2014. július 6., vasárnap

A JÓ PÁSZTOR

Nem hiába bestseller a Biblia, akár az első kötetét olvasod, akár a másodikat, rengeteg bölcsesség található benne.
Miskolc kapcsán jutott eszembe az Írás, merthogy ott a demokratikus oldal pártjai a volt városi rendőrkapitányt szeretnék jelölni polgármesternek, aki arról nevezetes, hogy egyszer volt egy mondata, melyet a liberális doktrinerek és a nyavalygó széplelkek kötelességszerűen félreértettek -  a maguk szent együgyűségében rasszizmusnak minősítettek. 

Szerencsétlen mondat volt, de nem azért, amiért minden rendelkezésükre álló lyukukból kénköves füstöt fújtak bírálói, hanem azért, mert ismerve az országot bizton számíthatott arra, hogy ezért ki fogja húzni a gyufát.
Azt mondta ugyanis, hogy Miskolcon legfeljebb a benzinkutakat rabolják ki a fehérek, a többi bűncselekmény elkövetői cigányok.

Természetesen ez túlzás, erősen sarkított vélemény, de azt tudnia kellett volna, hogy vannak emberek, akik mindent szó szerint értenek, alkalmatlanok az elvont gondolkodásra, képtelenek elvonatkoztatni, és ha azt mondod nekik, hogy Kisujjszállás, akkor maguk elé tartják a kezüket, mereven szemlélik a kisujjukat, majd felháborodottan közlik, hogy nem is repül, hazudik, aki ezt állítja.
Persze ugyanezt száll a sí verzióban értik, nagyokat röhögnek, és rohadt ravasznak tartják magukat a kis szárnyas-síléces kitűzőikkel…

Kádár a vágyait fogalmazta meg, mikor azt mondta, hogy a kromplileves legyen kromplileves, mert tudta, hogy itt általában nem lehet egyenesen beszélni, mindent körül kell írni, mert ha nem írod körül, akkor téged fognak körülrajzolni.
Itt, ha a cigányra azt mondod, hogy cigány, akkor nem a Gazsi reklamál, hanem valamelyik kétnevű liberális, ha a zsidóra azt mondod, hogy zsidó, akkor nem a rabbi morog, hanem valamelyik idétlen, aki már ezzel magával is azt bizonyítja, hogy rasszista, hiszen azt vélelmezi, hogy a származást megnevező szó – maga a származás – szégyellnivaló.
Pedig a cigány az cigány, a zsidó meg zsidó, - tiszta vérvonalak – míg ellenben a magyar vagy sváb, vagy sokác, vagy bunyevác, tót, román, örmény, kun vagy ukrán, esetleg török, tatár, vallon, vagy egy szibériai lövészezred leszármazottja.
Ettől még se a zsidók, se a cigányok nem mondják korcsnak a magyarokat és nem magyarázzák meg, hogy politikailag akkor vagy korrekt, ha keveréknek hívatod magad.


Bűnözés tekintetében meg az a helyzet, hogy nincs olyan, hogy cigánybűnözés, olyan sincs, hogy magyarbűnözés, sőt, olyan sincs, hogy kollégiumi szobatárs-bűnözés, pedig a bűnözők egy része például kollégiumi szobatárs volt.
A bűnözés viszont sok helyen vagy családi, vagy etnikai alapon szerveződik, van olasz maffia, zsidó maffia, lengyel maffia, sőt – magyar maffia is volt.
A rendszerváltást megelőző időszakban, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején az Egyesült Államok nyugati partján egy magyar családokból álló szervezett bűnözői csapatot hoztak létre.
Los Angeles, illetve San Francisco volt a székhelyük, elsősorban hamisítással, bankkártyacsalással és drogkereskedelemmel foglalkoztak, de idővel erőszakos bűncselekményeket is elkövettek.
Szervezetük mélyen átszőtte a kaliforniai alvilágot.
A bankkártyacsalóknál időközben a románok átvették a hatalmat, de az online csalás a mai napig tipikus magyar bűnözésnek számít Amerikában – lehet menni, tiltakozni az előítéletesség ellen – de közben azért magyar, ne lopj!


