2014. december 6., szombat

BLOGGER ÉS OLVASÓJA

Én írok valamit, te vagy elolvasod, vagy nem, esetleg csak a címet olvasod el, majd vagy reagálsz, vagy nem, mindenesetre kezedben, ha nem is a sorsom, de az írásom sorsa mindenképpen.
Ezek itt a szegény kis blogger panaszai…

Azért gondoltam, hogy közkinccsé teszem magánjellegű nyavalygásaimat, mert az utóbbi időben többször is kikaptam.
Kikaptam, mert elkövettem azt a hibát, hogy Putyinról és Oroszországról írtam, és nem a már megszokott és bevált paneleket csoportosítgattam ide-oda, hanem megkíséreltem rávezetni az olvasót arra, hogy próbálja elfogadni, van az orosznak is érdeke, érdeksérelme, saját nézőpontja, melyből egyáltalán nem az következik, hogy Putyin egy fenevad, akit azonnal le kellene takarítani az emberiség térképéről.
De ehhez nem kell Putyin, elég, ha a magyar cigányság helyzetéről írok, akkor is megkapom hamar, hogy aki akar, az dolgoz, meg, hogy a cigánynak a vérében mi van, ellentétben a szegény, de becsületes, foltozott, de tiszta ruhájú magyaremberrel a hetvenhét magyar népmeséből.

Nem sokat hoz a konyhára, ha az ember szembemegy az aktuális társadalmi mantrákkal.
A vicc az, hogy ez oldalfüggetlen, a hevült lelkű igazságvédők között éppúgy vannak echte nácik, mint magukat a demokrácia etalonjainak tartó liberálisok, Vona és Butaházy népe itt olvad egy nemzetté Gyurcsány és TGM népével.
Nehéz a hittérítők élete, egyszerre kell harcolniuk a hitetlenek és az inkvizítorok ellen, mert ha nem ezt teszik, akkor hamar elfogynak a megtérítendő istenbárányai, akik kapnak némi előzetest a pokolból, lassú tűzön pirítják őket, mint a libát, egyes esetekben még spékelik is őket.
Mindenesetre, amikor belekezdtem a bloggerkedésbe, megfogadtam, hogy én ugyan nem leszek misszionárius ebben az európai Kongóban, a célkitűzésem maximuma az, hogy gondolkodásra késztessem olvasóimat.

Igyekeztem is ehhez tartani magam, azt hiszem, inkább több mint kevesebb sikerrel, de ma már egyre nehezebb helyzetbe kerülök, hiszen nem tűnik elégnek az, hogy nem akarom a véleményem egy adott kérdésben rákényszeríteni másokra, a társadalom – és az olvasók egy része is - egyre türelmetlenebb.
Ma már az a követelmény, hogy nekem is azt kell fújnom, ami az aktuális többségi álláspont, különben megkapom a magamét.
Nem félek a vitáktól, de vannak dolgok, amivel nem tudok mit kezdeni, ilyen például az, ha valaki a tények ismerete nélkül foglal állást, de ilyen például a russzofóbia is, ami a nacionalizmus - sovinizmus szépen fejlett megjelenési formája.

 Nem kedvelhetem például Oroszországot vagy az orosz embereket anélkül, hogy meg ne kapnám azonnal a muszkavezető dicső címét, mert errefelé az oroszokra csak rosszat illik mondani, az érdemeiket vagy az eredményeiket le kell kicsinyellni, az orosz embert pedig okvetlen le kell nézni.
És mantrázni kell a hülyeségeket velük kapcsolatban, mert aki felhívja a figyelmet arra, hogy egy világhatalomról beszélünk, az egy sorba kerül Görgei Artúrral, meg Hegedűs hadnaggyal az egri várból, oszt annyi neki.
Minap írtam kedves kommentelőmnek, hogy ha azt írom, hogy a tehén nem gyilkol rendszerszerűen gyermekeket és lehet akár tarkabarka is, akkor itt mindjárt felbukkannak öten, akik elmondják, hogy én a rohadt szaros tehenek pártján állok, akik az ózonlyukat szellentik, le velem.
Ha valaki az ország helyzetének okára kíváncsi, akkor ez a mentalitás is benne van - itt nem lehet tényekről beszélni, itt csak hiteket lehet támogatni, körbefüstölni tömjénnel, meg a divatos szólamokat ismételgetni.
Ha belföld, ha külföld - mindegy.

Márpedig az ország haladásának egyik legfontosabb előfeltétele lenne, hogy merjünk szembenézni az igazsággal, próbáljuk meg például történelmünket, múltunkat a maga sokszínűségében értékelni.
Fogadjuk el, hogy Szent István idegen csapatok segítségével, kötésig vérben gázolva verte szét a hagyományos magyar értékeket, hogy az Árpádházi királyok a kor szokásainak megfelelően vadállati kegyetlenségű zsarnokok voltak, hogy Mátyás király nettó despota volt, aki a tetejébe még adókkal is kizsigerelte népét.
Ha ezeket el tudjuk fogadni, akkor könnyebb lesz elhinni, hogy Kossuth szakállát levágva, női ruhában menekült,és még ki sem nőtt a dicső szőr, már Görgeit pocskondiázta, akire ő hagyta rá az általa felhalmozott csődtömeget.
Hogy míg Kun Béla a felvidéken és a Tiszánál Magyarországot védte, addig Horthy tisztjei Szegeden a szép Sóvári főhadnagyné cipellőjéből itták a sampuszt, mely utóbbi a pezsgő leánykori neve, ugye.

