2010. szeptember 25., szombat

ÜGYÉSZSÉG...

A legfőbb ügyész eljutatta javaslatait az alkotmány-előkészítő eseti bizottsághoz.
Kovács Tamásnak akár hattyúdalaként is értékelhetjük ezt a megmozdulását, hiszen nyílt titok, hogy a Vezér a legfőbb ügyész székében kedvencét, a sok hasznos szolgálatot tett Polt Pétert szeretné látni.
Ehhez még bántani sem kell a pozíció jelenlegi birtokosát, aki decemberben hetven éves lesz és ezzel a megbízatása automatikusan megszűnik.
Azért a boldog nyugdíjas évek reményében szép dalt dalolt, javaslataiból visszaköszönnek a remek fideszes ötletek, és azok közül is a legjobb: a legfőbb ügyész ne legyen a Parlament által interpellálható, mivel az ügyész nem tartozik politikai felelősséggel az Országgyűlésnek.
Mint írja: az interpelláció a kormány ellenőrzésének, elszámoltatásának eszköze.
Örvendezzünk hát együtt ezen a nagyszerű kezdeményezésen, hiszen mi sem hiányzik jobban, minthogy az ügyészség elveszítse azt az utolsó kis szálat is, ami eddig bármelyik hatalmi ághoz kötötte, és szó szerint állam legyen az államban.
Polt Péter pedig a magyar Visinszkíj, csak még egy kicsivel annál is több önállósággal.
A modell leginkább Lenin, de még inkább Sztálin államszervezési módszerére hajaz, - a cél az, hogy törvényesség feletti felügyelet az állami akarat végrehajtásának hatékonysága érdekében egy független szervezet, de még inkább egyetlen személy – a legfőbb ügyész kezébe kerüljön.
Ez a törekvés szépen illeszkedik az Orbán-féle neobolsevik állammodellhez, de egyáltalán nem illeszkedik a demokratikus Európa jogrendjébe.
Az ügyészség ezidáig is felügyelet nélkül működött, a parlament ellenőrző szerepe csak elméleti síkon érvényesült, mert a legfőbb ügyész interpellációja után az arra adott, de  leszavazott válasznak az égvilágon semmiféle következménye nem volt, Polt bájosan mosolyogva a füle botját sem mozgatta.
De ezidáig legalább kérdezni lehetett, felhívva ezzel a figyelmet az esetleges anomáliákra, - most ez a lehetőség is forradalmi átalakuláson megy át.
Ha elfogadja a Fidesz frakció, - márpedig miért ne fogadná el, ha erre kap utasítást - akkor onnan kezdve a törvényességi felügyelet annak az embernek a kezébe kerül, aki volt oly kedves világ csúfjára kimosdatni a Fidesz prominenseit a Kaya Ibrahim stílusú ügyekből.
Olyan ember kezébe, akinek ingerküszöbét nem érte el a hivatalban levő miniszterelnök szőlőbánya ügye, ahol is a fiúk a bányában dolgoztak, Orbán meg szakított egy hangyányit a családnak is.
Az ügyészség tevékenysége Kovács Tamás vezetése alatt is kritikán aluli volt, és amikor egyszer Gyurcsány kifakadt, hogy az igazságszolgáltatás szemérmetlenül jobbra húz, akkor tökéletesen igaza volt, és igazságára az ügyészség tevékenysége is alapot adott.
Az ügyészség mind a mai napig a Fidesz házőrző kutyája, - erre szép példa a Sukoró-ügy is, mely során a legképtelenebb baromságokkal próbálták és próbálják kriminalizálni az ügy szereplőit, és ebben az sem zavarta őket, hogy kívülnézetből igen nevetségesnek látszottak.
Csakhát az a baj, hogy amin mi röhigcsélünk, netán esetleg bosszankodunk, az az ilyen ügyek résztvevőinek súlyos erkölcsi-gazdasági problémákat okozhat, és hiába, hogy évek múltán majd kiderül, hogy a vádiratokban még a névelők is hazugságra épülnek, ezen emberi sorsok, - nem túlzás, életek múlhatnak.
Szerencsésebb országokban az ügyészség megtalálja az egyensúlyt az állampolgárok érdekérvényesítése és a törvényesség érvényre juttatása között, nálunk úgy látszik, a bolsevik modell jobban tetszik.
Pedig volt már itt javaslat arra, hogy ezt az idejétmúlt szervezeti formát fel kellene váltani egy korszerűbbel, amelyben az ügyészség még véletlenül sem rendelkezik senki által nem ellenőrizhető önállósággal - tiszta röhej, hogy az ügyészség saját nyomozását ellenőrzi, - hanem mondjuk, az igazságügyminiszter egyik helyettese irányítja a vádhatóságot.
Ez persze egyet jelentene az ügyészség kormány alá rendelésével, ami azért nem teljesen azonos még a mai érdekes helyzetben sem Orbán informális, zsebből történő irányításával.
Az meg már csak hab a tortán, hogy állítólag arra számíthatunk, hogy a következő legfőbb ügyész megbízatása kilenc évre fog szólni, ami természetesen tovább fogja erősíteni a jogrendbe és az igazságszolgáltatásba vetett kiemelkedően magas közbizalmat.
Minden ellenkező híresztelés dacára a Magyar Forradalmi Orbán-Semjén Kormány nem az első, amelyik kétharmados felhatalmazással rendelkezett a rendszerváltás óta, - Horn Gyula kormánya is ugyanezekkel a felhatalmazással rendelkezett, érdekes mód mégsem érezte azt senki, hogy a rút pufajkás meg akarná semmisíteni politikai ellenfeleit, vagy, hogy vétene a politikai illem ellen.
Orbán és környezete viszont úgy viselkedik, mintha ő lenne Vuk, a politikai ellenfelek meg a libák.
Nagy tévedése az, hogy megfeledkezik a csendesen üldögélő és szemlélődő pármillió Símabőrűről, akiknek előbb utóbb elegük lesz ebből a pöffeszkedő agresszivitásból…
Már ajánlottam neki Görög Ibolyát, esetleg még lehetne valamit hozni a stíluson, ha már a tartalmon nem is tud - aki Sztálin emlőin nevelkedik, azt traktorral sem lehet lehúzni a ciciről…


:O)))

1 megjegyzés:

- írta...

kiváló fotó, kiváló írás!!
a Fideszország NEM KÓSER a maga házőrző kutyájával, de majd lesz vonyítás, ha elpusztul a gazdi és nem kapnak csontot!!!

szörnyű ez a beteges pofátlanság!