2011. április 3., vasárnap

LEGITIMÁCIÓ

A legitimáció szó egyik jelentése a feljogosítás.

Nagyon jól ismerték a szó jelentésének ezt a változatát a Fidesz agyasai, hiszen a Gyurcsány és a Bajnai kormányokat is folyamatosan ezzel nyektették, mondván, hogy ugyan a kormány maga törvényes, de nem legitim.
Merthogy arra a népnyúzásra, amit csinál, nincs felhatalmazása, hiszen a választási programjában nem jelezte előre tervezett intézkedéseit, nem kért rá előzetes felhatalmazást a néptől.
Sokszor aztán már egészen belehergelték magukat a hülyeségbe, és azt is kétségbe vonták, hogy a kormány maga legitim-e, hiszen a zemberek többsége nem áll mögötte és ebből következőleg elveszítette a legitimitását, bármennyire is rendelkezik a működőképességhez szükséges parlamenti többséggel.
Természetesen nem volt igazuk, hiszen a választási programban a pártok a kormányzásuk alatt elérendő céljaikat próbálják eljuttatni a választókhoz, míg a kormányprogramban az ezen célok eléréséhez szükséges eszközöket határozzák meg, és hát egyáltalán nem biztos, hogy egy vonzó és rokonszenves célt vonzó és rokonszenves eszközökkel lehet elérni.
Ezeket persze egy választási hadjárat során - hogy úgy mondjam – nem ragozzák túl a politikusok, hiszen ha ezekre az eszközökre helyezik a hangsúlyt soha senki meg nem választja őket.
Viszont éppen azért választják – hacsak az Úr közben másként nem rendelkezett – négy évre a parlamentet, hogy a kormányok azokat az intézkedéseket is meg tudják hozni, melyek nem okvetlenül emelik a népszerűséget.
Szóval, ezen rugózott a Fidesz uszkve nyolc éven keresztül, és mily érdekes, mostanában erről kevés szó esik, illetve csak abban a szövegösszefüggésben, hogy a kétharmados fülkeforradalom az égvilágon  mindenre felhatalmazza a kormányzó pártot a parkolók démonjai szüzességének helyreállításától és csillagkeresztes hölggyé avatásától kezdve a libák kacsává történő lefokozásáig.
Tulajdonképpen igaza is lenne, csak egy-két apró dolog miatt vált mégis illegitimmé a tevékenységük, ez pedig az alkotmányozás és az egyeduralomra törés.
A mindenkori parlamenti többség a világon mindenhol az állam ügyeinek vitelére kap felhatalmazást meghatározott időtartamra – nálunk négy évre.
Ez a felhatalmazás magában foglalja az aktuális gazdasági és társadalmi feladatok ellátásához szükséges jogalkotási munkát, törvények alkotását, melyek egyetlen kritériumnak kell eleget tegyenek, ez pedig az, hogy nem írhatják felül a hatályos Alkotmány rendelkezéseit, hanem azzal összhangban kell lenniük.
A kormány mozgástere még ennél is szűkebb, hiszen neki a hatályos törvényekhez is alkalmazkodnia kell, és az nem igazán elegáns megoldás, hogy ha valami nem tetszik, akkor egyéni képviselői indítványokkal módosítjuk, vagy hatályon kívül helyezzük az ominózus törvényt.
Természetesen meg lehet tenni, hiszen ha elmennek vendégségbe, ott is fölkuporodhat Viktor az ebédlőasztalra és odacsinálhat a közepére asztaldísznek, merthogy semmi sem tiltja, csak a jó ízlés meg Görög Ibolya, de ettől még ez a tevékenység nem lesz sem jogszerű, sem legitim.
Amikor vendégségbe hívja valaki, akkor azt vélelmezi, hogy az ebédlőasztalról enni fog, mellesleg meg megbotránkoztatja a vendégseregletet, megvalósítva ezzel a garázdaság törvényi tényállását és akkor még a Nemzeti Székletcentrum, vagy mi is, de hogy Nemzeti, az tuti… (volt ÁNTSZ) nem is nyilvánított véleményt.
Namármost ha megvizsgáljuk, hogy a hatályos Alkotmány rendelkezéseivel összhangban van-e a készülő Viktormány, akkor azt kell megállapítanunk, hogy egyrészt nincs, másrészt meg egyenesen sérti az egyszemélyi uralomra törés tilalmát.
Ha jól megnézzük a dolgot, akkor a ma még hatályos alkotmány egyenesen kötelességévé teszi az állam miden polgárának, hogy ha ilyesmit tapasztal, akkor minden jogállami eszközzel lépjen fel ellene.
Meg lehetne kérdezni azt is, hogy kitől kapott felhatalmazást az alkotmányozásra ez a társaság?
Mert szerintem senkitől, hacsak Viktor nem képzeli azt, hogy az ő agyműködési zavara legitimál egy
Államformaváltást.
Még szerencsénk is van, hogy csak nyolcvan-kilencven évet ment vissza a történelemben, bevezethette volna a pallosjogot is, oszt akkor nézegethetnénk Gyurcsányt egyidőben Szegeden, Debrecenben, Miskolcon meg Győrben is, oszt még televízió se kellene hozzá…
Nagy igazságtalansága a sorsnak, hogy nekünk ritkán jutnak gerinces állami hivatalnokaink, most például az Alkotmánybíróság tűnik kicsit hígfolyósnak és büdösnek, ezeket ki sem lehetne filézni tán gerinc hiányában.
A bíróság önálló hatalmi ág és az égvilágon semmit nem tudna tenni ellene semmit ez a pöttöm  akarnok, ha egy merészebb pillanatukban kimondanák, hogy az Orbán kormány alkotmányozása ellentétes a hatályos alaptörvénnyel és az ezen módon elkészült irományt Orbán vigye haza és otthon használja a család egészséggel, sokan vannak, hamar a végére érnek.
És hozhatna határozatot arról is, hogy a hatalmi ágak szétválasztása elvének mennyiben felel meg a különböző állami tisztségek szétmarcangolásának és betöltőjének szecskává aprítására irányuló törekvés.
Merthogy lehet, hogy a törvény betűjének megfelel a törvény megváltoztatása, vagy egy személyi döntés, de azt már a másodéves joghallgatónak is tudnia illik, hogy alkalmazása során a törvényhozó szándéka, a törvény szellemisége megkerülhetetlen.
Ha a törvény szándéka az, hogy a Nemzeti Bank legyen független intézmény, akkor annak élére nem illik a volt pénzügyminisztert kinevezni, nem illik az Alkotmánybíróságba beszavazni Caligula lovát, és nem illik államfővé választani egy homályos múltú funkcionális analfabéta karrieristát, akit minden magyarnak szégyellnie kell abban a beosztásban nézegetve.
És bizony, igaza van Gyurcsánynak, erre a készülő Viktormányra nem lenne szabad felesküdni senkinek, legfőképpen nem a képviselőknek, merthogy ez, úgy ahogy van egy összehányt nagy rakás
szarkaláb, Alkotmány, ahogy azt Viktorka a bilin ülve elképzeli.
És ha azt hiszi a derék Mad Vix, hogy ezt a fecnit majd akárki is tisztelni fogja, akkor téved.
Ez is ugyanoda fog jutni, ahová a többi normális intézményt juttatta, ahogy a Parlamentből cirkuszt csinált, ahogy az ország legkomolyabb tisztségeit bohócokkal töltötte fel, ahogy egy kulturált országból egy ideges, a félelemtől nyüszítő disznóólat csinált, úgy ez a papír sem lesz másra jó, mint a célirányos használatra.
Téved abban is, hogy jogszabállyal mindent el lehet intézni.
Hiába akarja előírni, hogy a liba ezentúl tojásrántottából kikelve rögtön libasült legyen – nem fog menni.
A Fidesz mai tevékenysége illegitim, megkockáztatom, hogy amit elkövetnek, az bűncselekmény, méghozzá maga a szervezett bűnözés.
Rákosi röhög az urnafülkében – na ugye, elvtársak, megmondtam én, nem tud ez a nép nálam nélkül élni…

