2016. augusztus 29., hétfő

MIÉRT ILYEN ORBÁN ELLENZÉKE?

Kedves kommentelőm írta, hogy talán arról is írhatnék, hogy mi az oka annak, hogy egy ilyen egyszerű helyzetben, mint ez a semmiről sem szóló népszavazás sem tud a mai ellenzék megfelelően reagálni arra a kihívásra, melyet egy politikai szédelgő ócska trükkje jelent a mai magyar közéletben.
Nem tudom, hogy jól teszem-e, mikor megkísérlem megérteni a helyzetet, merthogy egy hónappal a népszavazás előtt inkább lelkesíteni kellene a választót, mint tükröt tartani elé, de legyen.
Végtére is ez a szavazás tét nélküli, nem szól semmiről, akárhogy is sül el a dolog, semmi lényegi dolgon nem változtat ha Orbán győz, míg a jelenlegi tanácstalankodások közepette az ellenzék számára sem jelent semmit egy vereség - legfeljebb illusztrálja a tehetetlenségünket.
Talán onnan kellene kezdeni, hogy kikből is áll Orbán mai ellenzéke?

Alapvetően két nagy táborra oszlik, a demokratákra és a szélsőjobbra, akik szeretik magukat inkább nemzeti radikálisoknak hívni.
Utóbbiak annyiban ellenzékei Orbánnak, hogy jobbról előzve szeretnék átvenni tőle a hatalmat, majd a jelenleginél sokkal markánsabb neonyilas rezsimet képzelnek el létrehozni egy Unión kívüli Magyarországon.
Kicsi vagy, szaros vagy, de az enyém vagy, mondá Arisztid, mikor megmutatták neki a kismajmot, melyről azt képzelte, hogy az ő gyereke, és ezt vallják a jobboldal hívei - a széljobbosok is, akik annyiban különböznek csak a Fideszesektől, mint a jelmezbál táncosai a vadászbál résztvevőitől.
A fajelmélet sem idegen tőlük, a xenofóbia (idegengyűlölet, beteges félelem az idegenektől) alaptulajdonságuk, az emberek legrosszabb ösztöneire építkezve érzelmi alapon politizálnak, miközben soviniszta jelszavakkal operálva próbálják meg híveikkel elhitetni, hogy a magyar nem egy, a sok nemzet közül, hanem a legszebb, a legjobb, legkülönb.
Hogy Magyarország mégse viszi sokra, azt ellenségeinek köszönheti, akik közül a zsidók, cigányok és a liberálisok a meghatározók, napjainkban ehhez jött még a migráns gyűjtőfogalma, aki el akarja venni tőled a nincsmit, meg akarja erőszakolni asszonyodat és lányaidat, továbbá a legújabb kutatások szerint rosszabb, mint Jumurdzsák, mert némelyiknek két szeme is van - első lépésként az egyiket ki kell tolni!
A liberálisok is rettentőek, habár mindegyik jobber meg van győződve róla, hogy ha nem szólna bele az állam a dolgaikba, akkor a maguk erejéből igen sokra vinnék.
Hogy ez maga a liberalizmus, cseppet sem zavarja őket.

Ellenben nem túl műveltek, a derékhad már a rendszerváltás után nőtt fel abban a légkörben, amikor a da-da-dadogós is a komcsikat hibáztatta, hogy nem vették fel rádióbemondónak, amikor mindenki a komcsik által elvett földről beszélt, melyet úgy egyébként többségükben a komcsiktól kaptak a földosztáskor, a vének a Pejkóról meg a Ráróról nosztalgiáztak, de azért hazavitték a téeszből a Rába-Steiger bal hátsó kerekét, jó lesz az még valamire.
A kulákok unokái szidták a szövetkezetet, melyben zömében vezető beosztásokat töltöttek be, és sorbaálltak a nagyfater gatyaszíj-parcellájáért, hogy ők majd megmutatják, hogy mit lehet kezdeni a negyven kataszteri holdon, aztán a zöme azóta területalapú támogatást termel a parlagfű mellett.
A magyar falu nem sokat változott Horthy óta, hamar lekopott lakóiról az öntudat vékony máza, elkopott az agrár-értelmiség, mára ismét visszaállt a gazdag paraszt gőgje, kézenfogva a cseléd-mentalitással.
A közmunkásnak nevezett rabszolga meg talán a legrosszabb kategória, és aki azt hiszi, hogy ők a demokraták potenciális szavazói, igen nagyot téved.
Őket a legkönnyebb megvezetni, ők azok, akik a jobboldal szavazói bázisát képezik, akik közül könnyű összeszedni a Magyar Gárda lelkes tagjait, akik úgy szavaznak, ahogy a nagygazda vagy a plébános úr, meg a polgármester mondja, hiszen gyávák és megalkuvók.
De ne haragudjunk rájuk, hiszen ez a magyar paraszt évezredes túlélési stratégiája, eddig még mindig bejött...
Ők azt hiszik, hogy ennél rosszabb már nem lehet, pedig dehogynem.
Mikor majd elfogynak az uniós támogatások és a nyugdíj sem lesz menekülőút, amikor a gépesítés kiszorítja az iskolázatlanokat a termelésből, merthogy azzal, aki azt hiszi, hogy a derékszög az a kétszázas szög, mert hogy az szép nagy, azzal nemigen tud a mai gazdaság mit kezdeni, márpedig a mai magyar iskola nem egy Einstein Művek, hanem maga a Cselédgyár.
A szélsőjobb addig ellenzéke Orbán rendszerének, míg csak veszélybe nem kerül a jobboldali hatalom, mert a demokrácia nyílt fenyegetés rájuk nézve, nekik ugyanis lételemük a tekintélyuralmi rendszer, a vezérelvűség, az  felülről irányított gondolkodás.
Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, de ha lehet, még kenyeret sem...


