2012. április 16., hétfő

TALÁN MOST NEM VITTEK AZ ERDŐBE...

Bevezetőként szeretném leírni, hogy nem vagyok ab ovo egyházellenes.
Emellett nem vagyok fóbiás sem, nem gondolom azt, hogy minden katolikus pap pedofil és nem gondolom azt sem, hogy minden protestáns lelkész egy-egy kis Hegedűs Lóránt, nem tartom ördögtől valónak a Hit Gyülekezetét sem, és el tudom azt is képzelni, hogy a Magyarországi Szcientológia Egyház hívei is hitéletet élnek, mégha ez a többi vallás képviselőinek nem is nagyon tetszik.
Mindenesetre azt gondolom, hogy vallás a hiten alapul, az egyházak pedig az ember tudata felett álló természetfeletti valamiről - nevezzük a könnyebbség kedvéért Istennek - azonosan gondolkodó, vagy abban azonos elvek alapján hívő emberek csoportja, melyek a szeretet jegyében meg tudnák fojtani egymást egy teáskanálnyi vízben is akár.
Ezek az egyházak általában abból élnek, hogy biztatgatják híveiket, hogy éljenek Istennek tetsző életet, hogy Istenek mi tetszik, azt általában a vallásalapítók mondják meg, felhasználva azt emberiség sokezer éves történelmének tapasztalatait a világról, a környezetről, az emberek egymáshoz való viszonyáról.
Ha betartják a szabályokat, akkor kapnak jutalomfalatkákat a túlvilágon, például aki ebben a világban lótetű volt, az – ha erkölcsösen és vallásosan volt lótetű, - a következő életében lehet akár még vakondok is, vagy ezt a viselkedést feltételezve a Paradicsomban, dúskeblű és izgalmasan püffedt hurik társaságában, sörbetet és/vagy hurit, esetleg mézet nyalogatva létezhet az örökkévalóságig.
A zsidók és a keresztények persze nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, merthogy az ő motiválásuk során a jutalomfalatkák mellett megjelenik maga Belzebub is, aki egy háromágú szigonnyal bökdösi a forróvizes kondérban abálódó félrelépett nők sok vihart megélt tomporát, közben a mennyekből dörgedelmes szózatokat kell hallgatniuk arról, hogy mennyire helytelen volt a Tisztelendő Ur házvezetőnőjének státuszát félreértelmezve gyermekeket szülni neki, emellett még aprókat sikkantgatva élvezni is az alkotás technológiai ínyencségeit.
Tisztelendő Urat ne is keressük errefelé, mert ő már részt vett a kölcsönös gyónáson a szomszéd falú plébánosával, megbánták bűneiket és feloldozták egymást – az ember gyarló- ezért ő hófehér libaszárnyakkal felszerelkezve a Dörgedelmi Részleg munkatársa lett…
Ellenben ezeknek az egyházaknak nem egyforma a súlyuk, hiszen egy picike vallási közösség, mely abban találja meg küldetését, hogy karitatív tevékenységet végezzen és levest osztogasson, nem vethető össze azzal az internacionalista világszervezettel, mely a vallások között az egyetemességre törekedve hihetetlen és elképzelhetetlen vagyon birtokában, katonai szervezettséggel akarja behajtani a tévelygő bárányokat Isten egyetlen igaz aklába.
Namármost ezen nincs mit álmélkodni, kell ahhoz még vagy tízezer év, hogy a saját Istenét mindenki a saját módján, esetleg saját rítusai szerint imádhassa, de addig bizony bele kell törődnünk, hogy a jelenlegi állapotok szerint Magyarországon az Úrnak – mármint a Miniszterelnök Urnak - az lészen kedves, aki a legtöbb állami támogatást besöprő vallás híve.
Még ez sem lenne baj, hiszen hogy egy protestáns valaki, akinek koraközépkori a gondolkodása, az a középkori hangulatot árasztó falakat és jelmezeket kedvelje, a nagyobb baj az, hogy ez a pozíció nagyobb társadalmi felelősséggel kellene, hogy együtt járjon.
De nem jár együtt, hiszen a Katolikus Egyház még a saját belső problémáira sem tud megnyugtató válaszokat adni, a külvilág kihívásait meg úgy botorkálja körül, mint részeg Józsi Julcsát a falubálon.
A magyar társadalom képtelen megbirkózni a saját múltjával, újra és újra ugyanazokat a romlott és avas eszméket böfögi vissza, melyek már többször is nyomorba döntötték az országot.
A XXI. században is dühöng a rasszizmus és antiszemitizmus, az egyházak pedig vagy sunyin támogatják ezeket a mocskos eszméket, vagy úgy tesznek, mintha nem lenne dolguk vele, jóllehet lenne éppen mit tenni.
Ha valaki rákérdez, hogy miért nem emelték fel szavukat a negatív tendenciák ellen, akkor a válasz az, hogy azért, mert nem kérte fel őket erre senki.
Dehogynem kérte fel őket valaki!
Saját, Istenként tisztelt Megváltójuk kérte fel őket, tanítványai le is jegyezték a felkérést, csak ma erről nem divat beszélni.
Pedig a római pápa Nagycsütörtökön a mai napig megmossa tizenkét szegény koldusnak a lábait, ahogy Krisztus megmosta tizekét tanítványa lábait.
Mindössze a rituáléban megtestesülő üzenet veszett el az évezredek során.
Jelzem, arra sem kérte fel senki a katolikusok magyarországi tagozatát, hogy vagyont gyűjtsenek szent buzgalommal, oszt mégis, ugye.
Erdő Péter most lépett egyet, hitem szerint előre, és jól tette.
Szavával Magyarország legnagyobb egyháza szólt, és elmondta hivatalos álláspontját a rasszizmusról, az antiszemitizmusról.
Kissé megkésve, de végre egyértelműen és biztos vagyok benne, hogy Istennek tetsző módon szólt.
Nem gondolom, hogy ezzel megoldottuk a problémát, mégcsak azt sem, hogy ezentúl minden katolikus pap magáévá teszi ezt a gondolkodást, nem hiszem, hogy a papok választások környéki buzgólkodása ezzel megszűnik.
Merthogy ők is emberből vannak és sokan közülük úgy vélik, hogy nekik kell koruk Kapisztrán Jánosának lenni, és ebbe a neves inkvizítor vad zsidóellenessége és bigott vallásossága is beletartozik.
Amúgy meg sokkal kellemesebb a falu elmagányosodott özvegyasszonyainak lelkét pátyolgatni, mint füstös cigányputrikban segíteni lelkileg és esetleg anyagilag vagy akár étellel is a rászorulókat.
Minden plébánián, hitközségben, gyülekezetben, szerte az országban.
És a gyülekezetet olyan szellemben nevelni, mely nem tolerálja az embertelenséget, kiveti a közösségből az ordas eszmék hirdetőit és híveit..
Jó lenne, ha az egyházak és felekezetek huszonkét év után rátalálnának valódi feladatukra, és azt gyakorolnák buzgón.
Isten áldásával…

