2012. augusztus 31., péntek

TANUL AZ ORSZÁG


Azt tanulja éppen, hogy ami eddig természetes volt, az mostantól kegy és kiváltság, azt tanulja, hogy a zsellérnek a fia is zsellér marad, a munkanélküliség pedig leginkább bővítetten termelhető újjá.
Szemünk fénye a gyermek, mondta a kádárista szlogen, és ami igaz, igaz – a társadalom úgy is bánt velük, mint ahogy a szülők számára sem volt utópia az, hogy gyermekeikben valósítsák meg titkolt vágyaikat.
Apám mindig azt mondta nekünk, gyerekeknek, hogy minden gyerek köteles tanulni, a szüleinél egy lépcsővel magasabb társadalmi helyzetet elérni, és erre akkortájt lehetőség is volt.
Ezer és ezer példát tudnék mutatni arról, hogy hihetetlen szegénységből emelkedtek ki orvosok, gyógyszerészek, pedagógusok, mérnökök, akik számára ma már természetes a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt pozíciójuk.
Sokuk már el is felejtette, hogy honnan jött – manapság nem trendi az alacsony származással tüntetni, minimálisan is legalább egy grófot kell a családfa valamelyik ágán prezentálni, de legalább egy iparbárót vagy valami ilyesmit.
Na, ennek vége, a mai iskolarendszer nem termel ki felkapaszkodott senkiket, az idáig felkapaszkodott senkik gondoskodnak erről.
Az, aki egyébként saját, igencsak rózsaszín álma szerint a Horthy-rendszerben legfeljebb traktoros lehetett volna, ma úgy dédelgeti a Horthy-kultuszt, mint gazdasszony kedvenc libáját.
Ami még viccesebb a Horthy-érát és az ő jellemét ismerve, hogy legfeljebb valamelyik zsákfaluban lehetett volna uzsorás, de a traktorossághoz – lássuk be - hiányzott volna a megfelelő pedigréje.
No, de félre a rosszmájúsággal, vissza a szikár tényekhez.
Kezdődik az iskolaév, azt hiszem, az utolsó negyven év talán legzűrzavarosabb körülményei között.
Ezen a területen is végrehajtottuk a fülkeforradalmi hátraarcot - csak semmi anarchia, vissza a jó öreg porosz iskolarendszerhez, aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére.
Amikor katonák voltunk, akkor időnként konyhaszolgálatra osztottak be bennünket, ez a szörnyű helyzet kihozta belőlünk a kreativitást, a halat a krumplipucoló géppel pucoltuk (centrifuga, belső fala durva smirgli) míg ellenben a krumplit szabványosítottuk.
Hámozás során a krumpli kockaformát öltött, kis krumpli, nagy krumpli - egy lett a méret. Természetszerűleg ez a szemlélet nem engedett teret az egyénieskedésnek, így aztán a legkisebbek kettévágva mentek a krumplihéjhoz, a legnagyobbak pedig megtanulhatták a szerénységet.
Namármost a gyerek azért nem krumpli, a pedagógus meg nem robotember, márpedig a jelenlegi oktatási rendszer egyiküktől a fejlődés lehetőségét, másikuktól a tanítás örömét veszi el.
Sok pedagógus örülne azért ennek a helyzetnek, mivel életükben még egy önálló ötletük nem volt, és közülük sokan nem is nagyon bírják az önállóság felelősségét és terheit – végre megmondja nekik valaki, hogy merre van az előre.
Mégis megkeseríti örömüket a létbizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a hírek és rémhírek, az állandó stressz, ettől aztán még zavarodottabbá válnak, úgy érzik, nem áll mellettük senki.
Jól érzik egyébként, ma sehol nem látni a Gyurcsány–éra harcos szakszervezeti vezetőit, meg a velük szolidaritást vállaló vasutasvezért, de a szülők sem aktivizálják túlzottan magukat, legfeljebb helyi szinten fognak össze a legvérlázítóbb önkényeskedések ellen.
Ami azt illeti, a Vezér célja teljesülni látszik, kevesebb okostojás kell ide, nem kell mindenkinek felsőfokú végzettséget szerezni, kell a jó szakmunkás is!
Igaz, a szakmunkásképzés is éppen romjaiban van, maga a képzési rendszer sem kedvez a művelt, széleslátókörű szakemberek nevelésnek, a víziót, melynek alapján versenyezni szeretnénk a fejlett országokkal, inkább emeltszintű betanítottmunkás-képzésnek nevezném.
A felsőoktatásban sem valami rózsás a helyzet, az anyagi terhek sokakat visszariasztottak a jelentkezéstől, akik meg a diákhitelt szeretnék igénybevenni, kicsit úgy érzik magukat, mint a kísérleti fehéregerek, vagy túlélik a kísérletet, vagy nem.
Az iskolák maguk is bizonytalan helyzetben vannak, hiszen fenntartásuk maradt az önkormányzatok nyakán, az önkormányzatok meg olyan szegények, mint a templomi segédegér, az állam elvonta a bevételeik oroszlánrészét.
Erre való hivatkozással adtak át százszámra iskolákat egyházi fenntartásba, ami azt jelenti, hogy az állam adja a pénzt, az egyház meg megmondja, hogy krétát vesz rajta vagy búcsúcédulát.
Aztán az se mindegy, hogy melyik egyház, mert vannak jó egyházak, melyek üzemeltethetnek iskolát, vannak nemjó egyházak, melyek nem üzemeltethetnek iskolát és vannak nemegyházak, melyek dugják fel az iskoláikat maguknak.
Nem kell ezen békétlenkedni, így van ez a világ teremtése óta szinte, az Isten maga dönti el, kinek az áldozatát fogadja el, hát ki tehet arról, hogy a mi helyiérdekű Istenünknek nem tetszett egyik-másik egyház áldozata, még a végén rosszra tanítanák a gyerekeket.
Nem úgy, mint a másik egyház, ahol még ölbe is veszik a kisiskolást egyszer-egyszer.
A világon minden értelmes ember tudja, hogy az állam legjövedelmezőbb befektetése az oktatás.
A mi döntéshozóink ezt nem tudják.
De mondta róluk valaha valaki is, hogy értelmes emberek?

