2015. október 13., kedd

GŐZT A HAJÓKÜRTRE

Ha kevés a gőz a kazánban, a kapitány súlyos dilemma elé kerül, hogyan tudja megoldani, hogy bár a dugattyúk egyre lasabban mozognak, mégis a haladás látszatát keltse.
Ilyenkor szokta kiadni a parancsot: Gőzt a hajókürtre!
A ködkürt pedig bánatosan belebőg a hideg, párás levegőbe, melyben a látótávolság ötszáz méter, a hajó pedig a jelenlegi sebessége mellett egy kilométeren belül nem képes megállni.

Így bolyonguk mi a világpolitika Bermuda-háromszögének vízein, a kapitányi hídon a Látnokkal, kinek nem kell sem kompasz, sem térkép, aki távcsövét fordítva illeszti a szeméhez, így vakon bízik benne, hogy a sziklák még nagyon messze vannak, pedig a hajó feneke már recseg-ropog a zátonyon...
Természetesen ez még nem az úgynevezett Hende féle távolbalátási kísérlet, de nem sokkal jobb ez sem...


Kapitányunk persze nem is kapitány, hanem ellentengernagy.
Attól ellen, hogy a józan ész ellen hajózik és tenger nagy a pofája, ami nem lenne baj, ha a gépeket pofázással lehetne hajtani.
Sajnos itt már gép sincs, csak kilencmillió gályarab az evezőknél, meg a kazán, amelyik a ködöt fejleszti és a gőzkürtöt működteti.
Szóval, a gőz a hajókürtre megy, mely - frissen átdizájnolva - formáját tekintve Rogán Tonyára hajzik, akit egy három államtikárból álló állvány tart a hajó fölé, a gözvezeték a hátsójához csatlakozik, a hangot pedig a száján át adja majd, melyből a gályarabok megtudhatják, hogy mecsoda szerencséjük van, hogy a létező világok legjobbikában húzhatják az evezőt .
A hídon pedig a kapitány rángatja a kürt fogantyúját, pillanatnyi hangulatának és távlati céljainak megfelelően.

Búúúú - szól a kürt, Búúúsulj magyar, jön a migráns!
Búúúú- bőgi bele az éjszakába, Búúúkott Gyurcsány, Búúúúkott baloldal, Búúúúkott liberálisok!
A távolból, a hegyoldalakból bánatosan bőg vissza a sok marha, Múúúúúkodik a rendszer!


Persze ne becsüljük le a propaganda szerepét.
Ami igaz - igaz, a baloldal bukásának és az ellenzéki tevékenység fiolyamatos kudarcainak oka a tömegkommunikáció alacsony színvonalában keresendő - többek között.
Amit Orbán felismert, de a demokraták között a legjobbak sem, az, hogy a modern politikai harc leginkább nem az utcákon folyik, hanem a médiában.
Pedig hányszor elmondták, hogy a média a negyedik hatalmi ág, csak éppen némi lenézéssel beszéltek róla, és nem vették komolyan saját megállapításaikat.
Ha valamit felrovok a gengszterek hatalomrajutása előtti kurzusnak, hát ez talán az első helyen szerepel.

Hogy engedték kisajátítani a médiumokat, egyiket a másik után, mígnem a végére egy rádió, egy televízió és egy napilap maradt, azokből is egyet megvettek kilóra, a maradék meg úgy üzemel, hogy nem jut el a lakosság egészéhez.
A nép azokat a híreket hallja, melyeket megengednek számára hallani, és lassan már annak sem lehet örülni, hogy a jobboldali médiamunkások többnyire vértehetségtelenek.
Megy az idő. felnőtt egy új nemzedék, mely meglehetősen pragmatikus - ott ír újságot, ahol felületet kap, azt írja, amiért megfizetik, aztán a romkocsnákban, tudatmódosult állapotban magyar BBC-t vizionál, de csak halkan, nehogy elveszítse az állását.


A gazdasági-polittikai teljesítmény és a propaganda a fordított arányosság elvén működik, minél gyengébb a teljesítmény, annál hangosabb a sikerpropaganda.
Amit pedig sokan és sokszor elmondanak, az még a személyes tapasztalatokat is képes felülírni.
Brit kutatók végeztek olyan kísérletet, hogy két tárgyat helyeztek el egy asztalon, és a kísérleti személynek meg kellett mondani, melyik a nagyobb.
A résztvevők többsége beavatott volt és a kisebb tárgyat jelölte meg nagyobbnak, az eredmény pedig az lett, hogy a kísérlet alanyai is ugyanígy tettek.
És akkor még nem is beszéltünk a tekintély szerepéről, ennek pedig nálunk kultusza van.
Lehet itt bárki a köztársasági elnök, a politikusok népszerűségi listáját vezetni fogja, egészen addig, mígcsak hülyét nem csinálnak belőle a barátai, hiszen ugyan, mennyivel különb Áder mint - mondjuk - Schmitt Pál volt?
És még valami: amit bemondtak a rádióban vagy a televízióban, az - a népeség egy bizonyos körében - automatikusan igaznak tekintendő.

