2014. július 1., kedd

BIRODALMI LIBA

Elnézést kérek a libáktól…
Nincs nekünk szerencsénk ezekkel a Schmidtekkel, Schmittekkel, az egyik kártékony, a másik csaló, ami azt illeti, ha nemzetünk krémje ilyen, akkor igencsak szomorkodhatunk.

Most a panoptikum-igazgató jeleskedett, remek cikket rittyentett, melyben a maga teljes mélységében illette nyelvével Mihály király fenekét, és tudományos alátámasztását kívánta adni a német megszállás megünneplésére emelt emlékműnek.
Hurrá, kiadtunk párszázezer embert meggyilkolás céljára, megölettünk másik százezret Hitler érdekei miatt, de mi nem vagyunk felelősek, hiszen csak alvállalkozók voltunk a náci birodalmi politikában, úgy tűnt eleinte, jópénzért.

Szerzőnk kicsit fikázta a szocialistákat – ugyan nagy bajban volt, mert az tiszta volt előtte, hogy Orbánt dicsérni kell, de hogy aktuálisan kit kell szidni, mint a bokrot, a szocialisták viharos gyorsaságú válságkezelése miatt nem volt világos.

Ezért írásában reaktiválta Mesterházy Attilát, aki pedig már – mint a cowboy-filmekben a bánatos hős elmotorozott a lenyugvó nap felé, és most éppen az óceánt nézi szomorú tanácstalansággal, de hát a célnak végülis megfelel.

Schmidt Mária, ha a tükörbe néz, valószínűleg azt gondolja, hogy történészt lát, a fene tudja, hogy mi okozhatja ezt, de téved – ezt a lehetőséget ő már a Terror Háza elnevezésű panoptikummal eljátszotta.

Ő egy olyan asszony, aki sok ráérő idővel rendelkezik, ezért ott szambázik a történelemtudományok és a politika határmezsgyéjén, és aggódva figyeli Viktort, nehogy gondja támadjon gazdasági érdekeivel, lévén ő Magyarország harmadik leggazdagabb asszonya – egészségére.

Historia est magistra vitae – mondja a latin, a történelem az élet tanítómestere, ő ezt úgy értelmezi, hogy a történészre osztja ezt a szerepet, ami azért hiba, mert a történészek jelentős része olyan, mint ő is – személyes érdekei, hiúsága, adott esetben osztályelkötelezettsége alapvetően meghatározzák szemléletmódját, ami eleve kizárja a tárgyilagosságot.

Azt írja cikkében:
„A történelem nem egyenlő az erkölccsel.
A történész feladata, hogy magyarázzon, értelmezzen, megértsen és megértessen.
A történész nem bíró, nem ügyész és nem is védőügyvéd.
A történész nem vetítheti rá a múltra kora ideológiai sémáit és nem szemlélheti a jelenkor érzékenységével a múlt történeteit.
Jól példázza ezt az az áldatlan és meddő „vita”, ami a Szabadság-téri, az 1944-es náci megszállás áldozataira emlékeztető emlékmű körül hónapok óta zajlik.” 

Bár sok mindenben igaza van, így abban is, hogy a történelem nem egyenlő az erkölccsel, de ezt nem is állította senki.
Ellenben a történelem szereplőnek vannak – vagy nincsenek – erkölcseik, márpedig ha cselekedeteiket a XXI. század történésze értékeli, akkor az összes megismerhető körülmény figyelembevételével kell ebben a kérdésben is állást foglalnia, nem pedig szerecsent mosdatnia - aktuálpolitikai okokból.
A jelenkor érzékenysége pedig éppen arra irányul, hogy tanuljunk a múltból – ha javasolhatom, ne Schmidt Máriától.

A vita az ominózus emlékmű körül nem áldatlan és nem meddő, hanem tisztázó és elmaradhatatlanul szükséges, mert az embereknek tudniuk kell, hogy kik voltak a gyilkosok és kik az áldozatok, hogy ebben az országban soha többé ne fordulhasson elő ahhoz hasonló tragédia, mint amit Horthy rablóháborúja és kurzusának antiszemitizmusa szabadított az országra.

Azt is írja: „ A helyszínválasztással sem kívánok foglalkozni, mert amit az USA nagykövetsége művelt Budapest egyik legszebb közterével, az minden határon túlment. A tér esztétikai minőségére való hivatkozás tehát több mint álságos.”
Pedig érdemes lenne a helyszínválasztásról is beszélni, hiszen híven tükrözi az Orbán-rendszer sunyiságát, alattomos, hazug természetét.
A tér egyik végén áll a szovjet hősi emlékmű, melyet a szélsőjobb fel akart volt robbantani, közepére nyalafintasági okokból odacsinálták Reagan elnök szocreál szobrát, a másik végére pedig – a szovjet emlékmű ellensúlyaként most felépítik a német megszállás szobrát, - megszállás-megszállás, ugye.
Pedig van azért némi különbség – a németeket nem hívta senki – még Horthy sem – az oroszoknak viszont Voronyezsig vittük a meghívót.
Emellett nem a tér esztétikai minősége volt a kérdés, hanem a tervezett emlékmű esztétikai minősége, és az üzenete, ha ezzel kapcsolatban beszélhetünk egyáltalán minőségről.

