2015. november 7., szombat

ÉLJEN NOVEMBER HETEDIKE!

De legalább emléke és tanulsága éljen.
Nem, nem az érdekel, hogy a mai hivatalos álláspont mi, hiszen a marha – kivéve, ha magyartarka – nem szokta dicsérni mészárosát.
Pedig egy mészáros nagyon ügyes ember, hiszen van közöttük, aki a gáztűzhely szerelésétől néhány év alatt el tudott jutni oda, hogy az ország harmincvalahány plusz egyedik leggazdagabbja legyen.
A plusz egy meg maga a Vezér, kinek az ominózus Mészáros az egyik zacskóhordozója.
Mármint ő az, aki Orbán pénzes-zacskóját hordozza természetesen, mert a zacskó, mely a Vezért hordozza, az ország kissé lesoványodott lábai között lengedezik, bánatosan…

Az évfordulón fő és alsenkik próbálják a Nagy Októberi Szocialista Forradalom jelentőségét eltagadni. Pedig ez az első - de nem az utolsó - kísérlet volt arra, hogy a társadalmak sokezer éves szerkezetét megváltoztassák, hogy az közeledjen ahhoz a felettébb kívánatos állapothoz, melyben az embert képességei és munkája minősíti.
Hogy ez nem tetszett azoknak, akiknek kezéből kicsavarták a libacombot, az természetes, hiszen a társadalmi berendezkedés a társadalom felső részének oly kellemes volt, erre nem előjönnek a koszos-büdös tömegek, és részt követelnek maguknak munkájuk hasznából?
Felháborító!

A sors úgy hozta, hogy ez a kísérlet félig-meddig dugába dőlt, azt a fejlődési modellt követte, melyet az egykori pártiskola hallgatója vázolt fel hajdan: a szocializmus győzött a Föld egyhatodán, de hamarosan a Föld egyhetedén, sőt egynyolcadán is diadalt arat!
De azért ne legyünk elégedetlenek, hiszen Kína még mindig egymilliárd háromszázhetvenhárom millió lakossal rendelkezik, és építgeti a maga sajátosan szocialista társadalmát.
A kínaiak gazdaságilag is eléggé tisztességes módon növekednek, évi hat-hét százalékkal, merthogy momentán ott éppen recesszió van.
Itt a huszonhárom millió szírtől csináljuk össze a lábunk szárát, jóllehet azok zöme nem is akar errefelé jönni.
Kína ha begorombulna, és útnak indítaná Tajvant, éppen ennyien lennének, de arrafelé nincs egyéni ötletelés, ha indulni kell, hát indulna mindenki.
De Kína sok kici kínait is útnak indíthatna felvilágosító munkát végezni, aztán Orbán építhetné ellenül a Magyarországi Nagy Kerítést, amelyik még a zűrből is látható, mert ha a kerítés nem is, de a hülyeség errefelé égig ér.

Mindenesetre a kommunisztikus elgondolások vonzerejét elég rendesen aláásta a sztálinizmus és a bolsevizmus, mely a kommunizmus parlagfüve, mindenhol megél, és ahol megél, ott ki is virágzik.
Veteményezheti egy társadalom, de egy ember is.
A magyar népköltészet ezt már régen megjövendölte: Orbán Viki, Orbán Viki, leszel te még bolseviki…
A bolsevikok hivatásos népmegváltók, akik úgy gondolják, hogy képesek megmondani, mi a jó neked és képtelenek kivárni, míg erre - demokratikus úton – magadtól rájössz.
Ha nem azt akarod, amit ők, akkor annyi neked, vagy boldog leszel, vagy megboldogult – tied a döntés.
Sztálinizmus esetén mindegy, ott az a lényeg, hogy mindenki rettegjen.
Szilárd meggyőződésem, hogy Lenin eleinte demokratikus szocializmust akart, de a néplélek tanulmányozását Magyarországon végezte.
Amikor harcostársai úgy tudták, hogy Razlívban van, akkor esténként Rakocán ült a kunyhó előtt, elszomorodott ábrázattal töprengett, majd egyik este felállt, legyintett egyet és hazaballagott - innetől kezdve lett bolsevik.
Festmény is készült erről, a képen Buharin döngeti Krupszkáját, a kép címe: Lenin Razlívban…

