2017. augusztus 6., vasárnap

PÁRTALAPÍTÁS

Az én pártom neve Nyugalom, esetleg Nyugalom és Békesség lenne.
Ha pártot alapítanék, akkor annak egyetlen oka lenne, nevezetesen az, hogy a meglevő kínálatban lassan nem lehet egyet sem találni, mely megfelelne az ízlésemnek, ilyen-olyan okoknál fogva.
Természetesen az egyik párt jobban, a másik kevésbé ellenszenves, de az kétségkívül közös bennük, hogy jobban el vannak foglalva egymással, mint a társadalommal.
Az én pártom nem lenne ideológiai párt, és engem nem érdekelne az sem, ha valaki más pártban is találna szeretnivaló dolgokat.
Az én választóm lehetne mindenki, aki hisz Magyarországban, hisz a demokráciában, és aki az embereket egyénenként, egyenként ítéli meg, tisztességük és a többi emberhez való viszonyuk alapján.
Az én pártomban nem lenne követelmény az ideológiai harc, nálam nem lenne enyhítő körülmény Farkas Flóriánnak, hogy cigány, Tasnádi Péternek, hogy zsidó, és Budaházinak sem, hogy ősei Tyirityán vagy Semjén Zsolt hátán  nyargaltak be a Kárpát-medencébe, csak az lenne a követelmény, hogy cselekedeteik ne álljanak ellentétben a Büntető Törvénykönyvvel.
Viszont az a rendőr, aki a cigány embert azért vegzálja, mert cigány, másnap már civil lenne, aki a zsidó embert származása miatt támadja, az nem védekezhetne a bíróság előtt azzal, hogy tette belefér az egyéni vélemény-nyilvánítás kategóriájába, és nem uszíthatna a menekültek törvényben szabályozott befogadása ellen se senki, büntetőjogi következmények nélkül.
Ehhez persze pontosan definiálni kellene, hogy ki a menekült, ki számít bevándorlónak, kit mi illet meg, illetve kinek milyen kötelezettségei vannak ebből kifolyólag, milyen idegenrendészeti eljárások alkalmazásával.
Azért a BTK-t is át kellene nézni, és egységessé kellene tenni a jogalkalmazást, pontosan körülírva az egyes cselekményeknél a jogalkotói szándékot, megakadályozva a jog csűrés-csavarását és egyéni értelmezgetését az igazságszolgáltatás szereplői számára.
Az én pártom kiállna az Európai Unió mellett, és azt támogatná, hogy az ország olyan tagja legyen egy európai államszövetségnek, mint például Texas az Egyesült Államoknak.
Az első intézkedések között lenne az Euro bevezetésének előkészítése, beleértve ennek szociális előkészítését is.

Az én pártom azonnal reformálná az egészségügyet.
Nem az érdekelné, hogy aki ellátja a beteget, az állami vagy magánorvos, kórház vagy rendelőintézet, a finanszírozás szektorsemleges lenne.
Azonnal visszaállíttatnám a biztosítási alapú ellátást, a biztosítás épp úgy kötelező lenne, mint az ellátás állampolgári jogon.
Ehhez természetesen mindenki után biztosítási díjat kellene fizetni, beleértve a nyugdíjasokat is, akiknek ehhez a díj összegével fel kell emelni a nyugdíjukat, a későbbiekben pedig a nyugdíjmegállapítás már ennek alapján történne.
Az intézmény vagy az orvos a betegség alapján kapná a díját, ehhez első lépésként meghatároztatnám a betegek vizsgálatának és ellátásának esetenkénti konkrét díját, beleértve a műtéteket, a műszeres vizsgálatokat is, a beteg részére számla alapján térítene az állam által tulajdonolt egészségbiztosító, míg a többletszolgáltatásokért a beteg vagy fizetne, vagy magánbiztosító finanszírozná ezt, a beteggel kötött szerződés alapján.
Azonnal megszüntetném a társadalombiztosításban a szabad orvosválasztást, a beteget a biztosító orvosa látná el szakmája szabályai és néhány év múlva már a kötelező protokollok szerint.
Ha valaki magánorvoshoz ragaszkodna, a többletköltségeket fizesse meg.
Természetesen az alapdíj neki is járna, de annak vége lenne, hogy a magánorvos beviszi a kórházba a betegét és államköltségen magánrendel meg barkácsol.
Minden orvosnak el kellene döntenie, hogy magánpraxist vagy biztosítási praxist folytat, merthogy nekem semmi kedvem sincs adóimon keresztül fizetnem Mészáros Lőrinc gyerekeinek urizálását.
A kórházakat szegény néhai Molnár Lajos elvei alapján szervezném át - ő volt az utolsó, és talán az első is, aki az egészségügyet nem az orvosok, hanem a betegek érdekeinek megfelelően akarta átszervezni.
A mentőállomásokat a kórházakban helyezném el, a betegszállítást pedig elvenném a mentőszolgálattól, a taxit nem kell, hogy professzor vezesse.
A beteg „gazdája” pedig háziorvosa lenne, a biztosító csak azt az ellátást térítené, melyet ő rendel el, őt pedig anyagilag tenném érdekeltté a gazdaságos tevékenységben, például nem engedne drága de szükségtelen eljárásokat "megrendelni", náthára MRI-t például...
Népszerű ugyan nem lennék, de néhány év múlva rend és magas szintű ellátás lehetne, jólfizetett orvosokkal.
Aki csal, attól végleg el kell venni a praxist azonnal, és a csalással megszerzett összeg százszorosát kell fizettetni bírságként, alkalmazni Magyarországon pedig csak beosztott orvosként lehetne.
Azonnal visszaadnám a fogászati ellátásban a támogatást a fogpótlásokhoz, teljességgel elviselhetetlen ugyanis a lakosság állapota, ez nem csak egészségügyileg, de esztétikailag is szörnyű, az ország szégyene.