Ha ezeket a tényeket el tudjuk fogadni, akkor az is menni fog, hogy eszünkbe jussanak azok a negyvennyolcas honvédzászlók, melyeket az oroszok adtak vissza nekünk jószándékuk jeleként, s melyeket a következő szavak kíséretében vett át Schweitzer altábornagy:
„A magyar kormány a legmagasabbra értékeli a szovjet kormánynak azt az elhatározását, hogy a szabadságért vívott harcunk szerencsétlen kimenetele után orosz kézre került honvédzászlókat visszaadja. 
Biztosítjuk az orosz nemzetet, hogy ezt a gesztusát a magyar nemzet sohasem fogja elfelejteni.”

Valami gond azért csak lehetett a memóriával, mert alig három hónap múlva magyar csapatok léptek Ukrajna földjére, ahol megszállóként porba gyalázták a magyar katona becsületét, míg bajtársaik a Don-kanyarban és hadifogolyként haltak meg, az állítólag roppant tehetséges Horthy működésének eredményeképpen.

Esetleg akár odáig is el lehetne jutni, hogy egyébként kedves és rokonszenves kommentelőm nem hozza fel negatív példaként a Kádár-kor lakáshelyzetét, és némelyik idióta nem erősködne, hogy a mai szegénység a kanyarban sincs a Kádár-kori szegénységhez képest.
Szegény Solt Ottília nem szerette a komcsikat, de ma, nagy valószínűséggel sírva, térdenállva kérne bocsánatot Kádár emlékétől a szociális helyzet láttán.

Szóval, legyünk tárgyilagosak, mert ha becsapjuk magunkat, örökké csak pofára esünk, egyik csalódás ér minket a másik után, egyik kudarc a másik után.
Hazudni egyébként sem szép dolog, de önmagunknak hazudni az ostobaság jele, márpedig nem igaz, hogy mi lennénk Európa legostobább népe.
Ennek ellentmond az is, hogy a gének ezen turmixa, melyet  az egyszerűség kedvéért magyaroknak hívunk, eleve nem lehet ostoba, hiszen kutyáéknál sem a fajtatiszta bernáthegyi az ész megtestesítője.
Nincsenek illúzióim, de én már egy kis változásért is hálás lennék, megkönnyítené az életemet…

:O)))

41 megjegyzés:

Névtelen írta...

Pupu!

Sokra értékeltem amit írtál, mégis úgy gondolom, a "felnőtt" olvasód ugyanígy gondolkodik, és ért írásaid.
Egy mondatot teszek hozzá:
Nem kell veled mindég egyetérteni, de nem árt elgondolkodni írásai értelmén, és néha célján is.

Volt, hogy nem értettem veled egyet (bizony, volt ilyen), és, ha nem is aznap, mégis.
Például Trianon utólagos véleményezése. Utalva arra, hogy ha a háborút az Osztrák-Magyar monarchia kezdte, akkor Trianon miért is következett be? Vagy szabadságharcunk megvilágítása más szempontok alapján.

Írj tovább, mi pedig olvasunk.Donáto írta...

Nincs min vitatkoznom kedves Pupu. Az egész történelmünk tele, de tele van legendákkal, a csodaszarvastól egészen napjainkig.
Nincs pár hete, hogy az egyébként igen művelt Farkasházy T. tollából azt olvastam, hogy - a legendák szerint 1956-ban a szovjet páncélosokat vezető katonák, - amikor Magyarországra parancsolták őket, azt hitték, hogy Egyiptomba, a Szuez-i csatornához mentek...
Ez rém jó pofán hangzik, meg hogy milyen hülyék a ruszkik, el is képzeljük magunknak, csak hogy egy szó sem igaz belőle!
Mert. Ahogy nálunk akkor a 8 osztály volt kötelező, ott már akkor is 10 (tíz) osztály volt a minimum. Aztán ha valaki páncélosnak lett sorozva, meg kellett tanulnia a térkép használatát, tájékozódni az iránytű, a nap mozgása, vagy a csillagok állása alapján.
Ki az a bolond, aki ezek után "beveszi" azt, hogy az orosz katona nem tudta merre jár, Egyiptomban, vagy Magyarországon?
És a történelmünk tele van hasonló füllentésekkel, etc, etc.
De, hogy ne maradjunk "ennivaló" nélkül, arról a mai politikusaink gondoskodnak. Az egyik nap éppen Boross Péter volt min.eln. jelentette ki, hogy ő, aki megélte, a Horthy korszakban (44-ben volt éppen 16 éves) nem tapasztalt antiszemitizmust.
És nem szakadt rá a mennyezet!!!
Üdvözlettel: Donáto

Kapat írta...

