2014. május 28., szerda

LANKADT SZEGFŰ

Vizsgáljuk meg hát a pártokat egyenként, nézzük, mire megyünk velük?
Nagy általánosságban kijelenthetjük: tönkre, merthogy a magyar pártok mindenre alkalmasak, csak társadalmi csoportok érdekeinek kifejezésére nem.
Induljunk el balról, mert ha jobbról balra indulnánk, máris kitennénk magunkat néhány kommentelő elfogultsági indítványának, jóllehet, ma még a szél is jobbról fúj…


Van itt egy alapvető kérdés, melyet bevezetőben tisztáznunk kell, nevezetesen azt, hogy létezik-e ma Magyarországon a szó klasszikus értelmében vett baloldali párt, ki ma a baloldali?
Az, aki a munkásosztály (szervezett, nagyipari, osztályharcban vasba öltözött…) érdekeit fejezi ki?
Az, aki szociálisan érzékeny, de alapvetően a tőke érdekeit képviseli, és a tömegek elviselhető szociális helyzetét a kapitalizmus hatékony működtetésének előfeltételeként kezeli?
Az, aki a cégérre felírja valamelyik ősöreg hívószót, mint amilyen a szocialista, vagy a munkás?


Azt hiszem, hogy nem, ugyanis a társadalom összetétele erősen megváltozott az utóbbi száz évben, a régi fogalmak már nem érvényesek, újak pedig még nincsenek.
Eltűnt például a szervezett nagyipari munkásság, a hangsúly a termelő tevékenységekről áttevődött a szolgáltatásokra, a gépesítés éppen azokon a területeken tett feleslegessé nagyszámú munkaerőt, melyek fel tudták volna szívni a képzetlen emberek tömegeit.
Ki hát az az ember, akit ma egy baloldali pártnak képviselnie kellene?


Megítélésem szerint elsősorban a bérből és fizetésből élőket, akik közé nem számítanám a multinacionális vállalkozások felső vezetőit, de közéjük tartozónak érzem a kényszervállalkozókat, a közalkalmazottakat, a köztisztviselőket – mindenkit, akinek személye hatása a gazdasági – politikai folyamatokra a nulla felé tendál.
És képviselnie kellene a falvak nincstelenjeit, a mezőgazdaság erőforrásainak újraosztása során kisemmizett tömegeket és a rendszerváltás áldozatait, az új cselédeket és zselléreket, a porbatiport magyar falut, a nyilvántartott és a már a nyilvántartásokból is kiesett munkanélkülieket.
A szegényeket, a négymillió létminimum alatt élőt, a nyomorgókat, a máról-holnapra élő nincstelen és jövő nélküli tömegeket, a nyugdíjasokat, akiktől ismét csak elvenni akarnak, meg azokat, akik már soha nem lesznek nyugdíjasok, merthogy soha nem lehetett nyugdíjalapot termelő munkaviszonyuk.


Létezik ma olyan párt, aki érdemben felvállalja őket?
Szerintem ilyen párt ma nincs, az ország legnagyobb tömegét adó társadalmi csoportnak ma sem pártja, sem gazdasági érdekképviselete – leánykori nevén szakszervezete – nincs.
Hát akkor kit képvisel a Magyar Szocialista Párt?
Mai állapotában – leírni is rettenetes egy olyan pártról, melynek évszázados történelmi múltja van ebben az országban – legfeljebb a pártarisztokráciát képviseli, és még azt se jól.


Természetesen a jelszavak és a lózungok terén minden rendben van, habár ezek is lehetnének ütősebbek és hatékonyabbak, de ha a tetteket és a szándékokat nézzük, hát bizony rá kell jönnünk, hogy útközben valahol eldobták a sarlót és a kalapácsot, hogy a kezük szabaddá váljék a koldulásra.
Politikusaik zömében bürokraták, némelyik már úgy belegyökeresedett a székébe, hogy csak sebész tudná kioperálni belőle, a párt maga huszonöt éve keresi a helyét a megváltozott társadalomban.


Huszonöt éve mást sem tesz, mint becsukja a szemét és elfordul a nyomor láttán, de ugyanúgy elfordul akkor is, amikor a társadalom által felhalmozott javak herdálását és elrablását látja, mert politikusainak általában büdös a szegényember.
Annak pedig gyenge az érdekérvényesítő képessége, nemutolsósorban azért, mert nincs olyan politikai erő, mely őt képviselné és az ő érdekeit figyelembevéve politizálna.
A szocialista politikus általában az alsó-középosztályból jön, kispolgár vagy kisvállalkozó, aki semmiféle közösséget nem kíván vállalni a nyomorgókkal, leginkább lenézi őket és jó magyar szokás szerint őket teszi felelőssé sorsuk alakulásáért.


