2012. május 19., szombat

EMLÉKTÁBLA, EMLÉKMŰ, EMLÉKEK


Emléktálát avattak ma Debrecenben.
A NOL híradása szerint a debreceni református kollégium épülete előtt hol néma, hol hangosabb demonstrációt tartott a Horthy-kultusz újraéledése ellen egy maroknyi tiltakozó, odabent - egy kétnapos kollégiumi diáktalálkozó, valamint a Debreceni Kollégium Baráti Kör közgyűlése keretében - nagyszámú ünneplő előtt leleplezték Horthy Miklós kormányzó fölújított emléktábláját.
Büszkék lehetünk magunkra, már van bimbódzó Horthy-kultuszunk, mindjárt nyakunkon a Szálasi-kultusz, mely csak azért nem virul még ebben a szerencsétlen országban, mert a nemes eszme képviselői ugyanolyan gusztustalanok, mint hajdan a Nemzetvezető és csőcseléke volt.
Horthy is gusztustalan volt, de tudott késsel-villával enni, emellett csak a szegény zsidót utálta, míg a gazdag zsidókkal összejárt kártyázni, majd, amikor zengett az ég, német segítséggel vagyonuk egy részével együtt kimenekítette őket Magyarországról, akik ezért hálásak is lehettek neki, joggal.
Élete végéig támogatták Horthyt, aki végtelenül ostoba háborús kiugrási kísérletével meglágyította Sztálin szívét, aki valószínűleg együtt érzett a fiát koncentrációs táborban tudó apával, mint sorstárssal – ezért nem lengedezett a háború végén Szálasi mellett és ezért nem kereste fel egy izraeli kommandó Estorilban a háború után.
Pedig, ha a kivégzett Jány Gusztávra vagy a vidéki magyar zsidóságra gondolunk, ott lett volna a helye.
Van már szobra is, új, Dániel féle dizájnnal - a művészt éppen ma fenyegette meg fegyelmi eljárással az ügyvédi kamara, merthogy helytelenül viselkedett, mikor vérvörösbe öltöztette a siófoki tömeggyilkost, a 2. Magyar Hadsereg halálba küldőjét, a trianoni szerződés aláírásának elrendelőjét, a vidéki magyar zsidóség kiirtóját – merthogy az az ő tudtával és beleegyezésével ment végbe.
Most neki állítottak emléktáblát, ahogyan rá van vésve „hódolattal” azok az ostobák, akik semmiből sem tanulnak, hiszen semmit sem értenek a körülöttük folyó történésekből - hozzájuk képest bármelyik liba egyetemi tanár, de minimum kisdoktor.
Ott totyorgott az ünneplők között a Református Egyház képviseletében Bölcskei püspök is, méltó utódja az Ady által imígyen jellemzett Ravasz Lászlónak: "a kálvinistaság irodalmi lapjában a legszilajabb antiszemitizmust űzi egy Ravasz László nevű, s jobb sorsra érdemes volt ember", - aki mellesleg megszavazta a zsidótörvényeket, és csak akkor jött meg az esze, mikor már a küszöbe alatt csorgott a vér a szobájába.
Vajon Bölcskei püspöknek és a hajdan a haladás élvonalát képviselő református egyház többi vezetőjének mikor jön meg az esze?
De vannak itt más emlékművek is – ott áll Ronald Reagan emlékműve a Szabadság téren, és mint szeretett miniszterelnökünk, vitéz szőlőbányai Orbán Viktor őfőméltósága bejelentette, jön Budapestre az idősebb Bush szobra is.
A hála nagy dolog.
Az idősebb Bushnak legnagyobb történelmi érdeme, hogy amikor senki nem állt már szóba Amerikában a Vezérrel, akkor ő a mosdóból jövet váltott vele két szót, pedig már régen (reagan?) nem volt elnök, semmi és senki, még a protokoll sem kényszerítette erre.
Valószínűleg elfelejtette bevenni a Cavintonját…
Hát ő aztán igazán sokat tett a magyar népért, csakúgy, mint Reagan, aki valódi külpolitikai zseniként Teheránt támogatta, rászabadítva a világra az iszlám fundamentalizmust és fanatizmust.
Idősebb Bush nagy érdeme még, hogy fogadta Grósz Károlyt, ezzel is mutatva a plurális demokrácia iránti elkötelezettségét.
Valami azonban szöget ütött a fejembe.
Nevezetesen az, hogy miként létezhetett az, hogy sem Hruscsovnak, sem Brezsnyevnek nincs szobra Budapesten, sőt, Andropov elvtársnak sincs, aki pedig igen sokat tett anno az ellenforradalom leverése érdekében, mint tudjuk.
Hogy lehet az, hogy a magyar népnek az elnyomatás szörnyű évei alatt nem kellett csontig benyalni az elnyomóknak?
Ma meg itten önként és dalolva, ugye…
Most, hogy hálistennek végeztünk a cigány és zsidó gének feltérképezésével, azért lökhetnének egy kis pénzt a nemíromlekiírta féle alattvalói gének kutatására is, - hátha mégiscsak a büszke turáni magyar faj páratlanul gazdag génkészletének része, háromszorosan balról csavarodott syriusi DNS spirálunk elengedhetetlen alkotóeleme ez a gén?
Jóvanna, vicc vót…
De azért megkérdezném tisztelettel, ameddig a Don-kanyar kétszázezer és a haláltáborok, nyilasok félmilliónyi áldozatának nincs egy tisztességes emlékműve Magyarországon -mondjuk az 1944-es állapotokat idéző Kossuth tér kellős közepén - addig éppen idősebb Bush emlékét kell nekünk megszoborni?
Az emlékmű lehetne akár egy Horthy –szobor is - hatszázezer elpusztított magyar tizedére kicsinyített és mint tömegsírban egymásra hányt szobrocskáján – mint talapzaton -  állhatna akár egy háromszoros életnagyságú Horthy-szobor is, mondjuk gyárilag előre vörösre festett kézzel, ne kelljen Dániel akcióhősnek sárkányrepülőről dolgoznia -  az emlékmű ugyanis magasabb lenne a Parlamentnél.
Előtte decens kút, melyből vérvörösre folyadék csordogál, a halomból érdekes, édekés  illatú füst száll az ég felé, háttérben halkan zeng az  Erger-Berger…

