2012. május 26., szombat

KÁDÁR JÁNOS


Van fejvakarászás meg mindenféle kínlódás dögivel, merthogy Kádár János születésének századik évfordulóját sunnyogjuk el éppen.
Rohadt egy helyzet.
Minden felmérés szerint a XX. század legnépszerűbb, a magyarság történelmének második legjelentősebb politikusának tartja a nép – egyedül Szent István tartja a pole pozíciót.
Érdekes párhuzam, mindketten idegen segítséggel, megtorlásokkal kezdték pályafutásukat, erről Koppány és Nagy Imre tudna talán bővebben beszélni.
A média zöme egyszerűen elhallgatja az évfordulót, ez a legkényelmesebb magatartás.
A politika odadobta hálás népének az újabb gumicsontot a nyilas Nyírő újratemetésének kissé infantilis témájával, a baloldali pártok lapítanak, mint barna nyúl a fűben, a jobboldal el van foglalva a zsidókkal, cigányokkal meg szobor és emlékmű-kozmetikai munkálatokkal.
Ami hír megjelenik erről az évfordulóról, az rövid, mint liba élete a gazdasszony lányának lakodalma esetén.
A lapok készítenek álinterjúkat huszonéves gyerekekkel, akik bölcs megállapításokat tesznek, melyekre roppant alkalmasak is, hiszen halovány lövésük sincs a korról, csak a rendszerváltás kurzustörténészeinek munkáiból kiragadott mondatokat csócsálják és variálják, mint kiskutya a szerelmi életét.
És elmondják, hogy ők aztán soha nem cserélnék fel a szabadságot a létbiztonsággal, amit én el is hiszek nekik és meg is értek, mindössze a véleményük stabilitására lennék kíváncsi abban az esetben, mikor úgy hatodik hónapja nem találnak munkát, a feleségüket is éppen kirúgta a munkáltatója a nagy pocakjával egyetemben, nagypapák-nagymamák a nyugdíjukból birkóznak az emelkedő rezsiköltségekkel és a gyógyszerárak emelkedésével, húga meg a tandíj kifizetésének nehézségeivel.
Azt gondolom, hogy ebben az esetben a gyakorlatban válna bizonyítottá a marxi igazság: a lét határozza meg a divatot.
Talán ha így esne, akkor eszükbe jutna, hogy Magyarország nem egyenlő Budapesttel, a felsőfokú végzettség nem általános jelenség, jóllehet láttam én már felsőfokú végzettséggel is munkanélkülit, ugye…
Aztán vannak remek tollú újságírók, akik azzal öltik drága idejüket, hogy párhuzamokat keresnek Kádár és Orbán diktatúrája között, összevetve a két személy politikusi képességeit is, ami eleve badarság, de olyan jól hangzik, és olyan jól pótolja a magyarázatot az Orbán-jelenségre, hogy vétek lenne kihagyni a lehetőséget…
Kezdjük talán itt a dolgokat.
A szocializmusnak nevezett társadalmi berendezkedés ugyanúgy társadalomszervezési modell, mint az angolszász típusú parlamentáris demokrácia.
Hogy előbbit diktatúrának nevezzük, az csak egy, a polgári társadalomtudósok előtt nyitva álló lehetőség kihasználása, hiszen a szocialista történészek és társadalomtudósok viszont a parlamentáris demokráciát tartják a tőke és a tőkések érdekeit szolgáló diktatúra elleplezésére szolgáló társadalmi modellnek.
Ami azt illeti, az elmúlt átkos húsz év nagy szolgálatot tett annak érdekében, hogy utóbbi felismerés alátámasztást nyerjen.
Hogy Kádár rendszere büszkén vállalta, hogy munkás-paraszt demokratikus diktatúra?
Hát, ha egyszer az volt - és a rendszer névadója szerint a krumplileves legyen krumplileves.
De azért a kérdés úgy is felmerülhet, hogy melyik társadalmi berendezkedés hasznosabb az országnak – Kádáré, vagy pedig egy parlamentáris demokráciának nevezett, de valójában egy szűk gazdasági-politikai érdekcsoport által maguk fölé emelt félművelt suttyó sunyi diktatúrája?
A válasz nem is kérdéses, mert ugyan folyamatos a balliberális értelmiség szerecsenmosdatása – áh, dehogy is van még itt diktatúra – mégis a tények azt mutatják, hogy ez azért másként van.
És a két diktatúra között is van némi differencia, - Kádár diktatúrája nem Kádár érdekét, hanem a nép érdekét szolgálta.
Nem emlékszem, hogy Mariska néni tokaji szőlőbirtokok visszanemtérítendő állami támogatásáról értekezett volna, miként Kádár János sem utasította a KB titkárait, hogy ne mi nyerjük a legtöbbet.
Kádár – ahogy ő fogalmazott – a gyalogosok pártján volt.
Soha nem felejtette el, hogy honnan jött és hová tart, olyan politikus volt, aki tudott megalkudni és kompromisszumokat kötni ha kellett, de a célt soha nem feledte: élhető országot biztosítani munkásnak, parasztnak, értelmiséginek.
Lehet ma azzal villogni, hogy a Mercedes meg az Audi micsoda termelési kapacitásokat hozott létre az országban, de ez nem fogja vigasztalni azt a sokmilliónyi kisegzisztenciát, akit megetettek a szabadság illatával, és akiknek most korog a gyomra.
Lehet elmondani, hogy debezzeg most lehet utazni, ha egyszer csak egy nagyon szűk rétegnek jut rá pénz és lehet szabadságról papolni egy olyan országban, ahol az ország ötöde a létminimum alatt él.
Ahol a közbiztonság, a létbiztonság és a jogbiztonság a nulla felé konvergál.
Ahol a gyerekek előtt bezárult a felemelkedés kapuja, ahol a klérus - mely saját szervezetét sem képes tisztességesen működtetni - pukkadásig harácsolja magát, ahol az ország lakossága – mondjuk ki nyíltan – retteg, mert fél a munkahelye elvesztésétől, a megtorlástól.
Kádár nem volt szent, Kádár józan reálpolitikus volt, aki nem azért lett kommunista, hogy harácsoljon és hatalmaskodjon, hanem azért, hogy szolgáljon.
A kisemberek érdekeit, a kétkezi munkásembert, a tanítót, a tanárt az írót, a színészt, a háziasszonyt.
A nép pedig érezte ezt és tudta pontosan, hogy ez nem képmutató szerepjáték, hanem Kádár lényéből fakadó természetes törekvés.
Nem is tud nagyon vele mit kezdeni egyetlen politikus sem, mert ugyanaz a kisebbségi érzés fogja el őket vele kapcsolatban, mint Orbánt, mikor Gyurcsánnyal hadakozik.
Természetesen tudja mindenki, hogy Kádárnak voltak hibái és voltak ma bűnnek értékelt cselekedetei, de azt azért figyelembe kell venni, hogy „bűneit” nem a XXI. század első évtizedében, hanem a XX. század közepén követte el, akkortájt, mikor Churchill porig bombáztatta Drezdát, amikor az amerikaiak atombombát dobtak Japánra.
Akkor, amikor Hruscsov falhoz állíttatta Beriját, amikor De Gaulle szemrebbenés nélkül lövette agyon merénylőit és az OAS elfogott katonáit, amikor a hős forradalmárok késsel vágták ki a Köztársaság téri pártházat védő Asztalos ezredes szívét, amikor a Pártházat védő, Nagy Imre segítségnyújtásának elmaradása miatt magukat megadni kénytelen kiskatonákat halomra lőtték.
Szóval, csak az adott kor normáinak megfelelően járt el Kádár is, amin lehet szörnyülködni, de csodálkozni azért nem kellene.
A jobboldal szívből gyűlöli Kádárt – és nem azért, mert sajnálja Nagy Imrét, dehogy!
Azért gyűlöli, mert sikeres volt, sokkal sikeresebb, mint akárki más előtte és ma már elmondhatjuk, akárki más utána.
Hogy ők gyűlölik, az természetes, de hogy a baloldali politikusok is rettegnek felvállalni annak a kornak az eredményeit, vívmányait, az azért nagyon szánalmas dolog.
Hogy ez az ország még egyáltalán így is tartja magát, az a kádári örökségnek köszönhető.
Kádár azt mondta, hogy becsüljük meg az eredményeinket és féltsük a vívmányainkat, mert van mit féltenünk.
Most látni csak, mennyire igaza volt.
Azt mondják néhányan, hogy eladósította az országot, ami annyiban igaz, hogy az a rendszer is vett fel hiteleket, de – a közkeletű hasbaakasztósdival ellentétben - nem az életszínvonal fenntartására közvetlenül, hanem különféle programok – eocén-program, könnyűipar rekonstrukciója, élelmiszer-feldolgozás korszerűsítése, stb.- megvalósítására.
Hogy aztán jött egy világpolitikai átrendeződés?
Ki számíthatott rá?
De hol van ma már Gorbacsov, akinek a szájából a nyugat kiénekelte a sajtot?
Viszont napirenden van a szénbányák újranyitása, mindenki igaz könnyeket ejt az élelmiszer-feldolgozó ipar elkótyavetyélése miatt és mindenki egyszermosható kínai rongyokban jár.
Kádár nem készíttette el a saját szobrát, nem halmozott fel vagyont, nem élt vissza a hatalmával, tisztességes diktátor volt, semmivel nem rosszabb, mint korának bármely nyugati politikusa egy másfajta társadalomban.
Természetesen a kádárizmust elvitte a történelem, soha visszajönni nem fog már, de nem kellene történelmi bűneinket azzal is tetézni, hogy sem azokat nem tudjuk elítélni, akik rosszat tettek ezzel az országgal, sem őt megbecsülni azzal, hogy reális képet alakítunk ki róla.
Egy olyan politikusról, aki jót tett az országgal, aki felemelte a nemzetet és negyedszázadnyi gondtalan nyugalmat és létbiztonságot adott neki.
Tartozunk neki a századik születésnapján jó szóval, tisztességgel, életútjának tisztességes értékelésével.