Sztálin és követői rengeteg kárt okoztak az igazságosabb társadalmat akarók ügyének, csakúgy, mint mai követőik, akik ha ezt meghallanák, vértolulásos arccal kérnék ki maguknak, jóllehet az ő példájukon lehetne tanítani egy eszme kártékonyságba fordulásának modelljét.
Ennek dacára - vagy éppen ezért - mégsem lehet leírni a szocializmust, vagy nevezzük bárhogy majd azt az eszmét, mely egy igazságos társadalomra törekszik.
Az emberek okosabbja mindig vágyott egy emberséges társadalomra, melyben képességeit kibontakoztathatja, ahol a gyerekéből bármi is lehet, és ahol ebben támogatja a társadalom, ahol a legszegényebbnek is lehet emberi méltósága és ugyanannyi joga, mint a gazdagnak.
Lehet, ez ma utópiának tűnik, de a történelem azt bizonyítja, hogy időről időre felbukkant ez a követelés, egyre nagyobb körben, és aki azt hiszi, hogy elmúlik majd, mint a büdösség, az nagyon téved.

A kapitalista társadalmak ugyanis semmit nem tesznek a társadalmi feszültségek enyhítéséért, mióta a szocialista világrendszer összeomlott, még annyit se, mint amikor volt bizonyos verseny közöttük.
Mióta győztesnek érzik magukat, azóta elpofátlanodtak, a legnagyobbtól a legkisebbig.
Megszűnt az ellensúly, ahol kisebb volt a gazdagság, nagyobb a létbiztonság, a társadalmi mobilitás.
A világ ma nagyban olyan, mint Magyarország kicsiben.
Vannak persze gazdagabb társadalmak, de ha azt nézzük, hogy a világ népességének kilencven százaléka szegényebb nálunk, magyaroknál, akkor a helyzet meglehetősen elkeserítő.

Ha a kuktafazékra nem szerelnének biztonsági szelepet, akkor felrobbanna, akár halált is okozhatna.
Márpedig a mi kuktánkon nincs biztonsági szelep, és ahogy elnézegetem, a világ kuktáján sincs, viszont tüzelnek alá, szorgalmasan, majd a baljós jelek megjelenésekor nem a fűtést csökkentik, hanem a fazekat letakarják egy vizes ronggyal, és büszkén állnak népük elé: megtaláltuk a kerítés… – a megoldást, megszűnt a gond.
Pedig dehogy szűnt meg, súlyosabb, mint valaha, és nem a népiesen csak migráncsnak nevezett menekültekre gondolok, hanem a környezeti problémákra, a megállíthatatlan népességnövekedésre, Afrikára, Dél-Amerikára és lassan Magyarországra is.

A tanulságokat először egyéni szinten kellene levonni, abból lesz a kollektív élettapasztalat, aztán el lehet kezdeni forradalmárkodni.
Persze itt a forradalmár momentán hiánycikk, a toi-toi forradalmárokat leszámítva, de hát ők a saját forradalmukat vívják, őket nem érdekli sem az ország, sem a társadalom állapota – ez a Dagobert bácsik forradalmi maffiája.
Megérdemeljük őket, mert ha egy országban a többség lelkesedik egy miniatűr szélkakasért, aki kommunistaként indult, liberális elvekkel jutott be a politikai térbe, ahol aztán ezt a bőrét is levedlette és visszanyúlt példáért egy olyan társadalomhoz, melyben ősei jobb esetben teknővájók lehettek, ez az ország olyan ostoba, hogy eléggé közel van a pusztuláshoz.

Szóval, tanulmányozzuk a múltat, ne keverjük össze Marx kommunizmusának eljövetelét, melyet a beláthatatlan történelmi jövőbe helyez Lenin bolsevizmusával, de azt se Sztálin ázsiai despotizmusával, és egyiket se Kádár országával – viszont gondoljuk meg, kinek a kezébe adunk hatalmat.
Aztán jön majd egyszer egy forradalmár, aki meg tudja fogalmazni korának problémáit és élére tud állni a tömegnek, mely addigra már tudja, merre szeretne tartani.