Nagyon igaz amit írtál, példa erre Csernok Attila 5 könyve. Keresve a történelmi hűséget, a történések valódi okait, nagyon értékes, igazmondó, tényeken alapuló munkáiért nagyon sok bántó, mondhatnám goromba kritikát kapott. Remélem, egyszer majd ennek alapján taanítják az iskolákban a történelmet.
Az emberek többnyire éppen a divatos, jól csengő, nemzetmagasztaló, sokszor igaztalan, tényeket figyelmen kívűl hagyó elméleteket kedvelik.
Nem egyszer szinte megszállottan esnek neki a MIÉRTEKET keresőknek. Néha bizony a számukra kellemetlen tényeket, szempontokat kimondani képes embert egyszerűen kinevezik hazaárulónak. De hiszen ez egyszerűbb, mint tényekkel vitatkozni.
A tényeket megismerni igen fáradságos dolog. Vitatkozni pedig csak azok ismeretében lehet.
Hogy azután ki, hogyan akarja értelmezni, az nem változtat a tényeken.
Nálunk divat zsigerből véleményt mondani, a kultúrált vita teljes mellőzésével.
Ezt a véleményt sokszor vakhit indukálja. No persze, ezt soha nem fogják elismerni.
Egyszerűbb érvek hiányában a másfále véleményt mondó emberre haragudni, azt megbántani, néha fölényesen lekezelni, mint a legkisebb kételynek helyt adni.
Aki nem tud kételkedni, soha nem kíváncsi más szempontjaira, érveire, sőt a valóságra sem.
Szerintem ha valaki másoknak szánva leír valamit, azt csak őszintén érdemes tennie, a legjobb tudása szerint.
A "szegény kis bloggernek" nincs oka panaszra!! A tisztánlátás és az őszinteség nem bűn, még akkor sem, ha sokan nem képesek rá. Az legyen az ő bajuk!
Igen, valóban nagyon kellene már nekünk a változás!
Mindannyiunk élete könnyebb lehetne!

fajtatiszta bernáthegyi írta...

Szerintem a kutyák eszét az emberi környezet (interaktív) intelligenciája befolyásolja.
Az emberek eszét meg a társadalom (interaktív) kultúrája.
Mind a kettő - élethosszig tartó tanuláson alapul.

Így aztán a kutya is visszatükröz, meg az emberek is...

moose írta...

Kedves PuPu!

Te megírod, mi elolvassuk!… én pl. ha nincs időm aznap elolvasni, akkor mindig visszaolvasom az írásaidat, a kommentekkel együtt!

Fontos, amit írsz,… kivétel nélkül gondolatébresztők.

A hazudozók pedig szerintem többnyire nem ostobák, csak a könnyebb ellenállás irányába mennek.

Ne felejtsük el, hogy aki hazudik, az jól ismeri az igazságot!

… cselekedhetne annak szellemében is,
de mennyivel egyszerűbb azt mondani, amit hallani akarnak,

… amikorra meg az igazság kiderül, ő már "illa berek, nádak erek" túl van mindenen,

… aztán vagy kiderült, vagy nem, vagy van retorzió, vagy nincs,de amint látjuk, többnyire nincs!

… szóval szerintem ezért is vagyunk "következmények nélküli ország"!

… mert megengedjük, hogy szemérmetlenül hazudjanak nekünk.

… és igen, önmagunknak is hazudunk, amikor nem teszünk ez ellen semmit.

Unknown írta...

Amen :)
Ha ez olyan gyonas fele lenne,fel vagy mentve a 'miatyank'alol.Barcsak mindenkinek ennyi lenne a lelken :)

Presbiter írta...

Kedves, Tisztelt, stb. (a nem szívesen fogadott törlendő) Pupu!
A "liberális" szónak elég sokféle jelentése van. Én abban az értelemben használom, hogy gondolkodás szabadságát jelenti. Az "il" fosztóképzővel az ellenkezőjét.
Téged okos és szabad gondolkodónak tartalak és szeretném megmondani Neked, hogy nekem magamnak is és jónéhány barátomnak is öröm az eszmefuttatásaidat olvasni. Akkor is, ha netán nem értünk egyet valamely kijelentéseddel.
Hadd jegyezzem meg azt is, hogy meggyőződésem szerint a gyűlölködés értelmetlen, logikátlan, sehová sem vezet, leginkább csak ellen-gyűlöletet kelt. Ha meg ráadásul valamilyen szempontból kiválasztott csoportokra, rasszokra alkalmazzák, akkor katasztrófákra szokott vezetni.
Végül, de nem utolsó sorban nekem magamnak is és a hasonlóan gondolkodó sok barátomnak is SZÜKSÉGÜNK VAN olyan írásokra, blogokra, mint amilyeneket Te írsz. Kazohinia lakóinak is szükségük volt egy-egy szippantás tiszta levegőre ahhoz, hogy el ne pusztuljanak.Lehet, hogy nagyon patetikusnak hangzik, de jó tudni, hogy nem halt még ki végleg a gondolat (és a szó) szabadsága.
Kérlek, kérünk, hogy írd a blogjaid továbbra is és köszönjük az eddigieket is.

H.Marianna írta...

Köszönöm, hogy megerősítettél abban, amit sokszor mondogattam embereknek: "beszéltek, csak nem tudjátok miről, hisz a saját történelmeteket sem ismeritek!" :(
Osztom ezerrel, hátha neked elhiszik! :)

Névtelen írta...