Ez téves általánosítás?
Ugyan, a rátóti legények is mind magyarok voltak, mégis libát loptak szegények…
A szervező elv egy bűnszervezetben a bizalom, abban bízom, akivel együtt rántottam surranót, akivel kolesztársak voltunk vagy akivel együtt nőttünk fel valamelyik nyomortelepen, akiről tudom, hogyan gondolkodik, hogy bátor vagy beszari, kegyetlen vagy csak a pofája nagy.
A bűnözők egyébként specializálódnak is, más képességek és felkészültség kell bankkártyák leürítéséhez, megint más a besurranáshoz, és rablónak sem az lesz a legalkalmasabb, aki zsebmetszőnek vagy csalónak.
Namármost mindenki azzal szeret foglalkozni, amihez ért, ezért ha egy városban a lakosság hatvan százaléka kilátástalan élethelyzetben levő, iskolázatlan cigány, akik olyan kultúrkörből jöttek, melyben a nyers fizikai erő kultusza mindent felülír, akkor bizony arrafelé elszaporodnak az erőszakos bűncselekmények.
É akkor a nyizige kis cigánygyerek is kitépi a táskát a kezedből, leszaggatja az aranyláncodat a nyakadból, mert ő ezt a megélhetési stratégiát hozta magával onnan, ahol lassan már a negyedik generáció nő fel munkalehetőség nélkül.


Most Pásztor ex-rendőrkapitányt kellene azért rasszistának nyilvánítani, mert elmondta, hogy mi a helyzet Miskolcon?
Ugyan…
Persze, ha valaki majd bebizonyítja, hogy nem ez a helyzet, hát akkor lehet változtatni az állásponton, de addig talán nem kell elfordulni a csúnya és liberális szemnek fájó dolgoktól sem…
Pásztor ott követett el hibát, hogy egy jobboldal által végletekig felszított hangulatban nem vette figyelembe azt, hogy a sarkos fogalmazás tovább élezi a feszültséget.


Cigánybűnözés nincs, mert a jobboldal olvasatában ez azt jelenti, hogy aki cigány, az bűnöző.
De természetesen vannak cigány bűnelkövetők, akik ellen fel kell lépni.
Nemutolsósorban fel kell tárni az okokat és tenni kellene ellenük.


Jézus mondja a jó pásztorról szóló példázatban:
"Jaj, Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették!
Avagy nem a nyájat kell-e legeltetni a pásztoroknak?
A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek.
A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok…
…Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem a nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem ôket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.”
Adná az Úr!


A jó pásztor életét adja a nyájért, egy rendőrkapitány nyája - még ha nem is hívják Pásztornak - a rá bízott terület tisztességes lakossága.
Az ő dolga a bűnelkövetők üldözése, színvakon.
Ha pedig polgármester lesz belőle, lehet, akár tenni is tud kicsit azért, hogy a nyomor valamelyest enyhüljön.
Hogy a cigány, aki Miskolcon hajdan kohász, olvasztár vagy melegüzemi segédmunkás volt, nagykalapácson vagy présgépen dolgozott, most majd valamilyen összeszerelő üzem gépsora mellett dolgozhasson, hogy a gyerekeit becsületes munkával etetni, iskoláztatni tudja.


A nyomor demoralizál, az értelmes munka tartást és önbecsülést ad, a kollektíva pedig nevel.
Pásztor ismeri az élet árnyékos oldalát, reméljük, hogy tud majd tenni azért, hogy néha-néha kisüssön a nap…
:O)))

24 megjegyzés:

kiskató írta...

Mindentől függetlenül - hogy ugyanis a több rossz közül ez a valószínüleg lejobb amit a baloldal kigondolt magának - - kérdezem, hogyan lehet érteni a mondatokat :" ezekkel a nemzettársainkkal nem lehet élni. Ennyi" és a nemrégiben az MSzP oldalára irottak között szereplő felvetése, miszerint meg kellene vizsgálni, mi az oka a szociális okokon kívől a magas bűnözésnek cigányok között?.(Rádbízom, milyen eredményre jutna a vizsgálóbizottség!!! )
PuPu nem szoktál csúsztatni de most ugy látom, szükséges volt. Sajnálom.

kekec írta...

