2015. október 25., vasárnap

SOKAK MOSOLYORSZÁGA

Szívem szerint nem írnék róla, van olyan helyzet, melyben az ember, ha igazat ír, lehet, hogy árt.
Ártani meg nem akarok, mert a Sokak Magyarországa című röpirat szerzőjét az elenyészően kevés számú tisztességes, még kevesebb számú európai színvonalú magyar politikus között tartom számon, ha pedig az olyan politikusok között keresgélek, akik okosak, tisztességesek és tehetségesek is, akkor ő is benne van az elő ötben, hatodik meg talán nincs is.
Igen, Gyurcsány Ferencről van szó, aki írt egy röpiratot, igényesen, magas színvonalon, ahogy tőle már megszoktuk.

Hogy miért éppen most, miért éppen ő – ezt nem lehet most megkérdezni, mert könnyen úgy jár az ember, mint drágajó Bolgárúr, akinek a demokrata politikus akkorákat vert hólapáttal a képére, hogy a fal adta a másikat, merthogy nem azt kérdezte, amit a felajzott szerző elvárt volna.
Talán érthető, hogy aki már annyit kapott, mint ő, időnként begorombul, de ha ennek előjelét érzi, akkor el kell halasztani a szereplést, mert a társadalmi munkamegosztásban a műsorvezető kérdez, a politikus meg válaszol.
Ha esze van, hálás azért, mert médiafelülethez jutott, ahol a választók megismerhették aktuális elveit.
Főleg a mai médiahelyzetben, ahol a vele halványan rokonszenvező rádióadók száma egy, a televízió-csatornák száma talán éppen ennyi, és ennek a helyzetnek előidézésében maga is nyakig sáros…
A műsorvezető meg azt kérdezi meg, ami engem, a hallgatót érdekel, meg amit még akar.

Mint kiderült a politikusnak magánemberi viszonya is van a műsorvezetővel, aki azt is megkérdezhette volna – magánemberi viszonyban, tegeződve – hogy te Feri, hát mi a faxt hemzsegsz már megint, mit akarsz ezzel elérni, miért most írtad, ki lesz erre vevő, szerinted ez nem pótcselekvés, Feri?
A választó húsz szót sem olvas el egymás után, aki meg annyira kedvel téged, hogy a húsz oldalad elolvassa, az le tudja írni maga is, hogy te mit fogsz alapvetni.
Na jó, nem minden mondatod, de a többségét gond nélkül.
Nehéz a próféták sorsa, saját néped azt se érti, amit mondasz, liberális barátaid népe a prófétáit meg szokta előbb feszíteni, és csak haláluk után alapít tanaikra egyházat.
Egy ilyen munka ebben az időpontban leginkább csak arra jó, hogy az ezért fizetett médiamunkások kiemeljenek a szövegkörnyezetből egy mondatot, aztán bizonyítsák vele, hogy te vagy a liberális métely, aki hazudott reggel stb. stb. – ismered a menetrendet, nem?

Bolgárúr persze nem azért Drágajó, hogy ne viselje a primadonna-allűröket, főleg, ha a színházban momentán nincs még egy primadonna, de még szubrett sem, időnként a súgó meg a tűzoltó szokott beugrani egyik-másik szerepre.
Hogy az időzítés milyen, arról ne beszéljünk, arról se, hogy az országot megváltó tanulmányt nem lehet megtalálni a neten, mert olyan ravaszul sikerült eldugni - de aki végül mégis megtalálja, az kétségtelenül részesül abban az élményben, melyet a tarlón keresgélő liba él át egy földbe taposott, majdnem hiánytalan kukoricacső kipiszkálása során.
De nézzük magát az anyagot, melynek nagyrésze a szokott elveket rögzíti, melyekkel minden demokrata egyet kell, hogy értsen.
Most csak arról, ami talán nem annyira egyértelmű.

Azt írja az anyag, merjünk demokraták lenni, régebben kaptunk olyan felszólítást is, hogy merjünk baloldaliak lenni.
Tájékoztatnám a szerzőt, hogy mi mertünk baloldaliak is lenni, mertünk demokraták is lenni, és ha a következő felszólítás az lenne, hogy merjünk emberek maradni, hát ne strapálja magát, mi azok maradunk.
Huszonöt éve is vettük a bátorságot ragaszkodni az elveinkhez, még, ha nem is tudtuk, hogy a demokrácia vállalásához merészség kell, - sajnos, nem voltunk elég bátrak, de ma már mit kockáztatunk?
Körbekiabál bennünket Viktor?
A gyerekeink és unokáink igen, ők az állásukat, az egzisztenciájukat félthetik, vagy merészen elutazhatnak Londonba mosogatni.

Tévedés az, hogy a választók az önkényt választottak demokrácia helyett, vagy erőt gyengeség helyett, a választók a rendet választották a káosz helyett, és a relatív következetességet a torzsalkodó, egymást és saját magukat lejárató „baloldali” pártvezetők helyett.
A választó nem fog soha arra szavazni, aki éppen verekszik a társaival, akikkel állítólag egy táborban van.
Nem fog szavazni kiszámíthatatlan politikusokra sem, olyanra meg végképp nem, aki egy ábrándos pillanatában minden előkészítés nélkül lemond, odadobva a gyeplőt a marhák közé, merthogy  ez a szekér csendesen ballagott, ugye…
A kudarc nem a baloldali vagy a demokrata választóké, hanem vezetőiké, beleértve a röpirat szerzőjét is.


Kétségtelenül sok dologban igaza volt, de az is kétségtelen, hogy éppen elég dolgot kúrt el, nem kicsit, nagyon.
Csak emlékeztetőül, a média ügyét, a lemondását, a párton belüli, Fidesszel kollaboráló ártányok ügyét, a pártfinanszírozás ügyét, a pártszakadásnál a frakció ügyét, de tudnám még folytatni, csak minek.
Nem lehet állandóan doktriner módon viselkedni, a politika harc, néha foggal-körömmel, politikai bátorsággal - szépelgéssel sokra nem lehet menni.
Nem lehet úgy demokratának lenni, hogy kamarilla-politizálást folytatok, meg megköszönöm a választóknak, hogy követnek engem, ahelyett, hogy az köszönné meg, hogy képviselheti az érdekeiket.

Különösen, ha azt se határozza meg pontosan, hogy kiknek az érdekeit kívánja képviselni, hanem még ebben az anyagban is polgározik, jóllehet ebben az országban tízezer polgár sincs, a többi paraszt meg proli.
Annak a tízezernek meg van már, aki az érdekeit képviseli, általában Viktornak hívják, de Simicska például gecinek, és ő jobban ismeri, mint a választók.
Miért szavazzon az általa vezetett pártra a munkanélküli Prolijózsi?
Vagy a zsellérsorba süllyedt, földnélküli Parasztgyuri?
Majd ígérnek nekik nemzetiszínű pénzeszacskót, és adnak neki egy zászlót, ha kilóg a segge a gatyából, azzal befoltozhatja a szerencsétlenje.

A baloldaliságról szóló eszmefuttatás nagyon szép, sok is benne az okosság, de vannak dolgok, melyeket illene tudomásul venni.
Az egyik az, hogy a baloldal múltjából nem lehet szemezgetni, nem lehet azt mondani, hogy az örökségből nekem csak az kell, ami aktuális céljaimnak éppen megfelel.
Ez az örökség egyben örökölhető, Szabó Ervintől Jászi Oszkárig, Rákositól Kéthly Annán át Kádárig, így együtt.
Nem lehet politikai haszonszerzésből elhatárolódni Kádártól és helyette a vértehetségtelen, moszkovita Nagy Imrét idealizálni, megpróbálva egy lyukból hideget és meleget fújni egyszerre.
Kádár a magyar baloldal, egyben a magyar történelem egyik legnagyobb alakja is, aki talán a legjobban élt a kora adta lehetőségekkel.
Ha utódai az ország vezetésében fele olyan jól éltek volna a saját koruk adta lehetőségekkel, már faképnél hagytuk volna Ausztriát.
Most mégis azt olvasom, hogy a szerző „Kádár bárminemű felmentési szándéka nélkül” beszél, jóllehet a négymillió koldus országában ma egyetlen politikus sincs, akinek lenne erkölcsi alapja Kádár felett ítélkezni.
Neki sincs.

Elhiszem azt, hogy zavaró a kádári kor biztonságán elmélkedve keseregni, de ha egyetlen ember is megfagy az utcán egy magát baloldali indíttatásúnak tartó politikus miniszterelnöksége alatt, akkor talán lehetne több szerénységet tanúsítani bíráskodás helyett.
„A baloldaliság a fennálló lehetőségek közül keresi a legemberibb, legtisztességesebb utat. Nem a múlt megoldásaihoz, hanem a jelen lehetőségeihez és a jövő követelményeihez méri magát. Ami tegnap baloldali volt, az mára üres hazugság, populizmus lehet. Ami tegnap jó volt a jobboldalnak, az lehet, hogy ma a baloldal számára is támogatható. Ezt sokan megalkuvásnak, árulásnak gondolják. Én egyáltalán nem” – írja a szerző.
Jó szó ez a populizmus, el lehet mantrázni mindahányszor, amikor adni kellene a szegényeknek egy kis életet, levegőt, reményt.
A baloldalnak nem utat kell keresgélni, hanem meg kell teremteni az emberhez méltó élet feltételeit minden magyar állampolgár számára, mégha ez azzal is jár, hogy a gazdagoknak kevesebb jut.


Tudom, jobb lenne elfelejteni a múltat, amikor a pápai lumpenproli gyereke is eljuthatott – talán nem túl könnyen – az egyetemre, mint ahogy a kőbányász fia se kellett, hogy traktoros maradjon, de a múlt velünk él és kísért, mint Hamlet atyjának szelleme a vár fokán.
Akár büszkék is lehetnénk rá, már, ha baloldaliak lennénk.
Azt a szerény kádári létbiztonságot, kiszámíthatóságot és stabilitást várják az emberek, amit ma a jobboldal ígérget nekik, aztán addig mondja, mondja, hogy már az övék, míg el nem hiszik maguk is, hiszen ehhez csak az kell, hogy a múltat minél sötétebbre fessék.
Ebben a társadalmi rendben természetesen nem lehet munkás-paraszt diktatúrát bevezetni, de aki nem vallja azt, hogy baloldalinak lenni a társadalom bérből és fizetésből, nyugdíjból élő rétegének, a nincstelenek és szegények érdekképviseletét jelenti, az nem baloldali.
Ez nem baj, de nem kell becsapni az embereket.

„Magyarországnak ma nem egyszerűen baloldali, hanem balközép polgári demokrata kormányra van szüksége. Nem szakértői kormányra, mert a kormányzás mindig is szakszerű alternatívák közti értékválasztás, azaz politikai döntéshozás és cselekvés. Amire szükség van, az az európai humanizmus eszményében hívő, szabadelvű, mérsékelt bal- és jobboldali felelős emberek támogatása és cselekvése.”
Magyarországnak egy olyan demokratikus kormányra van szüksége, amelyik felszámolja a mai állapotokat, nem fél kemény kézzel rendet tenni közös ügyeinkben.
Nem keménykedésre gondolok, hanem következetességre, politikai és emberi bátorságra.
Nem kamarillapolitikára, hanem demokratikus nyilvánosságra, egyértelműségre.
Utána lehet majd versengő politizálást folytatni, mert az viszi előre a társadalmakat.