:O))) 

5 megjegyzés:

Névtelen írta...

Nagyon-nagyon jó az írás . . . ezért nem is lesz semmi visszhangja! Ebben az országban mitől lennének az egyházak jobbak, toleránsabbak, üzeneteiket betartók stb. mint más szervezetek: kormány, szakszervezetek stb.? Olyan folyóban lépket az ország, melyről nem is tudja, hogy létezik . . . úgy csúszik lefelé, hogy nézelődik szerteszét keresve máshol, más országokban a hibát!
Igazából szerencsétlen idióták vagyunk . . .és sejtésünk sincs mennyire is azok vagyunk! Döntéseink, véleményünk folyamatosan rosszak . . . ahhoz, hogy feltáplászkodjunk ebből a mocsárból: folyamatosan nagyon-nagyon jó döntéseket kellene hoznunk!
A nép kurva rosszul döntött, amikor megszavazta O.V.-t és csapatát . . és most csak néz bambán, hogy mi van itten?
Hát a rossz döntésednek a következményei vannak itten :-)))))
Most minden szar és nem értjük miért kaptuk mindezt, mivel érdemeltük ki!
Amikor jó lesz, akkor azt nem fogjuk érteni!
Azért sem fogod érteni, mert abszolute hulla leszel immár . . .az időnek abban a szeletében!

todor48 írta...

Egyet értek!

Névtelen írta...

Na de "milyafaszt" keres a Simicska a Közgépbe?

Névtelen írta...

Hát nem tudom a papok mindig is romlott emberek voltak őskorban most is ez a hivatással együtt jár

Muzsi Attila írta...

Hű, ez jobb volt mint a reggeli kávém!