Szóval, a mi kis Tóni Pasánk jól megdolgozott terepre érkezik, majd torzsalkodnak kicsit Lázárral, de az első mutyinál pajkosan összekacsintanak, hiszen ők egymás ellenségei, nem a pénzüké, és mióta Rákosi meghalt, a népnek már nincsenek ellenségei, csak barátai.
Márpedig megmondta a Talmud: Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel elbánok magam is.

Az Úr is megöregedhetett, úgy látszik nagyot hall, mert mintha a füle botját se mozgatná...

:O)))

57 megjegyzés:

peti írta...

Ez az ő “együttműködés rendszerük”. Bűnözők működnek itt együtt egymással

peti írta...

Ha el­fo­gad­juk az ál­lí­tást, mely sze­rint a de­mok­rá­cia alap­ja az, hogy a sok­ol­da­lú­an tá­jé­ko­zott köz­vé­le­mény a szük­sé­ges in­for­má­ci­ók bir­to­ká­ban hoz dön­té­se­ket a po­li­ti­kai kö­zös­ség sor­sá­ról, ak­kor nyu­godt szív­vel ki­je­lent­het­jük, hogy Ma­gyar­­or­szá­gon a de­mok­rá­cia mû­kö­dé­sé­nek ele­mi fel­tét­elei sem adot­tak. A nap­ja­ink­ra ki­ala­kult mé­dia­vi­szo­nyok ugyan­is nyil­ván­va­ló­an el­le­he­tet­le­ní­tik a jól tá­jé­ko­zott köz­vé­le­mény lé­te­zé­sé­nek fel­tét­ele­it. 1989-ben a rend­szer­vál­tás egyik leg­fon­to­sabb kö­ve­tel­mé­nye a dik­ta­tú­ra ál­tal mû­köd­te­tett tá­jé­koz­ta­tá­si mo­no­pó­li­um le­bon­tá­sa volt. Hu­szon­öt év­vel a rend­szer­vál­tás után csu­pán haj­szál­nyi­ra va­gyunk at­tól, hogy egy új, már-már szi­vár­gás­men­te­sen mû­kö­dõ mé­dia­mo­no­pó­li­um ki­épü­lé­sé­rõl be­szél­jünk...

Vásárhelyi Mária: Média monopoly

peti írta...

Vásárhelyi Mária: A médiapolip működése: agy- és pénzmosoda

Kibic37 írta...

"...ott ír újságot, ahol felületet kap, azt írja, amiért megfizetik, aztán a romkocsnákban, tudatmódosult állapotban magyar BBC-t vizionál, de csak halkan, nehogy elveszítse az állását."
Pupu, azt hiszem ennél szemléletesebben nehéz lenne összefoglalni a honi állapotokat média fronton. Ebben minden benne van.

Előző írásodhoz kissé megkésve (az új poszt megjelenésével szinte egyidőben) jegyeztem meg, hogy a baloldal szégyell tanulni az okosabbtól.

Amit ott írtam, ide is vág, de megtoldanám azzal, hogy próbáljunk alkalmazkodni a korhoz amiben élünk! Felejtsük el a modern kort, és az azt szimbolizáló világhírű Rodin szobrot! Tudom, ezért sokan kiátkoznak, de ha életben akarunk maradni, akkor tudomásul kell venni, hogy posztmodern korban élünk. Abban a korban, amely mindenek fölébe a manipulációt helyezi. Ahol sikerült elérni (vagy éppen kihasználni), hogy a tömegek nem a valóság feltárását igénylik, hanem fogyaszthatóan előrecsomagolt híreket.
Az evolúció törvényei ránk is vonatkoznak. Ha belenyugszunk, hogy úgysem tudunk csinálni semmit, mert a pénz és a média az ellenfél kezében van, és nosztalgiázunk a modern kor szépsége után, akkor megadtuk magunkat a sorsnak. Nem kéne! Mindig van remény!

Névtelen írta...