A röpiratot érdemes elolvasni, de hangsúlyoznám, hogy nem, mint az imakönyvet.
Gyurcsány gondolkodó ember, de előfordulhat, hogy rosszul gondol valamit, ami nem jelenti azt, hogy ellenfelei jól gondolják.
Pártja - mondjon bárki bármit is – egyhelyben topog, képtelen vonzani a fiatalokat, emellett gyógyíthatatlanul amatőr.
Arra talán jó lesz, hogy vezetői beüljenek a kupola alá, de a demokraták vezető erejévé ezzel a teljesítménnyel nem válhat.
Van még két és fél év ennek az állításnak a cáfolására.
De valamiért mindig eszembe jut egy népi bölcsesség: a világ legnagyobb marhasága az, ha mindent ugyanúgy csinálok, mint tettem és más eredményt várok.

Javaslom mindenkinek elolvasásra és elspekulálgatásra.
Első lépésként húzzuk ki a szövegből a vágyakat és a jelszavakat.
Ennek utána gondolkodjunk el azon, ha valaki kezünkbe tett egy étlapot és jó étvágyat kívánt, megtett - e mindent azért, hogy jóllakottan keljünk majd fel az asztaltól.

:O)))

70 megjegyzés:

talalom írta...

Pupukám! Sok mindennel egyetértek, sok mindennel nem.
1. Drágabolgár úr. Régóta dühít, hogy a magyar sajtóban a politikáról való tájékoztatás annyit jelent, hogy ki, kivel, mikor, miért, és nem arról szól, hogy mit akar. Még az ún. elemző-beszélgető programok is. Kötelező kűr még OV kijelentéseinek rágicsálása, függetlenül attól, hogy éppen trónol, vagy az előtérben dühöng.
2. Nem kérdés, hogy Kádár a XX. sz. legnagyobb és leghasznosabb magyar politikusa volt - a baj az, hogy egészen mások a feltételek, körülmények. Jégverésben nem tudsz napfürdőzni. Részletesen túl hosszú lenne.
3. A röpiratot kis szerkesztéssel egészen ütőssé lehetett volna tenni. Nem hiszem, hogy a szerző hagyta volna. (Bár személyének értékelésével is egyetértek.)

Geo írta...

Az interjúrólnagyon komoly hiba: nem szabad sértegetni egy riportert, a potenciális szövetségeseket, akik nélkül esély sincs a politikai váltásra. Ráadásul így most többet foglalkoznak az interjúval, mint magával a dolgozattal - ami azért nem egy teljesen hibátlan anyag. (Persze, jó színvonalú, stb - de valóban nincs benne sok új.)

Mi történt? Hadüzenet az MSZP-nek (A tagolt demokratikus ellenzék vezetésére, együttműködésére vonatkozó javaslat megtételének és elfogadtatásának fő felelőssége.... az MSZP-é), ezt másként nem tudom értelmezni, mert ha komolyan veszem - akkor ez nem igaz.

Nem hiszem, hogy egy egyesült pártot kellene - vagy hogy lehetne - összehozni, de egy választási pártot, azt igen, arra a célra, ahogy te is mondod. Ehhez viszont nem elég a bal(és lib) oldal.

"Nálunk alig vannak erős, médiaképes baloldali politikusok. Ilyenkor a program szinte semmit sem ér, mert nincs, aki hitelesen megjelenítse. " - nos, a hitelesség nem csak a médiaképességen múlik. S persze, beszélhetnék a karakter-gyilkolászásról, vagy hogy de azért nem így, nem úgy - ha eddig nem sikerült ebből kijönni, akkor már ezután sem fog, bele kell(ene) nyugodni, hogy a DK egy 5-10 %-os párt.

Szépen hangzik, az Orbán utáni Magyarországra vonatkozó javaslatot kell összeállítani - de nem az intellektuális teljesítmény, hanem hogy egy össze is kell hozni a széles spektrumot, akik képesek is annyi mandátumot szerezni, amivel el lehet zavarni a NER-huszárokat.

nemóvatos írta...

Megtetszikelve PuPu írását íme ahogy nálam összeállt a kép:
Egy éppen aktuális írás a Gyurcsány dolgozatok sorában, addig is amíg a "kurva jó könyvekre a baloldalról" sor nem kerül, sejtelmes bejelentkezéssel a vezetésre, talont téve az ultisoknak is meg a betliseknek is, mellőzve egy árnyékkormány gondolatát, miközben hiteles személyről tesz említést.
Ami talán új, hogy érthetően ír végre a "maffiózók" elszámoltatásáról.
Gyurcsány hajója már akkor elment amikor leszállt róla, jóllehet azt is rosszkor tette.

Unknown írta...

kezdem azzal a ténnyel, hogy megírtam a véleményemet Feri fészbukjára..EREDMÉNY : 5 percen belül TÖRÖLTÉK..ÉS MEGVONTÁK a hszólási jogomat. pedig egyetlen inkorrekt kifejezés..~gondolat nem volt benne....:((

hátha itt meghagyjátok :

- egy lakásfelújítást is lehet évekig halasztgatni, DE előbb~utóbb sort kell keríteni rá...ÉS BIZONY AZ ÚGY KEZDŐDIK, HOGY HATALMAS KUPLERÁJT CSINÁLUNK !!!!!!!! az előkészítéssel..

- tudomásul kell venni, hogy - részben orbánék megosztó politikája miatt, nagyobbrészt saját inkompetens ..tehetségtelen politizálása miatt - a választó NEM AKARJA a jelenleg regnáló "politikusokat"..
VONULJON VISSZA - legalább a háttérbe !! - minden olyan -magát nagy bőszen demokratának hirdető - "politikus" akinek áldásos működése révén a "baloldal" gyakorlatilag megsemmisült, és a horty-restaurációt erősen szorgalmazó réteg 2/3-ot ért el:((

- tessék egy választási "alakulatot " szervezni / mint az USA-ban / ahol nincsenek bebetonozott pártállások, egész életre szóló államilag fizetett sunnyogó helyek :((

- előválasztásokat kell tartani, és be kell vezetni az előzetes regisztrációt.

- az választók nagy többsége számára érthetetlen pártprogramok helyet 5-6 hívószóbol álló felhívással kell a választók elé állni:

.......-- VISSZAVONJUK....

-- VISSZAVESSZÜK...

--VISSZAÁLLÍTJUK....

-- A HELYZET KIALAKULÁSÁÉRT FELELŐS EMBEREK FELELŐSSÉGREVONÁSÁT KEZDEMÉNYEZZÜK

-- VISSZAHÍVHATÓSÁG újbóli bevezetése...

kezdetnek..............

Névtelen írta...

Kedves Pupu!
Elolvastam a röpiratot, majd ahogy javasoltad, kihúztam a szövegből a vágyakat és jelszavakat.
Szinte semmi sem maradt, csak az utolsó (xxx) fejezet a már ízekre szedett szociális tarifarendszerrel, a szektorális különadók 'hosszútávú és rendkívül fokozatos kivezetése' (talán még emlékszünk a bevezetés kori heves tiltakozásokra az ellenzék részéről) az egykulcsos szja-t nem csökkentenék tovább (szó sincs már a két-, vagy többkulcsos csodafegyverről) euró, ami lepadlózta a periféria országainak jó részét, a szidott közmunka is maradna (persze nem úgy...) stb.

Tudjuk, hogy a program csak 2016 februárjára várható, remélem, lesz idő, akarat, tehetség egy minőségi anyag megírásához.

Pupu, a stílusod most is könnyed, szellemes, stb. pedig gondolom, nem jókedvedben bloggantottad a fentieket.

Névtelen írta...


"...népi bölcsesség: a világ legnagyobb marhasága az, ha mindent ugyanúgy csinálok, mint tettem és más eredményt várok." - Így : (

[Apró jav.:..az elő ötben...]

Geza írta...

Nyomtam egy "tetszik"-et, de mint rendesen, a teljesen maas korulmenyek kozott mukodott kadari rendszer kvazi (vagy nem is olyan kvazi) felmagasztalasaval tovabbra sem ertek egyet. Azzal sem, hogy a helyzet idaig fajulasaban a "neep" mintegy artatlan "szemlelodo" es "aldozat" volt csupan (baar igaz, ezeket a dolgokat talan igy explicite nem mondtad ki). A neep igazi bunos volt a jelenlegi helyzet kialakulasaban, mert engedett a csurheszellemnek 2006 folyaman es utana. Nem gondolom, hogy ebben az idoben (meg utana, mind a mai napig, meg meeg sokaig) ennek az "emberanyagnak" baarki is tud valami ertelmeset kommunikalni. Akik nem alltak ki elozoleg a barmely hibaival egyutt a szabadsagert es demokratikus ertekekert predikalo, es ezen ertekek miatt vegsokig kitarto szellemiseg mellett (melyet 2015-ig paar emberrel egyutt Gyurcsany Ferenc kepviselt) azoknak most maar plaane nem jelent semmit (keet "sikeres" valasztas utan), hogy oe, vagy baarki maas mit papol a demokraciarol.

2015 a menekult valsaag miatt vizvalaszto volt. Itt a DK (es foleg a DK, eppen az elmult idoszakban kepviselt igaz elvei miatt) legalabb ugy leszerepelt, mint a tobbi demokratikus paart. Erre nincs mentseg, hiaba irogat baarki baarmilyen "dolgozatot". Ezek csak szavak, szavak, melyek sulytalanok, es hiteltelenek, es senkit sem erdekelnek. Maas idoket elunk.

Névtelen írta...

Tisztelet Mindenkinek.
Olvasva a "röpiratot", a blog író véleményét, és mindkettőt tiszteletben tartva a véleményem a következő.
A "magyar" átlagember olyan mint az állatfalka.
Amelyik vezér-"BIKA", vagy-"KOS" kolompja, vagy csengője hangosabban szól, az után megy.
2010 és -14 között a "magyar" nép minden rétegét úgy megvezette, megsértette a fidesz, hogy ember nem lehetett volna ebben az országban aki rájuk szavaz.
Itt nem indok, hogy nem volt alternatíva.
A választási törvény kiherélése után se lett volna szabad a fidesznek nyerni, nem 2/3-dal.
Itt mindenki arra vár, hogy más kaparja ki a "gesztenyét". Én ne legyek sáros, ha esetleg nem sikerül.
Olyan szép, ékesszóló a mi nyelvünk, hogy egyazon kifejezéssel dicsérhetünk, és sárba is tiporhatunk bár kit.
Ok és okozat itt nem érdekel senkit, de kövezkeztetést mindenki azonnal le tud vonni.
Ecetera, ecetera.....
Nem ragozom, mert értelme sincs.
Itt mindenki a maga fusztráltságából indul ki, és annak tükrében mond véleményt.
Maradok tisztelettel mint névtelen, mert nálunk ez is nagy divat.
Egyébként a net bármilyen nevet, címet elbír, mert úgy sem tudod ki rejtőzik mögötte.

PuPu írta...

Nem is kell tudni, a nick csak az azonosíthatóságot szilgálja, ,eg ha öt névtelen szól jhozzá, akkor lehessen válaszolni esetleg úgy, hogy a másik négy névtelen hozzászólását ne kelljen azolvasónk végigbogarászni...
:O)))

Frank írta...