:O)))

5 megjegyzés:

Névtelen írta...

Idézek Majsai Tamás református lelkész, egyetemi tanár Bölcskeihez írt leveléből: "Kedves Testvérem a Názáreti Jézus Krisztusban, milyen szellemi horizontokon tájékozódva, milyen lélekkel, milyen belső békével, az imádságos szeretet és a pasztorális tapintat mely léptékével fogod ma délután megtartani a népirtó háborús bűnös Horthy Miklós emléktáblájának leleplezésekor elmondott köszöntő szavaid utáni istentiszteleti alkalmat a Kollégium Baráti Köre előtt? A kérdés talán költői, de tagadhatatlanul igen drámai!"

éva írta...

Pupu - pedig az már közhely, hogy (juszt is!) "Kertésznek igaza volt" Amivel csak egy kissé tömörebben fogalmazta meg azt, amit Illyés a Puszták népében (már a honfoglalókkal bejött egy hm... alázatosságra kiválasztott népréteg) - de azért mégsem átkozták ki. Igaz, hogy sikerült vastag nacionalista mázba csomagolnia, és mindenki hihette, hogy az ő ősei a vékony uralkodó rétegbe tartoztak - ezért sokan nem jutottak el a keserű tartalomig. Kertész csak azt állapította meg, hogy ez a genetikai örökség változatlanul fennáll. Egyeseknek erről már papírja is van! És egyúttal sikerült egy szép magyar mondás igazságát is igazolni: "Szólj igazat - és betörik a fejed!"
Az meg nagy kérdés, hogy a református egyház "ravaszkodni" fog - vagy a Majsai féle Krisztus-követők lesznek túlsúlyban. A Hegedűs-pátyolgatásra gondolva - nem túlságosan reménykedek!

éva írta...

Pupu, egy kicsit off:
láttad a plakátot? Június 1-3 között a budai várban libamáj fesztivál lesz!

Rebeka írta...

Istenem adj kitartást, hogy elviseljem ezeket az eszementeket, mert ha erőt adsz megölöm őket'

Névtelen írta...

Évica-cica!
Eljött az én időm! Libamájfesztivál! Én is ott leszek! Karácsonykor is igen finomra sikeredett - ha ugyan emlékszel még. A te májad meg csak pöttyösödjön!
Libamáj