Hja, kiskató, ha te az "ezekkel a nemzettársakkal" alatt nem a bűnelkövető egyedeket, hanem az egész népet érted, akkor persze
rasszistaként lehet érteni. Talán olvasd el ÚJRA a posztot, a valóság felett lila ködökben imbolygó széplelkekre és az autistákra jellemző szó szerinti értelmezésre vonatkozóan.
Na meg elmélkedj el azon, hogy miért találták ki a bűnelkövetők elzárását a társadalomtól.
Na meg azon, hogy miért nyomul a Jobbik, aki hajlandó beszélni a
problémáról. És ez tény - a tények pedig irtó makacs dolgok ám, hiába durcizik miattuk néhány életidegen széplélek.
Aki mindent a szőnyeg alá söpör - előbb-utóbb pofára esik a kupacban!

PuPu írta...

Nagy szellemek, ha találkoznak...
:O)))))))))))))

kiskató írta...

Kekec
julius 6 15:07
Egész idő alatt elmélkedem. De közben érnek értelmes hozzáállások is (Mihancsik, Krémer etc.) és ezek hatnak rám. A Te maszatolásod kevésbé.
Jó hogy említed a szőnyeg alá söprést. Pont ezt csinálják, akik egy mondatot ragadnak ki "Pásztor összes megnyilvánulásai"-ból.
De az igazság az, értem ezt a vehemenciát a szerecsnmosdatásban, hiszen Pásztor valóban a három rossz közül a legkevésbé az...Gréczy megírta, ki mndenki nem vállalta el a jelölést...ez a legszomorúbb az egészben...

miért beteg a magyar társadalom írta...

Vasárnapi Hírek 2014. július 6. 8. oldal
Grecsó Krisztián: Huszonöt év múlva
(részlet)

Kádár örökségéből minden megmaradt, ami rossz volt, és ha hajlamos lennék a nosztalgiára, akkor csak el kell olvasnom a híreket, hallgatni kell nyilatkozni felelős embereket, akik egyszerre hozzák a hortysta nyomort és a kádári apaságot: a felelősségtől, döntéstől és szabad gondolkodástól mentes életet. A "jobb a békesség", és a csak "ne tessék hőzöngeni" örök magyar bölcsességét.
Huszonöt éve halt meg, és nekem be kell pótolnom, hogy akkor nem értettem, miben vagyok gyerek. Ugyanabban kell felnőttnek lennem, illetve a fonákjában, ugyanazok a minták, csak a másik oldalon. És ma már lehet nyomorogni is, az új földesúr megveti, megalázza a napszámosait, az árokparton kapirgáló közmunkások vidékén újra nagy dolog egy tál krumpli, és mosolyog a fogatlan száj, ha hétvégén jut bele babér. Az egyenlőség eszméjéből semmi nem maradt, attól a szegény falutól alig harminc kilométerre felnőtt egy ember, akiből úr lett. De legalábbis urakkal fácánozik, és mindent megtesz, hogy aki oda született, ne kövesse őt. Hogy egy alföldi gyereknek - nem is kell, hogy mélyszegény legyen, csak amolyan egyszerű sihedernek - esélye se legyen az életre. Nagyon jól csinálja, meg kell hagyni.
Kádár elvtárs örökösei már nem hisznek semmiben, nem kényszerből és jobb híján gyaláznak meg egy eszmét, a mai apák tudják, mit cselekszenek. És szépen csöndben múlnak el a fiatalságok, állnak a mai kamaszok a vadszőlős teraszon, talán ők sem értik, miben élnek, és hogy nincs előttük út, mert beszántották, mint a kishantosi vetést. És milyen jó, milyen nagyon jó nekik, hogy nem értik! Maradjanak csak ilyen tudatlanok, és adja az ég, hogy ne kelljen bepótolniuk, megérteni már megint és mindig ugyanazt."

csakafidesz? írta...

T.ProBlog!
Elolvastam a posztot és azt hiszem, hogy úgy nagy általánosságban egyet is lehet vele érteni.

Ami viszont megkérdőjelezhető. Lehet-e a Ruhr-vidék és Miskolc adottságait összehasonlítani.
A lehetőségeket tekintve már a földrajzi fekvés miatt sem tartozhatnak azonos kategóriába.

A Ruhr-vidék Európa és a világ egyik gazdasági nagyhatalmának része, Miskolc pedig egy bukott nagyhatalom maradványa.