Gyurcsány Rerenc által megfogalmazott és kiadott röpirat legfeljebb az értelmiségi köröknek egy kis csoportjában lel majd olvasóra, talán vitatgozgatnak is róla - pl. jó magyar szokás szerint legtöbben egyetértenek abban, hogy Feri által leírtak miért nem valósítatók meg - aztán kifújt.
Prolijózsi meg Parasztgyuri nem fogja elolvasni, mert mást sem igen olvas. Pedig ők azok, akik eldöntik a választást. Őket kell megszólítani, s nem valószínű, hogy erre bármilyen jól megfogalmazott röpirat alkalmas lenne.
Szenélyesen kell elmondani, egyszerű, érthető üzeneteket kell megfogalmazni (pro memoria: Horn Gyula féle lakossági fórumok).

kekec írta...

Gyurcsány sokat írt (20 oldal) de keveset mondott vele. Fordítva talán jobb lett volna.
Ami levonható belőle, hogy a DK NEM lesz baloldali néppárt (bár sok híve még mindig hiszi)
hanem a politikai közép bal oldalára hajt. Csakhogy Magyarországon ez szánalmasan vékonyka réteg, és a 20 oldalt elolvasni hajlandó és képes része zsigeri Gyurcsány-utálatban szenved.
És ezért kapkod fűhöz-fához, PM-hez, Együtt-höz, LMP-hez, csak hozzá ne kelljen.
Azt meg elvártam volna, hogy az mszp-ről egyenesen kijelentse, hogy túl sokáig kitartott mellettük, míg belátta, hogy belőlük nem lehet olyan pártot csinálni, amit ő fel tud vállalni.
De persze ettől még első sorban tekinti őket lehetséges szövetségesnek (már a szavazóikat)
Talán jelképnek is tekinthető, hogy 23-án nem tömeggyűlést hirdetett, hanem egy szánalmasan csekélyke stábbal koszorúzott. Azaz még a saját pártjának tagjait sem hívta. Így aztán nehéz lesz tömegtámogatást szerezni!

bubo írta...

Kedves Frank!

Egyet értek veled. Sajnos Orbán nagyon jól érti az MLM működését. "Mindenki hozzon magával egy embert" Ha a haveri körnek megígérem, hogy ha megnyerjük az EU-s pénzek elosztásának a jogát, akkor sok pénzhez juthatunk, akkor az ebben érdekelt haveri vállalkozók, mondjuk 10 000 ember az országban el fog hozni fejenként 100 embert szavazni, mert Prolijózsit mag Parasztgyurit megveszik egy sörrel és már meg is van 1 millió szavazat. Ha az ellenfelet meg a média segítségével leamortizálom, ( elég 1 embert, az esélyes vetélytársat, Orbán szemében a megölendő ellenséget)akkor már aki egy sörrel nem vehető meg mert olvas, az meg azért nem fog ellene szavazni. Elbizonytalanodik és otthon marad. Főleg ha hirtelen megjelenik a színen egy csomó kamupárt. Sokan azt sem tudják ki kivel van. A jelen helyzetből nagyon kemény munkával lehet szavazókat szerezni, ahogy mondod "személyesen kell elmondani" . Ráadásul aki elég értelmes lenne, hogy másoknak elmondja, azok közül is sokan nem kezdenek harcolni, hanem elköltöznek az országból. Hogy egyszer itt egy valódi jogállam legyen, az nem lesz egy egyszerű út szerintem.

mávtelep írta...

kekec

Ugyan miért szívná magát a DK okt.23. miatt, ha Orbán megtagadja Nagy Imrét, holott már az újratemetésen kezdte pol.karrierje felépítését, amit rögtön az oroszok kizavarásával folytatott. Persze ez nem érdekes, praktikusan a jövővel kellene foglalkozni !
Szerinted, szerintetek ki az , aki mellé oda lehetne állni ?!Már csak amolyan praktikus szempontot figyelembe véve ki az, aki képes kimondani, hogy "Utánam !" ?
Ez valami agyrém, olyanok amortizálják Gy.-t, aki soha egy szalmaszálat sem tettek el a baloldal útjából. Most Éppen Bálgor kárálását hallgatom...

Szervusztok, jó napot !

mávtelep írta...

Bocsánat : Bolgár

miamanó29 írta...

PuPu, ezt nem vártam volna! Éppen Te, akit nagyon kedvelek igen vitriolos és lényegre látó írásai miatt.
Felemeled Gyurcsányt mindjárt az írásod elején jó magasra, hogy aztán onnan lelökd, hagy essen jó nagyot.
Bolgár a riportban nem az írással foglalkozott, hanem azzal, hogy miért írta éppen most, meg azzal, hogy nem fél az eltaszítottságtól, egyszóval a karaktergyilkos mantrákat kezdte ismételgetni.Gyurcsány meg megmondta, hogy ne ezzel foglalkozzon, akár vissza is kérdezhetett volna: Miért éppen most kéri az interjút? Azzal ezt nem lehet elintézned, hogy "úgy szokták, a riporter kérdez...."...
Mondj még egy korábbi miniszterelnököt bárhonnan a világból, aki annyiszor és annyi médiában, írásában elemezte volna működésének hibáit erényei mellett, mint GYF. Hát nem éppen az államférfiúi mentalitás az, hogy képes volt szembe nézni saját maga rossz szellemével?
Hogy milyen oldali, és ezt az oldalt éppen hogy hívják, és az oldal tartalma éppen mit takar kérdésébe nem érdemes bele menni, mert szerinted is politikai helyzettől függő, és nincs tudományosan sem kitárgyalva, nemhogy a politikai közbeszédben...
A Kádár ügy már izgalmasabb és Nagy Imre minősítése pedig finoman szólva is igen merész. Ezzel azt hiszem el leszünk még egy darabig.Kádár nem felmentése GYF részéről utalás arra, hogy bár sok dologban még akár egyet is érthetne vele, de egyben nem: a retorzióval. Ezt egyébként már korábbi írásaiban is megtalálható módon ki is fejtette.
És akkor ide kívánkozik az is ,amit erről gondol, hogy nem számonkérés, hanem elszámoltatás és annak végén a nemzetközi normáknak megfelelő törvényes ítélkezés lesz ennek a politikai kurzusnak a leváltása után.
Igen erőt kell mutatni, a sok sivalkodó, magát előtérbe helyezni kívánó percemberkéket felvonultató "úgynevezett demokratikus oldal" pártjai között. Nem a vezetőikkel akar vitázni, őket megnyerni, hanem a választókat akarja megnyerni. És ez minőségi különbség a 2014-es nem a DK által elcseszett, azóta szitokszóvá vált "összefogás" helyett.Nem egy akolba akarja terelni azokat, hanem egy cél érdekében együttműködő -nevezetesen a választásra - politikai tömörüléssé. És nem szégyenli, nem szemérmes, amikor azt mondja, hogy ennek a tömörülésnek, szövetségnek, akárminek is nevezzüknek az a párt legyen a vezetője, akinek a legtöbb támogatója van, és arra törekszik, hogy ez a DK legyen. És abban sem volt szemérmes, hogy a tömörülés vezetőjének természetesen ennek a pártnak a vezetője kell legyen.
PuPu írásod elején az első ötbe soroltad Gyurcsány Ferencet. Szerinted a többi néggyel való versengésben, ha arra kerül a sor ,ki nyerne?

Wolk írta...

kekec,

Sokat írt de keveset mondott ellentétben Ujhelyivel aki röviden tömören fogalmazott, igaz programot Ő sem adott de hát spongya rá. Ebben az országban már senki sem ad programot.

"Ha a több százezer magyar fiatal nem ment volna külföldre, már rég rágyújtották volna a kormányra az országot, állítja a szocialista politikus. A Fidesz valójában ezért nézi és hazudja el a kivándorlást; nekik ugyanis addig jó, míg a kilátástalanság elől nem a Kossuth térre, hanem a Trafalgarig mennek az emberek." -mondja Ujhelyi.

A Fidesz-kormány legnagyobb bűne az, hogy elmélyítette a szegénységet és a kilátástalanságot Magyarországon, írja közleményében Ujhelyi István, az MSZP alelnöke, EP-képviselő. Jó lenne ha az MSzP rávilágítana arra is, hogy mit tettek és milyen erdménnyel ellenzékben ennek megakadályozására.

„Egy ötven éves szociális munkás alig keres többet havi nyolcvanezer forintnál, a bölcsődei dolgozók háromnegyedének fizetése pedig nem éri el még a létminimumot sem. Közel negyvenezer gyermek éhezik ma rendszeresen az országban, négy és félmillió ember a létminimum alatt, másfél millió honfitársunk pedig a szegénységi küszöb alatt él”

Azt gondolhatja joggal az olvasó, hogy ha megfogalmazódott mi a baj akkor meg kell hogy fogalmazódjon a probléma megoldására a program is. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy bárki is kerül kormánypozícióba az ígérgetésen felül többet nem tehet. Ezt jól tudja a fidesz is. Ezért aztán amikor majd a konkrét ígérgetések szakaszához érnek a vályúhoz tolakodók addigra ők az ellenzék által tett ígéretek nagy részét -a kevésbé költségeseket- odalökik a választóknak és ismét 2/3.

A "...rég rágyújtották volna a kormányra az országot." kijelentés is nélkülöz minden reális alapot, hiszen az ellenzék még egy tüntetést sem volt képes megszervezni sem most sem korábban. Ez egy hangzatos PR fogás.

Egy a cél valóban. Hogy a kupola akár a Kossuth téri akár a Brüsszeli a fejük fölött maradjon.

pleinair írta...

Drágajó Pupu Úr!

Sajnálom, hogy posztod elején lejtettél némi fanyalgással cifrázott pávatáncot. Sajnálom, mert úgy tűnik, beálltál a bolgárurak sorába és ezzel véleményformáló közíróként megadtad az alaphangot a többi hozzászólónak is. Szerencsére azért van akinek a véleményét nem lehet befolyásolni. (lásd Talalom)

(Tényleg nagyon sajnálom, mert a kutya fölöttébb tiszteli a tevét.)

Eddig azt kifogásoltad, Hogy Gyurcsány egy földtől elemelkedett szentként a másik orcáját is odatartja ellenségeinek, most meg elvárod, hogy Bolgár kérdésbe csomagolt célzatos, lejáratásra játszó, sunyi állításaira ne reagáljon.
Ha egyetértesz eddigi önmagaddal, örülnöd kell, hogy a "szentnek" megjött az esze, végre akkorát ad visszakézből a Drágajónak, hogy taknyán csússzon vissza az álszent hazugságtól mentes munkálkodás mezejére.
Végre vége Gyurcsány részéről az alázatos meghunyászkodás látszatának, végre egyértelmű választ ad az őt eliminálni igyekvő médiapatkányoknak.
Remélem ez így is marad, mert nincs helye méricskélésnek, kiváltképp akkor, ha kötekedések tömkelegétől pár percre redukált megszólalási lehetőségről van szó. Elmúlt a helye és ideje a hitvány, buta irigyek előtti állandó védekezésnek, magyarázkodásnak!
Régóta vártuk, hogy a "szent" leszálljon a földre.