Természetesen, a kedves olvasók túlnyomó többsége most azt gondolja, hogy a cigányságról írok, csak azt felejti el, hogy – bár az sem lenne enyhítő körülmény – itt nem csak a cigányok nyomorognak, hanem a lakásukba beszorított szerencsétlen öregasszonyok is, a nagyvárosok munka nélkül tengődő nincstelenjei is, a rendszerváltás veszteseinek sokmilliós hada is.
Nyolcszázezerre becsülik a cigányok számát, a létminimum alatt élők száma meg majd’ négymillió.
Érdekli őket valaki?
Még a választások előtt is, legfeljebb csak sajnálkozni szoktak, hogy ez az a réteg, amelyet nem lehet elvinni, szavazni – de hát, egymásközt, kire szavazzanak?


Az MSZP ma olyan, mint a liba az udvaron – kemence befűtve, a gazdasszony már ott áll a pitvarajtóban, kezében késsel, hóna alatt tállal, a Libus meg - kiváló helyzetértékeléssel - azon töri a fejét, hogy hogyan tudna még egy kis plusz kukoricára szert tenni.
Ha nem történik néhány radikális lépés, akkor ennek a pártnak annyi, és ezzel befellegzett a magyar baloldalnak is, merthogy több baloldalinak nevezhető párt jelenleg nincs a pályán, legfeljebb a nézők között ágál egy-két tömegtámogatás nélküli pártocska.


Ezenközben már megint azon folyik a vita, hogy a fegyvergyárban, ahol jelenleg buzogányt és nyílpuskát gyártanak, ki legyen a vezérigazgató, jóllehet talán első lépésként a termékszerkezetet kellene megváltoztatni, nyílpuska helyett interkontinentális ballisztikus rakétát kellene gyártani...

Valaha rengeteg okos ember dolgozott a szocialisták környékén, de mára – bármennyire kellemetlen is ezt kimondani – ciki lett a szocialisták mellé állni, mert szocialistának lenni ma egyet jelent a korrupt, ügyetlen balek fogalmával.

El lehetne gondolkodni néhány dolgon, például az egyértelmű és nyílt állásfoglaláson, hogy kinek a pártja is tulajdonképpen a Szocialista Párt.
Aztán kellene egy tisztulási folyamat, meg kellene kérni azokat a politikusokat, akik gyanúba keveredtek a politikai ellenféllel való lepaktálás ügyében, hogy lépjenek szépen hátra.
Olyan vezetők kellenek, akik már dolgoztak valahol életükben pártapparátuson kívül is, és olyanok, akik egyértelműen és határozottan fel merik vállalni pártjukat, és a párt által képviseltek ügyét.


Pártvezetőnek lenni nem életkor függvénye, nem érdekes, hogy egy zenész öreg zenész vagy fiatal zenész, csak az, hogy jó vagy rossz zenész…
Be kell látni: a tömegbázis megkopott, a szervezet struktúrája szétesett, elveszett a mozgalmi jelleg és a párt ma leginkább egy nyugdíjasklubra emlékeztet, melyben ülnek az öregek, nosztalgiáznak, mindegyik a maga nótáját fújja anélkül, hogy egymásra figyelnének.
A szervezet fegyelme az évek során csak züllött, mindenki dumál összevissza, aztán csodálkozik, ha az vágja fejbe a hólapáttal, akit odáig elvtársának hitt.


Régen a párt működésének alapja a demokratikus centralizmus volt, ez azt jelentette, hogy a döntések előkészítése demokratikus volt, a döntések végrehajtása viszont kötelező volt minden párttag számára.
Ez egy működőképes és hatékony modell volt, így hát eltakarították, hogy a sok izgága, fegyelmezetlen törtető kiélhesse magát.
A párt kommunikációja csapnivaló, ami kommunikációs lehetősége volt, mind - mind elherdálta, a modern elektronikus kommunikációban gyenge, mint a májusi libapotty, ahhoz a tömeghez pedig el sem jut, amelyik a valódi szavazóbázisát jelentené.


A párt eldobta a múltját, megtagadta vagy elsunnyogta értékeit, volt vezetőit, pedig ha csak tizedannyira lennének tisztességesek és elkötelezettek a maiak, mint elődjeik egyike-másika volt, a párt ma nem lenne olyan, amilyen.


Olyanokról meg aztán ne is beszéljünk, mikor egy vesztett választás után a pártelnök legfőbb gondja, hogy visszanövessze világszép szakállát.
Mit mondjak – infantilizmus az ilyesmi, ad némi magyarázatot a helyzetre…
Szóval ez van a baloldalon, mondjuk, én a jelenlegi helyzetben nem engedném Szanyit Brüsszelbe…
A többi pártot nevezzük demokratikus pártoknak, és beszélgessünk róluk holnap…

:O)))

31 megjegyzés:

Sicc írta...