Pásztor! Elképzelhető, hogy lenne nála alkalmasabb baloldali jelölt is, csak az a kérdés, hogy van-e olyan, aki ebben a szituációban ezt fel is vállalja. Mert ha nincs, akkor Pásztor az alkalmas. Természetesen ez közel sem jelenti azt, hogy ő lesz Miskolc jövendő polgármestere.

Azt majd a válsztók döntik el valamikor ősszel a teljes felhozatal és a programok ismeretében.

Létezik olyan ember széles e-hazában, aki a jelenleg hatalmon lévőknél nem tudna elképzelni egy jobb minisztert, államtitkárt, intézményvezetőt és még sorolhatnám. Biztos vagyok benne, hogy a létezőnél lehet egy vagy több jobb is.
De az, aki nem mutatja magát - legyen bármennyire alkalmas is - az örökké árnyékban marad és soha sem kerül a tudásának és képességének megfelelő helyre.

A választók pedig csak a látható választékból képesek választani.

A cimkézést meg hagyni kéne a fenébe. Ki mit mondott, vagy nem mondott teljesen mindegy. A lényeg, hogy a jövőt tekintve milyen elképzelései vannak és azokat miként kívánja megvalósítani.

Az irányváltáshoz nem csak a jobboldalnak van joga. Nekünk pedig nem az a dolgunk, hogy tovább sározzuk a baloldalt (demokratikus ellenzéket), hanem az, hogy megvédjük az elvtelen támadásoktól.

Ottilia Marton írta...

kedves "kiskató"
"„a kisebbségi nemzettársainkkal nem megy az együttélés”. Így szólt a mondat. Kinek is nem megy? a többséginek!
ezt leírta mégegyszer:
"
Azt azonban muszáj megértenünk, van-e a szociális helyzeten túlmenően valamilyen mélyebb, föltárható oka annak, hogy azokat a bűncselekményeket, amelyek a lakosság közbiztonság-érzetét leginkább befolyásolják, jelentős arányban követik el olyanok, akiket a közvélekedés romáknak tekint."
Mert mi is történik?! a pigmallion effektus válik valóra! rávetíti a többségi és megteszi--mert mást nem is tehet ha pusztán élni akar :( Idézni csak pontosan ! Ne csak a szavakat---a gondolatot is :)

civilhuszár írta...

Átnéztem Debreczeni eszmefuttatását is.
http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/392973_pasztor_albert_mellett.

Egy másik írásban pedig szerepel az életrajza.
http://nol.hu/belfold/pasztor-albert-ismertsegre-nem-vagytam-ellensegeimrol-nem-tehetek-1471791

A borsodi város „történelemkönyvébe" azzal írta bele magát, hogy harminchárom évig dolgozott itt különböző beosztásokban a városi és a megyei rendőrkapitányságon.

Nos aki ennyi időt lehúz az államigazgatás rendőrségi ágazatában, az nem egy nyeretlen kétéves. Sőt veszélyes lehet az un. "nagykutyákra".
"Emlékezzünk Molnár Csabára, a szervezett bűnözés elleni egység osztályvezetőjére, akit egy tolltartó, és néhány sütemény elfogadása miatt hurcolt meg - alaptalanul - az ügyészség, melynek Polt Péter folyamatosan befolyásos vezetője volt. Erre emlékeztetnek forrásaink, akik arra is rámutatnak: a bűnüldözők természetes közege a bűnözői kör, hiszen zömmel onnan szerezhetnek információkat hivatásuk ellátásához. A felderítői munka egyik fő módszere a "delikvens" beszéltetése, azaz olyan helyzet teremtése, ahol az érintett úgy érzi, "barátok közt" van."

El tudom képzelni, hogy ha meg is választják polgármesternek Pásztor Albertet., nem biztos, hogy olyan kegyes lesz a Fidesz
isten vele, mint a III/II-es Tasnádi László novi új rendészeti államtitkárral. Még az is lehet, hogy kap egy kis ásási feladatot Pásztor életpályája kapcsán az óvodáig visszamenőleg.

civilhuszár írta...