Azt állítja az Andrássy úti panoptikum tudós igazgatója, hogy  „a történelminek tűnő aggályok közös nevezője, hogy Magyarország a Harmadik Birodalom szövetségese volt, a nácik tehát valójában nem is szállták meg és foglalták el hazánkat.”
Hát bizony, nem egyszerű kérdés ez, hiszen a németek katonailag – egy puskalövés nélkül - valóban megszállták az országot.
De az államapparátus Horthystól-mindenestől a helyén maradt, a miniszterelnököt Horthy nevezte ki, a magyar fegyveres erőket és testületeket a magyar kormány irányította.
A németek részéről ez csak biztonsági intézkedés volt, nehogy Horthynak kedve kerekedjen kiugrani a háborúból, hiszen a németek tudtak Horthy bátortalan tapogatózásairól az angolszászok felé.
De ettől még Horthy maradt a kormányzó, döntési kompetenciáját csak áttételesen korlátozták a német csapatok, erre a legjobb példa a budapesti zsidóság deportálásának megakadályozása.

Az a gondolatsor is megragadó, melyben Schmidt Mária azt fejtegeti, hogy „A háború már csak olyan: nem válogatja ki és kíméli meg az ártatlant, hogy csak a bűnöst pusztítsa el. Minden háborús emlékmű magában rejti ezt a kockázatot, a világ minden részén.

A Szabadság téren is ott magasodik a szovjet hősi emlékmű, mely azoknak a megszálló szovjet katonáknak állít emléket, akik több mint százezer magyar nőt becstelenítettek meg, kifosztották és terrorizálták az egész országot. Az ellen az emlékmű ellen persze nem szerveznek flash mobot a szelektív érzékenységűek.”

Ez ostobaság.

A Szabadság téri szovjet emlékmű nem „azoknak a megszálló szovjet katonáknak állít emléket, akik több mint százezer magyar nőt becstelenítettek meg, kifosztották és terrorizálták az egész országot”, hanem azoknak, akik életüket adták az ország felszabadításáért.
Hogy aztán az életbenmaradottak elkövettek bűncselekményeket is, az valóban a háború velejárója, de ez a százezernél több megbecstelenített magyar nő azért kislányos túlzás, a szovjet és a román csapatok létszáma kétszázezer főre tehető, és hát azért valakinek harcolni is kellett, ugye…
Amúgy pedig adjunk hálát az Istennek, hogy az Ukrajnában elkövetett bűneinkért nem irtottak ki bennünket mind egy szálig.
Az ellen az emlékmű ellen szervezzen az igazgató-asszony flashmobot, aztán nézzen körül bátran, milyen társaságba keveredett…

Az áldozatokról is sajátos véleménye van, úgy gondolja, hogy az áldozatot „nem az teszi áldozattá, hogy ártatlan.

Hanem az, hogy egy erősebb fél agresszióját szenvedi el.
A huszadik század bővelkedik tragédiákban, ahogy az azt megelőző korok is. Nem egyszer előfordult az is, hogy az áldozatok közül néhányan a későbbiek során tettesek lettek.
Az utolsó évtizedek azonban az áldozati státusz abszolutizálásához vezettek.
Oda jutottunk, hogy egyes csoportok örökölhető és előnyökre váltható kiváltságnak szeretnék tekinteni felmenőik tragikus sorsát és az „áldozatiságot” ki akarják terjeszteni azokra a generációkra is, amelyek semmiféle atrocitást nem szenvedtek el.
Mindez súlyos következményeket von maga után. Ha az áldozati státusz örökölhetővé válik, akkor a „tettesség” is öröklődik.”

Lószart Mama, hogy klasszikust idézzek.

Áldozat az, akit úgy pusztítanak el, hogy sorsára nézve semmiféle választási lehetőséget nem hagynak neki, ilyen módon áldozat a zsidó munkaszolgálatos, a holokauszt áldozata, de áldozat a Makónál elesett huszonnégy éves nagybátyám is, akitől senki sem kérdezte, hogy akar-e az oroszok ellen harcolni, és ha esetleg nem akart volna, akkor nem aknától hal meg, hanem saját országa hatóságai által felkoncoltatik.

Mellesleg a Nagyasszony nagyon szofisztikált szalonzsidózása is undorító, de ez a kisebbik baj, a nagyobb, hogy még igaza sincsen.

Azoknak a zsidóknak, akik szót emeltek ez ellen a hitvány és ravaszkodó történelemhamisítás ellen, jónéhány hozzátartozója Auschwitz kéményein át távozott ebből a világból, és ha a ő az édesanyját áldozatnak tartja, akkor ugyan, engedje meg már, hogy mások is annak tarthassák tudatosan és előre eltervezetten elpusztított szüleiket, testvéreiket.