:O)))

34 megjegyzés:

Névtelen írta...

"Lehet elmondani, hogy debezzeg most lehet utazni, ha egyszer csak egy nagyon szűk rétegnek jut rá pénz és lehet szabadságról papolni egy olyan országban, ahol az ország ötöde a létminimum alatt él."

Kétötöde!

éva írta...

Pupu, köszönöm!
A DK indulásánál te is pont ettől tartottál: hogy nem lesz az Orbán leváltására alkalmas baloldali tömegpárt. Ez a DK alapvetés ezt be is bizonyította. Sajnos.

Névtelen írta...

Ámen. Lehet itt papolni, kinyalni a seggét Kádárnak. A politikus egytől-egyig gazember, tolvaj és gyilkos, hazug és erkölcstelen. Kádár alatt is a létminimum alatt éltem, most is. Leszarom az összes politikust, jó magasról. Ti meg nyaljátok!

Névtelen írta...

PuPu, az a baj az írásoddal, hogy tudatosan elhallgatsz pár dolgot. Politikusaink nem csak mostanában lopnak, de loptak a szocializmus alatt is. Azt el kell ismernem, magát Kádárt ezek az ügyek nem érintették, de a hierarchia már csak eggyel alacsonyabb szintjein jól megfigyelhető volt a nepotizmus, a nemtörődömség, az inkompetencia. Kádár kivételével az összes szocialista vezető luxusban élt. (igaz, Kádárnak is volt úszómedencéje, pusztán pr okokból, a fotó kedvéért evett néha krumplilevest) De az alacsonyabb szinteket is jól jellemezte a nepotizmus. A tsz- és gyárvezetők valóságos kis királyok voltak. Az, hogy politikusok a közvagyont lopták, azért nem tűnt fel senkinek, mert nem nagyon lehetett ezekről a simlis ügyekről írni az újságokba, így aztán a hétköznapi emberek tudatába a kádár korszak a béke, és tisztesség korszakaként vonult be.