:O)))

7 megjegyzés:

Névtelen írta...

Igaz, hogy nem hivatásos zsurnaliszta vagy, ám attól még a magaddal és olvasóiddal szembeni igényesség megkövetelné, hogy ne írj megalapozatlan inszinuációt, amely alkalmasint lerontja a posztod hitelességét. Jelesül arra utalok, melyet a szakszervezetekről írtál. Gaskó - gondolom, róla van szó - egyszer sem támogatta nyilvánosan a pedagógusok követeléseit. Nem csupán a Gyurcsány-érában, hanem ma is iparkodik a szakszervezet tenni az ügyért, csak éppen megszüntek mind országos, mind helyi szinten az érdekegyeztető fórumok, továbbá alaposan megnyirbálták a szakszervezeti jogköröket, a kormány semmibe veszi az érdekvédők jelzéseit, vagy nem is reagál rá érdemben, vagy egyszerűen hallgat. Legalábbis szuicid hajlamúnak kell lenni ahhoz, hogy egy helyi képviselő nagyon előtérbe helyezze magát.
Vagy itt vannak az egyházi fenntartású intézmények. Pontos adat vagy nincs vagy én nem tudok róla, de hozzávetőlegesen a több mint 4000 iskolából 800(!) került valamely egyházhoz. Magam részéről megveszekedett antiklerikális vagyok, ámde mit tegyen a hozzám hasonló, ha az iskola létét az egyházi fenntartásba vétel mentheti meg?
Tiltakozzon, aztán a munkahelye megszüntével nagy bátran mehet az utcára?
Vannak ám itt kérdések, melyeket nem lehet olyan frappánsan hipp-hopp megoldani.

PuPu írta...

