2010. november 3., szerda

KOSZORÚK...

Maléter emlékművét koszorúzták ma.

Tele van a történelmünk ilyen megrázó egyéni tragédiákkal.
1956-ban is nem egy ilyen tragikus sorssal találkoztunk.
Persze, ha kicsit közelebbről megnézzük ezeknek az embereknek az életútját – Nagy Imre, Maléter, Angyal István, Szabó bácsi a Széna térről – akkor egyetlen dolog közös bennük – az életútjuk kacskaringós, bonyolult, politikai nézeteik sokszor zavarosak és következetlenek, a nézeteiket pedig váltogatják, mint más a fehérneműt.
Ha nincs a kiélezett politikai helyzet, akkor – meglehet - ugyanúgy eltűnnek a közéletből, mint eltűnt Torgyán vagy eltűnt Für Lajos.
A ma némi túlzással forradalomnak és szabadságharcnak nevezett népfelkelés 13 napig tartott, ez alatt az idő alatt a későbbi mártírok nemigen tűntek ki lángoló tehetségükkel vagy rátermettségükkel, leginkább engedték magukat az események által sodortatni.
Ha kivégzésük által nem magasztosulnak mártírrá, egy lábjegyzetet sem igen érdemeltek volna a XX. század Magyarországának történelmében.
Így viszont mártírjaink lettek, holott ők tulajdonképpen nem az oroszok, nem magyar ellenfeleik, hanem a saját szűklátókörűségük áldozatai.
Mindahányan kommunisták voltak, de legalábbis megfordultak a kommunista pártban, szinte mindegyikük cselekedeteiben fel lehet fedezni valamiféle sértettséget, karriervágyat – ha Szabó bácsit a hajdani MDP jobban megbecsüli, akkor nem ötvenhat november elején csókolgatja a géppisztolyát a Széna téren, hanem ötvenhét május elsején, a Hősök terén.
Maléter 1944 májusában fogságba esett, júniusban jelentkezett a németek elleni harcra, - 45 májusában már a debreceni Országgyűlés őrségének parancsnoka volt.
Aztán elszolgált Ludovikás létére 56 novemberéig, de karriert nem futott be, a lapátos katonák parancsnoka lett, - ez meglehetősen alacsony presztízsű beosztás egy olyan ember számára, aki a katonai pályán szeretne érvényesülni.
1956 elhozta neki a kiugrás lehetőségét, de súlyos szerepzavarba került, - azt képzelte, hogy a szovjet-magyar relációban ő valaki.
Több volt, mint bűn,- hiba volt.
Ugyanebbe a hibába estek a többiek is, - ez mondjuk az egyébként is labilis idegrendszerű Szabó bácsinak vagy Angyal Istvánnak nem is nagyon róható fel, de hát Nagy Imre azért mégiscsak veterán politikus volt, aki komoly ismeretekkel rendelkezett a moszkvai mentalitásról.
Ő, a kommunista, aki – állítólag – részt vett a cári család kivégzésében is, és aki túlélte a sztálini tisztogatásokat, ő aztán pontosan tudhatta, hogy mire számíthat az, aki szembefordul a birodalommal, - mégis belevitte az országot egy teljesen reménytelen és kilátástalan helyzetbe.
Akkor egyébként, amikor Mindszenty – a másik oldalról - beszédében már úgy ígérgette neki is a felelősségre vonást, mintha csak ma hallgatnánk Budai Gyulát Gyurcsánnyal kapcsolatban.
És akkor, amikor Budapesten kommunistákat – baloldaliakat öltek, akiket mellesleg a nagy politikai iparkodásban – helyezkedésben magukra hagyott, kiszolgáltatva őket gyilkosaiknak.
Maléter, aki honvédelmi miniszter volt és kommunista, szintúgy hagyta magát az eseményekkel sodortatni, egy katonailag nevetségesen kicsi, szedett-vedett banda ellen nem tudott fellépni, mert ő is a friss lampaszokat nézte inkább a nadrágján, mint az ország érdekét.
De aztán kivégezték őket, és ez sok mindent feledtet, jóllehet nem lenne szabad felednünk a tényeket sem, merthogy az érzelmek könnyen elmossák a racionális gondolkodást.