Kádárt leginkább az alacsony képzettségűek várják vissza, mert azt el kell ismerni, hogy számukra sokkal több munkalehetőség volt akkoriban, mint most.

Névtelen írta...

"Van abban báj, hogy maroknyi kommunista is képes az osztódásra, attól meg egyenesen libabőrzik a hátunk, hogy hat évvel a válás után, a sír mellől is üzengetnek egymásnak arról, ki is a pártütő áruló" Valóban bájos.

Névtelen írta...

Pupu is alacsony képzettségű. Lehet hogy valamikor volt magas képzettsége, de mára már az érelmeszesedés visszavonhatatlan károkat okozott az agyában.

pumukli írta...

Mondhatok, amit akartok. Pupu- nak igaza van.Soha nem kellett attól tartanom, hogy nem lesz munkám. Hogy nem tudom visszafizetni a kölcsönt, mert rohamosan emelkednek a kamatok. Tovább tanulhattam, és nem kellett attól reszketnem, hogy megállít a rendőt az úton, és rögtön 300 ezerre büntet, mert valami nincs rendben a kocsival. Éjszaka is nyugodtan végig mehettem a Keleti pályaudvarra vezető úton, mert a kutya sem szólt hozzám. Egy pillanatig nem féltem attól, hogy esetleg nem tudom kiváltani a gyógyszeremet, ha beteg voltam. Nem kellett várólistára kerülnöm egy műtétre várva.
Most meg? Dehát az is igaz, most akkor mehetsz külföldre, amikor akarsz. Meg, ha van rá pénzed. Meg, ha már itthon az Istennek sem kapsz munkát. Akkor mehetsz nyugatra takarítani, mosogatni, bébicsőszködni. Ha meg itthon van munkád, akkor meg kizsákmányolnak, mint a rövid láncra kötött kiskutyát, akit csak az ugatásáért tartank.

Kijelölt Felelős írta...

Köszönjük PuPu!
inkább KÖSZÖNJÜK!

Úgy tűnik, ütős a bejegyzés, ha névtelenke ennyire beindult rá!

Trollapo írta...

Sziasztok!

Bocs, de hosszú lesz!

Én komolyan nem értem, hogy hogyan lehet ilyen rövid az emlékezete az embereknek, mint mostanában? Azt mondjátok, hogy a Kádár korban azért minden tök jó volt eltekinve attól, hogy nem lehetett utazni??? Ez egy vicc!!! És a sok kiskirály akik gyakorlatilag mindent megtehettek büntetlenül? És a haverjaik, akiket ugyancsak kihúztak minden szarból és nem tehettél semit velük? A pártitkárok és TSZ elnökök, akik vagyonokat harácsoltak össze?
Azért, mert most szar, nem jelenti azt, hogy az jó volt!
Én arra emlékszem a Kádár korból, hogy sokszor savanyú volt már a tej, többnapos a kenyér és hogy soha nincs semmi és bárhova mentél meg kellett alázkodnod, mert mindenki úr volt a kis szemétdombján, és packázott azokkal akikkel megtehette. A vendéglátás és a kereskedelem minősíthetetlen volt! Mindenhol csak a középszart kaptad meg és nem volt semmi választék, a dolgok minősége meg pocsék volt. A leg alapvetőbb dolgok voltak hiánycikkek, pl.: kávéfözőbe tömítés, normális gombok, normális szabású átlagtól eltérő méretű ruha és cipő. A fél várost be kellett járni sokszor, ha akartál venni valamit. Ha valami elromlott a lakásban vagy a háztartásban, akkor aztán várhattad, hogy jöjjön az IKV-től valaki vagy a Gelkától, de jobban jártál, ha hívtál maszekot. Az persze rohadt drága volt, de kőrbe kellett udvarolni és vendégül látni, hogy csináljon is valamit. Minden nap tele volt megalkuvással és szabályszegéssel. Ha boltban jó árú kellett, vagy hiánycikk, akkor jött a szokásos játék, hogy sajnos elfogyott, de raktunk félre valakinek és esetleg meg tudom nézni, hátha még itt van, és te toltál neki ezért egy petőfit vagy egy dózsát!

Sokan mondják, hogy legalább biztonság volt és este is lehetett sétálni. Ez talán igaz, mert épp csak a rendőröktől kellett félni, mert soha nem tudhattad, hogy mikor állít meg az utcán és köt beléd, majd pofoz fel jó esetben! Rosszabb esetben meg bevisznek és akkor kapsz a telefonkönyvvel is!

Szóval, mert most szar, attól még akkor nem volt jó!

koko írta...

Kijelölt felelősnek!
A te hülye fejedet kellene ütni. Trollapó az ütős. Neki még van memo a fejében.
koko

pretty írta...

Némely hozzászólásból kitűnik miért tart ott országunk ahol tart,egyesek csak szitkozódni tudnak,nincs reális értékítéletük.Egyesek arra hivatkoznak,hogy most szabadság van és nem veszik észre,hogy lassan arra sem lesz pénzük,hogy az ország távolabbi részén lakó rokonukat meglátogassák.Életem során megszoktam aki rendes ,becsületes azt mocskolják szidalmazzák,a gazembert,gonoszt azt imádják,mert attól tartanak,hogy megbünteti.Személy szerint örülnék.ha olyan diktatúra lenne mint a nyolcvanas években.
Nagyon jó az írás ugyanúgy mint a összes többi.

Kijelölt Felelős írta...

koko!

Miért nem próbálod meg?

PuPu írta...