"Amit pedig sokan és sokszor elmondanak, az még a személyes tapasztalatokat is képes felülírni."
ÉS
"...amit bemondtak a rádióban vagy a televízióban, az - a népesség egy bizonyos körében - automatikusan igaznak tekintendő." - ÍGY : (

hello írta...

Látod, PuPu, épp az előző posztodnál hivatkoztam rá, de meg aki rendszeresen nézi az RTL II este 9 órai híradóját, azért a kormány + a Fidesz elég sok minden elképesztő disznóságáról értesülhet nap mint nap.

Persze, tudom, nem véletlen, hogy elrendelték, hogy minden szolgáltatónál a fideszszolgálati adókkal kezdődjön a csatornakiosztás. Hiszen tudjuk, rengeteg ember számára az 1-es csatona = A televízióval. :-((
Ez főleg - gondolom - azokba az idősekbe gyökerezett mélyen belé, amikor a Rákosi-érában a néprádión csak a Kossuth adó volt fogható. Ergo amit ott hallottak, az volt a HÍR.
Na, ezt a tudatállapotot akarja minél többünkre kiteljesítve elérni majd Rogán is nyilván.
Ezért kéne - sok-sok egyéb mellett -, ha pl. a blogjaidat is sokkal többen olvasnák.
Méghozzá mindenféle korosztályból.


Névtelen írta...

...ne feledd: hihetővé válhat egy hazugság, de igazsággá soha.

Névtelen írta...

...mert lehet mellébeszélni, maszatolni, múltat másítani, ám az örök emberi dolgok nem változnak...

Névtelen írta...

...a hatalom a számára minden másnál fontosabb.Emberségnél, tisztességnél, valódi hazaszeretetnél...

Névtelen írta...

Rendes magyar ember nem gondolkodik önállóan, mert az fárasztó, és veszélyes...

Névtelen írta...

Magyarország más, mint amilyennek mostanában látszik.

Névtelen írta...

Már kérdezni is csak halkan merjük egymást: őrült ez, vagy csupán gazember?

Névtelen írta...

Szeretném, ha szeretnének. Mondta az Orbán.

PuPu írta...

Magam is nagyon szeretem fsp írásait, meg is szoktam osztani egyet-egyet a facebookon, de azt hiszem, nem az a legjobb módja a neves szerző népszerűsítésének, ha más blogger posztjában, hozzászólásként linkel be valaki olyan írásokat, melyeknek nincs köze az adott poszt tárgyához.
Legközelebb ezt vegyétek figyelembe, ha kérhetem...
Nagy kérés lenne?

:O)))

morzsi írta...

Nem nagy kérés, de "névtelen" enyhén szólva is illetlenül viselkedett.

A nap szenzációja mégsem ez, hanem, hogy a "fröccs" Hungarikum lett!... Majdnem elájultam!

talalom írta...

Ez az ellen tenger nagy zseniális. Vetekszik Hofi vitéz Kőbányai-jával...

Geza írta...

Morzsi, akkor meeg jobban elajulsz, ha a Hungarikum-t angolosan Hungary-cum-nak irod, es megnezed a "cum" szo szleng hasznalatat. Igy fog teljesse vaalni a szo ertelme, es megvilagosulva, lehet, hogy utana mindent el fogsz kerulni, amit hungarikumnak beceznek:))) [egyik noe kollegam hivta fel a figyelmemet a szo melyebb ertelmere]

peti írta...

Ellentmondásos információk keringenek a TV2 sorsáról...ha a csatorna a kormány kezére kerül, akkor komoly manipulációs fegyverré válhat...

Vajnáé, így a Fideszé a TV2?

asta írta...

Mikor már az ATV-ben is Kerényi pofáját kell néznem, az a vég. Fodor gyakori) szerepeltetése is enyhén hányinger keltő. (Kija f... ez a Fodor?) El is kapcsoltam és egyre kevesebb kedvvel nézem. Ennek is annyi. Egonkánk különösen élen jár ennek a TV-nek a "kürtté" változtatásában.
Ilyen média cunami mellett kevés az esély. Mondanám, hogy itt az internet...olvasom a kommenteket és elsírom magam.... az az érzésem, hogy bolondok házában élek.
Tonya már csak hab a tortán... a korona a mű tetején. Az MSZP meg eladja az irodáit....

Attila írta...

Üdv!

Ehhez csak annyit tennék hozzá, h szerintem a köztársasági elnöki pozíció nem népszerűségi, hanem inkább ismertségi felmérés.

Kibic37 írta...

