2010. május 25., kedd

JA KVAM PÍSU...

Jó Szanyi Tiborunk  levelét megírta, bánatos könnyével azt is telesírta... *

Merthogy hamarosan kongresszust tart a Szocialista Párt, melyen értékeli az elmúlt évek eseményeit, mai helyzetét és kísérletet tesz arra, hogy perspektívát mutasson elárvult szavazóbázisának.
Nehéz feladat, vert seregbe lelket és hitet önteni nem hálás dolog, - ember legyen a talpán, aki neki mer kezdeni.
Szanyi sem erre a feladatra jelentkezik, hanem a már tőle régóta megszokott mutatvány újabb előadásába kezd: az illúzionista, aki egyszerre van kint és bent is...
Azt írja levelében, mely tervezett kongresszusi hózzászólása is egyben, hogy a kongresszusi előkészületeknek nem sok jelét látja, - és ezzel egyet is kell értenünk.
Olyan a kép így kívülnézetből, mintha a párt vezetősége a vereség után ledermedt, megbénult volna, de emellé még szájzára is lenne, - csend és a pusztulás kissé büdös illata lengi be az elhagyott csatamezőt, a vert sereg vezérei pedig Lendvai Ildikó kötelező gyakorlatait leszámítva hallgatnak.
Kivéve Gyurcsányt, aki egymagában tette azt, amit a vezérkarnak tenni lett volna kötelessége, és Szanyit, aki monomániásan hajtogatja kedvenc katonai vezényszavát: Balra át!
Szanyi helyzetelemzéssel kezd, - a maga sajátos módján ír egyszerre okos dolgokat és veretes hülyeségeket, és persze ezt az alkalmat se hagyja ki, hogy ősellenségébe, Gyurcsányba ne rugjon egyet-kettőt.
Ír a lassan szedelőzködő pártelnökségről, - nem tudom, mit várna tőlük, a kongresszus időpontját kijelölték, a tisztújításét detto, még esetleg elkövethettek volna kollektív szeppukut, de akkor még büdösödő tetemeiket is kerülgetnünk kellene, - az se lenne jobb.
Aztán ír a frakcióról, - ez már ésszerűbb, mert azt rója fel, amit a tagság és a szimpatizánsok is vártak, - neveetesen, hogy nem hoztak új arcokat helyzetbe, még a rendelkezésre álló választékot sem használták ki ésszerűen és ha mondjuk Molnár Csabára gondolok, akkor igazat is kell adnom neki.
Igaz, ha viszont ő kapott volna funkciót, akkor Szanyinak valószínűleg ez lenne a baja, de abban igaza van, hogy nem volt a legszerencsésebb választás a jelenlegi felállás, mondhatnám inkább, mintha a saját ellenségeink lennénk.
Ezzel letudva az aktuális helyzet elemzését folytatva természetesen nekimegy Gyurcsánynak, azzal vádolva, hogy a háttérből általa szervezetten követelik vissza hívei.
Politikában ez sem lenne bűn, de azért egyet tisztázzunk: velem együtt rengeteg baloldali - párttag és szimpatizáns - hiszi azt, hogy ma a Szocialista Pártnak Gyurcsány az egyetlen olyan képességes politikusa, aki alkalmas arra, hogy ilyen nehéz és bonyolult helyzetben vezesse a pártot, irányítsa a frakció munkáját és visszaszerezze versenyképességünket a politikai piacon.
Bármennyire is fájhat, de szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy ő képes magával ragadni a választókat, míg a többiek legfeljebb hőbörögni, jobb esetben nemet mondani vagy terméketlen vitákat folytatni képesek de azt aztán hajnaltól - napestig.
Természetesen lehet ezzel vitatkozni, de bohóckodásnak aposztrofálni  a tagság azon részének akaratnyilvánítását, akik Gyurcsány mellett teszik le voksukat, azton túl, hogy élesen rávilágít a tehénnel fűtött gyermekszoba nevelési hátrányaira, még antidemokratikus is, - Szanyi jól tenné, ha elnézést kérne, mert már megint hebehurgyán és meggondolatlanul nyilatkozott.
Az öregecskedő feleségek emlegetése anno egy rosszul sikerült ( habár a hétköznapi életben nagy röhögésekkel nyugtázott) vicc volt, - ez viszont bunkóság a javából szvsz.
Majd vesz egy nagy levegőt Mikes Kelemenünk és méltatlankodik egy sort azon, hogy senki nem sír utánunk.
Említ egy sor példát, hogy mely intézkedéseinket nem hiányolják a zemberek, ami persze műnaivitást takar, hiszen ha hiányolnák, akkor ránk szavaztak volna.
Meg kell jegyeznem azt is, hogy másfél hónap azért nem egy történelmi távlat, a zemberek ma még reménykednek, hogy nem kell hinni a szemüknek, nem az folyik, amit látnak, hanem éppen jön a kanyarban az aranykor.
Másrészt meg ha nem tudod, hogy az életed múlik rajta, te sem lelkesedsz azért, hogy éppen kasztrálnak, - nem igaz?
Mit várt Szanyi másfél hónap után?
Népfelkelést?
Kollektív megvilágosodást?
Vagy csak reszelgeti a körmét és hülyeségeket beszél, mint nyuszika a viccben?
Aztán a mi táborunkban és táborunknak dolgozó újságírókat, publicistákat egy laza mozdulattal lakájmédiának minősíti.