Csak néhány dolgot...
-Szaros névtelennek üzenem, hogy ha leszarod a politikusokat, akkor egy idő után a szád széléig fog érni a saját szarod, - jó étvágyat hozzá!
- Kádárnak nem volt úszómedencéje és te nem láthattad sehol sem, sem PR, sem egyéb okokból krumplilevest enni,egyébként is a grízestészta volt a kedvence.
Amit a kádári nomenklaturáról írsz, az meg ilyen általánosított formában minimum tévedés, ha ismerted volna Cservenkánét vagy egy városi pártbizottság tagjainak életkörülményeit, életvitelét közelről, nemigen beszélnél butuskaságokat.
Azt látom, hogy tetszik neked a nepotizmus kifejezés, - tudod is, hogy mit jelent?
Egy gazdálkodó szervezet vezetője meg mindig, mindenhol valóságos kiskirály, ő mondja meg ugyanis a frankót, te meg csinálod, amit mond, de ez így is van jól.
A közvagyon lopása pedig Kádár alatt nem volt bocsánatos bűn és minél feljebb állt valaki a politikai ranglétrán, annál kevésbé.
Kádárt meg senki sem várja vissza, ez olyan lenne, mintha valaki, aki öttalálatost ért el a lottón, megint ötösre várna.
Alacsony képzettségem meg kétségbevonhatatlan, nem is szólva egyre pusztuló agysejtjeimről,, és csak az a szerencsém, hogy van miből pusztulniuk...
Trollapónak meg csak annyit, hogy a megsavanyodott tejből akkoriban aludttej lett, ma meg egy büdös trutymák.
De félre a viccet, valóban volt hiánygazdálkodás és voltak hiánycikkek, alacsony színvonalon valósult meg a jóléti társadalom, talán kissé idő előtt is született.
De három fontos dolog biztosított volt: a létbiztonság, a közbiztonság és a jogbiztonság, - a rendszer a saját szabályait rigorózusan betartotta.
És az a baj, hogy valaki menet közben elhitette veletek, hogy csak attól, mert ti azt képzelitek, hogy nektek több jár, ez így is van.
A mi társadalmunk akkor ennyire volt képes, ma meg még ennyire sem.
A rendőröktől pedig nem kellett félni, igaz, a fejükre sem lehetett szarni, mint ma lehet, mert akkor a rendőr - az én nevemben is - fenntartotta a rendet.
És hogy elnyomták a szélsőségeket, meg azokat, akik a kisember rovására akartak más típusú társadalmat szervezni?
Szerintem - ha már elnyomás - inkább nyomjon el kilencmillió-kilencszázezer százezret, mint fordítva...
Nem kell Kádár rendszerén nosztalgiázni, helyette egy olyan rendszert kellene felépíteni, mely magával a létezésével elhomályosítja azokat az éveket.
Rosszul gondolnám?

:O)))

oxenos írta...

Nem akarván tolakodni, mégis: helyettem írtál. Ami meg a bírálatokat illeti: lehet a saját stílusukban reagálni, de minek? Az a Te nagyvoalúságodat mutatja, hogy hagyod megjelenni. Így aztán tudjuk, mit várhatunk névtelennullától...Ami egyébként a lopást meg a dőzsit illeti...szerénységem közelről szemlélte - eladói oldalról - a privatizáció előkészítését és bonyolítását. Ott előfordult. Más sem fordult elő. Meg hűtlen kezelés. Meg a fél gazdaság eladása üveggyöngyökért. Meg...meg..csakhogy valahogy ebben nem párttitkárok szerepeltek. Egyébként, bár a többi helyett is ezeket a fenti urakat említve, ajánlanám, hogy olvasgassák pl. Debreczeni Gyurcsány-könyvét, meg az ott lábjegyzetben szereplő cikkeket..nem mintha az ősforrás lenne, de elérhető. Abból kiderülne, mekkora volt a lenyúlás mértéke...Végül: Nem Tőled tudom, de köreink metszik egymást. Úgyhogy szívesen javasolnám, hogy legközelebb Rád bízzák KJ értékelését. Haha...

oak írta...

Én még fiatal voltam míg Kádár élt. Arra emlékszem hogy a frissen született gyerekemnek egy kb olyan nyugalmas, kiszámítható, és relatív biztonságos életet képzeltem, mint amiben én élhettem, tanultam, és dolgoztam.(lehetett utazni is, sőt templomba járni is.Én is a piaristáknál tanultam még az átkosban) Mára ott tartunk, hogy a gyerek elmegy "a bárhová, csak innen el világba"és én is szégyenlem, hogy a magyarokról sorra derül ki, hogy a balkánibbnál balkánibbak a gondolataik. Ha másra nem is volt jó Kádár,arra mindenképpen, hogy csak könyvekben olvasta az ember ezt töménytelen pusztító és önsorsrontó érzelem vezérelte tevékenységet, és képviselőikről szóló történeteket, amik most napi szinten vágják a sebet azok elméjébe akik nem úgy kívánnak életben maradni, hogy mások véres húsát rágják. Kádár nem akarta senki húsát lerágni,és kénytelen volt megfelelni egy nagyobb rendszer elvárásainak. Ő megpróbálta kihozni belőle a lehető legjobbat.
Szubjektív véleményem: Nem Kádárral volt a nagy baj, mert ő egy feladatra kijelölt ember szerepében csak azt tudta megtenni ami a 'nagymedvének nem állt érdekellentétében.(ebből azért elég jól megteremtette a "legvidámabb barakot") A Kádár rendszerében kialakult klientúra és kiszolgáló és szervező csoport az akik most megvénülve, gyerekeiket kinevelve mindig is vitték azt a történelmi, és filozófia vonalat ami most kivirágzott, és ami ellen (így történelmileg) Kádár küzdött is rendesen. Hogy ebből a primitív magyarkodásból, dzsentri stílusú döbrögiségből nem gyógyul a magyar, az tragédia. A tragédiákat Kádár feledtetni szerette volna, és nem új evezőtollakat tépni a már megtépázott libákról.( bocsánat, plagizálni még ér? vagy csak kapok én is egy villát,életem végéig, hogy senkyházy witéz skiccpáll lehessek:-DD)

Cerebis írta...