:O))))

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

Nem is kellene új alkotmány, ha nem kellene elfedni vele a 98-óta tartó Orbán féle alkotmányellenes tevékenységet. A szervezett demokrácia lebontást, magyarul az egyeduralomra való törekvést. Ez a tevékenység a 89-es alkotmány szerint ugye büntetendő. Egyetértek azzal, hogy ebben az időszakban Orbán és csapata köztörvényes bűncselekmények sorozatát követte el, nem egyszer éppen a "független" Alkotmánybiróság és ügyészség segitségével.

éva írta...

Pupu, négymadártól ez a kép jobban illett volna ehhez a szöveghez! Bár a viktormány nem semmi!
http://negymadar.blog.hu/2010/11/21/alkotmany_keszul_irodik

Nagyjából persze (már megint) igazad van, EGY kivétellel: Orbán nem 80-90, hanem 800-900 évet kíván visszamenni a történelemben, amikor a király még minden korlátozástól mentesen uralkodott. Aminek már annu dacu véget vetett az Aranybulla, felettébb lekorlátozva a király lehetőségeit és vele szemben először kimondva a (nemesi) ellenállás jogát. Mivel ez az első ÍRÁSOS dokumentuma a bármiféle alkotmányos müködésnek, ronda nagy csúsztatás az "ezeréves" alkotmány, mivel az jó, ha 800 éve létezik.
És mivel Orbán MINDEN korlátozástól mentesíteni akarja a hatalmát, tehát az Aranybulla előtti időszakba vágyakozik.
Ilyen szemszögből egész jó, hogy a (tévesen) ezeréves alkotmányra hivatkozik, és "az alapján" kell a szabályait értelmezni. Ugyan is némileg gerinces Alkotmánybíróság már az Aranybullából is képes lenne levezetni a fékek kiiktatására törekvő szabályok alkotmányellenességét. Majd meglátjuk, hogy igazad lesz-é a filézhetetlenséggel.
Mint tudjuk: elől megy a lepényhal - a remény hal meg utoljára!

éva írta...

Pupu,úgy látszik, hogy a kormánytól is rájöttek, hogy még a történelmi alkotmány is demokratikusabb, mint amit most kotyvasztanak, ezért kiegészítették azzal, hogy a sarkalatos törvények szerint is kell az Alkotmánybíróságnak
elbírálni a törvényeket. Ahogy az amerikai mondta, amikor a harmadik pénzbedobásra sem adott cigit az automata: ÜGYES!
Remélem erre válaszolt az Alkotmánybíróság ma a közalkalmazottak indokolás nélküli kirúgásával kapcsolatban - méghozzá azonnali hatállyal.
Kezdik megtalálni a gerincüket a sok kocsonya között?!