Azt mondják sokan, hogy 1917 egyszerű puccs volt.
Ez olyan jópofán hangzik, csak az a baj vele, hogy nem igaz.
A puccs egy társadalmi rend ugyanazon osztályán belüli érdekcsoportjainak fegyveres leszámolása egymással.
1917 novemberében nem puccs zajlott, hanem forradalom, a társadalmi osztályok harcoltak egymással, és mindkét oldalról bekapcsolódtak ebbe a harcba a nemzetközi erők is.
A globalizált világban sem fog ez várhatóan másként menni, illúzióink ne legyenek.
Se a jövő, se az emberek hirtelen megvilágosodása tekintetében.
Majd szépen, lassan, apránként – és egyszer majd eljön az a pont, amikor a társadalom kuktája felrobban.
Lehet, egy országban, lehet földrészekre kiterjedően, ki tudja ezt ma?


De ne ringassa magát senki abban a hitben, hogy ez a robbanás elmarad.
Elég szomorú, hogy az emberiség nem tanul a múltból.

:O)))

13 megjegyzés:

oxenos írta...

Momentán az imperializmus öt ismérvét nem komolyan vevő művelt Nyugat most issza levét, hogy nem gondolkodott el rajta ..igaz, ez Leninre vonatozik. -Akit egyébként egy felnőtteknek szánt angol sorozat úgy mutat be, mint az I.vh ban bevetett német csodafegyvert, amely el is sült okt.25-én...és folytatható, hogyan népbutít mai napig a média - nem találok rá más okot, mint egyrészt az Európától I.Péter óta minden eszközzel távol tartandó, de értékes prémje miatt mégiscsak vonzó orosz medvétől való félelem, másrészt az orosz /szovjet/ példa miatt. Ez túl vonzó lehet a gyarmati sorból kisírült, de attól még abban maradt kétharmada részére az emberiségnek...Végül is, példaként, Afrika Évében mi történt: kaptak zászlót, himnuszt meg az aktuális vezetők egy kiló üveggyöngyöt, a katonák hazamentek, az üveggyöngy meg a gazdaság struktúrája enélkül is megőrizte a viszonyokat...ami azt illeti, tudnék elmélkedni a arról, mi vezetett a szovjet modell eldeformálódásához, illetve, hogy igaza volt-e Leninnek, avagy tehetett-e mást...de mi a fityfenének. ha ma olvasom, amit ez a tuareg ír, meg hogy vajna timi béranyát, ún. férje meg nyilván bérapát keres, az istenadta nép meg ezen hízik, egy zsengém jut eszembe..." ha vátesz vagy, te filozófus-zseni, Elmész inkább hagymát nemesíteni..." Francba.

hello írta...

Lehet, hogy nagyon szkeptikussá váltam a forradalmak lehetséges kimenetelét illetően, de, kedves PuPu, magad is soroltad egy régebbi posztodban, hogy a történelemben miként végződtek eddig az ilyen felbuzdulások.

A dolog másik fele, hogy szerintem ott a baj, hogy miközben léteznek szimpatikus eszmék igazságos és a tömegek számára is élhető társadalmi modellekről, csak ezek sikeres megvalósítása rendre gellert kap az emberek alaptermészete miatt. Ugyanis ki tudja, mikorra alakul át úgy az emberiség - már ha valaha egyáltalán -, hogy a szolidaritás, az önzetlenség, a közösségi szellem és gyakorlat, a tisztesség, becsületesség, jellemesség váljon természetessé és általánossá. A kapzsiság, az irigység, az erőfölénnyel a másik lenyomása, megrövidítése, kijátszása, a hatalommal való gátlástalan visszaélés stb. helyett.
Én még emlékszem, hogy a 60-as, 70-es években tanultuk és tanítottuk, de meg sokan hittük is, hogy milyen lesz majd a szocialista embertípus. Nagyon felemelően és inspirálóan hangzott - nekem legalábbis -, csak a gyakorlat mást mutatott. Amin a humoristák kiapadhatatlan forrásként jól elviccelődtek, pedig az a görbe tükör tulajdonképpen annak a belátása volt, hogy a mennyire más az elmélet, mint a gyakorlat.