Trollapónak, csak a tisztánlátás érdekében. Nem rövid csak nagyon más. Tételesen. Lehetett utazní Tátralomnicra többek között, ahol utáltak bennünket,sőt megaláztak.(Persze amit tőlünk kaptak azt sem köszönték meg.)Rendkívűl rosszúl emlékszel, és csak a rosszra valóban. Én minden nap megittam fél liter zacskós tejet és évekig nem volt savanyú tapasztalatom. Lehet,hogy neked más fasiszta pék sütötte a kenyeredet, de mifelénk a friss jó minőségű kenyér 3.60ft volt. Ami pedíg megmaradt azt a jó gazda disznókkal etette fel mert ennél olcsóbb takarmány nem volt. Akinek nem volt mivel feletetni, az a kukába dobta. Ezt az ŐREG akkor fel is emlegette, mert a kenyér ára stratégiai szempont volt. "Igaz magyar emberek, magyar búzából sütötték a legjobb tudásuk szerint." A vendéglátásról. Vasárnaponként beültünk a Skodánkba és 2.70-es benzinnel mentünk Szegedre vagy Kömlődre halászlét enni. Igaz volt pár Ft borravaló is. Volt orkánkabátuk,elsőnek coca cólánk,nyugati cigarettánk,Lee farmerünk, autónk, és 1975-ben lehetőségünk hogy 180m2-es házat építsünk, és a felvett kölcsönt 10 éven belül kifizessük. Nagyon kemény fizikai munkával. Ha jól emlékszem mi voltunk a legvidámabb barakk. A Ny-ak és K-ek balatoni találkahelye. Ma gúny tárgya, de ezért kellett Kádár Jánosnak, jobban csókólnia Brezsnyevnél. Azt meg hogy sok volt a kiskirály? A sok munkásáruló budös tahó, egyméssal versengve parádézott Ny-i kocsikon, pedig vezetésí szinvonalukat a talicska jobban kifejezte volna. Az infó jelentéseket a mocskok oly mértékben meghamisították, hogy panaszos vélemény a betegeskedő Kádárhoz már el sem jutott.(Grósz és bandája.)Azt meg hogy mi volt a divat, Te nekem ne mondd meg. Volt szabott öltöny, elegáns cipő,tucat nyakkendö. Visszanéztem akkori fényképeinket, nem csak a hajam volt sötétebb,de szebbek és elegánsabbak is voltunk. Ma már gond nélkül lehet Ny-ra utazni,Ferrarit venni,vagy aranyat befektetésre,ha van rá pénzed. Egyébként, irigylem akkori gondjaidat a kávéfőző tömitést és a normális gombokat. Kedves PUPU oktalan barmokkal(ismeretlen) én nem foglalkonék.

éva írta...

Pupu - elég nagy csalódás volt a DK közleménye, és szerintem Gyurcsány túlságosan optimista, hogy egy ilyen formációban 7-12 % van. A néhány lézengő liberálisért meg kell küzdeni még a viszonylag tisztességes SZEM-mel és az LMP-vel is, szerintem az a 7% túlzottan optimista becslés. Ha így folytatják (azaz ennyire nyilvánvalóvá teszik, hogy a balközépből a bal-t nem kell ám komolyan venni, szerintem a küszöböt sem fogják megugorni.
Baloldalon ezt a "nem Kádár személyes érdeme" szöveget nehezen fogják megbocsátani!

bonc írta...

Nem szívesen írom le, de trollapónak igaza van! A nosztalgiázás megszépíti a múltat! Szar volt a kádár-rendszer is!

irkomirko írta...

Kedves Pupu!

"KÁDÁR JÁNOS" című írásod nagyon korrekt értékelés, gratulálok. Nem csoda, hogy a névteleneknél kiverte a biztosítékot.
"Fiatal népszabadságosok a 100 éves Kádár Jánosról" (Népszabadság, Hétvége 2012. május 26.) kapcsolatos véleményeddel maximálisan egyetértek, szinte mint a klónozott agy-mosottak, úgy szapulták a szüleik, nagyszüleik korszakát, eredményeit, teljesítményét. Szerencsére Aczél Endre "Félni és élni hagyni" cikke mélyebb összefüggésekre is rávilágított a Kádár János döntéseivel kapcsolatban.
És Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban is igazad van, féltem is Őt a tehetségtelenek, ostobák, bosszúállásától mindkét oldalról.

Névtelen írta...

Amikor Kádár meghalt, volt egy olyan rossz érzésem hogy innen már csak lejtmenet lesz. Sajnos igazam lett. Azért nem is vagyok már ott. Kádár nem volt tökéletes, súlyos h ibákat is elkövetett, mégsem volt egy olyan velejéig mocskos, gonosz ember, mint pl. orbán vagy a jobbikos csürhe. Nincs nosztalgiám, de ha értékelni kell, nyilvánvaló hogy Kádár idejében volt egy többé-kevésbé összetartó társadalom, most meg zsidózás van meg cigányozás, nyilas iró temetés meg horthy szobor.

Névtelen írta...

Aha, azért kellett minden utat lezárni meg az egyedileg gyártott luxusvonatát helikopterrel kísérni, mert szerény volt és nem volt oka fosni a népétől.
Az eladósodást is szerkezetátalakítás miatt csinálta, s nem is azért, mert félt volna az életszínvonal esése miatt (olajárrobbanás) megkockáztatni egy új '56-ot. (Aminek egyszerű gazdasági okai voltak, t.i. Malenkovval együtt a kis enyhülés is odalett, a visszatérő nyomor gondolata meg kiverte a biztosítékot.)
Hát szóval nem volt akkora arc, mint amilyennek leírod. De az igaz, hogy a maiak sokkal rosszabbak.

PuPu írta...