Orbán ellenzékének demokratikusnak nevezett oldala két valóságos és néhány pszeudo-pártra oszlik.
A fene tudja, hogy mennyire igaz, mert erre csak a választások adhatnak egzakt választ, állítólag a szocialisták képezik a legnagyobb baloldali-demokratikus pártot.
Ők azok, akik a családi vagyont negyed század alatt sikeresen felélték, úgy materiálisan, mint ideológiailag.
Lehetett volna belőlük egy remek szociáldemokrata - szocialista  párt is, de nem lett.
Ennek fő oka talán az, hogy vezetőik azt gondolták, hogy a hatalomért folytatott harcot elsősorban párton belül kell megvívni, és közben elfelejtették, hogy a hatalom nem cél, csak eszköz egy cél elérése érdekében.
Így aztán elfelejtettek célt tűzni maguk elé, vagy ha tűztek is, akkor azt olyan nyakatekert és körülményes módon tették, hogy abból potenciális választóik semmit sem értettek.
A szocialista választó ugyanis nem filozófus, ellenben két lábbal áll a valóság talaján, és szereti azt, ha egyszerűen és egyértelműen fogalmaznak.
Ha nem így tesznek, akkor elfordul és megvonja a vállát, mert azt hiszi, hogy az ő életét nem befolyásolja a politika.
Rosszul hiszi, de hát idő kell míg erre rájön, és ezalatt a változtatáshoz szükséges fegyvereket már ki is csavarták a kezéből.
Szocialistáink egyszerűen eltékozolták szavazóbázisukat, a rendszerváltás után egymást legázolva igyekeztek elhatárolódni attól a rendszertől, mely felemelte őket, mely nyugodt életet és kiszámítható holnapot adott nekik, gyermekeiknek pedig lehetőséget a társadalmi ranglétrán való felkapaszkodásra.
Hogy honnan jöttek, hamar elfelejtették, ha az ember hinne nekik, akkor azt kellene feltételezni, hogy ebben az országban csupa gróf, meg birtokos nemes élt, az ostoba proligyerek képtelen volt szembenézni azzal, hogy nem valami úri kaszt tagja, hogy apja kétkezi munkás volt, a nagyanyja meg esetleg cselédlány.
Így aztán odalett a kádári örökség, az öntudat, és erre szépen rásegített a gyáripar szétverése, a nemzedékek alatt felhalmozott vagyon szélbeszórása, meg annak felismerése, hogy ettől kezdve csak a pénz beszél.
Vezetőik is zavarodottan álltak, mint liba a lakodalmi ebéd előkészületeit szemlélve, aztán némelyikük rájött, hogy itt neki is teremhet babér, és ettől kezdve a párt eszközzé degradálódott a rablókapitalizmus harcmezején.
Nem volt már szó ideológiáról, osztályokról, nem volt szó szolidaritásról, humanizmusról, szó lett viszont 70-30 százalékos osztozkodásról, vagyonfelhalmozásról, megalkuvásról, trükkökről, csak az emberekről esett kevés és többnyire hazug szó.
Oda jutottunk, hogy ma a pártnak egy sufniban van a székhelye, mert a párt székháza a volt pártpénztárnok tulajdonába került, aki mögött a tőke felhalmozásának idején nem Marx állt, az nyilvánvaló...
Közben a tagság éli a nyugdíjasklubok csendes életét, emberfia nincs közöttük, aki szembe merne fordulni Laci bácsival, aki alkotóan tudja alkalmazni barátai munkamódszerét: tud ellenséget mutatni számukra, akit gyűlölni lehet, aki ellen harcolni kell, és láss csodát, az ellenség nem a jobboldalon van...
Az ősbűn Kádár megtagadása volt, jóllehet ez lehetett volna az összetartó erő, hiszen annak a rendszernek annak ellenére, hogy kétségtelenül és bevallottan diktatúra - a többség diktatúrája (micsoda nagy bűn ...) volt, rengeteg pozitívuma is volt, melyekből akár át is lehetett volna menteni egyet-kettőt a megváltozott körülmények közé is, de a doktriner ostobaság ezt ellehetetlenítette.
Régi igazság: akinek nincs múltja, annak jövője sincs...
Mára a szervezet összeesett, hol van már az az idő, mikor minden településen jelen voltak a szocialisták, hol van már az az idő, mikor tekintélyes emberek álltak ki törekvéseik mellett...
Mára szocialistának lenni ciki lett, a fiatalok úgy menekülnek a környékéről is, mintha a pártot a Zárai-Vámosi házaspár vezetné, a párt vezetése meg még mindig el van foglalva saját magával.
Ha Orbán eléri deklarált célját, a magyar baloldal teljes megsemmisítését, az eredményt a szocialisták megköszönhetik maguknak.


A Demokratikus Koalíció sem remekel.
Már maga a párt létrejötte is hiba volt, habár ezt akkor nem lehetett még tisztán látni.
Gyurcsány előtt az a kérdés merült fel, mint az etnikum előtt, mikor a purdé beleesett a pöcegödörbe: fürdessük meg, vagy csináljunk másikat?
Ő a második verziót választotta, de mivel az egyébként már felhígított és tönkregyalázott ideológiát nem akarta magával vinni, hát újat gyártott - az elméletekhez mindig volt érzéke...
Demokrata pártot álmodott meg, de ehhez a feltételei meglehetősen nehezen jöttek össze.
Új pártjának tagsága részben a szocialistáktól érkezett, ők saját elhatározásukból követték Gyurcsányt, abban a hitben, hogy egy jobb, hatékonyabb, ütőképesebb és tisztább szocialista pártot hoznak létre.
Gyurcsány csendben elviselte ezt, de az ő elképzelése már más volt - ő egy demokratikus gyűjtőpártot szeretett volna létrehozni, melynek köze sincs a múlthoz, melyben otthonra lel liberális és konzervatív demokrata egyaránt,  mely párt mindenkié, aki demokrata.
Márpedig ami mindenkié, az tulajdonképpen senkié sem, ugyanis a demokrataság csak abban az esetben érték, ha a diktatúrával áll szemben, egyébként a társadalom természetes állapotának illene lennie.
A liberálisok sátra éppen összedőlőben volt, mikor néhányuknak kapóra jött az új párt, és lehet egy-két konzervatívot is találni a környéken, akiket sajátjaik kigolyóztak vagy perifériára szorítottak, esetleg nem adtak ambícióiknak tág teret,  de sok volt szocialista politikust is, akik szintén nem tartoztak volt elvtársaik kedvencei közé.
Kellettek az ismert nevek, de egyikük sem adta olcsón magát, mindegyiket ki kellett elégíteni valamilyen pozícióval, ez pedig nem növelte a hatékonyságot.
A pártnak alapításakor több tagja és regisztrált támogatója volt, mint ma.
Én ezt azzal magyarázom, hogy a DK is vezérelvű párt, csak éppen annak előnyeit nem tudja kihasználni, lévén Gyurcsány született demokrata, aki szándékán túl úgy keveredett ebbe a szerepbe, mint Pilátus a krédóba, de azért szerény ábrázatot vágva a dologhoz elviseli valahogy...
A vezérelvű pártok nagy hátránya, hogy gyakorlatilag mindenben a vezér dönt, többnyire nincsenek fékek és ellensúlyok, mindenki a vezérre pislog véleménye kialakításakor - és ez itt is így van.
Emellett tág tere nyílik a karrieristáknak is, hiszen ha valaki jól fekszik a vezérnél, akkor azt csinál jóformán, amit akar, egyengetheti vazallusai útját, építgetheti saját karrierjét abban a reményben, hogy egyszer még talán koalícióképes lesz a párt, és akkor megtérül a befektetés.
Gyurcsány nagyon tehetséges ember, de nagyon kevés érzéke van a gyakorlati tevékenységhez, ő inkább az elméletek embere.
Sajnos, nem mentes attól az emberi hibától, hogy olyanokkal szereti körülvenni magát, akik sztárolják őt, és valahogy sehogy sem sikerül olyanokat a pártba vonzani, akik azonos súlycsoportban lennének vele.
Itt van mindjárt Bokros, akinek ott lenne a helye egy ilyen típusú pártban, de mégsincs ott, és ahogy látom, ezt sem a pártelnök, sem a MoMa névre hallgató demokrata kör vezetője nem is nagyon bánja.
De a második vonalban sincs túl nagy tolongás, ennek oka az lehet, hogy a párton belül nincs verseny a pozíciókért, a pártelnökhöz való hűség többet nyom a latban, mint a tehetség.
A párt nagy bűne, hogy nincs jelen a fiatalok között, szervezettsége sem túl erős, a falusi haknizások inkább a pártelnök imázsát erősítik, mint a pártot.