Az oktatás lenne a másik terület, melyhez azonnal hozzá kellene nyúlni – első lépésben azonos szintre kellene hozni az oktatás finanszírozását, szintén szektorsemlegesen.
Nem elvenni, adni.
Vissza kell adni az önkormányzatoknak az iskolákat - a vízfejeket és a hatalmi centrumokat fel kell számolni, Klebelsberg érdemei elismerése mellett az intézményfenntartó központokat fel kell számolni, és oda kell vinni a fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, ahol a munka folyik.
Mint ahogy a személyi kérdéseket is helyben kellene eldönteni, a tantestületek javaslattevő és vétójoga mellett.
A szegregáció minden formáját fel kell számolni, ha kell iskolabuszoztatással is, az alapítványi iskolákban pedig a tanulók számának arányában helyeket kell fenntartani hátrányos helyzetű gyerekeknek.
A pedagógusokat motiválni kell az ilyen helyzetben levő gyerekek felzárkóztatására.

Minden osztályfőnököt, aki egy nehéz helyzetben levő gyereket eljuttat a nyolcadik osztály befejezéséig, jutalmazni kell, aki eljuttatja az érettségiig, szintén, és akinek felvették ilyen tanítványát valamilyen felsőoktatási intézménybe, azt a pedagógust – az általános iskolait is – mégegyszer jutalmazni kell, dupla jutalommal.
Ugyancsak jutalmaznám ilyen esetekben a szülőket is, ugyanolyan összegekkel.
Az iskolákat el kell látni szélessávú internettel, kivétel nélkül mindet, a tanulókat pedig internetelérésre alkalmas netbookokkal, tabletekkel, a használat mindenféle korlátozása nélkül.
A gépeket a gyerekektől ellopó felnőtteket a gyermekek veszélyeztetésére vonatkozó szabályok szerint büntetném.
Az általános iskolai tananyagot azonnal a felére csökkenteném, viszont kiemelten oktatnám az írást, olvasást, a számtani alapműveleteket, a szövegértést, tanítanám az alapvető pénzügyi ismereteket, az alapvető egészségügyi ismereteket, hatodiktól a higiéniai és szexuális ismereteket, a fogamzásgátlást.
Tanítanám az alapszintű állampolgári ismereteket, a demokráciát, a pártok szerepét és az egyén szerepét a demokráciában, és gyakoroltatnám is az iskolai életben.
Az iskolai sport terén nagy fontosságot tulajdonítanék annak, hogy minden diák vegyen részt valamilyen sporttevékenységben, hajlamai szerint, az iskolák pedig versengjenek egymással.
Stadionok helyett legyen minden iskolában sportpálya és tornaterem, öltözővel, zuhannyal, ennek használatát a testnevelők követeljék meg edzések után – a testnevelés súlypontja essen a szabadidőre.
A testnevelőket vagy segítőiket ezért természetesen díjazni kell.
Az önkormányzatok a szakmai munkába nem szólhatnának bele, viszont a minisztérium tanfelügyelői a konkrétan meghatározott követelmények teljesítését ellenőrizni lennének kötelesek.
Minden tanév végén minden tantárgyból központilag meghatározott záródolgozatot kellene készíttetni, ellenőrzött formában, ez nem csak a diákot minősítené.
Természetesen rengeteg kérdés merülhet fel, például a világnézeti tárgyak oktatása tekintetében, de az alapelv itt is az kell, legyen, hogy a tanítási időben az államilag meghatározott tananyagot kell oktatni, a vallási ismereteket pedig a tanórákon kívüli időszakban.
Középiskolákban viszont oktatni kell az öt világvallást, érték és előítélet nélkül.
Az oktatásra fordított összegeket jelentősen meg kell emelni, az oktatókat – nevelőket tisztességesen meg kell fizetni, az adminisztrációt pedig a szükségesen elégséges szintre kell csökkenteni, adatszolgáltatásra pedig csak a KSH kötelezhesse az iskolákat.


A pártok és egyházak állami finanszírozását be kell szüntetni, tartsa el ezeket a tagság és a hívők, az épületek felújítását az állam csak abban az esetben támogassa, ha tulajdonosa annak,  vagy tulajdonrésze van benne – annak arányában.
Azonnal meg kell szüntetni a gyermeknevelés adórendszeren keresztül történő támogatását, viszont ezzel együtt jelentős mértékben – akár többszörösére is kell emelni a családi pótlékot, mely csak meghatározott jövedelemszintig kerülne folyósításra.
Lecsökkenteném és egyszerűsíteném az ÁFA- fizetési kötelezettséget, akár egységesen öt százalékra is, viszont az ezt elcsalókat földönfutóvá tenném.
Megszűnne a TAO, a sportegyesületeket is tartsák el a drukkerek adózott jövedelmükből, támogatni az iskolai és tömegsportot kell, meg az egészségügyileg hátrányos helyzetben levő sportolókat - de senkit sem az adórendszeren keresztül.
Az élsport professzionális, el kell tartania saját magát, ha nem, akkor nem kell folytatni.
Mégis nevetséges, hogy a magyar labdarúgás például a belezúdított pénz ellenében nem tud semmit felmutatni.
Nem Hosszú Katinkát kell kitömni pénzzel, úszni a liba is tud, méghozzá ingyen,  hanem tanuszodákat kell építeni, a kis falvak gyerekeinek úszó-tanfolyamokat szervezni, a gyerekeket versenyekre kell utaztatni, felszereléssel kell ellátni minden általuk űzött sportágban.
A hátrányos helyzetű gyerekeknek az általános iskola befejezése után értelmes képzést kell szervezni, lehet ez gépkocsivezető, gépkezelő, buszvezető, segédápolónő, óvodai- bölcsődei dada, idősgondozó, virágtermesztő, kertgondozó, stb.
Akik nem végzik el a nyolcadik osztályt, azok számára tizenöt éves koruktól speciális tanrendet kell kidolgozni, életvezetési ismereteket kell oktatni, a hétköznapi életre kell őket felkészíteni, például a háztartásvezetés oktatásával, vagy a fiúknak a munkaerőpiacon eladható képzettséget biztosító tanfolyamokkal.