Senki nem mondja azt, hogy a mai generációk áldozatok, ők az áldozatok leszármazottai, akik nem szeretnének felmenőik sorsára jutni abban az országban, ahol a neonácik ott ülnek a parlamentben, a kormányzó párt pedig kiszolgálja őket – adott esetben éppen az ominózus emlékművel.

A felelősség pedig nem öröklődik, a felelősség a mai generációkat a mai tetteikért terheli, többek között az ilyen írásokért is, melyek a horthysta és nyilas bűnözőket egy emlékműbe szeretnék tuszkolni a meggyilkolt asszonyokkal, férfiakkal, gyerekekkel, a fronton kényszerből harcoló katonával.

Schmidt Mária kicsit azért aktuálpolitizál is, mikor odanyalint egyet Orbánnak, mondván, „a „keresztényellenessség”, és a „magyarellenessség” több évtizedes toposzainak felmelegítésével a marxista, internacionalista begyökerezettségű magyar ballibek a „nemzetek meghaladását” hirdető Nyugat-Európában is visszaszorulóban levő tábor legkitartóbb zárványává meszesedtek.

Az angyalábrázolás reflexszerűen indította be náluk azt a gyűlöletkampányt, amire hazánkban csak ez az ateista elkötelezettségű, szélsőségesen intoleráns, marxista csoport képes.”
Ha létezne, az arkangyal akkorát verne a bánatos maca seggére az ő lángpallosával, hogy sikítozva kérne bocsánatot ezért az eszetlen vagdalkozásért.

Kap aztán tőle mindenki, aki arra jár, a Tudományos Akadémiától kezdve Rényi Andrásig - anyázik, apázik, pártállamozik, Gyurcsányozik, miközben szót sem ejt arról, hogy ezt a bronzkupacot úgy csinálja oda Viktor a térre, hogy saját politikai érdekei miatt szembeköpi a magyar társadalmat. 

„ A tiltakozók közül többen is vannak, akiknek lenne, sőt kellene is mit mondaniuk saját vagy családjuk pártállami múltjával kapcsolatban. Abban bíznak, ha szüntelenül a hetven évvel és a még régebben történtekről beszélnek, megúszhatják, hogy a fenti kérdésekre válaszolniuk kelljen.”

Ez igazán történészhez méltó szemléletmód, megszólalt belőle a szakma…
Nem minősíteném az igazgató asszonyt, mindössze az ország szégyenének tartom, hogy ezzel a mentalitással akármilyen kis szava is legyen történelmi kérdésekben.
A Holokauszt áldozataival, hozzátartozóikkal szemben tanúsított viselkedését meg undorítónak.

Igen, kellene két emlékmű is, mondjuk a Tisza szobor bronzából meg ebből a förmedvényből ki is jönne, ha valódi művész csinálná, aki tudja, hogy a remekműveket nem súlyra mérik és az alkotás nagysága nem a talapzat magasságától függ.
Kellene egy emlékmű a Holokauszt magyar áldozatainak és kellene vele szemben egy, a második világháborúban elesett magyar katonáknak.
Igen, katonáknak, ha úgy tetszik a frontharcosoknak.
Nem, nem a nyilas banditáknak, nem a megszálló alakulatoknak, nem a zsidókat vagonba tuszkoló csendőröknek.
A Parlament bejáratánál ez kellene, hogy fogadja a képviselőket, hadd lássák minden nap, hová vezet a szolgalelkűség, ha ostobasággal párosul.

Amúgy pedig jellemző a panoptikum igazgatójára, hogy azt írja: „Se szeri, se száma nem volt a kioktatásoknak, hogy milyen felesleges volt a hadüzenet a Szovjetunió részére a II. világháborúban, miért nem fogadtuk el Sztálin állítólagos békeajánlatait, stb.”

Sztálin ajánlata arra az esetre, ha Magyarország kimarad a háborúból – történelmi tény.
Ha elfogadjuk, lehet, ma nem kellene a székely autonómia ügyében feszengenünk.
Történész ilyen „állítólagos” dumát le nem ír, csak az ír ilyet, aki kinevezéssel lett történész.
Mert aki történész, az tiszteletben tartja a tényeket.

Elnézést, ha ez az írás kilóg egy poszt terjedelmi kereteiből, de a nyilas-náci alapvetéseket nagyon nem szeretem…

:O)))

38 megjegyzés:

Névtelen írta...

Szegény belezavarodott annak bizonyításába, hogy Magyarország, a magyar hatalom áldozata a náciknak ami miatt elkövette azt a szörnyűséget amit elkövetett.

Nem akar szembenézni azzal a ténnyel, hogy a magyar hatóságok öntevékenyek, találékonyak és egyáltalában nem volt ellenükben amit csináltak.

Szégyen, hogy több évtizeddel a 2VH után folyik a teljes felelősség áthárítása a nacikra.

