2016. június 4., szombat

ÖSSZETARTOZÁS

Kilencvenhat éve írta alá Horthy Miklós delegációja a trianoni békeszerződést, talán hálából, hogy az antant jóváhagyásával és a Budapestre látogató román csapatok lószarát taposva, Stromfeld elrekvirált lovának hátán Horthy bemasírozhatott Budapestre és a hatalomba.
Erről nemigen esik szó, mint ahogy arról sem, hogy egyedül Lenin emelte fel szavát Trianon ellen, mikor így írt: "Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje... hallatlan béke, rabló béke... ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."
Arról sem beszélünk sokat, hogy a háborút, mely Trianonhoz vezetett tulajdonképpen mi indítottuk, miután őfelsége I. Ferenc József mindent meggondolt és mindent megfontolt - de ezek szerint talán mégsem mindent.Aztán elvesztettük a háborút és a békeszerződés aláírása után elkezdtük sajnálni magunkat, mint a történelem folyamán már annyiszor - ez töretlen tradíciónk azóta is.
Mint ahogy a bűnbakkeresés is.
Hogy Horthy ezt Károlyi Mihályban, a komcsikban meg Linder Béla hadügyminiszterben találta meg, ezen nem csodálkozom, azon is csak darabideig álmélkodtam, hogy Orbánék is errefelé keresik Trianon okait, - ma már nem tudnak ezzel meglepni.
Mint ahogy azzal sem, hogy saját legitimációjuk egyik talpköveként használják a tragédiát, mely nem azért tragédia, mert a Magyar Királyság nemzetállamokra esett szét, hanem azért, mert Trianon szépen példázza azt az eszmei zűrzavart, mely a mai napig megakadályozza, hogy tárgyilagosan értékeljük a múltat.


Nagyon tetszik, amikor Orbán az európai nemzetállamokról elmélkedik, ezzel párhuzamosan a Trianon által érintett nemzetiségek államalapítási szándékának legitimitását kétségbe vonja, és ebben a vesztett háború óta eltelt száz év sem zavarja.
Ami száz évvel ezelőtt világtrend volt, a nemzetállamok létrehozása - az mára a haladás gátja, és sajnos, a gát építgetésében a mi Áldott Vezérünk, akit az Úr küldött nékünk, olyan szorgalmas, mint liba a vetés csipegetésében.
A Magyar Királyság szétesése nem a háború végén kezdődött, dolgozgattak azon már jónéhányan előtte is, elsősorban a magyar uralkodó osztályok, melyek mereven elzárkóztak a nemzetiségek által igényelt autonómiák megadásától, lenézően nyilatkoztak a nemzetiségekről, a magyarság istentől elrendelt primátusáról és a magyar kultúrfölényről szónokoltak.
A háborúban aztán a szónoklatok mögül elfogyott az erő, és a nemzetiségek ezt azonnal ki is használták, természetesen az ilyen esetekben tapasztalható mohósággal és erőszakossággal.
De ez ma már történelem, és ma a nemzetiségekből létrejött nemzetáállamok sokszor követik el ugyanazokat a hibákat, melyeket mi követtünk el velük szemben.
Ezen segíteni nemigen lehet - az ő nacionalistáik éppoly ostobák, mint a mieink.


De az azért már mégiscsak pofátlanság, hogy az ünnepelteti a Nemzeti Összetartozást, aki az elmúlt ötszáz évben legtöbbet tette a nemzet szétszakításáért.
A nemzet ugyanis nem földrajzi fogalom, a szocializmus évei alatt sem volt az, hiszen a magyar akkor is magyar volt, ha Romániában, Szlovákiában vagy Ukrajnában, Jugoszláviában élt, más állam állampolgára volt - mégis hozzánk tartozott.
Ma ez már kissé másként van, hiszen Orbán elmúlt évei szembefordították egymással a magyarokat,  ma már vannak magyarok és magyarabbak, van, akikkel közösséget tudunk vállalni és vannak, akiktől kirázza a hideg az összes tisztességes embert - szóval a magyarok helyett ma jelzős magyarok és nemmagyarok vannak, oda-vissza.
Ezt nevezi Orbán nemzeti összetartozásnak, melyet még meg is szeretne ünnepeltetni, láthatólag kevés sikerrel.
Ez a fogalom csak természeti csapások idején működik, de a napi gyakorlatban alig-alig, hiszen nem is igen beszélünk egymással, félve a retorzióktól.
Hogy azonos a nyelvünk, ez nem jelent semmit, merthogy nem lehetünk mi a haza, hiszen a haza nem lehet ellenzékben, mint tudjuk, márpedig mi, ugye...