Nem tudom - de talán jobb is -, hogy mi vár még ránk az életünk során.
De még az igazságos célokért kitört forradalmak is rengeteg pusztítással és halállal jártak.
Nekem aránylag fiatalon alapvetően megrázó könyvélményem volt a "Tíz nap, amely megrengette a világot" - méghozzá elsősorban nem is a történelmi események, hanem a Téli Palota értékeinek értelmetlen rombolása feletti döbbenetem miatt. Tudom - 56-ban is láttuk -, ha az indulatok elszabadulnak, annak megálljt parancsolni lehetetlen. Azóta vannak nagyon vegyes érzelmeim a forradalom szó hallatán is.

dolores írta...

PuPu, igen, én hiszem, hogy már megszületett valahol egy új '' Si si, si, Dolores ESTA aqui ''!

Mert nem lesz más választás, mert „Jobb állva meghalni, mint térden állva élni!” – mondta Dolores Ibárrruri, a spanyol szabadságharcosok Pasionariája.

Névtelen írta...

Doloresnek.
De ibarruri azt is mondta,hogy " No pasaran !"
/Nem törnek át /

De áttörtek. Promenad

Lila köd írta...

Álmodozók!
Mindent szépen leírtok csak a cselekedeteitek szánalmasak.'100 emberetek nem volt aki csak csendben és némán körbeállta volna Ov,hogy "érezze a népe szeretetét".Ugyanakkor forradalomról társalogni baromság. Nálatok a test és a fej külön szereplő.Néha néha felvillan valami a fejetekben de a testetek szereti ha nyomorgatják tapossák.Majd ha felejtitek a vágyakat és a tettek jönnek akkor lesz egyben a fej és a test,akkor is ha hóhér válassza el.Pedig néma daccal is többet lehetne elérni mint választott képviselőitek.

Névtelen írta...

"...a kommunisztikus elgondolások vonzerejét elég rendesen aláásta a sztálinizmus és a bolsevizmus..." - Így.

"Ennek dacára - vagy éppen ezért - mégsem lehet leírni a szocializmust, vagy nevezzük bárhogy majd azt az eszmét, mely egy igazságos társadalomra törekszik.
Az emberek okosabbja mindig vágyott egy emberséges társadalomra, melyben képességeit kibontakoztathatja, ahol a gyerekéből bármi is lehet, és ahol ebben támogatja a társadalom, ahol a legszegényebbnek is lehet emberi méltósága és ugyanannyi joga, mint a gazdagnak.
Lehet, ez ma utópiának tűnik,..." - ÍGY!kekec írta...

Pupu, az ember alaptermészete kommunista, kár, hogy csakis sanyarú körülmények között érvényesül. Az őskorban, amikor a túléléshez volt szükséges és a kapitalista társadalmak is képesek így működni, csak hadi körülmények között. Mert Anglia a jegyrendszerével közelebb volt a kommunizmushoz, mint Sztálin birodalma valaha is volt.
Társadalmi rétegeződés ott alakult ki, ahol már volt értéktöbblet. Kádár rendszere is azért volt élhető, mert egyenletesen osztotta el a szegénységet.
És november 7 kapcsán nem árt arra emlékezni, hogy Marx és Lenin vitájában Marxnak lett igaza. El lehet szakítani a leggyengébb láncszemnél a láncot - viszont a kommunizmusba bele kell nőni, és arra a szegény országok nem alkalmasak.
Az meg külön bájos, ahogy a migránsok ellen keltik a frászt. Állítólag már annyi kínai bevándorlónk van, mint őslakos cigány, oszt mégsem kezdtünk áttérni a taora, vagy mit is követnek ők.

peti írta...

