis a létező általános iskolából leválasztással hozták létre az intézményt.
A NOL cikke szerint legutóbb - egy 2011 júniusában zárult perben azért perelték be az önkormányzatot, valamint a magániskolát létrehozó Zana Sándor Imre Alapítványt, mert álláspontjuk szerint a kétféle iskola léte miatt elkülönítik, és alacsonyabb színvonalú feltételek között oktatják a roma és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket.
A per a Legfelsőbb Bíróságon végződött, amely azt állapította meg, hogy jogellenesen különítik el egymástól a jászladányi önkormányzati és alapítványi iskola diákjait.
A felülvizsgálati eljárásban született részítélet felszólította az iskola üzemeltetőjét, hogy hagyja abba a jogsértést.
Nos, az igazság, Európa és a XXI. század már majdnem diadalmaskodott, de jött az Apostoli Szentszék magyar tagozata, a Magyar Katolikus Egyház és helyreütötte a világ kibillent tengelyét, a megszűnt alapítványi iskola helyére egyházi iskolát gründolt, melybe leginkább a megszűnt iskola diákjait vették fel, a cigány tanulók szüleit az új lehetőségről értesíteni is elfelejtették.
Természetesen jó magyar szokás szerint az akciót sunyi képmutatással szervezték, hiszen az új iskola működési engedélyét pénteken kapta meg, a beiratkozás meg hétfőn már le is zajlott, nanehogy már még híre járja a kokerók között a lehetőségnek, oszt ott tolongjanak, ott kelljen velük szenvedni, meg mindenféle hülye indokokkal világgá küldeni őket…
Persze nincs ezen mit csodálkozni, a magyar katolikus klérus jobban szereti tisztelni az Urat fénnyel, tömjénnel meg pompával, mint csóró cigánygyerekek csillogó orrának törölgetésével, neadjisten felemelésével, nevelgetésével, pedig nézetem szerint hirdetett elveik Ura utóbbinak tán jobban örvendene…
Hát mit tegyünk, lelkesedhet itt az új pápa napestig, dumálhat a szegények felé fordulásról, arrafelé magyar papnak legfeljebb akkor szokás fordulni, mikor a stólapénzt vagy a péterfillért kell beszedni, mert azt háttal fordulva csóró hívő felé nehézkes beszedni, megaztán meg is kell számolni, nehogy valamelyik ravasz cigány megrövidítse az Úr szerény szolgáját!
De hát ez az Internacionalista Katolikus Egyház magyar tagozatának ügye, aztán csodálkozzanak csak nyugodtan tovább, hogy miért is csökken híveik száma, miért nyernek teret a kis vallási csoportok, miért jut lassan már tíz falura tizenkét templom, de csak egy pap – ő ügyük.
De a gyerekek.
Ez a társadalom felelőssége, hogy milyen felnőttek lesznek a jászladányi gyerekek, és ennek csak egy része az, hogy milyen felkészültséggel vágnak neki az életnek, diplomájuk lesz, vagy vesszőseprűjük, amellyel az út szélét söprögetik?
Merthogy ez csak a társadalmi munkamegosztásban bebetonozott helyük lesz, de ők egyúttal magyar állampolgárok is lesznek, akiknek optimális esetben jó hazafiaknak, az aktuális elvárások szerint erkölcsös, ha lehet vallásos és ha ezt még lehet fokozni, akkor lehetőleg jó katolikus embereknek illene majd lenni, mire kikerülnek az iskolából.
Hát, hogy klasszikust idézzek, lószart Mama, ha én ezeknek a gyerekeknek a helyébe lennék, akkor igencsak erőt kellene vennem magamon, hogy szeressem azt a hazát, ahol engem alsóbbrendű állampolgárként kezelnek, a hazafiságom leginkább csak segélyosztáskor horgadna fel a kocsmában, az erkölcseim meg az anyagi helyzetem között igen szoros korreláció támadna.
Konkrétan minden lelkiismeretfurdalás nélkül lopnék, mint a szarka, főként, ha azt látnám, hogy az én elcseszett életemen túl a gyerekeim számára sem nyílna felemelkedési lehetőség, nekem aztán papolhatna a plébános úr Szent Mártonról, aki köpenye felét egy fázó koldusnak adta!
Azt gondolnám, hogy bakker, az a fázó koldus én vagyok, meg a gyerekem, nem lenne baj, ha lecibálnád magadról a reverendát, de még jobb lenne, ha a miseruhát – mégis, vastagabb az anyag –oszt betakargatnád vele a didergő kispurdét télvíz idején, mert dumálni könnyű, azt fekve is lehet, mondá Moldova…
Ha meg meglátnám a kihízott Semjént vagy a korlátolt Harrachot, köpnék egy hegyeset.
Nem csak cigánykérdés ez, ó, nem!
A társadalom majd fele él szegénységben, - ők egy idő után rá fognak jönni, hogy nem a cigánynak kellene még szegényebbnek lenni, hanem nekik is, a cigánynak is kellene tudni tisztességes munkát kapni, a munkabérükből tisztességesen megélni.
Mi lesz itt, ha a társadalom fele majd jászladányi gyerekekből áll?
Mi lesz velük, és mi lesz a gyerekeikkel?
Nagy szomorúság, hogy a mi elitünk olyan,- amilyen, felelőtlen, kapzsi, harácsoló, empátia nélküli önző selejt, a társadalom hulladéka, aki nem érzi át, hogy a döntései felelősséggel járnak, hogy a példája ragadós.
És bizony az is nagy kár, hogy a magyar katolikusok ehhez asszisztálnak, ahelyett, hogy alázattal és hivatástudattal végeznék azt a munkát, melyet vallásuk számukra előír.
Jászladány ma Magyarország kicsiben.
Álszent, álságos, sunyi társadalom, nulla felelősségtudattal.
Ha majd egyszer nagy baj lesz itt, jusson eszünkbe, hogy kik idézték elő…