Magyarországon az a divat, hogy a nép kiválasztja az adott időpontban számára leginkább kártékony politikust, majd annak halála után piedesztálra emeli és orrvérzésig ünnepli.
Így lett hős a saját dinasztikus elképzeléseiért küzdő Rákóczi, így lett nemzetünk fárosza a vértehetségtelen politikus Kossuth, és így hallgathatták el a reálpolitikus Deák Ferenc, vagy éppen a Magyarországot a feudalizmusból kiemelő Kádár történelmi érdemeit.
Mit lehet arra az emberre mondani, akire rá lett bízva az ország, és aki ismerve a nemzetközi helyzetet bejelenti, hogy az ország kilép a Varsói Szerződésből?
Mit lehetett attól a katonától várni, aki képtelen egy egyszerű erő-eszköz számvetést csinálni, és arra alapozva tenni javaslatot a politikai vezetésnek?
Mit lehetett azoktól az emberektől várni, akik felelőtlenül nekihajtották a suhancokat a harckocsiknak?
Mit lehetett azoktól várni, akik cserbenhagyva tegnapi elvtársaikat engedték, hogy a magát forradalmárnak képzelő csőcselék vérben tocsogjon a ma már mai vezetőink által is szégyellni rendelt Köztársaság tér fái alatt?
Miért kell ma letagadni, hogy a jogos követelések mellett ott ágált a feltámadott múlt, a nagybirtokos, a főpap, a nyilas, a Horthy-rendszer restaurációjára vágyó dzsentri?
Ma mi is ott állunk az emlékműveknél, és joggal, hiszen – jobb híján – valamennyien halálukig kommunistáknak vallották magukat, habár egyikük sem volt kommunista – mindahányan a sztálinizmus által kitermelt figurák voltak, haláluk pedig a kor viszonyai között elkerülhetetlen volt.
És koszorúzunk, meg elhangzanak az emlékműveknél az obligát öblögetős szónoklatok - és senkinek nem hiányzik az, hogy valaki tegyen egy szál virágot a Köztársaság téren felkoncolt, vagy a Rádiónál agyonlőtt sorkatonák és csapattisztek sírjára, mert ugye, mi roppant finnyásak vagyunk - inkább a Köztemetőbe járunk koszorúzni Szálasi sírját, még ha joggal mondhatjuk is, hogy nem tudtunk róla:
De Francia Kiss Mihályról azért lehetett volna tudni, hogy kicsoda is volt...
Sokan felróják a kivégzéseket Kádárnak, és valószínűleg neki is megvolt ebben a döntésben a maga szerepe, de ez a szerep messze nem döntő szerep volt, - a döntéseket akkoriban még nem itt hozták.
Ahhoz el kellett telni egy évtizednek, és meg kellett kissé változni a nemzetközi környezetnek is, hogy engedjen a szorítás és Kádár óvatosan, kis lépésekkel és kompromisszumokkal meg tudja valósítani azt, amit – nem a magukat forradalmároknak nevezők, - amit a magyar nép elérni szeretett volna.
Forradalmi időket élünk ma is, - megint támad a múlt.
Most a bolsevik múlt támad, jó lenne elkerülni, hogy győzedelmeskedjen.
De ehhez az is kell, hogy tárgyilagosan nézzünk szembe történelmünkkel, és vállaljuk a saját múltunkat is.
Mindenestől.
Nem könnyű, mert ehhez vállalnunk kell Nagy Imre mellett Kádár Jánost, a Köztársaság téren legyilkolt sorkatonákat, a Körút fáira felakasztott tiszteket, - a kitépett szívű Asztalos Jánost, a kivégzett Angyal Istvánt és Gímes Miklóst, Malétert és Sziklai Sándort is, - a XX. Század nem volt kegyes a baloldalhoz…
És akkor még csak a baloldalt tettük rendbe, de ahhoz, hogy a jobboldal épelméjű részével is rendezni tudjuk viszonyunkat, először tán a saját sorainkban kellene rendet tenni, - ez talán a nehezebb feladat - jó lenne felnőni hozzá…