Végtelenül sajnálom, de te tévedsz.
Bizony, volt olyan vasutassztrájk, melyet Gaskó a pedagógusokkal való szolidaritással indokolt.
De hol vannak a Kerpen Gáborhoz hasonló harcosok, akik anno Gyurcsányék ellen oly lelkesen szervezték demonstrációikat?
És miért engedték a szakszervezetek jogaik nyirbálását, miért nem vették igénybe az érdekérvényesítés valamennyi eszközét ez ellen?
A szakszervezetek gyengeségének az az első számú oka, hogy bürokrata vezetők azt hitték, megalkuvásaik sorozata megmenti őket.
Tévedtek, mint ahogy abban is, hogy melyik politikai oldaltól várták a pedagógusok és a diákok számára elfogadható változtatásokat - no, most megkapták.
Szerintem ideje lenne elnézést kérned tőlem, ahelyett, hogy Gaskót fényezgeted.
Ami meg a szakszervezeti tisztségviselők dolgát illeti: "Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni" - ha érted mire gondolok.
Bármennyire furcsa lehet is számodra, de én nem tartom ördögtől valónak, ha az iskolák egy részét az egyház működteti, de azon csak röhögni lehet, mikor valaki egyházi fenntartású iskolákról beszél, vagy ír.
Másrészt meg az egyházak között nem illik differenciálni, és most ne is beszéljünk arról, hogy az mennyire nevetséges, hogy a mi kisistenünk minősít egy vallási közösséget, de az aztán végképp gusztustalan, hogy a saját maguk által alkotott szabályokat sem tartják be.
Szerintem, ha valaki változtatni kezd, akkor annak minimálisan azt illik tudnia, hogy az elbontott struktúra helyére milyet tud állítani, meg ha eldönt valamit, akkor annak meglesznek e a személyi-tárgyi feltételei...
Persze nem kell nekünk mindenben egyetértenünk...
:O)))

Névtelen írta...

Nincs miért elnézést kérnem, ugyanis távolról sem fényeztem az általam mélyen megvetett Gaskót, akivel úgyszólván semmiben nem értek egyet, és ennek nyilvánosan hangot is adtam.
Az elmúlt két évben számos tüntetést szerveztek a ped.szakszervezetek, melyek alkalmával rendre petíciót nyújtottunk be. Ezeket jobbára egy majdhogynem portási "rangban" álló személy vette át - ezzel jelezve, minek néz bennünket a kormány.Válasz egyikre sem érkezett.
Sajnos a szakszervezetek megosztottak, ekképpen ugyebár könnyebb elbánni velük, némelyik, mint a Liga és a Munkástanácsok lábhoz mennek, különalkukban reménykednek, és ezzel tovább mélyítik a munkavállalók kiszolgáltatottságát, ezért méltán nevezhetők munkásárulóknak.
Ilyen körülmények között bajos megszervezni egy általános sztrájkot, pláne, hogy utána joggal lehetne tartani a megtorlástól.
Nem értem, miként lehet az egész ped.társadalmat egy kalap alá véve úgy vélekedni, hogy mert hibásan a ma regnáló politikai oldaltól vártuk a megváltást, most megkaptuk méltó büntetésünket.
Ez egy teljesen általánosító és árnyalatlan megjegyzés, mely csaknem értelmezhetetlen.

Névtelen írta...