A megszállás úgy kerül a képbe, hogy a magszálló hatóságok elé tettek egy hatalmas virtuális Start feliratú zöld gombot amit a nácik megnyomtak aztán a többi ment lelkesen magától

morzsi írta...

Kedves PuPu!

Ez az egész Schmidt Mária egy képtelenség, mint az, ami ebben az országban történik.
Az, hogy S. Mária óva inti az áldozatok leszármazottait, hogy a mártíromság nem örökölhető, már ez önmagában is elég ízléstelen. Mire gondoljon az a ma 50 éves asszony, aki a nagyszüleit nem ismerhette, mert deportálták őket? A halálba...
Mi maradt sok embernek a nyommasztó emlékeken kívül?

Ez az egész förtelem, ami itt történik, szavakat sem talál rá az ember.
Majd száz éve, hogy országunknak nincs királya, de azért királyi temetéseket tartunk. A Bazilikában!
Szegény Puskás öcsi - aki minden volt csak hívő keresztény nem - és most a "fekete párduc", - aki meg háborús bűnös volt, ott nyugszanak.
Rettenetes.
Tisztelettel: - morzsi -

Anikó írta...

Pupu megint nagyon összeszedted, pontokba szedted, csodásan megírtad a lényeget.
Igy van, ahogy írod.
Még mielőtt bárki azt hihetné, hogy ez a "történész végzettségű" ámde nem történész nő ezenkívül még ragyogó üzletasszony is, nos azoknak írom ide amit - őt és családját ismerőktől hallottam - hogy a férje volt az aki az üzletet /ingatlan/ jól beindította és sikeressé tette, ő a férje korai halála miatt lett gazdag özvegy és egyben felügyelője a már olajozott kerekeken gördülő üzletnek és millióknak.
Személy szerint ki nem állhatom a hölgyet, no nem a "szépsége" miatt, az olyan amilyen, nem tehet róla, ilyennek született, hanem ezek miatt az álságos, felszínes, és igencsak fideszpártos "történelmi" megnyilvánulásai miatt, amiknek köze nincs a valós történelemhez.
Ez az írása szerecsenmosdatás, ahogy Pupu is írja, neki is be kellett állnia a sorba, amit szívesen és kezét-lábát összetörve boldogan meg is tett, a többi mellé és kórusban elő kell adniuk orbán elképzelését, mert ha nem.... hát röpülnének a pikszisből.
Silány, középszerű minőség, szót sem érdemel. Ennyi.

promenad írta...

Anikónak !

A "középszerű " erős túlzás !

vadvirág írta...

Drága PuPu!
Veled és Anikóval is teljes mértékben egyetértek. Ez a nő nem csak vizuális környezetszennyezés, hanem ráadásul hülye is. Amúgy zsidó is, nem tudom, hogy az ő családját hogyan érintette a II. világháború, de lehetetlen, hogy ne lenne felmenői által érintett.Mit szólnak a hülyeségeihez a saját családtagjai? Pl. Ungár Klára?

Anikó írta...

Promenad igazad van, egyetértek :-))))

Anikó írta...

vadvirágnak:
... a családtagjai - már ha eszük van - szóba sem állnak vele, meg sem ismerik, én ezt tenném és letagadnám a rokonságot, nem égetném magam egy ilyennel :-))))

pleinair írta...

Ne szerezünk örömet egy "Birodalmi Libának" azzal, hogy gágogását elemzésre méltónak, vitaindítónak tartjuk. Tekintsük őt annak, ami: idők felszínén úszó, hangoskodó zsírpacninak. Még csak ne is libának, csak egy hízott liba farának.
A végtelenül ízléstelen, hazug emlékművet pedig tekintsük a jelenlegi hatalom szellemét parodizáló mementónak, az utókor számára tanulságul szolgáló gúny és nevetségesség tárgyának.
Egyelőre talán ott szolgálná ezt a funkcióját jobban, - ahová tervezték, az ország főterén,- mint a szobortemetőben. Hadd legyen tanúja a világ annak a szellemi és morális mélységnek, amibe taszítja Orbán a országot.

civilhuszár írta...

Az ATV-ben Rónai Egonnál is előadta szerencsétlen liba a kis önlejárató gagyitörténészi szájsurrantását, ahogy egy liba szokta az ő hátsó buggyantóján.
Elképesztő a történelem ferdítő vehemenciája.
Remélem a sajátos kis elkerített dombra kerül elméleteivel együtt nemsokára.

várt lány várat nyer írta...

Nekem meg a terjedelme tetszett a legjobban :-)))

Unknown írta...