:O)))


Ez a bejegyzés a kapcsolat.hu portálon  is olvasható.

16 megjegyzés:

Névtelen írta...

szia,pupu. ezért az írásodért megint sokan fognak utálni, mert azt hiszik, hogy leköpködöd az ő hőseiket, akik szerintem is csak emberek voltak, akik sodródtak, és hol jól, de inkább rosszul döntöttek, és végül a haláluk csinált hősöket belőlük. ha kádárt kinyírták volna pl. a ruszkik, akkor ma ő is hős lenne sokak szemében és nem feltétlenül a szocik szemében lenne az. nagyon örülök, hogy nem mented fel kádárt a felelősség alól, ami az 56 utáni akasztásokat illeti... kádár jó fiú volt, teljesített a szovjetek felé,de pupu, le is mondhatott volna és vissza mehetett volna a gyárba dolgozni...nem? a besúgók folyton a körülményekre hivatkoznak, pedig ők is mondhattak volna nemet, legfeljebb hátrányok érték volna őket. na, bumm! viszont a tisztességük+maradt volna. csakhogy ennek az országnak folyton árulókra és hősökre van szüksége, úgyhogy szerintem minden úgy jó, ahogy történt. 56-ból máig jól megélnek emberek minden szinten, mint ahogy a 2o éve tartó káoszból is.a rendszerváltozáskor mindenki hagyta sodortatni magát az eseményekkel, épp úgy, mint 56-ban. az emberek nem tudták, hogy mi vár rájuk...no, mára már tudják, csak nem értik amit tudnak...és ez így lesz végestelen végig, amíg a történelmet különböző érdekek miatt hamisítani fogják...míg az egyik vagy a másik politikai oldal hőse hősiesebb, amíg szobrokat lehet ledönteni, mert egyébként nem áll fel a farkuk bizonyos uraknak...amíg üres agyú tulkok akarnak kioktatni, majd táborba zárni náluk jóval műveltebb és európaibb embereket, csak azért, mert máshogy gondolkodnak... lehet veled nem egyetérteni pupu, de, hogy jogod van így látni 56-ot és a hősöket, vagy nem hősöket, azt csak a primitív állatok fogják vitatni...én nem:) -SZM-

Névtelen írta...

UI. PÁR ORDAS FASISZTA ÁLLAT EGY CIGÁNY OLDALON MEGJEGYEZTE, HOGY ÉN ITT ÉLEM KI MAGAM NÁLAD, MÍG ŐK ÉVEK ÓTA EGYFOLYTÁBAN EZEN A CIGÁNY OLDALON SZAROZZÁK AZ EMBEREKET SZINTE MEGÁLLÁS NÉLKÜL, MINTHA EZ LENNE A MUNKÁJUK...
SZERETEK NEKED ÍRNI, HA TÚL JUTOK A +SÉRTŐDÉSEIMEN:))), MERT TE ÉRTESZ, PEDIG ÉN NEM VAGYOK SZOCI, TE MEG EMBER VAGY.EGYSZER EL IS GONDOLKODTAM AZON, HOGY MILLIÓ BLOG VAN, ÉS BIZTOSAN NEM LEHET VÉLETLEN, HOGY IDE ÍROK ÉS NEM MÁSHOVÁ...HA EZ KIÉLÉS, AHOGY A TETVEK ÍRJÁK, AKKOR KÖSZI...NEM SOKAN MONDHATJÁK EL MAGUKRÓL, HOGY ÉN KIAKAROM ÉLNI MAGAM A SZELLEMI TELJESÍTMÉNYEIK KAPCSÁN...-szm-

Névtelen írta...

ja, és mészöly miklós jutott eszembe, idézem neked pupu:
"Nincs két táj, csak emberi táj van. S hál'isten, sok ablak... Montaigne-nek igaza van: ha a hasfájásomról vagy egy sötét sarok még sötétebb érdektelenségéről vagy a legforróbban időszerű közérdekről írok és adok hírt teljes odaadással és elmerültséggel: mindegyikből ki fog ütközni az egyetemes igazság..." -SZM-

Névtelen írta...

pupu, nem kell ám megjelentetni a hozzászólásaimat, ha ez neked kellemetlen. én úgy is csak a válaszokra vagyok kíváncsi. tedd már meg, hogy válaszolsz arra, hogy mi lett volna, ha kádár nemet mond a ruszkiknak és visszamegy a gyárba dolgozni... -szm-

Névtelen írta...

Láttam valamit én is 56-ból,eléggé hasonlít a Tiédre.De hogy hátunk mögött hagytuk volna a feudalizmust?Orbán az élő cáfolat.

Kaskötő István írta...