LUXUSVONATOS NÉVTELENNEK:Gondolom, lehetsz vagy huszonnyolc, vagy valahol máshol éltél.
Kádár nem félt a néptől, azt is meg merném kockáztatni, hogy a nép szerette.
És volt ugyan kormányvonat meg volt kormánygép, de a helikopter Orbán vonatát kísérte.
Útlezárásokról se tudok, olyanról igen, hogy a Margit hídon kiszállt a kocsiból és gyalog ballagott be dolgozni.
Egyébként az eladósodással kapcsolatban nincs igazad,az érvelésed meg a megszokott jobber duma, ellenben az biztos, hogy nagyon kiegyeznénk ma azzal az eladósodottsággal.
De áruld el, - hogy kerül ide pont Malenkov?
Kiért nem Kaganovixcs vagy Bulganyin?

Névtelen írta...

Érdekes ez az előítéletesség, Pupu. Ha valaki nem ért egyet a Kádárhoz írt szerelmi vallomással, az csak 28 éves nyikhaj lehet, aki nem itt élt. Melléfogtál, 40 éves vagyok, itt éltem, és nem "jobber" vagyok, hanem sima közgazdász.

Malenkov úgy jön ide - de ha kolléga vagy, bocs, hogy ezzel untatlak -, hogy '56 eredetileg a lengyelek melletti szimpátiatüntetésnek indult, mellettük meg azért kellett, mert ők '56 nyarán bekeményítettek, na és azért keményítettek be, mert a keleti blokk góréi szinkronban változtak a ruszki górékkal, és Malenkov, aki Sztálin halála után rövid időre a székbe került (magyar hangja Nagy Imre), leakadt a sztálini erőltetett iparosításról, miáltal valamit enyhült a padláslesöprős nyomor, de aztán Hruscsov nyomott egy rükvercet, a lengyelek meg ezen bepöccentek, és el is értek az oroszokkal szemben bizonyos eredményeket. A 'forradalom és szabadságharc' névre eufemizált éhséglázadás Nagy Imre Hegedüs Andrással való leváltása, meg a Bem-szobor melletti szimpátiatüntetés miatt lett. Kádár emiatt végig az életszínvonal esésétől fosott. '57-től keleti hitelekkel ment az életszínvonal-karbantartás, amik türelmi ideje '61-ben lejárt, plusz kubai rakétaválság miatt megugró katonai kiadások (60-tól 63-ig +60%, +4 Mrd Ft.), valamint trösztösítés eredménytelensége, és a helyzet fenntarthatatlansága miatt 63-tól a reform kidolgozása (orosz verziója Koszigin), majd leállítása, szintén orosz beszólásra. '73-ban olajár-robbanás, amire minden normális ország szerkezetátalakítással reagált, de nem Kádár, aki nem mert megszorítani a fenti okok miatt. Vette fel az olcsó petrodollár-hiteleket, a többi közismert. Na így jön ide Malenkov. Bulganyin Malenkovot váltotta, Kaganovics meg sztálinista volt. Ezért Malenkov, de ez tökmindegy, itt Kádár számít, meg az életszínvonal-politika, meg az elmaradt szerkezetátalakítás és Nyers Rezsőék félreállítása.

Különben rühellem ezt a bugris mostanit, úgyhogy nem onnan fúj a szél, nehogy azt hidd. De a szocik is elég kutyaütő gazdák voltak, ezt sajnos el kell ismerni. S a hasonlóság egyáltalán nem a véletlen műve.

anépazistenadta.. írta...

Egy másik névtelen:
hmmm......
még élnek ...szauruszok? ráadásul szabadon, köztünk, nem a rezervátumban??? :=)

…. A szocializmusnak nevezett társadalmi berendezkedés ugyanúgy társadalomszervezési modell, mint az angolszász típusú parlamentáris demokrácia...
naja… csak hát nem ugyanúgy szervezte meg gazdaságát – TEHÁT NEM MARADT FENN…. tönkrement…

...Kádár diktatúrája nem Kádár érdekét, hanem a nép érdekét szolgálta....
ki az a nép? a nem-Kádár, vagyis mindenki más????

… élhető országot biztosítani munkásnak, parasztnak, értelmiséginek
élhetőt: a népnek, vagy csak.....

létbiztonság...
most az mi? "öröknyugdíjasállás ", vagy az, hogy "mindig találok munkát" (ráadás: ha mégse, akkor se halok éhen)???

...nem azért lett kommunista, hogy harácsoljon és hatalmaskodjon...
sokan nem azért lettek..... EZ IDEOLÓGIA VOLT, az hatott sokaknál....
a politikusság meg foglalkozás (vagy ideológiával, vagy a nélkül)

.....reális képet alakítunk ki róla. Egy olyan politikusról, aki jót tett az országgal, aki felemelte a nemzetet és negyedszázadnyi gondtalan nyugalmat és létbiztonságot adott neki.
tényleg csudazseni volt.... nem is kellett teljesítményéhez a CCCP-(véd)ernyő... ő és népe (?) olyan akváriumi hal, aki az akvárium nélkül is vígan elúszkál - az akváriumhelyén..... a légüres térben

én ezt az igazságot látom egyedül (kádárra vonatkozóan, hiszen az a cím, nem a mostaniak jellemzése): :O)))

PuPu írta...

Negyvenéves névtelennek.
Azért túl sokat nem tévedtem, mondjuk azt akkor, hogy te a Kádár-korszakban gyerekeskedtél, és van ilyen-olyan emléked a korról, meg tanítottak neked az egyetemen ezt-azt, aminek nagy része persze használható, csak éppen semmit nem ad vissza a korból.El lehet persze filozfálni azon, hogy Malenkov politikája saját országa szempontjából mennyire volt megfelelő. De az azért tény, hogy míg Malenkov miniszterelnök volt, közben - 1954 júliusáig - Kádár börtönben tanulta a politikát.
Gazdaságilag pedig nemigen értem, hogy miért akarod úgy beállítani ezt a kort, mintha az ország nem teljesített volna, csak mindig valaki teletömte a zsebét, mi meg eltapsoltuk.
Butuskaság.
Remek országot építettünk fel, ahol a nép igen jól élt, teljes foglalkoztatottsággal, alanyi jogon járó egészségügyi ellátással, komoly társadalmi mobilitással, mindenki, a legszegényebbek számára is elérhető köz és felsőoktatással, nomeg kaja-pia doszt.
Ha nem hiszed, kérdezd meg a szüleid meg a nagyszüleid, meg jusson eszedbe, amikor a várólistán fél évet vársz egy vizsgálatra, mag amikor a gyereked iskoláztatod.
Mondd meg a szüleidnek azt is, hogy ők itt csak élősködtek, örülni fognak.
Mellesleg jegyezném meg, hogy a rendszerváltás után a Kádár-kor teljesítményének ismételt eléréséhez kellett tizenvalahány év, hogy a mai helyzetről zó se essen.
De az igazi problémát én abban látom, hogy képtelenek vagytok elfogadni azt, hogy minden politikust kora körülményei között kell megítélni, márpedig Kádár a maga korában maximálisan kihasználta a lehetőségeit - az ország javára.
Aki mást mond, az hazudik.
:O)))