:O)))

14 megjegyzés:

Kismaci írta...

PuPu:

Elszomorodtam. Találó az írásod.

És horror, ami itt van, visszacsinálja ez a népellenség azt, amit véres verejtékkel TALÁN változott a mentalitásban... Most meg, amit csinálnak: ez a szuper, nem?! A cigány gyerekeket, a szegénységet, nyomort - rejtsük el, mert ha nem látjuk, nincs is!

A hajléktalanokat rakjuk ki mindenestül, ha nem látjuk, még elhisszük, hogy MAGYARORSZÁG JOBBAN TELJESÍT, mert lám, nincsenek hajléktalanok! A cigány gyerekeket meg szegregáljuk...

És már hat hónaposan azt mondjuk az ápolónőnek készülő fiatal lányoknak, megfordítva a gyereket és egy anyajegyre mutatva a hátsóján: látjátok? Innen ismeritek meg a cigány gyereket. Hogy anyajegy van a fenekén.

És már HAT HÓNAPOSAN érzi az a gyerek, hogy hogy nyúlnak hozzá, hogy viszonyulnak hozzá és ez csak rosszabb lesz.

ITT VAN A TÖBBSÉGI TÁRSADALOM FELELŐSSÉGE. Nem máshol... :(((

Névtelen írta...

40 éves ped.multamra való hivatkozással ki merem jelenteni:ami most megy azt hazaárulásnak hívják.Éva

Kaláris írta...

Megvan az előnye annak, ha valaki nagy, ágas-bogas családból származik (én gyerekem meg a te gyereked veri a mi gyerekünket,) mert rögtön lehet ellenőrizni egy-egy kormányzati bejelentést. Mit hallok ma reggel az Orbán-rádióban? (leánykori nevén Kossuth rádió.)Azt mondja a Szocska, (egészségügyis berkekben ló...szocska "becenevű" illető? Nagymértékben emelkedett az egészségügyben dolgozók bére. Nosza, egy körinternet és máris kiderült, hogy hazudik. Ápoló-orvos-mentő az ország más más részeiről. Mindnek csökkent a bére 8-10-12-15 ezer forinttal.Ellenben a munkaidő növekedett. Ugyanez az oktatásban. Három rokongyereknek nem volt hétfőn tankönyve. Hát így állunk.

lányregény írta...