Én már odáig züllöttem, hogy ha a hírekre vagyok kíváncsi, akkor elolvasom a Hír TV hírszalagot a képernyő alján.
Egyébként Viasat History, Spektrum, National Geographic, NatGeo Wild, Animal Planet, stb., ha már TV. (Vagy valami krimi "lazításként" :))))
Az ATV-t be se kapcsolom. Az rosszabb, mint az M1, mert tudat alatt manipulál.

Gézának: És képzeld el azt a szitut is, amikor a hangosbeszélőn Lovas Istvánt szólítják egy bécsi ügyfélváróban ...

hello írta...

Kedves Kibic, a természettudományos csatornák iránti érdeklődésünk megegyezik, én is előszeretettel nézem őket. Rendkívül érdekes az állatvilág különböző fajainak életmódját, sajátos törvényeit megismerni, mert tanulságos a homo sapiens mint főemlős tulajdonságaival és szokásaival összevetni.
Plusz még a Viasat Nature-t és a Viasat History/Nature HD-t, amik ugyan fizetős kiegészítőben érhetők el, viszont azokban nincs még saját reklám sem. Meg abban a csomagban ott a Travel is, amit szintén nagyon szeretek, mert az is olyan helyekre visz el, ahová igaziból sose jutnék el.

A Hír TV-n Alindát nézem: fantasztikusan felkészült, nagyon tájékozott, kiváló stílusú, nagyon szimpatikus riporter aktuális, érdekes kulturális témákban. Ha ilyesmi érdekel, ajánlom figyelmedbe.

Kibic37 írta...


Kedves hello, nagyon egy húron pendülünk, mint mindig :)
Csak lustaságból nem írtam a felsorolásba az általad is megnevezett csatornákat (ez akart lenni a "stb." :) ). A Travel is szuper csatorna, én is szoktam csurgatni a nyálamat vele. És tudnám még ajánlani az Ozon Network-ot is ...

Már elküldtem az előző hszt, amikor eszembe jutott, hogy basszus, be kellett volna írni Alindát is a Hír TV-n. Pár hete ajánlotta be valaki szinte ugyanezekkel a szavakkal, amiket Te is használtál. (Meg is kérdem tőle, nem fórumozik-e stikában PuPunál ...) Tényleg szuper a hölgy!

hello írta...

nagyon jó!

pacsi!

Igen, olykor szoktam nézni az Ozont is, szóval szerencsére van mit nézni, ha az ember ideje engedi, és elege van a politikából.


hello írta...

Kedves Géza, nézz vissza az előző poszt hsz-aihoz, mert a felvetésedet követően érkeztek hozzá vélemények!

talalom írta...

Géza! Ne hagyj minket, szegény angolul nem tudókat örök kétségek között! Mi a túró az a "cum". A gugli fordító ajánl egy csomó megoldást (elsőként a -val, - vel prepozíciót), de a szlengről nem szól. Kérlek, kérlek, vagy valaki...

Kibic37 írta...


talalom-nak:
:DDD
Pontosan ugyanazt jelenti, aminek Simicska elkeresztelte szeretve tisztelt főnökét...

Kibic37 írta...


Tényleg PuPu, nem gondoltál még arra, hogy valamelyik informatikus barátoddal áttervezteted kicsit a fórum honlapját, hogy lehessen emócionokat is a szövegbe iktatni. Az hiszem hello is támogatná jómagammal egyetemben. (Nézd meg mit szenvedhetett szegény, amíg azt a kettőt iderakta...)

És akkor egy füst alatt akár azt is meg lehetne oldani, hogy ne lehessen Névtelen néven bejelentkezni még alapértelmezésben (default) sem. Legalább annyi fáradságot vegyen magának az illető, hogy kitalál magának valami nicket ha ide akar írni.

hello írta...

Kedves Kibic, szó se róla, egyszerűbb lenne simán ide betenni, de azért boldogan kiegyeznék vele, ha életem végéig ennél többet és jobban nem kéne semmivel szenvednem, mint ezeknek az idehozásával! :-))

Egy csomó ilyen van fenn a gépem könyvtárában, abból csak ki kellett választanom, melyiket tartom a témába vágónak, abból a Képkezelővel linket csinálni nem nagy kaland, onnantól pedig már csak a Tőled tanult módon kellett itt megnyithatóvá alakítani.

kifutó modell írta...

Fohász
Istenem, mentsd meg a hívőket az álhívőktől.

Geza írta...

Kedves Hello, Kekec (meeg az elozo posztrol):

Igen roviden (maarmint arrol, hogy ma maar nincs kulonbseg az "ellenzek" partjai kozott).