Hogy ez a helyzet hova vezet, azt nem tudhatjuk, de az biztos, hogy elősegítette egy olyan migrációs hullám elindulását, melyre a múlt század eleje óta nem volt példa, és a migránsok mi vagyunk, meg a mi gyerekeink, unokáink, akik rosszul érzik magukat ebben az országban.
Miért?
Mert nincs munkalehetőség, nincs biztos megélhetés, nincs jövő, nincs békesség, állandóan a gyagya fruszrált harcai közepette kell élni, és bólogatni azokhoz a baromságokhoz, mellyel a Vezér és tettestársai traktálnakl bennünket.
Az szép dolog, hogy a gyerekek összetartoznak majd velünk, de a gyerekek gyerekei úgy fognak kezelni bennünket, mint egy szép legendát, tschikósch, fokosch, gulasch meg Teller Ede, jobb esetben.
Addigra úgyis kiderül, hogy Orbán szűznemzéssel született és tulajdonképpen Puskás Öcsi természetes fia, ahogy ezt királyi körökben ki szokták fejezni...


Félreértés ne essék, semmi bajom a nemzeti összetartozással, de azért azt hiszem, hogy az embereket nem ennek alapján kell kategorizálni, hiszen ahogy van tisztességes román ember, úgy van ócska szemétláda, agybeteg magyar is, akivel én nem szeretnék összetartozni, még ha összeköt is bennünket a történelem - még a végén össze akar majd nőni velem.
Anyjával...
Tudom közös nyelv,közös történelem, de ettől még szeretnem nemigen kell őt, hiszen az én értékrendem teljesen eltér az övétől.
Engem nem kellett arra nevelni, hogy a magyart fogadjam el magyarnak, és az erdélyi vagy szlovéniában élő magyart éppen olyannak tekintsem, mint a szomszédasszonyt.
Ez nekem természetes volt és nem találok rajta semmi ünnepelnivalót.
Örülök, hogy amelyik magyar akar, az jöhet hozzánk tanulni, munkát vállalni, élni, de ehhez semmi köze nincs Orbán ünnepének, aki éppen most akarja kivezetni az országot Európából és vasfüggönyökkel szabdalni szét a világot - és a magyarságot is.
Viszont rettenetesen sajnálom, hogy ha meglátok egy komát magántársaságban tarsolylemezes szütyővel, akkor elkezdem megválogatni a szavaimat, mert a kép adott esetben konfliktust igér, jóllehet én már nem erre szocializálódtam.


Trianon kétségkívül vesztesége a magyar nemzetnek, de éppen most lett volna lehetőség arra, hogy békés egységben éljünk, mi, magyarok, mindenfelé - igaz, nem egy Magyar Királyság, hanem az Európai Unió keretein belül.
Aki ez ellen dolgozik az elárulja a nemzetet, elárulja a magyarságot.
Hát ilyeneknek ünnepeljek én?

Ugyan...

:O)))

32 megjegyzés:

Kapat írta...

"Ha összejövünk, az a kezdet,ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker." /Henry Ford/
Milyen egyszerűen hangzik, pedig jelen világunkban szinte megoldhatalan feladat.
No nem a nehézsége miatt, hanem az akarat hiányában.
Sajnos ez nem csak a megosztó Orbán bűne, hanem mindannyiunké. Nem ismerjük fel az érdekeinket, ha mégis, képtelenek vagyunk érvényre juttatni.
Pedig ez az összefogás lehetne az egyetlen kiút, a szinte kilátástalannak tűnő helyzetünkből.
Ha mégis sikerülne valamikor, akkor ünnepelhetnénk igazán az összetartozás napját.

Anteus írta...

Hát, igen.

Kapat, Kapat. Lépjünk már tovább ezen. Az összefogás nem egyszerű szellemi aktus. Sok mindent tudunk a múltunkról, sokkal jobban értjük a jelent, mint azt általában az éceszgéberek gondolják és hirdetik, de nem hiszünk a jövőben. Mert mi van, ha a mélyben sokkal inkább voltunk a régi rend hívei, mint amennyire az újtaknyok híresztelik; s van annyi eszünk, hogy tudjuk, ahhoz közelíteni semmi esély. Ha lenne tanult, kellő agyi kapacitású baloldal, amelyik ebből kiindulva mondana valami kevéske bíztatót, akkor mennénk szavazni. De arra, hogy az obánváltótól csak annyit remélhetünk, hogy a hígfos a felsőajkunk helyett csak az alsóig fog érni, vagy legalább hullámzani kezd, és néha csak mellközépig, még ha néha át is csap a fejünk felett - kijafasz fog szavazni?