KÉPMÁS magazin 2013.08. 18. oldal
A gazdaság eszköz, nem cél - riport Csaba László CEU és a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Kérdés (Bedi Kata): Milyen az az "ideális gazdaság", amely a közjót, az emberi boldogságot leginkább lehetővé tehetné?
Válasz:
Ideális gazdaság nincs, de a cél és eszköz viszony helyretétele fontos lenne. Az egyház társadalmi tanítása erről egyértelmű XIII. Leótól Ferenc pápáig, de ez nincs általánosan elfogadva a modern nyugati társadalmakban. Ettől még igaz marad. Hogy ez "átmenjen", a teljes mai technicizált közgazdaságtant újra kellene gombolni. A szociális piacgazdaság modellje olyan elméleti-és normarendszer, ami keresztény gazdasági tanításon alapul, azt konkretizálja, lebontja. Ez nem a jóléti állam, hanem egy érvényes tételrendszer, amiben a gazdaság humanizálása, a gazdaság mint eszköz, az egyén, a család, a közösség értékeinek megjelenése, működésének lehetővé tétele kerül előtérbe, ahol az állam a közjónak van alávetve. Egybe kellene rendezni a globális gazdaságot, globális kormány létrehozása nélkül, olyan összhangot kellene létrehozni a szereplők között, amely nem az önzés, a halál kultúrájára van felépítve, hanem ami lehetővé teszi az egyes szereplők kibontakozását, a kevésbé fejlettek felemelkedését.
Folyt. köv :-)

lányregény írta...

Folytatás - 2. rész
Kérdés (Bedi Kata): Ez lenne az alapja a gazdaság fenntartható fejlődésének?
Válasz:
Panaszkodás helyett valami megoldást kell kitalálni a pénzügyi trendszer működésére, és igenis vannak jól hasznosítható elvek. A kormányzatoknak tudniuk kellene, hogy mivel foglalkozzanak, pl. Magyarországon nem a trafikosok helyzetével, hanem azzal a 600 ezer cigánnyal, akik jelenleg ki vannak rekesztve a társadalomból, és ha így folytatódik, nem lesz saját értelmiségük, és idővel szét fogják robbantani a társadalmat. A cél az lenne, ha már a munkaadó gondolkodásmódjában is benne lenne a hosszú távú tervezés, hogy a munkavállalóra ne bérköltségként, hanem személyként tekintsen. Sajnos ma munkáltatóként könnyedén képviselhető az a vélemény, hogy nincs nagyobb csapás, mint ha egy nő teherbe esik, és meg is szüli a gyermekét, mert akkor kiesik a munkából. A Fides et ratio-ban II. János Pál erről írt "A halál kultúrája" részben. Én úgy látom, a magyar társadalom nem nyitott "a váltásra", holott a válságból azok a régiók jöttek ki jól, ahol a szociális piacgazdaságot gyakorolják: Baden-Württemberg, Svájc, Észak-Olaszország, Flandria, skandináv államok; ahol az állam felelősséget visel, például átképzéssel, és nem az oktatásból vonja ki a pénzt. Mert amikor már kellően kiképzett emberek vannak, és a munkaadó szemlélete is megváltozott, akkor tud ez működni. Azért mondtam ezeket a területeket, mert a magyar kultúrkör és adottságai ezekhez hasonló, csak más (nem ukrán-moldvai) az értékrendjük.

Kérdés (Bedi Kata): Az egyházaknak milyen szerepet kellene, lehetne betöltenie egy keresztény elvek mentén szerveződő gazdaság létrehozásában?
Válasz:
Az Egyháznak nem feladata, hogy a Civitas Dei-t megteremtse, de nem szabad hallgatnia, amikor botrányok vannak a politikai-gazdasági összefonódásokból fakadóan.
Folyt. köv.
:-)

lányregény írta...

Folytatás - 3. rész

Kérdés (Bedi Kata): Az állam az igazságosabb elosztás által tudna leginkább a társadalomért felelősséget vállalni?
Válasz:
Az igazságos elosztás azt jelenti, hogy aki többet nyújt, többet kaphasson vissza, hogy nem mentesítünk csoportokat a közteherviselés alól, de nem hagyunk egy hatszáz ezres réteget, a cigányságot a társadalom perifériáján. Az állam pedig el kell, hogy tudjon számolni a közpénzekkel, és olyanra költsön, amire a magánszféra nem> működő igazságszolgáltatás, pszichiátria, ilyesmik. Biztosítsa a társadalmi kohéziót, hogy legyen aki húz, de senki ne legyen magára hagyva, se az idősek, se a munkanélküliek! A segélyeket is élethelyzethez, kultúrához kell igazítani, és segíteni abban, hogy mindenki a maga lábára álljon. Sokfélék a tehetségek, ezeket meg kell ismerni, és támogatni.