Ami még problematikus, az a "mért pont most?" kérdése.
Mondhatnám, hogy CSAK, de racionális emberek is olvashatták, hogy másfél évvel a választás előtt tisztázni kell az irányt, el kell kezdeni szerveződni és minden eshetőségre felkészülve szárazon kell tartani a puskaport.

Másik kérdés: Mi késztette a szavazók többségét arra, hogy a fideszre adja voksát:

Szerinted nem az erő, hanem a rend utáni vágy a káosz felett.
De ki teremtett itt káoszt 2006-ban, és ki tartotta fenn hatalmas erővel, egészpályás letámadással 2010-ig?
A vaddisznócsorda mindent feldúlt és káoszt teremtett, a bölcs nép meg ugyanerre a csordára rendteremtés reményében szavazott. Mert látta benne a pusztító erőt.
Logikus, egy következetesen gondolkodó néptől ez várható.

Az elqrásról, igen, ezt tudja maga Gyurcsány is. Ezért hajtott rá, hogy a gazdaságot viszonylag rendben adhassa át Bajnainak. Erről Te is írtál nem is olyan régen.
Lemondásra pedig nem az ország cserben hagyása miatt került sor. Ez volt akkor egy igazi államférfi részéről a leghelyesebb döntés. Nem sorolom miért, ezerszer átbeszéltük már.

Fiatalság bevonásáról a politikába: A DK-nak van ifjúsági szervezete Ifjú Demokrata néven
szerepel. ID.

Az étlapról: Azt is Te mondtad, hogy pillanatnyilag Gyurcsány, ha nem is tökéletes, de pillanatnyilag a legjobb séf. Hozzáteszem: amit kínál, azt hosszasan főzte, és lelkiismeretének, legjobb szándékának és tudásának birtokában teszi elénk.
Talán a többi séf-aspiránst is mozgósítja ezzel jobb étlap összeállítására.
Hajrá séfjelöltek! Gyurcsánnyal együtt drukkolunk nekik!Névtelen írta...

2 gyerek, 3 szoba, 4 kerék, 5 százalék! Na, ez egy világos program.:)

PuPu írta...

Többeknek:
Nem Bolgár György a téma, hanem Gyurcsány, nem az írásával van baj, hanem a hisztikézésével, talán célszerű nem a médiát hibáztatni, ha kérdez és ha ötvenedszer kérdezi ufyanazt - úgy látszik negyvenkilebcszer ben sikerült frappáns választ adni.
Szerintem ötvenedszerre sem...
Az újságró dolga a kérdezés.
Akkor és azt kérdezhet, amit akar.
Ki lehet kerülni a választ, lehet okosakat mondani, de egy újságírónak előírni, hogy mit kérdezzen, minimálisan is szereptévesztés.
A többin lehet vitatkozni...
:O)))

Unknown írta...

Kedves PuPu!
Idézlek:
„A röpiratot érdemes elolvasni, de hangsúlyoznám, hogy nem, mint az imakönyvet.”
Semmilyen politikai nyilatkozatot nem helyes imakönyvként olvasni! Szívemből szóltál!
Gratulálok, hogy ilyen gyorsan reagáltál Gy.F. röpiratára. Fontos erről beszélni, és fontos arra bátorítani az olvasni tudókat, hogy ismerjék meg a röpirat szövegét. Ebben fenntartások nélkül támogatlak!
Nagyon világos elemzésedet és bírálatodat három ponton kérdőjelezném meg engedelmeddel:
Szólnék az erő értékéről; a torzsalkodásról és az árulásról; valamint a baloldali múlt vállalásáról és az elhatárolódásról.

Nagyon remélem, hogy legalább az egyet-nem-értés rögzítéséig eljutunk, bár látni fogod, hogy bizonyos dolgokban könnyen egyetérthetünk. Hozzad hasonlóan idézem és bírálom Gyurcsányt:

„Tévedés az, hogy a választók az önkényt választottak demokrácia helyett, vagy erőt gyengeség helyett…”
és:
„Nem a demokratikus alternatívát kell tehát feladni, hanem azt kell erővel megtölteni.”

Gyurcsány súlyosan téved, és rossz helyen keresi a baloldal vonzerejének forrását:
Az erő nem belül van, hanem kívül – abban, ami vonz. („Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki engem küldött!” – Jn 6, 44) Ezért semmibe és senkibe nem lehet kívülről erőt „tölteni,” különösen nem a „demokratikus alternatívába.” Az erő megszületik belül attól ami kívülről vonz. Nem lehet szerelmet sem tölteni senkibe a szeretett személy nélkül! Ne keressük hát az erőt! Ne akarjunk erőt mutatni! Legyünk jobbak a Fidesznél! Az igazi erő nem kívánja, hogy mutogassák! „Az erő fitogtatása ellentétes az erő alkalmazásával.” – Bibó.

Most téged idézlek:

„Tévedés az, hogy a választók az önkényt választottak demokrácia helyett, vagy erőt gyengeség helyett: a választók a rendet választották a káosz helyett, és a relatív következetességet a torzsalkodó, egymást és saját magukat lejárató „baloldali” pártvezetők helyett.”

Meggyőződésem szerint nem az a baj, hogy a baloldal frakciói veszekszenek egymással, hanem az, hogy nem veszekszenek eléggé. A választók kiábrándultságának oka nem a torzsalkodás, hanem az áruló rejtegetése. Miért olyan elviselhetetlen és visszataszító ez a választók számára? Engedelmeddel röviden kifejtem.
Az áruló rejtegetése azért taszító mert bénít! Azért bénít, mert lehetetlenné teszi a politika lényegi eszközének működését, vagyis a szabad akaratformálást! Ahol az árulást tűrik, ott csak helyezkedéssel lehet előnyhöz, pozícióhoz jutni (kiét előnyös nyalnom?), akaratot formálni, nézeteket ütköztetni teljesen lehetetlen. Az a párt, amely nem képes a szabad, érték-orientált akaratformálásra - a választók szemében üres és értéktelen. Ezt a választók helyesen érzik, még akkor is ha nem kívánják bejárni, vagy artikulálni ezt a logikai láncot. Én azt javasoltam volna Gyurcsány Ferencnek 2006 szept. 17-e után – később ezt meg is írtam – hogy helyezze kilátásba lemondását (miniszterelnökként), amennyiben három napon belül nem kapja meg ezüst tálcán az áruló fejét! De nem azért, mintha egy személyes sérelmet lett volna olyan fontos megtorolnia! Semmiképpen sem! Hanem azért, mert egy párt akaratformáló képessége, vagyis működési képessége az áruló rejtegetése mellett semmiképpen sem őrizhető meg.

Unknown írta...

Kedves PuPu!

Ismét téged idézlek:

„Nem lehet politikai haszonszerzésből elhatárolódni Kádártól…..”

Miért ne lehetne elhatárolódni? ( A politikai haszonszerzés méltatlan feltételezés és logikailag is zavaró: elhatárolódni politikai haszonszerzés céljából nem helyes, vagy pedig egyáltalán nem helyes?) Ők is elhatárolódtak egymástól! Kéthly Rákositól és Kádártól. Kádár Rákositól. A gyurcsányi tézis lényege, hogy ne a múltban keressük a megváltást, sem a dicsőséget – mert az ilyen (képzelt) dicsőség meddő és zsákutcába visz! Mit akarunk? Van-e látomásunk a jövőről? Mi az ami a szívünkhöz szól? Mit remélünk? Kádár, vagy ( a sokkal kevésbé árnyalt és összetett pályát bejárt) Rákosi értékelése a történészek feladata! Nagy Imre lehetett vértehetségtelen, de hős volt, és a hazáért halt hősi halált. Meggyőződésem szerint, emléke még sokáig élni fog, mikor Kádáré már rég elfakult. A végső kategória (a végső cél), amely meghatározza az ember viselkedését mindig esztétikai és soha nem értelmi. Ám az összes többi (a legfontosabbat kivéve) lehet racionális – okra épülő - amennyiben az irracionálisat (az ok nélkülit) szolgálja.
Elismerem, ami elismerendő!

Őszinte híved (miért is írnék különben?),

Endre

PuPu írta...

Pleinairnak:
Nem akarom másokra rákényszeríteni a véleményem, ha valakinek nem tetszik, hát vesse el vagy vitassa.
Gyurcsánynak nem Bolgár György az ellenfele, nem vele kell keménykedni, - egyáltalán, nem keménykedni kell, hanem tisztán beszélni és következetesen cselekedni.
Az pedig, amit mond, nemigen jut el a híveihez, akik demokratikus tömegpártról ábrándoznak, míg ő balközép polgári pártot vizionál egy olyan országban, ahol lassan bal sincs, nemhogy balközép, a polgár meg mind a másé.
Per tangentem vetném fel a problémát, hogy kinek fog nyilatkozni, ha Bolgárnak nem, mert ő éppen el lesz foglalva a taknyán való csúszással.
A politika nem a hepciáskodásról szól, főleg, ha nincs a politikus kezében gyakorlatilag semmiféle média.
A válastrásokig két és fél év van még, hálistennek, de a választ-ási harc az előző választás eredményhirdetésének napján kezdődik.
Másfél éve nem történt semmi, a párt nemigen fejlődik, szóval van mit tenni.
hajrá.
"A választók a rendet választották a káosz helyett, és a relatív következetességet a torzsalkodó, egymást és saját magukat lejárató „baloldali” pártvezetők helyett." - ezt írtam.
Mintha kihagyna az emlékezeted, de jómagam arra emlékszem, hogy a demokratikus oldalon állók többet szidták egymást, mint Orbánt.
Ez azért nemigen erősítette a választói hajlandóságot, hogy rájuk szavazzanak.
A lemondása meg egy előkészítetlen marhaság volt, meg is kapta méltó jutalmát.
Nem taglalnám, ami utána jött, a miniszterelnök-casting el is döntötte a harc kimenetelét.
Örülök, hogy kommentedből megtudhattuk, hogy a DK-nak van ifjúsági szervezete, dícséretes.
Gyurcsány mostanában nem fözött semmit, étlapot írt.
Az étlapot nem lehet megenni sajnos...

:O)))

PuPu írta...

Miamanónak:
A legszürkébb.

:O)))

talalom írta...

Kedves Pupu! "...jómagam arra emlékszem, hogy a demokratikus oldalon állók többet szidták egymást, mint Orbánt." - írod. Kérdésem: honnan tudod? Mármint: mikor, hol hallottad? Válaszom: hát persze, rádióból tévéből, újságcikkekből. Nyilván Te is gyakrabban olvasod a Népszabit, a HVG-t, mint a Demokratát, az ATV-t, mint a Hír TV-t, a Klubrádiót, mint a többit. Hát, bizony, ezekből zúdult a "tájékoztatás" a veszekedésről, holott azért az világos, hogy mivel több különböző pártról van szó, nem azonos a véleményük egy csomó kérdésben, de a demokrácia, a köztársaság érdekében meg kell találniuk azt a legkisebb közös többszöröst, amit mindannyian el tudnak fogadni. Emlékszik-e valaki, hogy a DK például lemondott a határon kívül élő állampolgárok szavazati jogának visszavonásáról, mert a többiek tartottak attól, hogy túl sok szavazat veszik emiatt. Bajnaiék elfogadták, hogy a legtöbb szavazóval rendelkező párt állítson miniszterelnök jelöltet, bár tudták, hogy MA nem túl jó választás. Juhász hajlandó volt a pártoknak megbocsátani, hogy léteznek, és maga is párttisztséget vállalt. Satöbbi. Csakhogy ezeket a köznyilvánosságból úgy kellett kibányászni az "XY ezt mondta: mit szól ehhez ZA?" típusú "információkból". Szanyi volt az első, aki - egyébként jóval durvábban - emiatt nekiment Kálmán Olgának: és bár Szanyi nem a szívem csücske, akkor igaza volt. Olgánál maradva: az újságíró nemcsak dolgozik a hozott anyagból, hanem válogat is (kényszerűen- pl.időhiány miatt)közötte.