Kedves Pupu!
Csak az előttem szólókat tudom ismételni.Üdítőek az írásaid...nélkülük nehezebben viselnénk a mindennapjainkat.Sokszor kimondod/ leírod amit gondolunk és amihez tehetségünk nincs,hogy szavakba öntsük .Köszönet érte.

Brandtné Szalai Veronika írta...

Vannak rossz napjai az embernek. Majd elmúlik.
Az elborult, vagy csak beszűkült agyúak nem fontosak. Igaz, sokan vannak, a társadalmi környezet megtette a hatását. A te blogjaid hatása mindenképpen pozitív, tudod, minden csepp növeli a tengert.
Tőled továbbra is várjuk az írásaidat.
A reggeli kávém mellé "írt fel az orvos".

charly fighter írta...

Írjál csak Pupu. mert ebben a szecska országban úgy kell a megerősítés, a gondolat ébresztés, a felrázás, mit egy falat kenyér! A posztjaid ezeket mind megadják nekünk! (a családomnak és nekem biztosan :) ) Erőt és jó egészséget hozzá!

kekec írta...

Pupu, a rengeteg lehetséges idézet közül nem véletlenül választottad Mark Twain-t: Előbb ismerd meg a tényeket.
Elferdíteni ráérsz később is.
Csak tartod magad az ars poeticádhoz.
És mi így szeretünk.
Mostanában azért vitatkozunk az olvtársakkal (is), mert Veled nem igazán lehet - mivel legtöbbször egyetértünk.
Folytasd így tovább - nekünk fontos vagy!

Jutka írta...

Kedves Pupu!
Nem tudok mást irni, hogy csatlakozom az előzőekhez. Nekem is a Te irásod az első minden reggel (vagy éjjel).Sokszor a lelkemből irsz. A kommenteket is elolvasom, és nagyon jó érzés, hogy ilyen emberek is vannak mint amilyen Te és a kommentelők akiket már barátaimnak is érzek.
Kérlek még sokáig oszd meg velünk a gondolataidat.
Sok szeretettel üdvözöl
Jutka

Anikó írta...

Pupu igenis nagyon jók az írásaid, csak mindig írd meg a véleményedet arról amiről van és az ami.
Aki nem ért egyet - könyörgöm nem kell mindig, mindennel, minden mondattal, szóval egyetérteni - mindenki más szociális helyzetből jön, mások a családi viszonyai, másként élték/élik meg a történéseket, az életüket, más a szemléletmódjuk, de ez nem baj.
Minél sokszínűbbek a karakterek annál érdekesebb ez az egész.
Szerencsére sokfélék és sokszínűek vagyunk.
Az nem jelenti azt - értelmes ember számára - hogyha szeret egy országot és a népét, mert utazásai során ott kellemesen és jól érezte magát az nem jelenti azt, hogy egyetért annak az országnak a politikájával.
Ezt a kettőt nem lehet összemosni.
Én is végigjártam egy pár várost az oroszoknál, tetszett, nagyon helyes emberekkel találkoztam, imádom a "gorcsica" csípős mustárjukat, egész gyerekkoromban azt a finom fekete grúz teájukat ittam, ha lehetne kapni ma is azt innám, meg szeretem a füstölt sprotnijukat olajban eltéve, meg az orosz balettet, az írókat, költőket, Viszockij verseit, dalait egyenesen imádom, Csajkovszkijt többek között, hogy hadd ne soroljam a többit... és kövezzetek meg, de nekem tetszik az orosz nyelv dallamossága, hangzása, ugyan a 12 év alatt amíg rá voltam kényszerítve nem tanultam meg, azóta sem, csak szóemlékeim maradtak... és még mennyi mindent sorolhatnék, de nem szimpatizálok egyáltalán se Putyinnal, se a politikájával és végtelenül sajnálom az egyszerű orosz embereket akiket az övéik, mindig, minden korban, ma is a végtelenségig kihasználtak/kihasználnak, kizsigereltek/kizsigerelik és soha nem törődtek a jólétükkel, pedig lehetne, az olaj és gázmilliárdokból futná.
Mintha valami hasonló történne most nálunk is, kicsiben, itt ugyan nincsenek olaj és gázmilliárdok, csak saját pénzünket, az életünket lopják és mi sem számítunk egy fabatkát sem a hatalmon lévőknek.
Szóval Pupu te ne törődj az akadékoskodókkal, ez a blog azért van, hogy elmond a saját véleményedet mindenről, és akinek tetszik jó, akinek meg nem, az elmegy máshová, oda ahol az ő szája íze szerint beszélnek. Ennyi.

Névtelen írta...

"...itt csak hiteket lehet támogatni..." mostanában : ( - Így!

Névtelen írta...

Jók az írásaid, ez a mostani is tetszett. Nekem is régi vesszőparipám a magyar történelem hamisításai, felesleges szépítései. De ugye az nem baj, a nagyon ritkán akad olyan kérdés, amiben kicsit más a véleményem - mint pl. az orosz érdekek védelme az EU-val szemben - és ezért nem jár(na) kitiltás a blogodról?

Névtelen írta...