Mindkét pártnak nagy baja, hogy nem él benne a mai magyar, főként a falusi valóságban.
Mindkét párt, bár más és másmilyen módon fővárosi párt, a munka is többnyire erre a területre szorítkozik, a szocialisták egy-két faluval kapcsolatos megnyilatkozása is inkább az adott szakterület felelősének személyes ambícióján múlik.
A leggyengébb pont mindkét pártnál a kommunikáció, pedig a politikai verseny a mai világban leginkább kommunikációs verseny.
Itt sem vagyunk képesek kielégítő teljesítményt nyújtani, és kár itt a pénzre hivatkozni.
Igaz, az ország kékbe borult, de ügyes kommunikációval ezt át lehetne fordítani a Fidesz ellen, hiszen, ha van pénzkidobás az ablakon, hát akkor ez aztán az, a javából.
Mégsem fordítja le egyik párt sem ezt a temérdek pénzt, hogy a klasszikus példával éljek lélegeztetőgépre, hanem kommunikátoraik bambán bámulják a hazugsághegyeket.
Igaz, egy óriásplakát tenger pénzbe kerül, de meghekkelni ezeket filléres kiadást jelentene, nemmellesleg fiataloknak való igazi feladatot, merthogy a fiatal úgy van ezzel is, mint a szex-el, jobb szereti csinálni, mint pofázni róla.
De nem, mert ehhez is hiányzik a politikai és hétköznapi bátorság.


Az ellenzék többi pártja szót se igen érdemel, Schiffert a Fidesz kommunikátorai hátrébb vonták, helyette megtalálták a jósvádájú jobboldalit, aki különösebb kockázat - és eredmény - nélkül tetszeleghet az igazság bajnokának hálás szerepében, miközben a média sokkal kegyesebben bánik vele, mint mondjuk Juhásszal, aki mióta feladta világuralmi ambícióit, hasznossá tudta tenni magát a demokratikus oldalon.
Ha viccpártról esik szó, akkor nekem nem kétfarkú kutyáék jutnak eszembe, hanem a Fodor féle liberálisok, mind a hatan, a sors és Gyurcsány kegyelméből, akinek nem erőssége a hibák tanulmányi célzatú felhasználása...
A többiek is csak a "futottak még" kategóriában hajtják Orbán malmára a vizet, meg a demokratikus oldal megosztásában jeleskednek.
Nem írtam Fideszről, őket ugyanis csak dicsérni tudtam volna, hiszen a célt, amit kitűztek, elérték.
Hogy milyen módszerekkel, az más kérdés, de a politika eredmény-centrikus, ugye.
Nem írtam arról sem, hogy hogyan lehetne az odakozmált sült libát újra összerakni úgy, hogy megint vidáman gágogjon - ezen törjék a fejüket a politikusok.Kedves kommentelőm,  KerekesZs javasolta, hogy foglalkozzam az okokkal, megtettem, túllépve saját terjedelmi előírásomon, és adva rendesen a népszerűségemnek.
De nem baj, minél többen spekulálunk ezeken a dolgokon, annál eredményesebbek lehetünk.Ránk férne...


:O)))

42 megjegyzés:

góbé írta...


Tüpontos kor-, és kórkép!
( de hogy mit kapsz ezért Csakafidesz?-től...)

Olasz Ildikó írta...

PuPu, ezért az írásért nem csak a Csakafidesz-től fogsz kapni, de a szociktól és a DK-tól is. Mind a kettőben ugyanis - tisztelet a kivételnek - de egymáshegyén hátán a hiúak tolonganak.
A jobbik eset, ha nem fűznek kommentet hozzá.
Vitatkozni Veled ez esetben nem lehet, csak kifogásokat keresni, hogy miért így van. Vagy szép csendben sunnyogni.
Nagyon sajnálom, de szerintem itt tartunk.
Orbán a péntek reggeli információiban fél szóval érintette a jövőt: tervei a következő 12 évre szólnak.
Tartok attól, hogy igaza lesz.

DarthVader írta...

"Itt van mindjárt Bokros, akinek ott lenne a helye egy ilyen típusú pártban, de mégsincs ott, és ahogy látom, ezt sem a pártelnök, sem a MoMa névre hallgató demokrata kör vezetője nem is nagyon bánja."

Ha emlékezetem nem csal, a 2014-es "összefosásba" Gyurcsány volt az, aki Bokrost is be akarta venni, fel is vetette, de mindenki lesöpörte. Helyette bevették Fodor Gábort.
Valamint a főpolgármester-jelöltségben is Gyurcsány Bokrost támogatta.

Hogy Bokros miért ódzkodik Gyurcsánytól, az meg érthető. Akin Gyurcsánynak csak a szaga rajta van, azt a Fidesz széttépi. És a mezei polgár pedig lelkesen csahol hozzá.

talalom írta...

Terjedelmi okok miatt nem tudom kifejteni minden érvemet. Egy, amiben Pupuval maximálisan egyetértek: nem beszéltük meg, hogy miért ment tönkre a Kádár-rendszer.(Valahol a nemzetközi vizeken kellene keresni, id. Bush és Gorbacsov találkozása idejétől, sőt, arról is, hogy miért kerülhetett erre sor.)Valamikor 8-9 éve indítottam egy napi blogot Adjátok vissza a politika, a politikusok becsületét! címmel, de akkor még dolgoztam, végül nem volt erőm fenntartani. Pedig azért nem járnak fiatalok "politizálni", - beleértve a saját fiamat is, bár ő már 42 -, mert sikeresen leamortizáltuk a politikát, a politikusokat. Együtt, mindannyian, nemcsak a hivatalból politikával foglalkozók. Na, mégis hosszú lett...

Promenad írta...

Pupu !
Nyugodj meg : aterjedelem egy fikarcnyit sem ártott a népszerüségednek ! Söt !
/Azért a Vámosi-Záray házaspár biztosan jobban elvezetné a szocialista pártot.
Requiscat in pacem./

anteus írta...