Az államszervezet átalakítása során visszaállítanám a szakági minisztériumokat, az ezzel járó személyi felelősséggel.
A köztársasági elnököt közvetlenül választatnám, a legfőbb ügyészt a kormány alá rendelném, az országgyűlésben a bizottságok előtt történő megjelenést és a válaszadást – igazmondási kötelezettséggel - kötelezővé tenném, a bíróságokra vonatkozó szabályok szerint.
A választások előtt valamennyi induló szervezetnek időt adnék a köztelevízióban programja ismertetésére, visszaállítanám a kétfordulós választási rendszert és kötelezővé tenném a két forduló között a televíziós vitát a kormányfő-aspiránsok között.
Az Alkotmánybíróságot azonnal megszüntetném, az ezerszer módosított „sztálinista” Alkotmányt átmenetileg visszaállítanám, egyúttal összehívnám az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, az összehívástól számított egy év múlva.
A fegyveres erők és testületek vezetését a parlamenti ciklusokhoz kötném, csakúgy, mint a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek kinevezését is, és megszüntetném a pártkötődéseket, ezek ugyanis szakmák.

Millió feladat lenne még, de persze én is fiatal és agilis lennék…
Mindenesetre a szlogen: "Szavazz a Nyugalomra!" - biztosan hozna a konyhára, gondolom…

:O)))

44 megjegyzés:

pettra írta...

Tetszik. Mikor alapítasz?

CsipkeRózsa írta...

Ez az írás olyan jó, minden fontos témára kiterjedő választási program, hogy a pártodba is belépnék. Remélem az első 10 között lenne a párttagsági könyvem száma.

Amennyiben mégsem lesz Nyugalom párt, fel kellen ajánlanod valamelyik választáson induló pártnak ezt a programot, és a főtanácsadói tisztséget elvállalnod.

Erzsébet írta...

Én belépek ebbe a pártba.

Ottilia Marton írta...

Mindig jókat írsz! de ez most különösen jó! Persze demagógoktól ovációra ne számíts--- ez annál jobb program (lehetne)

Villon írta...

Jo iras, mint mindig.
Azt hiszem egy eletre szolo elmeny lenne, ha lenne egy oras riportod Kalman Olgaval.

Levanszarva Mégaszaris írta...

PuPu for president!

Levanszarva Mégaszaris írta...

Májdír Bactrianus!
Elküldted már Botkának?
(érdekelne a reakciója)

napraforgó írta...

Csak a párt neve lehetne más.. Pl. HAS & HASS. azaz hass, alkoss... ne legyen éhes has

Attila írta...

Üdv!

Nagyon jó, kerek írás! Sajnos ez sem realizálható, mint annyi más elképzelés. Nem véletlen a feltételes mód. Csak annyit tennék hozzá, hogy azt az orvost aki kikényszeríti a betegtől a hálapénzt, azt minimum 5 évre eltiltanám az orvosi pályától. Súlyosabb esetben végleg.


Attila

bubu írta...

Kedves Attila! Csak egy ilyen alapokon nyugvó program realizálható! A feltételes mód csupán arra vonatkozik, hogy nyilván nem PuPu szándékozik ezt véghez vinni. Viszont a jelenlegi teljes ellenzéki csapatnak egy ilyen programalapot kellene kellő komolysággal és elszántsággal átrágni és esetleg kiegészíteni a még szükséges dolgokkal(gondolok itt az eddig ellenünk elkövetett megbocsáthatatlan bűnök kellő mértékű megtorlására, a tőlünk eltulajdonított javak lehetőleg teljeskörű visszaszerzésére, stb.) Ha erre hajlandók lennének, és létrehoznának egy alkalmas közös szervezetet, az embereknek visszaadhatnák a reményt. Ebben a szervezetben megférhetne minden jószándékú, értelmes, okos, kellően dörzsölt, a mi érdekeinket szem előtt tartó szakpolitikus, és az egyes területekhez nagyon jól értő szakember. Ha az emberileg normálisan élhető életkörülmények megteremtődtek, akkor lehetne újra( ha akarnak)pártok szerint megmérettetni a későbbi időszakra.De akkor is csak igazi, értelmes, nem lufi programok alapján. PuPunak szerintem sok pártban örülhetnének. Sajnos egyvalami miatt mégis igazat kell adnom neked. A jelenlegi pártok vezető rétege sokkal-sokkal önzőbb annál minthogy egymással megegyezzen, és ne a saját, hanem a mi érdekeinket képviselje. Hát sajnos így állunk röviddel a választások előtt. Gratulálok PuPu a dolgozatodhoz !!!!!!!!!!Sok pártot megszégyenítően reális!

mavtelep írta...

Bocsánat, hogy élek, de meddig lesz lesz nyugalom a Nyugalom Pártban, ha belenyúl a professzorok bizniszébe ?...
Szervusztok, jó estét !

pleinair írta...


Az NyP lehetne az orbán leváltására szövetkező pártok ernyőszervezete, az NyPSz.
Az NyPSz koordinálná a normális pártok együttműködését. Nem hagyná, hogy egy Botkától megrettenve a Moma, DK, Együtt, és a Párbeszéd(?) leálljon a tárgyalásokkal. Sőt!
Sürgetné az együttműködés időrendben legfontosabb kérdésére, a közös miniszterelnök jelölésére vonatkozó válaszadást. Megegyezhetnének pl. Lattmann, Kunhalmi, vagy Bokros jelölésében, aztán a jelöltet összeeresztenék Botkával. A vita során Bokros valószínű lemosná Botkát, mint anno Gyurcsány orbánt, de valószínű ez lenne a helyzet Lattmann esetében is.

Sürgősen szükség lenne Botkán kívül egy másik miniszterelnökjelöltre, aki a rendszerváltást fontosabbnak tarja ellenfelei kirekesztésénél, és nem a baloldalon, sajátjai közt keresné az árulókat.

Az NyP programja tetszik, jó lenne megvalósítani.
Az oktatásban kiemelt szerepe lenne a gyerekek tudatos polgárrá nevelésének, hogy gondolkozó, tetteikért felelősséget vállaló emberekké váljanak. Nagyon fontosnak tartom az empátiakészség fejlesztését is, mert enélkül nincs szolidaritás, csak önzés, ami a közösségek széteséséhez vezet.

denis írta...

Az MSZP már szalad is a "nyugalom" domain-t is levédetni, mint az "ujpolus"-t.

napraforgó írta...

Egyetértek..

hello írta...