Nagyszerű írás - mint mindig - és tökéletesen egyetértek. Schmidt Mária nem történész, nem tudós, de még csak nem is entellektüel. Egyszerű pártpropagandista, Orbán lakája, ki ezért cserébe magas pozíciókba emelte és - a diktatúrákhoz méltóan - abba a helzetbe hozta, amilyenbe Révai vagy Aczél elvtársat, Tsdanov elvtársról nem is szólva, nevezetesen, hogy ő mondja meg, hogy mi a helytelen és a helyes, ő mondja meg, mi a tény és mi nem az, ő mondja meg, hogy miről mit gondoljunk. Csak annyit mondhatok, hogy Schmidt Mária sokkal kártékonyabb, mint a legkártékonyabb Fidesz politikus, mert a tudomány objektivitása mögé bújva hazudik. Baromira unom már Schmidt Máriát!!!

joszi írta...

Nem ,mintha számitana, de ez, az identitászavaros nö, soha nme volt zsidó, csak a férje, akinek a vagyonábol él.
Ronainál, teljesen önellentmondásba keveredett, állitva, tul kell lépni, áldozat, tettes viszonyon a történelemben, de a "pártállami" multat azt ostorzta hevesen.137

csakafidesz? írta...

Én mindenkivel egyetértek, de nem értem, hogy miért kell erre ennyi szót vesztegetni.

Szót sem érdemel, ugyanis vannak nálánál tehetségesebb és elismertebb történelemferdítők is.

Ő egy középszerű politikus, aki valamikor talán történelmet is tanult, aztán párthoz való hűsége okán lett aki lett, nem több és nem kevesebb.

Pedig ő is biztosan több akart lenni ennél, mert az ölébe hullott pénzhez, gazdagsághoz hatalom is dukál, de tehetsége, képessége - a jelek szerint - nem tette alkalmassá erre.
Még szeretett vezére sem figyelt fel rá és ott hagyta ahol jelenleg is van, a TERROR -múzeumában.

Sajnálom szegényt. Hiába kapart, neki nem jutott a megdicsőülésből...

civilhuszár írta...

Kedves csakafidesz !

Vannak kinevezett történelem hamisítók is, mint pl. Vitéz Szakály Sándor a zsidók deportálásának idegenrendészeti eljás szakértője, Horthy, és nyilas mosdató higiénia felelős.
A mindent a német nácikra lőcsölő megbízott .... az.

Névtelen írta...

A történészek megnyilatkozásával mindig bajban vagyok,van ez a szerencsétlen Szakály nevű volt hadtörtész, aki a Kamanyeck-Podolszkij-i tömegmészárlást idegen rendészeti feladatnak tekinti, hallom a jogász vagy történész Káhler Fricit, aki egy kecskeszakállas orvossal történészkedik és todományos pofával mondja, hogy az 1956-os gyülevész hadak halálos áldozatainak becsült száma több mint 2000, de lehet akár 200000 is.Bár akkor már volt anyakönyvezés.
Schmied Marcsa a mai ATV Egyenes Beszéd műsorban mondja, hogy a szovjetek 700000 embert hajtottak a Gulág táborokba. Fűr Lala az ugyancsak történész - aki képes volt kör-körös védelemre berendezkedni a minket körülvevő többszörös népességű Csehszlovákia, akkor még SZU, a 23000000, lakosú Románia és a Titói Szerb Köztársaság katonai, gazdasági erejéről már ne is beszéljünk,- de ő volt az aki 1988-ban közölt tanulmányában, y Magyarország ember vesztesége, a harcoló alakulatok vesztesége,halottban, hadifogolyban, meghalt munkaszolgálatosok, a Holokauszt áldozataival együtt kb.1000000 fő volt. Mit mond ma az Egyenes Beszédben az Andrássy úti Panoptikumm megálmodója: a gaz oroszok 700000 embert hurcoltak a Gulágra. Össze kellene adnia II. világháborús ember veszteséget- hiszen erre megbízható adatok vannak és a tudálékos, korlátolt agyu történészekkel ezeket bebifláztatni, mert addig mindig annyi ember halált vizionálnak, amennyit nem szégyelnek.Ugyancsak említette a kancsal szűz a kitelepítéseket.
Igaza van, ronda embertelen dolog volt mégolyan német nemzetiségűeket is kitelepíteni, akiknek semmi közük sem volt a Volksbundhoz, csupáncsak a származásuk volt a baj.Ez az intézkedés személyesen is félelemben tartotta családunkat,mert sváb származású anyám miatt nem tudtuk lesz-e családban áldozat. Végtére is nem volt, mert mindig magyar honpolgárként viselkedtek.
Azt azért meg kell jegyezni a kitelepítések szorgalémazója nem a komenisták voltak, hanem a Paraszt Párt vezére Kovács Istvén.Az sem mindegy, hogy pl-ul a svábok, egy-egy család egy vagonban vihetett magával mindenti a vagonba befért és nem megsemmisítő táborba hurcolták őket, hanem őshazájukba.
Kamasz fiuként láttamés hallottam, 1944 áprilisában a zsidók gettóba szállításukat meglepetésként szervezték, a csendőrök 15 perc felkészülési időt adtak családoknak,hogy szedjék össze a legfontosabb dolgaikat és hagyják el házaikat, ahol születtek, felnőttek, talán boldogok is voltak.Láttam elemi iskolai kis zsidó lány barátnőmet, hátán kis hátizsák,kezeiben két kis vulkánfiber koffer,fogalmasem volt hová mennewk és meddig lesznek távol,talán akkor szembesült az a felfoghatatlan emberi gonoszsággal, amikor a gázkamrában fuldoklott.Az inkvizició a maga vadállati kegyetlenségével és kegyes hazugságával humánusabb volt,mert az áldozatoknak nem volt kétsége és ideje sem az emberi gonoszságról gondolkodni.És ez a ripacs némber Schmied Maria azon morfondirozik, hogy az áldozatok leszármazottjai igény tartanak az elkövetők leszármazottjaival szemben. Szerencsétlen hülye.