No ez az, amit mondok, - Szanyi egy pályatévesztett ember - igazi hivatását egy vágóhídon, taglóval a kezében lelhetné meg, merthogy lássuk be: politikusnak teljesen alkalmatlan, ott viszont csapkodhatna kedvére.
A média ma a politika legfontosabb terepe, - egyesek azt is állítják, hogy ma már nem demokráciáról, hanem mediokráciáról kell helyette beszélnünk és hajlamos vagyok egyetérteni velük.
Amikor márt szinte semmi sajtóbefolyásunk nincs, amikor a Drágajóbolgárúr olyan, mint Munkács vára a Thököly-felkelés leverése után, akkor leírni ilyet egy felelős politikusnak?
Vicces...
Ír arról a helyzetről, amikor a párton belül lehurrogták a változást akarókat (értsd: Szanyit...) de artról nem ír, hogy ez őket egy percre sem zavarta, mondták a magukét, mégha ötvenszer szavazta is le őket a többség.
Legszebb példája ennek a Köztársasági Elnök választása, amikor a változást akarók gyors győzelmet arattak a józan ész felett, meg a Gyurcsány lemondása utáni helyzet és az azóta eltelt egy év, melyben szép példáját adták felkészült, koncepciózus és felelősségteljes politizálásuknak.
A levelében kifejti, hogy hónapok óta ömlik ránk a korrupció szennyvize, ám nyoma sem volt és most sincs a kerek, világos mondatainknak.
Hadd világosítsam fel a képviselő úrat, hogy nem hónapok, hanem évtizedek óta áll fenn ez a helyzet, - már a Tocsik-ügy is ezt példázta.
És volt kerek, világos mondanivaló is ezzel kapcsolatban, - gondolom, ez fájni fog, de ez a mondanivaló Gyurcsány szájából hangzott el, - de nem volt a változtatáshoz politikai bátorság és akarat akkor sem, amikor a koalíciónak Horn alatt kétharmada volt...
A budapesti helyzet pedig valóban rettenetes, - egyetlen jelöltünk sem alkalmas megverni még ezt a harmatgyenge, tehetségtelen és jellegtelen Tarlóst sem, de versenyképes külső jelöltek, mint lehetne pl. Ráday Mihály szóba se jöhetnek, mert az önértékelés is egy gyenge pontja - többek között - vezető garnitúránknak...
Amit pedig arról ír, hogy mit követtünk mi el a zemberekkel szemben, az - már elnézést - egy veretes baromság.
Semmi olyat nem követtünk el, amit ne lehetne vállalnunk, - eg nehéz korban, a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet korában tettük a dolgunkat - nem is rosszul.
Konkrétan megteremtettük a jobboldal helyett a kapitalizmust, merthogy most ezt kívánta meg a világtörténelmi helyzet, és ehhez kellett igazodnunk.
Természetesen ennek során kellett fájdalmas intézkedéseket hozni és kell még a jövőben is, - aki azt képzeli, hogy lehet kádárizmust fenntartani kapitalista viszonyok között, az ostoba.
A vereségünk meg szükségszerű volt, legfeljebb a mértéke túlzott, de ezt meg magunknak köszönhetjük, - nem ismertük fel,hogy a politikai harc terepe ma a média, és XIX. századi eszközökkel akartunk harcolni a lézerirányítású rakéták ellen.
Tudomásul kellene venni, hogy a modern tömegpolitika ma már tudomány, nem pedig amatörök sületlen próbálkozásainak halmaza, - ehhez kellene alkalmazkodnunk.
Szanyi javaslatai alapvetően megvitatásra érdemesek, - nem, is tudom, hogy hogyan tud néha teljesen hamis premisszákból értelmes konkluzióra jutni, de egy dolgot talán érdemes lenne végiggondolnia.
A mai világban a pártok általában nem ideológiai pártok, hanem választási tömegpártok, melyek az ideológiát a konkrét ügyekben hozott döntéseikkel képviselik.
Tehát nem elveket zsolozsmáznak, hanem egy-egy konkrét törvényjavaslatban, támogatásában vagy ellenzésében jelenik meg véleményük, ezt kommunikálják a választók felé és ezzel hitetik el, hogy az ő érdekeiket képviselik.
Ezek a pártok akkor sikeresek, ha sikerül megtalálni a konkrét ügyekben egy olyan minimumot, mellyel a társadalom tagjainak többsége egyet tud érteni.
Tehát - véleményem szerint -  nem kizárni kell emberek csoportjait, hanem bevonni, - v.ö: aki nincs ellenünk, az velünk van.
És ennek megfelelően nem ellenségnek kell néznünk liberális barátainkat sem, hanem potenciális szövetségesnek, akiknek mai igen rossz politikai helyzetükben fedelet kell adnunk a fejük fölé, mivel a nézeteink jórésze összeegyeztethető, és értelmes kompromisszumokra is van lehetőség.
Emellett nem árt pártot szervezni a mi mai kis gittegyletünkből.
Amúgy pedig hülye ember az olyan, aki árvízben azzal van elfoglalva, hogy a szomszédja fejét a víz alá akarja nyomni.
Szanyi  levelének címe: Levelet fúj a szél:
Nem élek a könnyű poénnal, hogy blogomnak azt a címet adjjam: Bolond lyukból bolond szél fúj, mert tán nem is lenne igaz, meg méltánytalan is lenne, hiszen Szanyi jószándéka és tenniakarása megkérdőjelezhetetlen.
Bár  lenne egy kicsit higgadtabb...
:O)))