PuPu írta...

Istenadtának.
A szocialista gazdasági modell valóban más volt, mint a kapitalista, amelyik remekül meg tudta szervezni a gazdaságát, csak az ország fele él nyomorban.
Amúgy meg rossz premisszákból lehetetlen helyes következtetésre jutni.
Népen nyugodtan értheted Magyarország lakosságát, mind a tízmillió embert.
Vonatkozik ez az élhető országra is, - mind a tízmillióra.
Az pedig, hogy nem ismered a létbiztonságot, azt mutatja, hogy korunk gyermeke vagy.
Be is kellene talán gombolni a nadrágod!
Nem, nem ott - hátul! :)
Egyébként ha a macskát bedobod az akváriumba, akkor meg fog dögleni, - akváriumban halként érdemes élni, és a halnak nem érdemes szemrehányást tenni, mikor leengedik az akvárium vizét, hogy miért is nem fogott egeret.
Azért kicsit élhetek még?
:O))))

joti írta...

Kedves Pupu!

Látom derekasan küzdesz a kommentelőkkel. Van, akivel érdemes, van, akivel nem.
Majd kiderül, én melyik csoportba tartozom:

A Kádár-korszak valójában három szakaszra osztható:
1. A véres leszámolás, a hatalom konszolidálása.
2. A gazdasági fejlődés időszaka, a diktatúra szorításának enyhülése mellett.
3. A diktatúra tovább enyhülése közben a gazdaság fokozatos ellehetetlenülése.

Ahogy a Szovjetúnió bukásához is nem első sorban a politikai, hanem a gazdasági berendezkedés eredménytelensége vezetett, úgy lett nálunk is elkerülhetetlen a Kádár-rendszer bukása.
Azt, hogy a rendszerváltást követően a nem a megfelelő tehetséggel rendelkező politikusainknak (no meg a senkinek sem kedvező válságnak is) „köszönhetően” ma ott tartunk, ahol tartunk, ne írjuk visszamenőleg Kádár javára.
Amit a szocializmus keretei között magából a rendszer adottságaiból adódóan nem lehet tartósan biztosaítani, azt kapitalista keretek között meg lehet teremteni, ha olyan emberek irányítják az országot, akik tehetségüket valóban a jólét megteremtésének szolgálatába állítják. Vannak erre konkrét példaként felhozható országok, amilyen mondjuk Kanada is. (Jó, nekik sokkal több idejük volt rá, de legalább a jó úton el lehetett volna már indulni.)
A mi pechünk, hogy ez eddig nem jött össze, sőt jelenleg éppen ellenkező irányba haladunk.

Névtelen írta...

Na jól van, Pupu, te lehet, hogy még nálami is idősebb vagy, de közgazdász nem vagy, és ezt a "ti többnyire hülyeséget tanultok az egyetemen" dumát már ismerem pár, érvekből kifogyott laikustól. Kaja-pia doszt, neked biztos, és ez érthetővé is teszi a szerelmi vallomást. Én személy szerint éheztem bazmeg, és lakást is mindig a 10 gyerekes cigányok kaptak előttünk, mert '1 gyerek nem gyerek'. Pont a "teljes" foglalkoztatás miatt buktunk be, meg amiatt, hogy minden senkiházi zabálhatott két pofára. És minden igaz, amit Trollapó írt, nem vagyunk amnéziásak.

Válaszolhatsz, de én nem jövök már ide, más olvasnivalóm is van. Amíg ti itt a 3 forintos tejen nosztalgiáztok, én milliókat forgatok a tőzsdén (tudod, az egyetemen sok butuskaságot tanítanak), és az fontosabb, meg érdekesebb is.

anépazistenadta.. írta...

Drága PuPu!
Az életed senki – én sem a megjegyzésemmel – nem akarja elvenni!!!! Viszont én a megjegyzésemmel az értetlenkedésed „kívántam elvenni”!!!

….A szocialista gazdasági modell valóban más volt, mint a kapitalista, amelyik remekül meg tudta szervezni a gazdaságát, csak az ország fele él nyomorban….
naja…. és??? tudsz számolni? a fél nyomorban – kontra az egész csődben (de totálisan)

…Amúgy meg rossz premisszákból lehetetlen helyes következtetésre jutni….
hát ez az!! LEHET! nem tudtad? lehet rossz gondolkodással még a rossz premisszákból is helyes következtetésre jutni!!!!!! persze a vaktyúk alapon, de nem kéne mint lehetőséget kizárni…

….Népen nyugodtan értheted Magyarország lakosságát, mind a tízmillió embert. Vonatkozik ez az élhető országra is, - mind a tízmillióra….
stimmel, ezt szokták népen érteni – szóval MINDENKI szarul járt, mert az egész csődbe ment… (de addig legalább vígan vigadtak)

….Az pedig, hogy nem ismered a létbiztonságot, azt mutatja, hogy korunk gyermeke vagy….
HONNAN TUDOD? én csak eldöntendő kérdést tettem fel, nem a tuttitböfögtem!