En 2011 oszetol 2015 nyaraig voltam DK tag. Teljesen egyertelmu volt szamomra, hogy amit a Gyurcsannyal az orban meg a slepp nepe elkovetett, azt barmikor velem is megtehetik. Raadasul a DK-t kepviselo vezetoseg kituno emberekbol tevodott ossze, akik toronymagasan a mediaban megjeleno osszes tobbi alak szinvonala felett voltak. Sok DKs megmozdulason ott voltam, es egy kicsit bizakodassal teltem el. A 2013-14 kozotti lelassulas es idegesito huzasok (pl. a Fodor bevevese az "egyuttmukodesbe") aztan kezdett lehamvasztani. A vegso dofest a 2015-os menekult ugy adta meg, amely soran kiderult, hogy a DK eppen olyan sunyi es megalkuvo mint a tobbi "demokratikus" part (baar szerintem a tavasz/nyar folyaman a tobbi paart jobb volt 1-4 fokkal - kulonosen az Egyutt/PM). A DK bune igen sulyos. Mentette a boret azert az 1%-ert amit esetleg elveszithetett volna az elvek melletti kiallasbol kifolyolag. A "fidesz legagazabb ellenfele" a fidesz legsunyibb "ellenzeke" lett. Az elvek feladasa 1-2%-ert nagy hiba volt. Ezzel szamomra az osszes 2006-tol kiejtett szo teljesen karbaveszett es csak a magamutogatast, az igazi ellenallas csillapitasat, es a kicsinyes haszonszerzest szolgalta.

talalom írta...

Kösz Kibic37! Ezek szerint éhes ....? Mert az éhes németül hungrig, és úgy tudom angolul is valami hasonló:))))

talalom írta...

Géza! Szerintem meg a DK menekült-ügyben egyáltalán nem volt rossz: ellentmondott a gyűlölet kampánynak is, meg a konkrét intézkedéseknek is. Szerintem meg azért ahhoz, hogy a szívünket kinyissuk, nem kell feltétlenül elveszíteni az eszünket.

Geza írta...

Kedves talom:

Jahh... Mondjuk a DK frankon vegignezte a borzalmas plakatkampanyt es persze nehanyszor odahajintott egy-ket lightos nyilatkozatot, hogy a gyerekek (i.e., parttagok) azert megse gondoljak, hogy it teljesen nyari szunet van. Ettol persze a kormany rogton annyira beszrt, hogy gyorsan benyomott 23 mldr HUF-t a keritesbe (na jo, a Kakuk Gyuri ebbol levagott 126 HUF ertekben, ezt elismerem).

Kibic37 írta...


Kedves talalom, most viccelsz???

A német nyelv úgy jön ide, hogy Lovas urat én egészen más kontextusban említettem Gézának, annak semmi köze a hungari-cum-hoz. Amit Te kérdeztél Gézától (vagy bárkitől), az a szó második felére vonatkozott, és én arra válaszoltam Neked.

Bár kétségtelen, hogy nagyon áttételesen ez utóbbit is összefüggésbe lehet hozni az éhséggel, különösen ha hölgyekről van szó ... :)))

kekec írta...

Geza
válasz az előbbi posztnál (is)
A DK egyáltalán nem olyan paci, amilyet akartam - de még mindig a legközelebb áll az általam elfogadható és támogathatóhoz.
És ha már a lovaknál tartunk: Gyurcsány a szememben nem paripa, hanem szamár (na jó: öszvér)
de értelmes népek hegyi és nehéz terepre általában nem paripákat, hanem a teherbíró utóbbiakat használják. És Magyarország politikailag igen nehéz terep, ráadásul Orbán által elhelyezett akadályokkal és csapdákkal tűzdelve. Eddig Gyurcsány tűnik a legalkalmasabbnak a leküzdésére.
De nyitott vagyok az alternatívákra - nem rajtam műlik, hogy eddig nem sikerül ilyet felfedeznem. Addig is: "Ha ló nincs, a szamár is jó"

Kibic37 írta...

kekec
Gézának írt válaszoddal - sajnos - egyet kell, hogy értsek. Magam is valahogy így vagyok vele.
De engedd meg, hogy egy - egyébként általánosan elterjedt - apró pongyolaságra hívjam fel figyelmed: A "ha ló nincs, a szamár is jó" egy kevert forma. Helyesen:
Ha ló nincs, a szamár is kincs.
vagy:
Ha nincs ló, a szamár is jó.
Bocsi, hogy közbepofáztam :)

pleinair írta...