Kibic37 írta...

Csatlakoznék talalom felvetéséhez - egy kicsit más aspektusból nézve a kérdést. Lehet én vagyok baromira elfogult, de nekem visszatetsző az a tálalásmód, hogy ha valakit a kollégái kollektívan megdobálnak - most megpróbálok szalonlépesen fogalmazni - sárral, akkor úgy beszélni róla, hogy "részt vett a sárdobálásban".
És akkor még nem is szóltam a HVG "liberális értelmiségéről", akik egymással versengve húzták le a keresztvizet Gyurcsányról, ebbéli tevékenységükben évekkel megelőzve Bartust. Orbán a töredékét nem kapta tőlük :(
Javítsatok ki, ha hülyeséget mondok, de nem emlékszem rá, hogy akár a DK, akár Gyurcsány részéről hasonló súlyú támadás érte volna a demokratikus oldal bármely pártját. (A gázsütő emlegetését inkább tekintem poénkodásnak, mint durva sértegetésnek.)
Ami pedig Gyurcsány elmarasztalhatóságát illeti, abban Milán Endrével értek egyet: "...helyezze kilátásba lemondását (miniszterelnökként), amennyiben három napon belül nem kapja meg ezüst tálcán az áruló fejét!". Nem tette meg! :(

PuPu írta...

Az újságíró azt csinálja, amire a szerkesztője utasítja, nagy serencse, ha a kettő egy személy, de még mindig ott van a tulajdonos.
Tudomásul kell venni, hogy a média-hatalom, és ha valaki nincs képernyőn, az nincs.
Namármost ha egy politikus politizálni akart, akkor bele kell törődnie, hpogy a média használja őt, ő pedig - ha tudja - használja a médiát.ha nekimegy az újságírtónak, legközelebb megnézheti magát.
Ajánlom a politikusok szíves figyelmébe a rossz tanuló esetét, aki csak "A ló" című tételt tanulta meg, és amikor kihúzta a teknősbékát, akkor elmondta, hogy a teknősbéka hol a vízben ül, hol a parton mászik de - ellentétben a lóval - nem tud vágtatni.
A ló egy négylábú, páratlan ujjú patás, mely...
Az ellenfél ezt remekül csinálja, jóllehet mémelyikük akkora bunkó, mint ide Lacháza, de azt tudja, hogy neki nem vitatkozni kell, hanem eljuttani a nézőhöz-hallgatóhoz aktuális üzenetét, mindegy, mit kérdeznek tőle.
Tudod, kedves talalom, ez az alapbaj ezzel a párttal meg Gyurcsánnyal is: a profizmus hiánya.
Gyurcsány olyan, mint Honthy Hanna, a párt "szakemberei" meg amatőrök, a kommunikáció csapnivaló, ha véletlen egy renbdezvény sikerül, az leginkább a szép időnek, meg a reménynek köszönhető.
Az utolsó profi rendezvény a baloldalon az Igen-Igenes naggyűlés volt, a többi - még az Opera előtti is - rettenetes.Engem nem érdekel Gyurcsány hamvas lelkivilága, meg az sem, hogy mi nem tetszik neki a médiával való kapcsolatából, ha a pályán maradt, akkor viselkedjen profi módjára, ne csessze el a (legfőképpen neki) drága műsoridőt arra, hogy hisztériázik, mint egy klimaxos durva.
És kerítsen már maga köré szakembereket, mert az emberrel kib@szni úgy istenigazából a barátok tudnak legjobban.
Járjon velük össze főzzön nekik madártejet, de a politikában azokkal dolgoztasson, akik értenek is a dolgukhoz.
Ha a szabója is olyan lenne, mint a szakértői, akkor mindebnki azt hinné, hogy a GUM-ből öltözik...
Hogy ki mit akart anno, az is lényegtelen - a politika az eredményeket tartja nyilván, az eredmény meg siralmas volt.
Nem okvetlen Gyurcsány hibájából, de nem mkellene ugyanazokkal a szereplőkkel, ugyanazt a darabot harmadszor is előadni, nem mondanám egy sikerszériának...
De ez a poszt nem Gyurcsány és a média viszonyáről szólt, hanem a Sokak Magyarországa című kiáltványról, mely olyan hangosan kiáltott, hogy azóta is Bolgár úrról beszélgetünk...
:O)))
:O)))

hello írta...

Ahogy nézem, rengeteg szó esett a Drágabolgárúr által készített interjúról, de aki netán nem hallotta, idehozom, hogy hadd tudja, miről is folyik itt a diskurzus. Oszt' el tudja dönteni, szerinte kinek miben van igaza.

Gyurcsány vs. Bolgár

morzsi írta...

Kedves PuPu!

Csak egy kérdésem van. Miért küldték el azt a kommunikációs szakembert, aki a 2002-2006-os választáson sikerre vitte a baloldalt?

civilhuszár írta...

Szerény véleményem szerint Orbán ellenzékeként a DK-ból azért még lehet megerősödött párt. Tudva levő, hogy milyen agyfaszt kapott Orbán az Altus által nyert pályázat miatt. Mellesleg Viktor Gyurcsánytól tartott mindig, mint vetélytárstól. Mi Ferinknek pedig nem róható fel ha kicsit keménykedik. Az MSZP selejtes fullajtárjai elárulták és jelképesen le döfték, mint Caezárt Brutus is. És jó érzékkel alakított platformot, amiből külön pártja lett. Nos ígérte, hogy nem hagyja, hogy Orbán a jelen ciklusát végig vigye. Hagyjuk, hadd bontakozzon ki a feladathoz, már csak azért is mert még a jobbik ellen is harcolnia kell. Legyünk figyelemmel arra is, hogy Orbán ellen nem lehet ellőni korán a puskaport, mert a karaktergyilkoló gépezete már hatalmi eszközökkel is meg van erősítve. Én úgy látom, hogy a DK-ban sok jó koponya van, és még szaporodhat párral a párt, csak okosan kell támadni a hatalmon levőket, lehetőleg a hatalmi ágak embereiből segítőket megszerezve. Ugyanis Orbánt a megszívatott sajátjai segítségével lehet megbuktatni. Egyetértek a bal közép erősödésének gondolatával, de azt sem tartom lehetetlennek, hogy a jobb közép, mint amit Bokros a MOMA pártja is beszállhat egy közös ellenzéki koalícióba, amit Bokros emlegetett is a párt megalakulásakor.

Marika Anikó Benkő írta...

Sejtettem, hogy ez lesz. Nem tagadom, tudatosan küldtem el az írásodat a DK-s csoportokba. Aztán csak figyeltem, hogyan reagálnak rá a face-es ismerősök. Semmi meglepetés nem ért. Az óvatosaknál, like és továbbosztás. A bátrabbaknál, veled egyetértő komment is, plusz osztás. Vállalva a "nekiugrásokat." A harmadik csoport meg azoké, akik a röpiratot, (idézve téged) mégiscsak "imaként" olvasták. Szót sem érdemes rájuk...
Meglepett itt a blogfelületeden Béla Sperla hozzászólása, amiben azt írja, törölték Gy.Ferenc facebook-os oldaláról és a hozzászólási jogát is megvonták. Azt gondoltam, "odafent" ezt nem teszik, csak "lejjebb." Mert ott igen. ( Bátran kijelenthetem, mert többen tapasztaltuk. "Odale" a más véleményért kizárás jár! S ha a kizártak megpróbálnak jó idő múlva újra bekerülni a csoportba, a "függőben" megjelenése után az admin átalakítja úgy a fejrészt, hogy ne tudd kérelmezni mégegyszer, hogy szeretnél a csoportba kerülni. Nem küldhetsz üzenetet sem. Nem "követheted" az oldalt, nem lájkolhatod. A megosztásnál is csak a "share" van jelen az oldalon. A posztokhoz like-ot sem tudsz tenni. Azért ez nem semmi, ugye? Nyílt DK-s csoportról van szó, és a kitiltottak, DK tagok. Az meg a hab a tortán, hogy az admin választókerületi DK-elnök! S a saját választókerületének a tagjaitól két fb-os oldalon is megvonja a véleménynyilvánítás lehetőségét. Nem volt durva egyik sem. Csupán néhány kérdés és eltérő vélemény. Az én stílusomat ismered. Köztük vagyok!:DD ) Hát... Gy.F.nem érzi, kiket nem kellene maga mellé vennie munkatársként. Félő, hogy mire rájön, késő lesz. :(( Meghallgattam Bolgár György interjúját vele a neten. Azok közé tartozom, akik szintén azt mondják, visszafogottnak kellett volna lennie. Ő tehetséges politikus, ki tudott volna ügyesen térni, elterelni, elütni humorosan..stb. Azt hiszem, nem mostanában fogják a klubrádióba hívni. Jó volt, üdítőnek éreztem a blogod kommentfelületére írt hozzászólások zömét. Nem mondhatod, hogy nincs sikerélményed, hiszen az írásod vitára késztetése megvalósult. A sok osztás és tetszésnyilvánítás meg mindent elmond. :))

Geza írta...

civilhuszar:

Oh persze, az ALTUS. Haat mi maas. Majd ez fogja megrengetni a rendszert. Nem, ez nem fogja, ez csak megfelelo mennyisegu zsozsot hoz a konyhara. Az asszony is jol jar, meg az "ellenzek" is el lesz majd. Megerte a nyaron kicsit lazulni, most hogy az ugy sinen van, lehet egy kicsit irogatni. (Elnezest az 1% jogtalan cinizmusert.)

Marika Aniko Benko:

mondtam volna a hozzaszolasod elso felere (ha angol/amerikai lennek): kapish? kapish? Viszont az utolso reesz egy kicsit osszezavart. Most akkor az enyhen szolva is diszkriminativ DK fb kisse zavar, de a fonok helyes itelokepessegeben meeg mindig bizol, mert a Bolgarnak frankon visszavagott? (Ja, ez regebben nekem is tetszett - de persze a DK honlap akkor meeg maskent nezett ki, meg talan a facebook-juk is baratsagosabb volt.)

góbé írta...


Én másképp közelitem meg a dolgot PuPu. Az irás, - ahogyan magát definálja, politikai röpirat.
Üzenet, felhivás a politikával hivatalból/kényszerből foglalkozó, az iránt érdeklődő pártok csoportok, emberek, a média felé, s nem elsősorban Prolijózsinak, meg Parasztgyurinak szól. Ez nem program, azt későbbre igéri.