….Be is kellene talán gombolni a nadrágod! Nem, nem ott - hátul! :)….
hihihiiii….. nevetgélnék, ha ezen a szinten polemizálnék.…

…..Egyébként ha a macskát bedobod az akváriumba, akkor meg fog dögleni, - akváriumban halként érdemes élni, és a halnak nem érdemes szemrehányást tenni, mikor leengedik az akvárium vizét, hogy miért is nem fogott egeret….
most viccelsz, vagy tényleg nem érted a metafórát?
1 halról van szó, nem macskáról, 2 tényleg nem érdemes halrahányni, mert NEM ARRÓL VAN SZÓ, HOGY LEENGEDIK A VIZET (azokapiszkosmocskos…), hanem hogy OTT SE VOLT a víz…..

….Azért kicsit élhetek még?….
naná, de ne csak élj, hanem gondolkozz is!
:O))))

PuPu írta...

Kedves Istenadta!Alaptévedésed abban áll, hogy ez a blog nem a két világrendszerről szól, hanem Kádár Jánosról.
ha róla szól, akkor arról kell beszélni, hogy ő, mint politikus,mennyire tudott megfelelni kora kihívásainak, hogy tudta kihasználni kora mozgásterét és azt, hogy milyen országot épített akkor, amikor még senki sem sejthette, hogy a szocializmus egyszer majd lemúlik az országról.
Hogy aztán a kádári örökséggel hogy sáfárkodtak, akik utána jöttek, az már egy más kérdés, meg az is, hogy mi lett volna, ha?
nincs ha, konkrét történelmi helyzet van és konkrét eredmények,arról lehet beszélni, a többi csak elméletieskedő süketelés.
És ha az akváriumban nem volt víz, mi meg mégis úsztunk. akkor lásd be: Kádár csodát tett.
beszélgess már egy kicsit a szüleiddel, nagyszüleiddel, ha javasolhatom...

PuPu írta...

Tőzsdecápának meg annyit, hogy a kannibálok piacán az asztalon három kupac agy van:
orvosagy=1$
mérnökagy:2$
közgazdászagy 100$
Miért ilyen drága?
Tudja maga, ehhez a kis kupachoz hányat kellett agonverni?
Ami meg az éhezésed illeti, az nettó hazugság, hacsak nem fogyasztottál.
És hát igen, a lakást akkor kapták az emberek és elsőbbséget élvezett az, akinek több gyereke volt.
Szerintem helyesen. a rasszizmus pedig csúnya dolog.
A sok senkiházi között pedig ott voltak a te semmirekellő, dologtalan szüleid is, ha érted mire gondolok, csak biztosan a sok éhezéstől lemaradtál a fejlődésben.
tiszta hason, ha nem jössz erre, olyan emberekkel nem szívesen vitatkozom, akik szándékosan elferdítik a tényeket.
Sok sikert a mások pénzével való játékhoz!

PuPu írta...

jotinak.
Alapvetően egyetéretünk, nekem az lenne a vágyam, hogy az ország mai vezetői - pártállástól függetlenül - úgy tudják kihasználni a lehetőségeket, mint Kádár használta ki saját lehetőségeit.
Kanadában nem volt két világháború, két megszállás, nem irtották ki lakosságának egyötödét, nincs rasszizmus és van demokratikusan kontrollált parlamentáris demokrácia.
Nekünk meg volt Horthy, Szálasi, Rákosi, meg az új tehetségtelenek.
Közben volt egy rövid cigarettaszünet - Kádár Jánosnak hívták.
:O)))

anépazistenadta.. írta...

Kedves PuPu!
Köszönöm – a megfontoltabb racionalitást!!
Megtettem az ősökkel való múltba és jelenbenézést – de már oly régen, hogy az javában a Kárár rendszerben volt…. Én is túl vagyok már az 55ön…. Így nemcsak arról, hanem erről is húsvér tapasztalatom van….. azok és a gondolkodás alapján beszélek, formálok véleményt.

Teccik az ittapiroshola.. játék!
Ok, „ez a blog nem a két világrendszerről szól, hanem Kádár Jánosról”. AKKOR meg nem ok, hogy „ha róla szól, akkor arról kell beszélni, hogy ő, mint politikus, mennyire tudott megfelelni kora kihívásainak, hogy tudta kihasználni kora mozgásterét”. Mert „letiltani” azt, hogy világrendszer, de méltatni, hogy „ott, azon belül biza csudajó/nagy/stb. volt”, az nem fér a fejembe.

Tudod mi a nagy ellentmondás(od – és minden olymagyon„közösségi”pártinak)?
A nagy népemlegetés, az együttmindenki és a közakaratmegminden stb. Ez valójában az egyéni szinten a bugyuta egoizmust jelenti csak. Ugyanis a nép nemcsak egy politikusi – és izmusi – szlogen, hanem a valódi jelentésében egy adott területen élő – EMBERÖLTŐKÖN KERSZTÜL ÉLŐ – , a másiktól bármiben különböző (hiszen ha ugyanolyan lenne, akkor nem lenne egy másik nép) emberek halmaza – akik aztán vagy együtt „teszik a dolguk” (élnek sok generáción át!!!!), vagy alcsoportokra vagy akár egyénekre „koagulálva” egymással küszködnek/harcolnak/versenyeznek (éldegélnek generációról generációra és mindegyik csak korával törődik). Ha ez utóbbi a helyzet (már évezredek óta), akkor nem csoda, hogy mindenki népnek/közakaratnak/stb. kiáltja ki magát (hogy lenyomja az éppen neki nemtetsző ellenfél-másikat).
Mondottam bugyuta – mert RÖVIDTÁVÚ!!! – ez az egoizmus/alcsoportizmus – népakaratnak/közjónak kikiáltva…..
Én továbbra is csak azt mondom: ne csak élj – és kérdezősködj, hanem gondolkozz is!

Unknown írta...

Szegény kisöreg még a sírját is meggyalázták pedig magyar volt állatok rohadjatok kapitalisták majd belátják eggyesek hogy az USA NATO egy Szuka