Géza,

nem egészen értem, mire alapozod azt a véleményedet, hogy "a DK éppen olyan sunyi és alattomos, mint a többi "demokratikus párt"?
Ha a DK valóban 1-2%-os népszerűségemelkedésre hajtott volna, nem tartott volna ki a népszavazás elleni véleménye mellett, és meglovagolta volna a lakosság menekültellenességét.
Hogy kommunikációban nem elég radikális, azt én is nehezményezem.
De ettől még nem fordítok a DK-nak hátat és nem pocskondiázom, mert jelenleg egyedül ebben a pártban van meg a lehetősége egy korrupciótól mentes, ország érdekét szolgáló, tisztességes párt ütőképessé erősödésének.
Ezért ezt a pártot nem elhagyni, hanem erősíteni kell, mert az egyetlen jó irányban haladó, tiszta párt. Ez azzal együtt igaz, hogy nem tökéletes, nem áll mindig a helyzet magaslatán, és nem teljesíti száz százalékban mindenki elvárásait.
Jobbító szándékú javaslatokat, bírálatokat bárkinek lehet közölni a Face-n is. Elolvassák.

pleinair írta...

Már megbocsássatok, de mi ez a lekezelő hangnem? Fidesz-kórban szenvedtek?!
Leszamarozni csak gondolkozás nélkül, ész nélkül lehet.
Honnan ered ez a pökhendi magabiztosság? Talán a leszamarazók többet tettek az ország asztalára, mint a leszamarozott? Talán parázson jártatok éveken át, talán a létetek veszélyeztetését is vállaltátok? Gondolkozzatok, hogy a fidesz-kór vírusát le tudjátok magatokban küzdeni. Mert méltatlan hozzátok.

Geza írta...

Kedves pleinair,

OK, mondjuk nekem se jo, hogy a DK-val kapcsolatban ilyeneket kell irnom, de Te is lehetnel kritikusabb. Egyetertek, en sem szerettem, ha valaki a multban allandoan csak legyintett az ellenzekre (en biztos, hogy nem tettem ezt a DK-val kapcsolatban). De haat legyunk oszintek, az idegenellenesseg a tarsadalom minden szegleteben ott van, es ezalol az "ellenzeki" partok sem kivetelek. Majd hulye lett volna a DK ezzel szemben menni (ja, es meeg nagyon meleg nyarunk is volt). Egyebkent, persze, Neked jogod van hinni barkiben, ha ez Neked jo. Nekem maar azert eleg nevetsegesnek tunnek a 2016-os elorehozott valasztasokra valo gerjesztegetesek. De haat rendben van, lattam en maar embereket hulyesegekben hinni:))

Unknown írta...

Kedves PuPu! Draft
For the life of me! Vedd az életem! Csapjanak agyon, de fogalmam sincs hogy mi hozott ki ennyire a sodrodból, miután egy nappal korábban azt írtad, hogy türelmesen vársz a válaszomra?
Bármilyen vita, bármikor gyorsan lezárható durván is, meg elegánsan is. Mi az ördögért mondanánk le az eleganciáról? Hiszen megőrzéséhez csupán annyi kell, hogy az adott kérdésben rögzítsük az eltérő nézeteket mégpedig anélkül, hogy a másik felet megpróbálnánk megbélyegezni, megalázóan hamisként leleplezni, vagy megrágalmazni. Esetleg udvariasan jelezhetjük, hogy amint a nézeteink módosulnak hallatni fogunk magunkról.
Természetesen semmiképpen sem várom el, és nem tekintem kötelezőnek, hogy válaszomra bármilyen módon reagálj, és azt sem, hogy amit írok feltétlenül elolvasd. Ez egy egyoldalú nyilatkozat, ha annak kell lennie! Mutasd meg nekem azt az embert, aki arra kíván kényszeríteni, hogy részt vegyél egy olyan vitában, amelyben nem kívánsz részt venni, és én – veled együtt – a megjelölt személyt a legnagyobb szigorral ítélem majd el.
Még csupán annyit tennék a fentiekhez, hogy a most lezárandó vita – meggyőződésem szerint, és a te értékeléseddel ellentétben - kivételesen gyümölcsöző és termékeny volt (és semmiképpen sem meddő) amennyiben módot adott arra, hogy sokmindent megtudjak magamról, és te is sokmindent megtudj magadról.
Rögzíteni fogom jelenlegi nézeteinket a vitatott kérdésben a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel, amint ezek nyugodt áttekintésére és összefoglalására időm lesz. Nem lesz nehéz! Persze helyes és hasznos lenne néhány további félreérthető megfogalmazást is tisztázni, de lehet, hogy erről lemondok. Még mérlegelem. Lábujjhegyen állva – hogy Istenkém meg ne sértselek -nehéz társalogni.
Egy kissé könnyedebb és frivolabb (talán provokatív) hangon zárva jelenlegi levelemet, az agresszor korábban javasolt és ijesztőnek ítélt definíciója mellett, mely szerint egy fegyveres szembenállásban „az agresszor az, aki elveszíti a háborút,” ajánlanék egy további definíciót, amelyet ismét frivolnak és provokatívnak ítélhetsz:
„Agresszor az, aki egy konfliktusban elveszíti a türelmét és örül ennek, ahelyett, hogy sajnálkozna!”
Változatlan nagyrabecsüléssel és bízva az elegancia vonzerejében,
őszinte híved,
Endre