Kérdés (Bedi Kata): És mekkora haszonra lehet törekedni egy ilyen gazdaságmodellben?
Válasz:
Egy rendes kapitalista hosszú távon gondolkozik: a vagyont úgy gyarapítja, hogy a környezetet ne szennyezze, hogy az unokája is élhessen benne, hogy a közterheket fizeti. Ezek a társadalmi felelősségvállalás részei. Persze időbe telik a tudat formálása, és a példa nagyon fontos. Én hallatlanul izgalmasnak és jónak tartom pl. a jezsuiták Roma Szakkollégiumi rendszerét, minden állami egyetemre kellene ilyen.
(vége)

Pupu! Legközelebb írjál a jezsuiták Roma Szakkollégiumi rendszeréről! Tudod a jezsuiták - katolikusok!!!
Köszönöm előre is :-)))

Magyar Fotóarchívum írta...

Köszi szépen a megosztást!
Üdvözlettel:Magyar fotóarchivum

pleinair írta...

A baj ennél nagyobb már nem lehet. Ez a közöny, részvétlenség, szociális érzékenység és szolidaritás hiánya a baloldal párjaira is jellemző. Igaz, ebben a pocsék, rasszista országban több szavazatot vinne egy cigány-és szegénység probléma megoldását ígérő pártprogram, mint amennyit hozna a konyhára.
Itt a szegényeknek, betegeknek, öregeknek pusztulniuk kell. Ezt célozza a betegutak hülyeségig bonyolított rendszere. "Csak" 3 hónapba telik, mire a beteg szakorvos elé kerül. (nem túlzok) Az éhező, leromlott állapotú cigányok előbb halnak meg, minthogy ezt megérjék.
A Tajgetosz legmélyebb mélységébe, a szellemi szakadékba lököttek, gyerekek, fiatalok soha nem tudnak onnan kimászni.
Vajon készült-e statisztikai felmérés a cigányság halálozási adatairól, egészségi állapotáról?
Az utóbbi években biztos nem.
Azt hiszem, a spontán éhező, rongyos szegényeket nem engednék orbán háza elé tüntetni, mint a devizahiteleseket.

pleinair írta...

Bari Károly: AZT HISZITEK

Azt hiszitek,hogy csak én
ácsorgok fényért és szeretetért
a város kapuja előtt,
én korbácsolom a ziháló szél
hátát átkaimmal és üvöltöm az égig
kivetettségem siralmait:
tizenhat évem nem elég
arra, hogy befogadjatok,
nem elég arra, hogy fejemről letépjétek
a megaláztatás pókhálóit?

Sokan várják a kapukon kívül, hogy bizalmatok rézkrajcárjaival
megajándékozzatok!

A 16 éves cigány költő ezt a verset
1968-ban írta. Vajon most mit ír, ha még él. A helyzet ezerszer rosszabb az akkorinál.

patrinka írta...

@ pleinair:

ezt

pleinair írta...

Kedves Patrinka!

Örülök, hogy hű maradt népéhez, és ma is a cigányság kultúrájának fennmaradásáért dolgozik. Népművészetüknek, nyelvüknek kultúrájuknak minden idők kegyetlensége fölé emelő, megtartó ereje van.

Könyvéből idézett szándékával mélyen egyetértünk.

Bari Károly:
Régi cigány szótárak és folklor szövegek 1-3

"A kirekesztéseknek, az előítéleteknek és a diszkriminációknak a felsorolását azért is tartottam szükségesnek, hogy láthatóvá váljon az a társadalmi környezet, amelyben a cigányság ezt a magas színvonalú szóbeli tradíciót létrehozta.
Az elhatározásom az volt, hogy ennek méltó bemutatása legyen válogatásom és hogy szolgáljon a cigányoknak saját folklórjuk megismertetésével, ismét tulajdonba adásával. „Mert csak saját értékeik »birtokbavétele« segítheti őket az új értékek befogadásában.""

Névtelen írta...

. „Mert csak saját értékeik »birtokbavétele« segítheti őket az új értékek befogadásában.""

Teljesen igaz. Addig, míg más értékeit veszik birtokba, a probléma nem oldódik meg.

pleinair írta...

Névtelen, ez rosszindulatú megjegyzésnek tűnik. Kulturális értékekről van szó, nem az éhezés miatt lopott kajáról.

Névtelen írta...

Persze tudom én ezt ,nem is az éhezés miatt lopott kajára gondoltam,abból van a legkevesebb.