aki ismeri képedet írta...

Pleinair! Te is csak egy öregedő , hízásnak indult zsírpacni vagy, nem tudom miért oly nagy a pofád.

Névtelen írta...

joszi:
bizony a zsidóknak van miből élni. te a szegényebb zsidókhoz tartozol?sajnálhatod.

civilhuszár írta...

Na megjöttek a nácikok.

magyarmagyar írta...

" civilhuszár írta...

Na megjöttek a nácikok.

2014. július 1. 22:46"
De legalább hoznak némi színvonalat ide, nem? Azért ezek igazán magvas gondolatok. Eggyetlen ilyenér már érdemes vót eggyetemre járkálni, nem? A smittmari meg olyan széééép! Ahogy süt az a zinteligencia vagy mi a franc a zarcáról, hát az valami csoda! Nem is nézem én már többet a berényimikit ha van helyette smittmari...

Geza írta...

Ha az embereknek egy kicsi izlese lenne, mar akkor kimentek volna a Nepkoztarsasag utjara a bekeretezett haz ele tuntetni, amikor eloszor merult fel annak a gondolata, hogy ott egy ilyen primitiv, gusztustalan tortenelem hamisito muhely epul. Hogyan engedhettuk, hogy a szemetek tonkretegyek Budapest (a mi Budapestunk!!) egyik legszebb (vagy talan a legszebb) sugarutjat! Mindezt azert, hogy a bandzsa noszemely majd magyarazza nekunk, hogy mi milyen szemetek vagyunk, hogy nem vagyunk vevok a primitiv es aljas tortenelemhamisito dumajara. Sajnos eleg keson eszmeltunk, sokkal elobb kellet volna kiabalnunk, talan tobben lennenk es akkor nem kellene szinte remenytelenul ilyen primitiv alakokrol ertekeznunk mint ez a noe.

PuPu írta...

Rohadtul utálok moderálni, moeráljátok már magatokat, kezdve a hüje névtelenen, aki azt hiszi, hogy minden zsidó gazdag, ő maga pedig gyönyörűszép...
:O)))

magyarmagyar írta...

Geza írta.

Hát hogy engedtétek, Géza? Hogy engeditek szétbarmolni a Városligetet? Én továbbra is hozzájutok a friss levegőhöz, de ti belefulladtok lassan a budipesti szmogba. Az egész városnak ott kellene tüntetni, ordítani, törni-zúzni! De majdcsak megoldódik valahogy (vagy nem) ugye? Ha küldtök buszt, esetleg elmegyek tüntetni értetek. Ja és ha közlöd a címedet, küldök neked egy magyar ékezetekkel ékes billentyűzetet. Onnan külföldről könnyű ám pofázni...

magyarmagyar írta...

Bocsánat Pupu, a hülyeség kihozza néha a zemberből a zálatot. De igazad van, nem kell átvenni a stílust.

civilhuszár írta...

magyarmagyar írta...

Tényleg, úgy belegondolva, hogy a sötét erők szorongatják elmúlást hozó csápjaikkal az RTL-t, Berényi Mikinek a napjai megvannak számlálva, és télleg marad a smittmari. Visszasírjuk még mi a Mikit a lenyűgöző színvonalú sorozattal együtt.:-)

Geza írta...

"magyarmagyar" - vagy ki/mi

Oregem, kerlek ugorj at, mert valoszinu nem neked szolt amirol irtam. BTW, en mindig ekezetmentesen irtam - es hat megint, ha nem tetszik ne olvasd - ja megint, nem neked irtam. Ja es itthonrol (i.e., mo-rol) irok, itt is lehet - egyelore - ekezet nelkul irni (egesz kafa, egyszer probald ki:))

Jutka írta...

"Svábnak" irom, hogy eltévesztette a blogot, vagy sürgősen keressen fel egy orvost.

Sajnos minden megvalósul amit vezérünk elhatároz. Anno amikor még a Demszky volt a főpolgármester, nem tudtak semmit tenni , hogy az a szörnyűség ami a Terror házán van, ne épüljön meg, vagy a XII kerületi szobor.
Miben reménykedünk? Fel fog épülni a szabadságtéri emlékmű, és a városligeti muzeumok.

videosáv írta...

http://www.youtube.com/watch?v=D4vBpuDEygQ

dmolnar írta...