Számomra azt közli, hogy hat éve a háttérbe vonult, nem nagyon zavarta a demokratikus baloldal köreit. Ezalatt annyira jutottak, hogy a fidesz kétszer nyert 2/3-ot. A "baloldal" lesilányult, identitásszavarokkal küzd, olybá tünik hogy nem tudja mit akar, sőt az sem látszik hogy akarna valamit.

Az irás egyfajta, szerinte helyes rendező elvet vázol fel, és ajánl a demokratikus - jobb és bal - oldalnak a továbbiakra, ugyanakkor a sorok között közli, ha hat év alatt ennyire - semmire - voltak képesek, akkor bizony tetszik-nem tetszik, feladja a háttérbe húzódás taktikáját.

A "Bógárúrnak" is - aki azért tegyük hozzá hogy komoly politikai véleményformáló erő - gyakorlatilag azt rótta fel, hogy 10 percen keresztül azt feszegette csupán, miért nem kussol, merthogy örökre meg van bélyegezve s ehhez illene tartania magát. És persze az is benne lehetett, hogy sem a klubrádió, sem az ATV ki nem hagyott egy lehetőséget sem az elmult években, egy jó kis gyurcsányozásra.

Fletó nekem annyit mondott: hagytam helyet, időt a baloldalnak, semmire sem mentek. Most én jövök...
.

kekec írta...

góbé:
Aztán mi a franc akadályozta abban, hogy ugyanezt felelje a drágajónak? Mármint, hogy
"hagytam helyet, időt a baloldalnak, semmire sem mentek. Most én jövök"
esetleg hozzátehette volna, hogy nem a pénzért fanyalgók, hanem a választók döntenek arról, hogy helye van a politikában, vagy vissza kell vonulnia, és amíg százezrek követik tagként, vagy szimpatizánsként, neki ez a mérvadó.
Én egyébként a startpisztoly ellövésének remélem az időzítést. Csak éppen jobb szerettem volna, ha ugyanezt 4 oldalon írja meg, 1 db A/4-es lap két oldalára nyomtatják, és 10ezer számra osztják egy 23-i tüntetésen.
Mert a kis stábbal stikában koszorúzás legalább olyan szánalmas, mint a kékgitáros pózolás. Tényleg csak a "barátaitól", de főleg a kommunikációt irányítóktól kellene óvakodnia - az ellenségeivel elbánik maga is!
Nem kellene még egyszer ugyanabba a szarfolyóba lépni, ugyanolyan szánalmas kommunikációval és nem demokratikus módszerekkel (kékgitár, szűk körű, az eredeti logóval szemben a tagság által meg nem szavaztatott logóváltoztatás, FB moderálási gyakorlat)
Továbbra is tartom: párosujjú patás, de nem telivér.

talalom írta...

Az a bizonyos "igenes" tüntetés azért volt olyan jó, mert a beszélők - és GYF elsősorban - nem azon siránkoztak, hogy milyen szemét, hazug, stb. az ellenoldal, hanem azt sugallta: mi tudjuk, mit akarunk, és meg is tudjuk csinálni! Igenám! Csakhogy akár itt, egy tucatnyian sem "egyformán" akarunk valamit, milliós támogatót nehéz szerezni, ezért kell a "tiszta" beszéden gömbölyíteni, tompítani. Pl: meggyőződésem, hogy az EU semmit nem ér a "nemzeti szuverenitások" pátyolgatásával, Európai Egyesült Államok kellene. De tudom, hogy Prolijóska, meg Parasztgyurka szemében a "magyar" függetlenség tabu, hát nem erre teszem a hangsúlyt. A DK helyes módon felvállalta ezt, - de az eu-s választáson, nem a magyar parlamentin.
A sajtónak nem az a dolga, hogy megmondja az "igazat". Góbénak igaza van, a bolgárúr esetben, de Pupunak is, hogy ezt a helyzetet GYF nem kezelte jól. A már nem annyira fi, de desz-esek ezt nagyon jól csinálják. Ha ilyeneket kérdeznek pl. gyurcsányi, vagy más ellenzéki mondatokról, 10 másodperc alatt elütik: miért, mondott valamit valaki? És mondják a "lovat".

talalom írta...

Kekec! Igen.

góbé írta...


Tudod Kekec, mondta. Nem olyan sarkosan mint ahogy leirtam de ő egy finom ember, árnyaltabban fogalmaz.
Az viszont hogy a riport 5 perc 50. másodpercében, amikor Bógárúr negyedjére is visszatért azon vesszőparipájához hogy egy Gyurcsánynak be kellene fognia a száját és a sarokból pitiznie, kár csodálkozni azon, hogy Fletó a helyére teszi, miszerint, a "nyafogásával" ha szándékon kivül is a fidesz szekerét tolja s a demokratikus ellenzéknek árt.

Az a baj az ellenzékinek tünő médiák üdvöskéivel, - Bógárúr, Kálmánolga, és sokan mások -
hogy az utóbbi években túllihegik funkciójukat, s nem tudni milyen elvárásoknak igyekezvén megfelelni, inkább már diktálják, mint formálják a "helyes" véleményt, akár még a riportalanyukkal szemben is. - okt.13. Kálmánolgica vs. Hadházi Ákos. Talán két mondatot, gondolatot hagyott Hadházinak befejezezni, szét-értetlenkedte, vihorászta a riportot.

Az általad felvetett szórólapokkal kapcsolatosan telesen egyetértünk, sőt továbbmegyek, szemben a "mieinkkel" a jobbik üzeneteivel van tele a postaládám, meg tköm is.Névtelen írta...

Gyurcsány hitelét vesztette, szűk fanatikus rajongótáborán kívül egyetlen embert sem fog maga mellé állítani, amíg tovább hazudozik. Írhat annyi körlevelet, amennyit akar, amíg Orbán lábakapcája, mert nem tud lemondani a pénzről, a látszatról, a hiúságát legyező nyilvánosságról, és egyre inkább a talpnyalók hízelkedéséről, senki nem veszi komolyan.
https://nepszava.us/bartus-laszlo-megbukott-a-bojkott-elutasitasa/

Ez a 'körlevél' duma a blogban sem igazán elemzett röpiratra reflektál?

Frank írta...

Kedves bubo, mit várhatunk az olyan választóktól, akikből nagyon sok van, s akiket találomra megkérdeznek október 23-án az utcán, hogy meg tudnák-e mondani, mit ünnepelünk okt. 23-án? Vagy nem tudták megmondani, néhány azt mondta, hogy az aradi vértanúkat (jézusmária, a kivégzésüket képes lenne ünnepelni..) Több fiatal, olyan középiskoláskorú is volt közöttük, meg 30-as, 40-es is, meg néhány nyugdíjas.
Hát ilyet.....
Ezekkel kellene megértetni, hogy az elmúlt öt évben megszűnt a demokrácia, a szegénység egyre nő, éhező gyerekek vannak ezerszámra, az egészségügy romokban hever, az oktatás is, a sokat hangoztatott rezsicsökkentésért majd nagy árat kell fizetnünk, s még oldalakon lehetne sorolni.
Csak annyit kellene megértetni velük, hogy az életük mivel lenne jobb, ha a mostani hatalom ellen szavaznának, nem többet. Ezt kellene egy A/5-ös papíron közreadni, de inkább felolvasni nekik.

góbé írta...

PuPu ! -10.25., 19.11.

Számomra, - én egy egyszerü gondolkodású egyed vagyok - Bógárúr egyértelmüen, tisztán hallhatóan, sorozatban ugyanazt a kérdést tette fel: "... ugyan miért pezseg má'megin, magát mindenki utálja mindkét oldalon, csak ártani tud..."

Lehet hogy szük látókörömre vezethető vissza, de egy számomra ez egy provokativ kérdés volt melyre szinte csak rossz válaszok vannak: - ...csak... - ...nem tudok a sggemen megülni... - ...de jó hogy mondja Bógárúr, elfelejtkeztem magamról, megyek is vissza a sarokba kussolni... - ... tudja Bógárúr unatkozom otthon, a cégeimnek durva jól megy, fizetést még nem vettem föl az államtól, rulettezni, meccsre járni nem szeretek, ez a heppem...-

Jó válasz, markáns válasz, figyelemfelhivás, miszerint a baloldalinak kikiáltott média sem mindig az aminek látszik, - miután Bolgárgyuri kiprovokálta pedig nem lett volna muszály, - az volt, amit adott.

Az a megállapitásod pedig, miszerint az a profizmus a politikai kommunikációban, ha valaki mellébeszél, és a süket mantrát szórja, - Csehov nyula meg a kalapács szindróma - számomra több mint aggályos.

"... Ajánlom a politikusok szíves figyelmébe a rossz tanuló esetét, aki csak "A ló" című tételt tanulta meg, és amikor kihúzta a teknősbékát, akkor elmondta, hogy a teknősbéka hol a vízben ül, hol a parton mászik de - ellentétben a lóval - nem tud vágtatni.
A ló egy négylábú, páratlan ujjú patás, mely...
Az ellenfél ezt remekül csinálja, jóllehet némelyikük akkora bunkó, mint ide Lacháza, de azt tudja, hogy neki nem vitatkozni kell, hanem eljuttani a nézőhöz-hallgatóhoz aktuális üzenetét, mindegy, mit kérdeznek tőle.
Tudod, kedves talalom, ez az alapbaj ezzel a párttal meg Gyurcsánnyal is: a profizmus hiánya..."

Fletó 10-12 éve van a közéletben, eléggé ismert országszerte személye is, stilusa is, mentalitása is. Ha felvenné ezt az általad favorizált "profi" stilust, no akkor válna egy teljesen hiteltelen pojácává, még az "alig" félmillió hive szemében is.civilhuszár írta...

Nos kedves Frank, meghányva-vetve a történelem tudását az átlagembernek, sajnos Maksa iróniája jut eszembe, miszerint súlyosbodni fog az iskolába melegedni járók szellemi képessége, miszerint említette mondókájában az alsó tagozatos gyerekek nem buktatásának gyakorlatát, ami eredményezheti a 25 éves ötödikeseket. De ne csüggedjünk mert szinte mindegyiknél lesz egy okos telefon az agyukat helyettesítve. És a nemzeti konzultáció lesz a választás formája is, ha Kubatov elintézi,hogy a telefonok csak pozitív lájkolásra működnek tovább majd:-))

miamanó29 írta...

PuPu,
GYF. nem a médiát hibáztatja, hanem konkrétan Bolgárt, azért, mert elővette a mantrákat.

miamanó29 írta...

PuPunak: a válaszodra válaszom: Ennyi?

miamanó29 írta...

civilhuszárrral egyetértek.

pleinair írta...

Weöres Sándor: Majomország


Hej de messze majomország,
ott terem majomkenyér,
majomablak majomrácsán
majomnótát ráz a szél.

Majomtéren, majomréten
majomhősök küzdenek,
majomszanatóriumban
sírnak majombetegek.

Majomtanártól majomlány
majomábécét tanul,
gaz majom a majombörtönt
rúgja irgalmatlanul.

Megépül a majommalom,
lesz sok majommajonéz,
győzve győz a győzhetetlen
győzedelmes majomész.

Majompóznán majomkirály
majomnyelven szónokol,
egyiké majommennyország,
másiké majompokol.

Makákó, gorilla, csimpánz,
pávián, orángután,
mind majomújságot olvas
majomvacsora után.