Továbbá agymenésemhez fűzöm még, hogy Denis Szabó azaz Szabó Dénes és Tauber István elemezték a "speciális" elkövetők sajátos bűnözési módszereit. Valamint említésre méltó Tonhauser László ezredes speciális nyomozó aki a speciálisok 6 nyelvjárását beszélte, így megértette, hogy a háta mögött mit cseverésznek a bűnszövetkezetes elkövetők.
Ilyen emberek hiányoznak a testületekből, de sajnos már nem kívánatosak.

kalmik írta...

kiskató!
A Mihancsik, Krémer cikkeken kívül elolvastad a Debreczeni, a Gyurcsány,és egy miskolci szociális munkás, szociológus véleményét is? Krémer és Mihancsik,- de a többi flaszterlovag is- jól hangzó elveket szajkóznak, anélkül, hogy összevetnék a rideg miskolci valósággal. Persze szajkózni könnyebb, mint utána járni a dolgoknak, mérlegelni, feltárni a helyi viszonyokat,és ezek ismeretében kialakítani a helyzetnek megfelelő álláspontot.

civilhuszár írta...

Végezetűl szórakoztatás végett megemlítem kedvencem, aki a :
A boszorkányok vertikális pörölye
http://gepnarancs.hu/2013/08/a-boszorkanyok-vertikalis-porolye/
Ő megmagyarázza a háttérhatalom rejtelmes ármánykodását is.:-)

Erzsébet írta...

van más megközelítés is...
ez is érdekes, érdemes elolvasni:
http://tuaregblog.blogspot.hu/2014/07/gyurcsanypuccs-20.html
Gyurcsánypuccs 2.0
Nincs Pásztor Ügy, Gyurcsány Ügy van. Egy előre megtervezett puccskísérlet szemtanúi vagyunk, amit ugyanazok próbálnak most meg, akik annak idején 2008-ban is megkísérelték eltávolítani Gyurcsányt. Fodor Gábor és köre, meg pár Szoci nacsalnik. Csakhát összeraktam a képet, tessék.
Tetszenek tudni, kik voltak Fodor Gábor jobb és balkezei 2008-ban, mikor friss SZDSZ Elnökként azonnal Gyurcsányt akart buktatni? Nem, a többség nem tudja, akkor mondom. Gulyás József és Hell Nagy István. Igen, az a Gulyás József, aki mostanra az Együtt egyik vezetője, és az Hell Nagy István, aki épp most lépett ki nagy médiahaknival a DK-ból. Mikor két éve megtudtam, hogy Gulyás József meghatározó ember lett az Együttben, akkor zacskót kértem azonnal, ugyanis Fodor főembereként mást nem tett, mint próbálta az SZDSZ akkori parlamenti frakcióját rávenni, hogy vonja meg a Bajnai kormánytól a támogatást, ami így kisebbségbe került volna, és megbukik. Vajon hogy van az, hogy a Bajnait a nap 24 órájában egy éven keresztül buktatni akaró Gulyás József lehetett Bajnai Pártjának kulcsembere? A másik ember, akivel kapcsolatban kiakadtam, mikor megtudtam, hogy hová került, az a Hell Nagy István. Mit keres Ő a DK-ban, Gyurcsány Ferenc Pártjában, mikor Fodor másik kulcsembereként épp a Feri kinyírására játszott korábban?
Mindaddig, amíg a DK tagja volt Hell Nagy István, addig ezeket nem mondtam, gondoltam, hátha belátta akkori tévedését. DK-ellenes fullmédiás habverése után viszont nem leszek többet Rá tekintettel. Itt puccs zajlik, aminek mindjárt mondom a tervét, és akkor a puccsisták valódi célját meg kell mutatni. Tessenek majd megkérdezni Hell Nagy Istvánt két médiaköre közben, hogy vajon kije dolgozott Fodor Elnöki Titkárságán és kampányában oly lelkesen? Ja, Pásztor múltját lehet hazugságokkal, csúsztatásokkal szétszedni, de ha a támadók múltját is megkocogtatjuk, az már nem oly népszerű ugye?----

Névtelen írta...

"de közben azért magyar, ne lopj!"


Miközben világhatalom elitjeinek kellene kiirni, hogy ZSIDÓ NE LOPJ! NE FOSZD KI A VILÁGOT!

PuPu írta...