Évekkel ezelőtt kezdődött a baj, mikor a pártfegyelem hiányát, a céltalan, összevissza fecsegést kezdték "sokszínűségnek" becézni és még büszkék is voltak rá!

hello írta...

Bocs az offért, de ez itt is mindenkit érinteni fog!

http://444.hu/2014/05/28/az-alkotmanybirosag-ma-kezdte-el-kinyirni-a-kommentelest-magyarorszagon/

Az Alkotmánybíróság ma kezdte el kinyírni a kommentelést Magyarországon

Semmi sem mutatja pontosabban, hogy mennyire érzi az Alkotmánybíróság az online kommentelést, és minden ezzel kapcsolatos ügyet, mint az állásfoglalásuk 50. pontjában szereplő mondat:


“Az internet a kommunikáció új módja: lényege szerint egymással kommunikálni képes számítógépes rendszerek a világot átfogó, decentralizált hálózata.”

Tömör, pontos, idejétmúlt, a lényeget teljességgel félreértő. Mint a döntésük is.

Aki azt gondolta, hogy csak az alkotmánybírák gyengék az internetben, az nyugodjon meg. A többi bíró sem túl erős.

különböző indokokkal ugyan, de valamennyi bíróság ugyanarra jutott:
Az oldal felelős azért, hogy a cikkek alatt milyen hozzászólások vannak.

Az Alkotmánybíróság is így látja.

Arra egy kiadónak sincsen pénze, hogy elég moderátort tartson, aki éjjel-nappal figyeli a hozzászólásokat, az előmoderálás a lassúsága miatt pedig tényleg megöl minden beszélgetést.

Mehetne a világ abba az irányba is, hogy az emberek a technológiának köszönhetően minden eddiginél szabadabban vitatkoznak, és mondják el a véleményüket. Az ingatlanügynökségek, de főleg a bíróságok pedig képesek a helyükön kezelni egy poszt alá írt névtelen kommentet. Senki nem rohangál egy ilyen miatt bíróságra, és ha mégis, akkor a bíróságon megmondják neki, hogy higgadjon le.

Bubi írta...

"...Olyanokról meg aztán ne is beszéljünk, mikor egy vesztett választás után a pártelnök legfőbb gondja, hogy visszanövessze világszép szakállát..."

Naggggyon találó!!! az egész írásod jó! Grat!!!

civilhuszár írta...

Ha Korózs Lajos írja le, akkor a gyanúm ténnyé vált.

"Most, hogy alaposan végiggondoltam a leveled, más következtetésre jutottam. Abból csak egy elhúzódó, sehová nem vezető bénázás tűnik ki. Nekem most az egri és füzesabonyi párttagok elé kell állnom egy félórán belül. Ha csak a mismásolást látják és nem egy határozott és legfőképpen innovatív megoldást, csapatostul átlépnek a DK-ba."

http://www.atv.hu/belfold/20140528-mszp-azonnal-45-nap-mulva

Vica írta...


Na, hát legalább egy normális akad köztük: Korózs Lajos.
Még véletlenül se jusson senkinek eszébe ezt az embert elnöknek jelölni! (Általában így szoktak kicsinálni valakit, ha a sunyi megélhetésiekre veszélyt jelenthet.)

sphagin írta...

Kedves PuPu !

Egyet tudok veled érteni, de talán az okokat nem annyira az MSZP-ben látom.

Az az igazság, hogy a pártnak nem sikerült az, ami az egész baloldalnak sem sikerült a szocializmus bukása után .

Az egész baloldal keresi a helyét és, sajnos sok minden közül, a saját bázisát sem találja meg.

Kicsit hasonlítanak a keresztény valláshoz. A megújulási folyamat az események után kullog és csak vergődnek a jövőt illetően. Azt is mondhatnánk, hogy halvány lila gőzük sincs, hogy merre, hová és mit kellene tenniök.
Erre még azután rájönnek azok a gondok is, amelyek nagyon látszani tudnak, mint pl. a kommunikációs vergődés, de a lényeg az a tartalmi és eszmei kiüresedés.

Nehéz lesz a talpra állás, főleg pénz és paripa nélkül.

A remény hal meg utoljára, de látszani még, nem látszik semmi.

Nem várok semmit az MSZP átalakulástól, nincs ütőképes bázisuk és nem is lesz. Ami van, azzal tele van a padlása mindenkinek.
Hitet pedig nem lehet vásárolni, meg nincs is miből, mint a FIDESZNEK.

Talán a Gyurcsány rehabilitálása és a DK-val egyesülve még lehetne valamit kezdeni, de a fő gondot akkor is meg kellene oldani.