*SZANYI LEVELE A FŐOLDALRÓL, NEVÉRE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

12 megjegyzés:

Névtelen írta...

PuPu,
sajnos az a véleményem, hogy SzT. esetében már akkor sem tudom elfogadni mondanivalóját, ha igazat írna, mintegy véletlenül.
Egyrészt azért, mert az általa képviselt mégbalrább balra elképzelésnek semmi, de semmi értelmét, jővőjét nem látom. Még balrább ott van T.Gyula és mintegy párezer szavazója, ott vannak a radikálbalosok (TGM, Krausz és Vajnai barátikör, s ott -átfedésben- a SZT.rajongók is vannak jó részt), mindösszese 1500 szavazattal bírván. Aligha hiszem, hogy az Attac csoport tömegesen vonzaná a választókat, a Zöld Bal sem. Arra ott van az LMP (az általam ködevőként aposztrofált társaság), és Viktor is próbál balra menni. Ha ezen ideológia annyira népszerű lenne, akkor most igazán sokan szavaztak volna rájuk, de nem, nem szavaztak. Nem voltak érdekesek és nem voltak vonzóak.
Ha valaki ezt nem veszi tudomásul, akkor az biztosan bukik. Nincs olyan személyiség a nagyonbalon, aki vonzóvá tehetné, Szanyi sem az, tömegeket nem tud mozgatni, kis közösségeket igen, de nem többet.
Neki előnye, hogy legalább kommunikációjában modern nyelvet használ, ellentétben párttársai többségével, akik még értelmes mondnivalójukat is úgy mondják el, hogy értelmezhetetlenné válik a mai gyors kommunikációs világban. Szürkék, kopottak, unalmasak.
Ez volt az egyrészt.
A másrészt az emberi tényező: valóban kolerikus természete csapás számára, azonban ott tévedsz, hogy azt gondolod, hogy a gyerekszoba tehénnel fűtött lett volna. Nagyon nem. Inkább azt vélem, hogy jótiborunknak először a saját csatáját kellene megnyernie dr.maligánnal szemben, mert ezt a levelet annak tudom be, hogy ismételten alulmaradt a harcban. A baj az, hogy néha a rádiós interjúiban is hallhatónak vélem a csatavesztést. Sajnálom, de nem tudok ettől az érzésemtől szabadulni, s erre való célzást a mandineres interjújából is érzékeltem.
Kár, mert teljesen lejáratja magát s a baloldalt. Én biztos nem fogok a pártolója lenni, sem az általa hangoztatott elvek, sem az emberi tényezők miatt.
(Várom GYF-et...ráérek.)
Törzsolvasód