Van benned kraft...
Sztálin csak lelepleződött 56-ban. Megbukni 92-ben bukott meg. Mitől lenne munkás-párti baloldal?
Szép hazánkban már 1980-ra elnémult a baloldal. Mitől támadt volna fel?
Megszűnt a baloldali értelem, és a baloldali érzelem is dacos mormogássá halkult.
Vissza kell utazni Svájcba és...

anteus írta...

És persze ideje lenne nemzetközi kontextusba helyezni, hogy úgy mondjam.

talalom írta...

Marx írta valahol (sose voltam jó a dossziézásban), hogy elméletének a halálát jelentené, ha a társadalmi változásokkal nem számolva, dogmaként kezelik minden szavát. Márpedig az ipari társadalmak kora úgy a hetvenes évek óta - legkésőbb az 1979-es második olajválsággal - lejáróban van. Alaptétele - mármint, hogy a termelőerők fejlődése határozza meg a társadalom fejlődését, szerintem ma is igaz. Ezért életveszélyes baromság "ipari országot" építeni az információtechnológia korában. "Szögegyenesítésből" csak egyre szarabbul fogunk élni. Ebből következően a társadalom is változik: kérdés: mi lenne a munkások pártján állók dolga, hiszen a munkások csoportja (osztálya) ma már egészen más, mint csak a nyolcvanas években, nem beszélve a 170 évvel ezelőtti helyzetről. (A Kommunista Kiáltvány 1848-ban jelent meg.)
Igen anteus: nagyon hiányzik a nemzetközi kitekintés. Csak mellesleg, Marx és Engels találta ki azt is, hogy a nemzetközivé vált tőke ellenében csak internacionalizmussal lehet hatásosan megállni. (Na, mi van a globalizációval?)

csakafidesz? írta...

Kedves PuPu!
Az első mondatom a gratulációé , mert alapos munkát végeztél.
Nagyon alaposan kielemezted az ok-okozati összefüggéseket.
Hozzáfűznivalóm lenne, csak ma időm nincs. Ha még holap is fennt lesz a poszton, akkor néhány észrevétlt tennék. Mivel kineveztek fő mumusnak előrebocsájtom, lényegi részeket csak apróságokkal cizellálom majd.

Azért most azonnal csatlakoznék talalom /13:41/ utolsó mondatához:
"...Pedig azért nem járnak fiatalok "politizálni", - beleértve a saját fiamat is, bár ő már 42 -, mert sikeresen leamortizáltuk a politikát, a politikusokat. Együtt, mindannyian, nemcsak a hivatalból politikával foglalkozók." Ez azért nagyon súlyos, de igaz'
Ez az, ami ellen én gyakorta ágálni szoktam és legnagyobb sajnálatomra ebben a törekvésemben senki sem bátorított még.
Ezek szerint mindenki egyetértett, csak egy következő alkalommal már elfelejtkezett róla.
Sokszor van, hogy mi is össze vissza beszélünk. Pedig jó lenne, ha nem is ugyanazt mondanánk, de a lényeget tekintve egyetértenénk. Persze csak azzal, akivel lehet.
Nem tudom, hogy a bloggger egyébként kiváló írásait hányan olvassák.
Vajom olvassák-e azok akikhez szól? Na, ebben én szkeptikus vagyok, mert az embereket - különösen az alacsonyabban iskolázottakat a könyv, az írás és olvasás ma már nem hozza lázba. Marad a TV és esetleg a háttérből a Rádió.
Ez az amivel ma már a demokratikus oldal nem rendelkezik szabadon.
Lehet azt mondani, hogy enélkül is lehet valaki nagyon hatékony, csak ez nem igaz. A találkozókra általában azok mennek el, akik akár otthon is maradhatnának a többi emebert lasszóval kell összefogdosni.
Valamiko 2002 tájékán bagy divat volt a választások közeledtével komoly művészeket hívni, akik szinvonalasan szórakoztatták a megjelenteket. Mondanom sem kell, ez sem volt sikeres, semmi vonzerőt nem jelentett..
Ma a sikeres hadviselésnek két alapfeltétele van: A pénz és a média. A pénz az fizetőeszköz - bárki és bármi megvehető!-, a média felvilágosító vagy népbutító szerepet tölt be. Aki ezzel nem rendelkezik annak lóttek.
Szomorúan mondom, de a mi oldalunkon egyik sincs.

Reménykedjünk egyszer hátha lesz. Különben is a remény hal meg utoljára.

talalom írta...

Soha nem tettem még ide linket. De ez fenomenális! Erről beszéltem, csak rövidebben. Ha nagyon ciki, Pupu csesszél le, leveszem. http://hvg.hu/gazdasag/20160829_Valsag_szelsojobb_kiut

anteus írta...

Majd Marx azzal folytatta, ha ez bekövetkezne, ő lenne az első antimarxista. Egy világrendszer tragédiája, hogy bon-motként kezelték.
Még valamit. Ideje lenne a "munkás" marxi kategóriájával operálni. Nem valamiféle "elavult jelzős szerkezet" a bérmunkás fogalma.

anteus írta...

PuPunak HVG-linket... höhöhö


csakafidesz? írta...

Kedves talalom!
A linket behívtam és kb. a felét elolvastam, a felét meg átaludtam, Nem tudott lekötni. Biztosan sok tudományos igazságot tartalmazott, de ennek gyakorlati hasznosságáról nem vagyok meggyőződve.
Ha ez az Akadémián hangzik el, akkor talán érthető az efféle tudományos megközelítés, de nagy összegben mernék fogadni, hogy a hallgatóság nagy része "félkómában" élvezte volna az előadást.
Ez ilyenformán életidegen és a gyakorlatban csak erősen leegyszerűsítve hasznosítható.
A nálunk egyszerűbb emberek nem nagyon értékelik a többszörösen osszetett mondatokat.
Ők a tőmondatokból értenek. Soha sem értettemm, hogy ezek az írások egyáltalán kinek és milyen célból készülnek. Magamutogatás vagy egyszerű sznobizmus? Itt is sokan írnak olyanok, akik villogni próbálnak latin, ógörög meg miegymás tudásukkal. Megkérdeném, hogy minek is teszik?
Erről jut eszembe GyF egyik 30 oldalas gépelt dolgozata - valamikor a DK alakulása környékén készült - ami 28,5 oldalon keresztül pártelméleti, szervezési, működési elméletekkel foglalkozott és csak 1,5 oldal jutott a gyakolati megvalósításra.

Hát, többek között a baloldal ezéri is tart ott, ahol jelenleg van. Az, aki nem tud az egyszerű nép nyelvén megszólalni, az jobb ha a mondandójába eleve bele se kezd.

Csige Attila írta...