Nekem a szabad orvosválasztás lehetőségének megszüntetése nem tetszik.
Nem kicsit, NAGYON NEM!
Ezzel egyébként már Gyurcsányék is próbálkoztak volna emlékezetem szerint - ismert, milyen sikerrel...
Meg is tudom indokolni:
ha valamely orvossal nincs szerencsém, azaz nem ismeri fel, mi a bajom, pláne, ha félrekezel, nehogy már ne legyen jogom keresni, ugyancsak tébé-alapon egy másikat, aki meggyógyít!
Vagy ha valakiről ismerősi körből tudom, hogy nem sikerült a műtétje, nehogy már köteles legyek én is hozzá menni, mert területi vagy mit tudom én, milyen alapon hozzá tartozom!

PuPu írta...

Bármelyiket választhatod, megkapod hozzá azt a TB térítést, amit a TB orvosa is kap, de a többletet neked kell állni.
A biztosító azt vállalja, hogy a járulékodért cserébe szakorvosi ellátást ad, de ha te 1.90 magas, fekete hajú, kékszemű sztárorvost akarsz, akkor fizesd meg.
Nem is értem, hogy gondolod, hogy válogathatsz a társadalombiztosítás keretében, te nem tartod extrémnek?
Vagy ellátást kapsz ott, ahova tartozol és attól a szakorvostól, aki éppen ott dolgozik, vagy az ellátás árát - és menj ahhoz az orvoshoz, aki neked megfelel.
De a paraszolvencia persze nem tetszik neked sem, nekem meg az nem tetszik, hogy az én befizetésen kontójára válogassál.
Amíg nincs kötött betegút és konkrét díja a szolgáltatásnak, nincs elválasztva teljesen a magánpraxis és a TB ellátás, addig addig a paraszolvencia és a protekció megszüntetéséről beszélni nettó hazudozás.
Nem könnyű dolgok ezek, de ha tisztességes egészségügyet akarsz, akkor ez csak így megy, vagy nem megy sehogy, csak a szart lapátoljuk egyik sarokból a másikba...


Villon írta...

PuPu.
En azert ezt a kerdest egy kicsiket arnyalnam.
Ui; egy akarmilyen egeszsegugyi rendszerben nem csak egy "szakorvos" dolgozik egy bizonyos foldrajzi szekcioban.Ha van ismerosod az USA-ban igen erdekes "nem eppen udito"osszehasonlitani a Blue-Shield es a Kaiser boztositasokat. Nekem az elozo volt, most viszont kenytelen vagyok beerni az utobbival. Tudok a sajat keserves tapasztalatom alapjan olyan "orvosrol" akit 10 kilometer korzetben nem engednak egy beteg kozelebe.
Egyebkent mindket biztositasi rendszer "mukodik" de az nem jelenti azt, hogy ne lehetne jobbat csinalni. Ha erdekel egy masik "cstornan" tudok neked errol tobbet mondani.
33 eve elek az USA-ban. Csak az egeszseges eszmecsere jegyeben...

PuPu írta...

Persze, hogy érdekel.
De itt azért arról lenne szó, hogy egy szegény ország akar állampolgári jogon egészségügyi ellátást adni, elfogadható színvonalon.
Ha szociális ellátást keretében ételt akarsz osztani, ott se lehet megválogatni a szakácsot és az éttermet, csak azt lehet megkövetelni, hogy a szakácsnak szakmája legyen az, amit csinál, és az ételosztás helyszínén legyen asztal meg székek, továbbá fűtött helyen, higiénikus körülmények között kapjál paradicsomos káposztát feltéttel.
Természetesen jobb az Onyxban egy Michelin-csillagos mesterszakács ételét enned, de ezt azért ne velem fizettesd meg, és ne eredményezze azt, hogy mások éhenhaljanak a krumplihéj-levestől...
De az ellátásod ellenértéke azért neked is jár.
Nem lehet kapitalista viszonyok között szocializmust csinálni, legfeljebb igazságos elosztást a szolidaritás elve alapján...

Villon írta...

Attila_xy
Ezen a "cimen" a Skype-on elerhetsz.
10 perc alatt tobbet le tudunk beszelni, mint potyogtetni oda-vissza.
Gondolom lattad , hogy a gepeles nem a legjobb ugyessegem.

kekec írta...

Pupu mindennel egyetértek - kivéve az euró gyors bevezetését. Kis, sérülékeny ország csak saját valutával tud védekezni a világgazdasági történésekkel szemben. Közgazdászok szerint Görögország elhúzódó válságának oka a drachma, és a leértékelés lehetőségének hiánya. Nem lehet azonos árfolyamokat alkalmazni a többszörösen fejlett gazdaságokkal, mivel az tényleges kizsákmányolást okoz. Okos ember a más kárán (azaz a görögök példáján) tanul.
Majd ha egy normális gazdaságpolitika némileg felzárkóztatja az országot - akkor lehet euró bevezetésén gondolkodni. 60 %-os fejlettség mellett 100 %-os árfolyam - nyilvánvalóan bukta!
Főleg egy exportorientált országban.
De egyébjként stipi-stopi az 5 számú tagkönyv! :-)))

Attila írta...

Üdv! Kedves Bubu!

Nem bontottam ki bővebben, de pontosan arra gondoltam, hogy a baloldalon ilyen nem lesz. Vannak elegen, akik mindenképp a saját pecsenyéjüket szeretnék sütögetni. Ezért!

Kedves Villon!

Inkább olvasó típus vagyok, ide is ritkán írok, de Puput mindig elolvasom. Ajánlanám sok politikusnak szerintem feleslegesen, bubunak írt ok miatt.

Attila

hello írta...

Örülhetsz, ha még nem volt szerencsé(tlensége)d olyan szituációt megélni, hogy az orvos, akihez tartozol, nem tud mit kezdeni a bajoddal, és ha ebbe nem vagy hajlandó beletörődni, keresned kell valaki mást - esetleg a harmadik vagy a negyedik, aki rájön, hogy gyógyíthat meg!
És akkor vedd hozzá, hogy ez egy minimálbérből vagy kis nyugdíjból élővel esik meg. Az miből fizesse meg az általad modelleze tt esetben a különbséget? Vagy legyen kénytelen azzal megműttetni magát, akiről tudja, nem lehet biztos az eredményben. hogy Vagy értük nem kár?
Ennek nincs köze a paraszolvencia kikövetelésének eseteihez.
Az meg sose fog kimenni a divatból, szerintem, hogy valaki kifejezze a KÖSZÖNETÉT az egészsége visszanyeréséért! Akár egy csokor virággal, akár készpénzzel!