Kedves PuPu!

Sajnos már megint igazad van. A vezér iránti szánalmas "igazodás" mára odáig jutott, hogy nem számítanak a tények, nem számít a tudományos lelkiismeret (ha ugyan volt valaha), lassan nem számít semmi... hazudni, hazudni, és hazudni... Csak a főnöknek igaza legyen.. Szánalmas és egyben arcpirító..

talalom írta...

Hosszú leszek. 1. Schmidt Mari nálam akkor rukkolt be az agitprop titkárok csapatába, amikor -8-10 éve - kijelentette: a Horthy rendszer demokratikus volt, általános és titkos válsaztójoggal. Anyám (6 osztályt végzett takarítónő) visítva hívott fel: "Ez nem tudja, hogy a falvakban a jegyző előtt kellett aláírni a szavazóívet? Nagyapátok sose írt volna alá a kormánynak, ha nem fél attól, hogy elveszíti a módos kuncsaftokat! 8 gyereket kellett felnevelnie!"
A másik: Szakályt méltatlanul bántják.Ő csak azt mondta, ami a tény volt: idegenrendészeti eljárás keretében vitték a felvidékieket a halálba. Ez a tény arra kellene, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy gyakran a legnagyobb aljasságok is ártatlannak tűnő törvények álcájába bújnak! Mint pl. az egész alaptörvény!

miért beteg a magyar társadalom írta...

Csendes felvetés!
Amit most felvetek azt a blog fő témájához tartozónak érzem (bár közvetve) és már régóta foglalkoztat, hogy egyáltalán ezt a húrt miképpen lehet úgy megpengetni, hogy érthető legyen és senki ne hallja félre!!!
Az én családomban tudtommal nem volt holokauszt áldozat, mégis rengeteg ismeretem van. Nekem soha nem lenne erőm arra, hogy bármelyik haláltábor múzeumot egyszerű turistaként meglátogassak, mert előre tudom, hogy elájulnék az első öt percben. Feldolgozhatatlannak tartom azt a rettenes krízist, amit mindazoknak át kellett éniük akik ezt bárhogy elszenvedték és kibírták... Máig tartó történelem legsokkolóbb üzenete!!!
Én úgy gondolom, hogy ez a borzalom évtizedek óta szinte hetente tárgyalva van ilyen-olyan események, ügyek, személyek kapcsán és ezt nem tartom egészségesnek, nagyon nem tartom annak.
Úgy tudom, hogy a zsidó temetési szertartások alkalmával a hozzátartozók nem virágot hanem egy követ helyeznek el a síron örök emlékül és a rendszeres sírhely látogatása és gondozása sem szokás (mint például nálunk a katolikus családokban), mert a sírhelyen hagyott kő - az elhelyezőből egy "szív".
Azt gondolom, hogy a hittől vagy a vallástól függetlenül a legfontosabb gyászmunka mindig csendben történik, mert megoszthatatlan az a fájdalom, amit valahogy ki kell bírni...
Mindazon családtagjaimat akiket eddig elvesztettem, a hiányukat (és saját magam "hajléktalanságát") én csak elvonulva tudtam feldolgozni és rettentő teher lett volna erről állandóan beszélni, vagy ezt állandóan másoktól is hallgatni, vagy bármilyen kontextusban újra és újra ételmezni.Főleg nyilvánosan, de tudom, hogy itt tömegekről is van szó!!! Ezt őszintén gondolom. Én azt hiszem, hogy lehetnek olyan zsidó vallású gyászolók is, akik már az elmúlt hetven évben elgyászolták a maguk fájdalmát és nem biztos, hogy könnyítünk azzal, ha ezt folytonosan - évtizedek óta - felemlegetjük!
Természetesen fontosak az emléknapok és persze a hazugságoktól mentes történelem is az lenne, de a legfontosabb mégis az, hogy a legmélyebb fájdalmainkban nincs zsidó fájdalom, nincs katolikus fájdalom, nincs náci fájdalom és nincs kommunista fájdalom!!!
Csupán az emberi kín!!!
Én nem tudom összehasonlítani a kitelepítettek fájdalmait a holokauszt áldozatok családtagdainak fájdalmával... És nem is akarom.
Mert legbelül ezt mindannyian másképp éljük meg, és csakis a másik méltósága, tisztelete engedhet a "közelébe"!!!
Remélem senkinek az érzékenységét nem bántottam meg, mert azt nem akartam!!!

pleinair írta...