Csakafidesz...
Tokeletesen egyetertek.
Sokszor a "kevesebb is tobb".
En is "megprobaltam" elolvasni a linket, hasonlo eredmennyel.
Egy "feltalalao" klubban tanultam; "ha nem tudod a talalmanyodat max. egy oldalon kozerthetoen leirni, akkor felejtsd el". Pedig- en meg az "osszetett" mondatokkal is meg tudok baratkozni...

Donáto írta...

Én is sokat töröm a fejem, "Miért ilyen Orbán ellenzéke?"
2002-től ugye volt Meggyesi, Gyurcsány és Bajnai. Egy miniszterelnök asztalára reggelenként oda készítik a minisztériumok és a titkos szolgálatok aznapi jelentéseit.
Azt kizártnak tartom, hogy hármójuk közül egyiknek sem "szúrta" a szemét, amikor sorban érkeztek az információk arról, hogy a svéd tévések nyomoznak a Gripen repülőgépek eladásai ügyében, melyben Magyarország vásárlóként "könyékig benne" volt, azt egyedül és kizárólag Orbán Viktor volt min.elnök döntötte el. (aki ugye mindenhez érthetett, csak a harci vadászgépekhez nem!)
Miért nem indítottak vizsgálatot/nyomozást ez ügyben?
Próbáltam kitalálni - nem tulajdonítottak jelentőséget az ügynek, nem tartották fajsúlyosnak a volt min.elnököt, nem érezték őt magukkal egy súlycsoportúnak, fontosabb állam/magán ügyek foglalkoztatták őket, (azt nem gondolom, hogy a cigányság felzárkóztatását is a fontos államügyek közé sorolták volna...) vagy csak nem tartották "elegánsnak" egy ex államfő elleni eljárást, - de nem lettem okosabb.
(És még száz hasonló korábbi visszaélésről is lehetett volna szó!)

Tessék nekem elmagyarázni 8 év alatt miért hozták a baloldali vezetők rossz döntéseiket, miért egy párt pénztáros volt az, aki végül is kimondta a végső ítéleteket. Nincs ebben az országban még egy ember, aki elvállalta volna a pártpénztárosi feladatokat?
Az egészet nem értem!
Várom a magyarázatotokat!

Kapat írta...

Donato csatlakozom, sok mindent én sem értek.
Csak egy példa: Keller László igen alapos munkával, nagyon sok ügyet hozott felszínre, melyekből egyenként is országos botrány lehetett volna, jogosan. Leállították. Miért?
Már a székház üggyel kezdhették volna megkapargatni a fidesz piszkos ügyeit. Nem tették. Miért?
Amikor Medgyessy Péter miniszterelnök lett, óriási hibát követett el a híres "árokbetemetési" politikájával. Nem engedte, hogy büntető eljárások induljanak az akkori ellenzékbe került politikusok csalásai miatt.
Pedig akkor még az emberek nagyon érzékenyek voltak a gazdasági visszaélések iránt. Ellentétben a ma uralkodó apátiával, már nem is figyelnek az őrületes tolvajlásokra.
Sokkal kisebb bűnöket, állandóan kommunikálva, felnagyított korrupciós ügyekként napirenden tartva, buktatták meg a kormányt 2014-ben.
Egy beszédből kiragadott szerencsétlen mondatot azóta is főbűnként emlegetnek.
Miért nem kérték a médiumokat, hogy adják le az egész beszédet? Hiszen Ők voltak hatalmon. Átengedték a köztévét, rádiót az ellenzéknek. Miért?
A 2006-os zavargások, melyek szinte háborús helyzetet teremtettek az országban, büntetlenül maradtak. Sőt, azóta is úgy kommunikálja a fidesz, hogy a szemkilövetős Gyurcsány a békés tüntetőkre támadt.
Vegyük csak a parlament előtt táborozók mindennapos cirkuszait. Melyik demokratikus ország kormánya tűrte volna el azt, ami ott történt? Trágyadombbá változtatták a teret, a törvényhozás szomszédságában.
Milyen cirkuszt csinált volna a fidesz abból, hogy Pintér és Gergényi üzlettársak voltak? Óhatatlanul bizonyos feltételezésekre adott okot.
Nem ismerték eléggé, a fideszt, első kormányzásuk alatt pedig alaposan bemutatkoztak.
Nagy hiba volt ilyen csürhével kesztyűs kézzel bánni. Vagy emlékezzünk a robbantásokra, politikusok házainál. Még sorolhatnám, de hiszen mindannyian tanúi voltunk.
Az emberek számára csak esetek léteznek. Lehet mesélni szép ideológiákról, még az ingerküszöbüket sem éri el.
Václav Havel jobban látta, ki is Orbán? Jóslata mára beteljesült.
Egy ország rovására voltak gyengék, megengedőek. Miért?
Azóta sem változott a helyzet, ezt PuPu tökéletes elemzése nálam sokkal jobban elmondja.
Egyedül maradtak az emberek, nyomorukkal, kilátástalanságukkal a jövőjük reménytelenségével. Kire számíthatnak?

Kibic37 írta...

Korrekt, alapos, és sajnos nagyon igaz elemzés.

Az okok listája persze erősen bővíthető, de a felsoroltak vitathatatlanok.
Ott, ahol nem a vezérelvűség dominál (a demokratikus ellenzék egészére értem), a véleményszabadság megosztó tud lenni. Kiváltképp, ha erre még rá is játszanak. Példa rá az előző poszthoz írt kommentek halmaza, ahol hasonló világnézeti felfogással bíró demokraták késhegyre menő vitát folytattak a bojkott, vagy nem bojkott különböző módozatain és a követendő taktikát illetően. És itt a divide et impera még szóba sem jöhetett.

És hát igen, a kommunikáció ....:(((
Csatlakozom Donáto és Kapat véleményéhez. Az engedékenység és a kommunikáció kritikán aluli minősége - így a kettő együtt - végzetes hibának bizonyult. Az egész társadalom azt a következtetést vonta le, hogy gyengék és alkalmatlanok.
Sajnos nem is teljesen alaptalanul ...

anteus írta...

A Mellár-cikk kifejezetten gyenge. Néhány összekazlazott trivialitás jól-rosszul csoportosítva. Egy adekvát tőmondattal elinézhező: "marhaság".
Ami a balkormányokat illeti, egy dolgot mellettük: nagyon nem mindegy, hogy csürhével vagy csürhe ellen kell politizálni. S e csürhében ott van az ügyészek és bírák zöme.

Kapat írta...

Elnézést az elírásért, természetese a kormányváltás 2010-ben volt.
Mentségem a kései időpont és az indulatom. :-)

mavtelep írta...