Névtelen írta...

P.S. No, Ágh Attila a mai Népszavában koherensen leírta azt, amivel maradéktalanul egyetérteek.
Törzsolvasód

Névtelen írta...

Hát, fájdalmas szembesülni a baloldal bukásának okaival, de egy az egyben igaz, amit Szanyi et leírt, 1 hiba van csak: egy abszolút hiteltelen politikus irta le... Pupu neked csak annyit: ha szerinted gyurcsány képes a baloldalt (ugyan áruld már el, hogy az mszp mitöl baloldali...) újraszervezni, akkor ez súlyos tévedés szvsz, ferenccel "csak" ugyanaz a baj, mint a többi lejáratódott mszp vezetővel: hiteltelen! Óriási naivitás egy megbukott, a saját szük rajongótáborán kívül mást megszólitani képtelen politikusban bízni. Ez a politikai hulla ismérve... Vagy ha a stabil 5%ot akarja hozni pl 4 év múlva, akkor végül is jöhet GYF, ő ennél sokkal többet nem fog érni :) Én úgy látom, hogy az mszp megindult a bomlás utján (rászolgáltak), és ez ellen nagyon nehéz lesz tenni bármit is! Teccettek volna előbb gondolkodni, pl ha évekkel elöbb irja le ezt Szanyi, akkor szavam se lenne...

PuPu írta...

"fájdalmas szembesülni a baloldal bukásának okaival..."
Nekem mondod?
Ellenben Gyurcsány.
Szóval az a helyzet, hogy baloldalon egyátalán nem fogyott el a hitele, ellenben az ellenlábasai bebizonyították, hogy cselekvésképtelenek.
és nem egy politikus van, aki képe volt a bukás után feltápászkodni, hogy ne menjek messze példáért, itt van mindjárt szeretett Vezérünk is.
De gondolhatsz akár Churchill-re is, - az ő pályája sem volt egy egyenes vonalú emelkedés...
Gyurcsányt a jobboldal szeretné kézzel-lábbal leírni, - nem fog menni...
:O)))

Névtelen írta...

:D tisztelem a véleményed, mégha szerintem teljesen hibásan értékelsz is... lássuk:

"hogy baloldalon egyátalán nem fogyott el a hitele" de, elfogyott, hiába csűröd-csavarod, mennyi szavazót vesztett az mszp? Azt már meg se kérdem, hogy hány egyéni képviselőt sikerült bejuttatni a parlamentbe...

"ellenben az ellenlábasai bebizonyították, hogy cselekvésképtelenek" ez se igy van: kormányfőként is roppant népszerütlen volt, ráadásul megbukott mint min.elnök+pártvezér... azt ne mondd, hogy a fidesz tehet arról, hogy a saját pártja elzavarta... részigazság persze van abban, amit mondasz: sikeresen összekötötte a fidesz a gyurcsányista vonalat bajnaival, ugye látszik, hogy mennyire szerették az emberek a "válságkezelő" min.elnököt, aki gazdasági min volt GYF alatt, ráadásul az mszp balfaszsága is kellett: amit előadtak min.elnök casting alkalmával az meg egyenesen hihetetlen volt...