PuPu írta...

Hát, kedves hello, én sem vagyok már egy mai darab, emellett kiterjedt rokonságom is van...
A te csokor virágod a gyakorlatban úgy fest, hogy megmondják előre, hogy a professzor úrnál mennyibe kerül egy hasfelmetszés, aztán ha meg tudod fizetni ő csinálja, ha nem, akkor a portás.
A világ kegyetlen, a társadalombiztosítás meg társadalombiztosítás, azt vállalja, hogy egy méltányos díj ellenében betegséged esetén szakorvosi ellátást nyújt, egészen addig, míg - jobb esetben - meg nem gyógyulsz - de ebben nincs benne, hogy válogathatsz, meg felettébb drága vizsgálatokat rendelhetsz meg, mert te úgy érzed, hogy szükséged van rá.
Nem te fogod eldönteni, mire van szükséged, mert egyszerűen nincs ma erre elég pénz a rendszerben, vagy jön a paraszolvencia és az állami eszközökkel és költségre végzett magánrendelés.
A "miből fizesse meg" kérdésre pedig nehéz válaszolni, még az általam itt felvázolt modell is messze a leghumánusabbak közé tartozik világviszonylatban.
Értelek ám én, de ha igazat adok neked, akkor széthazudozom a problémát, mint tették ezt az ágazat szakemberei már a szocializmusban is, az orvoslobbi érdekében.
Most annyival jobb a helyzet, hogy lassan már orvos sincs, és ha így megy tovább, majd felcserek műtenek, ha bajod lesz...
:O)))


PuPu írta...

Attila, nekem nincs skype fiókom, nem is tudom, hogy sajnos-e, bár ebben az esetben hasznos lett volna...
Mennyibe kerül egy valamirevaló egészségbiztosítás az USA-ban?
:O)))

talalom írta...

Nagy tisztelettel Pupunak és mindenkinek. Ez volt a Gyurcsány kormány eü-programja. Szinte szó szerint. (A nyugdíjasok nem biztosítást fizettek, hanem mindenki vizitdíjat - szegényeknek kompenzációval.)
Már folytak a tárgyalások az eü-biztosítókkal: persze mind ki akarta válogatni a biztosítottak javát: fiatal, magas járulékot fizető. Valamennyi visszalépett amikor meglátta,hogy 2010 után mi jön erre az országra.
Hello! Igaza van Pupunak: aki máshoz akar járni,fizesse meg.
Egyébként: ideje lenne már világossá tenni: az oktatás meg az eü nem azért van, hogy a tanárnak, meg az orvosnak legyen hol dolgoznia. Lehet, még jobban meg is lehetne őket fizetni.
Kekec! Nem a nemzeti valuta hiánya volt a görög válság oka, de ez hosszú lenne. leértékelés ideig-óráig használ: mire a teljes lakosság beledöglik, ugyanott vannak.

pettra írta...

Az egészségügy fontosságát azért rendesen eltúlozzuk szerintem, mondván, hogy az életünk múlik rajta. Igazából az oktatáson is az életünk múlik, a közlekedésen is, a politikán is, lényegében minden területen. Tegye mindenki tisztességgel a dolgát ott, ahová a sorsa állította, és ne csak az orvosokat fizessük meg tisztességesen, hanem mindenkit, aki rendesen dolgozik. Ha meg nem dolgozik rendesen, akkor tegyünk róla, hogy ne dolgozzon ott. Nem azért mondom, mintha hú, de nagyon egészséges lennék, volt elég kalandom az egészségügyben, de sose éreztem, hogy külön hálapénz illetné meg azt, aki azt tette, ami a dolga. Persze, hálás voltam, de kész, a buszsofőrnek se adunk hálapénzt azért, mert nem borított bele minket az árokba.

Bognár Attila írta...

"... egyúttal összehívnám az Alkotmányozó Nemzetgyűlést, az összehívástól számított egy év múlva."

Bocs, de ez itt mintha egy kissé hiányos maradt volna :/

hello írta...

Kedves PuPu és Talalom!

Akkor lefordítom magyarról magyarra az álláspontotokat:
akinek nincs olyan szerencséje, hogy az általatok preferált rendszer szerint olyan orvoshoz tartozik, ill. olyan orvoshoz kerül egy szakrendelőben vagy egy kórházban, aki képes megállapítani, mi a baja, és meg is tudja gyógyítani, az úgy járt...
Ha ezen tapasztalat birtokában nincs pénze másik orvoshoz fordulni, pláne.
Elvégre már Freddy Mercury is énekelt róla, hogy "Who Wants to Live Forever" - akkor elvégre milyen alapon akarná valaki valamilyen betegsége kezelését túlélni, nemde???

talalom írta...

Kedves Hello!
Te honnan tudod, hogy az orvos nem tudja megállapítani, mi a bajod? Nekem inkább az a tapasztalatom, hogy a körzeti hóttfelesleges vizsgálatokra is elküld inkább, minthogy valamit ne vegyen észre. Eddig nem volt komoly bajom: kétszer kerültem kórházba: mindkétszer úgy, hogy ájultan bevittek a mentők - de előtte nem jártam a körzetinél, nem éreztem, hogy bajom lenne. az agyi infarktusomnál még a fejem se fájt - sose fáj egyébként, és csak másfél év múlva derült ki, hogy az volt. A kórházban hiába kérdeztem, hogy mi a bajom, csak hümmögtek. Egy kedd reggel elaludtam, és csak vasárnap ébredtem föl: rohadtul meglepődtem, hogy az intenzíven. A kórházi kalandokról kötetek persze. Most csak annyit: ha az ember elmúlt hatvan, automatikusan tök hülyének nézik. Nem mondták meg, milyen gyógyszereket kapok, pedig csak azért érdekelt volna, hogy az addig szedett ritmusszabályzót szedhetem-e. Már ott tartottam, hogy a betegjogihoz fordulok: még a családom is azzal nyugtatott, hogy így van ez, a hosszú koma következménye. Mi? Hogy meg akarom tudni, mi a bajom? Volt nővér, aki megfenyegetett, hogyha nem nyugszom, akkor áttesznek a bolondok közé. Egy hét múlva sétáltam a folyosón, telefonáltam, jön az orvos: maga sétál, meg beszélget? De a kollégáim is csodálkoztak, hogy tudok beszélgetni: na ebből gondoltam, hogy nem mandulagyulladásom volt...
Vizsgáltak mindenfelé, pszichológus is: az megkérdezte a teszt után: magát minek küldték ide? Aztán a körzeti neurológus árulta el az ultrahang felvételt nézve: magának elhalt az agya egy része, agyi infarktusa volt! Na, ezek szerint olyan okos vagyok, hogy fel sem tűnt az a kis rész. (Amúgy is csak az agyunk 10%-át használjuk állítólag.) Szóval, ha hülyeségeket beszélek, akkor elszabadult az a szürke folt.DDDD

PuPu írta...