talalom írta...

Kibic! Igen, viccelni próbáltam, nem volt túl jó, ok., elnézést. De nagyot csalódtam benned: a hímsoviniszta megjegyzés a hölgyekre, nemcsak undorító, hanem téves is: az "éhes" .... ugyanis pont mást jelent, mint pl. a ....-re éhes...
Plenair! Köszi, nekem is elegem van, hogy örökké a mostani "első szolga" agyfolyásain rugózunk,és pl. elfelejtjük, hogy a netadón kívül egyedül az ostorozott "szamarak pártja" ért el az elmúlt öt évben értékelhető politikai győzelmet: állhatatos tiltakozásával megakadályozta a választói regisztrációt. Ne mondjátok, hogy sok fideszes sem értett ezzel egyet: az ő torkukon simán lenyomták volna, ha az a párszáz ember nem tartja folyamatosan napirenden.

talalom írta...

Jaj, Pupu! Remélem nem beteg vagy, csak pihensz kicsit, ahhoz kellemes időtöltést kívánok! (Merthogy már csütörtök van és a szerda sehol...:)))))

Kibic37 írta...

talalom, szánom bánom, tényleg túllőttem a célon. :((((
És Téged is alábecsültelek ...Sorry!

főtt kolbászunk mind elfogyott fényes csizmánk is megrogyott írta...

Vicc!
Két kémény beszélget: amíg te füstölögsz - én egy kicsit ledőlök.

Kibic37 írta...

"Az EP Költségvetési Bizottságának koordinátorai arról is döntöttek, hogy semmiféle vizsgálatra nincs szükség az Altus pályázata körül. A jövőben ezért az Európai Parlament egyetlen testülete sem fogja tárgyalni a Gyurcsány Ferenc tulajdonában álló Altus uniós megbízását."

Ha most lenne emócion, egy felfelé mutató hüvelykujjat tennék be :)

http://web.dkp.hu/kozlemeny-az-europai-parlament-szerint-sincs-altus-ugy/

góbé írta...


Kedves Milán Endre !

Az elmult napokban tanulmányozva értekezéseidet, melyeket különösen az agresszor-agresszió fogalomkörre kihegyezvén, ( melyek nyomán döbbenettel fedeztem fel magamban utólag, a látens, tudatalatti mazochizmust ) elegánsan és udvariasan, nagy-nagy türelemmel igyekszem megjegyezni/közölni, hogy a klasszikus, - kullancs/pióca - tulajdonságokkal felvértezett morális agresszor, TE VAGY.
Pont tiz napja rugózol ugyanazon a már rég lejárt lemezen. Meg nem értett zseniként önmagad pislákoló fényében fennsőbbséggel, fennhéjázva próbálsz sütkérezni, kérdőre vonni, provokálni.

Szinte látom magam előtt, ahogy visszaolavasod - néha többször is mert neked is muszály - irásaidat, elismerően csettintve megveregeted saját vállad s ámuló elismeréssel adózol önmagadnak, mily kifinomultan cizellált, de inkább cizelláltan kifinomult vagy. Pedig ez inkább körmödön font nyakatekertség, helyenként a magyar nyelv megpocsékolása.

Annyi új, fontos, figyelemre érdemes felvetés jelent meg a blogon. Ereszkedj inkább le, vegyél részt. Tudod a macska is hiába kergeti a saját farkát.

hello írta...

Kedves Kibic, segítek:

1.

2.

3.

hello írta...

Egészen más, de szerintem nagyon fontos írás:

A baloldal utolsó gesztusa?