Kibic 37
" és hát igen : a kommunikáció !"
Vessetek a mókusok elé, DE MI HOGYaN KOMMUNIKÁLUNK ??? Sirdogálunk, ismételgetjük a hajdanvolt bűnöket amiket a baloldal követett el, pedig ennyi energiával Orbán és bandáját is lehetne amortizálni, naponta adnak erre okot.
csak nekem jut eszembe az, hogy ha a baloldal kormányoz, akkor azért hibás, ha reménytelen kisebbségben van, akkor azért hibás ? ű
Ha nem állunk melléjük, akkor legalább ne foglalkozzunk az elnmútt8évvel, mert lassan ennyi ideje kínlódunk Orbán kormányzása miatt.
Szervusztok, jó napot !

csakafidesz? írta...

Donáto (09.29. 23:18) hozzászólásával és az arra adott Kapat által írtakkal egyetértek.
A kérdések jogosak az arra született adekvát válaszok valóságosak. csak nem eléggé mélyreszántóak.
Bemutatják ugyan a felszinen látható jelenségeket, de nem vizsgálják - még gondolati szinten sem - a mélységekben zajló folyamatokat.
Hivatásszerűen a politikával foglalkozóknak, pártoknak, civilszervezeteknek, társadalomkutatőknak és a bűnmegelőző és bűnüldöző szerveknek pedig le kellene mélyre ásni ahhoz, hogy közel kerüljenek az un, "pokol konyhájához", ahol ezeket a népnyomorítő ügyeket "kifőzik".
Ha eljutnánk odáig, akkor nagyon furcsa meglepetésekben lehetne részünk. Láthatnánk, hogy az üst körül mindenféle generációjú, pártállású és érdekelségú ember sürög-forog és nagy egyetértés látszik közöttük a menű kiválasztásában és elkészítésében.

Erre mondta megboldogult exminiszterelnök Antall József az elhíresült "Uraim! tetszettek volna forradalmat csinálni!" mondatát.
Az igazi forradalom ugyanis mindig vérben születik a maga igazságos és igazságtalan következményeivel..
A vérnek tudvalevő, hogy van egy alapvetően tisztítő hatása. A friss vér kitakatítja a felhalmoződott mocskot és egy új esélyt teremt. Ezt használják ki az erős igénybevételnek kitett sportolónnál is. A friss vért leveszik és az igénybevétel előtt nem sokkal visszaadják. Általa a szervezet felfrissül és alkalmassá válik a további igénybevételre.

Ez az ami a mi lájtos forradalmunkból kimaradt. Nem történt meg a forradalmakat kisérő "tabula rasa" és megmaradtak és új pozíciókba kerültel ugyanazok az emberek, akik az előző renszerben is pozícióban voltak.
Szétterültek, megalakították a "kamu"pártjaikat, látszólag még elentéteket is generáltak egymás között, de a fentebb vizionált üst körül már a saját céljaik megvalósításáért kart-karba öltve együtt dolgoztak.
Ismerték azt az aranyszabályt - ami az anyagmegmaradás törvényéből vezethető le - hogy meggazdagodni csak mások elszegényedése árán lehet.
Itt van a nagy titok nyitja. Egyszerűen a meggyengült szocialista rendszer tábornokait odaengedték a tűz közelébe azzal a feltétellel, hogy ha egyszer mi is kérünk valamit tőletek, akkor elvárjuk, hogy ti is segítsetek.

Hát így állunk még ma is. Ez egy következmények nélküli ország volt és lesz. amíg nem lesz egy igazi megtisztulás.

Donáto írta...

Kedves "csakafidesz?"
Csak egyetlen kérdésem van Hozzád: - volt a magyar történelemben igazi forradalom?

Ha nem, honnan tudnák az emberek, hogy akkor és utána mi a teendő?

csakafidesz? írta...

Kedves Donáto!
Attől függ, hogy mit értünk igazi forradalom alatt.
Az idézett mondás - azt igazán észrevehetted volna -, hogy nem tőlem származik.

Akkor én egyet visszakérdeznék: Az okozat ismeretében vissza tudsz következtetni az idevezető okokra avagy tudsz-e valami használható ötletet adni a helyzet közeli megoldására?

Érdeklődéssel várom a válaszod.

talalom írta...

1. Bocsánat, Mellár cikke éppen amiatt tetszett, mert nincs feldíszítve tudományos kacifántoskodással. Fátyolt rá.
2. Miért ilyen az ellenzék? Milyen? "Megengedő és gyenge".
Hm. Szóval, az a jó politika, amelyik üt-vág, nem veszi figyelembe, hogy pl. demokráciában a közpénzből fenntartott média NEM a kormányé? Hogy a kormánynak - és a mögötte álló politikai erőnek az a feladata, hogy minden eszközzel, gazdaságival is elnyomja a más elképzeléseket? Akkor miért nem jó a fidesz?
3. A Kossuth téri dzsemborit két módon lehetett feloszlatni: erőszakkal. Ez volt az egyik és a fidesz érdeke: minél nagyobb zűrt csinálni. A másik, hogy úgy a második héten odamegy párezer kormányszimpatizáns, és elzavarja a csürhét a francba. De az olyan ciki: kormánnyal egyetérteni? Különben is, jaj az a 300 forint?! Meg hogy a tehetős gyerekek tandíjat fizessenek? Aki meg tehetséges, de szegény, az tisztességes ösztöndíjat kapjon?!! Fúúúúj. ezekkel voltak tele az ún baloldali fórumok is. A korrupció is megérne egy misét, de az is hosszú lenne.

Kibic37 írta...

@mavtelep
Felvetésed jogos.
Ez a kérdés azonban sokkal bonyolultabb annál, mint ahogyan azt egy, a Gyurcsány 2004-es parlamenti nyitóbeszédében leegyszerűsítő féligazságnak nevezett mondattal el lehessen intézni. Hogy mire gondolok? A teljesség igénye nélkül néhány szempont, amiről igencsak el lehetne vitázni külön-külön is:
- A baloldal rosszul értelmezett "bűntudata" a megelőző 40 évért, és ebből adódóan azon igyekezete, hogy tiszta, becsületes politikát folytasson.
- A göbbels-i propaganda látszatának is kerülése (v.ö. előző szempont). "Elegendő a korrekt, tiszta, becsületes tájékoztatás" /Gyurcsány/.
- A posztmodern korszak lényegének, filozófiájának teljes félreismerése illetve figyelmen kívül hagyása. Ellentétben a másik oldallal, amelyik zsigerből ráérzett erre, és a benne rejlő lehetőségekre (tömegmanipuláció). "Nincs az a hazugság, amit elegendően sokszor elismételve igazsággá ne lehetne tenni" /Göbbels/
- Az ellenfél teljes gátlástalansága. Őket nem béklyózta semmiféle bűntudat a múlt hibáiért. Ma már ott tartunk, hogy maga Tarlós István gyalogolt bele a posztmodern csapdába (mint tette ezt Soros György 2009-ben), amikor egyik, Budapest közlekedésével kapcsolatos nyilatkozatában azon mérgelődött, hogy "a manipuláció fontosabb, mint a valóság".
Ezt ugatom évek óta itt e fórumon jómagam is. A tömegek viszont ezt veszik be. És erre képtelen az, akiben a tisztesség egy morzsája is megmaradt.