Orbán erkölcstelensége megszüntette a jogt Magyarországon. "Jog"szerűen már nem lehet változtatni. Az elmúlt pár évszázadban itt a fiatalok rohantak a forradalomba. Van egy gyanúm: most a nyuggerek forradalma következik.
Tessen figyelni.

asta írta...

Lenin mondta...igen. De az is tény, hogy a trianoni béke tárgyalások idején dúlt a Tanácsköztársaság és emiatt a magyarokat nem hívták meg a béketárgyalásra 1919 közepén, mire pedig 1920-ban meghívták és előadhatták az érveiket a német és osztrák egyezség már megvolt. Nem volt mit tenni...Nyugat Magyarország elveszett, mégpedig a kommunista veszélyre hivatkozva.
De mindegy is, a lényeg, hogy a Monarchia tartotta össze a sok nemzetiséget.... ha a magyar politikusokon múlt volna,már rég szétesett volna a rossz nemzetiség politika miatt. 60 évig békében fejlődött Magyarország is. De nekünk akkor is állandóan ellenséget kellett keresni. Ezt a szép hagyományt folytatjuk tovább. Mivel most csak elenyésző számú nemzetiségünk van, hát egymás ellen fordulunk. Az annyit emlegetett összefogás csak akkor jöhetne létre, ha az emberek felismernék, hogy közösek az érdekeink és Magyarország nem futball pálya, ahol a pályán 2x11 játszik és a többi a lelátókon üvöltözik egymásra! A parlament pedig leáll, hogy nézze a mérkőzést....Nagyon mélyre süllyedtünk.

PuPu írta...

A Tanácsköztársaság négy hónapig dúlt, aztán Horthy dúlt, néhány hónappal tovább.
Mellesleg senkit nem érdekelt, hogy mi a véleményünk, amit amikor elmondhattuk, akkor sem adtunk elő meggyőzően.
Amúgy melyik nyugat-Magyarország veszett el?
Amúgy a többi nagyjából stimmel...
:)

Anteus írta...

asta: Talán egy kiegészítés.

".. a rossz nemzetiség politika miatt..." E politikában a magyarok éppoly rossz politikai kezelésben részesültek, mint a nem magyarok. Egy földbirtokos vagy tőkés nem tett különbséget közöttük - épp ennek elfedésére vetették közéjük a zsidót, a cigányt, az oláhot, a tótot és a többit. Hogy ezeket gyűlöljék, ne az őket egykutyaként kezelő uraikat.

Illyés, Nagy Lajos, és a többiek XX. századi faluleírásai egyértelműen igazolják mindezt. Az első Szárszó jegyzőkönyvei is. Meg nagyfater elmondásai is...
Magyarország emiatt hullott szét, noha Trianon sem javított helyzeten.
Románia mindenképpen kellett a franciáknak, hiszen külföldi befektetéseik 40 %-a Ukrajnában (Baltikum) volt. Kellett a korridor - odavetették nekik koncként Erdélyt. Mindegy, hogy mikor jelent meg Párizsban díszmagyarban küldöttségünk.
Ami a Tanácsköztársaságot illeti, közismert, hogy a Vörös Hadserege volt az egyetlen, amely harcolt a magyar területekért. Ez olyan tény, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Horthy ezen az áron is bevállalta a békediktátumot, csak személyes hatalma létrejöjjön.

morzsi írta...

Kedves PuPu!
Anélkül, hogy vitatnám az általad írottakat, megjegyezném, hogy azt a szót, hogy "összetartozás" ki kellene törölni a magyar szavak szótárából. Mikor ezt egy magyar miniszterelnök mantrázza, nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek.
Ahogy a viccben is van, - egy magyar, az két világnézet, két magyar, az két halálos ellenség, három magyar, - olyan nincs, mert abból az egyik sváb, vagy cigány, vagy zsidó.