Ja.
Miközben.
Mondom én, hogy az emberek jelentős részének szövegértelmezési gondjai vannak - sajnos.
:O))))

csakafidesz? írta...

Névtelennek!

Mielőtt bármit leírsz próbáld meg értelmezni azt, amit megfogalmazol.

A mondatod első része szemantikailag - logikai értelmezésben - helytelen.
1./Olyan, hogy világhatalom önmagában nem létezik.
2./Ergó, ha valami nem létezik annak elitje sincs.

A mondatod második része meg úgy marhaság, ahogy azt leírtad.

asta írta...

Nem nagyon figyeltem, mert már rezignált vagyok, de ma véletlenül hallottam egy beszélgetést a Klubrádióban. Nem tudtam ki az alany, akit kérdezgetnek, csak arra figyeltem föl, hogy ilyen hülye alanyt ritkán lehet hallani. Igen,nem,nemigen... ennyi. Na ő volt Hell kija...szom micsoda.
A hányás zacskónak nagy keletje van és lesz. Rá kellene állni.

Pupu, megint elmondtad mindazt, amit erről gondolok.:) De legalább jókat nevethettem. Ez az egyetlen vigasz a vigasztalanságban. Köszönöm!
Van egy barátnőm, aki nem szeret politizálni, de egyszer mégis mondott valamit, mikor a társaság békétlenkedett valamin: "most mit akartok?! Ez van, ez a színvonal. Ezzel kell együtt élnünk és tudomásul vennünk."
Mit mondjak? Nagyon nehéz!

asta írta...

Na itt van az illusztráció is a nép ártatlan gyermekeiszájából: Névtelen illusztrátor... idesistenem ne hagyj el!

csakafidesz? írta...

T. civilhuszár!

Hálásan köszönöm, hogy előbányásztad ezt az agyrémet. Szórakoztatásnak szántad, de valami miatt nem vagyok képes nevetni rajta.

Bogár Úr, aki Antall kormányában felelős államtitkári tisztet töltött be, ilyen baromságok megfogalmazását hogy engedheti meg magának.

De ez önmagában még nem is lenne olyan nagy tragédia, ha ez az ember jobboldali körökben nem számítana etalonnak. Ebből aztán az következik, hogy a híve(ő)k isszák minden szavát.
Lehetséges, hogy Orbán gazdasági tanácsadói köréhez tartozik?
Ez az igazi nemzeti tragédia!
Egy ilyen értelmiségi réteg a katasztrófa szélére sodorhatja az országot.

csakafidesz? írta...

Erzsébetnek (1:52)

Köszönöm az írást, ami megerősítette azon véleményemet, amit tegnap (13:39) megfogalmaztam.

A demokratikus ellenzéknek nem az "ügy" megoldása a fontos,
hanem a pozíciók mindenáron történő megőrzése. Sokadrangú senkik tülekedése zajlik minden szinten.

A DK viselkedése ebből a szempontból rendhagyó, de neki a sikerhez lényegesen nagyobb támogatásra lenne szüksége.

Támogassuk hát minden erőnkkel.

Ebben a "kávéházban" utolső reménysugárként csak ők maradtak meg nekünk!

hello írta...

http://www.hir24.hu/belfold/2014/07/04/az-orban-rendszer-bukni-fog-de-meg-remesebb-jon-helyette(1)/

civilhuszár írta...

Csak a győzelem számít? – Megkérdezzük olvasóinkat Pásztor Albertről
http://magyarnarancs.hu/belpol/csak-a-gyozelem-szamit-megkerdezzuk-olvasoinkat-pasztor-albertrol-90828

Én voltam a l92-.

kekec írta...

Nos: azt meg kell hagyni, hogy legalább már a hülye is tudja azt, hogy kit indít a baloldali ellenzék Miskolcon. Mennyi drága média-felület: INGYEN.
Lehet, hogy kezdik kapisgálni a média kezelését? A "közélet tematizálását"? Rájuk fér!

civilhuszár írta...

Van valami az előttem szóló fejtegetésében.

http://www.hir24.hu/belfold/2014/07/08/uzent-a-ciganyozo-pasztor/

civilhuszár írta...

http://mandiner.hu/cikk/20140707_pasztor_albert_tisztelt_barataim_tamogatoim_ellenzoim