Tisztelt Névtelen Pedagógus!
Ha 800(!)iskola van egyházi kézben, az pont 800-zal több, mint kéne. Tudható, hogy milyen sunyi módon kaparintják meg, egyrészt -tudtommal-dicső kormányunk gavallérosan állja az egyházak oktatási számláját,míg az önkormányzatok jóval kevesebbet kapnak. Másrészt- gondolom háttér megegyezéssel a polármester-döbrögi uramékkal-ősszel a szülők egyszerre csak szembesülnek azzal, hogy már egyházi iskolává vált a suli, nincs apelláta, vigye máshová, ha nem tetszik. No persze, amíg van hova.Természetesen ahol a másik iskola csak a másik településen van, ott nyilván szinte megoldhatatlan az iskolaváltás. Vagyis ezen a téren is remekül érvényesül a Fidesz demokrácia, az ország megerőszakolása.
Igen! Tisztelt pedagógusok! Önök most sajnos megkapják a méltó büntetésüket a szűklátókörűségükért, amiért kicsit sem voltak konstruktívak Gyurcsányékkal. Aminthogy az egész ország is megkapta a méltó büntetését a választásáért, csak az a bibi, hogy Önöktől, mint tanult emberektől több józan ész várható el, mint az átlag választópolgártól.Vérzik azokért a kollégáikért a szívem, akiket várhatóan utcára tesz az új oktatáspolitika okozta változtatás. Akik maradnak, sokkal többet dolgozhatnak, nem hinném, hogy sokkal több fizetésért.Az egészben az a legrosszabb, hogy,bár a közvetlen vesztesei ennek az őrületnek Önök, azonban a nagyobb árat szerencsétlen gyermekeink, és végső soron a nemzet fizeti meg.
Az egy kalap alá vételről meg annyit: nem hallottam, hogy közösen elítélték volna azt a töritanárt, aki önkényesen válogat a Nobel-díjasok fényképei között.(Amennyiben elítélték a kollégájuk tettét, akkor elnézést kérek!)Azt viszont hallottam, hogy aki ezt szóvátette, azt kirúgták az állásából.Mert egyedül volt. Gondolom az iskola összes tanárát nem rúgták volna ki.
A "megváltásra" még várniuk kell, remélem, már csak két évet.
Üdvözlettel: CR

Névtelen írta...

Sok pedagógus most oda kerül, ahová való. Egy részük nyugdíjba, egy részük pedig az utcára. Egy részük vén hülye, nem jó már semmire. Más részük pedig soha nem is volt odavaló, mert szakmailag alkalmatlan. Csak a pofájukat járatják mindig. Végre működik a seprű, s átadják a helyüket a fiatalabbaknak.Ez így naccerű!
Hajrá VIKTOR!!!!!!

kertészke írta...

Szeptember 1. 17.47. Névtelenjének!

A vén hülye pedagógusok idejében a debreceni két nagy gimnázium (TÁG és KLTE Gyakorló)az országos élmezőnyben volt. Miután átadták a stafétát az általad "naccerű", én inkább így írnám: "nagyszerű" fiataloknak, a két gimnázium nagyon lecsúszott. Söprögessetek csak idióták!

nguyenhuong írta...

Thanks for sharing, nice post!

Tại Bruno.vn chúng tôi còn hướng dẫn bạn chọn quần áo cho nam giới hay hướng dẫn cách chọn quần Jeans nam hay chọn sơ mi với cách chọn áo sơ mi cho nam hay hướng dẫn cách phối đồ với áo sơ mi nam cực hiệu quả hay cách phối màu quần áo nam cho nam giới. Tại Bruno, bạn có thể thấy các kiểu áo sơ mi đẹp nhất hiện nay hay cách chọn size áo thun nam hay chọn cách chọn size áo khoác nam hay hướng dẫn cách chọn áo sơ mi nam hiệu quả hay bảng size áo sơ mi nam cho bạn lựa chọn hay cách chọn size quần jean nam phù hợp hay hướng dẫn các bạn cách tính size quần hay bài viết quần size M là bao nhiêu cho bạn lựa chọn. Bạn có thể tới trực tiếp hoặc dịch vụ mua quan ao tren mang hay thắc mắc mua quần jean nam ở đâu đẹp TPHCM thời trang hàng hiệu hay mua quần jean nam rẻ ở đâu thì đến Bruno nhé. Bạn có thể giải đáp ở sài gòn nên mua quần áo ở đâu uy tín, hàng hiệu hay và Bruno là địa chỉ shop thời trang nam online TPHCM uy tín, hàng hiệu hay shop quần áo nam đẹp ở tphcm thì lựa chọn hàng đầu là Bruno.