Жанна Бичевская

Ivan Rebroff

Canciones tradicionales rusas

Russian Folk Songs - Red Army Choir

Владимир Высоцкий - Кони привередливые

Hobo - Viszockij - Dal a barátról (Песня о Друге)

asta írta...

Ugye mindenki hallott a spirális fejlődésről? Ez az út, amit az emberiség végig jár újra és újra. Hogy PuPu kuktás hasonlatával éljek: alágyújtanak, forrni kezd, aztán túlmelegszik és felrobban. Mert nem építettek bele biztonsági szelepet. Akkor tele lesz a konyha trutyival, amit el kell takarítani, új kuktát kell konstruálni és kezdődik elölről minden egy modernebb változatban. A biztonsági szelepet még mindig kihagyják és megint robbanni fog. Akkor lenne igazi fejlődés, ha nem a kuktát, hanem a biztonsági szelepét próbálnák végre modernizálni.

Semmi egyebet nem kéne tenni, mint végignézni az emberiség történetét, vagy csak egyes országok történelmének a lecsupaszított vázát és ott lenne a megoldás.

Mégsem tanulunk. Miért? Talán mert a világot ilyennek teremtették...A természetes kiválasztódás az alap. Ez köznyelvre lefordítva és leegyszerűsítve: mindig az erősebb kutya... kéjeleg:) A világ alaptörvényeit pedig nem tudjuk megváltoztatni. Ezért fordult eddig mindig és minden szép elmélet erőszakba, amit PuPu deformitásnak nevez... pedig ez csak az alap törvény érvényesülése. A világ rendje.
Hogy ebből a spirálból ki lehet-e törni valaha is.... nem hiszem, mert akkor maga a világ pusztulna el.

Ami tudatosan elérhető, csupán a realitások korlátai között megvalósítható, legideálisabb forma. Sajnos, úgy tűnik, hogy jelenleg a spirálnak a robbanás előtti állapotában vagyunk éppen. Ha ezen túl leszünk, még sokáig építkezni fogunk, de tanulni ebből sem fogunk.

peti írta...

Хор им Пятницкого 29.05.14 г .Москва. Концертный зал "Москвич"

Russian Folk Festival 2014

Russian Church Choir Music Part 1

Russian Church Choir Music Part 2

Russian Orthodox Choir Chanting Choral Vocal Top 10 Collection

peti írta...

Századunk nagy napjai - 1917. november 7. - A Nagy Október

St. Petersburg, Russia

Moscow, Russia

Царское Село. Экскурсия по паркам и дворцам

Inside Kremlin: What's hidden from public eye?

Frank írta...

Írja Pupu, hogy Orbán kommunistából (KISZ titkár volt, mint tudjuk), liberálissá, majd ki tudja mivé vedlett.
Viszont a magyar pártok közül a FIDESZ az egyetlen, amely hivatalos kapcsolatot ápol a Kínai Kommunista párttal, személyesen Orbán látogatott ki Kínába tárgyalni, kapcsolatot teremteni. Valami kis gén azért megmaradhatott a Nemzeti Szaporítóanyagban (copyright by Pupu) a kádári időkből. Akkoriban a fideszi propaganda azt harsogta, hogy valami fantasztikus gazdasági felemelkedés lesz ennek az eredménye hazánkban, aztán semmi nem történt. A nagy Kína lesz@rta a mi kis vezérünket. Pedig megtiltotta a kinai miniszterelnök látogatásakor a Tibet szabadsága melletti tüntetést is, begyüjtötték a tüntetés aktivistáit néhány napra. A kínai tőke meg nem akart jönni, helyettük viszont jött a mostani EU-s kvóta létszámának többszöröse Kínából. Engem nem zavar, mert pl. egyre jobbak és olcsóbbak a kinai áruk, és szeretem a kínai éttermeket.
Viszont, tudtommal a kínai kultúra sem az európai keresztény értékeken nyugszik, mégsem kell aggódnunk, hogy majd sárkányt kell cipelnünk ünnepi alkalmakkor.
A politikai manupuláció csodákra képes az arra fogékony emberek (zemberek) körében.

wolk írta...

Havi 800 eurót kapna minden finn, állampolgári jogon.