Kedves "Aki ismeri képedet"

Hát igen a "zsírpacni" elhízott emberre is utaló kifejezés, de én nem ebben az értelemben használtam, és nem azért, mert csak fizikailag megkétszereződve érhetném utol a Történész asszonyt. Reméltem, hogy ennél többrétűen gondolkozik aki idelátogat. Ennek reményében próbáltam érzékletessé tenni, hogy SM. egy felszínesen gondolkodó, érdekorientált ember, aki fölöttébb jól él, az élet felszínén lebeg könnyeden, miként az a bizonyos zsírpacni az állóvizen.
Az érdekein túl hiúság, feltűnési viszketegség is motiválja nagy durranásnak szánt írásait. El is éri a célját, vele foglalkozik az egész média. Pedig kár az időért, energiáért.

Névtelen írta...

A csendes felvetésre:
Itt sajnos a zsidók jajgatnak még mindig, mert még mindig nem volt nekik elég a kárpótlás. Még mindig több és több pénzt szeretnének, a holokausztra ma már ipart építettek. Ugyanakkor nem hallani a kitelepítettek szavát, s normális kárpótlást sem kaptak még. Itt lehetne sorolni a felvidékieket is és a kulákokat is, stb.

civilhuszár írta...

Az otthonukból állatként begyűjtött, szállított és ipari vágóhídon legyilkolt emberek hagyatéki és kegyeleti joguk kapcsán ez a vélemény, hogy az életben maradottaknak nem elég a kárpótlás.
Hát az a kárpótlás volt a kevés, amennyi szennyes állat nácit, nyilast és egyéb gyilkosságban tettestársat, segítőt, besúgót
sikerült büntetésként kivégezni.

De látom az aljas eszme mindig gyökeret ver a számára alkalmas anyaghalmazban.

Geza írta...

Kedves
"miért beteg a magyar társadalom",

Ertem, amire gondolsz, es szemelyes szinten teljesen egyetertek Veled. Ugyanakkor, amint azt Te is irtad, az, ami a II. vilaghaburu alatt a zsidosaggal tortent, az mindenki ugye, fuggetlenul attol, hogy zsido-e, vagy nem (pl. mint een). Szerintem soha sem szabad elfelejteni azt, ahogy az egesz szituacio kialakult, es ahogy az atlagember ehhez (akarva, akaratlanul - de szerintem inkabb az elobbi) hozzajarult. Jelenleg meg kulonosebb veszely nelkul emelhetjuk fel a szavunkat a kor barbarsaga ellen. Nagy bunt kovetnenk el, ha ezt barmilyen indokra hivatkozva nem tennenk.

PuPu írta...

Hülyenévtelennek, aki a zsidók jajgatásáról írt.
Kisbarátom, ha a te anyád zsírja olvadt volna valamelyik birkenaui kemencében, valószínűleg több empátiával közelítenéd a kérdést.
Momentán egyébként a dolog nem pénzről szól, hanem csak arról, hogy ne mossuk össze a gyilkosokat az áldozatokkal.
Tudod, még az idegenrendészeti intézkedésekig lehetett naivnak lenni, de utána már,. aki a zsidók deportálását intézte, az nettó gyilkos volt.
Ezt persze lehet tagadni, de aki tagadja, az sajnos idióta, merthogy itt tényekről beszélünk.
És én is jajongok, jóllehet nem vagyok zsidó, de a családom ettől függetlenül érintett az ügyben, ugyanis a sógornőm nagyanyja az erzsébeti zsidók deportálásakor kivett egy asszony kezéből egy kisgyereket, akit felnevelt és aki professzor lett a TF-en, és sportorvos a nemzet idiótájának kedvenc sportágában,.
És a kitelepítésekben is érintett vagyok dédnagyszüleimet Stuttgart mellé telepítették ki, - harminc kilós csomaggal mehettek Budajenőről, bele is haltak annak rendje-módja szerint, anyám nagynénjével együtt.
A nagybátyám Makónál esett el, a nagynéném férje az Andrássy út 60-ban volt vendég, a nagyapám internálták és látod, ennek dacára nem vagyok olyan hülye, mint te mert én azt gondolom, hogy a nácizmus gyilkos eszme, ami ellen harcolni kell, körömszakadtáig.
És nem lógok ki a családból, mert az összes hozzátartozóm gyűlöli a nácizmust, hálistennek, merthogy nem hülyék.
:(

civilhuszár írta...

Megközelítések Schmidthez
http://magyarnarancs.hu/elso_valtozat/megkozelitesek-schmidthez-90817

Névtelen írta...

"És nem lógok ki a családból, mert az összes hozzátartozóm gyűlöli a nácizmust,"

Blogíró pedig imádja a nárcizmust, aki beképzelt, hiú, önhitt, önző Aki azt hiszi, hogy nála van a megoldások kulcsa. Csak még nem fedezték fel.

PuPu írta...

Pszichológus névtelennek:
Ez a poszt nem rólam szól, de ha ennyire ismersz, akár írhatsz te is posztot - rólam.
Bár szerintem az én személyem nem ér meg ennyit, hiszen én csak egy egérszürke, mezei blogger (blogger vulgaris) vagyok, mégis érdeklődéssel olvasnám, mivel tudod alátámogatni a véleményed...
:O)))))