Azt amiről te is írsz !
Kit és hogyan képviseljenek és persze, hogy kiket is bízzunk meg ezzel?

Üdv sphagin.

hello írta...

Én meg nagyon remélem, hogy Gy.F.-nek több esze lesz, semmint hogy "egyesüljön" a DK azzal az MSZP-vel, amit bőségesen nagyon jó oka volt ott hagyni!
Az igazi nagy baklövése éppen az volt, szerintem, hogy ezt nem már2009 tavaszán tette meg!
De máshol tartana már a DK!

Nagyon-nagyon meg kellene változnia az MSZP-nek, hogy a közvélekedés is alaposan megváltozzon róluk, de ennek egyelőre a szájkaratén kívül semmi nyoma. Merthogy nem csupán a magát újabban D'Artagnan-fazonra vett, április előtti minelnöki önjelölt az akadálya.

vadvirág írta...

Kedves Pupu! Véleményem szerint Szanyit nem "engedik" az Unióba, hanem kifejezetten eltakarították itthon az útból. Még ha ezt úgy is tették, hogy Szanyi egyszer csak megvilágosodott és úgy gondolta, ő is menni akar.

hello írta...

PuPukám, Szanyi azt nyilatkozta, hogy egyik lába Brüsszelben lesz, a másik itthon.
De miután oroszlánrésze volt Gy.F.nek az MSZP-ből való kiüldözésében, és ezzel az MSZP bukása felé vezető út gyémántokkal való kikövezésében, nem igazán tudom, miféle megváltó szerepet képzelnél el a számára.

sphagin írta...

Kedves hello !

Gondolj bele, hogy mekkora változás lenne az MSZP életében az, ha rehabilitálnák Gyurcsányt ?

A folyamat egyébként elindult, mert tömegesen lépnek át a Dk-ba egész alapszervezetek, mint ahogy halljuk.

Az MSZP megújulását nem tudom elképzelni eredményesnek, ha a Balra Magyar irányvonalát követik.

A másik lehetséges út, az amit már Gyurcsány is szeretett volna elérni, amíg az MSZP-ben politizált.

A kitörési pont, rövidtávon így is elképzelhető.

Bevallom kevés esélyt látok erre, de azért ez is egy opció.

Igen, igazad van, ennek nagyon sok akadálya van, de végül is a folyamatok ez irányba mennek, akár akarják, akár nem.
A DK-ba lassan átszivárog az MSZP többsége, a vezetőkön kívül szinte mindenki.

A többi már magától megoldódik.

civilhuszár írta...

Hát ez a sajátos őrlőmalom addig dolgozik, míg kiderül ki volt az öszödi beszéd kiszivárogtatója.
A miniszterelnökeit sorban kinyiffantó sok szint játszó tarkapárt így járt.

civilhuszár írta...

Az őrlődés meghozta a várt döntést.
http://www.atv.hu/belfold/20140529-mesterhazy-azonnal-tavozik

EZOTERIC írta...

Tisztelt PuPu!
Az írásod lényegével egyetértek.
A sorozatos sikertelenség okát tekintve azonban vitatkoznék veled is és másokkal is. Hallgatom a politikai elemzőket, olvasom a blogokat és a hozzá csatlakozó kommenteket és egyetlen dolog jár a fejembe.
Miért van az, hogy bizonyos negatív történés - kudarc - elemzésekor mindig a csak az éppen aktuális vezető felelősségét firtatják.
Azok a körülmények melyek a negatív eredményt szülték a "libát" sem érdeklik?

Egy labdarúgó bajnokság kudarcáért miért csak egyedül az edző a felelős? Először is, ő nem játszik, másodszor neki is van főnöke, harmadszor a szakmai feltéteket sem ő határozza meg.
Neki csak és kizárólag szakmai beleszólása lehet - ha van egyáltalán - az ügyek alakításába.