PuPu írta...

talalomnak:
Köszönöm érdeklődésed!
Nem én vagyok beteg, de kórházba kell járnom, talán a jövő héttől helyreáll a rend!
Én meg rendben vagyok - csalánba nem üt a ménkü...
:O)))

Kibic37 írta...

Kedves hello, ez egy szép baráti gesztus volt.

Köszönöm szépen!

Wolk írta...

No és mit szóltok az amerikaiak non-papert-jához, amit 2014. október 21-én kapott a magyar fél?

http://mandiner.hu/cikk/20151015_igy_csicskaztatna_amerika_az_orban-kormanyt_27_pontos_exkluziv_non_paper_a_mandineren

góbé írta...


Hello Wolk!

Mit szólhatnánk? 4-5 éve efféle kemény, cáfolhatatlan kritikaként megfogalmazott elvárásokat hiányolunk az EU-tól.
Amerika megtette. A nemzethy mélymagyarok persze ajvékolnak, meg belügyekbe-avatkozást hőbörögnek, holott csak arról van szó, hogy 243.-ik felhivás, figyelmeztetés után látván hogy a nemzeth kotonszökevénye le se xarja őket, a kulturáltságot, az intelligenciát gyengeségnek, értelmezi, sarkosan, az erőt sugárzóan megfogalmazva közölték vele, ha belépett egy klubba, érezze kötelességének a klub szabályainak betartását. Tartok tőle rövidesen várható a "kivül tágasabb" közlése is részükről.

Unknown írta...

Igen kedves Góbé!

Próbálom eldönteni, hogy igényled-e, hogy komolyan vegyelek, mely esetben kötelezve érezném magam arra, hogy egyébként nem érdektelen felvetéseidet mérlegeljem, értelmezzem és megpróbáljak gondosan és elfogulatlanul reagálni rájuk, vagy pedig csupán szimpla és kendőzetlen gyalázkodásról van szó, mely esetben a fent utalt törekvés és igyekezet eleve reménytelennek sőt károsnak lenne ítélhető?

A gyalázkodó ugyanis elutasítja az értelmes párbeszédet és megelégszik a zajjal, amit csap. Amihez egyébként kétségbevonhatatlan joga van!

Kivételező tisztelettel és üdvözlettel, úgy is, mint
Zseniális Agresszor és meg nem értett Önimádó Pióca, ráadásul Morális

Endre

góbé írta...

Kedves Endre.

Az értelmemes párbeszédet természetesen nem, a vizgereblyézést, a ködszurkálást, a meddő zabhegyezést viszont határozottan elutasitom, - ennek adtam hangot korábban. Komolyan vételem tárgyában különösebb igényem nincs, ebben neked kell mérlegelned s döntened.
Sajnálom és elnézésedet kérem ha gyalázkodásként értelmezted korábbi soraimat, mivel nem annak szántam. Üdv.

kekec írta...

plenair
A DK-nak pont nem használ a kritikák elutasítása, és főleg nem az elnökének minden kritikától vehemens megvédése. Egy párt az nem szekta!
A ló-szamár hasonlat a gyengébbek kedvéért csak annyit jelent, hogy nem tartom "paripának" azaz tévedhetetlen vátesznek, messiásnak, stb.
Ember és politikus - tehát joga van tévedni. A választóknak meg joga van erre rámutatni. és a teljesítményét kevesellni.
Persze biztosan dolgozik, mint egy gűzű, de az ugrókötelezés is megizzasztja az embert - és mégsem jut vele előre. Mi meg azt szeretnénk, ha láthatóan menne előre!

Unknown írta...

Kedves Góbé!

Ha nem igényled, hogy komolyan vegyenek, ha nem igényled szilárdan, eltökélten, rendíthetetlenül, akkor ne vegyél tollat a kezedbe! E folyamatosan próbára tett és mindig újra vizsgált meggyőződés nélkül, minden amit mondanál csak üres lárma, nem más! Ebben te döntesz, nem én!

Engedd meg, hogy a pontosság kedvéért angolul is idézzem Macbeth szavait (már csak azért is mert mindkét nyelven annyira megrázóan szépek):

Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing.

Az élet csak egy tűnő árny, csak egy
Szegény ripacs, aki egy óra hosszat
Dúl-fúl és elnémul: egy félkegyelmű
meséje, zengő tombolás, de semmi
Értelme nincs.
(Szabó Lőrinc fordítása)

És továbbra is szurkálom a ködöt! Ez a feladatom! Világosan figyelmeztettem mindenkit, hogy soha nem adom fel!
a Ködszurkáló:
M.E.