Kapat írta...

Kedves "talalom"!
Amit Te leírsz, az a másik véglet. A demokrácia nem zárja ki a rendet, az emberek nyugalmának biztosítását. Szerinted nincs normális középút? A nyugalom, a hisztéria mentes közélet, a tisztességes tájékoztatás az embereknek éppen úgy mindennapi szükléglete, mint a levegő?!
Szerintem azért van a kormány, hogy irányítsa az ország dolgait. Mindenkit képviselve!
Azt nem mondtam, hogy a köztévé és -rádió jobb ha a kormányé, de azt igen, hogy legyen mindenkié.
Az szerintem nem járja, hogy egyoldalú információkat, hazugságokat terjeszthetnek anélkül, hogy ellensúlyként ne jelenhetne meg a kormány véleménye is, különös tekintettel a kiegyensúlyozott tájékoztatásra. Ez alapvető emberi jog, a demokráciák természetes működéséhez tartozik.
A Kossuth téren pedig elég világosan elkövették mindazt a bűncselekményt, ami a rendszer megdöntésére irányult. Ez is szigorúan büntetendő.
Igen, valóban hiányzott a határozottság és annak bizonyítéka, hogy képes a kormány megvédeni az általa képviselt demokratikus értékeket, melyek bizony veszélyben voltak. Ezt egyébként napjaink bizonyítják.
Az összes többivel, amit írtál egyetértek, vizitdíj, stb. Csak a fidesz szerint volt "ciki a kormánnyal egyetérteni", de csakis akkor, ha az nem ők kormányoznak.
Nem ragaszkodom a bölcsek kövéhez, soha sem gondoltam, hogy én birtokolom.
Amit írtam, az az én véleményem.

csakafidesz? írta...

Kedves talalom!
Te akkor a mazochisták közé tartozol?
Ezért, aztán sok ilyen Mellár-féle kellemes, könnyen érthető és olvasmányos ismerettersztő írást kívánok Neked.
Jó szórakozást hozzá!

Az összes többi vonatkozásában Kapat-tal értek egyet.

talalom írta...

Kapat. Sajnos nem csak a fidesz szerint volt ciki a kormánnyal egyetérteni, az ún baloldali fórumokon is folyt a kormány gyalázása (nem az intézkedései kritikája), ahogyan manapság is népszerű az ellenzéket gyalázni, finnyázni. Sok ilyennek a teljes tájékozatlanság az oka ("nincs program"). Soknak meg az, hogy nem képesek belátni: helyettünk, a "nép" nélkül semmilyen politikai erő nem működik a "nép" érdekében.
Csakafidesz: igen, lehet, hogy mazochista vagyok. De úgy vélem, együttműködés, szolidaritás nélkül egészen biztos, hogy nem lehet nyugalmat meg hisztériamentes társadalmat teremteni. Ezért nem is szidtam soha az ellenlábast bayer-módra - időnként ez azzal is járt, hogy "lenáciztak". Mellesleg: mi a baj a Mellár-írással?

hello írta...

Sziasztok!
Csak most tudtam végigolvasni ezt a rendkívül érdekes, gondolatgazdag posztot, és a róla kialakult fórumot is.
Én most csak ahhoz fűznék hozzá néhány dolgot, ami a DK létrejöttét illeti:

Gondoljatok bele, nem csak és nem is elsősorban politikusi, hanem emberi aspektusból.
2006-ban gyakorlatilag Gy.F. nyerte meg az MSZP-nek a választást. Már a kampány alatt is, de a győzelmük után ezerrel folyt tovább ellene a folyamatos provokációsorozat fideszék és zsoldosaik részéről. Még 1/2 év se telt el, mikor az övéi galád módon elárulták. 2009-től, Gy.F. lemondásától először a minelnöki, majd az egynémely "kedves" párttársa által létrehozott ismét egy árulással felérő szituációban a pártelnöki funkciójáról is, ha nem akarta a totális politikai megsemmisülést választani, csak az előre menekülést választhatta.
Saját nyilatkozataiból tudom, romantikusan lelkiző alkat volt, ami a párthoz való hűséget illeti. Még 2010 nyarán is ott tartott, hogy belülről, a létrehozottt demokratikus platform által szerette volna az MSZP-t kardinális ügyekben jobb belátásra bírni. Csakhogy Mesterházy Attila, aki csak fizimiskájában hajazott D'Artagnan lovagi mivoltára, nemkülönben Szanyi mester áskálódásai felgyorsítva a fejleményeket világossá tette a számára, hogy ebből a "nem ismert meg a saját anyám"-MSZP-ből csak egy új párt, a DK létrehozásával létezhet kiút.

A 2010. október 22-i előkészítő nagygyűlés felejthetetlen hangulatát őrzöm a felemelő emlékeim között. Aztán, hogy a későbbiekben mi hogyan alakult a berkeiken belül, arról a legelején még többet, mára már csak a híradássokban fellelhető infókból tudok. Ezzel a szinttel momentán már be is érem. Nem kiábrándultságból, csupán az érzelmi kötődés (Gy.-blog) megszüntével más lett a viszonyom az egész történethez.
De egy tény: az MSZP-nek az elmúlt 10 évben elkövetett bűneit sosem fogom sem elfelejteni, sem megbocsátani nekik.
Így azután, mikor Kunfalvi Ágnes, de akár Feri is elkezd arról elmélkedni, hogy majd egyszer újra... - annak a KÉNYSZERŰ praktikumát értem, csak épp a hátamon égnek áll a szőr a gondolatára! :-((
A kérdés csak az, hogy a többi szavazópolgár hol tart, miről mit gondol majd.

csakafidesz? írta...

Nem értem én ezt az önmarcangoló feltartott kéz szindrómát. Az elmúlt 25 évet értékelni kell, de ezt eltúlozni immáron felesleges, mert nem megyünk vele semmire. A történelem kerekét visszaforgatni már nem lehet. Ahogy a gyermekeinknek is meg tudtunk hajdan bocsájtan úgy ezeknek a pártoknak is meg lehet.
Egy csapat attól lesz igazán erős, ha érzi maga mögött a közönség támogatását. Javasolnán, hogy az eltúlzott itélkezés helyett most a választások előtt ezt a támogatottságot egyenkét és összességében adjuk meg nekik. Aztán majd meglátjuk mire mennek vele.
Gyakorta mondják, hogy a Fidesz kormányzásának 10 éve megszámlálhatatlan mértékű csalódást okozott a társadalom különböző rétegeiben. Erre válaszul szinte semmi sem történt. A "bér"közvéleménykutatók rendre a Fidesz tartós fölényét mutatják ki. Ez senkinél sem veri ki a bíztosítékot?
Jelzem, hogy 2002-ben úgy vesztett a Fidesz, hogy a 15%-os vezetésének tudatában azt hitte, hogy - fotball nyelven szólva - elég lesz ha a pályára csak a focicsukályát viszi ki.
Rajtavesztett, Orbán akkor elkezdte sajátos uszítő kampányát és a "mindenki hozzon magával még egy embert" mondatával elérte, hogy valamelyesz mérséklődjék a vereség mértéke.
A baloldal soha sem tudta igazán megszervezni önmagát és ez a jelenlegi körülmények között egyenlőre nem is sikerülhet.