:O)))))
Kedves talalom, az igazi hőstett a kezelés dacára életben maradni!
:o)))

Villon írta...

Kedves PuPu.
Nem tudom megmondani, hogy "mennyi" egy egeszsegugyi bistositas mert nekem a volt munkam utan jar. Ha privatot keresel az megy 50-5000 dollarig havonta!! es csak akkor tudod meg, hogy mivel vertek at, amikor szukseged van rajuk. Ha ramegyek az internetre, csak akkor kapok valamilyen valaszt, ha beirom a nevem, telefonszamon, cimem, stb... es akkor a kovetkezo 1 evben kapok kb 500 emailt amitol allergias vagyok.Mas. A skype ingyen van.
Akarmalyik "tizeneves" 10 perc alatt le tudja az internetrol tolteni. Ha raadasul beraksz egy "web-camerat" akkor nem csak verbalisan, hanem vizualisan is tudsz kommunikalni, barkivel az egesz vilagon, aki az internetre ra van kotve. Hetente beszelek magyarorszaggal es egy fillerembe sem kerul.Meglepo szamomra, hogy aki ilyen aktiv szellemi eletet el mint te ezt nem haszanlja ki.No most egy "tortenet" az egeszsegugyrol... ezt nekem egy amerikai ugyved meselte.
Egy amerikai allam vezetojenek eszebe jutott, hogy az egeszsegugyi biztosito alneven
mukodo MAFFIAKAT gatyaba fogja razni. Leult veluk targyalni...
A biztosito ugyvedje, pedig mosolyogva kozolte, ha te ilyet akarsz lepni, akkor mi azonnal kivonjuk a penzunket az "egeszegugybol" es te mar a kovetkezo napon nem leszel az irodadban... A gatyaba razas elmaradt... Kivanok mindenkinek sok sikert ebben a darazsfeszekben. Tovabba neked you egeszseget. A skype-ot gondold meg. Volna mirol beszelnunk. A nota is azt mondja "Persze ez csak jotanacs".

PuPu írta...

Kedves hello!
Ne keverjünk össze dolgokat.
Én olyan betegellátást preferálnék,melyben minden beteget a legjobban képzett, legtehetségesebb professzorok látnának el,igénybe véve a XXI. század legfejlettebb technikáját, a legjobban felszerelt és Hilton szintű, kiváló hotelszolgáltatást nyújtó kórházában, egyágyas kórteremben, halk zeneszó mellett, mesterszakácsok által készített a la carte menüt felszolgálva.
Sajnos, hogy te meg én milyen ellátást preferálnánk, az irreleváns, a realitás az, hogy olyat kell elfogadnunk, melyre a befizetett járulékok lehetőséget adnak, ezekből a lehetőségekből kell kihozni a lehető legtöbbet.
Ez pedig nem megy úgy, ha mindenki saját maga akarja megszabni, hogy milyen ellátást kapjon, különösen akkor, ha az ellátott még laikus is, és szubjektív megérzéseire hagyatkozik.
Nálunk szerencsésebb országokban ha valami bajod van, akkor annak diagnosztizálására és gyógyítására létezik egy eljárásrend, egy protokoll, melyet a kezelőorvosnak pontról pontra be kell tartani, se többet, se kevesebbet nem szabad tennie a meghatározottaknál.
Ez lenne nálunk is kívánatos, de sajnos mi még nem tartunk itt, nálunk még barkácsolnak az orvosok és kísérleteznek rajtad, mint a fehér egéren.
Az orvosnak ez persze jó, mert módot ad arra, hogy kiénekelje a zsebedből a paraszolvenciát, hiszen lám, mindent megad neked, CT, PET-CT, MRI, röntgen, száz laborvizsgálat, teljes vérkép, beutaló Balatonfüredre vagy Sopronba, szóval érzed a törődést, csak éppen közben zabálod a pénzt.
Ami rád elmegy, azt az egészségügy más területéről veszed el, csak hát kit érdekel ez, mikor a te bürkédről van szó?
A mai vizsgálatai módszerek felettébb drágák, az eszközök, a gépek, a laborautomaták, a vegyszerek kisebb vagyonba kerülnek, nem lenne szabad tékozolni őket.
Mégis, ha elküld a háziorvosod laborvizsgálatra, utána a szakorvos kér még egy új laborleletet, a kórházban csinálnak ismét egyet, jóllehet, egy is elég lenne, de ehhez a józan észen túl azonos módon hitelesített laboratóriumok kellenének.
A tüdőgyulladás kimutatásához elég egy röntgen, de te CT-t követelsz, pedig egy vizsgálat ára csillagászati összeg, és így tovább.
Rendeled a zenét, mint Csekonics báró, - a prímás legyen Yehudi Menuhin, de nem te akarod fizetni zenészeket és a hangszereket - szerinted ez így korrekt?
Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy a rendelőintézeti szakorvos, aki naponta betegek tucatjait látja el jobban érti a szakmát, mint a kórházban a professzor, aki rosszabb esetben az előző professzor seggének ütemes nyalásával nyerte el pozícióját + a nagyolló, mellyel tudományos munkásságát folytatta.
Természetesen ez nem általános, de előfordulhat és elő is fordul, nemegyszer...
Mindenesetre az ellátásoknak határokat kell szabni, mert a felhasználható pénzek sem határtalanok, csak az emberi önzés határtalan.
A kardiológián többek között azért sincs CT, mert a ráfordítható összeget felemésztik a hozzád hasonló mentalitású betegek és pénzsóvár orvosaik "megrendelései".
Azt hiszem Moldova írta az egészségügyről, hogy ez az ágazat a tékozló koldus.
Na, ennek kellene véget vetni, de tőled minden politikus retteg, mert érzelmi húrokat pengetsz és embertelennek nyilvánítod azt, aki nem akarja kiszolgálni minden igényed, válogatás nélkül.
Gondold ezt át, kérlek...
:O)))

hello írta...