Aztán lehetne beszélni a munkavégzés technikai és mentális körülményeiről is, melynek jobbátételéhez az edzőnek a javaslatok megtételén kívül semmilyen befolyása sincs.
Akkor miért őt menesztik? Mert így az egyszerűbb! Ha egyszer már megnevezték a bűnöst és meghozták az itéletet nincs több macera, az ügyet úgy ahogy van "ad acta" lehet tekinteni.
Így van ez a politikában is. Ha egyszer netán majd lesz valaki, aki megfelelő alapossággal -elfogultság nélkül - megírja az MSZP történetét, akkor majd láthatóvá válnak azok a hatalmi helyzetben elkövetett mulasztások, melyek végeredménye nem is lehetett más, csak az, ami most kialakult.
Nyilvánossá válnak azok a külső körülmények is, amelyekről minden politika iránt érdeklődő tud, de amiről mindenki bölcsen hallgat.
A szocialisták karanténba zárásától kezdve, a Fidesz 12 éven át tartó antihumánus, karaktergyilkos, uralomratörő politikájáig bezárólag..
Ha az MSZP egységes és nem szövetkezik a lberálisokkal ma biztosan nem itt tart. Nagyon sok demokráciaerősítő intézkedést az SZDSZ gáncsolt el.
Kétfrontos harcot folytatni és mellette hoszútávon sikeresnek maradni szinte lehetetlen mutatvány.
Mélyreható elemzést ezen körülmények figyelembevétele nélkül nem lehet, nem szabad végezni.
Ebben a játszmában Mesterházi csak egy jelentéktelen kis pont, azon élcelődni pedig, hogy újra növeszti a szakállát több mint gyerekes.
Ennél fontosabb dolgokkal kellene foglalkozni.
Pl. összefüggéseiben kellene láttatni dolgokat, hogy mindenki megértse, hogy a Fidesz módszeresen, előre megfontoltan, eszközökben nem válogatva nyírta és nyírja ki az ellenfeleit.
Tipikusan a 20-as évek Amerikájából ismert módszerekkel. Különbség, hogy egyenlőre még nem dörögnek a fegyverek.
EGYENLŐRE!

Anikó írta...

Se tisztességes baloldali értékeket valló, felmutató párt nincs, de egy tisztességes jobboldali konzervatív párt sincs Magyarországon.
Mert Orbán pártja nem jobboldali konzervatív, hanem balos beütésekkel tűzdelt populista párt.
Pupu nem gondolod, hogy mindkettőre szükség lenne itt???
A klasszikus értelemben vett korszerű bal és jobb oldali pártra valamint egy szociáldemokrata pártra is????
Mert szerintem igen... nagy szükség lenne.

Tökéletesen megfogalmaztad Mesterházy totális alkalmatlanságát ezzel az egy mondattal, "a választás után a legfőbb gondja a szakálla volt"
Ebben minden lényeg ott van.
Ilyen ember.
Sajnos az MSZP-ben hatalomra kerültek a karrierista fiatal gyerekek, akik soha nem dolgoztak, csak pártkatonák voltak, nem az országot, nem a szavazóikat, nem a baloldali eszméket vették alapul, hanem a hatalom megszerzését, azt hitték ez elég lesz a lébecoláshoz.
Egy darabig elég is volt.
Egy rövid ideig.

Sphaginnal egyetértek abban, hogy én sem várok semmit már az MSZP átalakulásától, túlságosan taccsra tették, lenullázták, gőzöm nincs innen hová és hogyan tovább... felfelé.

Gyurcsánynak ha esze van, és remélem, hogy van, eddig nagyon úgy tűnt, messze elkerüli az MSZP-t és szó nem lehet semmi együttkavarásról - isten őrizzen bármi egyesüléstől, együttműködésről.
Gyurcsány csak csinálja tovább a DK-t, erősítse, találja ki, hogy mivé fejleszti tovább, hitelesen, őszintén, de egyedül!!!! Önállóan!!! Egy demokratikus, balliberális párttá.
A szavazók meg - akár az mszp szavazói is majd eldöntik odaállnak-e még többen, vagy hova állnak.

hello írta...

EZOTERIC, több ponton szerintem nincs igazad.

1.) Egy adott vereség esetében a focicsapat menetszett EDZŐJE messze nem azonos SÚLYÚ kategória egy párt elnökével, azaz ELSŐ EMBERÉVEL! Egy pártban az elnök maga "focizik", és mindenki azt látja és figyeli, hogyan!

2.) Az a maga elhatározása, hogy egy párt miről beszél és miről hallgat - olykor beszédesebb tud lenni, hogy miről hallgat...
Mert az ember elgondolkozik rajta, vajon mitől teszi, mi érdeke fűződik hozzá.

3.) Az MSZP-nek csak 1994-ben volt olyan többsége, amihez nem lett volna feltétlenül szükségük koalíciós partnerre. Horn azonban szerintem az ellenfelei táborát csökkentő politikai döntést hozott, hiszen a 90-ben még harcos ellenfele SZDSZ-t vette be a kormányába.
2006-ban ez a kényelmes többség már nem volt meg. Így nem maga a koalíciókötés volt a gond, arra szükség volt, hanem a kormányzás folyamán a nagyon eltérő elképzelések és az egyeztetések meglehetős sikertelensége közöttük több ponton.

4.) Egyáltalán nem "gyerekes" M.A. újra növesztett szakállát szóba hozni: annyira tipikus PÓTCSEKEVÉS, hogy egy pszichiáter megnyalná tőle a 10 ujját!
Csak remélni lehet, hogy nem az fordult meg a fejében, hogy az volt a veszte, hogy a szakálla nélkül a kerekebbnek látszó feje nem tetszett a választóknak...

aggbakfis és trottylovag írta...