Majd ha eljön az a kegyelmi időszak, amikor a híveik még akkor is bíztatják amikor veszteségre állnak, amikor a pártok hívó szavára az emberek tömegével kimennek az utcára, ha a demokraták képesek lesznek összefogni és együtt ünnepelni akkor jön el mad a Kánaán. Addig marad a várakozással teli kinlódás. Persze ezen közben könnyen
elófordulhat az is , hogy megszünnek, felmorzsolódnak és marad a Fidesz -KDNP és a hozzá tartozó szatellitpártok.

Ekkor lehet majd igazán mondogatni,hogy a történelem megismételte önmagát avagy a kígyó beleharapott a saját farkába.
Lenne itt nem is kevés feladat, csak lassan már az nem lesz aki igaz szívvel valamilyen érdektől vezérelve ezt csinálni hajlandó. Pedig a mai 40-éveseknek tudniuk kellene, hogy tétlenségükkel a saját, a gyerekeik, a leendő unokáik jövőjét kockáztatják.

mavtelep írta...

A mai 30-asokat viszont nem kell félteni.
Orbán Ráhel már annyira a saját lábára állt, hogy Mo jövőbeni energiaellátásról tárgyal.
Miért is ne tenné ? Egy Ungváry , egy TGM úgyis a baloldalt fogja továbbra is élve boncolgatni.

hello írta...

Csaka, írod, hogy "az eltúlzott itélkezés helyett most a választások előtt ezt a támogatottságot egyenként és összességében adjuk meg nekik. Aztán majd meglátjuk mire mennek vele."

Ami azt illeti, volt már olyan szitu - elég sokan mondogattuk is egymásnak -, hogy befogott orral, de az MSZP-re szavazunk, mert... - és meg is tettük.

Nem tudom, mikor lesz olyan újra, mint 2006-ban, hogy büszkén, lelkesen, teljes meggyőződéssel, és nem csupán valamiféle józan megfontolásból eredő kompromisszumtól vezérelve húzhatunk be egy hatalmas X-et a győzelmet méltán, megérdemelten ki is vívó formációra!
Őszintén remélem, hogy megélem!

hello írta...

Orbán Ráhelt elég jó iskolában, elég jó pénzért taníttatta az édesapukája, plusz nyilván nem csekély ambíciókat hordozó géneket is átörökített elsőszülött gyermekébe, úgyhogy ne csodáld, hogy rögtön nagyban kezdett hozzá a kamatoztatásához!

Joszi írta...

Tobb, s itteni elemzes is szerintem helyesen allapitja meg, hogy bizony cseled tobbseg alkotja tarsadalmunkat..Meseljetek el, mikor volt barhol, barmikor sikeres cseledforradalom.Milyen ellenzek kepes cseledekkel barmit elerni, s kikkel.Szerintem soha semmikor.Eloszor a cseledeket kellene felszabaditani.

anteus írta...

Nem lehet visszaforgatni? És mi történt 1990-ben?

csakafidesz? írta...

Joszi!
Gondolom, hogy írásodban a cselédmentalitás megszüntetésére gondoltál.
Ha netán igen, akkor ahhoz talán "teljes agymosásra" ergo médiamunkára lenne szükség,
Ez az ami nekünk nincs, mert kedves vezetőink eladták a fejünk fölül a tetőt is.
De mégsem ülhetünk ölbetett kézzel, mert ha ezt tesszük akkor még az unokáink is élvezni fogják a közmunkalét minden örömét.
Receptet én nem tudok adni. Ennek módozatait a pártoknak és a civiszervezódéseknek kell megoldaniuk. Ehhez kellene a megelőlegezett bizalom és támogatás.

hello!
Az őszinteségnek is vannak korlátai. Politikában sem kell az érzelmeinket közzé tenni, mert hátha olyanok is meghallják, akik a mi reakcióinktól teszik függővé szavazási hajlandóságukat. Az őszinteség szép dolog, de gyakran káros is tud lenni.

anteus írta...

Hm. 1514; 1704; 1848; 1918; 1945 mi volt?
Könyvtárnyi irodalma van. Neki kéne hasalni.

oxenos írta...

Ezt a zseni elemzést el kell küldeni a DK és az MSZP elnökének. Meg Bokrosnak.

Joszi írta...

Mindegyiknek olvass utana, s kerdezz ra, az orszag mekkora reszet erintette a dolog, reszvetelt illetoen, 45 kivetel, de azt a Szovjet Hadsereg csinalta, na az az eselyunk .

hello írta...

Csaka! Az ismerőseim ismerik a nézeteimet, amelyeket a látszat ellenére nem az érzelmeim, hanem a logikám, az eszem határoznak meg.
A politikai és emberi etika terén kétségtelenül magas az elvárási mércém.
Sosem csináltam titkot belőle.
Nem képzelek magamról olyasmit, hogy sokakat befolyásolnék velük. Ámbár lehetséges, ha a mércém széles körben elterjedne, kénytelenek lennének a politika szereplői más viselkedési formára váltani, ha tényezőként meg akarnának maradni a politikai palettán.
Álmodozni még nem adóköteles!

Kapat írta...

"hello", csak ne adj ölteteket! Miden nap tanúi lehetünk az orvelli világ megvalósulásának. Ott már létezik "gondolatrendőrség"! :-)
Onnan már csak egy lépés, hogy a "nagyurunknak" nem tetsző gondolatokat, álmokat kemény adóval sújtsák. Azt hiszem, az oldal kommentelői, PuPuval együtt (aki a gondolatok felbújtója) készíthetjük is az adóbevallásunkat. :-)

Ottilia Marton írta...

Az ellenzék működésének azt hiszem legnagyobb hiátusát mégiscsak az adja, hogy nem nyitott a társadalom felvilágosítására.

Persze hogyan is tenné, ha minden ma ellenzékinek tartott párt mást akar, és még az sem biztos, hogy nem ugyanazon alapról kiindulva, csak a hangsúlyokat máshova téve.
Csak hogy az az alap, amire, ami mentén felvilágosítanának hiányzik.
Orbáné meg létezik.
Ha azen nem munkálkodunk minden marad úgy , ahogy ma van!
Meg kéne határozni a közjót, kölcsönösen előnyös konszenzuális megállapodások mentén, és akkor talán-talán a ma demokratikusnak tartott oldal is mozdulna.