Tudomásul kell venni, hogy az egészségügy témája igazi darázsfészek. A szakmában dolgozók számára ugyanúgy, mint a betegek oldaláról.
Valószínűleg a belénk ķódolt életösztön tehet róla, miután oly sokféle mindenféle veszély leselkedik ránk onnantól, hogy élve születtünk, hogy valahogy nem akaródzik pl. egy orvosi tévedés folytán idő előtt elpatkolnunk, vagy "csak" a feltétlenül szükségesnél többet szenvednünk - ide nem számítva a mazochistákat.
Normális igény szerintem, hogy ne az döntse el, hová születtünk vagy az ország, ill. település melyik sarkában lakunk, hogy mennyi lehessen az esélyünk az eredményes gyógyulásra.
Hogy ezt miként lehet megoldani, az rengeteg összetevőtől függ, de mindenekelőtt temérdek pénz kell hozzá. De az se elég önmagában, szervezés, logisztika, hozzáértés stb. kell hozzá.

hello írta...

PuPukám, súlyos tévedésben vagy - vagy csak szándékosan sarkítod végletesre a szituációt -, ha szerinted és "professzorokra" és "Holton-színvonalra" vágynék vagy arról beszélnék!

1000x többre értékelem a hozzáértést, mint a rangot + a flancos külsőségeket! Egyáltalán nem biztos, hogy az idős profhoz képest egy fiatal, nemrég végzett, azaz a legfrissebb ismeretekkel rendelkező orvos nem lehet eredményes egy baj felismerésében.
Ha meg kórházról beszélünk, az alapvető higiéniai körülmények és az ápoló személyzet lelkiismeretes munkája sokkal fontosabb, mint a csilivili kényelmi kellékek.

Amiről egyfolytában írok, az meg nem az általad említett luxus színvonal igénye, hanem azé a problémáé, hogyha egy orvos nem tud mit kezdeni egy elé kerülő tünettel, de ő nem irányít át máshoz, akkor a betegnek legyen joga másik szakrendeléshez, másik szakorvoshoz fordulni, ugyancsak a biztosítotti joga alapján! És ne kelljen ehhez átjelentkezni másik kerületbe vagy másik településre!!!

hello írta...

Még annyit, hogy tőlem még SOHA, egyetlen orvos se "énekelt ki" paraszolvenciát!
Még ilyen ráutaló magatartást se tapasztaltam - csak szerencsém volt?

SOHA nem jutott eszembe különféle vizsgálatokat követelni, az orvosaim majd eldöntik, mire van szükségük a diagnózis felállításához.

Vagyis szó sincs arról, hogy "Rendelem a zenét, mint Csekonics báró, - a prímás legyen Yehudi Menuhin".

Azt hiszem, a normális betegek - és egészségesek - igényei és gondolkodása az enyémhez van közelebb.
Persze, tudunk ellenpéldákat, mert a média ezeket plankolja fel. Te is ezekkel érvelsz, ill. vagdalkozol. De azok a végletek. Én viszont a nagy átlagban létező realitás talaján állok.

hello írta...

Tartozom Neked és a tárgyilagosságnak, hogy elnézést kérjek, amiért elvittem a pártalapítási posztodat egyoldalúan az egészségügyi téma irányába, de ez minden itt élő embert így vagy úgy, előbb vagy utóbb érint, vagyis senkinek nem lehet közömbös.

Ami az összes többi aspektust illeti, legalább ilyen mélységű, érdemi megvitatást érdemelne.
A többi kérdések zömével egyet is értek - itt-ott szükséges finomításokkal.
Szóval azt ajánlom fórumozó társaimnak, kezdjünk beszélgetni a pártprogramod többi részleteiről is.

kekec írta...

talalom
Nem azt írtam, hogy kizárólag a drachma hiánya a görög válság oka, hanem hogy az egyik ok a válságért, és a legfőbb ok a válság elhúzódó kezeléséért. Mert pont a leértékelés lehetősége lendítette volna át őket, és ez a lendület hiányzik azóta is.

PuPu írta...

hellonak
http://sztarklikk.hu/kozelet/ennyi-halapenzt-kaszalnak-a-magyar-orvosok/327351
:O)))

anteus írta...

Kedves PuPu,
mindenek előtt a víziód összefogott közreadásáért kifejtett munkádat kellene megköszönni. Van benne minden, mint a tökös-mákos rétesben. Ami egy kitűnő sütemény, csak mondom.

Azon gondolkodom, hogy lehetne érdemben beszélgetni róla. Szétválogatni, sorba rendezni, az - úgy érzem - döntően érzelmi alapokról számbavett társadalmi torzulásokat, sérelmeket.

De addig is: ha feladatod lenne, hogyan definiálnád a rendszeredet egy szóban?

... ?

Na, ugye.

hello írta...

PuPu, muszáj reagálnom: az általad idézett cikk is összekeveri a fogalmakat.
Aki ELŐRE, a jobb ellátás vagy pl. az időbeli előresorolás stb. reményében ad pénzt, pláne, ha annak összegét az orvos előre megszabja és kiköveteli, annak SEMMI KÖZE A HÁLÁHOZ!
EZT kell tűzzel-vassal kiirtani a rendszerből, ezzel 100 %-ig egyetértek!

HÁLAPNZ - vagy a HÁLA, A KÖSZÖNET bármilyen UTÓLAGOS megnyilvánulása, legyen az egy pénzösszeg, ajándék vagy akár csupán egy csokor virág, mint írtam már! - viszont szerintem egy természetes emberi gesztus, az ÖRÖM, a HÁLA valódi megnyilvánulása, hogy valaki visszaadta a legnagyobb kincsünket, az egészségünket!!! Az sem az ajándékozó, sem az elfogadó részéről nem ítélhető el, nem bélyegezhető meg!