Csak azt nem értem, hogy a Bloggazda miért nem a múlt században írta meg ezt az elemzést, hiszen a lekonyulás már akkor is meg volt...

EZOTERIC írta...

Anikó hozzászólásához:
"Tökéletesen megfogalmaztad Mesterházy totális alkalmatlanságát ezzel az egy mondattal, "a választás után a legfőbb gondja a szakálla volt"
Ebben minden lényeg ott van.
Ilyen ember."

Látod, ez totális antiszemitizmus.
Honnan veszed, hogy neki, a vereséget követően ez volt a legfőbb gondja?
Netán neked elmondta?
A szakáll növesztése és az alkalmatlanság között hol az öszefüggés?
Ha nincs szakálla attól válik alkalmassá?
Tudod, én egy árva szót sem szólok, ha nem ilyen kontextusban
találkozom a nézeteddel.
Én magam is szakállat viselek - körszakállat! -, de még soha senki sem mondta, hogy ez mindent elmond arról, hogy én milyen ember vagyok

A fiatal karrierista fiatalokról meg csak annyit, hogy az MSZP legnagyobb baja, hogy ott rettenetesen kevés van belőlük.
Erről is írtam már, de úgy látszik, hogy te azok közé tartozol, akik csak írnak, de semmit sem olvasnak.

Befejezésül csak annyit, hogy én személy szerint DK-s vagyok.

EZOTERIC írta...

helló hozzászólásához:
Örülök a reakciódnak, de egyáltalán nem győztél meg.
A magam részéről megmaradok az eredeti álláspontom mellett.

A koalíciós kényszerről meg csak annyit, hogy nem volt ilyen. Hornnak kényelmes többsége volt a parlamentben a Fidesz éppen hogy csak bejutott, az MDF padlón volt és még sorolhatnám.
Aztán megjelent a zsaroló potenciál és mi volt az eső dolga. Meggyőzni az MSZP-t, hogy rosszul venné ki magát ha kihasználnák a megszerzett többséget és létrehozták a 4/5-ős törvénykezést. A Fidesz erőre kapott és megnyerte a 1998-as parlamenti választásokat. Amikor 2002-ben veszitett azonnal csalást kiáltott és különféle jelszavakat talált ki. "A haza nem lehet ellenzékben" és tsai. Ezek aztán beletorkolottak a 2oo6-os eseményekbe. Ha Gyurcsány akkor időben lemond, akkor lehet, hogy 2010-ben az MSZP-nek van 2/3-a.
Egy szó mint száz a baj az SZDSZ-el kötött szövetség időszakára vezethető vissza. Egyébként nem volt kötelező felvállalni a 12 év kormányzást sem. Ez csak arra volt jó, hogy párt teljesen leamortizálódjék.

EZOTERIC írta...

javítás Anikónak írt reakcióhoz!

- antiszemitizmus helyett rasszizmus értendő.
I'm sorry!

aggbakfis és trottylovag írta...

Fontos és igen jó beszélgetés :-)
Nők Lapja Psziché 2014. május-június 16-19 oldal
Nem kell mindig őszintének lenni? Beszélgetés Csányi Vilmossal és Csernus Imrével

Zseniális megállapítások olvashatók a cikkben és persze áthallások is felsejlenek az érzékenyebbeknek :-)))

hello írta...

EZOTERIC, azt én ia írtam, hogy Hornnak nem, de 2006-ban Gyurcsánynak már bizony volt koalíciós kényszere.

Nekem is volt bajom az SZDSZ baromságaival, pl. mikor a 90-es évek közepén elutálták a gyűlöletbeszéd elleni törvényi fellépést azzal, hogy a véleménynyilvánítás fontosabb liberális szabadságjog, mint a már akkor létező újnáci megnyilvánulásoknak gátat szabni!
Engem meg arról nem tud senki meggyőzni, hogy ettől és ekkor pofátlanodtak el a szélsőjobbosok, és mára látjuk, mivé fajult ez a történet!

Pár aranykáderüktől meg a konyhakredencemben magától kinyílt a bicska - pl. Horn Gábor volt az egyik etalon e téren...
De Fodor Gábor se volt a kedvencem - máig se értem, hogy került be egyszercsak a 2014-es parlamentbe...

De pl. Kunczét és Magyar Bálintot jó fejeknek tartottam és tartom.

hello írta...

Ez a mondatom félreérthető - helyesen:

Engem meg arról nem tud senki meggyőzni, hogy NEM ettől és ekkor pofátlanodtak el a szélsőjobbosok, és mára látjuk, mivé fajult ez a történet!

civilhuszár írta...