Jé, átment. Korábban Frank néven írtam, s ezzel a névvel tegnap az istennek sem tudtam betenni a véleményemet.
A történelemről: ez a szentistvánozás - meg még sok minden - magyon bosszant engem is. Hogy lehet szent az a király, aki megszegve a tíz parancsolat talán legfontosobbikát, a "Ne ölj!"-t, s legyilkolta a fél magyarságot, méghozzá szintén főleg keresztényeket, mert, mint tudjuk Koppány is keresztény volt, a görög-római egyház tagjaként? Kádár a maga megtorlásával csípás macska sem lehet hozzá lépest!

Vöröskarom írta...

Kedves Pupu! Nem tudom szebben-jobban megfogalmazni, mint az előttem szólók, úgyhogy csak csatlakozni tudok hozzájuk: nem tudom, mi lenne velem/velünk nélküled, a kedves-szellemes "korrajzaid" nélkül... Kérlek, ne csüggedj, add meg nekünk továbbra is a mi "mindennapi olvasnivalónkat" - ha mindannyian csak egy új olvasót "hozunk" magunkkal, hidd el, előbb-utóbb egyre több ember fogja megérteni írásaidban az igazságot! Mindehhez sok-sok erőt, jó egészséget és töretlen hitet kívánok Neked: Vöröskarom

sphagin írta...

Kedves PuPu !

Ne csüggedj, nincs okod rá !

Legalábbis a csüggedésre nem te adsz okot, inkább némely kommentelő !

Persze az ismeretek hiányát nem lehet határozottsággal pótolni, esetleg kinyilatkoztatásokkal.

Sokak értékítéletét az érzelmei vezérlik inkább, mint az ismeretei.
Nem kis hatása és következménye ez azonban annak, amit Orbánék csinálnak.
Most, hogy az uralkodó párt prominensei nagy bátran kinyilatkozgatnak és dől belőlük a hülyeség, a kommentelők is veszik a lapot és úgy gondolják, hogy az a menő, ha ők is megnyilvánulnak.
Sajnos ők nem tudnak máshol, mint a kommentelésben kifejezni a meggyőződésüket.

Nem kell velük törődnöd, te csak bízd ránk őket.
Nekünk az is a feladatunk, hogy megvédjünk téged.
Nem neked kell kiállni magadért, hanem nekünk, akik egyetértünk veled.

Üdv sphagin.

vadvirág írta...

Kedves PuPu!
Be hagyd abba. Nekem fontos ez a mindennapi nívós szellemi táplálék.
Köszönet érte. És köszönöm a hozzászólók intelligens megnyilvánulásait.

Civil48 írta...

PuPu! Az ötödik versszak nagybetüs kiemelését te becsülettel megteszed! Üdvözlettel Civil48


ADY ENDRE: A HŐKÖLÉS NÉPE

Ez a hőkölő harcok népe
S mosti lapulása is rávall,
Hogy az úri kíméletlenség
rásuhintott szíjostorával.

Mindig ilyen volt: apró khánok
Révén minden igának barma,
Sohse harcolt még harcot végig,
Csak léhán és gyáván kavarta.

Erőt mutattak, erőt látott,
Vertnek született nem verőnek.
Önerejét feledte mindig,
Sohase szegzett erőt erőnek.

Betyár urai így nevelték,
Nem rúg vissza, csak búsan átkoz,
S ki egyszer rúgott a magyarba,
Szinte kedvet kap a rúgáshoz.

Ma is itt ül lomhán, pelyhüdten,
Fejét, jussát, szívét kobozzák
S HA NÉHÁNYAN NEM KIÁLTOZNÁNAK,
AZT SE TUDNÁ, HOGY ŐT POFOZZÁK.

Csak a csodák ura meglátná
Végre ezt a szánalmas népet
Adna neki egy dárdányi,
Úri kis kíméletlenséget

Hogy néhány maradt sereghajtó,
Törötten fogyva azt ne vallja,
Ezért a népért úgyis mindegy,
Ebsorsot akar, hát - akarja.

nemóvatos írta...

Kedves Teve!

Így jár aki későn ébred és az unokáival csinál madáretetőt, mert bizony elmondják előtte mások ,amit a munkásságodról e szomorkás napon, némiképp csüggedt(?) hangulatodban Feléd sugároznunk érdemes.
Felőlem panaszkodhatsz, okát nem látom, de csak írj még sokáig erőben, egészségben!

Avi írta...

Kedves Pupu!
Nagyjából egyetértek írásaiddal bár az oroszokkal kapcsolatos gondolataiddal kb csak 50%-ban. De ez az én bajom. Viszont amíg ilyenek mint a linkelt cikkben történnek Magyarországon, addig semmi remény. Kertész Ákos igazsága itt is nyilvánvaló.
http://444.hu/2014/12/06/keszthelyen-ujrairtak-jezus-szuleteset/

Geza írta...