Ha ezt a társadalom szét tudja választani, etikusabbá válna az egész rendszer!

talalom írta...

Kedves Hello! Értem én, amit mondasz,csak nem értek egyet azzal. Tisztázni kellene, hogy mi tartozik az általános társadalombiztosítás körébe, és miért kell külön fizetni. ezt akarta Molnár Lajos is.
Ugyanis most mindenkinek "jár" a legmagasabb szintű ellátást. Na ja. Járni jár, de nem jut. Mégcsak szegénynek sem kell lenni ehhez - elég, ha olyan kisvárosban laksz, ahol a helyi ispotály (kórháznak nem nevezhető) főorvosai az urak. Pedig színvonalas területi rendelőkkel többre mennénk - és még kevesebbe is kerülne. Jó diagnózist ma már nem a "kedves jó doktorbácsi" tud felállítani, hanem a modern- és borzasztó drága - gépek. (A működtetésük is drága, nemcsak az áruk.) A magyar egészségügyet ma az operátorok (sebészek)uralják. Ők teszik a "csodát", holott nem csodára lenne szükség. Nemrégiben derült ki hogy pl. itthon HÁROMSZOR TÖBB az amputálás érbetegség esetén, mint fejlettebb államokban. Az meg nyílt titok, hogy a császármetszés azért olyan sok, mert kényelmesebb az orvosnak az "időzített" szülés - és még több hálapénz is kapható egy "csodás" műtétért, mint egy szívós kezelésért. Amikor a menyem szült, a "fogadott orvos" pontosan megmondta, mennyibe kerül nála a szülés, és mennyit kell adni a szülésznőnek, ápolónak stb. A végösszeg meghaladta a negyedmilliót. Persze én se szóltam bele: ki tudták fizetni.
De jól van ez így????
Amikor olvastam a főorvos nyilatkozatát a kislány halálakor: elhittem neki, hogy a kislány akkor sem maradt volna életben, ha az ágya mellett áll az a CT. És eszembe jutott az a pár évvel ezelőtti eset, amikor Molnár Lajost (vagy már Horváth Ágnest?) mengelézték, mert egy végstádiumban lévő alkoholbeteget nem a 20kilométernyire lévő szentesi(megszüntetett) kórházba kellett szállítani, hanem 30 kilométerrel odébb. Akkor ishiába mondta az orvos, hogy a szentesi kórháznak rosszabb volt a felszerelése, mint a mentőautónak, a távolabbit meg fejlesztették. Dehát sajnos sokan vannak, akik erre ugranak: ezt mindkát oldal szemérmetlenül kihasználja.

Attila írta...

Üdv!

Kedves PuPu!
Ezt benézted! :) (aug. 7. 10:40) A válaszom egyrészt bubunak szólt (aug. 6. 18:37), másrészt Villonnak. (aug. 7. 0:01). Nekem sincs Skype-om, nem is szándékozom letölteni. :)

Attila

hello írta...

Kedves Talalom, már csak azt nem tudom, mi az, amiben nem értesz velem egyet.

Miután NEM holmi különleges, kivételezett bánásmód iránt ácsingózom, társadalmi szinten, amivel PuPu is megvádolt, hanem azért az egyszerű jogért, hogy ha egy orvossal nincs "sikerélményünk" egymással egy bizonyos bajom felismerésében, felkereshessek egy olyan másik kollégáját, ugyancsak a biztosításom terhére, aki már találkozott a tüneteimmel, és van ötlete, mit kezdjen velük...

Ez speciel nem kitaláció, hanem az én konkrét, pár évvel ezelőtti sztorim, amikor a kitartásom eredményeként végül a 4. felkeresett bőrgyógyásztól kaptam a lábamon keletkezett. makacs kisebesedésre olyan eredményes gyógyszerreceptet, ami az előző 3-nak vagy nem jutott eszébe, vagy nem is ismerte! Egyikük sem magánpraxisként fogadott, vittem a nekik címzett háziorvosi beutalót. Ez utóbbinak legközelebb nagy köszönettel 3 szál gyönyörű rózsát vittem, merthogy nő volt az illető. Megköszönte, és velem örült a sikernek!
Szóval ilyen is van!
És nagyon remélem, nem csak egyedi eset az ilyen!
Igen, abban szerencsém volt, hogy volt hol tovább próbálkoznom. Ahol kunkorodik föl a térkép széle, ott erre többnyire nincs módjuk a betegenek sajnos.

Persze, mindnyájan ismerünk krimibe illő eseteket: szerencsés esetben csak a médiából, a boldogtalanabb variáció, ha saját praxiból.

talalom írta...

Kedves hello!
Azért bukott el a Molnár-féle koncepció, mert első lépésként meg kellett volna határozni, mi tartozik az általános ellátás körébe, ami a tb-ért kapható. Most is töri a kormány a fejét ilyesmin, csak nem verik nagydobra - tépjék csak egymást a népek a "lopáson". Ugyanis magánbiztosítókkal tárgyal kiemelt ellátás biztosításáról, amit meghatározott kör vehet igénybe. A lényeg az lenne, hogy a közös tb pénzekből minek az alapján jár az egyiknek több, mint a másiknak???? Azon az alapon, hogy hol lakik? Vagy, hogy mi a munkája? Esetleg az,hogy mennyi kötelező járulékot fizet? A szabad orvosválasztás sajnos nem tartozhat az alapszolgáltatások körébe. Egyedül a körzeti orvosnál tartanám meg ezt a lehetőséget.
Természetesen az orvosok sem egyformák, mégis, kéne valahogy mérni a teljesítményüket - és tekintsünk el attól, hogy igen bonyolult - ráadásul darabonként más szerkezet vagyunk.
A vizitdíjnak volt egy - érthetetlen módon még a kitalálói által sem hangoztatott - óriási előnye. A befizetett 300-600 forintok NEM KÉPEZTÉK VITA TÁRGYÁT: azok ott maradtak, orvosnál-kórháznál, ahol befizették. Nem az aktuális kormányzat seggét kellett nyalni azért a pénzért, és nem volt kérdés, hogy az egészségügybe megy, nem stadion, kisvasút, akármi lesz belőle.