Majomvacsoraemléktől
zúg a majomreterát,
majombakák menetelnek,
jobbra át és balra át.

Rémületes majomarcot
vágnak majomkatonák,
majomkézben majomfegyver,
a majmoké a világ.

-----------------

Jobbra át és balra át,
a majmoké a világ.
Jobbra át és balra át,
a majmoké a világ!

PuPu írta...

Pleinairé - azt hiszem - a legjobb összefoglaló...
:O))))

Maria írta...

Pu-puban csalodtam, miamano 29- nek van igaza. Ettol meg szetetem Pu- Pu irasait, most azonban nincs teljesen igaza. Vitainditoja, velemenye most nem epito jellegu.

PuPu írta...

Hát, kedves Mária, ez be volt kalkulálva, mikor írtam - nem fog mindenki egyetérteni velem, de nem is ezért írtam a posztot.
Szerintem ez így természetes, ki így látja a világot, ki úgy.
Már csak azt nem írtad, hogy miben véled, hogy miamanónak van igaza, mert így még csak elgondolkodni sincs min - nem igaz?
:O)))

Névtelen írta...

Na, Gréczy is behisztizett. :(

http://index.hu/index2/#bloghu/szabotimea/2015/10/26/_bolgar_ur_ne_nyafogjon_maga_is_gyurcsany_uj_ropiratarol

Unknown írta...

Drágajó Bolgár Úr! Kérdései illetlenek!

Meghallgattam a vihart kavaró Gyurcsány interjút, arra készülve, hogy magam is megostorozzam a primadonna allűröket.

Nos Gyurcsány válaszait mindenben kifogástalannak találtam. Bámulatos önuralommal, emelkedettséggel és eleganciával fogadta Bolgár György – tőle egyébként szokatlanul illetlen – tendenciózus és bántóan provokatív kérdéseit, amelyeket – ha a mikrofon előtt is maradtak volna a tegeződésnél – körülbelül így foglalhatunk össze:

Ferikém! Téged annyian utálnak! Miért nem húzol el a búsba?

Az egyesült baloldal már régen lemosta volna a pályáról Orbánt, ha te nem állsz közéjük!

Ember legyen a talpán aki az ilyen nívótlan támadásokat képes türelemmel, sőt baráti szeretettel kezelni!

Bravó Feri!

miamanó29 írta...

PuPu-nak Máriához írt bejegyzéséhez:
PuPu tényleg kellett volna leírnia Máriának? Neked, akit továbbra is nagyra tartok blogjaid döntő többsége miatt,magadtól is rá kellene jönnöd...:)

civilhuszár írta...

Kérem szépen a sok vélemény intellektuális kíváncsiságra ingerelt, így én is végig hallgattam az interjút. Úgy vélem Gyurcsány a sajátos intelligenciájával finoman leiskolázta a görénykedő Bolgár urat.
Régebben hallgattam a műsorait, de egyéb szellemileg nívós portálok kötnek le már évek óta, vagy egyéb csatornákon értelmes vitaműsorokat hallgatok.
Igaza volt Gyurcsánynak, hogy Bolgár a kérdéseivel szándékosan rongálta karakterét és ártott pártjának és az ellenzéknek egyaránt. Továbbá arra is kíváncsi vagyok, hogy 2016 februárjában milyen tételekkel áll elő a Feri.

Unknown írta...

Kedves Pajtások!Láncz Anna vagyok.A KAJÁSZÓ melletti tanyán Jenő majorban születtem Cselédemberek gyerekének.Igy hát Baloldali Érzelmü VOLTAM,VAGYOK ÉS MARADOK.NEM Szoktam csunyán beszélni,de elmondhatom,HOGY KURVÁRA IDEGESITŐ AHOGY HABRATYOLTOK.Mindenféle kifogásokat találtok,hogy miért nem jó az amit valamelyikőtök javasol.Igaz,hogy Én már 70en éves vagyok,rengeteg hibám van,a legnagyobb a LUSTASÁG, AMI TALÁN NEM IS BOCSÁNATOS BÜN,DE UGY ÉRZEM HÜLYE AZÉRT NEM VAGYOK.JELENTEM!!!SZERETEM ÉS TISZTELEM Gyurcsány Ferencet!Egy Jószándéku EMBERNEK tartom és ez a LEGNAGYOBB AMI SZÁMIT.MÁRPEDIG HA VAN ILYEN AKKOR AZT NEM A SÁRBA KELL DÖNGÖLNI,HANEM MEG KELL PRÓBÁLNI MELLÉ ÁLLNI.Kifogásokat találni a legkönnyebb.Csak amig nagyon fiatal az ember addig hiszi,hogy egy mondattal mindent el lehet rontani.EZ NEM IGY VAN,A HIBÁT KI LEHET JAVITANI.AMIKOR A PICI GYEREKEK PRÓBÁLKOZNAK,AKKOR IS AZT

Unknown írta...

Látjuk,ha igy nem megy ,akkor megpróbálják másképp.Nem Vagyok egy Nagy INTERNETEZŐ,EZÉRT Tudom csak itt folytatni.Ha van Bennünk Jobbitó Szándék,már pedig van,akkor meg kell próbálni segiteni,és nem elgáncsolni Egymást.Ha a szekeret négyen négyfelé huzzák,akkor az a szekér nem halad.Én is mosolygó Embereket szeretnék látni. Nem szeretném egyszerre fenekestől felforgatni a Világot,de okt.23tól ÉN TÖBBET VÁRTAM.Mivel ez a hajó már elment,ezt később beszéljük meg.Most pl. legfontosabbnak a Föld Vagyon elherdálásának megakadályozását érzem.Én 1964től 1974ig a Beloiannisz Hiradástechnikai Gyár Külsőszerelésén dolgoztam,igy a Bpi és sok vidéki város telefonküzpontjában is szereltünk.Nem szeretném ráerőltetni Magam Senkire,de azt remélem,hogy a sok visszaélés láttán talán többen megpróbálnak megmozdulni.Aki hallja,adja át.

NewTiborc írta...

Tegnap este a Lengyel L. ismét bizonyította, hogy a Baloldali ÉRTELMISÉGNEK VAN EGY BETEGSÉGE, ÚGY HÍVJÁK Gyurcsány FÓBIA. Szegény feje odáig merészkedett, hogy azt állítsa ami Vikinek erénye, ugyanaz a Gyurcsinak rossz tulajdonsága. Az a szégyen is előfordult, hogy a jobboldali elemzőnek kellett a volt miniszterelnököt védelmébe venni, annyira belelovalta magát a Lengyel a ócsárlásba. Hát itt tartunk, tessék csak fanyalogni és még húsz évig lesz Viktorotok. Egészségetekre.

pleinair írta...

Miamanó, Milán Endre, Civilhuszár, Anna Láncz igazatok van!!!
Egy normális embernek nem lehet bebeszélni, hogy a fehér nem fehér, hanem püspöklila.
Örülök, hogy vannak köztünk manipulálhatatlan, igazság mellett kiálló emberek.
Láncz Annának köszönöm ezt a mondatát:..."nem sárba kell döngölni, hanem meg kell próbálni mellé állni." Ha az emberi kisszerűség, irigység, féltékenység és pozícióharc nem borítaná el az úgynevezett demokraták agyát, lenne remény orbán megbuktatására.
De, ha még a véleményformáló közírók is az említett gyarlóságoktól terheltek, akkor mit várhatunk az általuk is befolyásolt egyszerű emberektől?!

vén szipirtyó varacskos disznaja írta...

Szerintem az egyszerű pórnép - már nagyon régóta - olyan riporterekre, beszélgetőtársakra, gondolat-rendszerekre vágyakozik ahol nincs ti + mi felosztás.
Nincsenek mieink, meg tieid.
Sem orvosban, sem tanárban, sem kertészben, sem riporterben, sem politikusban, sem íróban, sem balettáncosban.
"Akinek füle van, hallja meg..."
És ahogy tudja, értse is meg :-)))

Igen értékesek azok a családok ahol például az ateista férfi éltere szólóan szerelmes lett a hívő fehérnépbe (esetleg fordítva, bár az ritkább eset) és a közös hitvesi ágyat+az egész család szervezeti és működési szabályzatát egy életen át kölcsönösen tisztán+rendben tartották - az egyik innen, a másik onnan, de amonnan is leselkedhettek...:-)))
Ezt csak azért írtam (ha valaki nem értené), mert a világ tulajdonképpen olyan, mint egy (világ)család...pleinair írta...

NewTiborc, láttam a műsort.
Lengyel, ha lehet alulmúlta eddigi önmagát is.
Ez az örök kardigános emberke emblematikus figurája az elemzők krémjének. Már a műsor elején nagy buzgalommal vetette bele magát Gyurcsány ócsárlásába, de Somogyi jóvoltából nagyot koppant, azután egy ideig elhallgatott. :-)))

PuPu írta...

miamanónak.
Természetesen.
Beszélgetni úgy lehet, ha tudjuk, hogy mi a téma.
A te kommented legalább öt témát ölel fel, én meg ebből egy-kettővel nem értek egyet.
Ha Mária komolyan gondolja a beszélgetést, akkor talán állást kellene foglalniaegy-egy témában.
Például abban is, hogy istenkáromlás-e szóvátenni, ha a politikus akarja előírni az újságírtónak, hogy mit kérdezzen, hogy a politikus száznegyvenhatodszor mondja el a szűzbeszédét, hogy ne adjon magyarázatot arra, hogy mi tette aktuálissá gondolatai ismételt összfoglalását...
Mindegy, a téma úgysem ez lett volna, de ebben egyszerűbb állást foglalni, mint a hogyantovább kérdésében...
:O)))

PuPu írta...

pleinairnek:
Hát tehetek én arról, hogy nem vagyok vallásos?
:O)))

pleinair írta...

Van, mikor "hallgatni arany", Különösen akkor, ha nem ér annyit a mundér becsülete, hogy befedjük mindenféle összehordott szénával, szalmával. Mert azt a legkisebb szellő is, úgyis lefújja. :))

PuPu írta...

Mundérja a zsoldosoknak van.
Ajánkom figyelmedbe a tehénről, macskáról meg az egérkéről szóló tanmesét...
:O)))

kekec írta...

Ja persze, álljunk Gyurcsány mellé. Amint világos lesz, hogy merrefelé is áll, és akkor is kérdés, hogy jobbról vagy balról. De ez persze csak a többi pártvezetőnél kérdéses, mert a szavazóknak MÖGÉ kellene állni. Abban meg a drágajók és lengyelek marha sokat segítenek.
Egyébként meg halottakról vagy jót, vagy semmit - és a világpolitikai realitásokat nem (vagy félre)értő Nagy Imre és az azokat jól értő és az ország érdekében jól kihasználó Kádár között én az utóbbira szavazok. Az egyetlen, amiért elnézem, hogy nem volt 23-i tömegtüntetés (csak fotelból a neten) hogy legalább nem sztárolták az előbbit az utóbbi rovására. Merthogy az nem igazán erősíti a baloldali vonásokat.
És ha van tanulsága 56-nak, akkor az, hogy a vidék többnyire hallgatott. Amit nagyban lehet köszönni Mindszenthy bíborosnak, aki világosan beszélt. És a vidékiek értették, hogy a gyermekeik oktatását lehetővé tevő rendszer és az előző restaurációja közül lehetett választani. És az otthon maradást választották.
Talán ez lehetne egy olyan támadási pont (az oktatás lezüllesztése, a szegények számára a továbbtanulás ellehetetlenítése) ahol az ellenzék világosan (tehát RÖVIDEN és érthetően) beszélhetne, és tömegtámogatást szerezhetne.
Hogy a "mindketten lopnak" mellett nagyon nem mindegy, hogy miből és mennyit. Mert "ezek" az ő gyermekeik jövőjét és a szüleik gyógykezelésének színvonalát lopják el!