Kedves hello !

Megkell hagyni, hogy a polgári körökben nevelkedett kis Vona aztán megfejtette az élet rejtelmeit ott. Aztán a gárdával együtt elvannak mint a hal a vízben, mert a pofont megígérő Orbán nem tesz ellenük semmit. Sőt színházat ad nekik, és emlékművet épít a Szabadság téren, hogy simogassa az árpádsávos lelküket. Idáig fajultak.

civilhuszár írta...

Kedves hello !

Megkell hagyni, hogy a polgári körökben nevelkedett kis Vona aztán megfejtette az élet rejtelmeit ott. Aztán a gárdával együtt elvannak mint a hal a vízben, mert a pofont megígérő Orbán nem tesz ellenük semmit. Sőt színházat ad nekik, és emlékművet épít a Szabadság téren, hogy simogassa az árpádsávos lelküket. Idáig fajultak.

Varga Éva írta...

Anikónak:

csatlakozom. A legnagyobb hibát követi el Gyurcsány, ha válogatás nélkül befogad mindenkit, akik most esetleg az mszp-ből megindulnak. Bár szerintem, aki (vezető) akart, az már régen átlépett. Akik meg majd most akarnak .... hát azokat jobb lenne elutasítani. Kötéllel a nyakban ugyanis egyetlen mosoly sem őszinte ....

Anikó írta...

EZOTERIC-nek:
totális rasszizmus???
Teljesen félreértelmezed a hozzászólásomat.
Nem érted mire írtam ezt, nem a szakállal van bajom, mint olyannal, hanem mit is csinált az mszp a kampányban???
Semmit, gyűlölködött szokás szerint a Gyurcsányra, szerinted kampányoltak ??? NEM és NEM. Nem csináltak semmit !!!
Ehhez képest ápr.6-án lement a szavazás, és ahelyett, hogy azonnal levonta volna a következtetéseket ahogy más tisztességes helyen szokták, már másnap hétfőn csinos szakállkával jelent meg az egyenes beszédben és közölte, hogy esze ágában nincs lemondani.
Nos erre értettem én azt, hogy mivel is volt ő elfoglalva.
Nem a szakállától alkalmatlan, ha régóta olvasnád Pupu blogját, már tavaly óta írom M. alkalmatlanságát és a kierőszakolt miniszterelnökjelölését, ami számomra csak a hataloméhségéről szólt. Sajnálom, de ez a véleményem.
Ugyan nem rád tartozik és nem is magyarázatképpen írom, én egyébként mindig baloldali-liberális érzelmű-gondolkodó voltam, családilag így szocializálódva, sokáig MSZP-s szavazó voltam, nekem sokakkal ellentétben nem volt Gyurcsánnyal bajom, még ha nem is értettem mindenben egyet vele és tudom, hogy követett el hibákat, de milyen körülmények között kellett miniszterelnöknek lennie, milyen ellenzékkel, és ki nem követ el hibákat ????
Igy most már DK-s szavazó vagyok, mert a saját elveim és tisztességem okán állok oda értékek, erkölcsök, elvek képviselete mellé.

Irhatnám, hogy kikérem magamnak azt a megállapítást, hogy csak írok és nem olvasok, mert ez nem így van, de mindegy is, eszem ágában nincs erről téged meggyőzni, lehet számomra máshol vannak az értékes írások /mint neked/, amiket szívesen olvasok, pl. Pupu blogja és értelmezései ilyenek:-))))


Anikó írta...

EZOTERIC-nek:
totális rasszizmus???
Teljesen félreértelmezed a hozzászólásomat.
Nem érted mire írtam ezt, nem a szakállal van bajom, mint olyannal, hanem mit is csinált az mszp a kampányban???
Semmit, gyűlölködött szokás szerint a Gyurcsányra, szerinted kampányoltak ??? NEM és NEM. Nem csináltak semmit !!!
Ehhez képest ápr.6-án lement a szavazás, és ahelyett, hogy azonnal levonta volna a következtetéseket ahogy más tisztességes helyen szokták, már másnap hétfőn csinos szakállkával jelent meg az egyenes beszédben és közölte, hogy esze ágában nincs lemondani.
Nos erre értettem én azt, hogy mivel is volt ő elfoglalva.
Nem a szakállától alkalmatlan, ha régóta olvasnád Pupu blogját, már tavaly óta írom M. alkalmatlanságát és a kierőszakolt miniszterelnökjelölését, ami számomra csak a hataloméhségéről szólt. Sajnálom, de ez a véleményem.
Ugyan nem rád tartozik és nem is magyarázatképpen írom, én egyébként mindig baloldali-liberális érzelmű-gondolkodó voltam, családilag így szocializálódva, sokáig MSZP-s szavazó voltam, nekem sokakkal ellentétben nem volt Gyurcsánnyal bajom, még ha nem is értettem mindenben egyet vele és tudom, hogy követett el hibákat, de milyen körülmények között kellett miniszterelnöknek lennie, milyen ellenzékkel, és ki nem követ el hibákat ????
Igy most már DK-s szavazó vagyok, mert a saját elveim és tisztességem okán állok oda értékek, erkölcsök, elvek képviselete mellé.