"itt van mindjárt szeretett Vezérünk is" Vártam már, hogy egy kis vezérzés jöjjön... Baloldal 100%ig elhiszi, (mert elhitették) hogy a rossz kormányzásnak, a 8év -már elnézést- fostengerének szinte egyedüli oka a fidesz vezetője.. Na ez az, amivel az embereknek a töke televan úgy istenigazán. A 8 évben mást se hallottam az mszp-től, de a fidesz... ez ellenzékben nagyon jól mutat, kormányzás alatt viszont nagyon gáz.

Orbánt a balosok előszeretettel nevezik bukottnak, de min.elnökként neki nem kellett a ciklus közben távoznia... ez a bravúr csak Megyónak, és GYFnek sikerült.
Innentől kezdve relatív, hogy ki bukott, és hogy mekkorát. Egy biztos, 2/3al ő alakít kormányt, sporthasonlattal élve az eredmények számítanak, erre az mszp, ferivel, vagy nélküle -szvsz- soha nem lesz képes! Esetleg egy új baloldali párt esetleg...de nem látom őket :)

"Gyurcsányt a jobboldal szeretné kézzel-lábbal leírni, - nem fog menni..."

:DD Nincs mit hozzáfűzni, egy nyilvánvaló politikai hullát, aki pl ismét bizonyitott a parlamentben (KÁP szavazásnál szanyival együtt) már nem kell leírni, megtette ő maga. Amúgy meg: a 2/3os fidesz nem pont leszarja, hogy GYF mit csinál, most öszintén?

PuPu írta...

Sajnálom, de a baloldal kettőnk közül inkább én vagyok, (v.ö: az állam én vagyok...), úgyhogy az én véleményem tán autentikusabb a baloldaliak Gyurcsánnyal kapcsolatos érzéseiről, mint a te feltételezéseid.
E tekintetben teljesen közömbös, hogy ezt a választást elveszítettük, - veszített itt már más is választást, nem egyet, oszt most ott pöffeszkedik a csúcson.
Majd ráomlik a hegy, nem kétséges. - idő kérdése.
Az, hogy saját pártja vezetői hogyan viselkedtek vele, az nem őt, hanem azokat minősíti, akik nagy besz*rásukban azt gondolták, hogy ez a húzásuk majd hoz a konyhára, pedig ezen csak veszteni lehetett.
Olyan ez,. mint amikor lehozzák a pályáról az egyetlen gólképes csatárt és utána egyéni cselezgetésekkel tölti az időt a csapat.
De abban igazad van, hogy kormányon sokkal keményebben és határoziottabban kellett volna politizálni és cselekedni, - ha van politikai bátorság az első napon szétveretni a Kossuth téri csőcseléket, akkor nincs tévészékház-balhé, ha előállítják a kordonbontó képviselőket, akkor legközelebb mindenki meggondolja, hogy szembeforduljon e a törvénnyel, ha nem töketlenkedik el a KE választást, akkor ugyan kevesebb van pár szál bánáti bazsarózsával, viszont felépül az az objektum, melyre nemzetközi kötelezettséget vállaltunk, stb. stb.
Valóban túl sok volt a balfaxkodás, de ha egy kórusba szervezed Andrea Bocellit és a kiskunbürgözdi kocsmai dalárdát, akkor ne nagyon várj magasszintű produkciót.
És hát azért valljuk be bátran, hogy Gyurcsánynak is voltak hibái jócskán, - talán mindösszesen egyetlen hibamentes politikusa van az országnak, az pedig köztudottan nem ő...
Ami meg Orbánt illeti, engem ő a fenti témakörben egyátalán nem érdekel, merthogy ő csak katalizátora volt a szocialista párton belül régóta létező negatív folyamatoknak, melyekről egyébként Gyurcsány Őszödön és másutt is nemegyszer említést tett.
Nem is írtam sehol egy szóval sem, hogy Orbán oka lett volna bárminek is az ország tönkretételén kívül, őt csak példaként hoztam fel arra, hogy két bukott választással a háta mögött is van visszaút a csúcsra, ha van hozzá elszántság.
Egyébként abban igazad van, hogy csak az eredmény minősít, de ez kicsit olyan, minrt a box, - egy ővet megszerezni sem könnyű, de megtartani...
Örülök, hogy aggódsz Gyurcsány poltikai jövőjéért, - elvbarátaid is folyvást érte aggódnak, oly jó lenne már Monacóban látni vagyonostul-mindenestül, mert amíg itt van, addig olyan, mint egy bomba, amelyikről egyiktek sem tudja, hogy mikor dönti romba szép kis világotokat...
:O)))

Névtelen írta...