Szerintem semmi okod az onanalizisre! Az egy kimagaslo teljesitmeny amit Te ezen oldal fenntartasaval es TARTALOMMAL valo feltoltesevel produkalsz. Nem tudom, hogy honnan szerzed az energiat, de nem lehet konnyu az ev 355 napjan (levontam azt, amikor elmesz szabadsagra) ilyen szinten gondolatokat kozolni azzal a veszellyel, hogy azt masok is elolvassak, es konnyen elhuzhatjak a szajukat, ha nem a megfelelo szinvonalat latjak az adott napon. Feludules, ha az ember egyedi es lenyegre toro artikulaciojat latja annak, amirol sajat maga is hasonloan gondolkodik. Ha meg valaki nem ert Veled egyet, es azt megfelelo szinvonalon - es roviden - ki is tudja fejteni, azt el kell viselned, hiszen fontos "kvazi" kozszereplo lettel:)

talalom írta...

Kedves Pupu! Azért is szeretem az írásaidat, mert szinte teljesen hiányzik a kommentek közül az elvakult ostobaság, és ez jobban minősíti a munkádat, mint bármilyen esztétikai elemzés. Olyan csapat kíváncsiságát vagy képes fenntartani, amelyik nem vevő az öv alatti kifejezésekre. Tán 1-2 névtelenre emlékszem, aki ilyesmivel próbálkozott, de hamar feladta. Én is végigolvasok minden hsz-t is.
A történelem tanításunkról sajátos véleményem van, de sokszor szégyenlem is, hogy a Te munkád által létrehozott fórumot a saját véleményem kifejtésére is használom, akár egy potyautas.
Franknak! Néha velem is megesett, hogy nem ment át a komment: 1-2 perc után mégis. (Tán a rendszer volt túlterhelt, vagy a néma "bekíváncsiskodók" zavartak be.)
Végül egy mottó, amit ugyan nem neves idol mondott (én találtam ki, nem láttam még másutt, ha mégis, bocs). Szóval:
Akinek 40 éves kora után nincs ellensége, ellenfele, az gondolkodjon el azon, csinált-e valamit egyáltalán az életében?

csakafidesz? írta...

Kedves PuPu!
Közel sem olyan drámai a helyzet, mint ahogy azt írásodban kommunikálod.
Nem készítettem statisztikát, de jó becsléssel azt mondhatom, hogy elenyésző %-ban van jelen a kifejezetten bíráló, mint az egyetértő megfogalmazás.
Azt pedig ne várd el, hogy mindenki mindenben jól tájékozott legyen. Nem lehet mindenki egyetemi tanár, senki sem hordozza a zsebében a „bölcsek kövét”, csak egyszerűen véleményt akar mondani az általa tapasztalt visszásságokról
Itt spontán érzések, vélemények kerülnek papírra, amiből meg kell fogadni azokat, amelyek hasznosíthatók és el kell vetni azt, ami selejt.
Emlékszel még az 50-60-as években még működő üzemi ötletnapokra vagy a "újítási mozgalomra"?
Micsoda marhaságok hangzottak ott el és mégis volt olyan ötlet, vélemény, ami hasznosult.
Hidd el kb. mi is azért írunk, amiért te is vállaltad ezt az óriási teljesítményt igénylő munkát, amit sokunk örömére számodra a blogírás jelent. Egyszerűen mi is ki akarjuk írni magunkból mindazt, aminek meghallgatására egyébként nem lenne közönségünk. Az más kérdés, hogy itt is elenyészően kevés az érdeklődő, de ez senkit se kedvetlenítsen el.
Kívánom neked, hogy még nagyon sokáig tudd ez az önként vállalt munkádat jó erőben és egészségben végezni!

hello írta...

Drága PuPu, a nagyrabecsülésemet irántad + a szellemi termékeid iránt felesleges itt és most bizonygatnom, tisztában vagy vele már elég hosszú idő óta.

Viszont ezt a kifakadásodat egyszerűen nem értem.
Tudtommal innen törölni csak elvétve, nagyon kivételes esetben szoktál.
Márpedig, ha olykor vitába is szállunk 1-1 gondolatoddal, én ilyen hangvételű hsz-okra nem emlékszem.
Időnként persze idetéved 1-1 provi, de róla sötétben is virít, milyen szándékkal ürít ide.
Akkor ezeket az említett vehemens kritikákat hol és hogyan kapod?
Tudom, megjelenteted másutt is a posztjaidat - lehet, hogy ott?
Vagy tán ismerik az e-mail címedet, és úgy ostromolnak a nem épp higgadt ellenvéleményükkel?

todor48 írta...

Gratula PuPu!

talalom írta...

Hello! Pupu többször is írta, hogy itt nincs moderátor, nem töröl senki. Csak magad korrigálhatsz - ha megnézed korábbi hsz-edet, kizárólag a saját szöveged mellett van egy kis szemétládát formázó iniciálé, azzal a saját szövegedet tudod törölni. Velem megesett, hogy nem vitte át a hsz-t a rendszer, türelmetlenül nyomogattam, aztán 10 perc múlva megjelent 2-3-szor ugyanaz. Na, akkor töröltem a fölösleget, de csak a saját hsz-emhez tudok nyúlni, máséhoz nem.

Kibic37 írta...


Kedves PuPu, Kedves Blogtársak!