Résztvevője voltam az "eseményeknek" körűlmények sodortak bele. Azok közzé tartoztam akik hamar felismerték az elkerűlhetetlen véget. Vállaltam a hontalanságot a "bátor kiállás" helyett és nagyon is ismerve a hősőkként tetszelgő kalandorokat, megtagadtam minden azonosságot a ma ünnepelt foradalommal.
Meg is kapom érte a kiérdemelt útálatot.
Talán egy-két emberőltő és józan hozzáállás helyére teszi a történelmet, bár ismerve fajtánkat, erre édeskevés a lehetőség.

Névtelen írta...

PUPU, egyszer írhatnál a kapcsolat.hu és a te viszonyodról...elég furcsa, hogy volt nap, amikor két írásod is a főoldalon volt, most meg egy sem...mi bajuk lehet ezzel az írásoddal? nem vagy elég szoci nekik?!:)) vagy túlságosan is az vagy?
hogy kerültél kapcsolatba velük? miért nem a népszabaságba írsz a nolblogba?
kik a moderátorok? mi szerint döntenek?
szanyi hülyeségeit ott kötelező megjelentetni, mert embert akart belőle csinálni az MSZP és feldobta a magas polcra? hát mit mondjak, szar munkát végeztetek én nem látom hogy ember lett volna belőle...szarkeverő erőszakos állat, aki sokat árt azzal, hogy a szocik arcának szerepét magára osztotta...miért akar szanyi által az mszp erőszakos állatnak látszani?! megirigyeltétek a fideszt:))) -SZM-

Si írta...

Ha Kádár nemet mond, lett volna helyette más, de nem biztos, hogy az a más ilyen diplomatikusan, kivezette volna az országot a ruszkik szorításából, mint ő.
Ha Kádár nemet mond, akkor Münnich lett volna a soros. Akkor pedig megtudta volna az ország hol lakik a magyarok istene!

- írta...

pupu, mivel eltűntek azok az olvasóid, akik az 1 éves évfordulódon annyira örültek neked, így küldök neked egy rejtő jenő idézetet vigasztalásul. miért tűntek el? mert volt 1-2 jó szavad a cigányokról?
"Aki sokat foglalkozott már tigrisekkel, kígyókkal és oroszlánokkal, az jól ismeri az asszonyok lelkivilágát is."
na, ez jól esett? hasznos voltam, vagy vegyek pár altatót?:)))

- írta...

ui. pupu, tegnap az indexen olvastam rólad egy mondatot, igaz máshol is szaroznak a pofán vágó írásaid miatt...mondjuk engem ez nem érdekel! van egy olyan hülye tulajdonságom, hogy minél jobban utálnak valakit, az nekem annál jobban szimpatikus... :)))

- írta...

ui. pupu, gondolod már kiéltem ma magam nálad azok szerint, akik szerint kiélem magam nálad?:)

- írta...

pupu, szerintem a mai a legrosszabb hír: drágulni fog a kenyér.
egy 6 tagú család lehet, hogy napi ezer forintot fog csak kenyérre költeni? na, látod, erről is gyurcsány tehet, mert leállította a napsütéses órák számát. szörnyű nagy hatalommal bír ez a gyurcsány, még sem akarja az istennek sem visszaforgatni az időkerekét, mint egyesek...
pupu az az öszödi beszéd egyre jobban tetszik nekem, pedig nagyon utáltam érte a kedvencedet...AZ ÉRTELEM NAGY KINCS, KÁR, HOGY AZ ÉRTELMET MA MÁR ÁRULÁSNAK NEVEZIK A TULKOK...PEDIG TULOKNAK LENNI AZ ÁRULÁS...NA, MEGYEK ÚSZNI. ESTE MIRŐL ÍRSZ? A 7 TÖRPE EGYIKÉRŐL? HAPCIT AJÁNLOM, AZ NAGYON BETEG:)))

- írta...

UI. AZ ELLENŐRZŐSZÓ:IMINVESS VOLT.
MIT VESSEK AZ IMIN? BÚZÁT?:)

Kaskötő István írta...

Szanyi=Marosán
Aki elég öreg hozzá emlékezhet hogy a csodagyerek populista demagog Marosán hogyan bomlasztotta a Szocdem pártot 48-49 ben.
Az is Angyalföldi volt? Lehet, hogytévedek.
A hasonlatosság félelmetes.

Névtelen írta...

rosszul írtad a nevét! szerintem
pintér münich sándor...

Névtelen írta...

Kádár megy helyette Rákosi jön Oszt jó napot