"Sajnálom, de a baloldal kettőnk közül inkább én vagyok" Akkor légyszives jellemezd a baloldalt!

"Nem is írtam sehol egy szóval sem, hogy Orbán oka lett volna bárminek is az ország tönkretételén kívül" Ez azért nem volt gyenge, de ha igy érzed jól magad, legyen igazad! :D

GYF-ért pedig semmikép se aggódok, kicsit kezd szegény olyanná válni, mint anno torgyán cseresznyés dr.. mindig van véleménye, de keveseket érdekel.

"elvbarátaid, szép kis világotokat" és egyéb gondolom személyeskedésnek szánt szövegre nem reagálnék, szerintem én sem személyeskedtem veled...

PuPu írta...

Baloldalnak ma a szocialista-szociáldemokrata és a balliberális emberek közösségét nevezzük, akik az állami paternalizmus helyett egy önmagáról felelősen gondoskodó, de szociálisan érzékeny emberekből álló társadalom megteremtésében érdekeltek.
Alapértékeik és céljuk az esélyegyenlőség, a szegénység elleni harc, a gondoskodás-öngondoskodás egysége, a demokratikus közélet és a minden állampolgár számára fizikailag és erkölcsileg élhető ország megteremtése.
Érdekes mód ma is azzal van tele a sajtó, hogy Gyurcsány hogy értékelte a mai szavazást, - gondolom, ezért üti-vágja a mai napig a jobboldali sajtó.
Egyébként legkevésbé személyeskedni állt szándékomban, habár azt megértem, hogy elvbarátaidra nem vagy túl büszke, - bocsásd meg nekem, hogy megemlítettem őket...
:O))))

Névtelen írta...

Nagyon szép megfogalmazása ez a baloldalnak, de kérdem én: ennek mi a bánat köze van az mszphez? Nem kellene egy teljesen új baloldali párt, aki (amit leirtál) magáénak vallja?

Persze hogy tele van vele a sajtó, ekkora balféket muszály mutogatni :D

"habár azt megértem, hogy elvbarátaidra nem vagy túl büszke" Nos, akkor lássuk: kik az elvbarátaim? Mert én saját véleményt irtam, lehet, hogy más is igy gondolja, ahogy én, de ha nem vagyok baloldal fan, akkor gondolom rögtön fideszbérenc vagyok... szerinted fekete-vagy fehér?? Jesszus...

charly írta...

Névtelen!
"Jesszus... "
Mária....!!
Akkor se elved? se barátod? se szép kis országod?
Most már nagyon kíváncsi lettem a szinedre:))

PuPu írta...

Nem gondolom, - azt viszont igen, hogy az ő fogalomkészletükből és az ő ítéleteiket mantrázva az ő propagandaszlogenjeikből dolgozol.
Egyébként nem kell új párt, - a gyereked se, gyilkolod le mikor éppen nem az elvárásaidnak megfelelően viselkedik, - nemde?
:O)))

Névtelen írta...

charly
"Akkor se elved? se barátod? se szép kis országod?
Most már nagyon kíváncsi lettem a szinedre:)) "

Színemre? :D Szemszínre gondolsz?

PuPu

Van olyan, hogy jobb és bal fogalomkészlet? Tényleg tanul az ember nálad sokat... Ha esetleg van az embernek véleménye valamiről, az csak és kizárólag köthető valamelyik politikai erőhöz? Ezek szerint te is ilyen vagy?

"a gyereked se, gyilkolod le mikor éppen nem az elvárásaidnak megfelelően viselkedik" No comment