Helyes lenne, hogy ha egyszer szembe nézne önmagával ez az ország, ill. annak lakói. Unintelligensek vagyunk a szó igaz értelmében.
Egyszerűen nem vagyunk képesek alkalmazkodni! A 95 éve történteket nem tudtuk sem lenyelni, sem megemészteni.
Ahelyett, hogy nevetnénk a saját ügyetlen vezetőinken, - akiket persze mi juttattunk hatalomra, - hogy az egész magyar történelem teli des teli vannak rossz, ostoba döntésekkel, kezdve Moháccsal, 48-on át a világháborúkon keresztül 56-ig. És még nincs vége!
26 éve megadatott, hogy egy modern európai országot építsünk, de képtelen voltunk élni a lehetőséggel.
Pedig volna miből tanulni, a három nyelvű Svájctól kezdve a két nyelvű Belgiumig.

Na ezért haragszom én a pedagógusainkra, mert ahelyett, hogy minket, a gyerekeinket haladó gondolkodásra tanítottak volna, a "trianoni igazságtalanságokról" meg sok más minket mentő
történelemre neveltek.
Nem baj. Az unokáim Londonban majd másként fogják látni a világot, ők már egy boldog életet fognak élni és nem a sebeiket fogják nyalogatni. Üdv: m.

Unknown írta...

Kedves Morzsi!

Variálom a viccedet:
Három angol pedig nincs, mert abból egy magyar vagy román vagy ukrán ...

Anteus írta...

morzsi!

Miért ne lenne a magyar összetartozás jele a nemszavazás, a "közöny"? Mi zárja ki, hogy a nemszavazók általuk felismert sorsközössége miatt tart ott az ország, ahol? Ha nem politikai tettegységként manifesztálódik, de egységes álláspontként igen? A nemszavazó nem hülye, ha határozott, bár nem kikiáltott álláspontja van! Mi van ha meggyőződés áll a nemszavazás mögött?
Az, hogy a nemzet sorsáért olyanok aggódnak a leghangosabban, és a leginkább folyamatosan, akik nem ismernek valójában egy nemszavazót sem, csak azt hiszik, súlyosan vezetik félre a kommunikációt, magukat és tartják a felszínen az imbolygó parafadugókat.
Ideje lenn markáns politikai véleményként kezelni a nemszavazást. Igazából ehhez hiányzik egy elme.

Unknown írta...

Tisztelt Anteus!

Talán megvan a személy és az új eszme alaptétele is. Az OSzK-ban még kötelespéldány is lehet. De a szerző nem szónok (vagy épp remete), az olvasó meg ritka, mint a dodo madár.

morzsi írta...

Kedves Rédey Tomi!
Nem jól tudod. A vicc így van tovább: - egy angol, az egy gentleman, két angol, az egy klub, - három angol egy világbirodalom.
Ha érdekel, - egy német az egy übermensch, két német az egy dalárda, három német egy világháború...:O) és még van tovább!

Unknown írta...

Kedves Morzsi!

A viccet ismertem. A 3 német ma (már/még) nem aktuális. Az angol gyarmatbirodalom szétesett.
Azért variáltam, arra céloztam, hogy az unokáid odakint migránsok. Talán az ő unokáik elérik a bozgor státuszt, vagy robbantgatnak. De sohasem lesznek angolok. (És néhányak világnézete szerint az unokáid: dissziidensek.)

Unknown írta...

Morzsi!

A lényeget meg most írom.
Amíg a viccel a cigányt, a zsidót ...
"mantrázod", addig Te is nehezíted a magyarrá válásukat.

Joszi írta...

Aha, ezt a bozgor kifejezest hallom, mindig egesz nyugat europaban, angolok, nemetek, ismetelgetik , csak tudnam mit jelent..Biztos a szudete nemetekre vonatkozik, vagy az egykori romai birodalombol szarmazokra, szoval, valami adjak vissza teruletiekre.

morzsi írta...

Nnna, nem akarom húzni a vitát Rédey úrral, de szerintem a zárójelben írt utolsó mondata butaság, magyarokra jellemző butaság.
Az én unokáim Angliában, de sehol a haladó világban nem lesznek disszidensek.
Mert ha ők azok, akkor Neumann János, Bartók Béla, Kabos László, vagy éppen a sok magyar Nobel-díjas is az...
Aztán mi az, hogy "nehezíted a magyarrá válásukat"?
Ezt én most nem kommentálom, mert félek, hogy sértő szavak kerülnének a szövegbe.

Unknown írta...

Bozgor = hazátlan.
Az adott országban született és anyakönyvezett (majdan választójogot szerző) ám a környezete által be nem fogadott, idegennek mondott személy.