Névtelen írta...

egyet kell értenem anna láncz 2015. október 27. 17:43-i szavaival
számomra teljességgel visszatetsző, ahogy egyesek itt körülnyalják a teveembert, meg egymást.
sajnos, a teveember is kezdi elveszíteni legendás türelmét, s mintha egy kissé sértődékennyé is vált volna.
leírtam többször, néhány magát "nagyokosnak" tartó "véleményformáló - ami kimerül egymás körülnyalásában, dícsérgetésében, ami engem a csuti geci imádóira emlékeztet - minden további nélkül fellengzős nagyképűséggel "lesöpörte" javaslatomat.
nincs is ezzel semmi baj, hiszen nagy az isten állatkertje, s mindenki azt csinál, am,it akar, ha rám hallgat,
.
DE!!!!
.
tetszik, nem tetszik ezeknek az e helyt lengyellászlói "magasságokba" emelkedő okosoknak, csak és kizárólag az az egy megoldása létezik a problémának, amit én, mi, a Radikális Demokraták mondanak.
részleteiben szép lassan mindenki azt fogja képviselni, csak arra nincs arcuk, hogy felvállalják, nem ők javasolták, nem ők találták ki, ezért részenként, mint "saját javaslatot" dobják be a köztudatba.
tőszavakban:
.
lehetőleg békés úton meg kell dönteni a
.
BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
.
uralmát, hatalmát!
csak közösen, egy új platform, egyesület, mozgalom, választási párt keretén belül lehet/szabad megcsinálni!
éppen ezért mindenkinek félre kell tennie az egóját! Gyurcsánynak, mszp-seknek, együtteseknek, liberálisoknak, mindenkinek!
közösen a célért!
szakértői kormányt kell alakítani, aminek a feladata a jogállam, a demokrácia újbóli megteremtése, illetve a jelenlegi maffiaállam képviselőinek, támogatóinak, segítőinek minden területen történő legszigorúbb elszámoltatása, felelősségre vonása. a rablott holmit vissza kell venni!
az "illiberális demokrácia" - értelmezhetetlen meghatározás egy demokrata számára! - nem jelenti a 2010 előtti demokratikus Magyarországnak, azaz a Magyar Köztársaságnak!
ebból következően az intézkedéseik, törvényeik hatályon kívüliek, érvénytelenek.
akasztani, megölni ezeket nem kell - bár igény, nem is kicsi volna rá, s nem is biztos, hogy elrettentő szándékkal nem lenne értelme - de az életfogytig tartó elzárásos büntetéseket kíméletlenül végig kell vinni.
amint a jogállam, a demokrácia újbóli megteremtésének "végére" ért a szakértői kormány, függetlenü attól, hány választási cikluson át sikerül megvalósítani, azonnal feloszlatja magát, s szabad, demokratikus választásokat ír ki, melyen természetesen csak azok a pártok, szervezetek, s természetes személyek indulhatnak, akiknek semmi közük a jelenlegi mafiaállamhoz.
ekkorra tér vissza az élet a normális medrébe ebbe a kis kurvaországban.
a Gyurcsány pedig nem érdekel, ő is csinál marhaságokat, mint más, de legalább nála van esély a belátásra
radikalisdemokratakkukacfreemailponthu

Névtelen írta...

helyesen így szól:
az "illiberális demokrácia" - értelmezhetetlen meghatározás egy demokrata számára! - nem jelenti jogfolytonosságát a 2010 előtti demokratikus Magyarországnak, azaz a Magyar Köztársaságnak!
.
jav. én

PuPu írta...

Hát a francba ne veszteném el a türelmemet, mikor a téma itt nem a te agymenésed lenne, hanem a Gyurcsány által közzétett röpirat.
Erre jössz itt a saját gyíkoddal, merthogy ebben az országban mindenki monomániásan a saját rögfeszméjét hajtogatja, nem figyel oda senkire, ha véletlenül nem értesz egyet az ügyeletes oszlopszenttel, akkor hívei sértett pofával utálkoznak, ez még egy ilyen szentnek is sok, mint amilyen én vagyok.
A radikális demokrata meg olyan állat, mint a zsiráf - ilyen állat nincs is.
Szocialista demokrácia se volt, radikális demokrácia sincsen, polgári demokrácia sincsen, a demokrácia nem bírja a jelzős szerkezeteket...
Demokrácia.
Vagy van, vagy nincs.
:O)))

Wolk írta...

Egy ellenzéknek akkor lehetne nehéz dolga, ha a kormányon lévők kiválóan végzik a dolgukat,nincsenek hangos botrányaik,és gazdaságilag (nem szám-mágia szintjén) izmosodik az ország.
Sikerült kiölni a magyar emberekből a reményt és a jobb élet iránti vágyat?

Gyurcsány nem hiteles? Miért nem? Mert sokan hitelt adtak a karaktergyilkos Fidesznek?

Talán mert beismerte, hogy a politikusok hazudnak?

Akik a hiteltelenséget hozzák fel Gyurcsány ellen, azok a fidesz politikai manipulációjának áldozatai.

Mikor lehet hiteles egy politikus? Például ha saját magán kezdi pl. az elszámoltatást vagy a vagyonvizsgálatot..

Vagy az ügynöktörvény?

Névtelen írta...

kedves kétpupú barátom!
fő a nyugalom!
tudom-tudom, ez itt a te ólad,
.
DE!
.
ha már voltál oly bátor, s kiálltál véle a nagy nyilvánosság elé, kitártad a kapukat, akkor viseld a KÖVETKEZMÉNYEIT.
.
egyébiránt segítek neked, mert látom, nem megy.
VAN OLYAN, HOGY RADIKÁLIS DEMOKRATA
mert vannak emberek, ekik demokraták, s mellette nem beszari senkiháziak, hanem ha kell akkor biza megfogják az eke szarvát, s megteszik amit kell.
aztán vannak olyanok, akik blogot írnak, kialakítanak egy kis virtuális "közösséget" - s mint anno nem kevés cinizmussal mondottuk volt: hozzunk létre bizottságot! színvonalon - nyalogatják egymást körbe, meg karikába, s ha valaki nekik nem tetsző, avagy számukra érthetetlen dolgot mond, ír, akkor azt azonnal megbélyegzik, s megfellebbezhetetlen fensőbbséggel kioktatják.

tudod kedves sivatagban - találd ki milyen jellegű sivatagban! - kóválygó barátom, az ilyeneknek nincs fogalmuk a demokráciáról valójában.

amúgy pedig nem kicsi az esélye annak, hogy nem az én írásom, hanem sokkal onkább a tied az "agymenés" - már ha tudod mit is jelen ez a kifejezés.

javaslom, légy oly bátor sivatagi hajó, s olvasd el, gondold végig!
.
viszont azt már most visszautasítom, hogy majd anno, ha eljú az idő magadnak vindikálj bármilyen jogot is a tortából, hiszen te nem megoldani akarod a dolgot, hanem a kényelmes langymeleg istállóban a szart tologatod egyik sarokból a másikba ájult híveid gyönyörétől kísérve.
ez az út csak és kizárólag a további istállói léthez elegendő,
.
DE
.
egy tisztességes, szabad, önálló élethez kevés!
de mit is várjon az ember egy olyan kétpupú tevétől, aki megtanult alámerülni, s kibekkelni!

góbé írta...

Abramovics!
Kezdesz aggasztóvá válni és nem csak stilárisan.

Irod: ...Lehetőleg békés úton meg kell dönteni a fidesz-uralmat. Stimt. Egyetértünk, 2010 óta ezt akarjuk. Esetleg a gyakorlati végrehajtásra is van recepted?

...szakértői kormány - az alkotmány a köztársaság a demokrácia garanciákkal megerősitett helyreállitása - ... ez sem új, sőt néhányan még azt is kitaláltuk hogy a leendő új kormány kezét megkötő 2/3-os törvényeket, a 100 évre a poziciójukba bebetonozott fideszvezetők státuszát népszavazással akár felül is lehet irni.
Újat nem mondtál, viszont harsogsz, durván sértegetsz, mellyel inkább taszitod magatoktól az embereket az efféle megnyilvánulásokkal.
Nem tudom hányan vagytok, de a mindenki olyan mint te, a radikalizmust az arroganciával téveszted össze, akkor én bizony nem kérek belőletek.

Egy jó tanács: Ha beütlek benneteket a gugliba, nem ártana ha megtalálhatóak lennétek. Hátha vannak olyan érdeklődők, akiket még nem taszitott el ez a faragatlan stilus.

PuPu írta...

Kedves Névtelen, én már csak ilyen vagyok, az meg, hogy odatolakodjak a tortához, amikor te osztozkodsz rajta, álmainban sem fordulhat elő.
Csak neked elárulom, hogy engem már nem lehet mindenféle tortákkal lázba hozni, a tieddel sem.

Ellenben majd jókat elbeszélgethetünk, ha már tudsz olvasni.
Üdvözöllek az istálóból a sivatagban, - vajh, milyen sivatagra gondolhattál?
Jut eszembe, a kommenteken kívül, amiket idecsinálsz, hol is fordulsz még elő?
És miben nyilvánul meg a rettenetes bátorságod?
Hogy még egy nicket sem vagy képes adni magadnak?

De nagy segg vagy te, jóbarát!

:O))))

:O)))

Wolk írta...

„Baloldaliként progresszív-adó párti vagyok. De érzékelem, hogy az egykulcsos adó mennyire belemászott az emberek fejébe, azokéba is, akiknek nem kedvez. Az a dilemma, hogy lehet-e szembemenni a többséggel az igazságosságra hivatkozva.”

Akinek ilyen dilemmája van, az már tudja a választ is: nem fog szembemenni a többséggel. Ez persze minden elvnek ellentmond, amit idáig Gyurcsány Ferenc vallott. És milyen leleplező a szöveg! Hiszen ha hamis a politika, akkor hamis az indok is. Még hogy „belemászott az emberek fejébe”! Ráadásul „azokéba is, akiknek nem kedvez”.

A keresők húsz százalékának (vagyis a gazdagoknak) jelentősen nőtt a jövedelme. Minden közvélemény-kutatás nélkül bizton állíthatjuk, hogy nekik nagyon a fejükbe mászhatott. Tíz százaléknak szinte észrevehetetlenül kis mértékben nőtt a jövedelme – itt tehát fejbemászásról szó sem lehet. A keresők hetven százalékának viszont nőtt az adóterhe, és így csökkent a jövedelme. Az ő fejükbe tehát inkább az mászhatott, hogy jól kitoltak velük – ha egyáltalán értenék ezt az egész adózási históriát.

http://penzugyiszemle.blog.hu/2013/11/19/az_egykulcsos_ado_nyertesei_es_vesztesei

http://gepnarancs.hu/2015/11/szembemenes/