Ha hiszitek, ha nem, napok óta az jár a fejemben, hogy a szeretet ünnepéhez közeledvén írjak egy bejegyzést, amiben köszönetet mondok a Bloggazdának és Nektek Mindnyájatoknak, hogy kialakulhatott itt a blogon ez a közösség. Azt hiszem túlzás nélkül elmondható, hogy az általam ismertek közül ez az egyik legszínvonalasabb, és mindenképpen a legkulturáltabb hangvételű fórum a neten. Büszke lehetsz rá PuPu (és ha legendás hírű szerénységem nem tiltaná, azt mondanám hogy ránk is büszke lehetsz :)), mert e légkör kialakuláshoz két dolog kellett: kellettek a nívós, közérdekű témákat sziporkázó szellemességgel boncolgató, és a jelenlevők értékrendjével kompatibilis posztok, valamint az ezeket értékelő és rendkívül kulturált modorú közönség.
Ezért érzem azt, hogy jó közétek tartozni és büszke vagyok rá, hogy befogadtatok.

Az pedig, hogy nézetkülönbségek merülnek fel, az a világ legtermészetesebb dolga. Nincs az univerzumban két ember, akinek mindenről ugyanaz lenne a véleménye. És ezeket a véleménykülönbségeket ez a fórum szvsz példás visszafogottsággal szokta kezelni. Leszámítva persze egy-egy idetévedt trollt, akik nem vitatkozni jönnek, hanem provokálni.

PuPu, Te is csak emberből vagy, és akarva-akaratlan érzelmi tényezők is befolyásolhatják az esetenkénti véleményed kialakulását. Másoknál ugyanez állhat fenn, csak esetleg fordított előjellel. Idáig olyan példásan tudtad kezelni ezeket a konfliktusokat! Remélem nem fordult meg a fejedben az, hogy Bartushoz hasonlóan megszüntesd a kommentelést, vagy netán felfüggeszd a blogolást. Igen szerencsétlennek érezném magam, és elolvasván az eddigi hozzászólásokat nagyon úgy vélem, nem lennék egyedül...

Hogy is mondta Tuskó Hopkins? Fel a fejjel!!!

civilhuszár írta...

Nekem a reményem abban nyilvánul meg, hogy azért mozgolódnak a zemberek a maffia ellen.
És meggyőződésem stabil, hogy akármilyen gazdasági kapcsolat jön létre az oroszokkal, a mai magyar munkavállalók nem keletre fognak tömegesen járni dolgozni, hanem nyugatra, ameddig engedik.
Persze ez attól is függ, hogy a kis mitugrászunk mennyire keverje meg a fekát a hülye politikájával.
A veszélyérzetem meg azt súgja, hogy ez a rablóbanda fog a szarbarántani bennünket, de legalább a vezér is belefullad, csak arra kell ügyelni, hogy ne tudjon megszökni a nép bírósága elől.

Bubi írta...

Pupou barátom. azért olvsunk mert érdekel amit írsz. és igenis legtöbbször igazad van az orosz medvével kapcsolatban is. szard le a fitymákat. nem szeretnénk egy értelmes őszinte embert elveszíteni. te vagy az utolsók egyike. maradj velünk kérlek.

Kibic37 írta...


Szigorúan OFF:

"Portikék egy év alatt 50 millió forintot kerestek a Rogánnal kötött üzleten

2011. október: Portikék bérlők lesznek
2011. november: a képviselő-testület kijelölte elidegenítésre az ingatlant
2011. december: Portikék megveszik az ingatlant Rogán önkormányzatától 52 millió forintért
2012. július: Portikék eldják az ingatlant piaci alapon 102 millió forintért
2012. szeptember: Az önkormányzat lemond elővételi jogáról,

Az üzletet Dr. Sélley Zoltán, a vagyonkezelő vezérigazgatója készítette elő, akit később, 2013-ban Rogán jegyzőnek nevezett ki.

Senkinek nem tűnt fel sem az áron aluli eladás, sem a vevők kiléte, pedig Belváros-Lipótváros képviselő-testülete előtt három alkalommal járt az ügy: a bérbeadáskor, az eladáskor, és az elővásárlási jogról való lemondáskor.
A kerület vezetője: Rogán Antal.

Mára Rogán elmenekült a kerületből, a felelősségre vonás elől mentelmi joga mögé bújik.
Ma Puskás András, az akkori alpolgármester az Eximbankban dolgozik Szijjártónak, miután a választások előtt pár hónappal kimenekítették az önkormányzattól, ahol vesztegetés ügyében tartott házkutatást a Nyomozó Főügyészség.
Őt váltotta alpolgármesterként Szentgyörgyvölgyi Péter, Rogán embere, aki ma a polgármester. Egyetlen választási ígérete az volt: folytatja.
Ma Dr. Sélley Zoltán a jegyző, ő figyel a törvényességre a kerületben Szentgyörgyvölgyi megbízásából.

Ez a Belvárosi Rogán Klán.
Egy bűnszövetkezet, amivel szemben nem indít nyomozást a rendőrség, akikkel szemben nem jár el az ügyészség.

Rogán szerint nem történt bűncselekmény.
Szerintem igen. Ezért már írják a jogászok a feljelentést: jelentős értékre elkövetve, hatalmukkal visszaélve, üzletszerűen, bűnszövetkezetben, folytatólagosan,

Meddig tűrjük ezt?

