2011. február 5., szombat

PAPOK

A Katolikus Egyház papjai kellemetlen helyzetben vannak.


Egyiküket – a bólyi plébánost – ugyanis felfüggesztette a papi szolgálat alól Veres András, a Pécsi Egyházmegye apostoli kormányzója, tiltott pornográf felvétellel való visszaéléssel gyanúja miatt.
Pornó, de ez magában még nem lenne baj, de amivel az egyház szerény szolgája gyanúba keveredett, az gyermekpornó, és amellett, hogy valóban nem szép dolog gyermekekről készített felvételeket nézegetni, addig nincs nagyobb baj, ha itt megáll a dolog.
De ki tudja, hogy egy ilyen esetben megáll e, és elég lesz e neki és hasonló ízlésű társainak szerte a világban, ha nézegetik a felvételeket, amikor minden nap ki vannak szolgáltatva eltorzult ösztöneiknek, melyek kívánatos tárgya nemegyszer az ő felügyeletükre van bízva.
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy az elmélet bizony sokszor gyakorlatba csap át és a megkísértett pap gyenge lesz ellenállni a lehetőségeknek.
Ezt bizonyítja a világon sok-sok ilyen eset, a bostoni pedofil papoktól kezdve a Santa Venera-i Szent József árvaházig, de sokáig abban a hitben voltunk, hogy ezek a dolgok csak máshol eshetnek meg, nálunk aligha, hiszen a mi papjaink tiszták és feddhetetlenek.
Habár sok kisfiúnak és kislánynak voltak érdekes élményeik az őket ölükbe ültető és simogató ilyen-olyan atyákkal, de hát oly nehéz elválasztani egy pap kedvességét az eltorzult ösztön titkolt megnyilvánulásaitól – gyakorlatilag csak extrém helyzetekben kerülhet erre sor.
Olyan ez, mint a női homoszexualitás, létezik, de az például senkiben nem kelt különösebb érdeklődést, ha két nő karonfogva sétál – a paptól alapból elvárás, hogy kedves legyen a gyerekekhez és bizony, nehéz meghúzni a határt, hogy mikortól kezdve nézzünk gyanakodva Balambér atyára…
A katolikus egyház egyébként is úgy ül a bűnein, mint liba a tojásokon, ahhoz is kellett néhányszáz év, mire bevallották, hogy esetleg nem kellett volna Galileit hallgatásra késztetni és hogy Giordano Bruno megégetése talán mégsem volt Istennek tetsző cselekedet.
A Magyar Katolikus Egyház pedig még a világegyházon belül is kellemetlenül ódivatú, szinte szélsőségesen jobboldali, amit álszent alakoskodással ugyan iparkodik leplezni, de azért nagyon sokszor kilóg a reverenda alól az ördög szőrös patája…
Tulajdonképpen nagyon sajnálom is a katolikus papokat, akiknek megtévedt testvére rettenetes károkat okozott, hiszen Isten emberébe vetett bizalmat rombolta össze, holott a papok túlnyomó többsége tisztességes, rendes ember, akinek a bűnei is tisztességes, rendes bűnök, melyek talán nem is lennének bűnök akkor, ha Egyházuk nem kényszerítene rájuk az emberi természettel ellentétes viselkedést.
Az egyházi körökben is sokak által vitatott és támadott cölibátust, - a papi nőtlenséget – mely valamelyik pápa buzgalmának perverz gyümölcse már éppen ideje lenne eltörölni, hiszen ez az intézmény az emberi természettel ellentétes
Ha hiszünk a teremtés mítoszában, akkor sem magányos Ádámot teremtett az Úr, hanem az ő oldalbordájából megalkotta az ő vérének szívóját, napjainak megédesítőjét-megkeserítőjét, az örökké lamentáló, ravaszul elhatalmasodó Évát.
Csak a kettő együtt képez egy egészet, a férfi nő nélkül gyámoltalan és magányos - Isten nem akarhatta, hogy az ő elkötelezett szolgái, hitének terjesztői lelki torzulások által veszélyeztetett és sokszor bizony gyarló módon elbukó emberek közül kerüljenek ki.