Unknown írta...

Akik manapság elhagyják az országot, azok mindegyikének sárga csillagot kellene itthon viselnie?
Disszidens az, aki nem éli a Szózatot.
Ebben az országban kilencmillió MAGYAR él. (Pont.)

Joszi írta...

Koszonom a felvilagositast, s csak mellekesen kerdezem, ugye nem jartal meg ironiaban?Most mar a schengeni ovezethez tartozik, vizum sem szukseges.

Unknown írta...

És Te a billiárdasztal lyukait mindig direktben tömöd?

Joszi írta...

Gondoltam, ezek szerint elkerulted, csak primitiviaba jarsz, ott nem vagy mi is, ja bozgor.

DarthVader írta...

Pupu, a tarsolylemezes tarsolyt csak ne bántsd! Nekem is van, príma marhabőr, a golyó se fogja, az övemre van fűzve, elfér benne a suska meg az igazolványok, a hasitasinál sokkal-sokkal elegánsabb, és praktikus. És kurvára nem vagyok népnemzeti.
(Tegnap láttam egy figurát egy benzinkuti shopban, na az nem volt pite, az biztos. Kigyúrt felsőtesten fekete rövid ujjú póló, elöl turuly, hátul szétszabdalt nagyonnagymagyarország, tenyérnyi nagymagyarországos-árpádsávos övcsat, az övön tarsolylemezes tarsoly, surranó, bézbólsapka egyik oldalán árpádsáv, a másikon trikolor, bajusz-szakáll-varkocs. Tisztára hátborzongató volt... :)

Unknown írta...

Joszi!

Nem tudsz megsérteni, amíg a szótáradból hiányoznak a szinonímák, netafórák.

promenad írta...

Ez aztán az igazi magyarosch komment-párbaj !
Gratulálok uraim !

Joszi írta...

Eszem agaban sincs megserteni, csak a tenyeket rogzitem a jegyzokonyv szamara.

Unknown írta...

Remek! Elektrongyosan aláírhatom?

Unknown írta...

Köszi, Bosz! :-)

Mindig jól esik az elismerés.

Donáto írta...

Kedves Pupu!
Úgy tűnik a "szúnyog hálódba" belegabalyodott egy fajmagyar bogár, ez a tamás rédey.
Ha nem ütöd le egy légycsapóval, garantálom, hogy én és a baráti köröm nem fogja látogatni a blogodat.

Kapat írta...

Anteus 6:33!
Ha nem "lépünk túl" azon az elavult összefogás elméletemen, akkor most nem jött volna létre az a siralmas dunaújvárosi eredmény.
A számokkal kár vitatkozni!

Joszi írta...

Pontosan, teljes politologus hadsereg mantrazza, Cegledivel az elen ezt a hulye, minden part meresse magat onalloan szoveget, s ez az eredmenye.Meretik es konnyunek talaltatik.

PuPu írta...

Hát tőlem aztán vitatkozhattok itt, egészségetekre, bár kivülállóként olvasva a csatát, nem látom okát a háborúnak, habár az igaz, hogy Rédey Tomi ezt a "magyarrá válást" elcseszte.
A magyar cigány és a magyar zsidó: magyar, mígcsak az ellenkezőjét nem állítja.
Ettől még a sváb is sváb marad, meg a bunyevác is bunyevác, mint ahogy a rigó is, meg a veréb is madár.
A liba is, jelzem.
És akkor is magyar madár a gólya, ha időnként elköltözik...
Namindegy, de mikndenki őrizze meg úri modorát.
Kedves Donato, nagyon sajnálnám, ha nem lennél, de ez egy demokratikus klub, itt a tagok szabadon mondhatják el a véleményüket, még akkor is, ha nem egyezik a többség, vagy az én véleményemmel, és ha kultúráltan mondják, a felületes vagy meggondolatlan vélemény is jöhet.
Mellesleg az se elegáns, ha valaki zsarolással akarja megszabni a társalgás kereteit.
Gondold ezt, kérlek végig...
:O)))

Unknown írta...

https://plus.google.com/113816636448886906628/posts/hzFCzCjs9ub

Joszi írta...

Kedves Pupu, ha nalad a biliardasztal lukaiba torteno elvezetre utalas, meg belefer a kulturalt vitaba, hat sajatos nezopont.

Unknown írta...

Joszi!

Töm = telít, tesz, tölt ... (csontgolyót).
Szókincs.