Irhatnám, hogy kikérem magamnak azt a megállapítást, hogy csak írok és nem olvasok, mert ez nem így van, de mindegy is, eszem ágában nincs erről téged meggyőzni, lehet számomra máshol vannak az értékes írások /mint neked/, amiket szívesen olvasok, pl. Pupu blogja és értelmezései ilyenek:-))))

hello írta...

Nem tudom, vissza szoktatok-e ide lapozni, de mert ehhez a témához tartozik, idehozom:

http://propeller.hu/itthon/2933928-ujhelyi-visszalepett-tobias-lehet-mszp#v1100005

Ujhelyi visszalépett, Tóbiás lehet az MSZP elnöke
atv.hu, ma, 18:01
>>>>

Ugyanott olvasom:

http://propeller.hu/itthon/2933634-szanyi-tibor-gyurcsanyt-bajnait-oligarchazza

Szanyi Tibor Gyurcsányt és Bajnait oligarcházta
propeller.hu, ma, 11:45

>>>>

Bocs attól, aki másként látja, de szerintem a pasas nem százas!
"A nagy sikerre való tekintettel" megint előadja az elszabadult hajóágyú-effektus jellegű magánszámát, ami a kapcsolat.hu-ról 4-5 évvel ezelőttről már igencsak ismerős. :-((

EZOTERIC írta...

Anikónak!
Megértem a felháborodásodat. Hasonló helyzetben én is ezt tenném, függetlenül attól, hogy igazam van-e avagy nincs. No de vegyük úgy, hogy egyszerűen csak félreértettelek, ezért részemről az ügy le is van zárva.

Azt azonban nem értem, hogyha enyire kötődsz a DK-hoz akkor miért érdekel az, hogy mi történik az MSZP háza táján?
Csak nem érzel abba az irányba is valamit?
Miért gondolod,hogy mi nem vagyunk azonos plattformon? Képzeld, hogy én már a Kapcsolat.hu-n is olvastam PuPu-t, de rajta kívül mást is. Én a demokratikus baloldal elkötelezettje vagyok, sőt 1992-től az MSZP tagja.
Most legutóbb azonban a DK-ra szavaztam. Nekem volt elég sok bajom a Gyurcsánnyal, mert annak idején sokkal többet reméltem tőle, mint amit teljesíteni tudott. SőT...
A Fidesz 2/3-a kifejezetten miatta következett be ugyanis, ha az öszödi beszéd után azonnal lemond - ez majdnem ugyanaz amivel most sokan Mesterházit vádoljátok - akkor lehet, hogy 2010-ben az MSZP-nek van 2/3-a.
Ettől függetlenül tehetséges politikusnak tartom és ha hagyják dolgozni még nagyon sokra viheti.
Ezen indoklással az elsők között jelentkeztem a DK-ba, ahol jelenleg pártoló tagsági viszonyom van.
Összegzésül én nem kifejezetten csak baloldali elkötelezettségű vagyok, hanem demokrata a szó klasszikus értelmében.

Anikó írta...

EZOTERIC
...mint írtam is, én is a demokratikus baloldal elkötelezettje vagyok, abszolút baloldali, demokratikus és liberális gondolkodású, ezért követem figyelemmel az MSZP dolgait is, meg a többiét is függetlenül attól, hogy a DK-ra szavaztam.
Bár jelenleg klasszikus értelemben vett baloldali, vagy liberális, vagy jobboldali párt NINCS most Magyarországon. Szerintem.
Egyébként minden érdekel, ami ebben az országban történik, mert itt élek és így minden érint is.
Nekem szent meggyőződésem, hogy nem Gyurcsány miatt lett a fidesznek 2/3-a, hanem a jól megszervezett, unalomig ismételt populista dumától, és attól tart mostanáig is a "népszerűségük.
Gyurcsányt tartom ma az egyetlen igazi politikusnak a palettáról, pont azért is, mert akkora gyűlölet veszi körül, nem csak a pártoktól, hanem az elemzők, politológusok, műsorvezetőcskék, újságírók részéről is.
Becsülöm ezért, hogy mindennek ellenére nem adja fel.

Promenad írta...

Igaza lenne Szanyi kapitánynak:a földig kell rombolni a szocialista pártot és a romokon felépíteni egy ujat ? De ki és hogyan kezdjen hozzá ?