A börtönökben rengeteg az olyan homoszexuális kapcsolat, melynek nincsenek személyhez kötődő alapjai, mindössze a szexuális vágy abban a helyzetben egyetlen kielégítésének módjáról van szó, amely aztán a szabadlábra helyezéssel egyidejűleg véget is ér és a delikvens ismét a heteroszexuális kapcsolatok felé fordul.
Mert módja van rá.
A katolikus papi hivatás is börtön, börtön a testnek, hiszen természetes vágyakat kell rács mögé zárni, és elbukni itt akár a hivatás elvesztésével is járhat.
Ma már azért egyszerűbb valamivel a helyzet, mert álszent szemforgatásokkal vagy akár anélkül is a pap élettársa a házvezetőnői státusszal, a pap meg egy kölcsönös feloldozást eredményező gyónással megúszhatja a dolgot, de végül is , mennyire megalázó ez a helyzet?
De nem minden pap tudja hitbéli, lelkiismereti okokból ilyen lazán kezelni ezt a problémát, számukra marad az elfojtás, a test bűneinek rejtegetése és ez bizonyos mértékig hasonlatossá teszi őket a hormonok viharában hánykódó kamaszokhoz, akik vonzódnak a tiltott gyümölcshöz és néha, részben vágyaik természetes kiélése hiányában tévutat választanak.
Nem véletlen talán, hogy ehhez hasonló botrányok, a homoszexualitás és a pedofília más vallások papjai körében elvétve fordulnak csak elő, ők természetes, emberhez méltó életet élhetnek.
A Katolikus Egyház jogot vindikál arra, hogy megszabja híveinek - és szándékai szerint a teljes társadalomnak - a követendő erkölcsi normákat, de kérdem - alkalmas-e erre egy olyan szervezet, mely a saját nyilvánvaló, mindenkinek szemet szúró problémáival sem tud mit kezdeni?
Amelyik ahelyett, hogy a hárommillió szegény és a majd milliónyi - Isten hitére az átlagosnál egyébként fogékonyabb - cigány között dolgozna, tanítana, segítene, inkább vagyont harácsol, és világi hatalomra igyekszik szert tenni anélkül, hogy a társadalom valóságos gondjai miatt szót emelne a hatalomnál.
Minap kezembe került egy katolikus kiadvány, melyben az ember lehetséges bűneit felsorolták és csoportosították, miszerint van a hét főbűn, melyek közül a torkosság bűnébe magam is gyakran beleesem viszont a bujaság bűne, ugye…
Aztán vannak a Szentlélek elleni bűnök, melyek közül egy az, ha valaki a megismert igazság ellen tusakodik, aztán vannak az égbekiáltó bűnök - közöttük az, mely a szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása.
Ezek szörnyűsége a Szentírás szerint Istentől kér büntetést.
Ugyan, hallotta-e akárki is, hogy a Magyar Katolikus Egyház felemelte volna szavát a legújabb adótörvények szegényellenessége, vagy az özvegyi nyugdíjak megszüntetésének terve ellen?
Ugyan, dehogy.
Viszont világi bűnökben vétkesnek talált püspökét nagy óvatosan kiemelte a hierarchiából, nehogy kiderüljön, hogy ezen a szinten is ott röhög a Sátán…
Ha létezik az ő Istenük, nem megy el szó nélkül égbekiáltó bűneik mellett.

:O)))

A bejegyzés it is olvasható: http://kapcsolat.hu/blog/papok

1 megjegyzés:

ORBÁN VIKTOR A HAZA VEZÉRE ÉS MEGMENTŐJE AKI SZINTÉN MEGMENTŐRE VÁR:))))) írta...

pupu, ha a papokat köteleznék arra, hogy csak herélten gyakorolhatnák a hivatásukat, szerinted hány pap lenne az országban? a pedofil papok nagyon a bögyömben vannak, a franc beléjük ott ahol vannak!!!az egyház egyébként szeret jól élni...
JÉZUS SZINTE MINDEN MAI PAPOT JÓL SEGGBE RÚGNA!!!