Oszd meg, hogy mindenki megtudja kikkel üzletel a Fidesz frakcióvezetője!
Egy ilyen emberből miniszter kéne, hogy legyen Orbán kormányában.

De 20.000 megosztásnál börtönbe kerül a Klánjával együtt! (Vagy legalábbis próbáljuk ki.)"


ormester bejegyzése « Válasz #2741 Dátum: Ma - 15:26:18 »

lorinczy írta...

PupPu! Amint nethez jutok elolvaslak. Nem nagyon tudok hozzàszólni, mert előttem már válaszolnak, én meg feleslegesen nem ismételek. De most válaszolok, mert ùgy érzem rajtam kívűl sokan mások olvasnak, de nem szólnak hozzá hasonló megfontolásból. Rendkívűl sajnálatos dolog, hogy politikai felkészültséged, elemzőképességed és objektivitásod fényévekkel megelőzi azokét, akiknek ez hivatásuk. Az, hogy a köznép a mai napig nem tudja a történelmet, vagy nem akarja érteni, talán megbocsájtható. Az Amerikai történelem is szépen ki van csinosítva, meg az a demokrácia sem leányálom amit a pénz mozgat./csak a pénz/ . Majdnem minden nemzet történelme ki van retusálva, ebbe bele kell törődni, hiszen a jó, vagy a rossz példákat a fiatalság a korábbi korok hőseitől történeteiből meríti. Mi is így kezdtük és Kossut Lajosról nem azt tanították, amit már felnőtt fejjel tudunk.De vannak , akik nem veszik tudomásul, mert szebb a mese.A honfoglalásunk sem abból állt, hogy eleinket virágesővel fogadták, ez van. Az oroszokkal kapcsolatban maximálisan támogatom a leirottakat mert eleve egy helyzetet elemeztél , minden részrehajlás nélkűl. Már régóta dolgozom nemzetközi közösségben, és csak a magyar szerint hülye a szlovák, az osztrák , a német---- szóval mindeki , aki nem magyar. Itthon is ezt fújják, amikor megkérdezem, hogy miért tartunk itt, akkor kiderűl, hogy áldozatok vagyunk. Szóval, ne hagyd abba az írásaidat , kérlek, mert kell ez a hang a sok hamis helyett , arról nem is beszélve, hogy rendkívűl szórakoztató, sokunknak élmény a stílusod. Fel a fejjel, amíg van!

Kibic37 írta...

Elszúrtam! (Nem kicsit, nagyon ...)
A link helyesen ez lenne
Az ormester és a 2741 sz. b ejegyzés stimmel.

grund írta...

Azt hiszem, az előttem szólók minden fontosat elmondtak. Én csak annyit tennék hozzá Kedves PuPu, hogy ne add fel! Várjuk továbbra is írásaidat!

Kapat írta...

Kedves PuPu!
Így a nap végén, összegezve a kommenteket, remélem szívesen olvasod, hogy szeretünk Téged, szeretjük írásaidat. Mielőtt bezárom a gépemet, mindig megnézem, megírtad -e már a következő napi szellemi táplálékunkat?! :-)
Köszönöm, -gondolom minden olvasód nevében nyugodtan megtehetem-, hogy segítesz kifejezni érzéseinket, gondolatainkat. Neked sokkal jobban megy!
Nyugodalmas, pihenteő jóéjszakát kívánok! K.

pleinair írta...

Az is egyedülállóan nagy erénye a mi Pupunknak, hogy soha nem hagyja cserben az olvasóit. Ő tudja, mit jelent az írástudó felelőssége.
Még nagyobb erénye Pupunak, hogy minden bosszúságunk, elkeseredésünk okát humorral átszőve teszi számunkra elviselhetővé.
Én úgy járok ide, mint a röhögés sokszor keserű, de éltető forrásához.
Abban is biztos lehetek, hogy amit Pupu ír, azt komolyan gondolja. Nála a szó és a gondolat pontosan fedi egymást. Nincs hátsó szándék, nem manipulál, és nem akar fanatizálni. (Bartus)
Minden véleménye hiteles ezért azok számára is tiszteletet érdemel, akik néha nem értenek egyet vele.

Nekem sokkal sötétebbek lennének a napjaim Pupu-blogok nélkül.
:)))

hello írta...

Kedves talalom, én még SOHA nem találkoztam egyetlen hsz-omnál sem az általad említett, kitörlésre alkalmatos jellel!

Pedig akkor használtam volna, amikor a rendszer 2x rakta be valamelyik hsz-omat!
Sőt, felteszem, PuPu is használná, mert vele is megesett már, hogy 2x jelent meg 1 hsz-a!

Most direkt figyelni fogom!

hello írta...

Seholse, semmise!

Unknown írta...

Kedves Pu-Pu
Az írásoddal maximálisan azonosulni tudok,ahogy az egyik kommentelő írta vitatkozni nem lehet azokkal a gondolatokkal amivel az ember egyet ért.
Az írásod megértéséhez szükséges, hogy másik oldalról szóló híreket is el kell olvasni, és mindjárt más megvilágításba kerülnek a világban folyó hatalmi harcok.
Köszönöm írásaidat élvezettel olvasom.
Kisl.